14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Проміжний контроль з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"

Про матеріал
Самостійна робота розрахована для рівня стандарту. Є тестові завдання з однією вірною відповіддю, найпростіші перетворення, до них завдання на встановлення послідовності. Три задачі на вибір різного рівня складності. Враховуючи вимоги до рівня стандарту, - одна контрольна на семестр, може слугувати тематичним контролем після теми "Спирти та альдегіди".
Перегляд файлу

В – 1

Завдання з однією вірною відповіддю(0,5б)

 1. Виділіть суфікс у назвах одноатомних спиртів

А  - аль,    Б  - ол,    В – ова,    Г – оат.

 1. Укажіть назву одноатомного спирту, молекула якого містить 3 атоми Карбону

А  гліцерол,    Б  етанол,    В  пропанол,    Г  бутанол

 1. Яка формула органічної речовини, що утворюється у результаті гідратації етину на каталізаторі?

     А СН3 — СНО,    Б СН3СН2ОН,     В  СН3СООН,    Г  СН2ОН — СН2ОН

 1.   Укажіть пару сполук, що утворюються при повному окисненні етанолу

А С і Н2,    Б  СО і Н2,    В СО2 і Н2,    Г  СО2 і Н2О

 1. Виділіть формулу спирту, який має пом’якшуючу дію на шкіру і застосовується у косметиці

     А СН3ОН,    Б  СН2ОН — СН2ОН,    В  СН2ОН – СНОН – СН2ОН,    Г  С2Н5ОН

 1. Для одержання етаноату натрію необхідні вихідні речовини

А Na і CH3OH        Б  NaOH  і C2H5OH       В  NaCl  і C2H5OH       Г  Na і C2H5OH

 1. Записати рівняння реакцій перетворень згідно схеми()

         1            2                    3                  4

СН4 → С2Н2 → СН3СНО → С2Н5ОН → С2Н5Сl

 

 

 

 

 1.  Установіть послідовність назв реакцій у завданні 7(2б)

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

А  гідрування, відновлення,   

Б  піроліз,   

В  гідрохлорування, заміщення   

Г  гідратація, реакція Кучерова

 1. Задача(одна на вибір)

А  Обчислити масову частку Оксигену в молекулі

1,2 -  етандіолу(СН2ОН – СН2ОН)

Б У етанол опустили Купруму(II) оксид масою 4г. Обчислити масу відновленої міді.

В  Через розчин масою 20г з масовою часткою етанолу 46% пропустили хлороводень у надлишку. Обчислити масу утвореного хлороетану.

 

 

 

 

 

В – 2

Завдання з однією вірною відповіддю(0,5б)

1. Виділіть суфікс у назвах альдегідів

А  - аль,    Б  - ол,    В – ова,    Г – оат.

 1.               Укажіть назву двохатомного спирту, молекула якого містить 2 атоми Карбону

А  1,2 - етандіол,    Б  етанол,    В  етиленгліколь,    Г  1,3 - пропантріол

 1.               Яка формула органічної речовини, що утворюється у результаті гідратації етену ?

     А СН3 — СНО,    Б СН3СН2ОН,     В  СН3СООН,    Г  СН2ОН — СН2ОН

 1.                 Укажіть пару сполук, що утворюються при взаємодії етанолу з металічним натрієм

А СО2 і NaOН,    Б  С2H5ONa і Н2O,    В  С2H5ONa і Н2,    Г  СО2 і Н2О

 1.               Виділіть формулу спирту, який чинить отруйну дію на організм людини і вживання його масою 10г може призвести до сліпоти

  А СН3ОН,    Б  СН2ОН — СН2ОН,    В  СН2ОН – СНОН – СН2ОН,    Г  С2Н5ОН

 1.               Для одержання етаналю необхідні вихідні речовини

А Н2О і CH3OH        Б Н2О і C2H4       В CuO і C2H5OH       Г Na і C2H5OH

 1. Записати рівняння реакцій перетворень згідно схеми()

                                      1                 2             3                  4

С2Н6 → С2Н5Cl → С2Н4 → С2Н5ОН → СН3СНО

 

 

 

 

 1.  Установіть послідовність назв реакцій у завданні 7(2б)

 

А А

Б  Б

В В

Г  Г

1   1

 

 

 

 

2   2

 

 

 

 

3   3

 

 

 

 

4   4

 

 

З

 

А  неповне окиснення Купруму(II) оксидом  

Б  дегідрохлорування  

В  хлорування, заміщення   

Г  гідратація

 1. Задача(одна на вибір)

А  Обчислити масову частку Карбону в молекулі

1,2,3 - пропантріолу(СН2ОН – СНОН – СН2ОН)

Б У етанол опустили металічний натрій масою 2,3г. Обчислити об’єм виділеного водню(н.у.).

В  Через воду  пропустили суміш газів етану та етену об’ємом 8л (н.у.). Утворилося 9,2 г етанолу. Обчислити об’ємні частки газів у суміші.

 

 

 

docx
Додано
17 листопада 2019
Переглядів
1316
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку