Програма гуртка художньо-естетичного напряму декоративно-ужиткового профілю "В'язання гачком"

Про матеріал

Вважається, що людина досягає найбільш високого рівня діяльності у творчості. Творча діяльність піднімає особистість зі ступеню користувача духовних і матеріальних цінностей до ступеню їх створення. Декоративно-прикладна творчість є традиційною у будь-якій країні. Людину скрізь оточує предметне середовище, воно впливає на підсвідомість, позитивно й негативно формує почуття й емоції, манеру поведінки та спілкування. Отже , і декоративно- прикладне мистецтво має свій внесок у духовний розвиток людини – через естетично значиму творчу діяльність.

Перегляд файлу

 

 

                                             Затверджено :

                                                 науковою радою

                                                                             районного методичного кабінету

                                                                            відділу освіти, молоді та спорту

                                                                              ____________________________

                                                                                  від  «____» ____________ р.

                                                                         Протокол №_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптована програма

гуртка «Плетіння гачком»

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Укладач:

                                                                                    керівник гуртка

                                                                                         «Плетіння гачком»

 

 

 

 

 

 

_________ рік

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  Адаптовану програму гуртка «Плетіння гачком» складено  на основі Навчальної програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму декоративно-ужиткового профілю «В'ЯЗАННЯ ГАЧКОМ»,м. Рівне (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 24.07.2014 № 14.1/12-Г-1343)

  Вважається, що людина досягає найбільш високого рівня діяльності у творчості. Творча діяльність піднімає особистість зі ступеню користувача духовних і матеріальних цінностей до ступеню їх створення. Декоративно-прикладна творчість є традиційною у будь-якій країні. Людину скрізь оточує предметне середовище, воно впливає на підсвідомість, позитивно й негативно формує почуття й емоції, манеру поведінки та спілкування. Отже , і декоративно- прикладне мистецтво має свій внесок у духовний розвиток людини – через естетично значиму творчу діяльність.

  Ручне плетіння – одне з найдавніших видів  декоративно- мистецтва.  Потрапив до Європи, мистецтво плетіння спочатку було привілеєм  чоловіків. Шляхетні лицарі, повернувшись з турнірів, не вважали за низьке заняття – проводити довгі зимові вечори з плетінням у руках.

  З ХVІІІ століття у Франції плетіння стає дуже прибутковою справою. Стати в’язальником було складно : в учні брали найрозумніших хлопчиків, які 6 років навчалися секретам майбутньої професії.

  Мистецтво плетіння, яку шліфувалося століттями, є актуальним і у сьогоденні. Володіння ним дає можливість не тільки доторкнутися до справжнього мистецтва, а й підкреслити особисту індивідуальність. Цей вид декоративно-прикладної творчості характеризується витонченістю, красою і можливістю виготовити всілякі вироби: серветки, скатертини, штори, одяг й елементи його прикрашення.

  Завдяки можливостям використання різних ниток, виконання моделей плетіння гачком стає улюбленим заняттям багатьох. Навчитися плести гачком простіше, ніж плести спицями.

  Метою програми є формування базових компетентностей особистості засобами декоративно – ужиткового мистецтва,розвиток творчих можливостей і здібностей учнів, їх нахилів до рукоділля шляхом розширення загальнокультурного кругозору і здійснення умов для творчої самореалізації особистості дитини.

  У процесі досягнення даної мети необхідно вирішувати наступні завдання:

 • Освітні:
 • Ознайомити з історією і розвитком художнього плетіння;
 • Формувати інтерес до декоративно-прикладного мистецтва;
 • Навчити користуватися інструментами;
 • Ознайомити з основами кольорознавства;
 • Навчити чітко виконувати основні прийоми плетіння;
 • Навчити вільному користуванню схемами з журналів і альбомів з плетіння і робити їх самостійно;
 • Навчити виконувати їх зборку і оформлення готового виробу.
 • Виховні:
 • Виховувати повагу до праці;
 • Формувати почуття колективізму, громадськості;
 • Виховувати почуття патріотизму, любові до народних традицій;
 • Виховувати економічне відношення до матеріалів, що використовуються;
 • Розвивати взаємодопомогу, чесність, доброзичливість.
 • Розвиваючі:
 • Розвивати образне мислення;
 • Розвивати увагу;
 • Розвивати моторні навички;
 • Розвивати творчі здібності;
 • Розвивати фантазію;
 • Виробляти естетичний і художній смак.
 • Пізнавальні:
 • Розвивати пізнавальний інтерес до декоративно – прикладного мистецтва.
 • Мотиваційні:
 • Створити комфортні умови під час занять, а також атмосферу доброзичливості, співпраці;
 • Розвивати активну діяльність.
 • Соціально – педагогічні:
 • Формувати суспільну активність, реалізацію у соціумі;
 • Формувати професіональний інтерес до декоративно – прикладної творчості.

       Програма гуртка є прикладною, носить практико – орієнтовний характер, націлена на оволодіння учнями основними прийомами і технікою в’язання гачком. Навчання за даною програмою сприяє адаптації учнів до постійних змін у соціально-економічній сфері, підготовці  до самостійного життя у сучасному світі, професійному самовизначенню.

      Створення навчальної програми обумовлено необхідністю формування інтересу дітей до декоративно-ужиткового мистецтва.

       У гуртку можуть займатися учні як одного віку, так і різновікового складу. У дітей 10-15 років гарно розвинена механічна пам'ять , довільна увага, наочне – образне мислення, народжується понятійне мислення на тлі  життєвого досвіду, який ще не підкріплений науковими даними, розвиваються пізнавальні та комунікативні вміння і навички.

        Для дітей цього віку важливий особистий успіх у діяльності, забезпечення власних інтересів і суспільне визнання. Їм важливо виразити свою точку зору у творчості, досягти успіху у галузі цікавій, значимій діяльності, підвищити власну самооцінку. Протягом навчання діти працюють у різних направленнях рукоділля й елементарного моделювання. Це допомагає визначити нахили й індивідуальні можливості кожного учня.

  Зміст занять і конкретний матеріал до тем педагог підбирає з урахуванням віку дітей, їх інтересів, підготовки і конкретних умов.

  Дуже важливо допомогти дітям повірити у власні сили і пережиті почуття успіху. На простих прикладах із життя школярів  дати поняття про мислення, волю, натхнення, почуття, а також створити умови для можливостей побачити, почути, зробити щось особисте, намагатися дійти до самостійного рішення і досягти успіху, а цим – пережити почуття радості і гордості за свою працю..

  У програмі використовуються зв’язки з іншими навчальними предметами. Отже, вивчаючи тему «Основи матеріалознавства», учні використовують знання, що отримали під час уроків з природознавства, біології, фізики, хімії. Під час виконання схем, визначення щільності плетіння, розрахунку петель використовуються знання з креслення, малювання, математики.

Із метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні програма передбачає індивідуальне навчання. Кількісний склад груп, у яких проводиться індивідуальне навчання, становить від одного до п'яти учнів (згідно наказу Міністерства освіти і науки від 11.08.2004 № 651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 1123 (z1322-08) від 10.12.2008).

       Програма розрахована на 2 роки навчання – 216 годин, по 108 відповідно до кожного року. У групи приходять діти, які ще не мають спеціальних навичок плетіння гачком, так і ті, що вже навчені плести. Програму розроблено для учнів 8 – 16 років, кількість дітей у групі – 15 чоловік. Режим роботи – 1 раз на тиждень по 3 години.

Форми і методи навчання

  Враховуючи психологічні особливості дітей, мету і завдання  змісту навчального матеріалу , заняття треба проводити, використовуючи різні методи і прийоми навчання:

 • Пояснювально- ілюстративний;
 • Розповідь;
 • Бесіда;
 • Робота з книгою;
 • Демонстрація;
 • Вправи;
 • Практичний, навчальний контроль;
 • Пізнавальна гра;
 • Лекції про народні традиції;
 • Заочні відвідування музеїв;
 • Участь у виставках;
 • Участь у конкурсах;
 • Домашні завдання.

Дидактичні і методичні матеріали

Для навчання в кабінеті повинні бути:

 • Стенд з роботами декоративно – прикладного характеру;
 • Зразки практичних робіт;
 • Журнали, книги.

Зміст роботи 1 року навчання

 1. Вводне заняття (2 години)

Знайомство з дітьми. Мета і завдання об’єднання. Режим роботи. План занять. Правила поведінки та безпеки. Демонстрація виробів. Показ відеофільмів, книг,журналів з рукоділля, розповідь про те, чому діти повинні навчатися на заняттях, про те, де і як можна удосконалювати свої вміння, про користь і престижність цих вмінь у житті. Оздоровчий вплив в’язання на здоров’я людини.

  Професії легкої промисловості.

Правила роботи з гачком, ножицями, швейними голками, електричною праскою.

 1. Основи плетіння та обробки полотна (12 годин: 2 – теорія, 10 практика)

Номери ниток, спиць, гачок. Властивості ниток; вовняні, бавовняні, льняні, синтетичні нитки. Поняття про матеріали хімічного походження. Добір матеріалів для виробів. Волого – теплова обробка, режим нагрівання праски для різних волокон. Правила безпечної праці з праскою. Перевірка якості готового виробу.

Поняття про в’язальні машини. Поняття про професію – в’язальниця.  Виявлення професійних інтересів дітей. Професії легкої промисловості.

Витрата ниток. Як складати меланж. Як змотувати нитки у клубки , положення рук і пальців під час роботи.

Набір петель початкового ряду. Повітряна  петля, позначенні її на схемі. Прийоми роботи гачком.  Технологія виконання іграшки на основі повітряної петлі.

 Півстовпчик, схематичне позначення півстовпчика, технологія виконання. стовпчик, схематичне позначення , технологія виконання. Стовпчик з одним, двома і більше накидами, схематичне позначення півстовпчика, технологія виконання. Стовпчик з однією вершиною, з однією основою, схематичне позначення півстовпчика, технологія виконання. Поняття про схеми. Читання схем.

Збільшення та зменшення кількості стовпчиків.

Принцип плетіння кола, квадрата.

Плетіння довгих петель.

 1. Плетіння  узорів (64 години; 6- теорія, 58 практика)

Узор «лапки». Напіважурний узор, вертикальний узор, горизонтальний узор. Накладне оздоблення. Фрагмент узору комірця.

Виконання виробу: шкарпетки, капелюшок, шарф.

Обплітання виробів під прямим кутом, краї для обплетення виробів.

Змалювання взірців при бузьких мотивів, характерні види українських орнаментів (геометричні,  рослинні, зооморфні) та застосування їх в різних регіонах України.

Поняття про колір, поєднання кольорів у виробі, техніка плетіння, змалювання узору, орнамент на трикотажному полотні.

Робота над власним проектом: розробити власний зразок орнаменту.

Виконання рукавичок.

Виконання конкурсних робіт.

4.Конструювання, зняття мірок. Викрійка плетеного одягу (8 годин; 2 – теорія, 6 практика)

Пропорції фігури. Статура. Зняття основних мірок. Додаткові мірки. Викрійка – основна та робоча. Припуски на вільне облягання. Плетіння різних деталей одягу.

5.Ажурне та декоративне плетіння  (8 годин; 2 – теорія, 6 практика)

Серветка з тканини, обплетена зубцями, гіпюрним краєм, широким краєм, оздоблена гіпюрним мотивом.

Доріжка з тканини, обплетена мереживним краєм. Обплетення комплекту серветок.

6.Робота над власним проектом (8 годин - практично)

Плетіння шапки, сумки, серветок, сувенірів тощо.

7.Підсумкове заняття (2 години)

Навчально - тематичний план

(перший рік занять)

№ з/п

Тема

Кількість годин

Разом

Теорія

Практика

1.

Вступне  заняття

2

2

-

2.

Основи плетіння та обробки полотна

12

2

10

3.

Плетіння  узорів

60

-

60

4.

Конструювання,зняття мірок. Викрійка плетеного одягу

8

2

6

5.

Ажурне та декоративне плетіння

16

2

14

6.

Робота над власним проектом

8

-

8

7.

Підсумкове заняття

2

2

-

 

усього

108

10

98

 

Очікувані результати

Учні повинні знати

Учні повинні вміти

Техніку безпеки при роботі з гачком, спицями, ножицями, голками, електричною праскою, клеєним пістолетом.

За призначенням використовувати у роботі гачок, спиць, ножиці, швейні голки, електричну праску, клеєний пістолет. Виконувати правила поведінки підчас  навчальних занять і перерв.

Номери та властивості ниток, спиць, гачків, режим нагрівання праски для різних  волокон.

Добирати матеріали для виробів, проводити волого – теплову обробку , безпечно користуватися праскою для обробки волокон, перевіряти якості готового виробу.

Як складати меланж і змотувати нитки у клубки. Виконання повітряної петлі , стовпчика, півстовпчика, стовпчика з одним, двома накидами, з однією вершиною, з однією основою, зменшення та збільшення кількості петель, плетіння довгих петель, їх схематичне позначення

 Складати меланж і змотувати нитки у клубки.

Виконувати повітряну петлю , стовпчики, півстовпчик, стовпчик з одним, двома накидами, з однією вершиною, з однією основою, зменшувати та збільшувати кількості петель, плести 

довгі петля, їх схематичне позначення

 

Зміст роботи 2 року навчання

 1. Вступне заняття (3 години; 3 - теорія)

Вступні бесіди «Історія розвитку художнього плетіння», «Народне мистецтво – складова частина матеріально – духовної культури українського народу »   , «Народна культура  Прибужжя».

 1.                   Основи плетіння гачком  (6 годин; 3 – теорія, 3 -  практика)

Короткі відомості про інструменти, матеріали. План роботи, правила поведінки та безпеки. Положення рук і пальців під час роботи гачком. Умовні позначення.

 1. Техніка плетіння узорів плетіння узорів  (42 години;  42 -  практика)

Плетіння різноманітних елементів, петлі підйому. Плетіння стовпчиків різноманітної будови, стовпчик без накиду , стовпчик з одним накидом, стовпчик з двома і більше накидами, кілька стовпчиків з однією верхівкою кілька стовпчиків з одного елемента нижнього краю, пишний стовпчик, група стовпчиків, черепашка, дужки з повітряних петель, кільце, піко.

Записування узорів, поняття про схеми.

Збільшення та зменшення кількості стовпчиків. Принцип плетіння кола, квадрата. Плетіння довгих петель.

 1. Фонові узори  30 годин; 3 – теорія, 27 практика)

Узор №2,2,3, узор «лапки» напіважурний узор, вертикальний узор, накладне оздоблення, фрагмент узору комірця, обплітання виробу під прямим кутом, краї для обплітання виробів.

Змалювання взірців при бузьких мотивів, характерні види українських орнаментів (геометричні,  рослинні, зооморфні) та застосування їх в різних регіонах України.

Поняття про колір, поєднання кольорів у виробі, техніка плетіння, змалювання узору, орнамент на трикотажному полотні.

Самостійна робота – розробити власний зразок орнаменту

Робота над власним проектом: розробити власний зразок орнаменту.

Виконання рукавичок.

Виконання конкурсних робіт.

 

 1. Вироби з тканини з обплетеним оздобленням. Ознайомлення з ажурним плетінням  (27 годин, теорія 0, практика 27)

Серветка з тканини, обплетена зубцями, гіпюрним краєм, широким краєм, оздоблена гіпюрним мотивом.

Доріжка з тканини, обплетена мереживним краєм. Обплетення комплекту серветок.

Вивчення та відродження старих зразків прошв та зубців.

Тісне поєднання з вишивкою нашого регіону. Стильові особливості технік і візерунків.

Регіональні особливості плетіння.

Ознайомлення з колекцією старовинного одягу у краєзнавчому музеї. Змалювання орнаментальних взірців.

Екскурсія до музею, до виставки народної творчості: ознайомлення з особливостями культури, побуту, традиційним одягом.

 1. Ознайомлення з ажурним плетінням  (27 годин, теорія 0, практика 27)

Серветка «зірочка», кругла серветка, квадратна серветка з зубцями, тонка ажурна серветка з 7 мотивів, велика кругла серветка.

 1. Декоративні дрібниці, оздоблення (22год.).

Історія сувеніру та його призначення. Виготовлення сувеніру – іграшки. Помпон.Шнури для оздоблення. Прошва для оздоблювання. Плетення за схемами.

Практична робота – виконання декоративного сувеніру.

 1. Підсумкове заняття (3 години, теорія – 3 год.)

 

Навчально - тематичний план

№ з/п

Тема

Години

 

 

Разом

Теорія

Практика

1.

Вступне заняття

3

3

-

2.

Основи плетіння гачком

6

3

3

3.

Техніка плетіння гачком

42

 

42

4.

Фонові узори

12

1

11

5.

Вироби з тканини з обплетеним оздобленням

10

-

10

6.

Ознайомлення з ажурним

плетенням

10

-

10

7.

Декоративні дрібниці

22

2

20

8.

Підсумкове заняття

3

3

 

 

Усього

108

12

96

 

Очікувані результати

Учні повинні знати

Учні повинні вміти

Формування традицій народного одягу, народний костюм Півдня України

Розрізняти види народного одягу народів України

Основні елементи плетіння гачком, принципи роботи за схемою

Читати та плести узор за схемою

Розрізняти узори «лапки», напіважурний, вертикальний та горизонтальний

Виконувати зразки узорів

Види й прийоми поєднання тканини з плетеним полотном, використання узорів в народному одязі

Виконувати серветки з тканини, обплітати  різними видами обплетення

Гіпюрне плетіння, традиційні гіпюрні узори

Виконувати зразки, гіпюрні вироби

Старі зразки прошв, зубців

Розробляти зразки прошв,зубців, виконувати роботу за зразками

Старі зразки місцевого плетіння. Розробка власного ескізу декоративних виробів. Синтез вишивки та плетіння в сучасному побуті.

Виконання роботи за власними  ескізами

Розробляти власний ескіз декоративного виробу. Вміти поєднувати вишивку та плетіння  , оздоблювати виріб бісером.

Виконувати роботу за власним ескізом

 

Використана література

1.Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму декоративно-ужиткового профілю «В’язання гачком», м. Рівне.2014 р. «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 24.07.2014 № 14.1/12-Г-1343)

2.Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів; художньо – естетичний напрям  . О.Б.Биковська, І.О.Василянська, О.О.Волкова та ін.. – К.: Грамота, 2008.- Вип.1.- 100 с.

3.Міністерство освіти України , інститут змісту та методів навчання.

Програма для гуртків, секцій,творчих об’єднань позашкільних закладів суспільно – громадського та художньо-естетичного напрямку. Укл. Л.І.Ковбасенко,Л.М.Павлова. – ІЗМН, 1996. – 400с.

4.Гура Л.П., Жоголь Л.Є. Прикрась свій дім.- К.: Техніка, 1988

5.Кульська – Кравченко Н.М. Декоративні в’язані вироби. – К.: Техніка,198

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Якушевська Єва Борисівна
  Адаптована програма може послужити основою для власної
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
5 березня 2018
Переглядів
1492
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку