Проголошення незалежності України та її міжнародне визнання. Розпад СРСР.

Про матеріал
Тема. Проголошення незалежності України та її міжнародне визнання. Розпад СРСР. Мета: Навчальна учнів з історичними умовами проголошення незалежності України ; Розвивати у дітей вміння й навички самостійні роботи з історичною літературою та історичними документами; Виховувати інтерес до історичного минулого свого народу, почуття національної свідомості і гордості за свій народ, любов до рідного краю. Тип уроку. Комбінований.
Перегляд файлу

Тема.  Проголошення незалежності України та її міжнародне визнання. Розпад СРСР.

Мета:

 Навчальна  учнів  з  історичними  умовами  проголошення незалежності   України ;

 Розвивати   у   дітей   вміння   й   навички   самостійні   роботи  з  історичною  літературою  та  історичними  документами;

 Виховувати  інтерес  до  історичного  минулого свого  народу, почуття  національної   свідомості  і  гордості  за  свій  народ,  любов  до  рідного   краю.         

Тип  уроку.    Комбінований.

Обладнання.  Конституція  України,  підручник „Новітня  історія  України”,  підручник  „Основи  правознавства”,  карта  України,  портрет  Президента  України   Леоніда  Кравчука,  правові  джерела  України  „Декларація  про  державний  суверенітет  України” та    Акт  проголошення  незалежності  України”, бюлетень  для  голосування  на  Всеукраїнському референдумі  від  1  грудня  1991  року,  дошка    (записується  тема  уроку,  план,  поняття).

Поняття.  Декларація,  референдум,  суверенітет.

Основні  дати:

березень1990 р.- вибори  до  Верховної  Ради  УРСР;

16  липня 1990 р. -  Декларація  про  державний  суверенітет  України;

19-21 серпня 1991 р. – спроба  антиконституційного перевороту  в  СРСР ( ГКЧП );

24 серпня 1991 р .  Акт  проголошення   незалежності  України;                                                       1 грудня 1991 р. – Всеукраїнський  референдум. Президентом  України  обрано Л. Кравчука.

 8 грудня  1991 р. – утворення  Співдружності  Незалежних  Держав (СНД).  СРСР припинив  існування.

                                      План  уроку.

1. Суспільно-політичні  процеси   в  1990    п.  п.  1991  років:

               а)  вибори  до  Верховної  Ради  УРСР  1990  року;

               б)  Декларація  про  державний  суверенітет;

               в)  політична  ситуація  в  Україні  в  першій  половині  1991

                    року.

2. Спроба  державного  перевороту  в  СРСР  19  серпня  1991  року  і

    Україна.

3. Проголошення  незалежності  України.

4. Референдум  1  грудня  1991  року  і  вибори   Президента  України.

5. Розпад  СРСР.

6. Історичне  значення  проголошення  незалежності  України.

                                 Хід   уроку.

 І. Перевірка  знань.

                         Фронтальне  опитування.

 

1. Чим  була  викликана  спроба  перебудови  в  СРСР? На  що  розраховували  „архітектори”  перебудови?

2.  У  чому  ви  вбачаєте  їхній  позитивний  внесок  в  історію,  а  у чому -  обмеженість?

3.  Розкрийте  основні  причини  провалу  „прискорення”  в  економіці.

4.  Які  наслідки  це  мало  для  подальшого  існування  СРСР?.

5.  Які  причини  призвели  до  наростання  суперечностей  між центром  і  Україною?   У  чому  виявлялися  ці  суперечності?

6.  Якою  була  мета  нових  політичних  партій?

7.  За  яких  обставин  і  чому  певні  партії  обєдналися  в   Демократичний  блок?

8.  В  чому  проявлявся  розклад  Компартії  України?

9. Чому  втрата  Комуністичною  партією  монопольного  становища  в    суспільстві  автоматично  вела  до  кризи  всієї  радянської  системи?    Чим  це  було  підтверджено?                  

                                      Завдання  на  картках.

№І.

      1. Перші  вибори  на  альтернативній  основі  у  Верховну  Раду

           УРСР  пройшли  в:

           а)  1998 році;                                 в) 1990 році;

           б)  1989 році;                                 г)  1991 році.

       2.  Українська  Гельсінська  Спілка  була  утворена  в  :

            а)  1974 році;                                в) 1976 році;

            б)  1975 році;                                г) 1977 році.

      3.  Назвіть  одного  з  лідерів  КПУ  другої  половини  80-х  років.

      4.  Назвіть  одну  з  опозиційних  організацій  в  УРСР,  що

           виникла  в  другій  половині  80-х  років.

№ ІІ.

      1.  Декларація  про  державний  суверенітет  України  була

           прийнята:

           а)  15  червня  1990  року;               в)  24  серпня  1990  року;

           б)  16  липня  1990  року;                г)   24  серпня  1991  року.

      2.  Надання  українській  мові  статусу  державної  відбулося  в:

            а)  1988  році;                                  в)  1990  році;

            б)  1989  році;                                  г)  1991  році.

      3.  Назвіть  одного  з  лідерів  демократичного  руху  в  УРСР.

      4.  Назвіть  політичні  організації,  що  входили  до  складу

           Демократичного  блоку  на  виборах  1990  року  у  Верховну

           Раду  УРСР.

ІІ.  Вивчення  нового  матеріалу.

                                   Епіграф.

                                                                          „ Нема  найменшого  сумніву,  що

                                                                          колись  велетенське  тіло  російської

                                                                          імперії  розпадеться,  і  Україна

                                                                         стане  знову  вільною  і  незалежною

                                                                          державою...”.

                                     (Й.Г.Коль, французький  вчений,    1841  р.).

         Вступне  слово.

       - Багатовікова  історія  українського  народу – це,  насамперед,  літопис  життя  і  змагань  народу-великомученика,  народу,   на  долю  якого  випало  досить  тягот  і  лиха.  Історія  українського  народу – багатостраждальна.  Український  народ  постійно  був  пригнічений  іноземними  державами,  починаючи  з  литовсько-руської  доби.  Український  народ  вів  постійну  боротьбу  за  єдину  і  незалежну  Україну.

       Людина  має  завжди  пам’ятати,  звідки  вона  родом,  де  її  коріння,  тому  необхідно  глибоко  знати  історію  свого  народу,  своєї  держави,  мову,  культуру,  а  ще  безмежно  любити  свою  Вітчизну.

       І  ось  сьогодні  Україна  є  суверенною,  незалежною  демократичною  державою,  спадкоємницею  величезного  державницького  досвіду,  який  протягом  віків  створювався  на  українській  землі.  То  ж  які  державні  утворення  існували  в  різні  часи  на  території  нашої  України?

        Учні.

                1.  Рабовласницькі  держави  Північного  Причорноморя.

                   2.  Зародження  державності  у  східних  словян.

                   3.  Київська  Русь.

                   4.  Галицько-Волинське  князівство.

                   5.  Литовсько-Руська  держава  і  Річ  Посполита.

                   6.  Запорізька  Січ.

                   7.  Українська  державність  за  Б.Хмельницького  ( 1648 – 1654 рр.).

                   8.  Україна – Гетьманщина.

                   9.  Україна  в  складі  Російської  та  Австро-Угорської  імперій.

                  10. Державність  в  1917 – 1920  рр..

                  11. Радянська  Україна.

                  12. Україна – незалежна  держава.

        Вчитель.

                  Як  бачимо,  тяжкий  і  тернистий  шлях  був  до  незалежності.  Треба  віддати  належне  нашим  предкам,  котрі,   незважаючи  на  постійне  засилля  сусідніх  держав  та  зазіхання  їхніх  урядів  на  права  України,  впродовж  багатьох  десятиліть  відстоювали  свою  державність.  Майже  три  з  половиною  сторіччя  йшла  Україна  до  свого  суверенітету.  І  першим  кроком  до  повної  незалежності  стали  вибори  до   Верховної  Ради,  які  відбулися  в  березні  1990  року.  Демократичний  блок,  як  ми  знаємо  з  попереднього   матеріалу,  отримав  чверть  депутатських  мандатів.

       Бесіда.

                1. Які  партії  входили  до  Демократичного  блоку?

                     2. Якою  була  мета  Демократичного  блоку?

                     3. Хто  став  Головою  Верховної  Ради  УРСР?

                         (В.Івашко).

                     4. Наслідки  і  значення  виборів.

      Вчитель.     

                            16  липня  1990  року  Верховна  Рада  УРСР  приймає  Декларацію  про  державний  суверенітет  України.  У  Декларації  зазначається,  що  Україна  забезпечує  національно-культурне  відродження  українського  народу,  його  історичної  свідомості  і  традицій.  Водночас  право  на  національно-культурний  розвиток  гарантується  представникам  усіх  національностей,  які  проживають  на  території  нашої  держави.

     Бесіда.

 

                   1.  Передумови  прийняття  Декларації.

                   2.  Обговорення  „Декларації”.

                   3.  Визначення  понять:  декларація,  суверенітет.

    Декларація – заява  від  імені  парламенту,  уряду, партії,  урочисте  проголошення  яких-небудь  положень. Суверенітет – повна  незалежність  держави від  інших  держав.

                    4.  Значення  проголошення  „Декларації”.

           

 

 

                                           ДЕКЛАРАЦІЯ

            ПРО  ДЕРЖАВНИЙ  СУВЕРЕНІТЕТ  УКРАЇНИ

                                  (витяги)

 

             Верховна  Рада  Української  РСР,

             виражаючи  волю  народу  України,

             прагнучи  створити  демократичне  суспільство,

             виходячи  з  потреб  всебічного  забезпечення  прав  і  свобод  людини,

             шануючи  національні  права  всіх  народів,

             дбаючи  про  повноцінний  політичний,  економічний,  соціальний  і 

     духовний  розвиток  народу  України,

             визначаючи  необхідність  побудови  правової  держави,

             маючи  на  меті  утвердити  суверенітет  і  самоврядування  народу

     України,

 

                                                      П р о г о л о ш у є

 

             державний  суверенітет  України  як  верховенство,  самостійність,  по-

     вноту  і  неподільність  влади  Республіки  в  межах  її  території  та  неза-

     лежність  і  рівноправність  у  зовнішніх  зносинах.

 

                                І.  Самовизначення  української  нації

 

             Українська  РСР  як  суверенна  національна  держава  розвивається  в

     існуючих  кордонах  на  основі  здійснення  українською  нацією  свого  не-

     відємного  права  на  самовизначення.

             Українська  РСР  здійснює  захист  і  охорону  національної  державності

     українського  народу.

             Будь-які  насильницькі  дії  проти  національної  державності  України

     з  боку  політичних  партій,  громадських  організацій,  інших  угруповань

     чи  окремих  осіб  переслідуються  за  законом.

 

                                                 ІІ.  Народовладдя

 

             Громадяни  Республіки  всіх  національностей   становлять  народ

     України.

             Народ  України  є  джерелом  державної  влади  в  Республіці.

     _____________________________

       *   Джерела  подано  за  виданням  «Бюлетень  законодавства  і  юридичної  практики

           України», №1, 1994.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

           Вчитель.

                   Декларації  про  державний  суверенітет  України  не  було  надано  статусу  конституційного  акта.  І  поштовхом  до  цього  стала  спроба  державного  перевороту  в  СРСР  19  серпня  1991  року. І   24  серпня  1991  року  було  прийнято  історичний  документ -  Акт  проголошення  незалежності  України.

 

 

 

                                         ПРО  ПРОГОЛОШЕННЯ

                                     НЕЗАЛЕЖНОСТІ  УКРАЇНИ

 

                             Постанова  Верховної  Ради  УРСР

                                   від  24  серпня  1991  р.

 

               Верховна  Рада  Української  Радянської  Соціалістичної  Республіки

            постановляє:

                      Проголосити  24  серпня  1991  року  Україну  незалежною  демократич-

            ною  державою.

                       З  моменту  проголошення  незалежності  чинними  на  території  Украї-

            ни  є  тільки  її  Конституція,  закони,  постанови  Уряду  та  інші  акти  зако-

            нодавства  республіки.

                       1  грудня  1991  року  провести  республіканський  референдум  на  підтвер-

            дження  акту  проголошення  незалежності.

 

 

                                                             АКТ

                    ПРОГОЛОШЕННЯ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ  УКРАЇНИ

 

                    Виходячи  із  смертельної  небезпеки,  яка  нависла  була  над  Україною

           в  звязку  з  державним  переворотом  в  СРСР  19  серпня  1991  року,

                       - продовжуючи  тисячолітню  традицію  державотворення  на  Україні,

                       - виходячи  з  права  на  самовизначення,  передбаченого  Статутом  ООН

           та  іншими  міжнародно-правовими  документами,

                       - здійснюючи  Декларацію  про  державний  суверенітет  України,  Вер-

       ховна  Рада  Української  Радянської  Соціалістичної  Республіки  урочисто

 

                                                           п р о г о л о ш у є

 

                     державний  суверенітет  України  як  верховенство,  самостійність,  по-

       вноту  і  неподільність  влади  Республіки  в  межах  її  території  та  неза-

       лежність  і  рівноправність  у  зовнішніх  зносинах

 

                     н е з а л е ж н і с т ь    У к р а ї н и  та  створення  самостійної  україн-

       ської  держави – У К Р А Ї Н И .

                    Територія  України   є  неподільною  і  недоторканою.

                    Віднині  на  території  України  мають  чинність  виключно  Конститу-

       ція  і  закони  України.

                        Цей  акт  набирає  чинності  з  моменту  його  схвалення.

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Бесіда.

                 1.  Спроба  державного  перевороту  в  СРСР  і  Україна:

         - оголошення  надзвичайного  стану;

         - створення  Державного  комітету  з  надзвичайного  стану

            (ДКНС)  та  його  мета;

 • засудження  заколоту  в  Україні  представниками  Руху;
 • провал  перевороту;
 • проголошення  незалежності  України.

                  2.  Обговорення  Акту  проголошення  незалежності  України.

                  3.  Робота  з  Конституцією  України  (ст..1).

                  4.  Історичне  значення  проголошення   Акту  незалежності  України.

            Вчитель.

                 Наступним  кроком  державотворення  в  Україні  стало  проведення  Референдуму  1  грудня  1991  року  та  обрання  Президента  України.  Ним  став  Леонід  Кравчук.                

 

                              БЮЛЕТЕНЬ

              для  голосування  на  всеукраїнському  референдумі

 

                                                                АКТ

                 ПРОГОЛОШЕННЯ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ  УКРАЇНИ

 

                  Виходячи  із  смертельної  небезпеки,  яка  нависла  була  над  Україною  в  зв’язку

  з  державним  переворотом  в  СРСР  19  серпня  1991  року,

                    - продовжуючи  тисячолітню  традицію  державотворення  в  Україні,

                    - виходячи  з  права  на  самовизначення,  передбаченого  Статутом  ООН   та

  іншими  міжнародно-правовими  документами,

   - здійснюючи  Декларацію  про  державний  суверенітет  України,  Верховна

  Рада  Української  Радянської  Соціалістичної  Республіки  урочисто

 

                                           проголошує

 

                     НЕЗАЛЕЖНІСТЬ  УКРАЇНИ  та  створення  самостійної  української

                     держави – УКРАЇНИ.

                     Територія  України  є  неподільною  і  недоторканною.

                     Віднині  на  території  України  мають  чинність  виключно  Конституція

   і  закони  України.

                      Цей  акт  набирає  чинності  з  моменту  його  схвалення.

 

                             ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ

 

                     24  серпня  1991  року

 

                     «Чи  підтверджуєте  Ви  Акт  проголошення  незалежності  України?»

 

                     «так,  підтверджую»                                              «ні,  не  підтверджую»

 

                     Залиште  одну  із  зазначених  відповідей,  іншу  викресліть.

                     Бюлетень,  в  якому  під  час  голосування  викреслені  всі  слова  «Так,  підтвер-

   джую»  та  «Ні,  не  підтверджую»  або  не  викреслене  жодне  слово,  визнається

   недійсним.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                   

                    Понад  90  відсотків  громадян,  які  взяли  участь  у  Всеукраїнському  референдумі  висловилися  за  незалежність  України.                                                                                                                                                                                                                        Референдум  1  грудня  увійшов  в  історію  України  як  одна  з  найсвітліших  подій,  день  національної  гідності  її  народу.  На  запитання  в  бюлетені  для  голосування  на  всеукраїнському  референдумі  „Чи  підтверджуєте  Ви  Акт  проголошення  незалежності  України?”  90,32 %  виборців  відповіли:  „Так, підтверджую”.

                     Головними  причинами  такої  одностайності  були:  віковічне  прагнення  народу  України  до  незалежного  життя,  розпад  Союзу  РСР.                           

     Бесіда.

                                 1.  Обговорення  референдуму.

                  2.  Дати  визначення  поняттю:  референдум.

                  3.  Що  було  підтверджено  референдумом?

 Референдумспосіб  прийняття  законів  та  вирішення найважливіших  питань  державного  життя шляхом  всенародного  голосування.

                   4.  Хто  став  першим  Президентом  незалежної  України?

      Вчитель.

                  Всеукраїнський  референдум  1  грудня  1991  року  став  вирішальною  подією  на  шляху  до  повної  ліквідації  центральних  владних  структур.  7-8  грудня  в  Біловезькій  Пущі  неподалік  від  Мінська  Президент  України  Л.Кравчук,  Голова  Верховної  Ради  Республіки  Білорусь  С.Шашкевич  і  Президент  Росії  Б.Єльцин  констатували  розпад  СРСР  і  підписали  угоду  про  утворення  Співдружності  Незалежних  Держав (СНД).                   Так  Україна  стала  незалежною  державою.  Цей  факт  був  визнаний  всіма  державами,  що  виникли  на  теренах  колишнього  СРСР.  З  цього  часу  розпочався  новий  етап  історії  України,  про  що  мова  буде  на  наступні  уроки.

               Питання  на  закріплення.

      1.  Що  стало  першим  кроком  до  повної  незалежності  України  і  чому?

     2.  Коли  була  проголошена  Декларація  про  державний  суверенітет  України?

     3.  Що  спонукало  до  проголошення  незалежності  України?

     4.  Для  чого  було  проведено  в  Україні  референдум  1  грудня  1991  року?

     5.  Що  спонукало  до  розпаду  СРСР?

     6.  Розкрийте  історичне  значення  проголошення  незалежності  України.

ІІІ.  Підсумки.

                  Таким  чином,  24  серпня  1991  року  Україна  стала  незалежною  державою.  Вона   стала  на  шлях  власного  державотворення. Ви – майбутнє  України.  То  ж  своїми  знаннями,  працею,  здобутками  підносьте  її  культуру.  Будьте  гідними  своїх  предків,  любіть  рідну  землю  так,  як  заповідав  Великий  Тарас,  бережіть  волю  і  незалежність  України,  поважайте  свій  народ  і  його  мелодійну  мову.  Шануймо  себе  і  свою  гідність,  і  шановані  будемо  іншими.  Цікавтеся  історією  свого  народу,  своїх  предків,  бо  як  писав  М.Рильський,  „Хто  не  знає  минулого,  той  не  вартий  свого  майбутнього”.

                              Любіть  Україну  у  сні  й  наяву,

                              Вишневу  свою  Україну,

                              Красу  її,  вічно  живу  і  нову,

                              І  мову  її  солов’їну.

                                                                 В.Сосюра.

ІV.  Оцінення  навчальних  досягнень  учнів.

V. Домашнє завдання.

                    Охарактеризувати  сучасне  становище   незалежної України.  Підготуватися  до  тематичної  атестації  по  темі  „ Розпад  Радянського  Союзу  і  відродження  незалежної  України”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чубукін Олександр Олексійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
1 березня 2020
Переглядів
3613
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку