28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Рекомендації фахівцям ІРЦ щодо складання висновків комплексної оцінки дитини

Про матеріал
Надані рекомендації щодо оформлення висновка комплексної оцінки дитини з урахуванням визначення особливої освітньої потреби дитини та програми навчання. При складані висновка за основу взяти нормативно-правові документи та спеціальні програми для дітей з особливими освітніми потребами. Головною метою фахівців ІРЦ є визначення особливої освітньої потреби дитини та відповідно программа навчання для дитини В умовах інклюзивного навчання кількість годин для надання корекційно-розвиткових послуг надається в залежності від визначення особливої освітньої потреби дитини.
Перегляд файлу

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

ПО ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНУ

вул. Запорізька, 13 А, м. Запоріжжя, 69002, тел.(061)707-20-12, Е-mail: [email protected]

                                       Директор ІРЦ  Очеретнюк Тетяна Леонідівна

   

         Методичні рекомендації щодо оформлення висновку про комплексну

 психолого- педагогічну оцінку розвитку дитини

 п.7  ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ  

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Розвиток пізнавальних процесів відповідає нормі даної вікової категорії.

Розвиток пізнавальних процесів в межах норми даної вікової категорії  (обмеженість навчальних знань і умінь)  

Навчати за типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти  I ступеня

(II ступеня, III ступеня),  ___ клас

Навчання в  корекційному (спеціальному) класі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання в  інклюзивному  класі

 

(в межах норми)

 

(порушеннями  інтелекту )

 

 

 

 

 

 

Рекомендована  типова  освітня   програма  початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з затримкою психічного розвитку, __ клас. Корекційно-розвиткові заняття  з розвитку мовлення, корекції розвитку   (вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель-дефектолог).  

Ні .   Індивідуальний навчальний план

1.Типові  освітні   програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня  для дітей з:

Наказ МОН від 25.06.2018 №693 

Ввести типову освітню програму в дію  з 2018-2019 н.р. для 2-4 кл

- з інтелектуальними порушеннями (розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка);

- порушеннями слуху:

(глухих дітей (розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови, ритміка; лікувальна фізкультура);

дітей зі зниженим слухом (розвиток слухового сприймання та формування вимови;  ритміка; лікувальна фізкультура);

- порушеннями зору:

(сліпих дітей (орієнтування в просторі, розвиток мовлення, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка);

дітей зі зниженим зором (розвиток мовлення, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка);                                                                                                                                                                                                                                  

- із затримкою психічного розвитку (розвиток мовлення, ритміка, корекція розвитку);

- тяжкими порушеннями мовлення (корекція мовлення, корекція розвитку, логоритміка, лікувальна фізкультура);

порушенням опорно-рухового апарату (лікувальна фізкультура, корекція розвитку);

- зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушенням - орієнтування в просторі, розвиток мовлення, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка);

- зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями слуху  в поєднанні з інтелектуальними порушеннями - розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови, розвиток слухового сприймання та формування вимови; ритміка; лікувальна фізкультура);

- зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями опорно - рухового апарату  в поєднанні з інтелектуальними  порушеннями - лікувальна фізкультура, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування);

-  з  інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів (психомоторний та сенсорний розвиток, логопедичні заняття, ритміка);

Наказ МОН від 26.07. 2018 р. № 814

Ввести типову освітню програму в дію поетапно:

У 1-х класах – з 2018-2019 н.р.;

у 2-х класах – з 2019-2020 н.р.;

у 3-х класах – з 2020-2021 н.р.;

у 4-х класах – з 2021-2022 н.р.;

- інтелектуальними порушеннями (розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура (ритміка);

- порушеннями слуху:

(глухих дітей (розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови, лікувальна фізкультура (ритміка);

дітей зі зниженим слухом (розвиток слухового сприймання та формування вимови; лікувальна фізкультура (ритміка);

- порушеннями зору: (орієнтування в просторі, розвиток мовлення, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура (ритміка);

- із затримкою психічного розвитку (розвиток мовлення, ритміка, корекція розвитку);

- із затримкою психічного розвитку (з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини (корекція мовлення, ритміка, корекція розвитку);

- тяжкими порушеннями мовлення (корекція мовлення, корекція розвитку, логоритміка, лікувальна фізкультура);

порушенням опорно-рухового апарату (лікувальна фізкультура, корекція розвитку);

- зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушенням - орієнтування в просторі, корекція мовлення, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура (ритміка);

- зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями слуху  в поєднанні з інтелектуальними порушеннями - розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови (для глухих дітей), розвиток слухового сприймання та формування вимови ( для дітей зі зниженим слухом); соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура (ритміка);

- зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями опорно - рухового апарату  в поєднанні з інтелектуальними  порушеннями - лікувальна фізкультура, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування);

- з аутичними порушеннями тяжкого ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів (психомоторний та сенсорний розвиток, альтернативна комунікація, ритміка, логопедичні заняття)

Наказ МОН від 26.07. 2018 р. № 816

Ввести типову освітню програму в дію  з 2018-2019 н.р.

-з інтелектуальними порушеннями (розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура (ритміка);

 

 

2.  Типові  освітні  програми   спеціальних закладів загальної середньої освіти  II  ступеня  для дітей з:  

Наказ МОН від 12.06.2018 №627

- порушеннями зору:

(сліпих дітей (орієнтування в просторі, розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура (ритміка);

дітей зі зниженим зором (розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура (ритміка);                                                                                                                                                                                                                                  

- порушеннями слуху:

(глухих дітей (розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови, лікувальна фізкультура (ритміка);

дітей зі зниженим слухом (розвиток слухового сприймання та формування вимови;  лікувальна фізкультура (ритміка);

порушенням опорно-рухового апарату (лікувальна фізкультура, корекція розвитку);

- із затримкою психічного розвитку (розвиток мовлення, корекція розвитку, лікувальна фізкультура (ритміка);

- з інтелектуальними порушеннями (розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура (ритміка);

- з тяжкими порушеннями мовлення (корекція мовлення, логоритміка, лікувальна фізкультура (ритміка);

- зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушенням - орієнтування в просторі, розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура (ритміка);

- зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями слуху  в поєднанні з інтелектуальними порушеннями - розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови, лікувальна фізкультура (ритміка);

- зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями опорно - рухового апарату  в поєднанні з інтелектуальними  порушеннями - лікувальна фізкультура, корекція розвитку, соціально-побутове орієнтування);

 - з аутичними порушеннями тяжкого  ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів (психомоторний та сенсорний розвиток, альтернативна комунікація, ритміка, логопедичні заняття) ( наказ МОН від 10.06.2019 № 808: зміни до наказу МОН  від 12.06.2018 № 627)

Наказ МОН від 26.07. 2018 р. № 815

- із затримкою психічного розвитку (розвиток мовлення, корекція розвитку, лікувальна фізкультура (ритміка);

Для учнів спеціальних шкіл:

6 клас – на 2018-2019 н.р.;

7 клас – на 2018-2019 н.р.;

8 клас – на 2018-2019 н.р.;

9 клас – на 2018-2019 н.р.;

 

 

 

3. Типові  освітні  програми  спеціальних закладів загальної  середньої освіти  III  ступеня  для дітей з:

Ввести Типову освітню програму в дію:

для 11-х класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами на 2018/2019, 2019/2020 навчальний рік;

для 12-х класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами на 2018/2019, 2019/2020 та 2020/2021 навчальний рік.

- порушеннями зору:

(сліпих дітей та дітей зі зниженим зором);                                                                                                                                                                                                                                  

- порушеннями слуху:

(глухих дітей та дітей зі зниженим слухом);

порушенням опорно-рухового апарату

Вибір курсів з корекційно-розвиткової роботи у старшій школі визначається навчальним закладом відповідно до контингенту в межах передбачених годин («Соціально-побутове орієнтування», «Орієнтування в просторі», «Українська жестова мова», «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови», «Розвиток слухового сприймання та формування вимови», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка», «Корекція розвитку»).

Інклюзивне навчання для дітей :

Постанова Кабінету Міністрів України №588 від 9 серпня 2017 р. "Зміни, що вносяться до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах                                                                                                  

три — п’ять годин

— для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями;

п’ять — вісім годин

— для дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку тощо).

Рекомендована типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з затримкою психічного розвитку, __ клас. Корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення, корекції розвитку, ритміки ( вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог).  

При умові інклюзивного навчання навчати за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня , ___ клас з використанням програм з корекційно-розвиткової роботи для дітей з затримкою психічного розвитку.

Потребує 3-8 годин для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог ).

Ні . Індивідуальний навчальний план

(Потребує супроводу асистента дитини)

 Інклюзивне навчання для дітей :

інтелектуальними порушеннями ;

- зі складними порушеннями розвитку ( з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушенням);

- зі складними порушеннями розвитку ( з порушеннями слуху в поєднанні з інтелектуальними порушеннями );

- зі складними порушеннями розвитку ( з порушеннями опорно- рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями ).

- з аутичними порушеннями тяжкого ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів

Рекомендована типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей - зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушенням) , __ клас. Корекційно – розвиткові заняття з орієнтування в просторі, корекції мовлення, корекції розвитку, соціально-побутового орієнтування, лікувальної фізкультури (ритміки) (вчитель-дефектолог (тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог).  

При умові інклюзивного навчання навчати за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня , ___ клас з використанням Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей зі складними порушеннями розвитку ( з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушенням)

Потребує 5-8 годин для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (вчитель-тифлопедагог, практичний психолог, вчитель- дефектолог, вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог ).

(Для дітей з інтелектуальними порушеннями – 3-5 годин).

Так Індивідуальний навчальний план

( Потребує супроводу асистента дитини)

Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

 1. Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої

освіти з українською мовою навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями

 1. Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої

освіти з українською мовою навчання для дітей з  порушеннями слуху

 1. Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої

освіти з українською мовою навчання для дітей з  порушеннями зору 

 1. Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої

освіти з українською мовою навчання для дітей із  затримкою психічного розвитку 

 1. Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої

 освіти з українською мовою навчання для дітей  з порушеннями опорно- рухового апарату  

 1. Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої

освіти з українською мовою навчання для дітей  з  тяжкими порушеннями мовлення

 1. Навчальний план початкової освіти для дітей із складними порушеннями розвитку

 ( з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушеннями )

 1. Навчальний план початкової освіти для дітей із складними порушеннями розвитку

 ( з порушеннями слуху  в поєднанні з інтелектуальними порушеннями )

 1. Навчальний план початкової освіти для дітей із складними порушеннями розвитку

 ( з порушеннями опорно- рухового апарату  в поєднанні з інтелектуальними порушеннями )

 1. Навчальний план початкової освіти для дітей з аутичними порушеннями тяжкого

 ступеня

 1. Навчальний план початкової освіти для дітей з  інтелектуальними порушеннями

помірного та тяжкого ступенів

Типова освітня програма  спеціальних закладів загальної середньої освіти  II  ступеня  для дітей з особливими освітніми потребами

 1. Навчальний план  спеціальних закладів загальної середньої  освіти з українською мовою навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями
 2. Навчальний  для спеціальних закладів загальної середньої  освіти з українською мовою навчання для дітей з  порушеннями слуху      ( дітей зі зниженим слухом)                                                                        
 3. Навчальний  для спеціальних закладів загальної середньої  освіти з українською мовою навчання для дітей з  порушеннями слуху   (глухих дітей)
 4.      Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої  освіти з українською мовою навчання для дітей з  порушеннями зору                        ( дітей зі зниженим зором) 
 5.      Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої  освіти з українською мовою навчання для дітей з  порушеннями зору                         ( сліпих дітей) 
 6. Навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей із  затримкою психічного розвитку 
 7. Навчальний план  спеціальних закладів загальної середньої  освіти з українською мовою навчання для дітей  з порушеннями опорно- рухового апарату  
 8. Навчальний план  спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей  з  тяжкими порушеннями мовленн
 9. Навчальний план  для дітей із складними порушеннями розвитку

            ( з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушеннями )

 1. Навчальний план  для дітей із складними порушеннями розвитку

            ( з порушеннями слуху  в поєднанні з інтелектуальними порушеннями )

 1. Навчальний план  для дітей із складними порушеннями розвитку

            ( з порушеннями опорно- рухового апарату  в поєднанні з інтелектуальними

              порушеннями )

Навчальний план для дітей з аутичними порушеннями тяжкого ступеня; інтелектуальнми порушеннями помірного і тяжкого ступенів. ( н-з МОН від 10.06.2019 № 808 : зміни до наказу МОН  від 06.2018    № 627 )

 

Типова освітня програма  спеціальних закладів загальної середньої освіти  III  ступеня  для дітей з особливими освітніми потребами

 

 1. Навчальний  для спеціальних закладів загальної середньої  освіти з українською мовою навчання для дітей з  порушеннями слуху   (глухих дітей)                                                                             
 2. Навчальний  для спеціальних закладів загальної середньої  освіти з українською мовою навчання для дітей з  порушеннями слуху  ( дітей зі зниженим слухом)                                                                     
 3. Навчальний план  для спеціальних закладів загальної середньої  освіти з українською мовою навчання для дітей з  порушеннями зору  ( сліпих  та зі зниженим зором) 
 4.  Навчальний план  спеціальних закладів загальної середньої  освіти з українською мовою навчання для дітей  із порушеннями опорно- рухового апарату  

 

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти  I ступеня

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти  II ступеня

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти  III ступеня

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
17 квітня
Переглядів
225
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку