Презентаційна розробка уроку з географіі "Соціальна криза" 11 клас

Про матеріал

Презентаційна розробка уроку з географіі "Соціальна криза" 11 клас (профільний рівень). Матеріал містить теоретичні дані з теми "Соціальна криза", включає її складові та характеризує чинники цього явища.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Соціальна криза та її складові. Демографічна криза

Номер слайду 2

Питання для актуалізації: Що таке криза? Як зрозуміти поняття “соціальна криза”? Які наслідки кризи можуть проявитись в суспільстві? Від чого залежать такі наслідки?

Номер слайду 3

Криза – це такий стан системи, де проявляються негативні фази розвитку Соціальна криза – важкий стан системи існування та сфери діяльності людини

Номер слайду 4

Типологія криз: Економічна криза Організаційна криза Психологічна криза Технологічна криза Політична криза

Номер слайду 5

Економіна криза Відображає гострі протиріччя в господарстві держави або світу Проявляться, як правило, невистачанням ресурсів, необхідних для забеспечення потреб населення

Номер слайду 6

Політична криза Протиріччя виникнені в результаті розходження поглядів різніх верств населення, різних політичних груп або різних держав Якщо прояви кризи відбулись на міждержавному рівні, то можливий як наслідок військовий конфлікт Якщо прояви політичних суперечек відбувається в середені держави, то наслідком буде нестабільні механізми празі різних структур: економіки, освіти та сфери послуг

Номер слайду 7

Організаційна криза Такий тип кризи може проявитися в окремій галузі господарства: в сільському господарстві, в промисловісті або в освіті тощо Наслідком такої кризи може стати неефективна робота кризової галузі, яка може перейти в економічну кризу

Номер слайду 8

Психологічна криза Проявляються в психологічному стані людини або окремої спільності людей Наслідки такої кризи – депресивний стан людини, паніка, відчуття страху

Номер слайду 9

Технологічна криза Може мати прояв у невистачанні технологічної бази держави, галузі або окремого підприємства Криза науково-технічного прогресу має наслідки неефективної роботи галузі, де вона проявилась або нераціональне використання ресурсів

Номер слайду 10

Демографічна криза Загальна тенденція світу – значний приріст населення, на согоднішній день кількість населення світу становить 7 млрд. Осіб Це зумовлює ще більше використання ресурсів Як наслідок прояву – нездатність природного середовища відтворювати необхідні ресурси

Номер слайду 11

Також існує окрема кризова проблема старіння націїї Це явище, при якому частка населення пенсійного віку зростає, а ЕАН стає менше

Номер слайду 12

В окремих державах демографічна криза – це високий рівень смертності Зазвичай, наслідком такого явища є депопуляція населення

Номер слайду 13

Високий рівень урбанізації призводить до скорочення кількості населення сільскої місцевості Як наслідок – занепад сільського господарства в окремих регіонах

Номер слайду 14

В деяких країнах кризові явища мають прояв у перенаселенні Індія та Китай Проблема розселення в таких країнах набула гострого значення

Номер слайду 15

Питання для закріплення Поміркуйте. Які причини формавання в країні кризисних явищ в соціальній сфері? Розкрийте сутність поняття “соціальна криза”. Наведіть приклади Назвіть основні риси демографічної кризи Запропонуйте свої шляхи подолання кризисних проявів

Номер слайду 16

Номер слайду 17

ppt
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
1618
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку