Профілактика та корекція порушень постави та плоскостопості

Про матеріал
Питання організації фізичного виховання дітей із функціональними ортопедичними порушеннями до цього часу практично не вирішені: немає науково-обґрунтованих нормативів, що регламентують рухову активність і фізичну підготовленість дітей із порушенням опорно-рухового апарату, не розроблено зміст корекційної роботи із фізичного виховання дітей із такою патологією, не повною мірою враховуються індивідуальні особливості дітей з ортопедичними порушеннями опорно-рухового апарату.
Перегляд файлу

 Питання організації фізичного виховання дітей із функціональними ортопедичними порушеннями до цього часу практично не вирішені: немає науково-обґрунтованих нормативів, що регламентують рухову активність і фізичну підготовленість дітей із порушенням опорно-рухового апарату, не розроблено зміст корекційної роботи із фізичного виховання дітей із такою патологією, не повною мірою враховуються індивідуальні особливості дітей з ортопедичними порушеннями опорно-рухового апарату.

 Нагальною потребою стала проблема систематизації роботи з профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату, пошуку нових, доступних дітям форм профілактичної роботи.

 Основна мета цієї роботи – охорона і зміцнення здоров”я з урахуванням вікових і фізіологічних особливостей, пов”язаних із порушенням постави та профілактики і корекції плоскостопості.

 Обґрунтований вибір теми і мети дослідження визначили такі завдання:

 • збереження і зміцнення здоров”я дітей;
 • забезпечення виконання кожною дитиною профілактичних вправ з урахуванням їх індивідуально-вікових і фізіологічних особливостей;
 • удосконалення різних ефективних форм роботи з дітьми з фізичного виховання;
 • розвиток інтересу у дітей до активної праці рухливої діяльності, формування потреби в систематичних заняттях фізичними вправами;
 • розвиток рухових якостей: спритності, швидкості, гнучкості, сили, загальної витривалості;
 • створення розвивального середовища для активної рухливої діяльності дітей у дошкільному закладі та сім”ї.

 

Система роботи включає 4 напрямки:

 1. діагностику;
 2. загартовуючі та загальнозміцнюючі впра-ви;
 3. оздоровчо-профілактичні заходи;
 4. корекційну роботу.

 

       Н а п р я м к и   р о б о т и      

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загартовуючі та оз-  Спеціальніі про-

доровчі загальнозмі-  філактичні процедури

цнюючі заходи  

 

Валеологічний  Ортопедичний

режим дня   режим

- ранковий прийом на  - розвантаження

свіжому повітрі;  хребта за рахунок

- прогулянки не менше  малювання, ігор

3-3,5 год;   лежачи на животі,

- чергування різнома-  спині.

нітних видів діяльності; - сон на жорсткій

- чергування рухів і спо- постелі, низькій

кою;    подушці.

- попередження втоми.

 

 

Раціональне харчування Ортопедична

    корекція

- триразовий прийом їжі; - коригувальні

- різноманітний раціон,  вправи для про-

тобто повноцінне харчування філактики й ко-

    рекції плоскосто-

Загартувальні   пості.

процедури

- сонячні, повітряні й водні

процедури;

- точковий масаж;

- гігієнічна гімнастика після

сну (дихальні вправи).

 

Загальноукріплювальні форми

роботи із фізичного виховання

- ранкова гімнастика, оздоровлю-

вальні фізкультурні заняття;

- фізкультхвилинки, фізпаузи;

- рухливі спортивні й хороводні ігри;

- фізичне дозвілля 1 раз на місяць;

- день здоров”я 1 раз на квартал;

- фізкультурне свято 2 рази на рік;

- пішохідні переходи.

      

                   Рухливі ігри

                   для корекції постави та

                     плоскопості

 

Гра “Збиремо каштани”

Гра-естафета “Один за всіх і всі за одного”

Гра “Сова”

Гра “Лелеки”

Гра “Парасолька”

Гра “Намалюй сонечко”

Гра “Ведмедик”

Гра “Зберемо олівці”

 

  Школа батьків

      “Все для здоров”я дітей”

  Зміст роботи

 1. “Про здоров”я треба знати,

про здоров”я треба дбати”  (жовтень)

 1. “Красива постава-майбутнє

здоров”я наших дітей”  (грудень)

 1. “Формування правильної ходи-

турбота спільна”   (лютий)

4. “Ні хвилини без руху”  (квітень)

   

№п/п

    Форми  

    роботи

       План

   Література

1.

Консульта-ція

 

 

 

Обмін дос-відом робо-ти

 

 

Анкета для батьків

1. Тема “Від-повідальність батьків за здоров”я ди-тини”

2. “Організа-ція проведен-ня загартува-льних заходів у сім”ї”

3. “Чи знаєте ви свою дитину”

За редакцією Л.Ф.Островсь-кої “Пусть ре-бенок растет здоровым»

А.Ф.Тур “физическое воспитание детей”

 

В.Т.Кудрявцев

Б.Б.Єгоров “Розвивающая педагогика оз-доровления”

2.

Консульта-ція

 

 

 

Практичне заняття

1. “Як виро-бити правиль-ну поставу у дітей ранньо-го віку”

2. Навчити батьків пра-вильно вико-ристовувати ігри та вправи з формування правильної постави в до-машніх умова

Х.Хамзин “Сохранить осанку - сбе-речь здоровье”

 

А.Д.Дугобай, Л.М.Мовчан “Физкультура: мы и дети”

/Дошкільне виховання – 2001-№ 10

 

 

                Анкета для батьків

 

 1. Чи є вдома якась система оздоровлення всіх членів родини, в тому числі й дитини?
 2. Чи налагоджений у сім”ї активно-динамічний відпочинок?
 3. Як ви здійснюєте загартування і які маєте результати?
 4. Який режим харчування панує в сім”ї?
 5. Які страви переважають у щоденному раціоні?
 6. Чи займаєтеся фізичною культурою, виконуєте вранці гімнастику?
 7. Чи завжди дотримуєтеся правил гігієни і привчаєте до цього дитину?

 

Наповніть свою душу і серце любов”ю до всіх і до всього. Передайте це дітям. Більше усміхайтеся. Це запорука здорової сім”ї, особистого здоров”я вашого і ваших дітей.

  

doc
Додано
25 листопада 2019
Переглядів
56
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку