10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Проект. "Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості"

Про матеріал
Мета даного проекту - привернути увагу громадськості до екологічної ситуації, стану навколишнього середовища; навчитися встановлювати причини погіршення стану довкілля та прогнозувати його наслідки; виховувати відповідальне ставлення до природи і свого здоров’я; навчити дітей виконувати проектно-дослідницьку діяльність
Перегляд файлу

Паспорт проекту

 

Тема.  Виявлення  і  порівняння антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості.

Автори :  

Координатор: 

Навчальний  предмет: біологія.

Вигляд проекту: дослідницький, інформаційний.

 

Мета проекту:

 • привернути увагу громадськості до екологічної ситуації, стану  навколишнього середовища;
 • навчитися встановлювати причини погіршення стану довкілля та прогнозувати його наслідки;
 • виховувати відповідальне ставлення до природи і свого здоров’я;
 • мотивувати необхідність поведінкової діяльності щодо покращення стану довкілля.

 

Завдання:

 • зібрати і обробити інформацію про антропогенний та техногенний вплив на екосистеми;
 • ознайомитися  із найпростішою методикою проведення спостережень та дослідів у природі;
 • формувати вміння теоретично обгрунтовувати зібраний матеріал;
 • навчитися виконувати проектно-дослідницьку діяльність;
 • набути навиків самостійної роботи з великими об’єктами інформації;
 • розробити форму представлення результатів проекту.
 • привернути увагу батьків і громадськості до екологічно чистого мікрорайону школи.

 

Етапи проекту

1. Підготовка

 • уточнення теми, мети  та  завдань проекту;
 • вибір методів;
 • обговорення завдання.

Учні: обговорюють мету, формулюють завдання проекту.

Вчитель: мотивує учнів, допомагає  у постановці завдань.

2. Планування

 • аналіз проблеми;
 • обговорення  пошук інформації
 • загальна розробка плану виконання проекту;
 • визначення джерел інформації.

Учні: виробляють план дій, встановлюють календарні строки виконання проекту, розподіляють обов’язки кожного учня у проекті.

Вчитель: коректує, про­понує ідеї, висуває про­позиції.

3. Пошук інформації

 • збір і уточнення інформації;
 • вивчення літератури.

Учні: збирають інформацію в Інтернеті та інших друкованих виданнях, аналізують,  систематизують по темах.

Вчитель: висуває пропозиції, коригує дії.

4. Виконання

 Учні працюють у парах. Кожна пара опрацьовує два питання ( на вибір).

 1. Опис географічного розташування школи.
 2. З’ясування джерел забруднення на пришкільній території.
 3. Встановлення шкідливого впливу автотранспорту на екологічний стан повітря на досліджуваній ділянці.
 4. Вивчення пилового забруднення.
 5. Дослідження зелених насаджень у мікрорайоні школи та вплив їх на затримання кількості пилу.
 6. Виявлення біоіндикаторів чистого повітря.

Учні: працюють над поставленими завданнями, проводять дослідження.

Вчитель: спостерігає, непрямо керує діяльністю.

6. Оформлення

 • оформлення матеріалів проекту;
 • робота з комп'ютером.

Учні: аналізують  та  проводять обробку отриманих даних, оформляють матеріали, працюють з комп’ютером.

Вчитель:спостерігає, корегує.

5. Рефлексія

 • аналіз виконання проекту (досягнуті результати – успіхи і невдачі, їх причина);
 • аналіз досягнення мети і завдань;
 • оцінка роботи кожного в групі;
 • самооцінка проекту;
 • підготовка презентації до захисту;

Учні: беруть участь у колективному обговоренні, оцінюють зусилля, використані мож­ливості, формулюють загальні висновки до проекту, виробляють план дій щодо покращення екологічного стану  м. Золочева.

Вчитель: корегує, спостерігає, радить.

8. Презентація

 • презентація проекту;

Учні: презентують виконану  роботу на уроці біології,  перед іншими учнями школи та батьками.

Вчитель: оцінює проект, згідно критеріїв.

 

Методи проекту: робота з літературними джерелами, спостреження, експеримент, аналіз, порівняння, робота з комп'ютером.

 

Предмет дослідження: вплив антропогенних та техногенних чинників на екосистеми міста.

 

Об’єкт дослідження: парк пришкільної території Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 та міський парк «Гуси-лебеді» на перехресті вулиць Січових Стрільців              та В. Івасюка.

 

Новизна роботи: результати дослідницької роботи  можуть бути основою для дальших досліджень екологічної ситуації у нашому місті.

 

Апробація результатів:

 • робота буде цікавою для жителів м. Золочева, тих хто небайдужий до екологічних проблем,   дбає про своє здоров’я та здоров’я майбутніх поколінь.
 • стаття про проектно-дослідницьку роботу  буде розміщена на сайті школи та  шпальтах районних газет.

 

Практичне значення проекту

Результати проекту будуть використані при:

 • проведенні батьківських зборів;
 • виховних годин;
 • уроків біології та основ здоровя;
 • позакласних заходів, присвячених збереженню довкілля;
 • виборі навчальної установи для своїх дітей,  місця відпочинку чи місця проживання.

Форма презентації: мультимедійна презентація,  вироблення рекомендацій та плану дій щодо покращення екологічної ситуації в м. Золочеві.

 

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

Період:  січень - квітень 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний план виконання проекту

 

Діяльність

Дата

виконання

Ресурси

Проміжні очікувані результати

1

Опис географічного розташування школи

Січень

 2019 р.

Папір, креслярське приладдя

Карта-схема географічного положення школи

2

З’ясування джерел забруднення на пришкільній території

Січень

2019 р.

Папір, канцтовари

Таблиця «Джерела забруднення»

3

Вивчення пилового забруднення

Січень

2019 р.

Фотоапарат

Фотографії

4

Встановлення шкідливого впливу автотранспорту на екологічний стан повітря на досліджуваній ділянці

Лютий

2019 р.

Довідковий матеріал, калькулятор, олівці, ручки

Порівняльна таблиця забруднення повітря викидами автотранспорту на двох досліджуваних ділянках

5

Дослідження зелених насаджень у мікрорайоні школи та вплив їх на затримання кількості пилу

Березень

2019 р.

Фотоапарат

Фотографії

зелених насаджень

мікрорайонів

6

Виявлення біоіндикаторів чистого повітря

Березень

2019 р.

Фотоапарат

Фотографії рослин-біоіндикаторів

7

Вироблення рекомендацій та плану дій щодо покращення екологічної ситуації

в м. Золочеві

Квітень

2019 р.

Папір, канцтовари

План покращення екологічного стану  в

м. Золочеві

 

 

Самооцінка роботи у проекті

Варіант 1

Дайте самооцінку роботи у проекті, відзначивши значками + або – свої відповіді.

Діяльність

Так (+)

Ні

(-)

Примітка

1

Учні нашої групи правильно розподілили  між собою обов’язки.

 

 

 

2

Ми допомагали один одному під час роботи.

 

 

 

3

Навчилися працювати з різними джерелами інформації.

 

 

 

4

Навчилися працювати в команді.

 

 

 

5

Навчилися оформляти роботу.

 

 

 

6

Навчилися створювати спільний продукт проекту.

 

 

 

7

Навчилися захищати свою роботу.

 

 

 

 

Варіант 2

 1. Чи задоволений ти результатом своєї роботи у проекті?
 2. Чи задоволений ти презентацією проекту і своїм виступом?
 3. Які труднощі ти зустрів і як їх подолав?
 4. Назви нові знання  і вміння, що ти здобув під час проекту.
 5. Назви того, кому твій  проект стане у пригоді чи  буде цікавим.
 6. Назви критерії за якими слід оцінювати проект.
 7. Чи досяг ти мети проекту?
 8. Чи виконав  завдання проекту?

 

 

Оцінювання знань та вмінь учнів

 

Критерії оцінювання

Бали

1.

Участь в обговоренні теми, мети та завдань  проекту.

1

2.

Складання  календарного плану проекту.

1

3.

Опрацювання теоретичного матеріалу.

1

4.

Практичні дослідження 

1

5.

Опрацювання отриманих даних

2

6.

Оформлення матеріалів:

 • слайди до презентації;
 • формулювання висновків;
 • вироблення рекомендацій.

 

1

1

1

7.

Презентація проекту:

 • перед учнями класу;
 • перед учнями школи;
 • перед батьками.

 

1

1

1

 

 

 

Критерії оцінювання проекту

 

Критерії оцінювання проекту

Рівні

Зовнішня оцінка

Оформлення
й виконання

Захист,
презентація

Високий      

- Проект має соціальну значущість, висунуті актуальні проблеми, достатня глибина проникнення в проблему.

- У процесі роботи використані різноманітні методи дослідження й обробки отриманих результатів, була продемонстрована нестандартність мислення.

- Кожен з учасників проекту працював активно, рішення приймалися колективно.

- Учасники демонстрували, взаємодопомогу, демократичність і діловитість у спілкуванні.

- Проект демонструє реальну, практичну спрямованість і
значимість.

- Учні продемонстрували творчість, оригінальність.

- Цитування й бібліографія оформлені відповідно до вимог.

-Усі записи виконані якісно, відповідно до стандартних вимог.

- Доповідь вирізняється якістю, переконливістю, аргументованістю.       

- Продемонстрована глибина знань з предмету.

- Доповідач готовий до дискусії, відповідає на запитання, має ділові й вольові якості.

Продемонстрована культура мовлення.

- Використана наочність

Достат-ній

- Проект має соціальну значущість, висунуті актуальні проблеми, але проникнення в них недостатнє.

- У процесі роботи використані різноманітні методи дослідження й обробки отриманих результатів, але учні мислили стандартно.

-Висновки й рішення недостатньо аргументовані.

- Учасники працювали активно, колективно приймали рішення, але між їхніми діями спостерігалася неузгодженість.

- Проект демонструє реальну, практичну спрямованість і
значимість.

-Учні працювали за зразком, стандартно.

- Допущені окремі помилки в цитуваннях та оформ-ленні бібліографії.

- У записах спостерігалися окремі порушення стандартних вимог.

- Доповідь переконлива, але не всі твердження достатньоаргументовані. - Не продемонстрована глибина знань з предмету.

-Доповідач має ділові й вольові якості, готовий до дискусії, але наявні недоліки у відповідях на запитання.

- Допущені мовленнєві недоліки. Використана наочність

Середній

- Проект не має соціальної значущості, проблеми не вирізняються актуальністю, розроблені поверхнево. -- Учні мислили стандартно.

- Рішення й висновки не аргументовані.

- Учні працювали неактивно, неузгоджено.

- Проект не має практичної спрямованості.

- Записи викоконані з порушенням стандартних вимог.

- Доповідь недостатньо аргументована, не переконлива.
- Знання з предмету поверхневі.

-Мовлення не розвинене. - Наочність відсутня.

Низький

- Проект не має соціальної значущості, висунуті проблеми не розроблені.

- Учні працювали безсистемно.

- Проект не має висновків, чітко висловлених рішень.

- Не всі учні працювали над проектом.

- Проект не має практичної спрямованості.

- Допущені мовні та мовленнєві помилки, порушення вимог.

- Доповідь не підготована.

- Рівень знань з предмету низький.

-Мовлення не розвинене.
- Наочність відсутня.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

Вироблення рекомендацій та плану дій щодо покращення екологічної ситуації в м. Золочеві

 

 • Тісна співпраця з екологічними службами району.
 • Дотримання суворішого контролю щодо руху  вантажного транспорту центральною частиною міста.
 • Переведення транспорту на біопаливо.
 • Використання альтернативних джерел енергії (сонячна енергія, енергія вітру).
 • Відновлення рослинних насаджень та догляд за ними.
 • Побудова міні - заводу по переробці відходів.
 • Необхідність використання рослин шумопоглиначів, рослин антимікробної дії, та рослин біоіндикаторів при озелененні житлової зони міста.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Демченко Оксана Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бурячковська Ольга Вікторівна
  Дякую, корисний матеріал. Успіхів вам !
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
22958
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку