9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Презентація на тему " Проголошення УНР. ІІІ Універсал УЦР"

Про матеріал
Мета: поглибити знання учнів про хід державотворчого процесу в Україні, охарактеризувати основні ідеї ІІІ Універсалу, показати, що проголошення УНР було його підсумком, який тривав від початку Української революції; розвивати історичне та логічне мислення учнів на основі опрацювання джерел інформації; виховувати в учнів інтерес і повагу до історії своєї держави.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Проголошення УНРІІІ Універсал УЦРПідготувала Вчитель історіїДемченко Л. А

Номер слайду 2

Мета поглибити знання учнів про хід державотворчого процесу в Україні, охарактеризувати основні ідеї ІІІ Універсалу, показати, що проголошення УНР було його підсумком, який тривав від початку Української революції; розвивати історичне та логічне мислення учнів на основі опрацювання джерел інформації; виховувати в учнів інтерес і повагу до історії своєї держави.

Номер слайду 3

25 жовтня 1917 р – Жовтневий переворот у Росії

Номер слайду 4

Боротьба за владу у Києві

Номер слайду 5

3 листопада 1917 р. трьома сторонами було створено узгоджувальну комісію з урегулювання ситуації. 14 листопада владу Генерального секретаріату визнав штаб КВО, а 16 листопада — більшовицький ревком. Отже, у тій кризі УЦР виявила себе найорганізованішою силою й вийшла переможницею.

Номер слайду 6

Плани більшовиків захопити владу в Україні

Номер слайду 7

Проголошення УНР7(20) листопада Центральна Рада прийняла ІІІ Універсал, де проголошувалась Українська Народна Республіка (УНР) як автономна державна одиниця Російської республіки, але не під більшовицькою владою.. Проголошення ІІІ-го Універсалу. Київ, листопад 1917 р.

Номер слайду 8

Робота з документом. З ІІІ Універсалу Української Центральної Ради. 7 (20) листопада 1917 р.... Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не віддаляючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів. До Установчих Зборів України вся влада …належить нам, Укра¬їнській Центральній Раді, і нашому правительству – Генеральному Секретаріатові України... Однині на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення, а також на удільні, кабінетні та церковні землі – касується. Признаючи, що землі ті єсть власність усього трудового народу й мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада доручає Генеральному Секретареві по земельних справах негайно виробити Закон про те, як порядкувати … тими землями до Українських Установчих Зборів... На території Народної Республіки України від сього дня встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці... Так само будемо дбати, щоб на мирному конгресі права народу українського в Росії і по за Росією не було в замиренню порушено. Але до миру кожен громадянин Республіки України, … повинен стояти твердо на своїх позиціях як на фронті, так і в тилу... З тою метою приписуємо Генеральному Секретарству Судових Справ зробити всі заходи, упорядкувати судівництво і привести його до згоди з правними поняттями народу... Так само в Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків, недоторканості особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма установами... Якими були основні положення Універсалу? Чим його зміст відрізняється від І та ІІ Універсалів? Як ви думаєте, як поставилось до нього населення України? Чому?

Номер слайду 9

Основні положення ІІІ Універсалу

Номер слайду 10

Кримськотатарський національний рух12 жовтня 1917 р. у Сімферополі відбувся Всекримський з’їзд татар, який одноголосно ухвалив рішення про скликання курултаю — парламенту кримськотатарського народу. Як вищий національний орган, він мав вирішити питання про долю Криму як автономії в складі Російської Федерації чи незалежної держави. 30 листопада 1917 р. курултай було обрано. До його складу ввійшло 76 депутатів, з них — 4 жінки.26 грудня 1917 р. курултай проголосив Кримську Народну Республіку, 27 грудня — ухвалив конституцію, 31 грудня сформував національний уряд на чолі з Нуманом Челебіджиханом. УЦР одразу ж визнала Кримську Народну Республіку, а вона засудила агресію радянської Росії проти УНР. Челебі Челебієв. Більшовицький Петроград став на шлях знищення Кримської держави. 27 січня більшовики захопили Сімферополь. Лідери татарського руху були схоплені, а 23 лютого живцем спалені в топці міноносця «Алмаз».

Номер слайду 11

Внутрішня та зовнішня політика УЦР{22838 BEF-8 BB2-4498-84 A7-C5851 F593 DF1}Зміст внутрішньої політики. Зміст зовнішньої політики1. Угамування класової та міжнаціональної ворожнечі.1. Обрання курсу щодо припинення Першої світової війни.2. Збереження армії та її боєздатності.2. Відрядження до Бреста-Литовського дипломатичної місії для ведення мирних переговорів.3. Створення державної адміністрації на місцях.3. Ініціювання утворення «уряду федерації всіх республік і країв, що виникли на території колишньої Російської імперії».4. Розвиток місцевого самоврядування.4. Прийняття в Києві військових місій Англії, Франції, Італії, Японії, Румунії, Бельгії та Сербії; дипломатичних представників урядів Англії та Франції.5. Використання лише демократичних засобів при здійсненні політики.5. Робота щодо створення постійного закордонного представництва України у Швейцарії.6. Проведення аграрної реформи шляхом передавання землі громадським комітетам з наступною її соціалізацією — безплатним її переданням у користування на засадах зрівняльного розподілу й урахування кількості членів сім’ї.6. Організація консульської служби в країнах Центрального блоку, нейтральних країнах і Росії.7. Запровадження державного контролю над промисловим виробництвом.7. Початок роботи щодо визначення державних кордонів України.8. Запровадження 8-годинного робочого дня, створення власного трудового законодавства.

Номер слайду 12

Більшовики почали готувати повстання у Києві. Проте УЦР, довідавшись про такі плани, 30 листопада (13 грудня) оточила своїми військами казарми збільшовизованих частин, роззброїла їх і відправила під вартою в ешелонах до Росії. Не вдалася і спроба захопити Київ силами збільшовизованого 2-го гвардійського корпусу.4(17) грудня 1917 р. РНК надіслав до Києва “Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради”У “Маніфесті” були сформульовані вимоги більшовицької влади до Центральної Ради:не пропускати через Україну антибільшовицькі війська до Росії;припинити роззброєння червоногвардійських загонів в Україні і повернути їм зброю;відмовитись від спроб перетворити Південно-Західний фронт в Український з підпорядкуванням його Центральній раді;пропускати більшовицькі війська через Україну на Південний фронт.

Номер слайду 13

з відповіді Генерального секретаріату УНР на ультиматум Раднаркому. 5(18) грудня 1917 р. Генеральний Секретаріат в заяві Народних Комісарів про те, що вони визнають Українську Республіку, вбачає або нещирість або ж суперечність самим собі. Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення аж до відокремлення і в той же час робити грубий замах на це право,… Генеральний Секретаріат рішуче одкидає всякі намагання народних комісарів вмішуватися в справу упорядкування державного й політичного життя в Народній Українській Республіці... Яким чином Генеральний Секретаріат відповів на Ультиматум? Чим він пояснив таку відповідь?Раднарком у відповідь на це ухвалив “вважати Раду в стані війни з нами”. 9(22) грудня до Харкова почали прибувати війська В. Антонова-Овсієнка, призначеного командувачем російських військ для боротьби з УЦР, а наступного дня вони роззброїли українізований бронедивізіон. За кілька днів Харків перетворився у форпост російських військ, що розгорнули активну підготовку для подальшої збройної боротьби проти Центральної Ради.

Номер слайду 14

Проголошення в Харкові більшовицької влади в УНР Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві4—6 (17—19) грудня 1917 р. Мета більшовиків: Об’єднання всіх невдоволених політикою УЦР, передача всієї влади радам шляхом перетворення УЦР на Центральний Виконавчий Комітет рад (ЦВК)Результат. Висловлення з’їздом довіри УЦР. Переїзд делегатів-більшовиків до Харкова, де проходив обласний з’їзд рад Донецько-Криворізького басейну

Номер слайду 15

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Боротьба більшовиків з УЦР. Війна Радянської Росії проти УНР8 (12) грудня 1917 р.захоплення Харкова російськими військами під командуванням В. Антонова-Овсієнка11 (24) грудня 1917 р. Початок роботи у Харкові обласного з’їзду рад Донецько-Криворізького басейну, до якого прибули делегати-більшовики, що залишили з’їзд у Києві. Об’єднавшись із делегатами цього з’їзду, вони проголосили себе І Всеукраїнським з’їздом рад12 (25) грудня 1917 р. З’їзд рад у Харкові проголосив встановлення радянської влади в Україні та створення нової радянської УНР із власним урядом — Народним Секретаріатом, який звернувся до Раднаркому Росії з проханням про військову допомогу. Грудень 1917 — січень 1918 р. Більшовики захопили Катеринослав, Олександрівськ, Одесу, Миколаїв, Херсон, Маріуполь, Крим, майже всю Лівобережну Україну; загроза нависла над Києвом

Номер слайду 16

Закріплення знань. Чому був прийнятий і які положення вмістив ІІІ Універсал УЦР?Якими були внутрішня та зовнішня політика УЦР в жовтні - листопаді 1917 р.?Чим був викликаний ультиматум більшовицького уряду Центральній Раді?За яких обставин та якими подіями розпочалася війна більшовиків із Центральною Радою?Коли і як було проголошено радянську владу у Харкові?

Номер слайду 17

Домашнє завдання. Опрацювати §15-16

pptx
Додано
6 листопада 2019
Переглядів
878
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку