24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

" Проголошення 4 універсалу. Здобутки та прорахунки УЦР"

Про матеріал
Цей урок з історії України в 10 кл. тема « Четвертий універсал УЦР. Здобутки та прорахунки Центральної Ради». В ньому вчитель використовує інформаційні та інтерактивні технології ,нестандартні форми роботи , проблемне запитання.
Перегляд файлу

Конспект уроку " Проголошення 4 універсалу. Здобутки та прорахунки УЦР"

 

Тема: «Проголошення 4 універсалу Здобутки і прорахунки УЦР.» Історія України, 10 клас

 

Мета уроку: 

 • визначити передумови та дату проголошення IV універсалу, проаналізувати його суть та значення;
 • узагальнити, систематизувати й поглибити знання учнів з теми «Здобутки і прорахунки УЦР», сприяти формуванню в учнів самостійної роботи з навчальною та додатковою літературою;
 •  розвивати вміння логічно мислити, робити висновки й узагальнення на основі різноманітних історичних джерел, проводити дослідницьку пошукову роботу;
 • розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки, висловлювати власні судження; удосконалювати навички роботи з історичним матеріалом, вміння працювати в парах; формувати інтерес до вивчення теми
 • аналізувати і порівнювати різні джерела інформації;  користуватися інформаційно-комунікаційними технологіями та мас-медіа;
 • виховувати повагу до героїв боротьби за незалежність, громадянську самосвідомість, патріотизм учнів.

Тип уроку: урок узагальнення з використанням проектних технологій.

Методи навчання, прийоми: метод проектів, пошуковий метод, дискусія, індивідуалізація та диференціація завдань, робота в групах, парах, метод «Мікрофон», гра «Терези історії», випереджальне завдання, складання сінканів, гра «Таємнича постать», тестовий контроль, складання резюме.

Форма організації навчальної діяльності учнів:  лабораторія державотворення «Точка зору», робота у творчих групах:  істориків, експертів, руйнівників міфів.

Обладнання: портрети діячів історії, мультимедійний проектор, учнівські електронні презентації, персональні комп’ютери, документальний фільм «національна демократична революція і УЦР».https://www.youtube.com/watch?v=KLZNEIb8OfU

 

Терміни і поняття: «Революція», «Українська революція», «універсал», «національно-територіальна автономія», «Генеральний секретаріат», «соборність»., «більшовики», «диктатура», «ультиматум», « національно-персональна автономія».

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія, економіка, інформатика.

Технічні засоби навчання: комп’ютери, мультимедійний проектор.

Очікувані результати.

Після уроку учні зможуть:

 • називати дати проголошення IV універсалу та незалежності УНР;
 • проаналізувати IV універсал та його значення;
 • порівняти тексти попередніх Універсалів з Четвертим.
 •  
 • використовувати різні джерела інформації;
 • працювати у творчих групах; - готувати презентації з проблематики даної теми;
 • критично мислити й обґрунтовано доводити свою точку зору;
 • робити аргументовані висновки щодо здобутків і прорахунків УЦР у державотворчому процесі;
 • орієнтуватися в історичній термінології;
 • творчо застосовувати набуті знання під час складання характеристик історичних персоналій: Михайла Грушевського, Симона Петлюри, Сергія Єфремова, Володимира Винниченка.

 

Епіграф до уроку: «… для правильного розвитку народів їм треба мати державну незалежність…» (Михайло Драгоманов).

Хід уроку

 І Вступна частина (Актуалізація, мотивація, тема та очікувальні результати уроку)5хв.

Вчитель:     Історія – це пам'ять людського суспільства. Історія захоплює кожного своїми подіями і героями. Довгий час на Україні навіть згадки не було про те, що на теренах нашого краю  відбувалося Українська революція. 2017рік - Президентом України проголошено Роком Української революції 1917-1921р.р.Саме про події, яким виповнюється 100 років ми поговоримо на сьогоднішньому уроці. 

«Тема Української революції 1917-1921 років – найкращий приклад повернення в суспільну свідомість, в суспільну пам'ять теми, яка була не просто забута, а заборонена, перекручена у радянські часи», …важливо вивчати досвід уроків революції 1917-1921років, щоб не повторити помилки, які стали причиною втрати  Української держави тоді, сто років тому».

Володимир В’ятрович

Отже, метою нашого заняття є дослідження, аналіз і встановлення особливостей процесу державотворення в період Центральної Ради, значимість цього досвіду та основні уроки її діяльності.

І. Організаційний момент

 1. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.
 1. Учні/учениці за вибором зачитують повідомлення про бій під Крутами.
 2. Робота з історичною картою.
 • Покажіть на карті події першої війни РСФРР і УНР (грудень 1917 р. – березень 1918 р.).
 1. Робота з історичним джерелом.
 • Опрацюйте фрагмент історичного джерела. Назвіть документ, основні положення якого в ньому викладені.

«…Хай Україна буде вільною. Не одділяючись від усієї Росії…, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям… Од сього часу кожне село, кожна управа… повинні мати найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою… У городах і тих місцях, де українська людність живе всуміш з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих національностей… Ми… приписуємо… накласти на людність особливий податок на рідну справу і… пересилати його в скарбницю Української Центральної Ради…». (І Універсал УЦР)

 • Наслідком якої події стало проголошення І Універсалу? (відмови Тимчасового уряду надати Україні автономію)
 • Коли було ухвалено текст Першого Універсалу УЦР? (23 (10) червня 1917 р.)
 • Коли було ухвалено Другий та Третій Універсали? (3 (16) липня 1917 р. та 7 (20) листопада 1917 р.)
 • Чим було спричинене проголошення ІІІ Універсалу? (приходом до влади в Росії більшовиків на чолі з В. Леніним)
 1. Розподіліть твердження відносно документів, яких вони стосуються.

І Універсал

ІІ Універсал

ІІІ Універсал

Б, Д

А, Е

В, Г

А   УЦР оголосила, що не має наміру відділяти Україну від Росії, та зобов’язалася не здійснювати самочинно автономії України.

Б   Україна проголошується автономним регіоном Російської федеративної демократичної республіки.

В   Проголошено Українську Народну Республіку, яка зберігала федеративний зв'язок із Російською республікою.

Г   Проголошено скасування смертної кари, амністію політв’язням, реформу судівництва та національно-персональну автономію для національних меншин.

Д   УЦР проголошується органом автономної України, здатним приймати акти конституційного значення – Універсали.

Е   УЦР зобов’язалася подати Тимчасовому уряду на затвердження склад Генерального секретаріату як найвищого крайового органу управління.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Демонстрація фільму документальний фільм «Національна демократична революція і УЦР».

Викладач:

Ще Михайло Драгоманов писав у листі до своєї доньки: «… для правильного розвитку народів їм треба мати державну незалежність…».

Метод «Мікрофон» (запитання до учнів):

Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Що, на ваш погляд, дає народу незалежність? (Відповіді учнів).

Викладач: Українська Центральна Рада– це етап нашої історії, що мав свій початок піднесення і, на жаль, закономірний занепад. Слова згаданого вище В. Винниченка про те, що історію України не можна читати без брому, певною мірою можна віднести до часів національно-визвольних змагань 1917-1920 рр.

Отже, вітаю вас у студії передачі ток-шоу «Точка зору».

2. Основна частина (Конструювання учнями знань, умінь, ставлень ) 33 хв.

 1. Робота з текстом підручника.
 • Опрацюйте текст підручника на с. 77.
 • Що спонукало УЦР до проголошення Четвертого Універсалу? (війна більшовицької Росії проти УНР)
 • Коли відбулося проголошення Четвертого Універсалу? (22(9) січня 1918 р.)
 • У яких умовах було проголошено Четвертий Універсал?
 • Який орган змінив Генеральний секретаріат? (Рада народних міністрів)
 • Хто очолив уряд після В. Винниченка? (Всеволод Голубович)
 1. Робота з історичним документом.
 • Опрацюйте фрагмент історичного джерела.
 • Зробіть висновок, як змінилося ставлення до більшовиків з боку Ради. Чому так сталося?

З Четвертого Універсалу УЦР

Народе України!

…Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною вільною, суверенною державою українського народу. Зо всіма сусідніми державами, як-от Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки. Власть в ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться Українські Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, представництво робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш виконавчий орган, який однині матиме назву Ради Народних Міністрів.

…Що ж до так званих «більшовиків» та інших напасників, що нищать та руйнують наш край, то приписуємо Правительству Української Народної Республіки твердо й рішуче взятися за боротьбу засланих з Петрограда найманих насильників, що топчуть права Української Республіки.

Українська Центральна Рада.

У Києві. 9 січня 1918 р.

Конституційні акти України. 1917 – 1920. – с. 70 – 71.

 1. Робота зі схемою (с. 78 підручника).
 • Проаналізуйте схему.
 • Чим четвертий Універсал принципово відрізнявся від попередніх?
 • Сформулюйте історичне значення Четвертого Універсалу.

 

4. Розкриття теми «Здобутки і прорахунки УЦР».

Розгляд питань:

1. Здобутки і прорахунки УЦР.

2. Причини падіння УЦР, її історичне значення.

3. Міфи про Українську революцію

Вчитель пропонує учням розпочати роботу з листа оцінювання, щоб на протязі уроку оцінювати свої результати щодо засвоєння змісту, набуття умінь і навичок, а й щодо групової діяльності. (Додаток № 1)

 Вчитель: З нами в студії працюють історики, ,експерти, руйнівники міфів та всі присутні в кабінеті яких цікавить історія України.

Кожна группа працювала над проблемою проекту, яка, на наш погляд, за браком часу недостатньо висвітлюється в курсі історії, обрала свою форму звіту з роботи, яка передбачала ознайомлення й аналіз багатьох історичних джерел, документів, перегляд документальних фільмів, електронних презентацій, складання сінканів, підготовка питань з теми «Причини падіння УЦР»

Кожна група підготувала презентацію  і історичну довідку зі своєї рубрики

І група «Історики» Презентація першого міні-проекту «Здобутки й прорахунки УЦР у державотворчому процесі.»

Завдання до всіх учнів: почати складати таблицю «Здобутки і прорахунки УЦР»

Реферативне повідомлення:

Розглянемо здобутки УЦР:

 • за своєю суттю соціально-економічна політика УЦР була соціалістичною;
 • національні меншини отримали право національно-культурної автономії;
 • були продовжені державотворчі традиції українського народу;
 • залучення до політичного життя великих мас українства, набуття досвіду політичної боротьби;
 • пробудження національної самосвідомості;
 • розпочато процес соціально-економічних перетворень;
 • демократизація суспільно-політичного життя (свобода слова, друку, віросповідання);

було закладено основи мирної зовнішньої політики України. Прорахунки УЦР:

 • ігнорування такого важливого чинника в державотворчому процесі, як армія;
 • не вдалося налагодити рівноправні відносини із сусідніми державами, домогтися справжнього міжнародного визнання УНР;
 • непослідовність у реалізації соціально-економічної політики;
 • сліпе слідування соціалістичній доктрині;
 • не вдалося сформувати дієвого державного апарату, налагодити постачання міст продовольством, забезпечити порядок і законність;
 • не вдалося нейтралізувати соціальну демагогію більшовиків, відсутнє інформаційне забезпечення політики УЦР;
 • захопленість ідеєю федералізму, намагання втілити її в життя за будь-яких обставин;
 • відсутній досвід державного будівництва.

Гра «Терези історії»

Терези історії (оцінка здобутків і прорахунків УЦР). (Малюємо терези, кладемо на одні ваги успіхи, а на інші недоліки /прорахунки аргументуємо) 

 

ІІ Група «Експерти» Презентація другого міні-проекту  учнів:  дослідити, що стало причиною падіння УЦР  та визначити її історичне значення

Історична довідка

Внутрішні чинники

 •                   Складні умови діяльності — госпо­дарська руїна, безладдя, анархія;
 •                   Неспроможність запропонувати програму, яка б згуртувала усі верстви українського населення;
 •                   Невдоволення політикою УЦР заможних верств населення (підприємців, поміщиків, замож­них селян);
 •                   Ілюзорна віра в демократичну фе­дерацію народів Росії, надія на примирення з більшовиками;
 •                   непослідовність, нерішучість у вирішенні нагальних соціаль­но-економічних проблем, зокрема зволікання з проведенням аграрної реформи;
 •                   нехтування необхідності створити регулярну боєздатну українську армію;
 •                   наявність суперечностей у середині УЦР

Зовнішні чинники

 •                   Байдужість країн Антанти до долі України;
 •                   Фактична окупація німецькими військами території України, конфлікт УЦР з німецько-австрійською окупаційною адміністрацією;
 •                   ідеологічний та військовий тиск з боку більшовиків

Історичне значення   УЦР

 •                   Підняла на новий щабель ідею української державності
 •                   Діяльність Центральної Ради викликала захоплення і булла підтримана численними представниками різноманітних верств населення України
 •                   Центральна Рада практично здійснила одвічні прагнення українського народу до свободи і незалежності
 •                   Боротьба під прапором Української революції на своїх героїчних прикладах підготувала покоління, які вибороли незалежність України

Випереджальне домашнє завдання для  груп: підготувати запитання з  теми. Перевірка, у ході якої учні по черзі задають один одному запитання, які підготували вдома.

 1.               Дайте оцінку роботі Центральної Ради: назвіть здобутки
 2.               Проаналізуйте прорахунки в роботі Центральної Ради, дайте їм оцінку
 3.               Вкажіть причини поразки УЦР
 4.               До якого Універсалу належать слова «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».
 5.               Чибув в України шанс 1918 р. Зберегти свій суверенітет?
 6.               М. Грушевський – перший Президент України – міф ч иреальність

ІІІ група Руйнівники міфів Презентація третього  міні-проекту «Міфи про Українську революцію»

Вчитель: Що означає термін Міф у сучасному контексті?

Міф (від грец. Μύθος, мітос — букв. оповідь, розповідь, рідше  казка) або міф — це оповідь, яка пояснює походження певних речей, явищ, всього світу, через емоційно-чуттєві о́брази. 

Завдання всім учням: переглядаючи презентацію, з’ясувати: М.С. Грушевський – перший президент України: міф чи реальність?

Бесіда.

Що нового ви для себе дізналися?

Чи була ця інформація для вас корисною?

 Гра «Таємнича постать» (на дошці демонструються портрети): вам потрібно визначити кого змальовано на портреті і вказати його внесок в Українську революцію і діяльність УЦР

Робота з термінами і історичними поняттями.

Складання сінканів

Вчитель: На ваших моніторах є алгоритм складання сінкану. Кожна з творчих груп отримала терміни і поняття, за якими вам потрібно скласти сінкан і запропонувати   їх розв’язання іншій групі.(Додаток №2)

Учні на дошці демонструють складені сінкани і пропонують їх розгадати.

IV. Підсумкова частина (Узагальнення засвоєного, рефлексія ходу та результатів уроку) 7 хв.

-   Визначити рівень досягнення мети, завдань та очікуваних результатів уроку.

Тестовий контроль (вчитель пропонує учням об’єднатися у пари і одному опрацювати тести(робота з комп’ютером), а іншому підвести підсумок своєї діяльності на уроці, написати резюме з використанням ключових фраз)) , прослуховування резюме, самооцінювання учнів, корекція самооцінювання учнів учителем.

Домашнє завдання:

 1.               Звернутись до запропонованих вчителем медіа-ресурсів продовжити роботу над спростуванням міфів про Українську революцію
 2.               Підготуватись до узагальнюючого уроку з теми: «Початок Української революції (1917 — квітень 1918 р)»

 

Вчитель

Отже, ми з вами сьогодні з ясували, що Центральна рада мала як здобутки, так і прорахунки. Проте вона мала свої заслуги перед українським народом. Протягом свого нетривалого існування вона пробудила його від рабської покори, підняла на національно-визвольну боротьбу за відродження державності, створила суверенну УНР. До втрати УЦР соціальної опори, призвело те, що булла відсутність політичного досвіду керівників УЦР, та нездатність керівників налагодити систему державного управління. Завершити цей висновок можна фразою, що булла сказана М. С. Грушевським: “У своїй діяльності Центральна Рада завжди мала єдиний критерій, єдиний компас — це інтереси трудящих мас. І Які б не були помилки і невдачі наші, співробітники Центральної Ради можуть із вдоволенням оглянутися на пройдену путь і сказати словами поета: «Ми не лукавили з тобою, ми чесно йшли; у нас нема зерна неправди за собою…»”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1.

 

 

Картка

                             самооцінки роботи на уроці

 

         Дата_________                        Прізвище________________

 

Етапи оцінювання

Коментар учня

Оцінка

товариша

Само-

оцінка

1

Дослідницька робота (2 бали)

 

 

 

2

Робота в групі (2 бали)

 

 

 

3

Узагальнююча  розповідь (2 бали)

 

 

 

4

Випереджальне домашнє завдання (2 бали)

 

 

 

5

Участь у підготовці презентації (2 бали)

 

 

 

6

Резюме уроку (2 бали)

 

 

 

 

Оцініть свою роботу в групах (позначте те, в чому ви були успішні):

 1. Ви брали активну участь у роботі групи __________________________
 2. Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група__________________
 3. Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочували їх до роботи ____________________________________________________________
 4. Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим ____________
 5. Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед _____________________________________________________________
 6. Ви доповідали в студії про результати групової роботи ______________

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

Алгоритм складання сінкану:

 

1. Іменник (тема).

 

2. Два прикметники (яке воно?)

 

3. Три дієслова (що воно робить?)

 

4. Фраза-висновок з чотирьох слів.

 

5. Іменник-синонім до теми ( висновок, асоціація ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

РЕЗЮМЕ

 

 1. В ході уроку мені вдалося _____________________________________________________________

 

 1. Найважливішим знанням для мене стало _____________________________________________________________

 

 

 1. У ході роботи над темою в мене виникли почуття _____________________________________________________________

 

 1. Мене зацікавили питання

_____________________________________________________________

 

 1. Мені не вистачило наступних знань та вмінь

_____________________________________________________________

 

 1. У цих питаннях я б хотів розібратися докладніше

_____________________________________________________________

 

 1. Ці питання не викликали зацікавленості

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтири з інтернет-ресурсів із теми «Українська Центральна Рада»

 

https//www.youtube

http: // interactive. ranok. com. ua

www.memory.gov.ua/

https://osvita.ua/

https://uk.wikipedia.org/wiki/

https://www.youtube.com/watch?v=KLZNEIb8OfU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 1. Брайчевський М.К. Конспект історії України / М.К. Байрачевський.- К.: "Знання", 1993.
 2. Верстюк В.В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник / В.В. Верстюк.- К.: "Наукова думка", 1995.
 3. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко.- К.:«Знання», 1990. Т. 1.
 4. Голубаєв В.Г. Історія України. Довідник школяра і студента / В.Г. Голубаєв.- Донецьк.: «Одісей», 2006.
 5. Грицак Я.М. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX - XX ст. / Я.М. Грицак. - К.: "Генеза", 2000.
 6. Крижановський О.Ф. Довідник з історії України / О.Ф. Крижановський.- К.:«Генеза», 2001.
 7. Жуковський А. О. Нарис історії України / А.О. Жуковський.- Львів: «НТШ», 1992.
 8. Калініченко В. І. Історія України. Ч.III:1917-2003 рр.: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів / В.І. Калініченко, І.Л. Рибалка.- Харків: ХНУ ім. В.Каразіна, 2004.
 9. Коваленко Л. В. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої революції / Л.В. Коваленко.- К.: «Знання»,1983.
 10. Коляда І.О. Історія України (1914-1939) в художньо-літературних образах: Методика. Навчальний посібник / І.О. Коляда, Н.Г. Загребельна, Н.П. Порало.- К.: «Арістей», 2004.
 11. Король В. І. Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / В.І. Король.- К.: «Академія», 2001.
 12. Нартов В.С. Видатні особистості України / В.С. Нартов.- Харків: «Книжковий клуб», 2007.
 13. Скирда І.І. Історія України 10-12 кл. Документи. Матеріали. (Бібліотека вчителя історії) / І.І. Скирда.- Харків: «Ранок», 2010.
 14. Субтельний О. О. Україна: історія / О.О. Субтельний.- К.: «Грамота»,1996.
 15. Толочко П. А. Нариси історії України / П.А. Толочко.-К.: «Київська Русь», 2010.
 16. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. К.: «Київська Русь», 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
830
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку