Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Проект "Екологічна безпека і здоров'я"

Про матеріал
Проект передбачає узагальнення та закріплення учнями 8 класу теми: «Безпека в побуті і навколишньому середовищі. Екологічна безпека» шляхом самостійного творчого пошуку та заглиблення в тему індивідуального досвіду, проходження дистанційних курсів «Енергоефективні школи». Проект включає елементи дослідницького та інформаційного пошуку. Учні разом з вчителем повинні зібрати необхідну інформацію, а також виконати умови Всеукраїнського проекту «Кліматичні краплі», робити ековчинки для збереження довкілля чистим.
Перегляд файлу

 

Чолгинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 

 

 

 

Проект

екологічна безпека  і здоровя

 

Керівник проекту:

вчитель основ здоровя

Фульмес М.Д.

 

 

 

Обрунтування  актуальності проекту

 

Природа – такий же унікум, як картина Рафаеля.
Знищити її легко, відновити зовсім неможливо. А. П. Бородін

 

Розвиток цивілізації не можливий без раціональної взаємодії з природою, яка розвивається і функціонує мільйони років. Людина отримує від неї все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, а також, що не менш важливо, емоційну та естетичну наснагу.

Цілеспрямованість дії людини на природу зумовлює не тільки позитивний вплив, а й призводить до негативних наслідків. Своєю діяльністю людина настільки розбалансувала природні зв'язки всієї глобальної екосистеми, що вона почала активно деградувати, втрачаючи здатність до самовідновлення. Цей вплив посилюватиметься із зростанням глобалізації світової економіки.

Екологічний фактор почав реально лімітувати добробут людей: а це погіршує знати здоров'я, збільшує ризик генетичних збоїв, скорочує тривалість життя. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), суспільне здоров'я на 50 % залежить від способу життя і на 20 % від стану навколишнього середовища.

На сьогодні існує безліч шляхів усунення і попередження екологічних загроз і викликів. Вагоме місце серед них посідають морально-етичні та екологічні парадигми здоров’я, згідно з якими здоров’я – це справа особистого і суспільного вибору моральних цінностей, взаємовідношення між людиною і довкіллям, ставлення до свого здоров’я. Свідомість людини має бути скерована на збереження довкілля і свого здоров’я, на контроль і відповідальність за власне здоровя. Людина може бути здоровою лише в здоровому довкіллі.

Вагоме місце в попередженні екологічних викликів і загроз повинна посісти екологічна освіта, спрямована на формування екологічної свідомості, починаючи з дошкільного віку та застосування засобів біопрофілактики.

 

Картинки по запросу зображення вплив навколишнього середовища на здоров'я людини

 

Навчальні програми

 

Наводить приклади:  чинників техногенного впливу на довкілля; способів очищення і доочищення питної води, грунтів. Розпізнає:  безпечні джерела питної води. Пояснює: вплив чинників екологічної, соціальної інформаційної небезпеки на здоров’я.

 

Державні освітні програми

 • орієнтування  учнів на відповідальне  ставлення   до навколишнього середовища як потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти;
 •  сприяння розвитку екологічно доцільного мислення і поведінки як складової формування здорового способу життя;
 • навчання учнів встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між станом природного довкілля і здоров’ям, добробутом та безпекою громади;
 •  поглиблення  розуміння міжнародного екологічного права, екологічного законодавства України, інформаційного суспільства та сталого розвитку;
 • розвиток активної громадянської позиції учнів,  спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я згідно з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах;
 •  розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

 

 

Проблема

«Як людина своєю діяльністю впливає на екологію і як це взаємопов’язано із її    здоров’ям»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключові питання:

Чим загрожує використання неякісної питної води?

Як вирішити проблему забрудненого повітря?

Що ми можемо зробити для очищення грунтів?

 

 

 

Тематичні питання

 1. Що таке екологічна безпека?
 2. Які шляхи очищення повітря існують сьогодні?
 3. Яке значення має вода для організму людини?
 4. Як спалювання сміття впливає на повітря?
 5. Що таке енергоефективнісь?

 

 

Стислий опис проекту

         Проект передбачає узагальнення та закріплення учнями 8 класу теми: «Безпека в побуті і навколишньому середовищі. Екологічна безпека» шляхом самостійного творчого пошуку та заглиблення в тему індивідуального досвіду, проходження дистанційних курсів «Енергоефективні школи». Проект включає елементи дослідницького та інформаційного пошуку. Учні разом з вчителем повинні зібрати необхідну інформацію, а також виконати умови Всеукраїнського проекту «Кліматичні краплі»,  робити ековчинки для збереження довкілля чистим.

 

МЕТА ПРОЕКТУ

 1. Формувати в учнів ключові компетентності:
 • уміння вчитися впродовж життя;
 • соціальна  та громадянська  компетентності;
 • екологічна грамотність і здорове життя.
 1. Проявити інтерес до предмета.
 2. Формулювати проблему і визначити шляхи її вирішення.
 3. Застосувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для пошуку інформації, обміну думками.
 4. Розвивати вміння аналізувати і вибирати необхідну інформацію.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

 

 1. Дослідити кількість криниць у селі і якість води у них.
 2. Очистити річку Рутів, яка протікає біля школи і впадає у річку Шкло.
 3. Провести акцію «Не рубай ялинку, ти життя її подаруй».
 4. Ознайомити учнів з дистанційними курсами «Енергоефективні школи».
 5. Виконувати завдання Всеукраїнського проекту «Кліматичні краплі», роблячи ековчинки для збереження довкілля чистим.
 6. Узагальнити, систематизувати і поглибити знання учнів шляхом створення презентації  щодо виконаних завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Очікувані результати

 • Опитати  мешканців села Чолгині про наявність криниць і визначити їх кількість, а також кількість використання  води за добу. Дані занести у таблицю Excel.
 • Організувати учнів 8-9 класів для очищення річки Рутів, яка протікає біля школи.
 •  Насадити хвойні дерева для очищення повітря, результати занести у звіт «Кліматичні краплі» а також у мобільний додаток.
 • Розробити фотолистівки  «Не рубай ялинку, ти життя її подаруй» і розповсюдити серед населення з метою збереження життя вічнозеленим красуням «другим легеням» людини.
 • Зібрати усю необхідну інформацію про хвойні дерева, їхнє значення для здоров’я людини.
 • Провести конкурс у школі на кращу ялинку із штучного матеріалу з метою заміни справжньої ялинки на Новорічні свята в оселі.
 • Організувати роздільний збір сміття: пластик, скло, батарейки для утилізації, результати занести у звіт «Кліматичні краплі» та мобільний додаток.
 • Ознайомити дітей з дистанційними курсами «Енергоефективні школи», зареєструвати їх і надати необхідну інформацію про їх проходження з метою  енергозбереження в будівлях та генерацію “зеленої” електроенергії.
 • Узагальнити всю вище подану інформацію у вигляді презентації.

 

Цільова аудиторія:

 • Учні 8 класу.
 • Громадськість с. Чолгині.
 • Батьки учнів школи.
 • Вчителі основ здоров’я, біології і географії.

 

Тривалість проекту:

3 вересня 2019р. – 20 квітня 2020р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 


п.п

 

 Зміст проекту

Термін виконання

Відповідальні

1.

Провести моніторинг про використання води і вирубування новорічних ялинок шляхом соціологічного опитування: «Зберегти довкілля чистим!»

 

 

2.

Постановка проблеми, об’єднання учнів у групи. Визначення завдань для груп. Мотивація учнів.

 

 

3.

Повідомлення про початок роботи над проектом.

 

 

4.

Реалізація основних завдань групами.

 

 

 

Провести опитування серед населення щодо наявності криниць, якості води в них і кількістю витрат води щоденно.

 

 

 

Очищення річки Рутів.

 

 

5.

Насадження хвойних дерев і занесення показників у мобільний додаток «Кліматичні краплі» для отримання крапель.

 

 

6.

Виготовити контейнери для роздільного збору сміття: пластик, скло, папір, батарейки.

 

 

7.

Реєстрація учасників на дистанційні курси «Енергоефективні школи» з метою  енергозбереження в будівлях та генерацію “зеленої” електроенергії.

 

 

5.

Виготовлення еколистівок «Не рубай ялинку, ти життя її подаруй»

 

 

6.

Розповсюдження листівок серед населення з метою зменшення вирубування лісових красунь.

 

 

7.

Оголошення конкурсу на кращу новорічну ялинку зі штучного матеріалу.

 

 

8.

Пройти з учнями всі теми курсів і здати фінальний іспит в онлайн.

 

 

9.

Провести підсумки проходження  курсів, відзначити тих, хто набрав найбільшу кількість балів.

 

 

10.

Провести підсумки по збору відходів, насаджуванні дерев і отриманні крапель, відзначити тих, хто набрав найбільшу кількість крапель.

 

 

11.

Оцінювання діяльність учнів (дипломи, подяки, грамоти, подарунки.)

 

 

12.

Розробити таблицю EXEL для обчислення витрат води населенням.

 

 

13.

Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки в соцмережі FACEBOOK (у групі Чолгинська ЗОШ) про те, наскільки вдалим він був.

 

 

14.

Узагальнення і оформлення у вигляді презентації усіх досліджених і проведених робіт і презентувати їх перед учнями, вчителями і громадскістю села.

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

Тема: «Екологічна безпека і здоров’я»

 

Автор проекту:  вчитель основ здоров’я Фульмес Марія Дмитрівна

 

База реалізації проекту: Чолгинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 

Юридична та фактична адреса організації:

81061, Львівська область, Яворівський район, с.Чолгині,
вул. Центральна, 86
e-mail: cholhyniscool@ukr.net

 

Керівник організації: Бурденюк Олександра Омелянівна - директор школи

 

Керівник проекту: вчитель основ здоровя

 Фульмес Марія Дмитрівна

Контактний телефон 0680120775

 

 

Тип проекту – навчальний

Домінантна діяльність: практично –організаційний

Предметно-змістова галузь: міжпредметний  (основи здоровя, інформатика, біологія).

Характер координації проекту: безпосередній.

Характер контактів: творча взаємодія учителя, учнів, представників села.

Кількість учасників: колективний.

Тривалість виконання проекту: середньотривалий (6 міс.).

Термін реалізації проекту: вересень 2019р. - березень 2020р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи реалізації проекту

Етапи проекту

Зміст роботи

Термін виконання

Діагностико-концептуальний

 • Опрацювання нормативно-правових документів щодо організації проекту.
 • Вивчення літератури з даної проблеми.
 • Пошук оптимального способу дослідження мети проекту, побудова алгоритму діяльності.
 • Організація роботи учнівських груп.

 

Підготовчо-організаційний етап

 • Аналіз стану зібраних матеріалів, педагогічних наробок.
 • Обговорення ідей і пропозицій.
 • Систематизація матеріалів.

 

 

Практичний

 • Виконання позапланових кроків.
 • Робота над темами курсів.
 • Висадження дерев.
 • Виготовлення еколистівок.
 • Виготовлення ялинок зі штучного матеріалу

 

Презентаційний

 • Презентація результатів роботи над проектом

 

 

 

docx
До підручника
Основи здоров`я 8 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)
Додано
2 лютого
Переглядів
119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку