Природознавство 5 клас Заліковий зошит

Про матеріал

Робота вчителя – постійний пошук. Сьогодення лавиною інформації звалюється і на вчителя і на учня. Від учителя, в тому числі і від учителя природознавства, вимагається велика майстерність, щоб розвивати і підтримати стійкий інтерес до навчання. Завдання вчителя – постійно розвивати розумову активність учня, його критичне мислення, пропонуючи їм ті завдання які відповідатимуть його індивідуальним нахилам, спонукають його до активної співпраці, сприяють формуванню основних груп компетентостей.

Моя робота містить різні за формою і призначенням завдання для моніторингу знань і вмінь учнів з природознавства. Завдання складені відповідно до програми з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів.

До кожного розділу є залікові тематичні роботи в двох варіантах Вони містять 10 тестових завдань, що оцінюються в 0,5 бала. Правильно їх виконавши, учень отримує 5 балів. Наступні 2 завдання «Встанови відповідність» та «Продовж речення» оцінюються по 2 бали кожне. Третім видом є завдання «Поміркуй і поясни». Воно оцінюється в 3 бали. Таким чином вся робота оцінюється у 12 балів. На виконання цієї роботи відводиться 35 – 40 хвилин уроку.

Робота містить відкриті бліц – тести, що складаються із 6 запитань і вимагають однієї правильної відповіді. Робота оцінюється в 6 балів. Другим видом роботи учитель вибирає 2 – 3 терміни, що є параграфі в підручника і оцінює їх теж у 6 балів. На цей вид робіт відводимо 5 – 7 хвилин уроку.

Крім таких робіт, є іще самостійні роботи. Їх всього 20. Виконані у двох варіантах. За мету ставиться проконтролювати навчальний матеріал 2 – 4 уроків. Вони містять завдання типу «Так» чи «Ні», де зустрічається одна помилкова відповідь та «Встанови відповідність». Обидва завдання оцінюємо по 6 балів. На їх виконання відводимо до 10 хвилин робочого часу.

Перегляд файлу

Скородистицька ЗОШ І-ІІ ступенів

«Школа життєтворчості»

Чорнобаївської району Черкаської області

 

Зошит для моніторингу знань і вмінь  учнів 5 класу

з природознавства

 

 

 

Автор: Загубинога Оксана Олексіївна- учитель  хімії, біології з основами екологічних знань, природознавства -   учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель – методист.

 

 

Звернення до вчителів

Робота вчителя – постійний пошук. Сьогодення лавиною інформації звалюється і на вчителя і на учня. Від учителя, в тому числі і від учителя природознавства, вимагається велика майстерність, щоб  розвивати і підтримати стійкий інтерес до навчання. Завдання вчителя – постійно розвивати розумову активність учня, його критичне мислення,  пропонуючи їм ті завдання які відповідатимуть його індивідуальним нахилам, спонукають його до активної співпраці, сприяють формуванню основних груп компетентостей.

Моя робота містить різні за формою і призначенням завдання для моніторингу знань і вмінь учнів з природознавства. Завдання складені відповідно до програми з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів.

До кожного розділу є залікові тематичні роботи в двох варіантах  Вони містять 10 тестових завдань, що оцінюються в 0,5 бала. Правильно їх виконавши, учень отримує 5 балів. Наступні 2 завдання «Встанови відповідність» та «Продовж речення» оцінюються по 2 бали кожне. Третім видом є завдання «Поміркуй і поясни». Воно оцінюється в 3 бали. Таким чином вся робота оцінюється у 12 балів. На виконання цієї роботи відводиться 35 – 40 хвилин уроку.

Робота містить відкриті бліц – тести, що складаються із 6 запитань і вимагають однієї правильної відповіді. Робота оцінюється в 6 балів. Другим видом роботи учитель вибирає  2 – 3 терміни, що є параграфі в підручника і оцінює їх теж у 6 балів. На цей вид робіт відводимо 5 – 7 хвилин уроку.

Крім таких робіт, є іще самостійні роботи. Їх всього 20. Виконані у двох варіантах. За мету ставиться проконтролювати навчальний матеріал 2 – 4 уроків. Вони містять завдання типу «Так» чи «Ні», де зустрічається одна помилкова відповідь та «Встанови відповідність». Обидва завдання оцінюємо по 6 балів. На їх виконання відводимо до 10 хвилин робочого часу.

Зміст

 

№пп

Види робіт

Розділ

Сторінка

1

Відкриті бліц - тести

Вступ

 

 

 

Розділ І Тіла, речовини та явища навколо нас.

 

 

 

Розділ ІІ. Всесвіт

 

 

 

Розділ ІІІ. Земля – планета Сонячної системи. Тема 1  Земля як планета.

 

 

 

Розділ ІІІ Тема 2Планета Земля як середовище життя організмів.

 

 

 

Розділ ІІІ Тема 3Людина на планеті Земля.

 

2.

Самостійні роботи

Варіанти 1 і 2

Вступ

 

 

 

Розділ І

 

 

 

Розділ ІІ

 

 

 

Розділ ІІІ Тема 1

 

 

 

Розділ ІІІ Тема 2

 

 

 

Розділ ІІІ Тема 3

 

3

Залікові роботи із тем. Варіанти 1 і 2

Вступ

 

 

 

Розділ І

 

 

 

Розділ ІІ

 

 

 

Розділ ІІІ Тема 1

 

 

 

Розділ ІІІ Тема 2

 

 

 

Розділ ІІІ Тема 3

 

 

 

 

 

 

Відкриті тестові завдання для бліц – контролю знань

Тема «Вступ» 

Тест 1

 1. Усе, що оточує людину і виникло без її втручання називається

                А)    наукою   Б)  природою   В) тілом

2. Різні об’єкти, що є в природі називають

                А)    тілами  Б)  явищами   В) живою природою

3. Яка з наук є природничою

              А)    геометрія   Б)  астрономія   В) історія

4. Будову і взаємодію тіл, різноманітні явища вивчає

              А)    хімія   Б)  біологія   В) фізика

5. Речовини та їх перетворення одних на інші вивчає

             А)    хімія   Б)  екологія   В) фізика

6. Наука, що вивчає зорі, планети, комети називається

            А)    геометрія   Б)  астрономія   В) географія

Тест 2

1. Взаємозв’язки організмів між собою і з навколишнім середовищем вивчає наука                 А)    географія   Б)  біологія   В) екологія

2. Наука, що вивчає і пояснює особливості явищ природи на Землі, окремих материках , у певній країні чи населеному пункті зветься

            А)    географія   Б)  астрономія   В) історія

3. Тіла живої природи вивчає

           А)    географія   Б)  біологія   В) екологія

4. Джерелом знань про природу           А)    міфи   Б)  розкопки   В) Інтернет

5. Дізнатися про природу свого краю можна

            А)   краєзнавчому музеї   Б)  планетарії   В) музеї під відкритим небом

6. Паперовими носіями інформації про природу є

            А)    довідники, енциклопедії, народні промисли    Б)енциклопедії, Інтернет, визначники рослин і тварин     В) енциклопедії, атласи карт, художні скульптури.

Тест 3

 1. Метод – це

А)    орган чуття людини   Б)  спосіб пізнання природи   В)діалог з природою

 1. Методами вивчення природи є

А)    міфи,  розкопки, легенди   Б) спостереження, зважування, обговорення  В) спостереження, експеримент, вимірювання

     3. Метод вивчення природи за допомогою органів чуття людини

            А)    співставлення   Б) спостереження   В) дослідження

     4. Спостереження – це пізнання тіл і явищ природи, які здійснює    дослідник у

          А) звичних для них умовах існування   Б) штучно створених умовах

           В) у звичних та спеціально створених умовах

     5. Експеримент – це вивчення тіл і явищ у

          А) звичних для них умовах існування   Б) штучно створених умовах

           В) у звичних та спеціально створених умовах

6.  Найкращим і безпечним для природи є спосіб фіксування у вигляді

           А)    фотографій   Б)     гербаріїв В) колекцій.

Тест 4

1. Еталон – це

             А)    приклад для наслідування   Б) мірило, зразок   В) одиниця виміру

2 . Розміри тіл вимірюють у

           А)  метрах, кілометрах, мілілітрах   Б)сантиметрах, кілометрах,  міліграмах    В) метрах, сантиметрах, міліметрах  

3. Масу тіл визначають у

           А) грамах, тоннах, мілілітрах  Б) грамах, кілограмах, міліметрах

            В) центнерах, кілограмах, міліграмах

4. Одиницями вимірювання об’єму є

           А)  літр, метр кубічний, мілілітр   Б) дециметр, сантиметр, метр кубічний   В) метр кубічний, міліграм, літр

5. Одиницею вимірювання часу є

           А)  хвилина, століття   Б)  секунда, година   В) хвилина, ера

6. Температуру об’єкта визначають у

           А)   секундах    Б)  градусах   В) міліметрах

Тест 5

1.Який прилад використовується для вивчення небесних тіл

а) ехалот    б) телескоп    в) компас

2. Для вивчення дрібних організмів вчені використовують прилад

а) мікроскоп    б) рулетка    в) компас

3. Лінійні розміри природного тіла можна визначити за допомогою

а) телескопа    б) рулетки    в) терезів

4. У якому переліку зібрані назви приладів для визначення розмірів обєктів

а) телескоп, мікроскоп, сантиметрова стрічка, годинник

    б) рулетка, лінійка, метр, сантиметрова стрічка,

    в) терези, рулетка, лінійка, термометр

5. У якому переліку зібрані назви збільшувальних приладів

а) телескоп, мікроскоп, бінокль, підзорна труба

    б) рулетка, лупа, мікроскоп, годинник,

    в) терези, мікроскоп, бінокль, лупа

6. У якому переліку зібрані назви лабораторного обладнання

а) телескоп, мікроскоп, мірний циліндр, пробірки

    б) лінійка,годинник, термометр, терези

    в) колба, ступка з товкачиком, лабораторний штатив, мірний циліндр.

Розділ І

Тіла, речовини та явища навколо нас

Експрес – тести

Тест 1

1.За допомогою яких основних ознак можна описати фізичне тіло

а) розмір, маса, форма   б) маса, форма, танення   в) розмір, маса, форма, об’єм

2. Все те, з чого складається фізичне тіло називають

а) матеріалом   б)  речовиною   в) вмістом

3.Колір, блиск, прозорість , пластичність – це властивості речовини

а) фізичні  б)  хімічні  в) якісні

4. Виберіть ряд, що складається з переліку тільки речовин

а) сіль, вода, олівець, телескоп   б) цукор, бензин, вода, пісок  в) оцет, цукор, варення, вишні

5. Текучість – це властивість тіл

а)  твердих  б) газуватих    в)рідких

6. Здатність речовин передавати тепло в навколишній простір  називають

а)  світло провідність  б) теплопровідність  в) електропровідність

Тест 2

 1. Найменшою частинкою речовини, що зберігає її властивості є

а) атом    б) молекула   в) кристал

2. За розміром, складом, властивостями молекули однієї речовини

а)  однакові  б)  різні  в) дуже схожі

3. В речовині молекули  одна біля одної розміщуються

а)  з проміжками   б) без проміжків    в) по різному

4. Між молекулами твердих речовин відстань

а)  не існує  б) найбільша  в) дуже мала

5. Молекули в рідинах розміщуються між собою

а) щільно   б) з невеликими проміжками   в) з великими проміжками

6. Явище дифузії є доказом того, що молекули в речовині

а) нерухомі   б)  рухаються   в) коливаються з боку в бік

Тест 3

 1. Молекули речовин складаються із

а)  заряджених частинок  б) кристалів   в)атомів

2. Хімічним елементом називають атоми

а) одного виду  б) одного розміру   в) різного виду

3. Позначення на письмі хімічного елемента називається

а) умовним знаком   б) хімічним символом  в) символом

4. При сполученні атомів одного із одним утворюється

а) фізичне тіло  б)  молекула  в) речовина

5. Молекула води складається із

а) 2 атомів Оксигену і 1 атома Гідрогену   б) ) 1 атома Оксигену і 1 атома Гідрогену     в) 1 атома Оксигену і 2 атомів Гідрогену 

6. Речовини, молекули яких у своєму складі містять атоми Карбону і Оксигену у світі

а)  найбільше  б) мало   в) майже не існує

Тест 4

 1. Речовини, утворені атомами одного виду називають

а) простими   б) складними   в)сполученими

2. До складних речовин належать речовини, утворені атомами

а) одного виду   б) двох видів   в) різних видів

3. У природі існує органічних речовин порівняно із неорганічними

а) менше    б)  більше   в) майже однаково

4. Органічними речовинами називають речовини, які у складі своїх молекул містять  багато атомів

а) Карбону  б) Алюмінію   в) Оксигену

5. Речовини, молекули яких складаються із усіх відомих  різних видів атомів називають

а)  органічними  б)   штучними   в) неорганічними

6. У тілах неживої природи переважають речовини

а) органічні   б) неорганічні   в) їх є порівну

Тест 5

1. Речовини, які складаються з часточок однієї речовини і мають сталі властивості називають

 а)  складні речовини  б) суміші   в)прості

2. Поєднання двох чи більше речовин це

а)  складні речовини  б) суміші   в)природні

3. Дистильована вода належить до речовин

а)  простих   б) складних   в) сумішей

4. Виберіть строчку, де перелічені тільки прості речовини

а)  вуглекислий газ, молоко, оцет   б) вода, кислота, мінеральна вода

  в) кисень, золото,  залізо.

5. Яку із перелічених сумішей можна розділити способом фільтрування

а) вода і розчинений в ній цукор   б) вода і річковий пісок   в) мідні і залізні ошурки

6. Кожна окрема речовина в суміші називається її

а)комплектуючою   б)компонентом   в) елементом

Тест 6

 1. Зміни, що відбуваються із тілами природи , це

а) події  б)явища   в)катастрофи

2. Фізичні явища, це явища, при яких

а) нові речовини не утворюються  б)   нові речовини  утворюються 

в) можуть утворюватись частково

3. Явища, що відбуваються з тілами живої природи називають

а)фізичними   б) хімічними   в) біологічними

4. Виберіть строчку, де перелічені тільки фізичні явища

а)танення льоду, цвітіння калини, горіння свічки

  б) дозрівання черешень,  плавлення парафіну, ліплення глиняних фігурок   в) спалахи блискавки, рух потяга в метро, політ мяча у грі

5. Утворення інею в зимовий період це явище

а)хімічне   б) фізичне   в) біологічне

6. До яких явищ потрібно віднести скисання молока в глечику

а) до фізичних   б)  до біологічних  в) до хімічних

Тест 7

 1. Явища, при яких із одних речовин утворюються інші називають явищем

а) хімічним  б) біологічним  в) фізичним

2. Поява неприємного запаху при проходженні явища свідчить, що відбувається явище

а)хімічне   б) фізичне   в) біологічне

3. Гниття решток рослин і тварин у природі називають явищем

а)  фізичним б) біологічним  в) хімічним

4. Горіння – це  хімічне явище , ознаками якого є

а) виділення  світла  і запаху   б)  виділення тепла, диму  в) виділення тепла і світла, диму

5. Щоб відбулося горіння потрібні умови

а) температура вища температури займання речовини і повітря

  б)   температура вища температури займання речовини  і вода

в) температура нижча температури займання речовини  і повітря

6. Щоб припинити горіння потрібно

а) припинити доступ повітря до речовини, що горить   б) додати води  в) по можливості охолодити горючу речовину льодом

Розділ ІІ Всесвіт

Експрес – тести

Тест 1

 1. Серед переліку тіл виберіть ту строчку, де перелічені тільки небесні тіла

а) Місяць, книга, планети  б) Місяць, Сонце, зорі, планети, метеорити

в) Сонце,зорі, планети,  гори 

2. Внутрішня поверхня уявної кулі довільного радіуса, на якій розташовані небесні тіла так як їх бачить спостерігач на зоряному небі називають

а)  небесним меридіаном  б)  небесним екватором в) небесною сферою

3. Укажіть групу зір за кольором, у яких найвища температура

а) блакитні  б)  жовті  в)червоні

4. До якого типу зір належить наше Сонце

а) зорі – карлики  б) зорі – надгіганти  в) зорі – гіганти

5. Скупчення зір на небі називають

а) туманностями  б) сузір’ями  в)зодіакальними сузір’ями

6. Лінія, по якій протягом року рухається Сонце називають

а) орбітою  б) зоряним шляхом  в) екліптикою

 

Тест 2

 1. Небесним тілом, яке розташоване від Землі на віддалі 150 млн км є

а) Сонце   б) Місяць  в) Венера

2. Найвіддаленіший від центру Сонця шар називають

а)  сонячним диском  б) сонячною короною  в)сонячною хмарністю

3. Сонце світить світлом

а)  відбитим  б) випромінює само   в) може і відбитим і само утвореним

4. Сукупність фізичних змін, що відбуваються на Сонці називають

а)  сонячними вибухами  б) сонячною пасивністю в)сонячною активністю

5. Сонце, як одне із небесних тіл належить до групи

а) планет  б) зір  в)комет

6. Сонце, як і Земля рухається

а) навколо своєї осі  б) по екліптиці  в) навколо своєї осі  і по екліптиці 

Тест 3

 1. Велике кулеподібне тіло, що рухається навколо зорі і світить відбитим світлом  носить назву

   а)  планета  б)комета  в) астероїд

2. Виберіть строчку, де перелічені тільки планети земної групи

а) Меркурій, Юпітер, Сатурн, Уран,Земля  б) Меркурій, Венера, Земля, Марс   в)Юпітер Сатурн, Уран, Венера, Земля

3. Виберіть строчку, де перелічені тільки планети-гіганти

а) Меркурій, Юпітер, Сатурн, Уран,Земля  б) Меркурій, Венера, Земля, Марс   в)Юпітер Сатурн, Уран, Нептун

4. Чим далі від Сонця знаходиться планета тим температура на ній

а) нижча   б) вища   в) не змінюється

5. Час оберту планети навколо своєї осі називають

а) доба   б) рік   в) день

6. Час оберту планети навколо Сонця  називають

а) день   б) рік   в) декада

Тест 4

 1. Між якими планетами існує пояс астероїдів?

а) між Марсом і Меркурієм   б)  між Юпітером і Венерою

в) між Марсом і Юпітером

2. Небесні тіла, що можуть досягати поверхні Землі називають

а) астероїди   б)метеорити   в) комети

3. Астероїди рухаються навколо Сонця

а)по власних орбітах   б) хаотично  в) по власних орбітах  і  хаотично

4. Небесні тіла, що рухаються навколо Сонця по дуже витягнутих орбітах називають

а)планетами   б) кометами   в) астероїдами

5. Небесні тіла, розміри яких менші 1км вчені назвали

а) метеороїди  б) астероїди  в) комети

6.  Короткі спалахи світла на зоряному небі носять назву

а) метеорити   б) метеори   в) метеороїди

 

Тест 5

 1. Сонце та сукупність небесних тіл, що обертаються навколо нього називають

 а)Сонячною системою   б) зоряним скупченням   в) сонячною родиною

2. Виберіть строчку з найповнішою відповіддю, де перелічені об’єкти Сонячної системи

а) планети, астероїди, супутники  б)  планети, астероїди,  комети, супутники  в) планети, астероїди,  комети, супутники, зоряні хмарності

3. Наша Галактика – це

а) сузір’я  б) усі видимі на небі зорі  в) вся Сонячна система

4. Нашій Галактиці вчені дали ім’я

а) Велика Ведмедиця  б) Молочний шлях   в) туманність Андромеди

5. Світловий рік – це віддаль, яку проходить за рік

а) Сонце  б) сонячне проміння  в) сонячна система

6. Найчастіше галактики мають форму

а) овала  б) кулі  в)спіралі

Тест  6

1. Приладами, що дають змогу визначити положення небесного тіла   на небесній сфері є

а) астролябія, гномон, квадрант    б)  квадрант, телурій ,гномон

  в) глобус, телурій, астролябія

2. приладом для спостережень за зоряним небом, небесними тілами є

а) телескоп  б) радар   в) телурій

3. Першим вченим, який поглянув на зоряне небо у телескоп є

а)  Миколай Коперник  б)  Галілео Галілей   в)Клавдій Птоломей

4. Автором моделі світу з нерухомою Землею в центрі був

а)  Миколай Коперник  б)  Галілео Галілей   в)Клавдій Птоломей

5. Наука, що досліджує небесні тіла називається

а)астролябія   б) астрономія  в)астрофізика

6. Першим космонавтом незалежної України є

а) Юрій Гагарін   б)Павло Попович   в) Леонід Каденюк

 

Тест 7

 1. Наука, що досліджує небесні тіла називається

а)астролябія   б) астрономія  в)астрофізика

 1. Серед переліку тіл виберіть ту строчку, де перелічені тільки небесні тіла

а) Місяць, книга, планети  б) Місяць, Сонце, зорі, планети, метеорити

в) Сонце,зорі, планети,  гори 

 1. Велике кулеподібне тіло, що рухається навколо зорі і світить відбитим світлом  носить назву

   а)  планета  б)комета  в) астероїд

4. Небесні тіла, що рухаються навколо Сонця по дуже витягнутих орбітах називають

а)планетами   б) кометами   в) астероїдами

5. Небесні тіла, розміри яких менші 1км вчені назвали

а) метеорити  б) астероїди  в) комети

6. Сонце та сукупність небесних тіл, що обертаються навколо нього називають

 а)Сонячною системою   б) зоряним скупченням   в) сонячною родиною

 

Розділ ІІІ. Земля  - планета Сонячної системи.

Тема 1. Земля як планета 

Експрес-тести

Тест 1 Походження Землі

1.Вкажіть  прізвище вченого, який вважав, що планети і Сонце утворились із розрідженої холодної газової хмари

а) Отто Шмідт   б)  Іммануїл Кант   в) Жорж Бюффон

2.Яку гіпотезу про походження планети Земля висунув вчений Ж.Бюффон

а) Земля – це уламок Сонця    б) Земля утворилася з маси, яку велетенська зоря вирвала із Сонця    в)  Земля виникла із хмари міжзоряної речовини, захопленої Сонцем при його русі

 3.Земля к планета  утворилася близько

а)  3,5 млрд років  б)  4 млрд років    в) 5 млрд років

4.Літосфера – це оболонка Землі

а) водна    б)  повітряна   в) тверда

5. Оболонка, де поширене життя називається

а) атмосфера   б) біосфера   в) гідросфера

6.Вчення про походження Землі називають

а)гіпотеза  б) теорема   в) аксіома

Тест 2 Земля, будова

 1. За сучасними даними  планета Земля має форму

а) кулі   б) кулі, стиснутої з боків   в) кулі, стиснутої з полюсів

2. Моделлю  планети Земля є

а) карта   б) план-схема в) глобус 

3. Уявна лінія, навколо якої обертається Земля є

а) полюс  б) земна орбіта  в) земна вісь 

4. Екватор умовно поділяє Земну кулю на

а) два полюси   б)на дві півкулі – Східну і Західну  в) на дві півкулі – Північну і Південну

5. Лінії, що паралельні екватору називаються

а) полюсами  б) меридіанами    в) паралелями

6. Довжина екватора Землі

а) 40 000км   б) 63780 км   в) 30 000км

Тест 3 Земля, обертання

 1. Прилад, за допомогою якого демонструють обертання Землі навколо Сонця і своєї осі називають

   а) глобус   б) телурій   в) телескоп

2. Час повного оберту Землі навколо своєї осі це

а) рік   б)одна із пір року    в) доба

3. Унаслідок нахилу земної осі під час руху планети навколо Сонця на Землі відбуваються зміни

а)  дня і ночі   б) пір року   в) тривалості дня і ночі

4. Дні сонцестояння – час коли півкуля, обернувшись до Сонця, освітлюється

а)  найбільше   б) найменше   в) однаково

5. Час, коли обидві півкулі освітлюються однаково, це

а)сонцестояння   б) рівнодення   в) рівноніччя

6. Протягом року обидві півкулі Землі отримують кількість світла і тепла

а) однакову   б)різну   в)майже однакову

Тест 4 Місяць

 1. Супутник планети Земля Місяць є обєктом

а)штучним   б)природним   в) напівштучним

2. Місяць світить світлом

а) відбитим   б) поглинутим   в) власним

3. На Місяці відсутнє

а)  повітря  б) грунт   в) пил

4. Видимі із Землі форми Місяця називають

а) дугами   б)фазами   в)долями

5. Час, коли Місяць розташований між Землею і Сонцем називають затемненням

а) місячним    б)  сонячним   в) земним

6. Виберіть прізвище космонавта, який першим ступив на Місяць

а) Гагарін    б) Армстронг   в) Каденюк

Тест 5 Карта

 1. Вкажіть, що передає форму Землі

а)  карта   б) глобус   в) аерофотознімок

2. План місцевості це –

а)невелике креслення із позначенням об’єктів умовними знаками   б)малюнок невеликої ділянки земної поверхні

 в) вигляд зверху ділянки земної поверхні, зробленої з літака

3. Зменшене і узагальнене зображення земної поверхні на площині, це –

а) план місцевості  б) географічна карта   в) фотографія

4. Інформація про об’єкти, зображені на карті, записані

а) цифрами   б) з допомогою масштабу   в) умовними знаками

5. Збірка географічних карт називається

а)альбомом    б) атласом   в) книгою

6. Міра зменшення відстані на місцевості під час зображення їх на карті називається

а)планом    б) легендою   в) масштабом

Тест 6 Грунт

 1. Що таке грунт?

а) тверда гірська порода   б)верхній родючий шар земної кори    в) верхній шар, що вкриває всю земну поверхню

2. Чим грунт відрізняється від гірської породи?

а) кольором   б)пластичністю    в) родючістю

3. Основою для формування грунту є

а) гірська порода  б)сонячне тепло    в) рослини і тварини

4. Родючість грунту залежить від вмісту в ньому

а) повітря   б)гумусу    в) гірської породи

5. Численні тварини, що живуть у грунті його

а) удобрюють  б)розпушують    в) насичують вологою

6. Найродючішим грунтом у світі вважають

а) супісок   б суглинок)    в) чорнозем

Тест 7 Повітря

 1. Газову оболонку Землі вчені називають

а)  стратосферою   б)атмосферою    в) літосферою

2. Повітря на Землі складається з

а) азоту, кисню, вуглекислого газу, водяної пари, пилу

б)  кисню, вуглекислого газу, водяної пари, пилу, аргону

в) азоту, кисню, вуглекислого газу, водяної пари, пилу, аргону

3. Вкажіть, якого з газів найбільше у повітрі

а) кисню  б)азоту    в) вуглекислого газу

4. Прозоре повітря  нагрівається від

а) сонячного проміння   б) земної поверхні    в) від власного руху

5. З підняттям у гори температура повітря

а)нижчає   б)зростає    в) не змінюється

6. Вітром називають рух повітря

а) висхідний б)низхідний    в) горизонтальний

Тест  8  Вода

 1. Яке забарвлення має вода

а)голуба        б) безбарвна        в) синя    г) зеленкувата

      2. Яка вода вважається ідеально чистою

а)джерельна        б) дощова        в) дистильована    г) снігова

       3 . При якій температурі вода із рідкого переходить у твердий стан

 а) +4◦С      б) 0 ◦С            в) -4 ◦С          г) +100◦С     

        4. Яка температура води у водоймах під шаром льоду, що є комфортною для живих водних мешканців

                а) +4 ◦С           б) 0 ◦С            в) -1 ◦С         г) +1◦С     

5. У природі вода зосереджена у великих кількостях у

а) морях і океанах   б)зрошувальних каналах і болотах     в) колодязях і струмках

6. Конденсація це перехід води

а)із рідкого стану в твердий  б)із газуватого в рідкий    в)із рідкого в газуватий

Тест 9  Вода

 1. За температури, нижчої  0◦С , вода перебуває в агрегатному стані

а) рідкому    б) твердому   в) газуватому   г) напіврідкому

 1. За температури, нижчої  100◦С , вода перебуває в агрегатному стані

а) рідкому    б) твердому   в) газуватому   г) напіврідкому

     3.  Вода – це речовина

       а) безбарвна   б) біла   в) зеленкувата   г) блакитна

     4. Перетворення води на тверду речовину називають

             а) конденсацією   б) випаровуванням   в) замерзанням   г) сублімацією

     5. Перетворення води на пару називають

             а) конденсацією   б) випаровуванням   в) замерзанням   г) сублімацією

      6. Здатність речовин розчиняють у воді називають

                  а) конденсацією   б) сублімацією  в) розчинником   г) розчинністю

     Тест 10 Розчини

     1. У воді добре розчиняється

             а) крейда   б) пісок  в) цукор   г) бензин

      2. Воду з розчиненою в ній речовиною називають

        а) розчиненою речовиною   б) розчином   в) розчинником   г) розчинення

      3.  Воду, використану для розчинення в ній речовин, називають

    а) розчиненою речовиною   б) розчином   в) розчинником   г) розчинністю

       4. Повітря за нормальних умов

           а) забарвлена рідина   б) добре розчинна у воді  суміш газів

           в) погано розчинна у воді суміш газів  г) нерозчинна у воді суміш газів

      5. Дощова вода чи може бути розчином чи ні

            а) так   б) ні  в)   дуже рідко   г) не завжди

      6. Процес очищення води від розчинених речовин це

             а) конденсація  б) дистиляція  в) активізація

Розділ ІІІ.

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів.

Експрес - тести

Тест 1

 1. Тіла живої природи, які ростуть, дихають, розмножуються , живляться називають

         а)  фізичними тілами  б)організмами    в) об’єктами

2. Здатність живих істот відтворювати собі подібних називають

а)  демографічним зростом б)зростом тіл    в) розмноженням

3. Здатність організмів реагувати на зміну умов оточуючого середовища це

а)  подразливість  б) рухливість    в)  пристосованість

4. Вчені мікроорганізмами називають організми

а) колоніальні  б) одноклітинні    в)  багатоклітинні

5. Процесами життєдіяльності клітини та зберігають спадкову інформацію в ній керує

а)ядро   б)мембрана    в) цитоплазма

6. Тіло багатоклітинних організмів складається з

а)  комплектів  б) частин    в) органів

Тест 2

 1. Рослини на планеті Земля існують

а) на поверхні грунту, воді, грунті    б)у грунті, воді, повітрі    в) на поверхні грунту, воді, грунті, повітрі

2. За кольором рослини можуть бути

а) тільки зелені   б) зелені і безбарвні   в) безбарвні, зелені, інших кольорів

3. Рослини живляться за допомогою

а)  поживних речовин грунту  б) вироблених органічних речовин самими рослинами    в) вбирають поживні речовини із води

4. Органи руху відсутні у

а) тварин   б)мікроорганізмів    в) рослин

5. Тварини живляться

а) готовими органічними речовинами   б) самі виробляють органічні речовини і ними живляться   в) відібраними органічними речовинами у інших тварин

6. До холоднокровних тварин належать

а) птахи, звірі, риби   б)риби, жаби, гадюки    в) птахи, жаби, комахи

Тест 3

 1. Гриби мають ознаки

а) тільки рослин    б) рослин і тварин   в) тварин

2. Гриби живляться

а)  речовинами, що виробляють самі  б) готовими органічними речовинами   в) органічними речовинами мертвих організмів

3. Гриби, які живляться за рахунок інших організмів це

а) гриби - паразити   б)гриби - сапрофіти    в) їстівні гриби

4. У природі розрізняють такі групи грибів як

 а) шапинкові , їстівні, цвілеві   б) цвілеві, отруйні, їстівні, дріжджі

   в) шапинкові, гриби-паразити, цвілеві, дріжджі

5. У клітині бактерій відсутнім є

а)  цитоплазма  б)  оболонка  в)ядро

6.  Молочнокислі бактерії належать до групи бактерій

а) корисних   б) шкідливих   в) частково корисних

Тест 4

 1. Рослини, тварини і гриби, які містять небезпечні для людини і тварин речовини називаються

а)  шкідливими  б)отруйними    в) небезпечними

2. Отруйні речовини в організм людини можуть потрапити при їх

а) споживанні    б) збиранні     в) зберіганні

3. Щоб запобігти отруєнню ніколи невідомі вам ягоди, плоди, кореневища, рослини 

а) не беріть в руки    б) не куштуйте    в) не нюхайте

4. Отрута від тварин в організм людини може потрапити при

а) укусі   б)контакті    в) нападі

5. До отруйних змій, поширених в Україні належить

а) полоз   б) степова гадюка   в) вуж звичайний

6. Серед грибів, що ростуть в Україні особливо небезпечними є

а) боровик, моховик, мухомор   б) бліда поганка, опеньки, печериці

    в) мухомор, бліда поганка, чортів гриб

Тест 5

1 Умови, в яких живуть організми називають

а) довкіллям    б)  середовищем життя   в) природою

2. Усе, що впливає на організм своєю дією і сприяє чи заважає їх розселенню та існуванню називають

а)чинниками середовища життя    б)кліматичними умовами    в)людськими і природними впливами

3. Виберіть ряд, у якому названо групи чинників середовища життя

а) грунт, волога, людина і її діяльність   б) чинники живої та неживої природи, діяльність людини    в) вплив Сонця і Місяця, діяльність людини

4.  Виберіть ряд, у якому перелічено  чинники неживої природи

а) повітря, вологість, мікроорганізми   б)температура, освітлення, висота над рівнем моря, бактерії    в) температура, освітлення, вологість, повітря

5. Зміни, що повторюються у природі з дня на день, з року в рік ( через певні проміжки часу ) називають

а) сезонними   б) періодичними    в)добовими

6. Рослини і тварини до певних умов життя

а) пристосовуються   б) уникають їх   в) не реагують на них

Тест 6

 1. В якому ряду перелічені всі середовища, в яких живуть організми

а)водне, підземне, повітряне    б)водне, грунтове, наземне    в) водне, наземно – повітряне, грунтове

2. У наземно – повітряному середовищі для рослин і тварин є достатньо

а) світла і повітря    б) світла і вологи   в)вологи і повітря

3. У водному середовищі недостатньо для організмів

а) світла і тепла   б) світла і повітря    в) повітря і тепла

4. У водному середовищі мешкають тварини

а)теплокровні    б) холоднокровні і теплокровні   в) холоднокровні

5. У грунті практично відсутнє або його дуже мало

а) світла і повітря    б)тепла і світла   в) вологи і повітря

6. Вкажіть ряд, де перелічені тільки мешканці грунту

а) мікроорганізми, гриби, черви, зайці, личинки комах

   б)    мікроорганізми, гриби, кріт, метелики, землерийки

 в)  мікроорганізми, гриби, кріт, черви, личинки комах

Тест 7

 1. Організми, що мешкають на спільній території, взаємодіють між собою і середовищем життя утворюють

а)  біосистему  б)екосистему    в) агросистему

2. Організмами, які самі утворюють органічні речовини є

а) рослини   б)тварини    в) гриби

3. Організми екосистем поділяються на групи

а)споживачі, утворювачі, будівельники   б)    споживачі,будівельники, руйнівники  в) утворювачі, споживачі, руйнівники

4. Одну із груп організмів в екосистемі називають руйнівниками. До них належать

а)мікроорганізми і гриби    б)тварини    в) рослини

5. Виберіть ряд, де перелічені тільки об’єкти природних екосистем

а) парк, ліс, поле ,луг  б)ліс, річка, луг,болото    в) сад, луг, річка, болото

6. Водосховище – це екосистема, яка належить до групи екосистем

а) природних   б) штучних    в) експериментальних

 

Розділ ІІІ. Тема 3. Людина на планеті Земля

Експрес-тести

Тест 1

 1. Негативні зміни, що настають у природі під впливом різних чинників, називають екологічними

а) проблемами     б) катастрофами    в)забрудненнями

2. Одним із джерел забруднення природи є

а) автотранспорт  б) лісові жителі  в) гірська система

3. На шляху в 1тис км автомобіль споживає необхідну  річну норму кисню для дорослої людини

а)  однієї  б)  трьох  в) чотирьох

4. Забруднення  грунту настає внаслідок неправильного поводження із

а)  посівними матеріалами  б) сільгосптехнікою  в) міндобривами

5. На підприємствах, що мають газові викиди в повітря для зменшення їх шкідливого впливу на природу встановлюють

а)  очисні фільтри  б) газопереробники  в)газозбірники

6. Щоб побутові відходи не забруднювали навколишнє середовище, вчені запропонували їх

а) зберігати в контейнерах  б) переробляти на спеціальних заводах

в) захороняти в грунті у відведених місцях

Тест 2

 1. Природоохоронні території створені  для збереження видів живих організмів та виконання наукових досліджень, це

а) заказники  б) заповідники  в)національні парки

2. Заповідник Асканія Нова розташований  в Україні на

а)  Донбасі  б) в Карпатах  в)  на півдні  України

3.  Для охорони водно – болотної  екосистеми створено заповідник

а) Асканія Нова   б) Причорноморський    в)Дунайський

4. В якому із заповідників охороняється найбільше видів тварин

а)  в Асканія Нова   б) в Карпатському  в)  в Чорноморському

5.Для охорони насаджень української кедрової сосни, що занесена до Червоної книги України, створено державний заказник

а) Горгани  б) Кучугури  в) Брище

6. Мальовничими куточками природи, призначеними для ознайомлення всіх жителів країни з її природою, де прокладено екскурсійні маршрути та ведуться охоронні роботи є

а)  заказники  б) національні парки  в) зоопарки і ботанічні сади

Закриті текстові вправи. Самостійні роботи

Тема «Вступ» 

Робота 1. Варіант 1

Вправа  « Так чи ні.»

Так

Ні

 1. Спостереження – метод дослідження природи за допомогою органів чуття людини.

Так

Ні

 1. Експеримент – вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах.

Так

Ні

 1. Еталон – це зразок, мірило для порівняння

Так

Ні

 1. Масу тіла вимірюють в градусах.

Так

Ні

 1. Розміри тіла визначають при вимірюванні.

Так

Ні

 1. Час вимірюють в секундах, метрах, годинах.

 

Вправа  Знайди пару

 

Наука

 

Що вивчає

1

Біологія

А

Вивчає  речовини та їх перетворення

2

Фізика  

Б

Вивчає будову і взаємодію тіл, явища природи

3

Хімія  

В

Вивчає особливості явищ природи на материках

4

Географія

Г

Наука про небесні тіла

5

Астрономія

Д

Вивчає взаємозв’язки організмів з природою

6

Екологія 

Е

Вивчає тіла живої природи

 

Робота 1. Варіант 2

Вправа  Лови помилку

Так

Ні

 1. Екологія вивчає взаємозв’язки організмів між собою і з  природою.

Так

Ні

 1. Астрономія   вивчає  небесні тіла.

Так

Ні

 1. Біологія   вивчає будову і взаємодію тіл, явища природи.

Так

Ні

 1. Географія  вивчає особливості явищ природи на материках.

Так

Ні

 1. Хімія  вивчає  речовини та їх перетворення.

Так

Ні

 1. Фізика  вивчає тіла  неживої природи та різноманітні явища природи

Вправа  Знайди пару

 

Наука

 

Що вивчає

1

Географія

А

Вивчає  речовини та їх перетворення

2

Екологія 

Б

Вивчає будову і взаємодію тіл, явища природи

3

Хімія  

В

Вивчає особливості явищ природи на материках

4

Біологія

Г

Наука про небесні тіла

5

Астрономія

Д

Вивчає взаємозв’язки організмів з природою

6

Фізика  

Е

Вивчає тіла живої природи

 

Розділ І. Тіла, речовини та явища навколо нас

Робота 2. Варіант 1

Вправа   «ТАК» чи «НІ»

Так

Ні

 1. Скло – фізичне тіло

Так

Ні

 1. Вода – речовина.

Так

Ні

 1. Кисень – речовина.

Так

Ні

 1. Залізний цвях – речовина.

Так

Ні

 1. Алюміній – фізичне тіло.

Так

Ні

 1. Скляна колба – речовина.

Так

Ні

 1. Залізна підкова – фізичне тіло.

Так

Ні

 1. Кухонна сіль – фізичне тіло.

Так

Ні

 1. Порошок сірки – речовина.

Так

Ні

 1. Мідна пластинка – речовина.

Так

Ні

 1. Свинцева куля – фізичне тіло.

Так

Ні

 1. Вуглекислий газ – фізичне тіло.

                            Вправа 9  «Установіть відповідність»

Установіть відповідність між агрегатними станами речовин  та їх прикладами

Агрегатний стан

Позначення

Приклад  речовин

1

Твердий

А

Залізо

2

Рідкий

Б

Азот

3

Газуватий

В

Бензин

 

 

Г

Олія

 

 

Д

Граніт

 

 

Е

Кисень

 

Робота 2.  Варіант 2.

Вправа   «ТАК» чи «НІ»

Так

Ні

 1. Цвях – фізичне тіло

Так

Ні

 1. Сода – речовина.

Так

Ні

 1. Водень – речовина.

Так

Ні

 1. Залізна ручка – речовина.

Так

Ні

 1. Свинцева куля – фізичне тіло.

Так

Ні

 1. Скляна пляшка – речовина.

Так

Ні

 1. Мідна миска – фізичне тіло.

Так

Ні

 1. Кухонна сіль – фізичне тіло.

Так

Ні

 1. Порошок заліза – речовина.

Так

Ні

 1. Мідна пластинка – речовина.

Так

Ні

 1. Алюміній – фізичне тіло.

Так

Ні

 1. Вуглекислий газ – фізичне тіло.

                            Вправа 9  «Установіть відповідність»

Установіть відповідність між агрегатними станами речовин  та їх прикладами

Агрегатний стан

Позначення

Приклад  речовин

1

Твердий

А

Мідь

2

Рідкий

Б

Вода

3

Газуватий

В

Золото

 

 

Г

Олія

 

 

Д

Азот

 

 

Е

Машинне масло

 

Робота 2  Варіант 3

Вправа «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1. Маргарин - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Спирт - речовина

Так

Ні

 1. Ртуть - речовина

Так

Ні

 1. Срібна обручка - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Цемент - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Пластмасова іграшка - речовина

Так

Ні

 1. Крейда - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Зелений чай - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Мідна монета - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Золото - речовина

Так

Ні

 1. Цукор - речовина

Так

Ні

 1. Кухонна сіль - речовина

Вправа  «Установіть відповідність»

Установіть відповідність між тілами  та їх характеристиками

Назва тіл

Позначення

Характеристика тіл

1

Чадний газ

А

Зберігає форму

2

Молоко

Б

Не зберігає форму

3

Залізний ключ

В

Заповнює ввесь обєм

 

 

Г

Притягується магнітом

 

 

Д

Має лінійні розміри

 

 

Е

Має текучість

Робота 2  Варіант 4

Вправа «так» чи «ні» 

Так

Ні

 1. Алюмінієва ложка - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Вода - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Колба - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Склянка - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Залізний цвях - речовина

Так

Ні

 1. Парафінова свічка - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Кисень - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Мідь - речовина

Так

Ні

 1. Плуг - фізичне тіло

Так

Ні

 1. Залізо - речовина

Так

Ні

 1. Сірка - речовина

Так

Ні

 1. Цегла - фізичне тіло

 

Вправа  «Установіть відповідність»

Установіть відповідність між тілами  та їх характеристиками

Назва тіл

Позначення

Характеристика тіл

1

Вуглекислий газ

А

Зберігає форму

2

Соняшникова олія

Б

Не зберігає форму

3

Залізний ланцюг

В

Заповнює ввесь обєм

 

 

Г

Притягується магнітом

 

 

Д

Має лінійні розміри

 

 

Е

Має текучість

Робота 3 Варіант 1

 Вправа   «ТАК» чи «НІ»

Так

Ні

 1. Сонце – тіло неживої природи

Так

Ні

 1. Небо – тіло неживої природи

Так

Ні

 1. Ластівка – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Дорога – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Корова – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Парта – тіло неживої природи

Так

Ні

 1. Троянда  – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Миша – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Підручник – тіло неживої природи

Так

Ні

 1. Слон – тіло неживої природи

Так

Ні

 1. Море – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Скеля – тіло неживої природи

 

Вправа  «Установіть відповідність»

Установіть відповідність між тілами  та їх характеристиками

Назва тіл

Позначення

Характеристика тіл

1

Вуглекислий газ

А

Зберігає форму

2

Мінеральна вода

Б

Не зберігає форму

3

Залізний цвях

В

Заповнює ввесь обєм

 

 

Г

Притягується магнітом

 

 

Д

Має лінійні розміри

 

 

Е

Має текучість

 

Робота 3  Варіант 2

Вправа   «ТАК» чи «НІ»

Так

Ні

 1. Окунь – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Зорі – тіло неживої природи

Так

Ні

 1. Метелик  – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Ромашка – тіло неживої природи

Так

Ні

 1. Будинок – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Трактор – тіло неживої природи

Так

Ні

 1. Дитина – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Автобус – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Лижі – тіло неживої природи

Так

Ні

 1. Орел – тіло живої природи

Так

Ні

 1. Сніг – тіло неживої природи

Так

Ні

 1. Дерево – тіло живої природи

 

Вправа  «Установіть відповідність»

Установіть відповідність між тілами  та їх характеристиками

Назва тіл

Позначення

Характеристика тіл

1

Кисень

А

Зберігає форму

2

Бензин

Б

Не зберігає форму

3

Залізна підкова

В

Заповнює ввесь обєм

 

 

Г

Притягується магнітом

 

 

Д

Має лінійні розміри

 

 

Е

Має текучість

 

Робота 4 Варіант 1

 Вправа «так» чи «ні» 

Так

Ні

 1. Окунь – тіло  природне

Так

Ні

 1. Зорі – тіло штучне

Так

Ні

 1. Метелик  – тіло природне

Так

Ні

 1. Ромашка – тіло  штучне

Так

Ні

 1. Будинок – тіло природне

Так

Ні

 1. Трактор – тіло природне

Так

Ні

 1. Дитина – тіло природне

Так

Ні

 1. Автобус –  тіло  штучне

Так

Ні

 1. Лижі – тіло природне

Так

Ні

 1. Орел – тіло  природне

Так

Ні

 1. Сніг – тіло природне

Так

Ні

 1. Дерево – тіло  штучне

Вправа  «Установіть відповідність»

Установіть відповідність між  групами тіл  та їх прикладами

Група тіл

Позначення

Приклади тіл

1

Природні

А

Футбольний мяч

2

Штучні

Б

Морська вода

3

 

В

Електричний стовп

 

 

Г

Сонце

 

 

Д

Квітка ромашки

 

 

Е

Автомобіль

 

Робота 4  Варіант 2

Вправа «так» чи «ні» 

Так

Ні

 1. Окунь – тіло  природне

Так

Ні

 1. Літак – тіло  штучне

Так

Ні

 1. Колорадський жук  – тіло  штучне

Так

Ні

 1. Ракета – тіло  штучне

Так

Ні

 1. Міст – тіло  природне

Так

Ні

 1. Пароплав – тіло  штучне

Так

Ні

 1. Комар – тіло  штучне

Так

Ні

 1. Автобус – тіло  штучне

Так

Ні

 1. Лижі – тіло  штучне

Так

Ні

 1. Голуб  – тіло  природне

Так

Ні

 1. Муха – тіло  природне

Так

Ні

 1. Дуб  – тіло  штучне

Вправа  «Установіть відповідність»

Установіть відповідність між  групами тіл  та їх прикладами

Група тіл

Позначення

Приклади тіл

1

Природні

А

Гандбольний мяч

2

Штучні

Б

Мінеральна вода

3

 

В

Тумба для оголошень

 

 

Г

Зорі

 

 

Д

Квітка волошки

 

 

Е

Автомашина

 

Робота 5  Варіант 1

Вправа  «Так» чи «Ні». «Способи розділення сумішей»

Так

Ні

 1. Фільтрування - спосіб розділення сумішей шляхом пропускання їх через матеріали, що здатні затримувати частинки одного із її компонентів .

Так

Ні

 1. Випарювання - метод усунення рідкої  складової  суміші при  нагріванні .

Так

Ні

 1. Намагнічування - метод розділення суміші, компоненти якої легко відділяються один від іншого

Так

Ні

 1. Фільтри - нещільні пористі матеріали, що використовують для розділення сумішей

Так

Ні

 1. Ділильна  лійка - обладнання,. яке використовують для розділення  суміші з двох рідких компонентів що не розчиняються один в одному

Так

Ні

 1. Метод очищення сумішей , один із компонентів якої діє на магніт  називають намагнічуванням.

                                        Вправа  «Установіть відповідність»

Установіть відповідність між  речовинами і сумішами     та їх прикладами

 

Позначення

Приклади

1

Чисті речовини

А

Повітря

2

Суміші

Б

Молоко

3

 

В

Кухонна сіль

 

 

Г

Нафта

 

 

Д

Цукор

 

 

Е

Мідь

 

Робота 5  Варіант 2

 Вправа «Так» чи «Ні» . «Способи розділення сумішей»

 

Так

Ні

 1. Спосіб розділення сумішей шляхом пропускання їх через матеріали, що здатні затримувати частинки одного із її компонентів  - фільтрування.

Так

Ні

 1. Для розділення  суміші з двох рідких компонентів що не розчиняються один в одному використовують обладнання, яке називають  мірний циліндр.

Так

Ні

 1. . Метод розділення суміші, компоненти якої легко відділяються один від іншого - відстоювання.

Так

Ні

 1. Метод усунення рідкої  складової  суміші при  нагріванні – випарювання.

Так

Ні

 1. Нещільні пористі матеріали, що використовують для розділення сумішей називають – фільтри.

Так

Ні

 1. Метод очищення сумішей , один із компонентів якої діє на магніт – намагнічування.

Вправа . «Установіть відповідність»

Установіть відповідність між  способами розділення речовин і сумішами.

Способи

Позначення

Суміші

1

Випарювання

А

Олія і вода

2

Фільтрування

Б

Глина і  вода

3

Відстоювання

В

Цукор і вода

4

 

Г

Тирса і  вода

5

 

Д

Молоко

 

 

Е

Вода і сіль

 

Робота 6 Варіант 1

Вправа . Явища біологічні чи фізичні.

Явище

 Так

Ні

 1. Росте дерево - біологічне

Так

Ні

 1. Гуркоче грім - біологічне

Так

Ні

 1. Розбилося вікно - фізичне

Так

Ні

 1. З яйця вилупився птах - біологічне

Так

Ні

 1. Світить яскраве сонце - біологічне

Так

Ні

 1. Пуголовок перетворився на жабу - біологічне

Так

Ні

 1. Розкрився пуп’янок троянди - фізичне

Так

Ні

 1. Річкою пливе човен - біологічне

Так

Ні

 1. Летить літак - фізичне

Так

Ні

 1. Облетіло насіння із кульбаби - біологічне

Так

Ні

 1. Танення льоду на річці - фізичне

Так

Ні

 1. Проростання насіння гороху - фізичне

Так

Ні

Вправа  «Встановіть відповідність

Установіть відповідність між явищами та їх прикладами

Явище

Позначення

Приклад явища

1

Біологічне

А

Росте дерево

2

Фізичне

Б

Горить бензин

3

Хімічне

В

Летить літак

 

 

Г

Гримить грім

 

 

Д

Цвіте кульбаба

 

 

Е

Чорніє срібло

 

Робота 6 Варіант 2

Вправа «Так» чи «Ні»

Назва явища

Так

Ні

 1. Гра на скрипці -  біологічне

Так

Ні

 1. Їде потяг у метро - фізичне

Так

Ні

 1. Світять  ліхтарі - фізичне

Так

Ні

 1. Зацвіла калина - біологічне

Так

Ні

 1. Танення льоду навесні - біологічне

Так

Ні

 1. Достигло зерно пшениці - біологічне

Так

Ні

 1. Облетіло жовте листя із дерев - біологічне

Так

Ні

 1. Поява веселки після дощу - фізичне

Так

Ні

 1. Говорить диктор радіо – фізичне

Так

Ні

 1. Утворення інею - біологічне

Так

Ні

 1. Світіння маяка на морі - фізичне

Так

Ні

 

Вправа  «Встановіть відповідність

Установіть відповідність між явищами та їх прикладами

Явище

Позначення

Приклад явища

1

Біологічне

А

Росте ялина

2

Фізичне

Б

Горять дрова

3

Хімічне

В

Пливе корабель

 

 

Г

Гримить грім

 

 

Д

Цвіте жито

 

 

Е

Іржавіє залізо

 

Розділ ІІ Всесвіт

Робота 7 Варіант 1

Так

Ні

 1. Небесна сфера – це внутрішня поверхня уявної кулі довільного радіуса, на якій розташовані  небесні тіла

Так

Ні

 1. Точка, яка знаходиться на небесній сфері над головою спостерігача називається зеніт

Так

Ні

 1. Коло на небесній сфері, що проходить через полюси світу і точку зеніту називають  небесним екватором

Так

Ні

 1. Лінію, що розділяє небесну сферу на дві півкулі назвали небесним меридіаном. 

Так

Ні

 1. Точки  зеніту є не найвищою точкою небесної сфери.

Так

Ні

 1. Для більш детального вивчення окремих ділянок небесної сфери люди створили зоряні карти та атласи.

 

Вправа  Установіть відповідність

Термін

 

    визначення

1

Планета

А

Розжарені небесні тіла кулеподібної форми, що випромінюють світло.

2

Доба

Б

Час одного повного оберту планети навколо Сонця.

3

Рік

В

Велике кулеподібне небесне тіло, що рухається навколо зорі і світить відбитим світлом

4

Зоря

Г

Час одного повного оберту планети навколо своєї осі.

 

Робота 7 Варіант 2

Так

Ні

 1. Всі природні тіла, які знаходяться у космосі належать до групи  штучних тіл.

Так

Ні

 1. Точка, яка знаходиться на небесній сфері над головою спостерігача називається полюс.

Так

Ні

 1. Коло на небесній сфері, що проходить через полюси світу і точку зеніту називають  небесним екватором

Так

Ні

 1. Лінію, що розділяє небесну сферу на дві півкулі  - Північну і Південну  - назвали небесним меридіаном. 

Так

Ні

 1. Точки  зеніту є  найвищою точкою небесної сфери.

Так

Ні

 1. Для більш детального вивчення окремих ділянок небесної сфери люди створили зоряні карти та атласи.

 

Вправа  Установіть відповідність

Термін

 

    визначення

1

Планета

А

Час одного повного оберту планети навколо своєї осі.

2

Доба

Б

Розжарені небесні тіла кулеподібної форми, що випромінюють світло.

3

Рік

В

Велике кулеподібне небесне тіло, що рухається навколо зорі і світить відбитим світлом

4

Зоря

Г

Час одного повного оберту планети навколо Сонця.

 

Розділ ІІІ. Земля  - планета Сонячної системи.

Тема 1. Земля як планета

Робота8 Варіант 1

Так

Ні

 1. Земля має форму  кулі , стиснутої з   боків

Так

Ні

 1. У Стародавній Індії уявляли Землю  плоскою, що тримається на спинах слонів

Так

Ні

 1. Доказом кулястості Землі є кругла  тінь, яку кидає планета на Місяць  під час місячних затемнень.

Так

Ні

 1. Земна вісь – це уявна лінія, довкола якої Земля обертається.

Так

Ні

 1. Моделлю Землі є  прилад телурій.

Так

Ні

 1. Земля виникла близько  5  млрд. років тому.

Вправа  Встанови відповідність

 

Оболонки Землі

 

Ознака - назва

1

Літосфера

А

Водна оболонка Землі

2

Гідросфера

Б

Оболонка, в якій поширене життя

3

Атмосфера

В

Тверда камяна оболонка Землі

4

Біосфера

Г

Газувата (повітряна) оболонка Землі

Робота 8 Варіант 2

Так

Ні

 1. Лінія, довкола якої обертається Земля, це – земна вісь.

Так

Ні

 1. Точки, де земна вісь входить і виходить із глобуса , це – полюси

Так

Ні

 1. На однаковій віддалі від полюсів, тобто посередині глобус оперізує лінія, це –  меридіан

Так

Ні

 1. Екватор ділить земну кулю на  дві  півкулі, це -  Північна  і Південна

Так

Ні

 1. Найкоротші лінії, які проходять від полюса до полюса, це – меридіани.

Так

Ні

 1. Лінії, паралельні екватору, це –  паралелі.

Вправа  Встанови відповідність

 

Оболонки Землі

 

Ознака - назва

1

Атмосфера

А

Водна оболонка Землі

2

Літосфера

Б

Оболонка, в якій поширене життя

3

Біосфера

В

Тверда камяна оболонка Землі

4

Гідросфера

Г

Газувата (повітряна) оболонка Землі

 

Робота 9 Варіант 1

Так

Ні

Зимове сонцестояння  буває  22 грудня

Так

Ні

Весняне рівнодення буває   15 березня

Так

Ні

Найдовший день буває 22 червня

Так

Ні

Найдовша ніч буває 22 грудня

Так

Ні

День дорівнює ночі буває весною 21 березня

Так

Ні

День дорівнює ночі буває восени 23 вересня

Вправа . Встав пропущені слова

 1. Обертаючись навколо своєї … Земля освітлюється … Унаслідок цього на планеті настає … і … Повний оберт навколо своєї осі Земля робить за … години. Цей період називають … Земля, рухаючись по своїй … навколо … робить повний оберт за … або …днів. 

Робота 9 Варіант 2

Так

Ні

Літнє   сонцестояння  буває  22 грудня

Так

Ні

Весняне рівнодення буває   21 березня

Так

Ні

Найкоротший день буває 22 грудня

Так

Ні

Найкоротша ніч буває 22 червня

Так

Ні

День дорівнює ночі буває весною 21 березня

Так

Ні

День дорівнює ночі буває восени 23 вересня

 

 

Встав пропущені слова

 1. Внаслідок … земної осі під час руху нашої планети навколо… на Землі відбувається зміна … … Двічі на рік бувають дні, коли одна із … освітлюється найбільше, а інша - найменше. Це дні … Якщо ж обидві півкулі … рази на рік бувають освічені однаково, то це дні … Час, коли день буває найкоротшим звуть днем  … …, а час, коли день буває найдовшим, звуть  днем … …

Відповідь:  нахилу, Сонця, пір року, півкуль, сонцестояння, два, рівнодення, , зимового сонцестояння, літнього сонцестояння.

 

. Робота 10 Варіант 1

Так

Ні

 1. Місяць – це штучний супутник Землі.

Так

Ні

 1. Місяць повернений до Землі завжди одним боком

Так

Ні

 1. Місяць світить відбитим світлом.

Так

Ні

 1. Видимі із Землі форми Місяця називають фазами Місяця.

Так

Ні

 1. Місяць має форму кулі.

Так

Ні

 1. Явище, при якому Земля розташовується на одній лінії між Місяцем і Сонцем називають місячним затемненням.

 

Вправа  Встанови відповідність

 

 

 

Ознака - назва

1

найменший материк

А

Антарктида

2

найбільший

Б

Африка

3

найспекотніший

В

Австралія

4

найхолодніший

Г

Євразія

 

Робота 10 Варіант 2

Так

Ні

 1. Явище, при якому Земля кидає у простір тінь і у яку потрапляє Місяць називають місячним затемненням.

Так

Ні

 1. Явище, коли Місяць розташовується між Землею і Сонцем на одній лінії і на кілька хвилин диск Сонця стає невидимим називають сонячним затемненням

Так

Ні

 1. Підняття рівня води в морях і океанах, зумовлене притяганням Місяця називають припливами

Так

Ні

 1. Спад рівня води в морях і океанах, зумовлене притяганням Місяця називають відпливами

Так

Ні

5.Коливання рівня води в морях і океанах відбувається на добу 4 рази.

Так

Ні

6.Першим на поверхню Місяця у 1969 році ступив  американський астронавт

Вправа  Встанови відповідність

 

Умовні знаки на карті

 

Що зображують

1

Коричневий колір

А

Річки

2

Сині лінії

Б

Теплі течії

3

Червоні стрілки

В

Низини

4

Зелений колір

Г

Височини і гори

 

Робота 11 Варіант 1

Так

Ні

 1. Грунт – це верхній пухкий шар земної кори, на якому ростуть рослини.

Так

Ні

 1. Головна особливість, що відрізняє грунт від гірської породи це його родючість.

Так

Ні

 1. Родючість – це здатність грунту забезпечувати рослини поживними речовинами.

Так

Ні

 1. Основою для формування грунту є  волога.

Так

Ні

 1.  Найродючіші грунти світу – це чорноземи

Так

Ні

 1. Гірські породи є основою для формування грунту і визначають його склад.

Вправа  Знайди відповідність

 

 

Гази повітря

 

Характеристика

1

Азот

А

Необхідний для дихання організмів

2

Кисень

Б

З цього газу і води зелені рослини на світлі утворюють органічні речовини

3

Вуглекислий газ

В

Газ – що заперечує життя. Його в повітрі ¾.

4

 

Г

 

Робота 11 Варіант 2

Так

Ні

 1. Повітря – це суміш газів.

Так

Ні

 1. Повітряна оболонка Землі називається  гідросферою.

Так

Ні

 1. Найбільший вміст у повітрі азоту.

Так

Ні

 1. Живим організмам потрібний для дихання  потрібний кисень.

Так

Ні

 1. Вуглекислий газ називають  утеплювачем  , бо він має здатність пропускати сонячні промені до Землі, а її тепло – затримувати.

Так

Ні

 1. Повітря за властивостями безбарвне, легке, пружне, прозоре, погано проводить тепло.

Вправа  Знайди відповідність

 

Стан води

 

 Видимі зміни

1

Замерзання

А

Перехід води із рідкого стану у газуватий

2

Конденсація

Б

Перехід води із рідкого стану в твердий

3

Випаровування

В

Перехід води із твердого стану в рідкий

4

Танення

Г

Перехід води із газуватого стану в рідкий

Робота 12 Варіант 1

Так

Ні

 1. Розчинна речовина, це речовина, частинки якої  невидимі у воді і проходять крізь фільтр.

Так

Ні

 1. Нерозчинна речовина, це речовина, частинки якої видимі у воді та осідають на дно або фільтр.

Так

Ні

 1. Розчин – це суміш розчиненої речовини і розчинника.

Так

Ні

 1. Розчинник – це вода, бензин, ацетон, спирт.

Так

Ні

 1. Розчинна речовина – сіль, цукор, мінеральне добриво, залізо.

Так

Ні

 1. Води, що містять підвищену кількість розчинених солей – це мінеральні води.

Вправа  Знайди відповідність

 

Властивість речовин

 

Назва речовин

1

Розчинна

А

Кухонна сіль

2

Нерозчинна

Б

Мідний дріт

3

Погано розчинна

В

Граніт

4

 

Г

Вапно

5

 

Д

Крейда

6

 

Е

Цукор

Робота 12 Варіант 2

Так

Ні

 1. Мінерал, що в природі одночасно існує в трьох станах – це вода

Так

Ні

 1. У воді розчиняються всі речовини.

Так

Ні

 1. Розчин – це суміш розчиненої речовини і розчинника.

Так

Ні

 1. Розчинник – це вода, бензин, ацетон, спирт.

Так

Ні

 1. Розчинна речовина – сіль, цукор, мінеральне добриво, залізо.

Так

Ні

 1. Вода при замерзанні розширюється, а під час охолодження стискується.

 

Вправа  Знайди відповідність

1

Розчинник

А

Здатність речовин розчинятися у воді

2

Розчинювана речовина

Б

Речовина, в якій розчиняють іншу речовину

3

Розчин

В

Продукт розчинення речовин у розчиннику

4

Розчинність

Г

Речовина, яку розчиняють в іншій речовині

 

Розділ ІІІ.

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів.

Робота 13 Варіант 1

Так

Ні

 1. Живі і неживі  тіла складаються із клітин.

Так

Ні

 1. Захисну функцію в клітині виконує мембрана.

Так

Ні

 1. Різні хімічні процеси, що забезпечують життєдіяльність організму відбуваються в цитоплазмі клітини.

Так

Ні

 1. Основними частинами клітини є ядро, цитоплазма і мембрана

Так

Ні

 1. Керує процесами життєдіяльності клітини і зберігає спадкову інформацію мембрана клітини.

Так

Ні

 1. Живі організми поділяються на одноклітинні та багатоклітинні.

Вправа  Встанови відповідність

 

 

 

 

1

Ріст

А

Тіла живої природи, яким властиве живлення, дихання, ріст, розмноження, реакція на подразнення

2

Розвиток

Б

Зміни у будові організму та його частинах

3

Подразливість

В

Процес надходження в організм та засвоєння ним поживних речовин

4

Живлення

Г

Збільшення маси та розмірів організмів

6

Організм

Д

Здатність організму реагувати на зміни умов середовища.

Робота 13 Варіант 2

Так

Ні

 1. Живі і тіла складаються із клітин.

Так

Ні

 1. Основними частинами клітини є ядро, цитоплазма і мембрана

Так

Ні

 1. Різні хімічні процеси, що забезпечують життєдіяльність організму відбуваються в цитоплазмі клітини.

Так

Ні

 1. Керує процесами життєдіяльності клітини і зберігає спадкову інформацію ядро.

Так

Ні

 1. Захисну функцію в клітині виконує ядро.

Так

Ні

 1. Живі організми поділяються на одноклітинні та багатоклітинні.

Вправа  Встанови відповідність

1

Живлення

А

Тіла живої природи, яким властиве живлення, дихання, ріст, розмноження, реакція на подразнення

2

Розмноження

Б

Процес надходження в організм та засвоєння ним поживних речовин

3

Організм

В

Здатність організмів відтворювати собі подібних

4

Подразливість

Г

 Здатність організму реагувати на зміни умов середовища.

Робота 14  Варіант1

Так

Ні

Всі організми можна розділити на 4 групи – гриби, бактерії, рослини, тварини.

Так

Ні

Кількість клітин в організмі зумовила їх поділ на одноклітинні, двоклітинні і багатоклітинні.

Так

Ні

За різноманітністю стебел серед рослин виділяють дерева, кущі і травнисті рослини.

Так

Ні

Серед тварин вчені виділяють групу теплокровних та групу холоднокровних.

Так

Ні

У тварин відсутній хлорофіл .

Так

Ні

Серед тварин є організми, які ведуть сидячий спосіб життя – не рухаються.

 

Вправа  Виберіть ознаку

 

Назва

 

Ознака

А

Рослини

1

Є одноклітинні

Б

Тварини

2

Є багатоклітинні

 

 

3

Для дихання використовують кисень

 

 

4

Виділяють кисень при фотосинтезі

 

 

5

Відсутній хлорофіл у клітинах

 

 

6

Є органи чуття

Робота 14  Варіант2

Так

Ні

 1. В живій природі вчені виділяють чотири групи організмів – рослини, тварини, бактерії, гриби.

Так

Ні

 1. За тривалістю життя рослин поділяють  на 3 групи -  однорічних , дворічних і багаторічних.

Так

Ні

 1. Рослини живляться органічними речовинами, які утворюють самі.

Так

Ні

 1. Більшість тварин рухається. Для цього у них є органи руху – плавці, ласти, крила, ноги, руки.

Так

Ні

 1. Основною відмінною ознакою тварин від рослин є живлення готовими органічними речовинами.

Так

Ні

 1. Рослини і тварини мають спільні властивості – живлення, дихання, ріст, розвиток, розмноження, подразливість.

Вправа  Виберіть ознаку

 

Назва

 

Ознака

А

Рослини

1

Є одноклітинні і багатоклітинні

Б

Тварини

2

Є холоднокровні і теплокровні

 

 

3

Для дихання використовують кисень

 

 

4

При фотосинтезі виділяють кисень , а вбирають вуглекислий газ і воду.

 

 

5

У клітинах відсутній хлорофіл

 

 

6

Живляться  готовими  органічними речовинами.

Робота 15  Варіант1

Так

Ні

 1. Гриби як живі організми,  є одноклітинні та багатоклітинні  та мають ознаки тварин і рослин

Так

Ні

 1. Гриби можуть рухатися.

Так

Ні

 1. Клітини грибів позбавлені хлорофілу.

Так

Ні

 1. Нитки грибів утворюють грибницю.

Так

Ні

 1. У клітинах бактерій відсутнє ядро.

Так

Ні

 1. Серед загальної кількості  бактерій зустрічаються  корисні і шкідливі.

Вправа  Установи відповідність

 

Назви грибів

 

Групи грибів

А

Білий гриб

1

Паразитичні

Б

Дріжджі

2

Їстівні

В

Мухомор

3

Отруйні

Г

Трутовик

4

Одноклітинні

Д

Пеніцил

5

Цвілеві

Робота 15  Варіант2

Вправа . «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1. Цвілеві гриби використовують для виготовлення  ліків – антибіотиків.

Так

Ні

 1. Гриби живляться готовими органічними речовинами.

Так

Ні

 1.  Всі гриби мають плодове тіло у вигляді ніжки із шапинкою

Так

Ні

 1. Гриби, які можна вживати в їжу називаються їстівними.

Так

Ні

 1. Гриби, які живуть на інших організмах і живляться їх поживними речовинами називаються гриби-паразити

Так

Ні

 1. Тіло бактерій складається із однієї  клітини

 

Вправа  Установи відповідність

 

Назви грибів

 

Групи грибів

А

Опеньки

1

Паразитичні

Б

Дріжджі

2

Їстівні

В

Бліда поганка

3

Отруйні

Г

Сажка

4

Одноклітинні

Д

Пеніцил

5

Цвілеві

 

Робота 16  Варіант 1

Вправа . «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1. Умови, у яких живуть організми називають середовищем життя.

Так

Ні

 1. Різноманітні чинники середовища життя можна об’єднати у три групи: чинники неживої природи, чинники живої природи, господарська діяльність людини

Так

Ні

 1. . Зміни, що відбуваються відповідно порам року називаються   сезонними змінами.

Так

Ні

 1. Зміни, що відбуваються відповідно змінам дня і ночі називають добовими  змінами

Так

Ні

 1. Накопичення підшкірного жиру восени є пристосуванням до сезонних змін пори року – настання зими.

Так

Ні

 1. Ящірки і жаби в зимовий період досить активні.

Вправа  Встанови відповідність «Коли це буває»

 

 

Пора року

 

Зміни в рослинному і тваринному світі

1

Весна

А

У рослин настає листопад

2

Зима

Б

Тварини накопичують запаси  підшкірного жиру

3

Літо

В

Жаби і інші земноводні знаходяться в стані анабіозу.

4

осінь

Г

Ведмідь, борсук, їжак знаходяться в стані сплячки.

 

 

Д

Рослини випаровують багато вологи через листки.

 

 

Е

У тварин  настає   період розмноження

 

 

Є

У тварин і рослин відбувається швидко ріст та розвиток

 

 

Ж

Птахи відлітають у теплі краї

 

 

З

У більшості рослин дозріває насіння

 

 

И

Птахи починають будувати гнізда

Робота 16 Варіант 2

Вправа . «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1. Умови, у яких живуть організми називають середовищем життя.

Так

Ні

 1. Усе, що впиває на організм і своєю дією сприяє або заважає їх існуванню та розселенню, називають чинниками середовища життя.

Так

Ні

 1. Зміни, що відбуваються відповідно змінам дня і ночі називають добовими  змінами.

Так

Ні

 1. Накопичення підшкірного жиру восени є пристосуванням до сезонних змін пори року – настання зими.

Так

Ні

 1. Ящірки і жаби в зимовий період зберігають  активність.

Так

Ні

 1. Узимку хутро більшості тварин густішає, а у деяких із них змінюється забарвлення.

 

Вправа Знайди відповідність

Установіть відповідність між організмом і його пристосуванням до холодної пори року

 

Організм

 

Пристосування

А

Борсук

1

Скидає листя

Б

Ластівка

2

Впадає у стан  заціпеніння

В

Яблуня

3

Відлітає в теплі краї

Г

Заєць

4

Збільшує шар підшкірного жиру

Д

Жаба

5

Змінює колір хутра

 

 

6

Впадає в сплячку

 

Робота 17 Варіант 1

Вправа  «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1. У повітряно – наземному середовищі  життя організмів пов’язане із перебуванням  їх на суші і в повітрі.

Так

Ні

 1. У водному середовищі менш відчутні коливання температури протягом доби.

Так

Ні

 1. У повітряно – наземному середовищі  життя організми постійно перебувають у повітрі.

Так

Ні

 1. У повітряно – наземному середовищі  життя достатньо світла і повітря, а зволоженість і температура бувають досить різноманітні.

Так

Ні

 1. Рослин від спекотного впливу променів сонця захищає випаровування вологи листками, а тварин – виділення поту.

Так

Ні

 1. Пристосуванням до різного освітлення є спрямування листків у рослин та будова і розріз очей у тварин.

 

Вкажіть відповідність міх організмом та середовищем його життя

 

Організм

 

Середовище проживання

А

Дельфін  щука, рогіз, ряска

1

Наземно - повітряне

Б

Ластівка, конвалія, сокіл, сонечко

2

Грунтове

В

Яблуня, рись, лисиця, ромашка

3

Водне

Г

Дощовий червяк,дротянка, хробаки

 

 

Д

Жаба, очерет, тілоріз, рдест

 

 

Е

Кріт, бактерії, сліпак

 

 

Робота 17 Варіант 2

Вправа  «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1. Коливання температур у водному середовищі  протягом доби та року менші, ніж у повітряно-наземному.

Так

Ні

 1. У водному середовищі світло поширене по всій товщі води однаково

Так

Ні

 1. Більшість мешканців  водного середовища дихають киснем, розчиненим у воді.

Так

Ні

 1. Найбільше у водному середовищі бактерій та одноклітинних водоростей.

Так

Ні

 1. Водні рослини поглинають поживні речовини із  води і грунту

Так

Ні

 1. Є організми, які поєднують існування у водному середовищі із повітряно – наземним.

Вкажіть відповідність

 

 

Середовища життя

 

Організми

А

Наземно-повітряне

1

Рак, дельфін, щука, рогіз, ряска, беззубка, бокоплав

Б

Водне

2

Конвалія, сокіл, сонечко, колорадський жук, павук

В

Грунтове

3

Жаба, лящ, очерет, тілоріз, рдест, глечички

 

 

4

Дощовий червяк, кріт, дротянка, хробаки

 

 

5

Пшениця, рись, лисиця, яблуня, ромашка, синиця

 

 

6

Бактерії, сліпак, личинки комах, дендробена

 

 

7

Соняшник, гарбуз, горох, орел, тигр, полоз.

 

Робота 18 Варіант 1

Вправа  «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1. Угруповання – це сукупність організмів, які живуть на одній території.

Так

Ні

2.При сумісному існуванні міх організмами виникають зв’язки.

Так

Ні

3.Харчові ланцюги – це взаємозв’язки між організмами, пов’язані із живленням.

Так

Ні

4.Ярусність лісу – пристосування організмів до співжиття.

Так

Ні

5.Екосистема – це назва  утворення, яке виникає між організмами, що мешкають на спільній території, взаємодіють між собою і середовищем.

Так

Ні

6.Озеро, ліс, луг – це екосистеми штучні.

 

Вправа  Установіть відповідність

 

Живі організми

 

 Групи організмів

1

Груша, яблуня

А

Корисні комахи

2

Бджола, сонечко

Б

Шкідливі комахи

3

Хрущ, листоверка

В

Корисні птахи

4

Синиця, дятел

Г

Буряни

5

Пирій, осот

Д

Водні рослини

6

Пшениця, гречка

Е

Плодові дерева

7

Очерет, ряска

Є

Корисні рослини

Робота 18 Варіант 2

Вправа  «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1. Екосистема – це назва  утворення, яке виникає між організмами, що мешкають на спільній території, взаємодіють між собою і середовищем

Так

Ні

2.При сумісному існуванні міх організмами виникають зв’язки.

Так

Ні

3.Харчові ланцюги – це взаємозв’язки між організмами, пов’язані із живленням.

Так

Ні

4.Ярусність лісу – пристосування організмів до співжиття.

Так

Ні

5..Організми екосистем поділяються на три групи -  утворювачі, споживачі, руйнівники

Так

Ні

6.Озеро, ліс, луг – це екосистеми штучні.

Вправа  Знайди відповідність

 

Екосистема

 

Організми

А

Природна

1

Соняшник

Б

Штучна

2

Ковила

 

 

3

Рогіз

 

 

4

Пшениця

 

 

5

Яблуня

 

 

6

Конвалія

 

 

7

Лось

 

 

8

Кролик

 

 

9

Білка

 

 

10

Курка

 

Розділ ІІІ. Тема 3. Людина на планеті Земля

Робота 19 Варіант 1

Вправа  «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1. Людина – частина живої природи, вона мешкає у природному середовищі, бере з нього необхідні для життя їжу, воду, повітря. Людина і природа – одне ціле.

Так

Ні

 1. Створюючи кращі умови для свого існування, людина мимоволі погіршує склад води, повітря, знищує рослини і тварини.

Так

Ні

 1. Негативні зміни, що настають у природі під впливом різних чинників, називають екологічними проблемами.

Так

Ні

 1. Активна діяльність людини не погіршує складу повітря, що веде до парникового ефекту.

Так

Ні

 1. Безвідповідальне втручання в природу нікому не приносить користі.

Так

Ні

 1. Джерелами забруднення навколишнього середовища є промислові відходи, лісові та степові пожежі, аварії на АЕС, викидні гази транспорту, сміттєзвалища.

Вправа  Встанови відповідність

 

 

 

Обєкти

 

Забруднювачі

А

Забруднюють повітря

1

Викиди промислових підприємств

Б

Забруднюють воду

2

Вихлопні гази автотранспорту

В

Забруднюють грунти

3

Лісові та степові пожежі

 

 

4

Розлиття мастил, пального на АЗС

 

Робота 19 Варіант 2

Вправа  «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1. Негативні зміни, що настають у природі під впливом різних чинників, називають екологічними проблемами.

Так

Ні

 1. Створюючи кращі умови для свого існування, людина мимоволі погіршує склад води, повітря, знищує рослини і тварини.

Так

Ні

 1. Джерелами забруднення навколишнього середовища є промислові відходи, лісові та степові пожежі, аварії на АЕС, викидні гази транспорту, сміттєзвалища.

Так

Ні

 1. Активна діяльність людини  погіршує складу повітря, що веде до парникового ефекту.

Так

Ні

 1. Безвідповідальне втручання в природу приносить користь людям.

Так

Ні

 1. Усі свідомі громадяни держави не повинні бути байдужими до екологічних проблем.

Вправа  Встанови відповідність

 

 

 

 

А

Забруднюють повітря

1

Несанкціоновані сміттєзвалища

Б

Забруднюють воду

2

Аварії на танкерах

В

Забруднюють грунти

3

Спалювання осіннього листя та відходів рослинництва

 

 

4

Неправильне використання отрутохімікатів у с/господарстві

Робота 20 Варіант 1

Вправа  «Так» чи «Ні»

Так

Ні

 1.  Заповідники, заказники, національні парки, ботанічні сади, зоопарки і ферми.

Так

Ні

 1. Заповідник, це територія, призначена для збереження видів живих організмів та виконання наукових досліджень.

Так

Ні

 1. Першим, закладеним понад сто років тому є заповідник Асканія Нова.

Так

Ні

 1. Заповідник, де є Долина нарцисів це Карпатський заповідник.є

Так

Ні

 1. Червона книга України – основний документ, у якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних видів рослин, тварин, грибів і таких, що перебувають під загрозою зникнення.

Так

Ні

 1. Територією, де охороняється рослинний і тваринний світ та прокладено туристичні маршрути  і проводяться  екскурсії  є національний парк.

 

Вправа  Встанови відповідність

 

 

 

 

А

Заповідник

1

територія, призначена для збереження видів живих організмів та виконання наукових досліджень.

Б

Ботанічний сад

2

Територією, де охороняється рослинний і тваринний світ та прокладено туристичні маршрути  і проводяться  екскурсії

В

Національний парк

3

територія, призначена для збереження видів рослин

Робота 20 Варіант 2

Вправа  «Так» чи «Ні»

 

Так

Ні

 1.  Заповідники, заказники, національні парки, ботанічні сади, зоопарки

Так

Ні

 1. Заповідник, це територія, призначена для збереження видів живих організмів та виконання наукових досліджень.

Так

Ні

 1. Заказник – це заповідна територія, де здійснюють охорону певної ділянки екосистеми..

Так

Ні

 1. Заповідник, де є Долина нарцисів це Дунайський заповідник.

Так

Ні

 1. Першим, закладеним понад сто років тому є заповідник Асканія Нова

Так

Ні

 1. Метою створення Червоної книги є поліпшення охорони рідкісних та таких видів рослин, тварин, грибів, що перебувають під загрозою зникнення.

 

Вправа  Встанови відповідність

 

 

 

 

А

Національний парк

1

Заповідна територія, де здійснюють охорону певної ділянки екосистеми..

Б

Заказник

2

територія, призначена для збереження видів  тварин

В

Зоопарк

3

Територією, де охороняється рослинний і тваринний світ та прокладено туристичні маршрути  і проводяться  екскурсії

 

Заліковий тест

Залікові завдання до «Вступу»

Варіант 1.

1. Різні об’єкти, що є в природі називають

      А)    тілами  Б)  явищами   В) живою природою Г) довкіллям

3. Яка з наук є природничою  

А) геометрія   Б)  астрономія   В) історія Г) міфологія

4. Будову і взаємодію тіл, різноманітні явища вивчає

    А)    хімія   Б)  біологія   В) фізика Г) математика

5. Дізнатися про природу свого краю можна

 А)краєзнавчому музеї  Б)планетарії   В)музеї під відкритим небом Г)зоопарку

6. Методами вивчення природи є

А)    міфи,  розкопки, легенди   Б) спостереження, зважування, обговорення  В) спостереження, експеримент, вимірювання  Г) моніторинг, моделювання, обчислення

  7.  Метод вивчення природи за допомогою органів чуття людини

       А)    співставлення   Б) спостереження   В) дослідження  Г) моделювання

   8. Спостереження – це пізнання тіл і явищ природи, які здійснює    дослідник у

          А) звичних для них умовах існування   Б) штучно створених умовах

           В) у звичних та спеціально створених умовах   Г) незвичних умовах

    9. Експеримент – це вивчення тіл і явищ у

          А) звичних для них умовах існування   Б) штучно створених умовах

           В) у звичних та спеціально створених умовах  Г) незвичних умовах

10. У якому переліку зібрані назви збільшувальних приладів

а) телескоп, мікроскоп, бінокль, підзорна труба