Продовження робочого зошиту із зарубіжної літератури 6 клас з використанням ІКТ

Про матеріал

Навчальний посібник із зарубіжної літератури «Навчатися легко!» 6 клас є частиною навчально-методичного комплексу, який складено відповідно вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої школи та новой Програми із зарубіжної літератури (2012 р.) В основу посібника покладено матеріали підручника Николенко О.М. «Світова література» 6 клас. Посібник базується на технології проведення уроків з мультимедійною підтримкою, принципах особисто зорієнтованого навчання, диференціації, компетентісного навчання. У ньому запропоновано завдання до програмних тем і вивчення художніх творів, що вивчаються у 6 класі.


Перегляд файлу

 

 

Навчально-методичний

посібник

 

зі світової літератури

 

 

«Навчатися легко»

 

 

6 клас

 

 

 

II семестр

 

 

 

 

 

 

Рецензент:

 

М.Є.Чубарова – завідувач   навчально-методичної лабораторії

російської мови і світової літератури ДОІППО

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Гудим Г.І. вчитель світової літератури вищої категорії, вчитель-методист, переможець конкурсу «Презентація к уроку» в рамках фестивалю «Відкритий урок»,  лауреат II премії Міжнародного фонду М. та І.Рогачів.

 

Навчальний посібник «Навчатися легко»: Робочий зошит зі світової літератури 6 клас, розділ  II.

 

Навчальний посібник зі світової літератури «Навчатися легко!» 6 клас    є частиною навчально-методичного комплексу, який складено  відповідно  вимогам Державного стандарту базової і повної  загальної середньої  школи та новой   Програми зі світової літератури (2012 р.)  В основу посібника покладено матеріали підручника   Николенко О.М. «Світова література» 6 клас. Посібник базується на технології проведення уроків з мультимедійною підтримкою, принципах особисто зорієнтованого навчання, диференціації, компетентісного  навчання. У ньому запропоновано завдання до програмних тем і  вивчення художніх творів, що вивчаються у 6 класі. Посібник складається з трьох частин: Зошит зі світової літератури для б класу I семестр ,  II семестр (окремо) та Довідник (таблиці, схеми, пам’ятки).

Посібник  допоможе системно і творче організувати роботу учнів на уроці світової літератури, сформувати у них навички аналізу тексту, самостійності мислення, творчі здібності.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів.

 

2015 рік.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Людські стосунки…………………………………………………… 4  

Поетичне бачення світу……………………………………………. 16  

Образ майбутнього в літературі………………………………….. 19

Відповіді до деяких запитань ………………………………………… 32

 

 

 


 Умовні позначки:

 

Вивчаємо теорію літератури     

 

   Працюємо з текстом

Дослідницька робота

 

   Позакласне читання

 

    Повторюємо

 

  Це цікаво


 

Творче завдання

 

Завдання з базового рівня  знань

 


 

 

                                   

 

 

 

 

Людські стосунки

 

Гідність людини визначається її справами,

а не тим, що про неї говорять.

Т Едісон. 

Знайомимось з письменником

 

Яким чином вказані у схемі  місця  пов’язані  з  життям 

А.П. Чехова?

 

 

 

 

 

 

Прочитай текст картки, поділись  інформацією з учням іншої групи

1 картка  А. Чехов писав: «У моїх жилах тече українська кров». І справді, його батьки мали українське коріння. Батько письменника жив у селі Вовча Балка на Харківщині. Бабуся письменника по батькові, Єфросинія Шемко, в якої він часто гостював, розмовляла українською мовою. Звідси у творах А. Чехова так багато українізмів.

 

2 картка «Україна дорога і близька моєму серцю. Я люблю її літературу, музику і прекрасну пісню, сповнену чарівної мелодії. Я люблю український народ, який дав світові такого титана, як Тарас Шевченко», писав А. Чехов літературознавцю А. Кримському. Україна постала в оповіданнях письменника «Степ», «Щастя», «Печеніг», «У рідному кутку», «На шляху». Знаменита п’єса «Чайка» була задумана А. Чеховим у період його знайомства з українською актрисою М. Заньковецькою, яка й стала прототипом головної героїні.

 

3 картка Наприкінці 1898 р. за станом здоров’я А. Чехов приїхав до Ялти. Тут він купив ділянку землі, на якій посадив сад і збудував будинок. У вересні 1899 р. письменник переїхав туди із сестрою та матір’ю. Саме там були написані п’єси «Три сестри» і «Вишневий сад», знамените оповідання «Дама із собачкою».

 

4 картка Після смерті Чехова його сестра, Марія Павлівна, утримувала будинок у Ялті на кошти від постановок п’єс письменника і від видання епістолярної спадщини знаменитого брата. Саме сестра зберегла архів митця і всю обстановку ялтинського будинку. З 1950 р. цей будинок став музеєм.

 

 

Оповідання – невеликий за обсягом  прозовий твір, сюжет якого заснований на одному (іноді кількох) епізоді з життя якогось персонажа (іноді кількох). Має однолінійний нерозгалужений, чіткий за будовою сюжет. Містить стислі, лаконічні описи.

Завдання №1

 

Назвіть події, що відповідають складникам сюжету оповідань А.Чехова

 


«Хамелеон»

 

 

 

  Експозиція

Зав’язка

Розвиток дії

Кульмінація

Розв’язка

«Товстий і тонкий»


 


 • У якої формі ведеться оповідь?

 

Завдання №2


Прочитай уривок з тексу оповідання «Хамелеон» та розкажи про події, які відбулися далі за сюжетом.

 

 1.   «Чути собаче скавучання. Очумєлов дивиться вбік і бачить…»
 2.   «Гаразд… Чий собака? Я цього так не помину!..»
 3.   «Кухар генеральський іде, його спитаємо…»
 4.   «Так хіба братик   їхній приїхали?..»

 

Завдання №3

 

 • Прослідкуйте за текстом, хто з героїв оповідання «Товстий і тонкий» говорить більше? Чому?

 

 • Прослідкуйте, які  зміни відбуваються з тонким протягом твору?

 

 • Яка реакція товстого на поведінку тонкого (підтвердь текстом)?

 

 

 

 

 

Зверніть увагу, автор в оповіданнях не дає розгорнутих портретних описів. Чехов використовує досить прості, але яскраві подробиці (деталі). За допомогою одного-двох штрихів він створює і розкриває характер персонажа. Ці штрихи – так звані художні деталі. Ці художні деталі надають комічності героям, над якими іронізує автор.

 

Художня деталь – засіб створення художнього образу: виділений автором елемент,  який несе значне смислове й емоційне навантаження у творі.

 

Гумор – різновид комічного, відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах.

 

Іронія – прийом, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення, прихована насмішка, коли висловлювання набуває протилежного значення.

 

Завдання №4

 

 Який з видів комічного використовує автор в оповіданні «Товстий і тонкий»? «Хамелеон»? Обґрунтуй свою думку?

 

Завдання №5

 

 • Які художні деталі засвідчують соціальний і майновий  статус героїв твору «Товстий і тонкий»?
 • Яку роль відіграють ці предмети в оповіданні «Хамелеон»?

 

 • Якого змісту вони набувають?

 

 

 

У творах А.Чехова немає відкритого повчання, моралізаторських настанов. Вони завжди приховані у підтексті, який є надзвичайно глибоким.

 

Підтекст – прихований внутрішній зміст висловлювання, (коли більше значення має не те, що сказано, а те, що не сказано).

 

Антитеза – прийом у художньої літературі. Що полягає в ризькому протиставленні понять або явищ. Антитеза посилює емоційну забарвленість твору.

 

 

 

 

Завдання №6 (по групах)

 

Усно відтворить  хід думок персонажів оповідання «Хамелеон» (те, про що вони не кажуть):

 


 •                 Хрюкіна;
 •                 Очумєлова;
 •                 Прохора;
 •                 Людини з натовпу.

 

 

 

 


 

Прослідкуйте, як змінюється  настрій юрби?

 

Завдання №7

 

Знайди приклади антитези в оповіданні «Товстий і тонкий»

 

 

 

 

 

 

 

 • Як художній засіб

 

 • Як композиційний прийом

 

Завдання №8

 

Остання фраза твору «Товстий і тонкий» «Усі троє були приємно ошелешені».

 

 •                 У чому полягає «приємність» для кожного?

 

 •                 Доведіть, що автор використовує прийом підтексту

Він був одержимий жагою правди.

Ірвінг Стоун.

 

Знайомимось з письменником

 

Слухаючи доповіді учнів (розповідь учителя) заповни «біографію письменника».

 

 • Справжнє ім’я письменника — _______________________.
 • Джек Лондон — це _________________________________.
 • Він народився ___________________________ в США.
 • Родина Лондонів дуже бідувала, тому Джон закінчив лише _____________ , хлопцеві з десяти років довелося працювати.
 • А між тим, юнак мріяв ____________________ . У сімнадцять років Джон найнявся _________________ і до берегів Японії та Сибіру. 
 • Навесні ______ р. він вирушив на Аляску, його  охопила «_____________».  Але золота знайти йому не вдалося. Через рік він повернувся до Штатів — без золота, без грошей, хворий на цингу, але з багатющими враженнями, яки лягли в основу його  творів.
 • У ___________ р. побачила світ перша збірка оповідань Джека Лондона «______________________».
 • Потім з’явилися твори «_______________», «________________», «______________», «_______________», «____________», «Мартін Іден» та багато інших.
 • В останні роки життя Джек Лондон багато хворів. Джек Лондон помер __________________.

 

Завдання №1

 

Розташуй елементи сюжету твору «Жага до життя» в їхньої послідовності.

 

 

 

 

 

 

Завдання №2

Пригадай визначення і ознаки оповідання.

 

 • Доведи, що твір «Жага до життя є дійсно оповіданням».

 

 • Заповни схему «Ознаки оповідання».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Визнач тему твору

.

 •     Визнач головну думку твору.

 

 •                Яки проблеми порушує автор?

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейзаж опис природи. Один з композиційних прийомів.

 

За допомогою пейзажу автор конкретизує дію, .дає можливість зрозуміти 

 • місце події,
 • час події,
 • настрій героя,
 • почуття автора.

 

 

Завдання №3

 

Проаналізуй, як автор  описує природу в кожний із днів, добери цитати, заповни таблицю. Сформулюй, яку роль відіграє пейзаж у цьому творі?

Підказка вчителя:   автор використовує прийом психологічного паралелізму.

 

Початок оповіді

 

Перший день

 

Другий день

 

Третій день

 

Четвертий день

 

День порятунку

 

Завдання №4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздивись репродукції картин з зображенням пейзажу, який,  на твою думку, відповідає психологічному стану героя в різні моменти його подорожи?Підтвердь текстом.

 

Завдання №5

 • Перерахуй засоби і способи, якими герой боровся з голодом та холодом?

 

 • Розкажи від імені героя оповідання про те, що він відчував в різни моменти свого шляху?

 

Завдання №6

 

 • Яки сторони людського характеру показує автор:
 •            сильні ______________________________
 •            слабкі ______________________________ ?

 

 • Яки риси характеру допомогли вижити героєві?

 

Завдання №7

 

Пригадай епізод боротьби людини з вовком.

 

 • Чи можна стверджувати, що він також  пов’язаний з назвою твору?

 

Підказка вчителя:   В оригіналі оповідання Дж. Лондона має назву «Love of life». Саме так перекладено російською мовою    «Любовь к жизни».  В українському перекладі ця назва звучить як «Жага до життя».

 

 • Чи відповідає такий переклад задуму автора?

 

 • Яке значення для розуміння твору має саме такий переклад назви?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З’єднання м’якості  і сили  відчувається

 в його творах і додає особливу красу

духовному образу… письменника,

людини з великим і сильним серцем.

Г. Бялий.

 

Знайомимось з письменником

 

Користуючись назвами, словами, датами розкажи про життя та творчий шлях письменника.

 

1853 р., Житомир,  Рівненська гімназії.

1871 р.,  Петербург, 1874 р.  Москва, студентські виступи. 

1876 р. , під наглядом поліції.

1879 р., шість років у тюрмах та на засланні.

1885 р., Нижній Новгород. «Яшко», «Убивець», «Сон Макара», «Соколинець» та  ін. 

1886 р., перша книга, повість «Сліпий музикант»

90-х рр. XIX ст.  подорожі.

1893 р., Чикаго (США).

1900 р., Полтава.

1921 р. Кінець життя.

1973 р., будинок-музей.

У 1990 р. літературна премію.

Сімейна традиція, живопис.

 

В. Короленко був не тільки письменником, а й громадським діячем. Він обрав шлях захисника знедолених і скривджених і залишався вірним цьому вибору до останку. Виступи письменника з публіцистичними творами на злободенні теми відіграли помітну роль у суспільному житті його епохи. Саме письменники В. Короленко і Л. Толстой привернули увагу громадськості до голодомору 1891–1892 рр. (цикл нарисів «У голодний рік»). Митець виступив на захист удмуртів (одна з народностей Сибіру) від наклепницького звинувачення у вбивстві людини (під час ритуалу), опублікувавши серію статей під рубрикою «Мултанська справа». Його викривальна промова в суді приголомшила всіх. Після чотирьох років бюрократичної тяганини несправедливий вирок було скасовано.

У 1900 р. Короленко був обраний почесним академіком Петербурзької академії наук, але в 1902 р. покинув її на знак протесту проти виключення письменника Максима Горького.

Відомо, що в роки безкінечної зміни влади (1917–1918) письменник урятував життя десяткам людей, стаючи на захист їхніх прав. У Полтаві письменника називали «народним губернатором», його слово було вагомим навіть для влади.

До останнього дня Короленко боровся за правду і справедливість.

Завдання №1

 

 Склади схему – систему образів твору «Сліпий музикант» в їхньому взаємозв’язку.

 

Завдання №2

 

 •     Визнач  основні етапи життя Петра Попельського.

 

 • У яких розділах твору вони описуються?

 

 • Познач, яки люди знаходяться рядом з героєм? 

 

 • Яким кольором ти би зобразив кожний етап? Розфарбуй.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3

 

Знайди у тексті портрети Евеліни в різному віці.

 

 • Як змінюється героїня?
 • Що, на твою думку, зближує Петра і Евеліну?
 • Який вибір постав перед нею?
 • Яке рішення вона прийняла?
 • Чи було це рішення жертовним?

 

Завдання №4

 

Порівняй гру Петра до подорожі  і  після.

 

 • Чи став Петро щасливим?

 

 • У чому його щастя?

 

 • Чи згоден ти з думкою  літературознавця  Г. Бялого: 

«Художня логіка «Сліпого музиканта» повинна була привести читача до думки. Що навіть людина, жорстоко ображена природою, в змозі подолати егоїстичну зосередженість на своєму нещасті, що і для неї існує… необхідність прагнення до …  повноти людського щастя»?

 

 

Завдання №5

 •     Які українські реалії згадуються у творі?

 

 • Знайді у тексті рядки, і яких говориться про українську пісню.

 

 • Сформулюй, яка роль образів української культури в повість В.Короленко «Сліпий музикант».

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Поетичне бачення світу

 

Знайомимось з письменником

 

Роздивись ілюстрацію з портретом Масьо Басьо.

 

 • Чи можна зрозуміти, якою людиною був поет?

 

 • Яких фарб ти додав би малюнку?

 

Мацуо́ Басьо́  традиційно вважається одним з найвизначніших поетів хайку, а також найвідомішим поетом Японії періоду Едо. За життя Мацуо Басьо прославився  завдяки коротким і чітким хайку. Басьо почав писати поезію у ранньому віці. Поет заробляв собі на життя вчителюванням, але відсторонювався від міського громадського життя та літературних кіл, і був схильний часто подорожувати Японією, вирушаючи на захід, схід і в далекі північні дикі місця, шукаючи натхнення для творчості. Мацуо Басьо писав поезію, перебуваючи під безпосереднім впливом навколишнього світу, часто концентруючи увесь зміст у кількох простих реченнях. Його поезія відома у багатьох країнах світу і перекладена на багато мов, а в Японії твори Басьо відстворені на пам'ятниках і у визначних місцях.

 

Хайку – вірш силабічної форми, що виник у Японії і має читку структуру: 17 складів розподілені між 3 рядками за схемою 5-7-5.За темою – це стислий опис природного явища, миттєве переживання без чіткого коментаря, але з певним філософським підтекстом.

 

 

 

 

Завдання №1

 

  Прочитай хайку, які вміщені у підручнику.

Визнач основні теми поезій Мацуо  Басьо.

 

 • Заповни схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2

 

 Пригадай знайомі тобі  засоби виразності.

Підказка вчителя:   метафора, епітети, звукопис

 

 • Проаналізуй 1-2 хайку за планом:

 

 1. Тема твору.
 2. Головний образ
 3. Засоби виразності.
 4. З’ясуй підтекст твору
 5. Які думки хотів висловити автор.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 •     Відобрази свої враження в малюнку

 

 

 

 

 

 

 

Образ майбутнього в літературі

 

Майбутнє народжується із сьогодення …

Р. Бредбері.

Знайомимось з письменником

 

Опрацюй стать підручника «Рей Бредбері»

Продовж речення (робота в парах).

 

 1. Повне ім’я Бредбері _____________________.
 2. Письменник відомий у світі під ім’ям ______________.
 3. Друге своє ім’я «Дуглас»  письменник отримав на честь _______________.
 4. Батько Бредбері цікавився ____________________.
 5. Першу письменницьку спробу Бредбері здійснив у _________ років.
 6. Ришення стати письменникав він прийняв у ____________ років.
 7. Першим надрукованим твором Бредбері став _____________________.
 8. Сьогодні Бредбері називають «фантастом ________».

 

Ознайомся з біографією Рея Бредбері на сторінках медіа ресурсу https://ru.wikipedia.org/wiki/Брэдбери,_Рэй

 

 

 •          Заповни анкету письменника

 

Анкета письменника

 1.      

Ім’я при народженні

 

 1.      

Дата народження

 

 1.      

Місце народження

 

 1.      

Дата смерті

 

 1.      

Місце смерті

 

 1.      

Громадянство

 

 1.      

Рід діяльності

 

 1.      

Роки творчості

 

 1.      

Жанр

 

 1.  

Мова творів

 

 1.  

Дебют

 

 1.  

Премії

 

 1.  

Нагороди

 

 

Дізнайся та підготуй  доповідь:

 

 • Які музичні твори  за мотивами  яких оповідань  Рея Бредбері були створені?

 

 • Яки музичні групи їх виконували?

 

 • Які твори Рая Бредбері були покладені в основу екранізації ?

 

 • На честь Рея Бредбері був названий астероїд - 9766 Bradbury.

   

 • На конференції Лабораторії реактивного руху NASA 22 серпня 1912 року було прийнято рішення присвоїти місцю посадки марсохіду  MSL Curiosity назву Bradbury Landing на честь фантаста Рея Бредбері, автора «Марсианських хроник», якому в цій день виповнилося би 92 року. «Він перший передбачив можливість існування життя на Марсі» - заявив директор наукової програми MSL Майкл Майєр.                                                                                                                                                         
 •                  В период с 1985 по 1992-й годы был снят, а затем и показан телесериал «Театр Рэя Брэдбери», в котором были экранизированы многие его рассказы. Всего было отснято 65 мини-фильмов и выпущено шесть сезонов.  Сам Брэдбери выступил в роли продюсера и одного из сценаристов, также участвовал в процессе съёмок и подборе актёров. Кроме того, автор появлялся в начале каждой серии, представляясь и иногда участвуя в сценках, предваряя рассказ.

Завдання №1

 

Дайте визначення поняття «фантастика» і підкресліть ключові слова у цьому визначенні.

Фантастика – це ________________________________________________

________________________________________________________________

 

 • В творах якого відомого тобі літературного жанру зустрічаються фантастичні елементі?

 

 

Наукова фантастика – жанр художньої літератури, основі якого полягають роздуми на теми науки та нових технологій. Наукова фантастика описує світ чітко, фізично і логічно, без надприродного і стає спробою автора передбачити майбутнє.

 

Соціальна фантастика – різновид фантастики, в якому висловлено роздуми (припущення) щодо теперішньої та подальшої долі суспільства та людської цивілізації, Усесвіту.

 

Завдання №2

 

Знайди риси наукової фантастики у творі Р. Бредбері  «Усмішка».

 


 

 

 

 

 

 • Визнач фантастичний елемент у творі.
 • Яка його роль?

 

Завдання №3

Вікторина «Перевір себе». Обери вірні твердження.

 

 1. На майдані черга постала о 6 ранку.
 2. Том с радістю прийшов на майдан.
 3. Тому було жарко.
 4. Слова «Це моє місце, я тут чергу зайняв» належать Томові.
 5. Том не брав участь у знищенні картини.
 6. Фраза «Тут вся справа в ненависті» належить Грігсбі.
 7. На площі Том був разом з родиною.
 8. В родині до Тома ставилися байдуже.

 

 

Завдання №4

 

Знайди в тексті і зачитай:

 

 •     Які свята пригадав Том?
 • Що  відомо Тому про картину?

 

 • Яким було перше враження Тома від картини?
 • Чому Том не міг плюнути в картину?

 

Завдання №5

 

Розкажи від імені Тома про те, що відбувалося на площі.

 

 • Спробуй «відтворити» його думки в цю мить.

 

Дослідницька робота

 

Завдання №6

 

Випиши з тексту цитати, які пояснюють внутрішній стан Тома.

 

 • Як змінюються почуття і переживання героя упродовж твору?
 • Якими засобами передає їх автор?

 

Завдання №7

 

Зачитай опис натовпу підчас знищення картини.

 

 • Випиши  слова, які  переважають у зображенні натовпу.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

 • Як би ти назвав те, що в оповіданні  названо святом?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

 

 

Завдання №8

 

Визнач у творі образи-символи.

 

 • Чому слово «Усмішка» в творі написана з великої літери?

 

Вивчаємо теорію літератури!

 

Конфлікт – зіткнення в художньому творі протилежних інтересів і поглядів, напруження і загострення суперечностей, що призводять до активних дій, ускладнень, протистоянь. Конфлікт у літературному творі реалізується через сюжет.

 

 

Завдання №9

 

У чому полягає конфлікт в оповіданні «Усмішка»?

 

 • Заповни схему «Рівні конфлікту в оповіданні»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №10

 

В одному з інтерв’ю Рей Бредбері сказав «Майбутнє народжується із сьогодення… У кожну хвилину, яку ми проживаємо, нам дана можливість творити його».

 

 • Як ти розумієш слова письменника?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Завдання №11

 

Візьми участь у проектної роботі «Сьогодні ще можна змінити майбутнє».

 

Зміст проектної  роботи:

 

 1. Анкета письменника.
 2. Кросворд до змісту перечитаного твору.
 3. Схема  - система образів перечитаного твору.
 4. Тема, ідея, проблематика, конфлікт  оповідання (у вигляді схеми).
 5. Ілюстрації до твору. Титульна сторінка до твору.
 6. Міні твір-роздум «Чи можна вже сьогодні змінити майбутнє?».

 

  Більш детально у додатку № 10  ст. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Завдання №12

 

Користуючись медіа ресурсом www.youtube.com/watch?v=C_GQzul7vNk  переглянь відеофільм «Все літо в один день». Порівняй фільм з текстом однойменного оповідання.

 

 • Чи зміг автор фільму відтворити  головну думку оповідання Рея Бредбері?

 

 • Як ти зрозумів фінал твору?

 

 • Чи можна стверджувати, що  в оповіданні  фінал більш оптимістичний?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неможливо завжди бути героєм,

але завжди можна залишатися людиною.

Й.В. Гете.

Знайомимось з письменником

 

   Користуючись медіа ресурсом  http://sheckley.info/about

заповни «Анкету письменника» Роберта Шеклі,      обравши  вірну відповідь з перелічених у таблиці.

 

Анкета письменника

 1.                

Ім’я при народженні

Роберт Шеклі

 1.          

Дата народження

1928 1954 1936

 1.          

Місце народження

Бруклін, Флорида,  Мадрид

 1.          

Дата смерті

2010, 2005 1997

 1.          

Місце смерті

США, Україна,  Ізраїль

 1.          

Громадянство

США, Канада,  Італія

 1.          

Рід діяльності

перекладач, журналіст, письменник

 1.          

Роки творчості

1954-2005, 1972-1988, 1947-2004

 1.          

Жанр

наукова фантастика,  історичний роман, детектив

 1.     

Мова творів

англійська,французька, українська

 1.     

Дебют

1951, 1947, 1954

 1.     

Премії

1998 – «Страннік», «Брема», «О'Генрі»

 1.     

Нагороди

1954 – «Лучший дебют»

1991 -  «ім.. Даниєля Галлана»

медаль національної книжної премії

 

 

   Підготуй доповідь на тему:

 

 • «Зв'язок Роберта Шеклі з Україною»

 

 •    Антологія творчості Роберта Шеклі

 

За необхідність звернись за допоміжними матеріалами  додаток №, ст. або до медіа ресурсів https://ru.wikipedia.org/wiki/Шекли,_Роберт

 

 

 

 

Завдання №1

Користуючись медіа ресурсом https://ru.wikipedia.org/wiki/Фантастика https://ru.wikipedia.org/wiki/Научная_фантастика    опрацюй схему «Класифікація наукової фантастики»   ( додаток № 9)

 

Визнач до якого піджанру фантастики відноситься твір «Усмішка»

 

Завдання №2

Дай відповіді на запитання:

 

 •     Що трапилося під час одного з польотів Кліві?

 

 •     З якими звірами зустрівся Лерой?

 

 •     Що здивувало героя на планеті З-М-22?

 

 

 

Завдання №3

 

Поділіть оповідання  на частини відповідно до розвитку сюжету.

 

Назвіть кожну з них цитатами з тексту.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №4

 

 Побудуй «ланцюжок вдосконалення думки» головного героя оповідання «Запах думки».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №4

 

 • Порівняй Лероя Клері з героєм оповідання «Жага до життя» у бажанні залишитися живим.

 

 

 

 

Завдання №5

 

Визнач головну думку твору підтвердь її словами з тексту.

__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Завдання №6

 

Порівняй у чому полягає конфлікт в оповіданні Р. Шеклі «Запах думки» та Р.Бредбері «Усмішка».

 

 

 

Використай отриману інформацію для створення власної презентації «Історія наукової фантастики»

 

 

Поява наукової фантастики була викликана промисловою революцією в XIX столітті. Спочатку наукова фантастика була жанром літератури, що описує досягнення науки й техніки, перспективи їхнього розвитку тощо. Засновниками жанру НФ були класики всієї фантастики Жуль Верн, Герберт Уеллс, Карел Чапек. На той час багато хто вважав їхні твори абсурдними, але вже в 20-их роках настав «Золотий Вік» наукової фантастики. Цій розквіт приніс фантастиці нових класиків Артур Кларк, Айзек Азімов,  Клінффорд Саймак, Станіслав Лем, Роберт Шеклі. Твори класиків фантастики завжди мали певну пророчість  Жуль Верн передбачив посадку на Місяць і  появу  сумбарини,  Герберт Веллс польоти, Олексій Толстой   лазер, а Станіслав Лем  електронні книжки. Часто описувався (як правило, у вигляді утопії) світ майбутнього. Класичним прикладом такого типу фантастики є твори Жуля Верна. Пізніше розвиток техніки став розглядатися в негативному світлі (антиутопія). В якості прикладів можна навести твори «Машина часу»  Герберта Уеллса чи «451° за Фаренгейтом» Рея Бредбері. Антиутопія розглядає негативні наслідки не тільки технічного прогресу. В XX столітті з'явилася також соціальна фантастика, що описує майбутні зміни не техніки, а суспільства. Найвідоміший приклад   антиутопія «1984» Джорджа Орвелла.             

У 20-30-их роках XX сторіччя відокремився жанр фентезі, або «чарівної казки для дорослих». Утім, наукова фантастика та фентезі — зовсім різні напрямки фантастики. Якщо в основі НФ полягають теоретично можливі події, то фентезі оперує магією та міфологією та більше схоже до казки. Попри це, деякі письменники поєднують ці жанри у своїй творчості, що призводить до появи великої кількості відгалужень та нових напрямків.

У Радянському Союзі найбільшої популярності наукова фантастика досягла приблизно у 60-х роках. Саме в цей період було написано одні із найвідоміших зразків жанру. Із шестидесятими роками пов'язана творчість відомих радянських фантастів: брати Стругацькі, Ілля Варшавський, О. Шалімов, І. Можейко, відомий як Кір Буличов, та багато інших. Велика доля фантастики тої епохи була присвячена космічним пригодам. Слід згадати, що в ті ж самі роки відбувався швидкий розвиток космонавтики, а у 1961 році в космосі уперше побувала людина.  

Хоча деякі вважають, що наукова фантастика — суто розважальний жанр, нерідко письменники руйнують такийстереотип, перетворюючи свої книги в серйозні доробки, навантажуючи їх прихованим філософським, соціальним чи прямим науковим змістом. Саме завдяки такому поєднанню захоплюючого сюжету та справжньої науки, написаної популярною мовою, науково-фантастичні оповідання деяких авторів і здобувають велику популярність: «Хроніки Дюни» Френка Герберта,«Фундація» (Foundation) Айзека Азімова. Прикладами оповідань з досить серйозним науковим змістом можна назвати «Паштет з гусячої печінки» Айзека Азімова  хімія та «Подорож в ніщо» Іллі Варшавського    фізика. В Укураїні сьогодні в царині наукової фантистики працюють О. Бердник, М. і С. Дяченко, Г.Л. Олді та ін. Нові теми в 1990-х рр. включають екологічні проблеми, наслідки глобальної мережі Інтернет та розширення інформації про Всесвіт, питання про біотехнології та нанотехнології, а також після закінчення холодної війни зростаючий інтерес до постдефіцітного суспільства.                

Героями фантастики можуть бути необов'язково люди; героями часто бувають тварини, які внаслідок генетичних експериментів або іншого збігу обставин стали розумними. Окрім того героями фантастичного твору можуть стати  і роботи, й інопланетяни (чужі), що часто практикують різні автори, намагаючись описати специфічну психологію, систему цінностей і логіку таких розумних істот (наприклад, три закони робототехніки придумані  Айзеком Азімовим). У фентезі вибір героїв не-людей дуже широкий — від гномів до драконів


 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 1.               Концепція літературної освіти.

 

2.                 Лист МОН №1/9-433 від 29.08.2014 "Рекомендації щодо забезпечення навчального-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році. "

 

 1.               Навчальна програма зі світової літератури. 5-9 класи. Авторський

колектив: д.філол.н., проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка О. М. Ніколенко (керівник колективу), к.пед.н., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і наук, молоді та спорту України К.В. Таранік-Ткачук, зав. Сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту С.П. Фоміна, зав. навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського О. В. Ревнивцева, учитель-методист гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва Т.П. Сегеда, учитель-методист спеціалізованої школи № 80 м. Києва Н.В. Онищенко.

 

 1.               Николенко О.М. Уроки світової літератури у 6 класі: Книжка для вчителя, -  К.: Грамота, 2014.

 

 1.               Чередний Л.А. Світова література 6 клас: розробки уроків, - Х.: Ранок, 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді

1 семестр

 

Міфи народів світу

 

 Ст.9  Завдання №3

Користуючись отриманими знаннями заповни таблицю

 

Міф

Герой

Провідний мотив

Міфологічний образ

Переносне значення

Прометей

Прометей

Пояснення появи вогню

Прометеїв вогонь

Самовідданість,

вогонь знання

Нарцис

Нарцис

 Пояснення появи квітки, луни

Самозакохана людина

Надмірна любов до себе

Пігмаліон і Галатея

Пігмаліон

Кохання як воля богів

Митець,  відданий праці

Людина, закохана у свій витвір

Орфей і Еврідіка

Орфей

Вплив мистецтва на людину

Митець високої майстерності

Могутність мистецтва

Деметра і Пересефона

Деметра

Зміни пори року

Мати, яка страждає з дитиною

Достаток та мир

 

 

Пригоди та фантастика

 

 

Ч. Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі».

Ст. 26  Завдання №2  Дай відповіді на запитання вікторини «Одним словом».

 

 1.   Скнара.
 2.   Ебінізер.
 3.   Жадібність.
 4.   Різдво.
 5.   Нісенітниця.
 6.   Дитинство.
 7.   Сестра.
 8.   Чотирі

 

 

 

 

 

 

 М. Гоголь «Ніч перед Різдвом»

 

 Ст. 29 Знайди та виправи  фактичні помилки в біографії письменника.

 

1. Микола Васильович Гоголь народився 20 березня 1829 р. у селі Новоселівка Миргородського повіту Полтавської губернії.

2. Батько письменника, Василь Опанасович, був купцем. Мати, Марія Іванівна, була дуже освіченою жінкою, походила з дворянського роду.

3. Хлопчика назвали Миколою на честь прадіда.  Дитячі роки майбутнього письменника пройшли в селі Діканька, де зараз створено музей-заповідник письменника.

4. У 1818 р. Миколу Гоголя віддали навчатися  до Ніжинської гімназії вищих наук Юнак  навчався іноземним мовам,   живопису, брав участь у спортивних змаганнях. У той же час Микола почав писати.

5. Відомим  Гоголя зробила його перша поема, яка вийшла  у 1830 р. У цьому же році вийшов друком твір  «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». 

6. Гоголя цікавила історія України. У 1839 році як результат поїздки до Москви стає  збірка художніх творів «Миргород».

7. Останні роки життя Гоголь важко хворів. У 1849 р. він востаннє приїхав у Василівку. Це було його прощання з рідною землею, що давала силу й наснагу.

8. Саме там було написано останній його твір п’єса «Ревізор»  21 лютого 1855 р. Микола Васильович Гоголь помер. Поховано письменника Москві на Новодівичому цвинтарі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 семестр.

Людські стосунки

 

А.Екзюпері «маленький принц» 

Ст. 15 Завдання №1 Установи відповідність.

        

 Назва твору                 Художня деталь

 

 1. «Хамелеон»      Г  Шинель
 2. «Жага до життя»     А  Сірники
 3. «Маленький принц»     В  Капелюх
 4. «Сліпий музикант»     Б  Сопілка

         

 

 

Ст. 17 Завдання №4 Вікторина «Перевір себе». Обери вірні твердження.

 

 1.  У казці 22 частини
 2.  Планета Маленького принца була великою
 3.  Лише Ліхтарник не здавався Маленькому принцу   смішним
 4.  Маленький принц дуже любив троянду
 5.  Землю Маленький принц відвідав останньою
 6.  Маленький принц відвідав 8 планет
 7.  Маленький принц повернувся додому
 8.  Маленький принц вирощував баобаби
 9.  На початку дня Маленький принц вмивався та  прибирав свою планету
 10. На планеті Маленького принца було багато троянд

 

Ст. 17 Завдання №6 Реальними чи символічними є образи мешканців планет. З’ясуйте алегорію цих образів, поєднавши стрілками

 


 1. Король
 2. Честолюбець
 3. Пияк
 4. Ділок
 5. Географ
 6. Ліхтарник

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пихатість

1. Безглуздість

6. Обов'язок

3. Порок

5. Обмеженість

4. Непотрібніст


 

 

Пригоди і фантастика

 

Р.Бредбері «Усмішка»

 

 Ст. 22 Завдання №3 Вікторина «Перевір себе». Обери вірні твердження.

 

 1. На майдані черга постала о 6 ранку.
 2. Том с радістю прийшов на майдан.
 3. Тому було жарко.
 4. Слова «Це моє місце, я тут чергу зайняв» належать Томові.
 5. Том не брав участь у знищенні картини.
 6. Фраза «Тут вся справа в ненависті» належить Грісбі.
 7. На площі Том був разом з родиною.
 8. В родині до Тома ставилися байдуже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.3
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Сіденко Наталія Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кухаренко Вадим
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Надоля Дар'я
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  3.0
doc
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
4997
Оцінка розробки
4.7 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку