Проєкт. Декоративна ваза. Технічне конструювання. Конструювання форми та створення композиції оздоблення проектованого виробу. Технологічна карта “Виготовлення об'єкта проект

Про матеріал
Проєкт. Декоратина ваза. Складання технологічної картки. Вміння складати технологічну карту на виготовлення виробу дає змогу чітко в відповідній послідовності виконувати поставлене завдання, запобігає виникненню помилок під час роботи. Це набагато полегшує роботу та пришвидшує виготовлення об’єкта проектування - декоративної вази. Виготовлення декоративної вази вимагає від учнів розробки дизайну, вибору колірної гами та матеріалів. Це сприяє розвитку їх творчої уяви і здатності мислити нестандартно.
Перегляд файлу

Урок №

 

Проєкт. Декоративна  ваза

Тема: Технічне конструювання. Конструювання форми та створення композиції оздоблення проектованого виробу. Технологічна карта “Виготовлення об'єкта проектування: декоративна ваза”.

Мета: ознайомити учнів з етапами розробки технологічної карти; виховувати позитивне ставлення до праці, культуру праці, працелюбність, бережливе ставлення до майна;  розвивати увагу, уяву, пам’ять,  логічне мислення.

формування предметних компетентностей: забезпечити засвоєння знань технології реалізації проекту; формувати вміння планувати роботу, аналізувати зразки виробів: добирати конструкційні матеріали.

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: уміння планувати та виконувати навчальні дії;

спілкуватися рідною мовою: уміння чітко та грамотно формулювати думки стосовно вибору конструкційних матеріалів і технологій реалізації проекту;

ініціативність і підприємливість: уміння брати на себе відповідальність за свої дії; 

математична компетентність: уміння вільно використовувати математичний апарат під час виготовлення виробу.

Основні поняття: технологічна карта.

Обладнання: креслярський інструмент, шаблон технологічної картки, матеріали та інструменти для виготовлення виробу, комп’ютер.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учень/учениця

Характеризує результати проектування на кожному етапі та зіставляє їх із запланованими

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу.  Дотримується прийомів роботи з інструментами, пристосуваннями та обладнанням. Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання. Виготовляє виріб. Створює композицію для оздоблення виробу.

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку.
Створення атмосфери психологічного комфорту
                               Епіграф уроку. Жити – значить працювати. Праця є життя людини. Вольтер

Прийом «Концентрація уваги»

-          Де я?          - Навіщо я тут?                  - Що мені потрібно робити?

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ.

Рефлексивний прийом «Чи готовий я?»

Перед початком виготовлення виробу, учні запитують себе і дають відповіді на запитання:

-          Маю я достатньо знань, щоб працювати за обраною технологією?

-          Чи необхідна мені інформаційна допомога вчителя?

-          Чи розумію я відповідальність перед початком роботи?

-          Чи готовий я дотримуватися правил безпечної праці?

-          Який рівень моєї готовності до уроку?

-          Чи впевнений  я в успіху своєї роботи над проектом?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОГО З УЧНЯМИ ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ. На сьогоднішньому уроці ми познайомимось з технологічними етапами виготовлення проектованого виробу, складемо технологічну карту виробу, розпочнемо виготовлення деталей виробу.

Завдання уроку:

-          Обрати конструкційні матеріали та інструменти для виготовлення виробу

-          Обрати технологію виготовлення виробу.

-          Скласти технологічну картку виготовлення об’єкту проектування “Декоративна ваза”

 І V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вміння  складати технологічну карту  на виготовлення  того  чи  іншого  виробу дає змогу  чітко в відповідній  послідовності  виконувати  поставлене завдання, запобігає виникненню  помилок під  час  роботи. Це набагато полегшує роботу та пришвидшує виготовлення технічного об’єкту.

Цілепокладання: Учитель пропонує учням визначити особисті цілі на цей урок

Яку особисту мету я можу поставити на цей урок?

Напрям цілей  Хочу зрозуміти… Бажаю здійснити…  Хочу довести собі…Хочу довести іншим..

    Вивчення нового матеріалу

Усі  вироби  виготовляють відповідно  до  технічних  проектів. До  початку  виготовлення  виробу, за допомогою  креслення розробляють  специфікацію. У  специфікації  вказують  кількість деталей, а  також  сировини  і матеріалів, які  є  необхідними  для  виготовлення відповідного  виробу.

На  основі  креслення  і  специфікації  складають  технологічні  карти.  В  них  вказують  послідовність  операцій   технологічного  процесу, зазначають, яким  інструментом  або  на  якому  устаткуванні слід  виконувати  кожну  технологічну  операцію та  які  пристрої  застосовувати  для  цього. Технологічні  карти  складають 

на  цілі   вироби  або  на  окремі  деталі.  Форма  і  зміст  технологічних  карт  залежить  від  умов,  в  яких  виконуватимуться  технологічні  операції.

Давайте  детальніше  розглянемо приклад складання  технологічної  карти. (додаток) 

V. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Складання технологічної  карти “Виготовлення об'єкта проектування: декоративна ваза”.

-  Переглянути відео додатки до уроку.

- У зошиті скласти технологічну картку виготовлення об’єкту проектування “Декоративна ваза”, технологія виконання – деку паж

5.1. Вступний  інструктаж. Нашим завданням до практичної частини є самостійно скласти технологічну карту на виготовлення проектованого виробу.

Критерії оцінювання: правильна послідовність трудових операцій, правильність підбору інструменту, охайність.

5.2. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж:

- контроль за дотриманням правильної послідовності складання технологічної карти виробу;

- постійний контроль за дисципліною під час роботи та дотриманням правил техніки безпеки; - Виготовлення деталей виробу.

5.3. Приймання і оцінювання робіт учнів.

Надання психологічної підтримки учням, які мають складності під час роботи.

Аналіз допущених під час роботи помилок

Визначення учнів, які приклали багато зусиль для досягнення мети – виготовити виріб.

Рефлексивний прийом «Мій рівень готовності до трудової діяльності»

-          Чи ретельно підготовлене робоче місце?

-          Чи є на робочому місці щось зайве?

-          Чи підготовлений інструмент до роботи?

VІ. ПІДБИТТЯ  ПІДСУМКІВ УРОКУ.   Прийом «Закінчи речення»

Тепер я вмію…Я виготовив(ла)…У мене є задоволення від…На цьому уроці мені вдалося…

На уроці я не зміг (змогла)…Після уроку я замислився(лась) про…

Прийом «Чесний самоаналіз» Обрати твердження

Я працював на уроці

добре

Не дуже добре

Погано

Мої успіхи на уроці

значні

Частково значні

Не значні

Учитель мною

задоволений

Не зовсім задоволений

Не задоволений

Я оцінюю свою роботу

12    11    10    9     8    7     6    5     4

Домашнє завдання: 

1. На сайті «На урок» виконати тестування: “Творчий проєкт та етапи його виготовлення”.

2. Підготувати матеріали та інструменти для виготовлення виробу.

Прибирання робочого місця.

 

Інтернет-ресурси:

1. https://naurok.com.ua/assistant/documents

2. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3470378   На сайті «На урок» виконати тестування:

“Творчий проєкт та етапи його виготовлення”.

3.https://www.youtube.com/watch?v=kc0O2GxJ9u8&t=74s    Майстер-клас з декорування у техніці «Декупаж»

4. https://www.youtube.com/watch?v=MjTAJrl-p5s     Оздоблення вази технікою деку паж

 

                                   Навіщо це знати – проєкт Декоративна  ваза

 

 

1. Розвиток креативного мислення: Виготовлення декоративної вази вимагає від учнів розробки дизайну, вибору колірної гами та матеріалів. Це сприяє розвитку їх творчої уяви і здатності мислити нестандартно.

 

2. Вивчення роботи з різними матеріалами: У процесі створення декоративної вази учні мають можливість вивчити особливості роботи з різними матеріалами, такими як глина, папір-маше, дерево або пластик. Вони отримують практичний досвід роботи з цими матеріалами, що може знадобитися їм у майбутньому.

 

3. Розвиток моторики і координації рухів: Виготовлення вази вимагає аккуратності і вміння керувати рухами пальців. Це сприяє розвитку моторики і координації рухів учнів.

 

4. Дослідження культурних та історичних аспектів: Учні в процесі створення декоративної вази можуть вивчити різні культури та історичні епохи, пов'язані з виготовленням виробів з глини або інших матеріалів. Вони можуть дослідити традиції, символіку та художні прийоми, пов'язані з виготовленням ваз.

 

5. Розвиток трудових навичок: Виконання проєкту декоративної вази допомагає учням вдосконалити свої трудові навички, такі як робота з інструментами, знання безпеки на робочому місці, організація робочого простору тощо.

 

6. Стимулювання самовираження: Створення декоративної вази дозволяє учням висловити свою індивідуальність та виразити свої почуття та емоції через творчість. Кожен учень може створити унікальну вазу, яка відображатиме його особистість.

 

7. Розвиток естетичного смаку: Учні, створюючи декоративну вазу, мають можливість розвивати свій естетичний смак, сприйняття краси та гармонії. Вони вчаться оцінювати і визначати, що є естетично привабливим.

 

8. Підвищення самооцінки та впевненості: Успішне виготовлення декоративної вази допомагає учням відчувати себе задоволеними своїми досягненнями та підвищує їх самооцінку і впевненість у собі.

 

9. Розвиток вміння працювати в команді: Учні можуть працювати в парах або невеликих групах під час створення декоративної вази. Це навчить їх спілкуватися, співпрацювати, ділитися ідеями та вирішувати проблеми разом.

 

10. Збільшення мотивації до навчання: Створення декоративної вази може стати заохоченням для учнів, бо вони бачать практичне застосування своїх знань і навичок. Це стимулює їх бажання вчитися і досягати нових результатів.

 

Це лише кілька реальних переваг вивчення теми "Декоративна ваза" на уроках трудового навчання. Цей проєкт дозволяє учням розвивати креативність, трудові навички, історичне та культурне розуміння, а також покращує їх самопочуття та мотивацію до навчання.

 

 

 

 

 

 

 

Технологічна картка

 

 

Об’єкт проектування          Декоративна ваза.

Основна технологія: Декупаж кольоровими серветками.     

Додаткова технологія: Технологія виготовлення штучних квітів                   

 

Інструменти і пристосування

Послідовність виконання

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 листопада 2023
Переглядів
567
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку