Річний план роботи практичного психолога

Про матеріал
Орієнтовний річний план роботи практичного психолога загальноосвітнього начального закладу згідно до Листа Міністерства освіти і науки України від _24.07.2019___ № 1/9-477
Перегляд файлу

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор________________________

       (назва закладу освіти)

________________________________

_______________  ________________

(підпис)              (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖУЮ

Директор/методист центру∕кабінету/лабораторії психологічної служби

_______________________________ _______________  _______________

 (підпис)              (прізвище, інціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Конотоп

 

 

 

 

ВСТУП

 

У своїй діяльності практичний психолог керується новим Законом України «Про освіту», «Положення про психологічну службу в системі освіти України» наказ від 03.05.1999р.№127, «Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів» лист МОУ №1/9-272 від 02.08.2001р., орієнтуюсь на Лист МОН України від 17.09.2015 р. №1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби», згідно Наказу МОН Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року та наказу відділу освіти від 10.10.2017 № 541-од, Лист МОНУ від 24.07.2019р. № 1/9-477 Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України. Конвенцією ООН «Про права дитини», іншими нормативними документами, які охоплюють питання планування роботи психологічної служби, Етичним кодексом психологів України.

  І. Аналіз роботи практичного психолога

 Протягом навчального року практичний психолог здійснювала психологічний супровід здобувачів освіти школи I-III ступеня згідно розробленого річного плану роботи за напрямками:

 1. Психодіагностика

Діагностична діяльність була спрямована на вивчення психолого-педагогічного статусу дітей, динаміку психологічного розвитку в процесі шкільного навчання, індивідуально-психологічні властивості учнів. З метою визначення рівня готовності до школи, було проведено діагностування першокласників. В результаті досліджень було виявлено, що в цілому рівень готовності дітей до школи – достатній.

   Вивчено рівень соціально – психологічної адаптації учнів 1, 5 класів до шкільного навчання.

 Основні завдання адаптаційного  періоду першокласників :

- створення у дитини уявлення про школу як  місце, де вона буде прийнята і сприйнята такою, якою  вона  є  з  усіма своїми  почуттями, думками,  знаннями, проблемами, великими і малими подіями в особистому житті ;

- вживання в позицію справжнього учня, входження в нову систему взаємин  з  дорослими та однолітками ;

- ввести поняття оцінки, самооцінки і різні їх критерії ;

- навчити учня задавати питання ;

- підготувати батьків до  нової ролі – батьки учня .

Психодіагностика готовності, рівня адаптації першокласників здійснювалась за такими методиками:               Методика визначення готовності дитини до шкільного навчання:

1. Тестова бесіда (А.Керн, Я.Йєрасик),

2. Орієнтовний тест шкільної зрілості (невербальний субтест, А.Керн),

3. Орієнтовний тест шкільної зрілості (вербальний субтест, Я.Йєрасик). Проективний малюнок «Що мені подобається в школі» (Н.Г. Лусканова )

Спостереження за поведінкою дітей на уроці, під час ранкових зустрічей, на перервах.

У опитуванні брали участь 49 учнів (22 - 1-А клас та 27 – 1 –Б клас), 84 % дітей впоралися з усіма завданнями і продемонстрували високий та середній рівень адаптованості до шкільних умов.

Діагностика адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі II ступеня передбачала застосування інструментарію:

1.Тест  «Визначення рівня шкільної тривожності» (Філіпса) 

2. Методика «Визначення особистісної адаптованості школярів»

(А. В. Фурман)

3. Анкета “Мій клас” (адаптована  Ю.З. Гільбухом , О.В. Киричуком);

4. Соціометрія Дж. Морено  

За результатами проведених методик у 5-х класах, де брали участь 44 учні (5-А -21, 5-Б - 23) варто зауважити, що проблеми у адаптаційному періоді мали дев’ять учнів, що потребують індивідуального підходу та корекційно-відновлювально впливу. Загалом, процес адаптації учнів п’ятих класів продемонстрував позитивну динаміку.

Комплексна діагностика 4-го класу у кількості 28 учнів, щодо визначення готовності дітей до переходу у школу II ступеня здійснювалась за методиками:

 1. Соціометрія Дж. Морено
 2. Методика «Виявлення розвитку словесно - логічного мислення»

(Е.Ф.Замбацявичене )

3. Визначення рівня самооцінки (Г.Щур)

Отримані результати віддзеркалюють перспективність та готовність з боку пізнавальної та емоційно-вольової, поведінкової сфери 93% учнів здобувачів освіти 4-го класу.

Протягом року вивчено психолого-педагогічний статус дітей і динаміку психологічного розвитку в процесі шкільного навчання, індивідуально-психологічні властивості учнів 8-11 класів.

Не менш важливим напрямком роботи був супровід організації профільного навчання. Загалом профорієнтаційна робота протягом року розгорталась одночасно в декількох напрямках:

- Консультаційна робота щодо можливих подальших планів навчання, працевлаштування та за результатами діагностування

- Просвітницька діяльність серед учнів 8-11 класів («години психолога»; організація учнів для відвідування «Ярмарки професій»; поширення інформації серед майбутніх випускників щодо умов навчання та вступу у навчальні заклади І, ІІ та ІІІ-го рівня акредитації, наданої їх представниками; організація учнів на екскурсії до міського Центру Зайнятості, професійно-технічних закладів міста.

- Діагностична робота (групова та індивідуальна):

Серед учнів випускних класів проведено діагностичне дослідження типу особистості за Дж. Голландом, ступінь вираженості типу професій ДДО за Клімовим,  діагностика професійних схильностей Л. Йовайши 9-х класів проведено опитування, індивідуальне та групове діагностування. Зважаючи на те, що протягом року деякі учні неодноразово й докорінно змінювали свою думку, а дехто з учнів й досі не визначився із подальшими планами на наступний рік (не впевнені чи надалі будуть навчатись у школі у 10-у класі), результат не можна вважати сталим та остаточним.

 1. Консультативний напрямок

У 2018-2019 році консультативна діяльність мала переважно індивідуальних характер, проте охоплювала як здобувачів освіти та їх батьків, так педагогічних працівників.

З боку батьків основними запитами були:

- Труднощі в навчанні   

- Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності

- Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

- Адаптація дитини до нового колективу    

- Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

- Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»   

- Взаємовідносини в системі «батьки-діти»   

 - Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність   

- Проблеми лідерства в колективі   

- Шкільні конфлікти.

З боку педагогів

- Асоціальні прояви у поведінці дітей   

- Адаптація дитини до нового колективу   

- Готовність до навчання та труднощі у навчанні   

- Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитин- - Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах               

- Професійне самовизначення учнів   

- Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 

- Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»   

 - Суїцидальна поведінка дітей   

- Проблеми лідерства в колективі   

- Робота з дітьми «груп ризику»   

 - Психологічна просвіта   

- Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність   

З боку дітей

- Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій   

- Професійне самовизначення   

-  Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв, що містять алкоголь, тютюнопаління)                              

     - Суїцидальні роздуми дітей   

     - Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»   

     - Взаємовідносини в системі «батьки-діти»   

- Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

- Психологічний супровід учнів під час державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, Малої академії наук  тощо                               

- Ціннісні орієнтації, самореалізація в житті   

          Як і в попередні роки подекуди прослідковується безсистемність у зверненнях батьків та несерйозність у дотриманнях правил, які забезпечуються етапами консультування.               

 1. Корекційно - відновлювальна та розвивальна діяльність. 

          За результатами проведених комплексних діагностичних досліджень з учнями 1-5х класів, що мають дезадаптивні прояви проведено цикл індивідуальних та групових занять за програмами Ю. Назаріної «Розпочинаємо навчання з радістю» та І. Антоненко «Корекційно-розвивальні заняття для учнів 1-х класів з труднощами адаптації до навчання у школі», що ; з метою покращення рівня адаптованості до умов навчання у школі II ступеня корекційно-відновлювальна робота проведена за матеріалами О. Попової «Я - п’ятикласник».

З учнями «групи ризику» впроваджувалися заняття за програмою Ю. Полозюк «Життя без агресії».

 1. Психологічна просвіта

З метою збереження та зміцнення психічного здоров'я всіх суб'єктів освітнього процесу проводила психологічну просвіту.

Педагогічну компетентність формувала через:

- проведення психолого-педагогічних консиліумів – «Адаптація першокласників до  навчання у школі», «Психологічна готовність учнів 4- класів  до навчання у  школі II ступеня», «Адаптація учнів 5-го класу до навчання у школі II ступеня», «Врахування у навчанні індивідуально-типологічних особливостей підлітків»;

Психологічну просвіту батьків здійснювала через:

- проведення батьківського всеобучу «Що таке булінг?»;

- відвідання та виступи на батьківських зборах.

Психологічну просвіту серед учнів здійснювала через:

- проведення учнівського лекторію;

- проведення тематичних «годин психолога».

Доброю щорічною традицією стало проведення тижня психології, який проходив на базі освітнього закладу з 15.04 по 19.04.2019 року, у рамках відзначення Всеукраїнського дня психолога під девізом «Подорож у країну Психоландію».   

У ході Тижня психології було проведено різноманітні цікаві заходи, творчі  конкурси та завдання. Учні школи, батьки, вчителі щодня знайомилися з цікавою інформацією психологічного змісту та були активними учасниками даних  заходів, а саме: ознайомлення учнів з науковими новинками в інформаційно-пізнавальному віснику «Шкільний психолог»; проведення з 5-6 ми класами гри «Поглинач неприємностей», яка дозволила всім її учасникам проявляти свою активну життєву позицію, толерантне відношення  до оточуючих,  зняти емоційне напруження та позбутися негативу. Акція «Пошта довіри». Було запропоновано написати та передати записку або листівку для рідних, друзів, вчителів. Діти змогли поділитися власними переживаннями і отримати зворотній зв'язок; Експрес анкетування, інтерв’ю  у шкільному холі для 9-11 класів: вивченням себе та свого типу темпераменту,  різні пізнавальні міні-тести «Який ти фрукт?», «Твій улюблений герой»,  які дозволили всім учасникам краще пізнати себе; Проведення у 7-му класі гри «Юні психологи», що дало змогу учням продемонструвати набуті знання, власні особистісні якості, по-новому розкритися для однокласників, отримати позитивні емоції на чудовий настрій.

Проведення інформаційні хвилинки з залученням учнівського самоврядування  «Психологія – це…» для учнів початкової ланки. Заняття з елементами  тренінгу для учнів 8-го класу «Моя індивідуальність» зі створенням колажів «перспективного розвитку»; Конкурс малюнків «Життя -прекрасне» за участі 4-5 класів. Крім шкільних заходів та занять, психологічна служба школи долучилася до організації Першого загальноміського психологічного марафону.

Протягом року вивчала  психолого-педагогічний статус дитини і динаміку її психологічного розвитку в процесі шкільного навчання, індивідуально-психологічні властивості учнів 8-11 класів.

Сприяла створенню умов, які зменшили б вірогідність виникнення у дітей «групи ризику» відхилень у розвитку. Психологічний супровід учнів даної категорії здійснювала через такі види діяльності:

 • робила самозапит або отримувала соціальне замовлення від педагогів і батьків на роботу з конкретними проблемними учнями;
 • проводила процесуальну діагностику;
 • проводила профілактику дезадаптованої поведінки;

- надала рекомендації всім учасникам освітнього процесу.

Проводила попереджувально-профілактичну роботу:

 • з учнями через проведення профілактично-просвітницьких заходів;
 • з батьками через проведення батьківського всеобучу превентивного напрямку.

Здійснювала дослідження в період організації  профільного самовизначення учнів 9-го класу. Згідно з отриманими результатами були надані рекомендації.

Забезпечувала учням психологічну підтримку і захист у важких ситуаціях. Аналізувала конфліктні ситуації і надавала рекомендації по їх розв'язанню.

5. Організаційно-методична діяльність. Методична діяльність практичного психолога школи включила підготовку діагностичного матеріалу (згідно рекомендованого обласним навчально-методичним центром банку методик),  корекційно-відновлювальних і розвивальних програм; написання звітної  документації; ведення психологічних журналів, підготовка інформаційних матеріалів, пам’яток, буклетів.

Протягом навчального 2018-2019 року практичний психолог працювала над науково - методичною проблемою: «Створення психологічних умов для творчого та інтелектуального розвитку обдарованих учнів шляхом використання можливостей ІКТ у освітньому процесі». Результатом даної діяльності складено банк даних обдарованих учнів школи, досліджено типологічні особливості дітей, проведено просвітницьку та розвивальну роботу з обдарованими учнями. Створено добірку матеріалів за тематикою «Психологічний супровід обдарованих учнів в умовах освітнього процесу шляхом використання інноваційних технологій».

 

 

 

ІІ. Цілепокладаюча частина

Психологічна служба є органічною складовою системи освіти України. Вона є суттєвим важелем у забезпеченні профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників освітнього процесу.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи продовжує працювати над проблемою: «Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку учнів, створення якісного освітнього простору в школі шляхом використання можливостей ІКТ у освітньому процесі».

Методична проблема психологічної служби міста на 2019-2020 рік: «Створення оптимальних соціально-психологічних умов для гармонійного розвитку особистості».

Науково – методична проблема над якою продовжує працювати практичний психолог: «Психологічний супровід обдарованих учнів шляхом використання можливостей ІКТ у освітньому процесі».

Основні напрямки та завдання роботи психологічної служби школи на наступний навчальний рік:

 • збереження фізичного, психічного та соціального здоров’я учасників освітнього процесу;
 • співпраця з адміністрацією школи, педагогічним та батьківськими колективами, громадськими організаціями, соціальними службами;
 • зняття стресових проявів у здобувачів освіти при запровадженні нових освітніх стандартів;
 • соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку учнів, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення її основних тенденцій;
 • консультативно-методична   допомога   надавачам освітніх послуг та батькам здобувачів освіти, або особам, що їх замінюють, з питань розвитку та виховання дітей;
 • психологічний супровід процесу навчання школярів, дітей внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учнів, що опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО);
 • робота з профілактики булінгу  в освітньому середовищі, насильства, правопорушень, жорстокості, торгівлі людьми;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • формування адекватних батьківських установок на соціально-психологічні проблеми дитини, шляхом активного залучення батьків в психокорекційний процес, корекція неадекватних методів виховання дитини;
 • впровадження комплексних корекційних стратегій, які б містили, крім навчання, ще й ігрові засоби та рекомендації щодо проблем виховання;
 • забезпечення соціально-психологічного супроводу розвитку і підтримки дітей із ознаками обдарованості відповідно до сучасних вимог;
 • створення простору для творчості здобувачів освіти;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу.

IIІ. Змістовна частина

 

№ з\п

 

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

 

 

 

Психологічний супровід школи I ступеня

 

 

 

 

Діагностика

 

 

 

1.1

Дослідження мотиваційної готовності та динаміки процесу адаптації першокласників до навчання у школі:

- Орієнтовний тест шкільної зрілості (невербальний субтест, А.Керн);

Вересень

 

 

 

 

 

3-й тиждень

 

Учні 1-А та 1-Б класів

 

1.2

 • Проективний малюнок «Що мені подобається в школі» (Н.Г. Лусканова;

3-й тиждень

Учні 1-А та 1-Б класів

 

1.3

 

- Спостереження за поведінкою дітей на уроці, під час ранкових зустрічей, на перервах, за взаємодією учнів і педагога, учнів між собою

Вересень

Учні 1-А та 1-Б класів

 

1.4

Анкетування батьків першокласників з метою своєчасного виявлення дітей з низьким рівнем адаптації

3-й тиждень

Батьки першокласників

 

1.5

Поглиблена діагностика дезаптованих учнів:

- Тест-опитувальник «Оцінювання рівня тривожності  та схильності дитини до неврозу» (А.Захаров);

Жовтень

Учні 1-А та 1-Б класів з проявами дезадаптації

 

1.6

 • Будиночок (методика Гуткіної); 

2-й тиждень

 

1.7

 • Дослідження уваги, пам’яті, сприйняття.

2-й тиждень

 

1.8

 Вивчення психологічної готовності учнів 4-х класів до навчання у 5 класі:

 • «Соціометрія»;

Лютий

1-й тиждень

4 –А, 4-Б класи

 

1.9

 • Методика «Виявлення розвитку словесно-логічного мислення»   (Е.Ф.Замбацявичене. Модифікація Л.І.Переслені та О.М.Мастюкової);

 

1.10

 • Визначення рівня Самооцінки «Сходинки»

 

1.11

 • Визначення рівня шкільної тривожності (Філіпс).

 

 

 

1.12

Поглиблене вивчення окремих груп учнів

4-го класу:

Березень

4-й тиждень

4 –А, 4-Б класи

 

1.13

 • Тест «Тривожність»

( Р. Теммл, М. Дорка,

 В. Амен);

 

1.14

 • Анкета шкільної мотивації Н.Лусканової;

 

1.15

 • Проективна методики «Неіснуюча тварина.

 

1.16

Вивчення низької результативності навчальних досягнень учнів початкової ланки. Методики:

- Визначення рівня шкільної тривожності (Філіппс).

Листопад-Грудень

Діти з труднощами у навчанні 3-4 класи

 

1.17

- дослідження уваги, пам’яті, сприйняття;

 

1.18

- проективна методика «Школа звірів»

 

2.

Профілактика 

 

 

2.1

Година спілкування:  «Посміхнись життю – життя посміхнеться тобі!».

Вересень

До 10.09.19

Учні 3-4х класів

 

2.2

Розвивальні заняття за програмою «Попереду у нас – п’ятий клас».

Автор: Шарий В.А.

Січень-лютий

 

Учні 4-х класів

 

2.3

Розвиток пізнавальних процесів і творчих здібностей учнів

початкових класів (Розвивальна програма).

Автор: Корунська Н.М класів (корекційно- розвивальна програма) класів (корекційно- розвивальна програма) «Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! Путівник психолога в Новій українській школі» (заг. ред. Є.В. Афоніна, О.О. Заріцький,Н.В. Міщенко)

Листопад

 

Учні 1-4х класів

 

 

 

 

 

 

2.4

Профілактика агресивної поведінки учнів (корекційно- розвивальна програма). Автор: Корженко В.А.

Грудень

Учні 1-4х класів

 

2.5

Підготувати та провести  психолого-педагогічні консиліуми на тему: «Адаптація першокласників до навчання у школі».

Жовтень

3-й тиждень

 

Класоводи 1-х класів, вчителі-предметники, адміністрація школи

 

2.6

 «Психологічна готовність учнів 4- класів до навчання у школі II ступеня»

Березень

Класоводи 4-х класів, вчителі, адміністрація школи

 

3.

Корекція

 

 

 

3.1

Корекційно - розвивальна програма для учнів 1-х класів «Адаптація першокласників до навчання у школі». Автор: Савченко І.В., практичний психолог, НВО № 25

Жовтень

Учні 1 –х класів з проявами дезадаптації

 

3.2

Шкільна дезадаптація (корекційно-розвивальна програма). Автор: Корнієнко Н.Л.

Литопад

Учні

1-х класів т їх батьки

 

3.3

Корекційно-розвивальні заняття за програмою з розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, які мають труднощі в навчанні. Автор: Адамчук Е.Г.;

Листопад

Учні 3-4-х класів

 

3.4

Корекційні заняття «Прояви агресивності молодших школярів». Автор: Тимофієнко Т.

За потреби

Учні 2-4-х класів

 

3.5

Корекційно- розвивальна програма з подолання дитячих страхів.

Укладачі:

Лугова Г.В., Герасімюк Т.В., Букоємська Л.А.

Учні 1-х класів

 

4.

Навчальна діяльність

 

 

 

4.1

-

-

-

-

5.

Консультування

 

 

 

5.1

Індивідуальні та консультації з учителями 1-класів про   індивідуальні особливості першокласників та особливості навчання в НУШ

Щотижнево,

Середа

Класоводи 1-х класів,

Вчителі-предметники,

Батьки

 

5.2

Проведення індивідуальних  та групових консультацій з питань:

- Труднощі в навчанні;

- Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності  

- Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини;

- Адаптація дитини до нового колективу;

- Міжособистісні конфлікти;

- Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»;

- Взаємовідносини в системі «батьки-діти»; 

Щотижнево Вівторок, Четвер

Педагоги, батьки, учні1-4 класи

 

6.

Просвіта

 

 

 

6.1

 

Ефективні комунікації у спілкуванні  з дитиною. Навчаємося позитивної взаємодії.

Психологічний практикум.

«Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! Путівник психолога в Новій українській школі» (заг. ред. Є.В. Афоніна, О.О. Заріцький,Н.В. Міщенко).

 

 

Батьки першокласників

 

6.2

 

Брати участь у проведенні батьківських зборів, заняття з елементами тренінгу:

 • «Психологічні аспекти сімейного виховання»;
 • «Батьківське ставлення до дитини»;
 • «Батьківські збори запитань і відповідей у молодших класах»;
 •  «Як почути свою дитину?»;
 •  «Консультування для батьків першокласників»

 

 

Вересень

 

Жовтень

Листопад

 

Грудень

 

Січень

 

Лютий

 

Батьки

 

7.

 

 

 

Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю)

 

Практичний психолог

 

7.1

 

Відвідування  методкабінету, отримання фахової консультації

2 рази на місяць

Шкурко О.С.

 

 

№ з\п

 

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Психологічний супровід школи II ступеня

Діагностика

 

 

 

1.1

Вивчення стану перебігу адаптації учнів 5-х класів:

- Методика визначення особистісної адаптованості школярів (А.В.Фурман);

Жовтень

5 клас

 

1.2

- Визначення рівня шкільної тривожності (Філіпс);

3 - тиждень

 

1.3

 

 - Анкета “Мій клас” (адаптована  Ю.З. Гільбухом, О.В. Киричуком);

 

1.4

 • Соціометрія Дж. Морено.

 

1.5

Поглиблена діагностика дезадаптованих учнів:

 •                     Анкета «Школа» (І.В.Крук);

Листопад

 1. 2 й тиждень

Учні 5-го класу, що мають дезадаптивні прояви

 

1.6

-  «Тривожність» (Р.Теммл, М.Дорка, В.Амен);

 

1.7

- Визначення рівня самооцінки;

 

1.8

Визначення рівня шкільної мотивації за Лускановою.

 

1.9

Анкета для вчителів та батьків (Роберт Гудмен, пер. Л.П. Пономаренко)

Листопад

Вчителі, батьки п’ятикласників

 

1.10

Проведення діагностичного мінімуму учнів 7-х, 8-х класів (індивідуальний статус у класному колективі, домінуючий емоційний стан, діагностика мотиваційної сфери, особистісної сфери, взаємин з учителями, батьками).

Лютий

7-8 класи

 

1.11

Поглиблене вивчення особистісної сфери окремих учнів 7-8 класів

 

 

 

2.

Профілактика 

 

 

 

2.1

Морська подорож. Корекційно-розвивальне заняття для учнів 5-х класів.

Автор: С. В. Федорченко, СЗОШ-інтернат № 11, м. Маріуполь

Вересень  2- й тиждень

Учні 5-го класу

 

2.2

Я — п’ятикласник! Заняття з профілактики дезадаптації п’ятикласників.

Автор: І. В. Овадюк, ЗОШ № 15, м. Одеса

Жовтень 1- й тиждень

Учні 5-го класу

 

2.3

 Проведення циклу бесід про цінність особистості і сенс життя:

- Години психолога: «Я - це Я», «Я маю право відчувати і виражати свої почуття», «Невпевненість у собі», «Конструктивне вирішення конфліктів», «Підліток і дорослий»,   «Спілкування з дорослими», «Спілкування з однолітками».

Вересень

До 10.09.19

Учні 7- 8 х класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Проведення занять за програмою: Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення / Методичні рекомендації. – К.: ТОВ

«Агентство «Україна», 2017. – 76 с.

Тематика занять: Заняття «Національна дитяча «гаряча лінія» – для дітей

- Заняття «Національна дитяча «гаряча лінія» – для дітей

та про дітей» для учнів та учениць 5–8 класів. Андрєєнкова В.Л., Калашник О.А., Ковальчук Л.Г.,  Кривуляк А.О;

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 2-3й тиждень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -8 класи

 

2.5

Провести психолого-педагогічний консиліум: «Адаптація учнів 5-го класу до навчання у школі II»

Грудень

Класний керівник, заст.. директора з НВР,

вчителі-предметники

 

2.6

Провести психолого-педагогічний консиліум: «Врахування у навчанні індивідуально-типологічних особливостей підлітків».

Січень

Класний керівник, заст.. директора з НВР,

вчителі-предметники

 

2.7

Проведення годин психолога щодо профілактики булінгу

Жовтень

Листопад

5-9 класи

 

3.

Корекція

 

 

 

3.1

 Впровадження корекційно-розвивальної програми: «Я – п’ятикласник».

Автор: Попова. О.;

Листопад - грудень

Учні 5-го класу з проявами дезадаптації та поведінковими порушеннями

 

3.2

«Запобігання та обмеження проявів агресивної поведінки молодших підлітків». Автор: Веселович М.І.;

 

3.3

«Формування толерантних взаємин у колективі п’ятикласників».

 

4.

Навчальна діяльність

 

 

 

4.1

Факультативи: «Сходинки до вершини Я»; «Психологія спілкування».

Гурткова робота «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»; «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації».

Згідно навчального плану

Учні 5-8 х класів

 

5.

Консультування

 

 

 

5.1.

Проведення індивідуальних консультаційза запитами: тематика звернень

З боку батьків

- Труднощі в адаптації до шкільних умов існування;

- Особливості побудови взаємовідносин з дітьми;

- Проблеми, що пов’язані з недостатньою

мотивацією дитини до навчання;

- Проблема взаємостосунків у родині;

- Проблема неуважності;

- Проблеми взаємовідносин учня у колективі

З боку педагогів

- Засоби активізації пізнавальної активності учнів;

- Питання  особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі;

- Формування позитивного психологічного клімату

в колективі;

- Проблема поведінки учнів на уроках;

- Агресивна поведінка;

- Сором'язлива поведінка.

З боку дітей

Самомотивація успішного навчання.

 

 

 

6.

Просвіта

 

 

 

6.1.

Просвітницькі заходи щодо попередження суїцидальної поведінки:

 • Анкетування «Ставлення до проблем самогубства».
 • Заняття з елементами тренінгу «У чому сенс твого життя?»;

До 10.09.19

 

 

 

 

 

 

Учні 5-11 класів

 

6.2.

 

 • Паркан відвертості «Я люблю життя»; 

5-11 клас, вчителі

 

6.3.

 

Виступ на батьківських зборах «Вплив сім’ї на адаптацію підлітків»

Жовтень

Батьки учнів 5-6 х класів

 

6.4

 

Батьківські збори

 Групова консультація: Особливості підліткового віку”.

 Як допомогти підліткам долати вікову кризу?

 « Як запобігти брехні» Пам’ятка для батьків

 Виступ: “Батьківський авторитет та його вплив на формування особистості молодої людини”

 Виступ: “Підлітковий вік. Чи можна жити без конфліктів?”

 Виступ: “Дорослі й підлітки. Як досягти гармонії взаємин” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

Січень

 

Лютий

 

 

 

 

Батьки учнів 6-8 х класів

 

 

 

 

6.5

 

Психологічна просвіта:

Аукціон порад: Як подолати депресію»

 Як навчитися планувати свій час та уникнути перевантаження?

 Толерантне спілкування. Як розв’язувати конфліктні ситуації?!!!»

 Тренінг « Якщо хочеш жити,то кидай палити

 Твоє життя – твій вибір. Цінуй своє здоров’я.

 Класні години: “Способи вираження негативних емоцій без використання насилля”.

 Поради психолога « Вчимося бути здоровими »

 Університет знань» Куди звернутись зі своєю проблемою»

 Заходи з питань протидії торгівлі людьми

 

 

Вересень

Грудень

 

 

Жовтень,

Листопад

 грудень

Січень

Лютий

 

Квітень

 

 

 

жовтень

 

 

7.

 

 

 

Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю)

 

Практичний психолог

 

7.1

 

Підготовка матеріалів для проведення:

 • Діагностики
 • Тренінгів
 • Просвітницької роботи
 • Батьківських зборів
 • Педагогічних нарад

Систематично

 

 

№ з\п

 

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Психологічний супровід школи III  ступеня

Діагностика

 

 

 

1.1

Визначення рівня готовності до навчання на новому ступені: мотиваційна, розумова активність,  емоційно-вольова; соціальна.

Вересень

Жовтень

9-10 класи

 

1.2

Діагностика згуртованості колективу(методика вивчення міжособистісних стосунків - тест Т. Лірі, оцінка психологічної атмосфери у колективі А. Фідпера, соціометрія Дж. Морено).

Жовтень

Листопад

 1. клас

 

1.3

Вивчення особливостей особистості: самооцінка, тривожність, рівень домагань, соціостатус, ведучий тип суб’єктивного досвіду, тип акцентуації характеру (методика Леонгарда - Личко).

Листопад -

Лютий

9 класи

 

1.4.

Вивчення професійних нахилів

учнів для здійснення подальшої профілізації навчання (методика Клімова «Карта інтересів»)

Лютий -

березень

Учні 9-х класів

 

1.5

Вивчення професійних нахилів

учнів за методиками Голланда, Клімова Є.І.

Лютий -

березень

Учні 9-х, 11-х

класів

 

1.6

 

Дослідження професійних інтересів і нахилів учнів 10-11 класів.

Методики:

- ПДО Клімова,ОДАНІ-2;

- тест Голанда;

- тест Йовайші;

- особистісна спрямованість, методика (Голомшток);

Січень - Березень

10-11 класи

 

2.

Профілактика 

 

 

 

2.1

Проведення інтерактивних занять згідно посібника Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах / С. О. Богданов, А. М. Гірник, О. В. Залеська, І. В. Іванюк, В. В. Соловйова, В. А. Чернобровкіна, В. М. Чернобровкін. – К.: Пульсари, 2017 — 208 с.)

Листопад

Січень

Педагоги

 

2.2

 Проведення циклу бесід про цінність особистості і сенс життя:

-  Диспут для учнів старших класів;

- Години психолога: «Я - це Я», «Я маю право відчувати і виражати свої почуття», «Невпевненість у собі», «Конструктивне вирішення конфліктів», «Підліток і дорослий»,   «Спілкування з дорослими», «Спілкування з однолітками», «Спілкування з однолітками протилежної статі», «Підліткові субкультури», «Основні проблеми підліткового віку», «Як реагувати у стресових ситуаціях», «Гра власним життям».

Вересень

До 10.09.19

Учні 9-10 класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Проведення занять за програмою: Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення / Методичні рекомендації. – К.: ТОВ

«Агентство «Україна», 2017. – 76 с.

Тематика занять: Заняття «Національна дитяча «гаряча лінія» – для дітей

- Заняття «Національна дитяча «гаряча лінія» – для дітей

та про дітей» для учнів та учениць 5–11 класів. Андрєєнкова В.Л., Калашник О.А., Ковальчук Л.Г.,  Кривуляк А.О;

- Тренінгове заняття для учнівської молоді 9–11 класів  «В житті є цінним кожне слово. В житті цінуймо кожну мить!».

Третиннікова Л. А.

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 2-3й тиждень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 класи

 

2.4

Анкетування (профілактика СНІДу та туберкульозу)

 • Анкета

щодо визначення рівня знань школярів з питань профілактики СНІД

 • Анкета
 • «Здоровий спосіб життя – запорука захисту від туберкульозу»

Грудень, Березень

Учні 9-11 класи

 

 

Психологічна підготовка до ЗНО

Березень - квітень

Учні 11-х класів

 

3.

Корекція

 

 

 

3.1

Заняття з профорієнтації «Хочу + Можу + Треба = правильний вибір професії» (за Н. Дем’янчук)

Березень

9-й клас

 

3.2

Психокорекційна робота по адаптації учнів до навчання  у 10 класі (Тренінг «Техніки пошуку праці»; автор – Петрова Л.; джерело – газета «Соціальний педагог» №2 (74), лютий 2013 р.)

Жовтень

учні 10 класу

 

3.3

Програма з розвитку особистої цілеспрямованості старшокласників «Чарівна далечінь» (газета «Психолог». - № 10.- 2013.

Лютий

10 класи

 

4.

Навчальна діяльність

 

 

 

4.1

-

-

-

-

5.

Консультування

 

 

 

5.1

Проведення індивідуальних  та групових консультацій з питань навчання, розвитку, проблем у спілкуванні з однолітками, учителями, батьками

Щотижнево середа

9-11класи

 

5.2

Індивідуальні бесіди з батьками, щодо учнів,що мають проблеми у виборі професії

Квітень

Батьки учнів 9 класів

 

6.

Просвіта

 

 

 

6.1

Просвітницькі заходи щодо попередження суїцидальної поведінки:

 • Анкетування «Ставлення до проблем самогубства».
 • Заняття з елементами тренінгу «У чому сенс твого життя?»;

До 10.09.19

Учні 9-11 класів

 

6.2

 

 • Паркан відвертості «Я люблю життя».

9-11 класи

 

6.3

 

Заходи щодо проведення Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми. Акція «Світло оксамитового серця» з профілактики ВІЛ/СНІДу

До 01.12.2019

Учні школи

 

6.4

 

Акція «16 днів без насилля». Цикл занять з попередження насильства «Ні! Жорстокості»

-Заняття «Перегляд фільму «Станція призначення – ЖИТТЯ»»;

-Конкурс дитячих малюнків

"Світ без насильства";

-Проведення тематичних годин спілкування, бесід на тему:

"Стоп насильству!";

-Демонстрація відеороликів щодо Конвенції з прав дитини в якості соціальної реклами стосовно профілактики насилля

Лютий

Березень

5-11класи

 

6.5

 

Заходи щодо проведення Всеукраїнського тижня з протидії булінгу:

 • Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі»;
 • Поради «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»;
 • Перегляд відео презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини»;
 • Перегляд відеороликів «Нік Вуйчич про булінг у школ», «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України..», «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг»;
 • «Скринька довіри».

З 16.09 – по 20.09

Учні школи, батьки, педагоги

 

 

5-11 класи

 

7.

 

7.1

 

Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю)

 

Практичний психолог

 

7.2

 

Відвідування  методкабінету, отримання фахової консультації

2 рази на місяць

Шкурко О.С.

 

7.3

 

Прийняти участь у роботі семінарів-практикумів практичних психологів міста:

 • «Використання інноваційних методів арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»

Протягом року

 

 

 

Жовтень

Пр. психологи міста

 

 

 

 

 

ДНЗ №1 «Орлятко»

 

7.4

 

 • «Вплив емоційного благополуччя батьків на формування та збереження психічного здоров’я дитини»

Грудень

ЗОШ I ст.. – ДНЗ

 

7.5

 

 • «Роль практичного психолога у профілактиці конфліктів та насилля у освітньому середовищі»

Лютий

ЗОШ I-III ст.. № 5

 

7.6

 

 • «Просвітницько-профілактична робота практичного психолога з учасниками освітнього процесу щодо профілактики торгівлі людьми»

Квітень

Підлипненська ЗОШ I-III ст..

 

7.7

 

Прийняти участь у роботі міжрайонного об’єднання практичних психологів Сумської області:

 • «Формування толерантного ставлення учасників освітнього процесу до дітей з особливими освітніми потребами»

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

22.11.19

м. Кролевець

ЗОШ № 2

 

7.8

 

 • «Розвиток емоційного інтелекту як передумови розвитку емоційної особистості»

-

Буринське ОТГ

ДНЗ

 

7.9

 

Проведення годин психолога

4 рази на тиждень

Згідно окремого графіка

-

 

7.10

 

Самоосвіта ,професійне самовдосконалення, поповнення  методичної бази кабінету.

Ознайомлення з новою  психологічною літературою

Протягом року

 

 

7.11

 

Вивчити досвід роботи практичного психолога СШ № 3

Листопад

Грудень

Логвінової С.М.

 

7.12

 

Створення психологічної тестотеки, найпростішого інвентарю для психологічних досліджень  та  розвивальної роботи.

Протягом року

 

 

7.13

 

Виступи на педрадах

Протягом року

Згідно річного плану роботи школи

педколектив, метод. каб.

 

7.14

 

Проведення Тижня психології

Квітень

Учні школи

 

№ з\п

 

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Психологічний супровід обдарованих  учнів

Діагностика

 

 

 

1.1

Психодіагностичне обстеження з метою виявлення обдарованих учнів. Методики:

 • «Анкета з визначення здібностей учнів» (Хаана і Кафа);

Жовтень

5-8 класи

 

1.2

 • Методика Айзенка «Рівень інтелекту»;

 

1.3

 • Методика "Віддалені асоціації" невербальна модифікація тесту А. Медніка;

 

1.4

-  Короткий тест творчого мислення.

(Торренс П. Адаптація О.І. Щебланової та І.С.Аверіної);

 

1.5

 

Виявлення та оновлення бази даних дітей, які потребують особливої уваги: 

- Методика «Карта обдарованості»;

Вересень

4-й тиждень

5-11 класи

 

1.6

- Тест на креативність (творчість) Дж.Гілфорда).

 

1.7

Виявлення обдарованих учнів за допомогою методик:

 • Методика «Творча оригінальність»  (Симановський А.Е.);

Грудень 1-й

Тиждень

3- 4  класи

 

1.8

Дослідження обдарованості учнів та міри її розкриття за методикою Хаана та Кафа, Коробко С. Л. «Обдаровані діти».

Грудень

9-11 класи

 

2.

Профілактика 

 

 

 

2.1.

Комунікативні, антистресові вправи. Психологічна підготовка до участі в інтелектуальних турнірах, олімпіадах, у МАН

Протягом

року, за запитом

Учні 8-11-х класів

 

3.

Корекція

 

 

 

3.1.

Корекційно-розвивальні заняття особистісного розвитку обдарованих учнів за  програмою: «Шлях до успіху». Укладач: Пижик Г.Г.

Листопад

Обдаровані учні школи

 

4.

Навчальна діяльність

 

 

 

4.1.

-

-

-

-

5.

Консультування

 

 

 

5.1.

Консультування учителів щодо

створення сприятливих умов для розвитку здібних дітей (інд. та груп.)

Протягом

року, за запитом

Учителі

 

 

Проводити індивідуальні консультації з учнями з питань розвитку пізнавальної та особистісної сфери.

II семестр

Січень-Березень

Обдаровані учні 7-11 класів

 

6.

Просвіта

 

 

 

6.1

Просвітницькі заняття за матеріалами

Тренінг для роботи з обдарованими дітьми (автор А. І. Доровська);

Хохліна О.Методика формування загальних інтелектуальних здібностей дитини//Практична психологія і соціальна робота.-2000.-№6.-С.23-25.

Грудень

Обдаровані учні 7-11 класів

 

6.2

 

 •  

 

 

7.

 

7.1

 

Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю)

 

Практичний психолог

 

 

 

Поповнювати банк даних щодо дітей, які виявляють риси обдарованості.

Жовтень 4-й тиждень

-

 

№ з\п

 

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Психологічний супровід категорії дітей з особливими освітніми потребами

Діагностика

 

 

 

1.1.

Ознайомлення з документацією: збір анамнестичних даних, висновків (за можливості та потреби) педіатра, психіатра, невролога, отоларинголога, офтальмолога, логопеда, дефектолога, педагога та визначення на підставі отриманої інформації тактики та стратегії подальшого обстеження дитини

За запитом

Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами

 

1.2

Бесіда (установлення контакту з дитиною; з’ясування важливих відомостей про дитину: рівень розвитку, інтереси, здібності, особливості характеру, поведінки, її відношень у сім’ї та закладі)

 

1.3

Вивчення потенційних можливостей дитини (аналіз навчальних робіт, малюнків, виробів з метою збору та аналізу матеріалу, що відображає особливості психічного розвитку дитини, рівень розвитку сенсорних та моторних навичок)

 

1.4

Спостереження (за грою, поведінкою, спілкуванням, станом працездатності, навчанням)

 

1.5

 

Проведення тестових методик, спрямованих на вивчення

1) пізнавальних процесів:

сприймання: кольору, форми, розміру, просторових відношень та уявлень (методика визначення визначення типологічних особливостей сприймання Л.Венгера, методика визначення цілісності сприймання, методика дослідження сприймання часу);

уваги: стійкість, зосередженість, переключення, обсяг (Б.Бурдон «Коректурна проба», методика «Талиці Шульте», методика вивчення концентрації і стійкості уваги П’єрона – Рузера); уваги: стійкість, зосередженість, переключення, обсяг (Б.Бурдон «Коректурна проба», методика «Талиці Шульте», методика вивчення концентрації і стійкості уваги П’єрона – Рузера);

пам’яті: зорова, слухова, комбінована пам’ять, довготривала, опосередковане запам’ятовування (методика «10 слів», методика «Запам’ятовування цифр», методика запам’ятовування 12 слів та                          9 геометричних фігур», тест короткочасної зорової пам’яті (автори Д.Векслер,       Т.Череднікова), визначення домінуючого типу пам’яті);

мислення: аналіз, синтез, класифікація, порівняння, узагальнення, абстрагування (методика «Що зайве», методика «Побудова дедуктивних умовиводів» (автори Д.Вільсон, Д.Грильз), методика виявлення суттєвих ознак поняття, методика «Схематизація. Дорога до будиночків» (автор Р.Бардіна);

 

 

 

1.6

2)індивідуальних особливостей: схильності, інтереси, темперамент, індивідуальний навчальний стиль, способи сприймання і переробки інформації тощо (бесіда, анкетування батьків, учителів, проективні методики «Намалюй картину», «Неіснуюча тварина»);

 

1.7

3) міжособистісних стосунків, особливостей взаємодії в групі/класі (методика діагностики міжособистісних відносин Т.Лірі, анкета З.Гільбуха «Мій клас», методика «Незакінчені речення» та інші);

 

Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами

 

1.8

4) особливостей сімейного виховання (тест Рене Жиля, проективна методика «Сім’я тварин»

 

 

2.

Профілактика 

 

 

 

2.1.

Розвиткова робота щодо:

      зміцнення працездатності, уміння зосереджувати увагу і цілеспрямовано працювати: ставити перед собою мету, усвідомлювати способи її досягнення і адекватно оцінювати результат;

     пам’яті та мислення;

    позитивної навчальної мотивації;

     емоційно-вольової сфери, навичок зняття напруги, м’язового розслаблення;

     адекватної самооцінки та впевненості в собі;

     довільної регуляції діяльності та поведінки.

 

 

 

3.

Корекція

 

 

 

3.1.

Корекційно-розвиткова робота з дитиною з метою розвитку її потенційних можливостей та відповідного розвитку особистості

Згідно індивідуальної програми супроводу

 

 

4.

Навчальна діяльність

 

 

 

4.1.

-

-

-

-

5.

Консультування

 

 

 

5.1.

3. Консультування членів родини щодо:

     - психологічних особливостей дитини;

    - розширення словникового запасу дитини та формування соціальної зрілості через читання казок, повчальних оповідань тощо;

   -  організації режимних моментів удома;

 -    особливостей виховання та навчання ліворукої дитини;

  -   особливостей встановлення емоційних контактів з дитиною;

   -  залучення дитини до гурткової роботи  з метою реалізації її рухової активності та формування навичок дисципліни;

   -  навчання конструктивним способам вирішення конфліктних ситуацій, способів реагування на гнів та роздратування дитини, попередження домашнього насильства над дитиною.

Протягом року

Батьки (особи, що їх заміняють)

 

6.

Просвіта

 

 

 

6.1.

Просвітницька робота з педагогами щодо індивідуально-типологічних особливостей дитини та їх урахування освітньому процесі, а саме: 

-  розширення знань педагогічних працівників про вікові та психофізичні особливості дітей з затримкою психічного розвитку та дітей з типовим розвитком;

 -    особливостей виховання та навчання ліворукої дитини;

  -   включення дитини  в різні види спільної діяльності класу із забезпеченням для неї ситуації успіху;

   -  методи створення ситуації успіху для учня,  використання слів заохочень, тактильного контакту;

    - формування навичок діалогічної взаємодії, конструктивного співробітництва між школярами з типовим  і порушеним розвитком.

Підтримка та виховання дитини з особливими потребами (Психолого-педагогічний супровід сім'ї у роботі психолого-медико- педагогічної консультації : [електронний ресурс] / авт. кол.: С. І. Васильковська, Т. В. Жук, Т. Д. Ілляшенко та ін. ; за ред. А. Г. Обухівської. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. – 66 с.)

Протягом навчального року

Партнери супроводу заступник директора з навчально-виховної роботи, класний керівник

 

7.

 

 

 

Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю)

 

Практичний психолог

 

7.1

 

Складання психологічної характеристики учня, індивідуальної картки дитини з особливими освітніми потребами, індивідуальну програму психологічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

 

-

 

№ з\п

 

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

 

Психологічний супровід категорій дітей «групи ризику», ВПО, СЖО

 

 

 

 

Діагностика

 

 

 

1.1

Виявлення соціального статусу в класі (Соціометрія) ДЖ. Морено

Вересень- Жовтень

Діти «групи ризику», ВПО, СЖО

 

1.2

Виявлення дітей, що мають труднощі в навчанні, проблеми у поведінці й ознаки емоційних розладів як можливої «групи ризику» містять:

- Збір інформації від класних керівників і вчителів-предметників;

- Спостереження у класах;

- Тестування, соціометричне обстеження, аналіз анкет школярів.

Вересень

 

протягом року

протягом року

вчителі

 

учні

учні

 

1.3

 

Психодіагностика особливостей особистості:

1. Вивчення самооцінки (тест Дембо - Рубінштейн);

Вересень, Жовтень

Діти «групи ризику», ВПО, СЖО

 

1.4

2.Вивчення міжособистісних стосунків («Малюнок сім’ї», «Дім. Дерево. Людина», «Кактус», соціометрія);

 

1.5

3. Вивчення особливостей особистості («Акцентуації характеру », «САН»);

 

 

1.6

Дослідження індивідуальних особливостей поведінки учнів «групи ризику» та учнів, що перебувають на внутрішньо шкільному контролі. (за запитом учасників освітнього процесу)

 • Басс А., Дарк А. „Дослідження показників і форм агресії ”.
 • Кетелл Р. „Особистісний опитувальник ” „16 – РF”.
 • Спілберг Ч. „Шкала особистісної тривожності”.

 

2.

Профілактика 

 

 

2.1

Індивідуальна розвивальна робота з учнями, схильними до правопорушень, асоціальних проявів

I семестр

Здобувачі освіти «групи ризику»

 

2.2

Створити раду профілактики правопорушень.

Розробити заходи для профілактики дитячої бездоглядності й правопорушень, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови

До 17.09.2019

Спільно з заступником з виховної роботи

 

3.

Корекція

 

 

 

3.1

Корекційно-розвивальна робота з учнями, схильними до правопорушень, «група ризику»

Програма «Розвязання складних  проблем».

Автор: Боцвінко М.М.

Листопад -грудень

6-8 класи

 

3.2

Корекційно-відновлювальні заняття  за програмою корекції агресивних проявів  у дітей підліткового віку «Життя без агресії»

(для підлітків 12-14 років)

Укладач: Полозюк Ю.М. 

Жовтень

Учні 7 - 8 класів, що схильні до девіантної поведінки

 

4.

Навчальна діяльність

 

 

 

4.1

-

-

-

-

5.

Консультування

 

 

 

5.1

Надання консультацій та рекомендацій класним керівникам з оптимізації їхньої діяльності з сім’ями та дітьми в цей період

За запитом

 

 

5.2

Індивідуальні консультації учнів, учителів, батьків з проблем взаємодії у суспільстві.

Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім

П 61 батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посіб. для практиків со-

ціальної сфери / Мельник Л.А. та ін. ; за ред. Волинець Л.С. – К. :

ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. – 72 с.

Протягом року

Вчителі, батьки, учні

 

5.3

Замкнене коло :  ксенофобія – агресія. Консультування щодо особливостей роботи із дітьми з ПТСР, переміщеними із зони збройного конфлікту, з дітьми військовослужбовців

Лютий

Діти категорії ВПО

 

 

6.

Просвіта

 

 

 

6.1

 

Проведення заходів просвітницького спрямування на теми:

 • Рівні можливості для всіх
 • Мої права
 • Що таке насильство? Як себе захистити!
 • Небезпека в Інтернеті
 • Дружба жити допомагає
 • Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх
 • Протидія домашньому насильству
 • Що таке булінг? Як не стати його жертвою!
 • Як добре бути школярем

Протягом навчального року

Учні школи

 

7.

 

 

 

Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю)

 

Практичний психолог

 

7.1

 

Сформувати банк даних  дітей «групи ризику» ВПО, СЖО

Вересень

 

 

7.2

 

Ведення карток індивідуального спостереження дітей з девіантною поведінкою та  «групи ризику».

Протягом року

 

 

7.3

 

Своєчасне виявлення дітей вище зазначених категорії дітей та сімей, які потребують цільового психологічного супроводу з питань захисту прав дитини та її законних інтересів, забезпечення життєво важливих потреб дитини; відвідування дитини вдома/за місцем проживання і вивчення умов її життя, виховання і розвитку.

Протягом року

Здобувачі освіти зазначених категорій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Балко Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Психологія, Планування
Додано
18 вересня
Переглядів
504
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку