Принцип науковості. Презентація

Про матеріал
Принцип науковості в освіті. Саме завдяки різним принципам педагог керується, коли складає план уроку, підбирає завдання тощо.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ

Номер слайду 2

Принцип навчання ( дидактичні принципи)- певна система основних дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпечує його ефективність. Загальнодидактичні принципи навчання:принцип науковості;принцип системності і послідовності;принцип доступності;принцип зв'язку навчання з життям;принцип свідомості і активності;принцип наочності;принцип міцності засвоєння знань, умінь, навичок;принцип індивідуального підходу;принцип емоційностіСпецифічні принципи навчання:принцип єдності наукової і навчальної діяльності;принцип участі студентів у науково-дослідній роботі;принцип органічної єдності теоретичної і практичної підготовки студентів;принцип урахування особистих можливостей студентів;принцип спільної діяльності (взаємодії) викладача і студента у навчальному процесі;принцип професійної спрямованості навчально- пізнавальної діяльності студентів

Номер слайду 3

Суть. Принцип науковості вимагає, аби виучувані студентами знання відображали досягнення сучасної науки і методи наукових досліджень. Студенти мають засвоювати достовірні факти, явища, процеси; розуміти сутність науково обґрунтованих законів,особливості розвитку і становлення певних наукових відкриттів у їх історичному аспекті; бачити перспективи нових наукових пошуків. Суть принципу науковості

Номер слайду 4

Основна вимога принципу науковості: правильно організовувати перехід мислення від конкретного явища до його сутності (тобто до системи знань про нього); від зовнішніх спостережуваних ознак, властивостей до внутрішніх зв’язків (формально-логічних, причинно-наслідкових, функціональних, генетичних та ін.).

Номер слайду 5

Вимоги до процесу навчання: Ретельний відбір найсуттєвішого змісту навчальної дисципліни з урахуванням закономірностей і принципів дидактики, логіки вивчення предмету. Розгляд явищ, фактів, закономірностей науки (навчальної дисципліни) з різних сторін, з урахуванням взаємозв'язку конкретної науки з іншими. Точність і однозначність словесного означення понять, законів, концепцій, їх відповідність рівню розвитку сучасної науки.

Номер слайду 6

Вимоги до процесу навчання: Розкриття у процесі навчання історії відкриття явищ і наукових законів, створення у студентів правильних уявлень про методи наукового пізнання та його найважливіші закономірності. У зв'язку з зростаючим потоком наукової інформації головну увагу необхідно приділяти ключовим проблемам науки, розкривати основні ідеї наукових досягнень, привчати студентів стежити за інформацією, заохочувати колективне обговорення науково технічних і соціальних проблем. Використання у процесі викладу матеріалу методів наукового пізнання способів формування творчого мислення, що спонукає студентів до творчої діяльності.

Номер слайду 7

Реалізації дидактичного принципу науковості сприяють наступні правила: забезпечувати провідну роль теорії в навчанні; викладати достовірну сучасну наукову інформацію, водночас не уникати гіпотез, особливо на старших курсах;розкривати перспективи, основні тенденції розвитку конкретної науки;користуватися мовою, науково-термінологічним апаратом тієї науки, яка вивчається.

Номер слайду 8

Аудиторнанауково-дослідницька робота студентів є невід’ємним елементом навчального процесу та входить до навчальних планів і навчальних програм як обов’язкова для всіх студентів. Позааудиторнанауково-дослідницька робота здійснюється поза навчальним процесом у гуртках, проблемних групах (лабораторіях)Позавишівська науково-дослідницька робота – це участь волімпіадах, конференціях, конкурсах тощо. Науково-дослідна робота у вищому навчальному закладі

Номер слайду 9

збір дослідницького та експериментального матеріалу при підготовці до семінарських та практичних занять, спецсемінарів і спецкурсів з дисциплін;накопичення досвіду вивчення та критичного аналізу наукової літератури;експериментальна робота під час підготовки рефератів, наукових проектів;виконання домашніх завдань з елементами творчого пошуку; дослідження, пов’язані з практикою: виконання індивідуальних методичних завдань; вивчення досвіду роботи працівників сфери охорони здоров’я;науково-дослідна та творча робота студентів у позааудиторний час: участь у наукових гуртках і товариствах. Види науково-дослідної роботи студентів

Номер слайду 10

розвиток у студентів прагнення до досліджень у професійній галузі та накопичення досвіду цієї роботи; розвиток у майбутніх спеціалістів наукового мислення та формування дослідницьких умінь та навичок; виховання потреби постійно вдосконалювати свої знання, поширювати науковий кругозір та наукову ерудицію. Завдання науково-дослідної роботи студентів

Номер слайду 11

Дякую за увагу!

pptx
Додано
6 червня 2020
Переглядів
485
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку