Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів растрових та векторних зображень.

Про матеріал
Растрове зображення складається з точок — пікселів відповідних кольорів і нагадує аркуш паперу в клітинку, на якому кожна клітинка зафарбована певним кольором. Растрове зображення складається з точок — пікселів відповідних кольорів і нагадує аркуш паперу в клітинку, на якому кожна клітинка зафарбована певним кольором.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

За новою програмою 2017 року. Урок 2 Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів растрових та векторних зображень.

Номер слайду 2

Властивості растрових зображень. Розділ 1 § 1.1 Піксель є найменшим об'єктом растрового зображення і має такі властивості: Розташування. Коліряке вказує на місцезнаходження пікселя в сукупності пікселів зображення. Растрові зображення ви опрацьовували у графічному редакторі Paint.

Номер слайду 3

Властивості растрових зображень. Розділ 1 § 1.1 Будь-яке растрове графічне зображення як єдиний графічний об'єкт має певні властивості. Розглянемо деякі з них:розмір — ширина та висота малюнка; значення властивості задають в одиницях довжини (сантиметрах, дюймах) або в пікселях;Вікно властивостей зображення в растровому редакторі Paint

Номер слайду 4

Властивості растрових зображень. Розділ 1 § 1.1(Продовження…) Властивості графічних об’єктів:роздільність (англ. resolution — розкладання на складові) — кількість пікселів на одиницю довжини зображення; вимірюється в dpi (англ. dots per inch — точок на дюйм) або пікселів/см. Що більше значення цієї властивості, то чіткішим і якіснішим виглядає зображення, але й більшим є розмір його файла;

Номер слайду 5

Властивості растрових зображень. Розділ 1 § 1.1(Продовження…) Властивості графічних об’єктів:глибина кольору — кількість бітів, що використовуються для кодування кольору одного пікселя; вимірюється в bpp (англ. bits per pixel — бітів на піксель). Що більше довжина двійкового коду кольору пікселя, то більше кольорів можна використати в малюнку. Визначає кількість кольорів, що використовуються в кодуванні зображення.

Номер слайду 6

Властивості векторних зображень. Розділ 1 § 1.1 Векторні зображення, на відміну від растрових, мають інші властивості, що зумовлено іншими принципами кодування даних. Так, у векторних зображень відсутня така властивість, як роздільність. Не мають важливого значення для векторного зображення й ширина та довжина зображення, оскільки в подальшому зображення може бути збільшено або зменшено без втрати якості.

Номер слайду 7

Властивості векторних зображень. Розділ 1 § 1.1 Основними властивостями векторних зображень є: Види графічних примітивів, з яких будується зображення. Кількість кольорів, що використовуються для створення зображення

Номер слайду 8

Властивості векторних зображень. Розділ 1 § 1.1 Графічні примітиви мають такі властивості: Розмір. Форма. Колір і товщина ліній контуру. Колір і спосіб заливки внутрішньої області та інші

Номер слайду 9

Властивості векторних зображень. Розділ 1 § 1.1 Властивості графічного примітива. Лінія контуру. Внутрішня область. Висота графічного примітива. Ширина графічного примітива

Номер слайду 10

Властивості векторних зображень. Розділ 1 § 1.1 Приклади значень, яких може набувати лінія контуру як властивість графічного примітива в одному з редакторів векторної графіки. Приклади значень властивостей лінії контуру. Тип (стиль) лініїТовщина (ширина)Колір

Номер слайду 11

Властивості векторних зображень. Розділ 1 § 1.1 Внутрішня область може заповнюватися різними способами. Приклади заповненнявнутрішньої області графічного примітива. Зафарбування одним кольором. Зафарбування з плавним переходом між кольорами. Штрихування. Заповнення шаблоном растрового зображення

Номер слайду 12

Для тих, хто хоче знати більше. Розділ 1 § 1.1 Кодування зображення в растровій графіці полягає в кодуванні кольору кожного пікселя зображення. Що більше пікселей містить зображення, то воно якісніше і то більше розмір файла, що містить це зображення. Крім кількості пікселів, на якість зображення і відповідно на розміри файла впливатиме і кількість кольорів, якими можна зафарбувати кожен піксель.

Номер слайду 13

Кодування графічних даних у растровій графіціРозділ 1 § 1.1 Якщо створювати зображення тільки із чорних і білих пікселів, то для кодування кожного пікселя достатньо одного біта. Наприклад,Кодуємо чорний колір. Кодуємо білий колір. Одиницею. Нулем10

Номер слайду 14

Кодування графічних даних у растровій графіціРозділ 1 § 1.1 Якщо зображення матиме, наприклад, 256 відтінків сірого кольору, то для кодування одного пікселя нам буде потрібно. Піксель чорного кольору тоді матиме код. Піксель білого кольору тоді матиме код11111111000000008 біт (256 = 28)

Номер слайду 15

Кодування графічних даних у растровій графіціРозділ 1 § 1.1 Кольорові комп'ютерні фотографії, як правило, мають не менше 16 777 217, або 224 кольорів. Кожен піксель буде кодуватися 24 бітами, або 3 байтами. Монохромний рисунок16-колірний рисунок256-колірний рисунок

Номер слайду 16

Кодування графічних даних у векторній графіціРозділ 1 § 1.1 Кодування у векторній графіці базується на описі певних властивостей геометричної фігури - графічного примітива. Для побудови круга достатньо вказати: Координати центра. Радіус круга. Товщину, стиль і колір лінії кола. Колір заливки

Номер слайду 17

Чи знаєте ви, що... Розділ 1 § 1.1 Сучасні смартфони мають камери, які можуть створювати фотографії, що містять від 5 до 20 мільйонів пікселів(5-20 Мп).

Номер слайду 18

Формати файлів растрових і векторних зображень. Розділ 1 § 1.1 Ви вже знаєте, що, текстималюнкимузикапід час роботи з комп'ютером зберігаються у файлах. Залежно від того, які дані зберігають у файлах, розрізняють, текстовіграфічнізвукові та інші файли. Однак навіть серед графічних файлів є різні за форматом файли. Це пов'язано з різними способами кодування даних у цих файлах.

Номер слайду 19

Формати файлів растрових і векторних зображень. Розділ 1 § 1.1 У кожного з них є свої переваги та недоліки, які й визначають доцільність їх використання під час роботи з тими чи іншими зображеннями. Розрізняють формати файлів:у яких растрові зображення зберігають без втрати якостіу яких якість зображення частково погіршують для зменшення розмірів файла

Номер слайду 20

Формати файлів растрових і векторних зображень. Розділ 1 § 1.1 Серед усього розмаїття форматів немає того ідеального, який би задовольняв усі можливі вимоги користувачів. Тому графічні редактори надають користувачу можливість самостійно обирати формат файла, у якому буде збережено зображення, залежно від цілей роботи з ним і подальшого використання.(англ. Bit. Map Image — бітова карта) — зображення зберігається без втрати якості, тому розміри цих файлів досить великі. Стандартне розширення імені файлів цього типу — bmp. BMPФормати файлів растрових зображень:

Номер слайду 21

Формати файлів растрових і векторних зображень. Розділ 1 § 1.1(Продовження…) Формати файлів растрових зображень (англ. Joint Photographic Expert Group — об'єднана експертна група в галузі фотографії) — розмір графічних файлів зменшується за рахунок втрати частини даних і погіршення якості зображення. Стандартні розширення імен файлів — jpg або jpeg. JPEG(англ. Graphics Interchange Format — графічний формат для обміну) — призначено для зберігання зображень, що мають до 256 кольорів (наприклад, мальовані ілюстрації), а також анімованих зображень. Стандартне розширення імен файлів — gif. GIF

Номер слайду 22

Формати файлів растрових і векторних зображень. Розділ 1 § 1.1(Продовження…) Формати файлів растрових зображень (англ. Portable Network Graphic — портативна мережева графіка) — файли цього формату мають невеликий розмір без погіршення якості зображення. Стандартне розширення імен файлів цього типу — png. PNG(англ. Tagged Image File Format — теговий формат файлів зображень) — зберігає зображення без втрати якості, використовується в поліграфії, під час сканування зображень. Як і файли формату BMP, мають великі розміри. Стандартне розширення імен файлів цього формату — tif або tiff. TIFF

Номер слайду 23

Формати файлів растрових і векторних зображень. Розділ 1 § 1.1Існують й інші формати растрових графічних файлів, такі як: PCX, IFF, LBM, IMG, MAC, MSP, PGL. Для документів, які передаються мережею Інтернет, дуже важливим є невеликий розмір файлів, оскільки від цього залежить час передавання даних. Тому використовують графічні формати, що мають менші порівняно з іншими розміри: JPGGIFPNG

Номер слайду 24

Формати файлів растрових і векторних зображень. Розділ 1 § 1.1 Серед файлів векторної графіки частіше використовують такі формати:(англ. Adobe Illustrator) — стандартний формат файлів редактора векторної графіки Adobe Illustrator. Файли мають розширення імені аі. AI(англ. Corel. DRaw) — стандартний формат файлів векторного графічного редактора Corel. Draw. Файли даного формату можуть мати розширення імені cdr або cdt. CDR(англ. Scalable Vector Graphics — векторна графіка, що масштабується) — універсальний формат, який має широке застосування під час створення креслень і веб-сайтів. Стандартне розширення імен файлів — svg. SVG

Номер слайду 25

Формати файлів растрових і векторних зображень. Розділ 1 § 1.1(Продовження…) Формати файлів векторної графіки: (англ. Windows Meta. File — метафайл Windows) — універсальний формат для програм, що працюють в операційній системі Windows. Використовується для зберігання колекції графічних зображень Microsoft Clip Gallery. Можливі розширення імен файлів — wmf, emf, wmz, emz. WMF (англ. Open. Document Graphic file - графічний файл відкритих документів) - формат файлів векторної графіки, що використовується програмою Libre. Office Draw. ODG

Номер слайду 26

Для тих, хто хоче знати більше. Розділ 1 § 1.1 Переважна більшість редакторів растрової графіки можуть перетворювати векторну графіку в растрову. Цей процес займає небагато часу. Набагато складніше здійснити перетворення растрової графіки у векторну. Цей процес може бути доволі тривалим і потребує окремої програми. Прикладом такої програми може бути Corel. TRACE. Процес перетворення растрової графіки у векторну називається трасуванням.

Номер слайду 27

Переваги та недолікирізних видів графіки. Розділ 1 § 1.1 Переваги та недоліки растрових зображень

Номер слайду 28

Переваги та недолікирізних видів графіки. Розділ 1 § 1.1 Переваги та недоліки векторних зображень

Номер слайду 29

Розгадайте ребусграфіка. Розділ 1 § 1.1 Векторна

Номер слайду 30

Дайте відповіді на запитання. Які властивості векторних графічних зображень ви знаєте?Які формати графічних файлів ви знаєте? Які з них використовують для зберігання растрових зображень, а які - векторних?Розділ 1 § 1.1 На значення яких властивостей файла впливає формат? На основі чого здійснюється вибір формату графічного файла?Які переваги та недоліки векторних і растрових зображень?

Номер слайду 31

Домашнє завдання. Проаналізувати§ 1.1, ст. 8-16 Розділ 1 § 1.1

Номер слайду 32

Працюємо за комп’ютером. Розділ 1 § 1.1 Сторінка13-14

Номер слайду 33

Дякую за увагу!За новою програмою. Урок 2

pptx
Додано
4 березня
Переглядів
152
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку