Причини та історія створення Європейського Союзу.

Про матеріал
Який він Європейський Союз? Який принцип роботи його? Чи є перспективи вступу України до ЄС?
Перегляд файлу

          Тема: Причини та історія створення Європейського Союзу.

          Мета: формувати знання про причини та історію створення Європейського

                    Союзу, його структуру  та  значення; ознайомити учнів  з країнами ,  

                    які входять  до  складу Європейського Союзу та стосунками Україна -

                    ЄС; виховувати  почуття особистої гідності,  пізнавальний інтерес

                    до знань.

Обладнання: політична карта світу, політична карта Європи, прапор ЄС, 

                       комп’ютер.

   Тип уроку: урок  засвоєння  нових  знань.

Форма уроку: урок дослідження.

Єднаймося !  Ми є той ґрунт ,

Подій  майбутніх , вирішальних.

М. Вінграновський

 

Хід уроку

 I. Організаційний  момент.

II.  Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення мети та завдань уроку.

1.Що таке Європейський Союз?

2.Які країни входять до ЄС?

3.Яка символіка ЄС?

4.Чи  існує столиця ЄС?

5.Хто керує ЄС?

6.Чому Україна прагне вступити до ЄС?

7.Чому розширюється ЄС?

      Який він Європейський Союз? Який принцип роботи його? Чи є перспективи вступу України до ЄС? Чи реалізовуються різні програми ЄС безпосередньо у нас у Сокальському районі, і спробуємо з’ясувати яке  значення  Європейського Союзу.

 

План 

   1.Що таке Європейський Союз?

   2. Історія створення Європейського  Союзу.

   3.Керівництво Європейським Союзом.

   4. Стосунки Україна – ЄС.

III.  Вивчення  нового матеріалу.у.

 • Європейський Союз – це сім’я демократичних європейських країн.
 • Це об’єднання демократичних  і  економічно розвинутих країн.
 • Союз держав – членів Європейських спільнот.

 

 • Адміністративний  устрій – 27 національних держав.
 • Гімн – «Ода  радості» з дев’ятої   симфонії  Бетховена.
 • Прапор – синє полотнище із золотими зірками. (Прапор є символом не тільки ЄС , але символом єдності країн Європи. Коло зірок символізує солідарність і гармонію між народами Європи. Кількість зірок – це не кількість членів ,тому що цифра «12» - символ досконалості, повноти і єдності. Прапор залишається незмінним протягом років, незважаючи на розширення ЄС.             
 • Девіз United in Diversiti !( Єдність у різноманітті ! )
 • Адміністративний центр ( Брюсель з 02.1992 р.)
 • Грошова одиниця (Євро  у 13 з 27 держав членів: Австрії, Бельгії, Греції, Іспанії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландах, Німеччині, Португалії, Словенії, Фінляндії, Франції.)

Європейський Союз –це обєднання  держав на принципах свободи, демократії, верховенства  закону, поваги до прав людини та головних свобод.

Цей Союз утворювався у продовж декількох етапів.

2. Історія створення Європейського Союзу.

На наш урок запрошені історикознавці  які  добре знають історію створення ЄС.

Виступи учнів

1-ший  учень

Європейській Союз утворився в результаті послідов­ного розвитку процесу інтеграції країн Західної Євро­пи, яка пройшла у своєму розвитку декілька етапів.

9 травня 1950 року вважається початком європейської інтеграції. Саме тоді міністр закордонних справ Франції Р. Шуман запропонував створити спільний ринок! вугільної і сталеливарної продукції Франції, ФРН та інших західноєвропейських країн (пропозиція увійшла в історію під назвою «план Шумана»).

18 квітня 1951 року «план Шумана» було реалізовано  через підписання Паризького договору про створення  Європейського співтовариства вугілля і сталі (ЄСВС). До складу ЄСВС увійшли шість країн: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція («єв­ропейська шістка», яка в подальшому стала «локомо­тивом» європейської інтеграції). Договір про ЄСВС набув чинності 23 липня 1952 року.

27 травня 1952 року країни «європейської шістки» під­писують Договір про заснування Європейського обо­ронного співтовариства (ЄОС).

10 вересня 1952 року міністри закордонних справ країн-членів ЄСВС доручають Спільним зборам ЄСВС (прообразу майбутнього Європейського Пар­ламенту) розробити проект Договору про створення Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

10 березня 1953 року збори закінчили роботу над про­ектом Договору

Однак ані ЄОС, ані ЄПС так і не стали реальністю. Вирішальну роль тут відіграла Франція, парламент якої після довгих дискусій у серпні 1954 року вирішив відкласти ратифікацію Договору про ЄОС. А це зроби­ло недоречним і підписання Договору про ЄПС.

Таким чином, на початку 50-х років країнам «євро­пейської шістки» не вдалося започаткувати інтеграцію в оборонній та політичній сферах. Інтеграція продов­жувала розвиватись в інших сферах, передусім в еко­номічній.

2-ий учень

Наприкінці 1955 року на конференції у Мессіні країни «європейської шістки» домовились про заснування Європейського співтовариства з атомної енергетики (Євратому).

На початку 1957 року керівники урядів «європейської шістки» вирішили поряд з Євратомом створити також  і Європейське економічне співтовариство (ЄЕС).

23 березня 1957 року у м. Рим відбулося підписання Договору про створення Європей­ського економічного співтовариства (ЄЕС) та

 Договору про створення Європейського співтовариства з атомної енергетики (Євратом).,

Метою Євратому визначалась співпраця країн-членів у використанні ядерної енергії у мирних цілях. Обидва ! договори набули чинності 1 січня 1958 року і ввійшли в історію під назвою «Римські договори».

8 квітня 1965 року було підписано Договір про злиття

виконавчих органів ЄСВС, Євратому та ЄЕС.

 1 липня 1967 року цей Договір набув чинності. У результаті була створена єдина структура інститутів що забезпечують розвиток європейської інтеграції. Основними інститутами стали Європейська Комісія, Рада Європейських Співтовариств, Європейський Парламент та Суд Європейських Співтовариств.

У грудні 1974 року до цих органів додався новий — Європейська Рада, яка складається з глав держав та  урядів країн-членів Європейських Співтовариств.У 1968 році завершується формування зони вільної торгівлі та митного союзу (перших двох етапів інтеграції) Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). Наприкінці 1969 року завершується формування спільного ринку (третього етапу інтеграції) ЄЕС.

  На початку 70років розпочався процес розширення ЄЕС.

 • 1 січня 1973 року членами ЄЕС стали Велика Британія, Данія, Ірландія.
 • 1 січня 1981 року членом ЄЕС стала Греція.
 • 1 січня 1986 року членами ЄЕС стали Іспанія та Португалія.

1 липня 1987 року набув чинності Єдиний європейський акт, підписаний у лютому 1986 року. Цей документ визначив подальші цілі Європейської інтеграції. Зокрема , він поставив за мету створення до 1 січня 1993 року Єдиного внутрішнього ринку,запровадив спільну політику в соціальній сфері ,в галузі науковотехнологічного розвитку,охорони навколишнього середовища. 

7 лютого 1992 року у Маастрихті було підписано До­говір про Європейський Союз (саме поняття «Європейський Союз з'явилось ще під час Паризької конференції 1972 року). Договір набув чинності 1 листопада 1993 року

 •  1січня 1995 року членами Європейського Союзу ста­ли Фінляндія, Австрія та Швеція.             
 1. жовтня 1997 року було підписано Амстердамський договір, який вніс зміни та доповнення до Маастрихт­ського договору про Європейський Союз, Римського договору про заснування Європейського (Економічного  ) Співтовариства та Євратому, Договору про заснування ЄСВС. Ці зміни торкнулись повноважень  та напрямків діяльності, а також привели інституційні механізми до цілей, визначених Маастрихтським  договором.

Особливу роль у цьому відіграло укладення у 1997 році
Шенгенської угоди про вільне (безвізове) пересування
громадян у межах Європейського Союзу. 

26 лютого 2001 року був підписаний Ніццький договір, який вніс зміни в механізми інституційного розвитку  ЄС з огляду на його майбутнє розширення.

 • 1 травня 2004 року членами Європейського Союзу ста­ли Польща, Угорщина, Чеська Республіка, Словаччи­на, Словенія, Кіпр, Мальта, Естонія, Литва, Латвія. Таким чином, ЄС нараховує на цей період 25 держав-членів.

17-18 червня 2004 року на Саміті ЄС у Брюсселі було схвалено проект тексту Конституції Європейського Союзу.

 • 1 січня 2007 року новими членами ЄС стали Болгарія та Румунія.  Країнами-кандидатами на членство є та­кож Туреччина та Хорватія.

3. Керівництво ЄС

Основними органами ЄС:

1.Європейський парламент

2. Рада ЄС(Рада Міністрів)

3.Європейська комісія

4.Європейський Суд

5.Європейська рахункова палата

 До основних інституцій належать також Європейський центральний банк,  Економічний і Соціальний комітет, Комітет регіонів, Європейський інвестиційний банк, Консультативний комітет та ін.

Виступи учнів:

1-ший  учень Європейський парламент.

Європейський парламент розташований у місті Страс­бурзі. Штаб-квартира Генерального секретаріату зна­ходиться у Люксембурзі, але більшість робочих засі­дань проходять у Брюсселі.

Європейський парламент складається з депутатів, які обираються прямим голосуванням на п'ять років. Основними напрямами діяльності ЄП є участь у ство­ренні законів, хоча безпосередньо він їх не приймає, обрання та формування виконавчих органів співробітництва, здійснення контролю за діяльністю виконавчої влади, просвітницько-інформаційна функція  для громадян ЄС.

2-ий учень Рада ЄС (Рада Міністрів)

Рада Міністрів об'єднує Міністрів національних урядів по одному представнику кожної країни-члена. Резиденція Ради знаходиться в Брюсселі, хоч окремі засідання проводилися також і в Люксембурзі.

 

 3-ий учень Європейська Комісія

Європейська Комісія (ЄК) створена 1 липня 1967 року. Вона представляє інтереси всього співтовариства, а не окремих її країн. ЄК — наймогутніша наднаціональна структура, основне завдання якої  забезпечення функціонування європейського ринку захист інтересів співтовариства, представництво ЄС у сфері міжнародних відносин. До складу Європейської Комісії входять комісари з кожної країни.

 

4-ий учень Європейський Суд

Найвищий суд ЄС. Рішення якого не можуть бути оскаржені . До складу Суду входять по одному судді від кожної держави члена, яким допомагають 8 генеральних адвокатів, на 6 років обираються за згодою держав-членів.

Завдання:

 • перевіряє документи які видані європейськими урядами і інституціями.
 • тлумачить право Спільноти на запит національних судів.

 

5-ий учень Європейська рахункова палата

Перевіряє законність і правильність прибутків і видатків Європейського Союзу згідно з бюджетом, а також оцінює управління фінансами. Результати своїх досліджень оприлюднює у вигляді звітів – регулярних річних та спеціальних тематичних. Крім того,за законом, перш ніж ухвалювати фінансові й анти шахрайські законодавчі акти,Рада запитує думку Суду аудиторів. Заснований 1997р., включаючи по одному представнику від кожної держави-члена,яких призначає на 6 років Рада ЄС, порадившись з Європейським Парламентом. Розташований у Люксембурзі, персонал нараховує близько 550 працівників.

 

Сьогодні до нас у гості завітав президент Європейського Парламенту Єжи Бузек , він розповість з чим пов'язаний його візит в Україну і які вимоги ставляться до країн які хочуть вступити до Європейського Союзу.

Виступ Президента Європейського Парламенту:

ЄС та Європейський Парламент приділяють особливу увагу відносинам  з Україною . Хочу нагадати, що мій візит  буде вже другим візитом Президента Європейського Парламенту до України .Для мене Україна є однією з найперших закордонних  країн ,які я відвідую як Президент Європейського Парламенту. Говорячи про президентські вибори,  Європейський Союз не підтримує якогось конкретного кандидата. Ми підтримуємо Україну ,ваш народ та демократичні процеси.

Для вступу до Євросоюзу країна-кандидат повинна відповідати Копенгагенським критеріям. Критерії вимагають, щоб в державі дотримувалися демократичні принципи, принципи свободи і пошани прав людини, а також принцип правової держави. Також в країні має бути конкурентоздатна ринкова економіка, і повинні признаватися загальні правила і стандарти ЄС, включаючи прихильність цілям політичного, економічного і валютного союзу.

 

4. Стосунки Україна - ЄС.

Стосунки Україна і ЄС ґрунтуються на «Угоді про партнерство і співробітництво» набула чинності 1998р .та »План - дій Україна - 

 ЄС « - лютому 2005 р. У 2006 році допомога ЄС Україні склала близько 100 мільйонів євро. Напрямки співпраці :торгівля, захист довкілля, транспорт, інвестиції, науково-технічний розвиток, прикордонне співробітництво. Бути в ЄС означає мати вихід на широкі ринки збуту,на міжнародний ринок. Членство ЄС – це досягнення європейського рівня економіки. Іноземні інвестори ,які ми зараз тягнемо в Україну за вуха,будуть вкладати кошти в нашу економіку.

 Давайте подивимося у майбутнє. Мине час ,Я думаю , Україну приймуть до ЄС, але що для цього потрібно зробити:

 • економічні і політичні реформи
 • реформи в законодавстві.

Ми продаємо заводи, землю , а куди йдуть гроші?

Нам треба мати грамотну ,чесну владу. Україну може врятувати правило трьох» Ідеї – Інвестиції – Інновації «. Вступ до ЄС - підніме авторитет України у світі. Українці – це європейський народ і мають  у будь –якому  разі бути членом ЄС. За соціальним розвитком у світі Україна на 80 місці (дані ООН).Для України Європейська інтеграція - єдиний порятунок. Це шлях модернізації економіки,подолання технічної відсталості, новітні технології,підвищення конкурентності товарів. Ми вважаємо ,що Євро -2012 зміцнить позиції України в світі. А  чи прискорить підготовка і проведення Євро-2012 вступ України до ЄС.

 

Прикордонне розташування Сокальського району має вирішальне значення у визначенні напрямку та розвитку міжнародних зв'язків і зовнішньоекономічної діяльності. Стосунки Сокальщини із зовнішнім світом багато в чому визначають міжнародні угоди.

Сокальський район є асоційованим членом транскордонного об'єднання "Євро-регіон  Буг". Із вступом Сокальського району, в якості асоційованого члена, в транскордонне об'єднання "Євро-регіон "Буг" відкрилися більші можливості для вигідного використання місцевого потенціалу, налагодження багато­сторонніх відносин, перспектив еконо­мічного розвитку.

Між населеними пунктами Сокальщи­ни та Польщі підписано ряд угод про співпрацю. Делегації з обох сторін постійно  беруть участь у промислових та сільсько­господарських виставках, відбувається обмін у сфері культури, освіти, спорту, спільна участь у різноманітних проектах.

В рамках цих Угод проводяться Транскордонні українсько-польські Дні Добросусідства в с.Стаївка Сокальського району та в с.Корчмин Томашівського повіту, міжнародні товариські зустрічі з футболу між працівниками органів влади та місцевого самовря­дування та між польськими і ук­раїнськими правоохоронцями, турнір з футболу серед ветеранів. пам'яті Євгена Шкавріна в м.Сокаль , міжнародний волейбольний турнір ім.П.Саноцького в м.Сокаль, щорічний міжнародний сплив на байдарках; обмін делегаціями, ознайомлення з соціально-еконо­мічною інфраструктурою регіонів, постійний культурний обмін. Українська делегація бере участь у щорічному Надбужанському Міжнародному Ярмарку (м.Грубешів);

Культурно-економічне співробіт­ництво між Сокальським районом та вищеназваними регіонами Польщі значно пожвавиться з будівництвом та відкриттям міжнародних митних переходів Угринів - Долгобичів, Белз - Осердів, Угнів - Диніска Старі, над чим зараз активно працюють українська та польська сторони.

Сокальщина, як прикордонний район, має великий шанс в рамках ЄР "Буг" вирішити ряд соціально-економічних, культурних та екологічних проблем через ефективну співпрацю з сусідами. Чинниками, що стимулюють процес співпраці прикордонної та міжнародної є відповідний розвиток інфраструктури зорієнтованої на обмін та приплив інформації, капіталу, новітніх технологій, сировини, енергії, послуг та робочої сили.

 

IV. Закріплення знань.

Вікторина « Галопом по Європі»

? Скільки країн входить до ЄС.

? Коли святкують День Європи.

? Грошова одиниця ЄС.

? Скільки зірок на прапорі.

? Столицею ЄС є місто .

? Які країни увійшли до ЄС у 2007 році.

? Які країни претендують на вступ до ЄС.

 

V. Підсумок уроку

У Європі як у мозаїці, не має жодної країни, схожої будь-якими рисами  на іншу європейську державу,бо європейські країни змінюють своє обличчя,залежно від історичних подій,географічного розташування та культурної спадщини. Але існують єдині проблеми , які об’єднують всі європейські народи: проблеми добробуту,миру,екології,культури,духовності,мови.

Європа змінює своє обличчя, а значить і змінює обличчя усієї карти світу.

 

VI. Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
HOPENKO OKSANA YOSYPIVNA
Додано
27 жовтня 2020
Переглядів
383
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку