23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗВІТІВ. ПРАКТИЧНА РОБОТА №10. СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ І ЗВІТІВ У БАЗІ ДАНИХ

Про матеріал

Створення запитів, звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора. Складання та перевірка умов запитів. Виконання тестового завдання. Формування і виведення звітів

Перегляд файлу

Тема: ПРИЗНАЧЕННЯ ЗВІТІВ. ПРАКТИЧНА РОБОТА №10.

СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ І ЗВІТІВ У БАЗІ ДАНИХ

 

Мета: перевірити вміння і навички щодо вміння створювати запити, звіти за допомогою майстра та в режимі конструктора, форматувати запити та звіти; сприяти розвитку логічного мислення та спостережливості; забезпечити творчу активність.

 

Обладнання: комп’ютери, проектор, роздатковий матеріал, тестова оболонка

MyTest, СУБД Microsoft Access.

 

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Доброго дня. Ми продовжуємо з вами працювати над темою Бази даних. Система управління базами даних. Сьогодні з вами у нас останній урок. Ви будете працювати індивідуально, у парах, колективно. Кожний з вас отримає декілька оцінок за практичну роботу та тестові завдання. Але перш ніж ми почнімо роботи давайте запишемо домашнє завдання. Відкрийте щоденники та запишіть.

      Повторити основні питання Розділу 3 с. 129-210

      Скласти порівняльну таблицю поширених систем управління базами даних.

Чи є запитання щодо виконання домашнього завдання?

Отже починаємо. Тема уроку Практична робота №10. Створення запитів і звітів бази даних. Працювати на уроці ми будемо за наступним планом: 

1)    Повторення вивченого раніше матеріалу

2)    Тестування

3)    Виконання практичної роботи

4)    Підсумок уроку

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

      Що таке База даних?

      З чого складається База даних?

      Що таке запит?

 

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота з картками

Завдання №1. У табличній формі подано фрагмент бази даних про результати тестування учнів. Визначте кількість записів, які в даному фрагменті таблиці задовольняють кожну умову.

Прізвище

Ім’я

Стать

Укр. мова

Фізика

Математика

Англ. мова

Дуч

Володимир

Ч

190

182

180

193

Ковальчук

Микола

Ч

185

190

190

197

Корсун 

Ірина

Ж

197

170

174

198

Котенко

Ольга 

Ж

180

175

175

188

Левада

Владислава

Ж

182

176

174

179

Лукашенко

Віталій

Ч

169

178

180

170

Морсін

Максим

Ч

173

175

177

172

Німак

Євгенія

Ж

193

165

170

176

Павлик

Антон

Ч

179

185

187

183

Перехрест

Роман

Ч

190

184

192

175

Чанг

Владислав 

Ч

186

195

197

198

Чудик

Тетяна

Ж

174

187

184

188

Щедрий

Ілля

Ч

197

190

183

198

 

Умова

Кількість відібраних записів

Бали

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

Ім’я поля

Тип поля

Прізвище

Текстовий

Ім’я

Текстовий

Рік народження

Числовий

Стать (ч або ж)

Текстовий

Клас

Числовий

Зріст

Числовий

Вага

Числовий

Завдання №2. Таблиця бази даних, у якій зберігають інформацію про учнів загальноосвітнього        закладу,      має наведену праворуч структуру. 

Як потрібно записати умову, щоб відібрати інформацію:

1)    про учнів 10 класу, зріст яких не вище 170 см;

2)    про        всіх   учнів,          які     цього

навчального року закінчують школу;

3)    про дівчат, яких можна запросити в команду з волейболу, якщо запрошення можуть отримати дев’ятикласниці або десятикласниці, зріст яких не нижче 175 см;

4)    для формування списку для військкомату, якщо потрібні дані про хлопців 1996 року народження, зріст яких не нижче 160 см, а вага не більше 70 кг?

 

Умова

Бали

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

2. Аналіз картки поставили бали ЗАВДАННЯ 1

 

 

ЗАВДАННЯ 2

3. Виконання тестового завдання

1.     Що таке «реляційні бази даних»?

а) бази, дані в яких розміщені у вигляді взаємопов'язаних таблиць;

б) сукупність засобів обробки, зберігання, передавання інформації;

в) бази, дані в яких розміщені у єдиній прямокутній таблиці;

г) бази даних з великою кількістю інформації;

д) бази даних, що мають ієрархічну структуру.

2.     Що таке СУБД?

а) скорочення від слів Система Управління Базами Даних;

б) скорочення від слів Структура Управління Базами Даних;

в) скорочення від слів Система утримання Баз Даних;

г) скорочення від слів Система Управління Базисами Даних.

3.     Для чого потрібно впорядковувати дані?

а) це дає змогу покращити структуру таблиці;

б) для прискорення пошуку даних;

в) для зменшення обсягу бази даних;

г) для визначення найбільших і найменших значень полів.

4.     Яке призначення вікна «Схема даних»?

а) це універсальний засіб обслуговування зв’язків між таблицями;

б) для перегляду полів таблиці;

в) для редагування записів;

г) це система створення зв'язків між формами та запитами.

5.     Укажіть правильне твердження: «Значення поля Лічильник таблиці СУБД заповнюється ...»

а) автоматично;

б) вручну;

в) із файлу;

г) з Інтернету.

6.     Яке призначення фільтрів у таблицях?

а) відображати лише записи таблиці які задовольняють деякі умови;

б) відображати лише поля таблиці, які задовольняють деякі умови;

в) зменшувати кількість записів таблиці, які відображаються на екрані.

7.     Які типи зв'язків можуть існувати між таблицями базами даних?

а) «один за всіх і всіх за одного»;

б) «один до одного», «один до багатьох», «багато до багатьох»;

в) «один до кожного», «кожен до багатьох», «багато до всіх»;

г) «один до жодного», «один од двох», «багато до багатьох».

8.     Як можна переміщуватися між полями та записами в таблиці?

а) кнопкою Tab та клавішами переміщення курсору;

б) вибирати мишею;

в) вводячи ім'я поля коли натиснута клавіша Alt;

г) вводячи ім'я поля коли натиснута клавіша Ctrl.

9.     Які типи даних може містити таблиця в  Access?

а) текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, лічильник;

б) логійний, поле об'єкта OLE, гіперпосилання;

в) словесний, поле МАЛО, цифровий, дата/рік, обрахунок;

г) текстовий, числовий, чорновий, дата об'єкта OLE, лічильник.

10. Які основні об'єкти бази даних Access?

а) таблиці, форми, запити, звіти;

б) структури, макроси, запити, сторінки;

в) модулі, макроси, запити, фільтри;

г) рядки, стовпчики, макроси.

11. Укажіть правильне закінчення твердження: «Бази даних - це ...»

а) сукупність даних, що організовані за певними правилами;

б) сукупність програм для зберігання та опрацювання великих обсягів даних;

в) інтерфейс, що підтримує наповнення та маніпулювання даними;

г) певна сукупність інформації.

12. Які основні об'єкти бази даних Access?

а) таблиці, форми, запити, звіти;

б) структури, макроси, запити, сторінки;

в) модулі, макроси, запити, фільтри;

г) рядки, стовпчики, макроси.

13. Укажіть об'єкт, без якого не може існувати база даних

         а) форма;                                                      в) таблиця;

         б) звіт;                                                          г) запит.

IV.     ЗАСВОЄННЯ     НОВИХ     ЗНАНЬ     І     ВМІНЬ     (РОЗПОВІДЬ     З

ДЕМОНСТРУВАННЯМ)

Звіт – це засіб створення і друкування підсумкових документів за наявною в БД інформацією. Звіт можна створити на основі таблиць або запитів.

Складові частини звіту

      Заголовок – інформація на початку першої сторінки (назва).

      Верхній колонтитул  – інформація на початку кожної сторінки (заголовки стовпців таблиць).

      Область даних – відображення даних із таблиць або запитів.

      Примітка групи – інформація в кінці групи даних (підсумок за групою).

      Нижній колонтитул  – інформація в кінці кожної сторінки (номер сторінки).

      Область приміток звіту – інформація в кінці останньої сторінки (підсумкові обчислення за всіма записами звіту).

 

Приклад звіту зробленого майстром

 

Формування і виведення звітів. Засоби Access зі створення звітів призначені для створення звіту, за яким можна здійснити виведення даних із таблиць у вигляді підсумкового надрукованого документа. Ці засоби дозволяють конструювати звіт складної структури, що забезпечує виведення взаємозалежних даних із багатьох таблиць, при цьому можуть бути реалізовані найвищі вимоги до оформлення документа. Перед початком конструювання звіту користувач повинен зробити підготовчу роботу, в результаті якої потрібно визначити необхідний макет звіту. 

У процесі конструювання визначається склад та зміст розділів звіту, а також розміщення в ньому значень полів таблиць БД. Крім  того, оформляються заголовки, підписи реквізитів звіту, визначається розміщення обчислюваних реквізитів. 

Засоби конструювання звіту дозволяють групувати дані на декількох рівнях. Для кожного рівня можна здійснити обчислення результатів, призначати заголовки і примітки за кожною групою.  Під час формування звіту можуть виконуватися різноманітні обчислення. 

Звіт можна створювати за допомогою Майстра або в режимі Конструктора звітів. У багатьох випадках зручно використовувати Майстер, створений Майстром звіт можна дооформити в режимі Конструктора. 

V. ФОРМУВАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1.     Відкрийте файл бази даних «Практична 10.accdb»

2.     На основі даних таблиці Калорійність страв створіть запит, включивши в нього поля: Страви, Калорійність, Вага, Включення до меню.

3.     Перейдіть до подання Конструктор та установіть для запиту умову відбору за полем Включено до меню – не включати записи, що мають в цьому полі значення Не включено. Вираз повинен мати такий вигляд <> «Не включено».  

4.     На основі створеного вами запиту за допомогою майстра звітів створіть звіт у якому групування буде здійснюватися за полем Включення до меню та підраховуватися сума значень по полю Калорійність для кожної групи.

5.     Перейдіть до подання Конструктор. У колонтитул звіту включіть виведення поточної дати у повному форматі та відредагуйте звіт за зразком.

6.     Оцініть свою роботу відповідно критерій оцінювання.

Умова

Бали

1

Створено запит який відповідає умові зазначеної у пункті 2

1

2

Запит відредаговано згідно умови зазначеної у пункті 3

1

3

У колонтитул звіту включена поточна дата у повному форматі

1

4

Групування здійснено за полем Включення до меню

1

5

Звіт відредаговано згідно зразка

2

 

 

 

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Загальна кількість балів

Оцінка

18

12

16-17

11

15

10

13-14

9

12

8

10-11

7

9

6

 

        Чи побачили ви якісь спільні дії при створенні запитів та звітів?

        Коли виникає необхідність у редагуванні та форматуванні звітів?

        Який Ваш настрій?

pdf
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
15 квітня 2018
Переглядів
4819
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку