проект на тему "Правильні многогранники"

Про матеріал

Проект, який допоможе учням розширити і вдосконалити знання з теми "Правильні многогранники". Клас, готуючись до проекту, об'єднується у п'ять груп, кожна з яких презентує певний многогранник. До кінця проекту всі учні мають усвідомити й оволодіти знаннями про п'ять видів правильних многогранників.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Правильні многогранники

Номер слайду 2

Включає: Ключове питання. Тематичні питання. Мету проекту. Завдання проекту Очікувані результати. Реалізація проекту. Висновки. Корисні джерела інформаціїПлан проекту

Номер слайду 3

Автор проекту. Гутів Наталія Василівна

Номер слайду 4

Ключове питання. Чи все ми помічаємо навколо нас?

Номер слайду 5

Тематичні питання1. Чи все можливо розкласти на геометричні тіла?2. Чи можливо все описати мовою математики?3. Чи створена людина із геометричних тіл?

Номер слайду 6

мета Домогтися засвоєння учнями означення правильного многогранника та п’яти видів правильних многогранників;сформувати в учнів поняття про елементи правильних многогранників; вдосконалити навички розв’язування задач про правильні многогранники на основі знань про многогранні кути; розвивати творчу активність учнів, створювати умови для вияву ініціативи учнів під час вибору завдань; виховувати в учнів прагнення до самовдосконалення, задоволення пізнавальних потреб.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

очікувані результати навчання • вивчати і доводити властивості правильних многогранників;• знаходити геометрію навколо нас;• досліджувати геометрію в інших науках;• з’ясувати значення правильних многогранників навколо нас;• дослідити вплив геометрії на розвиток архітектури;• формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій,публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення;• удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, умінняаргументовано доводити власну думку;• розвивати навички мислення;•

Номер слайду 9

наочність Моделі правильних многогранників, слайди про многогранники, плакати з розв’язаними задачами.

Номер слайду 10

Змістові питання1. Знання правил побудови об’ємних фігур.2. Уміння знаходити елементи та кількісні характеристики правильних многогранників.3. Навички роботи з комп’ютером , досвід роботи в Інтернеті та з додатковою літературою.

Номер слайду 11

Стислий опис Клас, готуючись до проекту, об’єднується у п’ять груп, кожна з яких презентує певний многогранник. До кінця проекту всі учні мають усвідомити й оволодіти знаннями про п’ять видів правильних многогранників.

Номер слайду 12

Навчальні предмети,з якими пов’язаний навчальний проект. Хімія, біологія, медицина, астрономія, образотворче мистецтво, історія.

Номер слайду 13

Клас, якого стосується навчальний проект11

Номер слайду 14

Діяльність учнів. Складається з двох етапів – теоретичного і практичного

Номер слайду 15

Теоретичний етап ознайомлюються з учительською презентацією, прикладами учнівських робіт та формами оцінювання публікації, презентації, веб - сайту; об’єднуються у групи за інтересами; обирають тему для дослідження; розподіляють обов’язки у групі; знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними, узагальнюють та створюють звіт у вигляді публікації, веб - сайту та презентації.

Номер слайду 16

Практичний етапзбирають матеріали у мережі Інтернет, літературі, проводять соціологічне опитування ; обробляють отриманий матеріал; використовують дидактичний матеріал; створюють діаграми, пишуть висновки, оформлюють звіт; створюють презентації, публікації, веб - сайти, використовуючи для цього форми оцінювання публікацій, презентацій і веб - сайтів; оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх друзів; презентують свою роботу на тижні предметів математичного циклу.

Номер слайду 17

Етапи проведення І етап. Відбувається презентація теми майбутнього проекту, обговорюються основні аспекти її реалізації, а саме – формуються групи за інтересами, обумовлюються джерела інформації.І група « Тетраедр»ІІ група « Гексаедр»ІІІ група « Октаедр»ІV група « Ікосаедр»V група « Додекаедр»

Номер слайду 18

ІІ етап Діти працюють за джерелами інформації над розкриттям вибраної підтеми до основної теми проекту. Робота відбувається індивідуально, в парах та колективним обговоренням відомостей з переглянутої літератури чи Інтернету. Вчитель проводить консультації з членами груп щодо доцільності здобутого матеріалу.

Номер слайду 19

ІІІ етап. Проводиться оформлення матеріалів, узагальнення здобутих даних та аналіз нових фактів. У групах обговорюються результати роботи кожного члена команди.

Номер слайду 20

Термін, необхідний для реалізації навчального проекту Чотири тижні

Номер слайду 21

Висновок Правильні многогранники існували на Землі задовго допояви на ній людини – куби кам’яної солі, тетраедри сурм’янистого сірчанокислого натрію, октаедри хромових кварців, ісокаедри бору, додекаедри радіолярію та мікроскопічнтх морських організмів. Але тільки побачив у них порядок і систему задовго до того , як фізики проникли в таємницю будови речовини. Геометрія з її прозорою логікою, чіткістю побудов відкрила зовсім нове бачення правильних многогранників та їх нове застосування.

Номер слайду 22

Література. Бескид Л. М., Бескид В. Л. Многогранники. – К.: Вища школа,1984. Глейзер Г.І. Історія математики в школі . – М. : Освіта, 1982. Математика ( Шкільний світ).- 2002ю- №18; №22-23. Математика в школах України. – 2002. - №5; №11,12

pptx
Додано
4 березня 2018
Переглядів
1223
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку