РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ

Про матеріал
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ ПОРАДИ МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ Як підготувати сучасний урок Самоаналіз уроку Як підготувати сучасний урок?
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\M4EDJ49F\MCj04241680000[1].wmf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.JPG

1.    Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця. Пам'ятай: без знання стану здоров'я дітей неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.

2.   Вступаючи у контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взаємини з ними. 

Пам'ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.

   3.     Частіше всміхайся. Пам'ятай, твоя усмішка дітям свідчить про те, що зустріч з ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.

  4.  Плануючи свої перші уроки, подумай:

 • як учні повинні поводитися на уроці, які звички культурної поведінки для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити. 

Пам 'ятай'. якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички;

 • які види робіт будуть використані й виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна.  

Пам'ятай: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.

 1. Важливе завдання вчителя — передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці. Пам'ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
 2. Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу. Пам'ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.
 3. Пам'ятай: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.
 4. Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45" хвилин уроку вчитель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог. Пам'ятай слова А.Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід добиватися обов'язкового їх виконання від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів.
 5. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу уроку. Пам'ятай слова В.Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».
 6. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. Пам'ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки — відвертої, самокритичної, творчої.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ

 1. Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках — і в пояснювальну записку до програми.
 2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
 3. Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів осягнути в результаті його проведення, сформулюй мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).
 4. Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів.Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальні для даного матеріалу і для даних учнів.
 6. Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.
 7. Продумай структуру уроку і зафіксуй усе знайдене в план-конспекті.
 8. yi47sv0ifa0.jpgПідготуй наочні й навчальні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН, комп'ютерної техніки.
 9. Повтори подумки або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.
 10. Спитай себе: «Ти готовий до уроку?» 

 

 

 

ПОРАДИ МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ

 

 1. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.
 2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.
 3. Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.
 4. Поясніть учням мету, завдання уроку.
 5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.
 6. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.
 7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці – пропонуйте учням більше писати, розв'язувати прикладів.
 8. На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.
 9. Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.
 10. Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.
 11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.
 12. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.
 13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. В перших-сьомих класах обов'язково проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.
 14. Пам'ятайте: кожний урок не повинен бути схожим на попередній.

 

1 (1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як підготувати сучасний урок

Урок-головна складова частина учбового процесу.

 

Сучасний урок  це насамперед урок, на якому вчитель вміловикористовує всі сучасні технології  для озброєння учнів глибокими й усвідомленими знаннями, використовує індивідуально-особистісний підхід до учнів, задіє всі можливості учня для осмисленого засвоєння знань.

Ось чому якість підготовки учнів по тій або іншій учбовій дисципліні багато в чому визначається рівнем проведення уроку, його змістовною і методичною наповненістю, його атмосферою. Для того, щоб цей рівень був достатньо високим, треба, щоб вчитель в ході підготовки уроку намагався зробити його своєрідним твором із своїм задумом, зав’язкою і розв’язкою подібно будь-якому витвору мистецтва.

Як же побудувати такий урок? Як зробити так, щоб урок не тільки озброював учнів знаннями і уміннями, значущість яких неможливо оспорити, але щоб все, що відбувається на уроці, викликало у дітей щирий інтерес, справжню захопленість, формувало їх творчу свідомість?

·        Початковою науковою ідеєю сучасного уроку є  єдність навчання, виховання і освіти.

·       Загальною функцією уроку є цілісне формування і розвиток особи школяра на основі розвиваючого і виховуючого навчання.

Під цим мається на увазі:

·               Озброєння глибокими і усвідомленими знаннями, використовуванням цього процесу для всестороннього розвитку особи.

·               Формування міцних мотивів навчання, постійного самовдосконалення, самонавчання, самовиховання.

·               Ефективна дія   уроку на розумовий розвиток учнів.

·               Виховання вольових якостей, мотивів і досвіду поведінки.

·               Формування етичних основ особи, орієнтованих на загальнолюдські цінності.

·               Виховання культури відчуттів.

Мета уроку носить триєдиний характер і складається з трьох взаємозв’язаних, взаємодіючих аспектів:пізнавального, розвиваючого і виховуючого.

Триєдина мета уроку – це наперед запрограмований вчителем результат, який повинен бути досягнутий вчителем і учнями в кінці уроку.

Триєдина мета уроку вбирає в себе 3 аспекти: пізнавальний, виховний і розвиваючий.

Пізнавальний аспект

·     Учити і навчити кожного учня самостійно здобувати знання. · Здійснювати виконання головних вимог до оволодіння знаннями: повноту, глибину, усвідомленість, систематичність, системність, гнучкість, оперативність, міцність. · Формувати навики – точні, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму. · Формувати уміння – поєднання знань і навиків, які забезпечують успішне виконання діяльності. Доцільно при плануванні освітньої мети уроку вказати, якого рівня якість знань, умінь і навиків що вчиться пропонується досягти на даному уроці: репродуктивного, конструктивного або творчого.

Розвиваючий аспект

Один і той же розвиваючий аспект мети уроку може бути сформульований для триєдиної мети декількох уроків, а іноді і для уроків цілої теми.Розвиваючий аспект складається з декількох блоків:

·        Розвиток мови    ·   Розвиток мислення   ·   Розвиток сенсорної сфери (окомір)     Розвиток рухової сфери.

Виховуючий аспект

Виховуючий аспект мети повинен передбачати використовування змісту учбового матеріалу, методів навчання, форм організації пізнавальної діяльності в їх взаємодії для здійснення формування і розвитку етичних, трудових, естетичних, патріотичних, екологічних і інших якостей особи школяра. Він повинен бути направлений на виховання правильного відношення   до загальнолюдських цінностей, високого почуття цивільного обов’язку.

Виховуюче навчання - це таке навчання, в процесі якого організовується цілеспрямоване формування запланованих педагогом відносин учнів до різних явищ навколишнього життя

Задача вчителя на уроці – формування гуманних відносин на уроці.

Кінцевий результат уроку

Результат роботи вчителя оцінюється через наступні якісні характеристики:

1 – цілеспрямованість його діяльності на уроці;

2 – характер відносин з учнями;

3 – індивідуально-особовий підхід до учнів;

4 – диференційований підхід до навчання;

5 – уміння педагога приводити у відповідність зміст учбового матеріалу, методи навчання і форми  організації пізнавальної діяльності учнів;

6 – робота вчителя по формуванню і розвитку загальноучбових навиків і умінь;

7 – робота по розвитку пізнавального інтересу;

8 – робота вчителя по формуванню знань, умінь і навиків і озброєнню учнів способами пізнавальної діяльності;

9 – розвиток здібностей учнів;

10 – об’єктивність оцінки знань учнів,

11 – ефективність зусиль, що розвивають особу;

12 – ефективність виховуючих впливів.

Як бачимо, оцінка результату роботи вчителя на уроці – процес достатньо багатоаспектний і складний. Він не закінчується на характеристиці цих критеріїв, бо результати роботи учнів на уроці є також і критеріями роботи вчителя.

Самоаналіз уроку

Клас:Тема уроку:Тип уроку і його структура: 1.Яке місце даного уроку в темі? Як цей урок пов’язаний з попереднім, як цей урок працює на подальші уроки? 2. Психолого-педагогічна характеристика класу ( к-ть слабих та сильних учнів)  Які особливості учнів були враховані при плануванні уроку?3. Якатриєдина дидактична мета уроку.  4. Підбір змісту, форм і методів навчання відповідно до мети уроку. Виділити головний етап і дати повний його аналіз, грунтуючись на результатах навчання на уроці. Яке поєднання методів навчання було вибрано для пояснення нового матеріалу? 5.Раціонально чи був розподілений час, відведений на всі етапи уроку? Чи логічні “зв’язки” між цими етапами? 6. Підготовка дидактичних матеріалів, таблиць відповідно до мети7. Як організован контроль засвоєння знань, умінь і навиків учнів? На яких етапах уроку? В яких формах і якими методами здійснювався? Як організовано регулювання і корекцію знань учнів?8.Психологічна атмосфера на уроці і спілкування вчителя та учнів.9.Как ви оцінюєте результати уроку? Чи вдалося реалізувати всі поставлені задачі уроку? Якщо не вдалося, то чому?10. Намітити перспективи своєї діяльності.

Як підготувати сучасний урок?

1.Перше, з чого треба почати підготовку до уроку:

·           чітко визначити і сформулювати для себе його тему;

·           визначити місце теми в учбовому курсі;

·           визначити ведучі поняття, на яких спирається даний урок, інакше кажучи, подивитися

на урок ретроспективно;

·           і, навпаки, позначити для себе ту частину учбового матеріалу, яка буде використана

надалі, інакше кажучи, подивитися на урок через призму перспективи своєї діяльності.

2.  Визначити та чітко сформулювати для себе і окремо для учнів цільову установку уроку – навіщо він взагалі потрібен? У зв’язку з цим потрібно визначити навчальні,  розвиваючі і виховуючі функції уроку.

3.  Спланувати та продумати учбовий матеріал

Підібрати літературу по темі. При цьому, якщо йдеться про новий теоретичний матеріал, слід намагатися, щоб до списку увійшли енциклопедичне видання, монографія ( першоджерело), науково-популярне видання. Треба відібрати з доступного матеріалу тільки той, який служить рішенню поставлених задач найпростішим способом.

Підібрати учбові завдання, метою яких є:

·           пізнавання нового матеріалу;

·           відтворення;

·           застосування знань в новій ситуації;

·           застосування знань в незнайомій ситуації;

·           творчий підхід до знань.

Упорядкувати учбові завдання відповідно до принципу “від простого до  складного”.

Скласти три набори завдань:

·           завдання, що підводять учня до відтворення матеріалу;

·           завдання, сприяючі осмисленню матеріалу учнем;

·           завдання, сприяючі закріпленню матеріалу учнем.

4.  Продумати “родзинку” уроку.

Кожний урок повинен містити щось, що викличе здивування, подив, захоплення учнів- одним словом, те, «що вони пам’ятатимуть, коли все забудуть». Це може бути цікавий факт, несподіване відкриття, красивий досвід, нестандартний підхід до вже відомого.

5.  Згрупувати відібраний учбовий матеріал.

Для цього подумати, в якій послідовності буде організована робота з матеріалом, як буде здійснена зміна видів діяльності учнів. Головне – це  вміння знайти таку форму

організації уроку, яка викличе підвищену активність учнів, а не пасивне сприйняття нового.

6.  Спланувати контроль за діяльністю учнів на уроці, для чого подумати:

·           що контролювати;             як контролювати;           як використовувати результати контролю.

При цьому не забувати, що чим частіше контролюється робота всіх, тим легше побачити типові помилки і утруднення, а так само показати справжній інтерес вчителя до їх роботи.

7.  Підготувити устаткування для уроку.

Скласти список необхідних учбово-наочних допоміг, приладів, тощо . Продумати вид класної дошки, щоб весь новий матеріал залишився на дошці у вигляді опорного конспекту.

8.  Продумати домашнє завдання: його змістовну частину, а так само рекомендації для його виконання.

9.  Підготовлений таким чином урок повинен лягти в конспект.

rod_sobr.jpg

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Балдич Оксана
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
29 квітня 2019
Переглядів
3080
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку