Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

проект " Прості рішення енергозбереження"

Про матеріал

Суть проекту: Проект зорієнтований на інтеграцію в систему освіти питань енергозбереження та залучення підростаючого покоління до навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання енергоресурсів.

Виконавці проекту: учнівський, педагогічний колектив, технічний персонал ДПЗЛ, батьківська громадськість.

Актуальність даного проекту полягає в тому, що проблема сьогодення - енергетика й енергозбереження, є актуальною не лише для навчального закладу, а й для нашої країни загалом. В цьому переконалися наші учні, приймаючи участь в Міжнародному конкурсі «Енергія і середовище», мета якого знайти нові шляхи енергозбереження в нашій країні.
Перегляд файлу

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ  ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЛІЦЕЙ»

 

 

 

Проект

 « Прості рішення енергозбереження »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть проекту: Проект зорієнтований на інтеграцію в систему освіти питань енергозбереження та залучення підростаючого покоління до навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання енергоресурсів.

Виконавці проекту: учнівський, педагогічний колектив, технічний персонал ДПЗЛ, батьківська громадськість.

Актуальність даного проекту полягає в тому, що проблема сьогодення - енергетика й енергозбереження, є актуальною не лише для навчального закладу, а й для нашої країни загалом. В цьому переконалися наші учні, приймаючи  участь в Міжнародному конкурсі «Енергія і середовище», мета якого знайти нові шляхи енергозбереження в нашій країні. Ми переконані - кожна людина повинна замислитися над тим, як зменшити споживання електроенергії, тепла і води, при цьому не позбавляючи себе можливості комфортного існування. Адже наше життя не можливе без побутової техніки, теплої води і тепла в наших оселях. Але, ресурси нашої планети постійно зменшуються зі стрімкою швидкістю, це ми й хотіли довести нашим учням під час проведення рейду до Дня енергозбереження.

Ми намагаємося  довести до дорослих та дітей важливість цього питання, бо неефективне використання електричної енергії є головною причиною існуючих на Землі екологічних проблем, одна із яких зміна клімату.

Мета проекту: удосконалення системи роботи з питань інтеграції енергозбереження в навчально-виховний процес та придбання учнями, педагогами та батьками необхідного рівня побутових знань з енергозбереження для формування нового світогляду на проблему енергозбереження.

Завдання проекту:

 • Активізація участі підростаючого покоління у процесі енергозбереження у закладі та вдома.
 • Підвищення рівня інформованості учасників проекту в галузі енергозберігаючих технологій.
 • Усвідомлення учнями глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища.
 • Формування у підростаючого покоління стійких енергозберігаючих врівноважених звичок і способу повсякденного життя.
 • Виховання свідомої особистості громадянина України, яка дбайливо ставиться до природних ресурсів.
 • Виявлення здатностей учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією.
 • Розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом.
 • Скорочення споживання енергії в ліцеї і в сім'ях учнів і педагогів

 

 

 

 

                                                          Напрямки реалізації:

 

1. Удосконалення управлінської діяльності з питань впровадження енергозбереження в навчально-виховний процес.

 

Для цього необхідно:

 

 • ознайомлення з нормативно-правовою базою та існуючими напрацюваннями по місту, області та державі;
 • проведення семінарів, науково-практичних конференцій з питань енергозбереження;
 • залучення батьківської громадськості до реалізації проекту.

 

 2. Кадрове забезпечення.

Для оволодіння мінімумом знань, необхідних для формування навичок ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, необхідно створити  систему підготовки працівників ліцею  з питань впровадження енергозбереження, а саме:

 • організувати  для педагогів ліцею навчальні семінари з питань інтеграції енергозбереження в навчально-виховний процес;
 •  ознайомлення з дослідженнями науковців щодо енергозбереження;
 • розробити методичні рекомендації для працівників  щодо організації заходів з енергозбереження.

 

3. Моніторинг використання енергетичних ресурсів

 Енергоаудит приміщень ДПЗЛ  черговими групами

 • щоденний - для визначення днів максимального та мінімального споживання електроенергії, складання графіка роботи енергопатруля;
 • щотижневий - для контролю результативності дій енергопатруля;
 • щомісячний - для відстеження динаміки споживання електроенергії.

 

4. Організація інформаційно - роз’яснювальної роботи, зорієнтованої на   пропаганду  енергозбереження.

 

Успішність заходів щодо енергозбереження неможлива без масового поширення інформації про економію енергії серед широких мас населення.  Тому необхідним є:

 • популяризація енергозбереження через проведення Тижнів енергозбереження;
 • розробка пам’яток, бюлетенів та інших видів наочності з енергозбереження;
 • створення інформаційно-консультаційного центру, який сприятиме поширенню знань в сфері енергоефективності та енергозбереження;
 • перегляд  навчальних та методичних відеофільмів, цифрових ресурсів.
 • Участь у  конкурсі всеукраїнських  наукових проектів: «Діти за чисту енергію»; «Будинок майбутнього», «Енергія і середовище».

 

5. Здійснення інтеграції теми енергозбереження у навчальну діяльність

 

 • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних форм та методів освіти для стійкого розвитку (діяльнісний підхід, інтерактивні методи, проектна діяльність);
 • інтеграція знань з енергозбереження та відновлюваної енергетики у відповідні предмети;
 • формування у учнів знань про екологічні проблеми регіону на уроках;
 • формування у учнів вміння самостійно оцінювати екологічну ситуацію та приймати правильне рішення;
 • формування комунікативних здібностей учнів, уміння працювати у групах і парах змінного складу;
 • розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом.

 

6. Проведення позакласних виховних  заходів з питань раціонального використання  енергоресурсів.

Важливо створити мотивацію для заощадження ресурсів і енергії, виховати навики екологічно стійкого і безпечного стилю життя, залучити їх в корисну діяльність з енерго- і ресурсозбереження.

 Для цього заплановано:

 • проведення творчих конкурсів серед учнів;
 • організація науково-дослідницької діяльності учнів з питань енергозбереження;
 • організація практично значимих проектів з енергозбереження в ліцеї і вдома.

 

7. Очікувані результати:

 1. Удосконалення роботи за основними напрямками діяльності з енергозбереження.
 2. Охоплення максимальної кількості учасників роботою з енергозбереження.
 3. Сформованість свідомого ставлення до проблем економного енергоспоживання.
 4. Підвищення екологічної культури учнів.
 5. Формування екологічної свідомості та енергозберігаючого світогляду учнів.
 6. Використання набутих теоретичних знань з енергозбереження у реальних умовах.
 7. Економія енергоресурсів в ліцеї  та вдома за рахунок контролю енергоспоживання.
 8. Економія електроенергії у приміщеннях ліцею  за рахунок контролю енергоспоживання.

 

Моніторинг  результативності проекту буде здійснюватися на підставі розробленого діагностичного інструментарію за двома напрямками:

 • якість роботи по реалізації проекту в цифрових показниках;

      - рівень формування нового світогляду дітей на проблему енергозбереження.

 

Етапи реалізації проекту

 

 1 етап - Організаційний

 

 1. Створення творчої групи «Енергоефективність в дії» з залученням педагогів, ліцеїстів, батьків учнів.

2. Визначення мети й завдань проекту. Обговорення та затвердження плану дій з виконання проекту.

3. Розподіл обов'язків серед членів творчої групи.

 

 • Енергетичний патруль. Мета та завдання: складання енергетичних паспортів приміщень ліцею ; щоденний контроль енергозбереження у приміщеннях ліцею .
 • Служба енергоаудиту. Мета та завдання: облік споживання електроенергії, теплової енергії та води у ліцеї .
 • Прес-служба. Мета та завдання: проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на активізацію процесу енергозбереження; створення служби зв'язків із громадськістю; висвітлення роботи у ліцейних газетах та бюлетенях , на сторінках сайту ліцею.

 

2 етап -Творчий 

 

1. Участь  у Міжнародному конкурсі «Енергія і середовище

 2. Проведення тренінгів для учнів і педагогів  «Енергоефективні технології»

3. Проведення Тижня енергоефективності

 

 

 

 

3 етап - Практичний

Заходи з підвищення енергоефективності

 

 1.  

Визначити відповідальних за енергозбереження та енергоефективність. Проводити консультації з відповідальними працівниками             

 

 1.  

Здійснити інвентаризацію енергетичного обладнання.

 

 1.  

Провести енергоаудит у закладі.

 

 1.  

Провести ревізію водозабезпечення та водопостачання з метою усунення самовиливу води. За необхідністю здійснити заміну запірної арматури, кранів, вентилів тощо

 1.  

Проводити роботи по очищенню систем опалення, зовнішніх та внутрішніх мереж каналізації та водостоків на основі сучасних прогресивних методів очищення

 

 1.  

Ліквідувати пошкодження теплової ізоляції на тепломережі ліцею

 1.  

Запровадити системи керування витратами тепла з регулюванням необхідного рівня температури у приміщеннях у залежності від погодних умов та у неробочий час             

 

 1.  

Здійснити заміну віконних блоків на склопакети, дверей на металопластикові.(За наявності коштів)

 

 1.  

Обладнати вхідні двері засобами автоматичного закриття

 

 1.  

Провести заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи

 

 1.  

Здійснити заміну старого енергоємного технологічного обладнання (електроплити, холодильники та інше) на сучасне менш енергоємне

 

 1.  

Контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень (освітлення, вентиляція, фарбування у світлий колір стін)

 

 1.  

Забезпечити виховання ощадливого ставлення до використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом навчання та широкої популяризації, пропаганди економічних, екологічних переваг енергозбереження серед учнівської молоді.

 1.  

Провести утеплення даху

 1.  

Проводити постійний моніторинг енергозбереження та енергоспоживання, ефективності впровадження заходів з енергозбереження, дотримуватись лімітів на споживання електричної, теплової енергії та води.

 

 1.  

Здійснювати контроль за використанням додаткових електрообігрівальних приладів в приміщенні у разі невідкаладної необхідності.

 1.  

Практичні заняття з батьками учнів «Еконо­мію енергоресурсів - у кожен дім».

 1.  

Створення комп’ютерної презентації: «Поради з енергозберігання ».

 1.  

Тематична виставка літератури «Впровадження сучасних енергозберігаючих технологій» в ліцейній бібліотеці

 1.  

Конкурс агітаційних плакатів, листівок, газет, творів, карикатур : «Збережемо енергію разом».

 1.  

Волонтерська акція з розповсюдження листівок «Бережіть тепло!»,  «Бережіть енергію» серед жителів району

 1.  

Години спілкування «Молоді та енергоощадливі »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумки практичного впровадження проекту

 1. Проводена  заміна вікон на металопластикові ( за 2013р. було встановлено 24 вікна,  2014  р. було встановлено 19 металопластикових вікон).

2. Забезпечення максимального використання енергозберігаючих ламп освітлення ( за 2014  р. було встановлено 93 енергозберігаючих ламп);

3. Проводиться своєчасний ремонт діючого обладнання, модернізація застарілих та зношених пристроїв;

4. Проводиться щоденний облік споживання теплової енергії, холодної та гарячої води, електроенергії, відстеження та корегування (зменшення) їх споживання;

5 . Проводиться застосування ефективних тепло ізолюючих матеріалів, утеплення вхідних дверей та вікон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економія тепла (Гкал)

 

 

 

 

 

 

Економія світла

 

 

 

 

 

 

 

 

Економія води

 

 

 

2013 рік-160 Гкал

2014 рік -149 Гкал

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
10 квітня 2018
Переглядів
1764
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку