19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Психолого-педагогічний супровід просесу адаптації учнів 5-го класу

Про матеріал

Доповідь на тему : " Психолого-педагогічний супровід процесу адаптації учнів 5-го класу".В даній доповіді описані види роботи практичного психолога під час адаптації учнів 5-Х класів .

Перегляд файлу

Психолого – педагогічний супровід процесу  адаптації учнів

5-го класу

 

Ільніцька Марина Олександрівна,

практичний психолог

Уманської ЗОШ№11

 

      Сл.1  У процесі навчання у школі дитина проходить через ті чи інші кризові етапи, кожний із яких має свою специфіку, свої проблеми, що потребують особливої уваги педагогів, батьків та психологічної служби навчального закладу.

Сл.2 Даною проблемою переймалися вітчизняні педагоги: К.Ушинський , C. Русова , В. Сухомлинський які вважали , що принцип наступності повинен охоплювати всі сфери навчання та виховання дітей ,реалізовуючись через відповідні умови. Питання переходу з початкової ланки до середньої не раз обговорювалися психологами, вчителями початкової школи, та майбутніми класними керівниками та вчителями – предметникам які будуть працювати у 5-х класах.  І в кожного з них свої підходи до вирішення даної проблеми. Адаптація учнів молодшої школи до навчання в середній ланці відіграє важливу роль у подальшому навчанні й вихованні дитини як гармонійної особистості.

Сл.3 Існує таке  пояснення поняття адаптації: адаптація – це процес звикання  дитини до нових шкільних умов. Від благополучного протікання цього періоду залежить все подальше шкільне життя дитини – її мотивація до навчання,її здоров’я, комфорт,її ставлення до інших.   Психологи останнім часом упевнено називають це кризою. У 5-му класі діти переходять до нової системи навчання: «класний керівник – учителі-предметники». Інколи діти навіть змінюють школу, у них з’являються нові однокласники.  Більшість дітей переживає цю подію як важливий крок у своєму житті. Деякі пишаються тим, що вони подорослішали, інші мріють розпочати «нове життя». Незважаючи на таку гадану дорослість, п'ятикласник потребує ненав'язливого контролю, підтримки та допомоги, оскільки не завжди може сам зорієнтуватися в нових вимогах шкільного життя. Адаптація дитини до навчання у середній ланці школи відбувається не одразу. Це досить довгий процес, пов’язаний зі значними проблемами як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.

Сл.4 Василь Сухомлинський писав : «Потрібно знати дитину, знати її силу і слабкості , розуміти її думки, переживання,бережно доторкнутися до її серця».  Саме педагоги, батьки, фахівці психологічної служби  мають допомогти дітям.

 Для того, щоб створити якомога комфортніші умови для навчання п’ятикласників  у своїй роботі педагоги та практичні психологи користуються такою моделлю системи роботи , де намагаються якщо не подолати, то істотно пом’якшити психологічні наслідки даної проблеми,сприяти психолого – педагогічному супроводу процесу адаптації учнів 5-го класу .Нашою спільною метою є формування  у дітей адекватної самооцінки, позитивної шкільної мотивації, зниження  рівня тривожності, підвищення  рівня  психологічної компетентності батьків учнів 4—5х класів,учителів - предметників та згуртування  колективу.

Звичайно ж , є діти, які легко й вільно вливаються в шкільну систему вимог, норм і соціальних відносин, а є діти, які відчувають потребу в допомозі вчителів, батьків, практичного психолога. Такі діти мають труднощі в спілкуванні , стають неуважними, безвідповідальними, відчувають тривогу. Вчителі, як і учні, також проходять період адаптації: їм потрібно запам’ятати нових учнів, вивчити їхні особливості, переключитися на роботу з п’ятикласниками, враховуючи основні психологічні особливості дітей цього віку. Чим швидше вчителі й учні знайдуть ті спільні шляхи (вміння вчителя ставити посильні вимоги зі свого предмета, уміння класного керівника згуртувати колектив, сформувати культуру поведінки й навички спілкування, уміння учнів реально оцінювати свої можливості), тим швидше пройде адаптація учнів 5-го класу.

Сл.5  На етапі переходу дітей з початкової школи в основну перед практичним  психологом постає  вирішення таких завдань:

 • створення умов для успішної адаптації;
 • підвищення рівня психологічної готовності учнів до навчання, спілкування, пізнавального розвитку;
 • урахування вікових особливостей дітей при вивченні навчальних предметів.

Сл.6 Існують ознаки, за якими можна визначити успішність адаптації:

 • задоволеність дитини процесом навчання ;
 • легкість і успішність засвоєння програмного матеріалу ;
 • достатня самостійність при виконанні навчальних завдань;
 • задоволеність дитини міжособистісними відносинами з дорослими і однокласниками;
 • самостійне виконання завдань;
 • звернення за допомогою до дорослого лише після спроб виконати це завдання самостійно .

Сл.7 Організація роботи з наступності починається ще в початковій школі, задовго до переходу дітей у п'ятий клас.

 З метою забезпечення реальної єдності педагогічних вимог, у нашій школі працює творча група з наступності початкової та середньої ланок освіти,до складу якої входять вчителі початкових класів та вчителі – предметники . Учителі, які  будуть навчати дітей  в 5 класі, знайомляться з класом заздалегідь, з'ясовують  чому навчені діти в початковій школі, які є проблеми у дітей в засвоєнні матеріалу, роблять висновки, як їм  будувати свою подальшу роботу.

 

 

Сл.8 Класний керівник 5-го класу на першому етапі роботи обов'язково з'ясовує:

 • стан здоров'я дитини;
 • індивідуальні особливості;
 • досягнення і можливості;
 • умови проживання  дитини

Які ж першочергові проблеми цього періоду?

1. Одна з основних проблем - досягти того, щоб для дітей була створена комфортна атмосфера на уроці, щоб діти не боялися ходити на урок.

2. Використовувати таку педагогічну технологію, як створення ситуації успіху на уроці. Необхідно дати можливість дітям проявити себе якомога найкраще. 

3. Завжди дотримуватися   єдиних педагогічних вимог.

4. У роботі вчителів важливо обережно користуватися таким тонким інструментарієм, як оцінка.  Оцінка - це необхідна дія педагога в роботі з дітьми. І тут дуже важливі професійні вміння вчителя.

Оцінювання буде ефективним тільки при дотриманні ряду таких умов:

 • емоційна врівноваженість педагога;
 • доброзичливий тон при оголошенні учню оцінки ;
 • розуміння душевного стану дитини, а  не покарання відміткою,

5. Психологічна підтримка учнів, тобто комплекс заходів як з класним колективом в цілому, так і індивідуальна робота за показаннями діагностики. У школі психологічна служба: (практичний психолог, соціальний педагог)  здійснюють психологічну підтримку учнів. Потім  фахівцем  психологічної служби, на підставі проведених досліджень  учнів, складається план корекційних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Сл.9 У зв’язку з вище зазначеними проблемами забезпечення успішної адаптації учнів до нового життя  можна виділити основні види роботи психолога:        

              1. Діагностична робота;

                      2. Просвітницька робота з учителями та батьками;

                      3.Профілактична робота;

            4.Корекційно- розвивальна робота;

            5.Аналітична робота.

   Кожен із цих видів роботи має велике комплексне значення для процесу адаптації.

Сл.10  Діагностична робота

  На етапі адаптації діагностика спрямована на вивчення ступеня й особливостей пристосування до середньої школи. Вона проводиться на початку навчального року (жовтень) — перший діагностичний мінімум, та наприкінці року (травень) — другий діагностичний мінімум.

При вивченні учнів 5-го класу враховую параметри, які складають психолого-педагогічний статус школяра. Ці параметри безпосередньо впливають на  адаптацію учня. Чим вищі показники за цими параметрами, тим швидше проходить процес адаптації .

 Для проведення діагностичної роботи  практичні психологи у своїй роботі використують     низку методик .

 

Сл.11  Просвітницька робота з учителями та батьками

   Робота з учителями найчастіше проводиться у вигляді теоретичних семінарів, де розглядаються вікові особливості дітей даного віку  та практичних занять. Практичний психолог проводить з учителями, які будуть викладати в 5-му класі, практичні заняття, на яких  вирішуються низка  проблем, пов’язаних із 5-м класом, у вигляді гри, практичне заняття з розвитку творчості вчителя (що є необхідним у роботі саме з таким віком дітей), які  зменшуютьт ризик виникнення конфлікту між учителем та учнем та вчителями між собою.

Проведення практичних занять показало, що користь від них дуже велика. Учителі підвищують рівень психологічної освіти, розвивають у себе творчі здібності та вчаться спілкування без конфліктів. Консультування здійснюється за наявності проблеми звернення і відбувається як індивідуально, так і в групах.

Робота з батьками — важливий і клопіткий процес. Спілкування відбувається більшою мірою на батьківських зборах та під час індивідуальних консультацій.   На батьківських зборах у 4—5-му классах порушуються питання про особливості дітей данного віку, проблеми, які можуть виникати на початку навчання в 5-му класі, про надання допомоги батькам у вихованні дітей. Для цього використовую анкети, проективні методики, пам’ятки, практичні заняття з елементами тренінгу . Такі заняття завжди викликають інтерес у батьків, тому що вони під час занять намагаються пізнати свою дитину ще більше й допомогти їй, а також  відкрити для себе щось нове й цікаве.

Сл.12   Профілактична робота

   Цей вид роботи — профілактичний, він відіграє провідну роль в адаптації учнів до основної школи. Психологічна профілактика — це система заходів, спрямованих на охорону здоров’я, попередження неблагополуччя розвитку дитини, створення психологічних умов, сприятливих для розвитку.

Психологічна профілактика починається тоді, коли ще немає особливих  труднощів у поведінці дитини. У цьому і є важливість саме цього виду роботи психолога під час адаптації учнів до навчання в основній школі. Під час профілактики практичні психологи  консультують  вчителів і батьків, дають поради, які допоможуть надалі уникати конфліктних ситуацій і поточних проблем. З учнями 4го класу проводяться  заняття профілактичного характеру. На цих заняттях разом з учнями вирішуються низка ситуацій, які допоможуть їм під час адаптації. Ці вправи спрямовані на згуртованість колективу, на пізнання самого себе, на формування навичок взаємодії в колективі, на більш інтенсивну роботу на уроці.

 Сл.13  Корекційно-розвивальна робота

Психокорекційна та розвивальна робота — це такий вид психологічної допомоги, який передбачає більш активний цілеспрямований вплив на особистісний, поведінковий та інтелектуальний розвиток дитини.

Цей вид роботи потребує ретельнішої підготовки і, як правило, більше часу.

Психологічну корекцію психолог проводить із тими учнями, у яких під час діагностичної роботи були виявлені певні труднощі чи відхилення. Кожен психолог, перш ніж почати цю роботу, мусить поставити собі запитання: Що коригувати, а що розвивати? Як саме це робити? Тільки після цього можна починати працювати. Корекційно-розвивальну роботу можна проводити в группах та індивідуально. Найчастіше корекційно-розвивальна робота дає вагомі результати, коли використовуються нетради ційні методи. На розвивальних заняттях використовуються  елементи тренінгу. Ці заняття проходять завжди цікаво і викликають неабиякий інтерес. Узагалі, цей вид роботи дуже цікавий і водночас відповідальний та потребує великої уваги з боку психологів.

Сл.14 Рекомендації  вчителям – предметникам у роботі з п'ятикласниками:

1. Враховуйте труднощі адаптаційного періоду, вікові особливості п'ятикласників при виборі термінології, доборі методичних прийомів.

2.  Не перевантажуйте учнів надмір­ними за обсягом домашніми завданнями, дозуйте їх з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку.

3. Стежте за темпом уроку — висо­кий темп заважає багатьом дітям засвоювати матеріал.

Сл.15 4. Налагоджуйте емоційний контакт з класом.            

5.На засіданнях методичних об'єд­нань, класних та шкільних нара­дах відпрацюйте єдині вимоги до  учнів (дотримуйтесь єдиного орфо­графічного режиму, критеріїв оці­нювання).

6. Продовжуйте розвиток та форму­вання ключових компетентностей дітей.

7.  Налагоджуйте емоційний контакт з батьками школярів.

8.Ніколи не використовуйте оцін­ку як засіб покарання учня. Оцін­ка досягнень повинна орієнтуватися на успіх, сприяти мотивації навчання, а не її зниженню.

Сл.16 9.Фіксуйте позитивну динаміку в розвитку кожного учня (не порів­нюйте Катерину і Миколу, а порів­нюйте Миколу сьогодні і вчора).

10. Розвивайте навички самоконтролю, вміння оцінювати свою ро­боту й роботу класу. Не бійтеся визнавати свої помилки. Постій­но аналізуйте «плюси» і «мінуси» у своїй роботі.

11. Використовуйте різні методики в групах, парах, індивідуально.

12. Не утворюйте психотравмуючих ситуацій при виставленні оцінок за підсумкові роботи. Виставляйте оцінки не фор­мально, а з урахуванням особис­тісних досягнень кожного учня.

                      ПОРАДИ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

                    5-го класу щодо успішної адаптації учнів:

Сл.17-  проявляти доброзичливе ставлення, підтримку;

 • реалізовувати демократичний стиль керівництва;
 • не висувати на початку року великих вимог до дітей, пам’ятати різницю між п’ятикласниками та іншими учнями середньої школи;
 • намагатись, щоб заняття викликали в учня позитивні переживання, позитивне емоційне ставлення до навчального предмету;

Сл.18  -орієнтувати дітей на вироблення об’єктивних критеріїв успішності і неуспішності, прагнення перевірити свої можливості і знаходити (за допомогою дорослих) шляхи подальшого їх розвитку і вдосконалення;

 • допомогти учням із низьким соціальним статусом в класному колективі відчути себе потрібними і бажаними в класі:
 • варто проводити відповідні класні години для покращення неформальних відносин між дітьми з використанням активних форм роботи;

Сл.19 -  залучати  учнів до позакласної роботи, групових заходів, щоб діти  більше спілкувалися;

 • на позакласних заходах давати можливість проявити себе з кращої сторони;
 • звертати увагу однокласників на успіхи цих дітей у тому, що в них виходить.

Сл.20-  П’ятий клас – кінець дитинства ,  період що безпосередньо передує підлітковому . У цей час діти відкриті і довірливо ставляться до дорослих, визнають їх авторитет , чекають від учителів, батьків та інших дорослих допомоги і підтримки . Це відкриває великі можливості для виховних впливів . 

Отже, успішній адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі сприятимуть цілеспрямована координація дій учителів,практичних психологів та адміністрації школи та  їхній професіоналізм і досвідченість.

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
2206
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку