6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Проект «Від профорієнтації - до професійного самовизначення учнів»

Про матеріал

Мета проекту: Визначити процес формування професійних орієнтацій учнів середньої загальноосвітньої школи, як складову професійного самовизначення і професійного шляху особи

Перегляд файлу

Проект «Від профорієнтації - до професійного самовизначення учнів»

Тип проекту: практико-орієнтований

Вид проекту: творчий, груповий, довгостроковий

Учасники проекту: учні 9-Б класу ЗОШ №45, класний керівник, батьки.

Інформаційно-технічне оснащення: Інтернет, презентації, комп'ютер.

Тривалість: довготривалий (1 рік) 2017-2018 н.р.

Мета проекту: Визначити процес формування професійних орієнтацій учнів середньої загальноосвітньої школи, як складову професійного самовизначення і професійного шляху особи.

Завдання: 

1. визначення суті професійної орієнтації, професійного самовизначення учнів;

2. визначення проблеми, що стоять перед підлітком при професійному самовизначенні;

3. систематизація основних методів і форм формування професійної спрямованості;

4. Розвивати у учнів здатність обирати сферу професійної діяльності, що оптимально відповідає  особливостям . Підвищити відсоток випускників, що професійно визначилися.

5. створення заходів за визначенням вибору професійного самовизначення учнів;

Актуальність: Основним завданням сучасної освіти є повноцінний психічний і особовий розвиток кожної дитини, розкриття її інтелектуальних здібностей, і, нарешті, підготовка учнів до соціального і професійного становлення. Учень має право на вільний вибір професії, але одного бажання працювати по певній професії і інтересу до неї недостатньо. Основою для свідомого вибору професії має бути цілий комплекс знань і умінь, який можна назвати готовністю підлітка до вибору професії. Така готовність може бути результатом тривалого педагогічно спрямованого процесу професійного самовизначення учнів. У цьому суть педагогічного аспекту професійної орієнтації взагалі і орієнтації на робочі професії, зокрема.

Етапи реалізації проекту:

1 етап- підготовчий . Термін виконання з 10.10.17. по 15.12.17.

Класний керівник зустрічається з учнями класу , яка проходить у формі тренінга . Учитель представляє увазі учнів вступну презентацію , проводить в класі опитування на виявлення рівня професійного самовизначення на початковому етапі, проводить рухливі ігри, які пов’язані з різними професіями. В результаті формується п'ять дослідницьких  груп, загальних по своїх професійних інтересах і здібностях , які повинні на наступному занятті розповісти про обрані професії. Таким чином, учитель знайомить учнів з проблемою вибору професії, дає перші рекомендації і поради. На цьому ж етапі учитель проводить бесіду з батьками на тему «Як допомогти своїй дитині у виборі професії?».

2 етап-діяльний. Термін виконання з 15.01.18. по 13.03.18.

Проведення класних годин у різних формах, виступ учнів, проведення тестів з профорієнтації (тест Е.А. Климова, методика "Визначення темпераменту", тест "Вибір", тест " Люшера", "Карта інтересів" і "Професійний тип особи"). Складання звідної таблиці результатів обстеження. Виступи батьків про свої професії на класній годинні. Проведення екскурсій та практичних занять в різних учбових закладах. Створення презентацій про свою майбутню професію. Усвідомлений вибір закладу для подальшого навчання.

3 етап- заключний. Термін виконання з 13.03.18 по 13.04.18.

У завершальній частині проекту кожен учень представляє свій проект «Моя майбутня професія і мета в житті» .Потім підгрупи представляють результати своєї дослідницької роботи, задають питання іншим учасникам. Далі учні роблять підсумок за допомогою написання есе на тему проблемних питань і роздум про те, що вдалося і не вдалося зробити в цьому проекті, які питання необхідно обговорити, або розкрити в майбутніх роботах, розповідають про те, що найбільше їх зацікавило. Потім відбувається оцінювання за критеріями результативності виконаного проекту. Учитель повторно проводить опитування (анкета " Вибір"), щоб порівняти кількість учнів, що визначилися зі своєю майбутньою професією, на початку реалізації проекту і після його завершення. В ході роботи над проектом учні знайомляться і удосконалюють технологію використання офісних програм. В результаті досліджень оформляються  презентації. Вчитель аналізує підготовку учнів до здачі ДПА, їх професійну підготовленість , вибір профільних курсів на 10-11 клас.

Очікуванні результати:

1.підвищення мотивації до досягнення успіху, мотивів до праці та навчання, рівня самоконтролю і стратегії навчання, здатності передбачати наслідки своїх вчинків.

2. виявлені співвідношення інтересів, схильностей і здібностей учнів, що допоможе їм зробити осмислений вибір майбутньої професії.

3.будуть прищеплені навички знаходження і використання інформації про вибір професії ,учні ознайомляться з різними видами професій.

Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку