19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ МЕТОДИСТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В КРИВОРІЗЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ

Про матеріал
Яка ж роль методичної служби закладу професійно-технічної освіти для формування компетентнісного підходу у підготовці кваліфікованих робітників зварювального виробництва? Роль полягає у формуванні та системній підготовці якісних компетентностей педагога, який буде готовим до змін, а значить навчить компетентного учня. Зупинюсь на деяких ключових компонентах професійної компетентності педагогів, що готують майбутніх зварювальників
Перегляд файлу

 

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ МЕТОДИСТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В КРИВОРІЗЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ

СЕРЕДЕНКО-РОЖКО Л.О. методист Криворізького професійного будівельного ліцею (м. Кривий Ріг Дніпропетровська обл.)

 

 Яка ж роль методичної служби закладу професійно-технічної освіти для формування компетентнісного підходу у підготовці кваліфікованих робітників зварювального виробництва? Роль полягає у формуванні та системній підготовці якісних компетентностей педагога, який буде готовим до змін, а значить навчить компетентного учня. Зупинюсь на деяких ключових компонентах професійної компетентності педагогів, що готують майбутніх зварювальників. Інформаційна компетентність, яка передбачає володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації. Серед них уміння й навички роботи з друкованими джерелами, уміння здобувати інформацію з інших джерел, переробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу. Результатом інформаційної компетентності є створені блоги викладачів спецтехнології  та майстрів виробничого навчання http://blogvikla.blogspot.com/;http://svbudyka.blogspot.com/, http://surnina59li.blogspot.com/, http://gruvalpzvarnuk5.blogspot.com/,

Продуктивна компетентність - це вміння працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них. Більшість науковців серед ключових компетенцій педагога на перше місце ставить саме продуктивну компетентність. Також продуктивною компетентністю вважаю наступні заходи:

 - проведення ліцейного конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання Криворізького професійного будівельного ліцею

«Майстер виробничого навчання . Професія гаряча обробка металів». Частиною проведення конкурсу був спеціальний тур,  де майстри виробничого навчання представляли систему створення комплексно-методичного забезпечення уроків виробничого навчання. Методист разом з старшим майстром, як члени журі перевіряли КМЗ за спеціальним алгоритмом і дані заносили в Таблицю критеріїв оцінювання змісту комплексно-методичного забезпечення уроків виробничого навчання з професій: «Електрогазозварник»; «Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах». Автономізація на компетентність - це здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність. Адже педагог перш за все вчиться сам, це вічний учень. Педагоги постійно займаються самоосвітою вони є учасниками Міжнародних,  Всеукраїнських, обласних, міських форумів, а саме:

 - вебінар ІПТО НАПН України з технології проектного навчання. Доповідь «Впровадження проектного навчання з метою формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників. З досвіду роботи викладача спецтехнології»;

- навчально-методичний семінар новітніх технологій на базі Криворізького кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетровській області: «Ознайомлення з регіональним компонентом для професії «Електрогазозварник»;

- у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення»;

 -  на базі ліцею було проведено Всеукраїнську інтернет-конференцію «Модель інноваційно-освітнього простору ПТНЗ. Методист і старший майстер: компетентність та методичні аспекти в роботі» https://www.youtube.com/watch?v=kDECSNIHRCM&feature=youtu.be .

А також вже у цьому році,  у листопаді,  17 педагогів ліцею (переважно майстри виробничого навчання) з них 6 педагогів, що готують майбутніх зварювальників приєдналися до 10 Інтернет-марафону ВГ «Основа»  «Інноваційні технології та методики освіти» http://osnova.com.ua/news/940  і були учасниками вебінарів : -  STEM-освіта — світовий освітній тренд; -  Використання інформаційно-комп’ютерних систем у процесі управління Новою українською школою; - Лідерство у школі. Готовність до змін;

 -  Створення та ведення персонального блогу учителя;

 -  Технології Web-2.0 та інтернет-сервіси для педагога, їх місце в сучасному уроці;

 - Створення інтегрованого уроку за допомогою «живих картинок» на ThingLink.

 Предметна компетентність, до змісту якої входить володіння певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціальність). Це сукупність умінь і навичок, необхідних для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому. До неї входять уміння вибирати правильний стиль і тон у спілкуванні, управляти їх увагою, темпом діяльності. Прикладом розвитку цієї компетентності є проведення щорічних практичних звітів серед викладачів та майстрів виробничого навчання, методичних конкурсів на  кращу освітню ініціативу педагогічного складу (викладачів, майстрів виробничого навчання, голів методичних комісій, вихователів гуртожитку, психолога, соціального педагога, бібліотекаря)  містить. Положення про проведення містить Додаток 1,  переможецею якого в цьому році була викладач спецтехнології з професії «Електрогазозварник» вона працювала над темою Імплементація уроків теоретичного навчання у конкретне виробництво.  Посилання на матеріали конкурсу http://kpbl.ucoz.ua/Konkurs/surnina_l-urok_na_virobnictvi.pdf .

  Соціальна компетентність - це вміння жити та працювати з оточуючими та бути в темі сучасного ринку праці, інноваційних виробничих технологій, регіонального компоненту, тому педагоги є учасниками співпраці з

- ТОВ «Криворіжелектромонтаж» - залучення до проектів виробничого туризму, відвідання екскурсій до музеїв на виробництві;

- ТОВ «Світекс» - Проект «Інноваційні підходи в стажуванні педагога(майстра виробничого навчання) на виробництві;

 - ПАТ «Північний ГЗК» - діє Программа співпраці між підприємством 

та ліцеєм щодо залучення  талановитої, кваліфікованої молоді

на виробництво.

 

 

Список використаних джерел:

1. Гуржій А.М., Орлова І.В., Шут М.І., Самсонов В.В. Засоби навчання загально-освітніх навчальних закладів (теоретично-методологічні основи).

2. Коваленко В. Науково-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців з будівельної механізації.//Професійно-технічна освіта. №3,

3. Ничкало Н.Г. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів професійної освіти в нових соціально-економічних умовах. Удосконалення навчально-виховного процесу в професійних закладах сільськогосподарського профілю. Науково-методичний збірник. Відпов. Ред. Ничкало Н.Г.-К.: Інститут системних досліджень освіти. Інститут педагогіки АПН України.-1993.-

Додаток 1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс

на кращу освітню ініціативу педагогічного складу (викладачів, майстрів виробничого навчання, голів методичних комісій, вихователів гуртожитку, психолога, соціального педагога, бібліотекаря)

Методичний кабінет ліцею оголошує ліцейний конкурс на кращу освітню ініціативу, яка буде  реалізована конкретним учасником конкурсу у 2016-2017 н.рр..

Конкурс покликаний створити комунікаційний майданчик для впровадження найкращих ідей у сферах – навчання; навчально-виробничої сфери та виробничої (практичної) сфери.  Створення менеджментного  міжсферового  партнерства та запровадження інноваційних методів діяльності в роботі ліцею для його успішного функціонування направленого на модернізацію і оновлення.

Метою конкурсу є відзначення, популяризація та поширення досвіду роботи кращих працівників про освітні ініціативи, які будуть реалізовані у 2016-2017 н.рр., що сприятиме зростанню іміджу ліцею . 

Учасники конкурсу викладачі, майстри виробничого навчання, голови методичний комісій, вихователі гуртожитку, психолог, соціальний педагог, бібліотекар


Для участі у конкурсі необхідно  зареєструватися (заповнити заявку до 10.09.2016)  Додаток 1  на сайті КПБЛ  http://www.kpbl.ucoz.ua у рубриці «Конкурс 2017»
Отримані, в рамках конкурсу описи ініціатив, будуть опубліковані на сайті,  а переможці конкурсу отримають Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів. 
Спосіб реалізації ініціативи – її оприлюднення шляхом практичного впровадження (Всеукраїнська конференція; семінар; секція, інша реаліті форма реалізації).
Переможці визначатимуться в таких номінаціях:

 •                       краща ініціатива у сфері управління для педагогічних працівників зі складу резерву.
  • Складання Бізнес проекту КПБЛ;
  • Складання стратегічного плану розвитку ліцею (збільшення держзамовлення; зменшення витрат на підготовку одного учня; ліцензування сучасних професій на вимогу стану економіки у державі)
  • Складання єдиного щорічного Плану ліцею;
  • Генеральний (конкретний) План організації і контролю за профорієнтаційною роботою (в розрізі  - 1. Педагог, 2.  Місяць його роботи вересень-червень по профорієнтації; 3.школи де він був з вересня по червень – (2,3 шкіл мало для плану 10 чоловік); 4 професії де співпадають його професійні інтереси  -  кого привів і де викладає години (наскільки фейкова його профорієнтація; % абітурієнтів по заявах, які відвідали ліцей%; % батьків, які відвідали ліцей; кількість шкільних зборів, які відвідав профорієнтатор. Кількість дом. адреса
  • 5 працює педагог один чи входить у робочу групу по профорієнтації )
 •                       краща ініціатива у сфері навчання (професійно-теоретичний сектор) – викладачі спецтехнології;
 •                       краща ініціатива у сфері навчання (професійно-практичний сектор) – майстри виробничого навчання;
 •                       краща ініціатива у сфері навчання (загальноосвітній сектор) – викладачі загальноосвітники;
 •                       краща ініціатива у сфері методичного супроводу
 •                       краща ініціатива у сфері виховання


Критерії відбору переможців: 

Головний критерій: модернізація і оновлення навчально-виховного середовища (процесу)в ліцеї, як результат реалізації ініціативи;

 •                       вплив реалізованої ініціативи на громадський рейтинг (он-лайн голосування);
 •                       актуальність проблеми на вирішення якої була спрямована ініціатива;
 •                       іноваційнійсть та оригінальність;
 •                       життєздатність та можливість до самореалізації ініціативи -  самоменеджменту;
 •                       здатність до реаліті  - ініціативи.Визначення переможців:
Конкурсна комісія з визначення переможців конкурсу складатиметься з представників освітніх партнерських установ та організацій, що входять до складу Міністерства освіти і науки України, а також незалежного онлайн-голосування. Рішення конкурсної комісії буде опубліковане на сайті КПБЛ у травні 2017 року.

 

Додаток 1

Заявка

на участь в конкурсі на кращу освітню ініціативу педагогічного складу (викладачів, майстрів виробничого навчання, голів методичних комісій, вихователів гуртожитку, психолога, соціального педагога, бібліотекаря)

 

 

ПІБ

Посада

Номінація

Тема освітньої ініціативи

Спосіб реалізації, дата оприлюднення

Очікуваний результат на фінішу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

doc
Додано
25 жовтня 2019
Переглядів
264
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку