Річний план роботи практичного психолога 2019-2020 н.р. помісячно

Про матеріал
Помісячно розписаний план роботи практичного психолога, допоможе чітко відсліжувати свою діяльність, не забути про заплановані заходи, також гарна річ у веденні журналу щоденного обліку роботи.
Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                            ПОГОДЖУЮ

 Директор                                                                                       Методист МК відділу освіти

 НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей                                                           Добропільської міської ради  

  м. Добропілля                                                                                                          

 _________ О.В.Кужель                                                                   _________О.В.Гринцова

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

практичного психолога

Козюбенко Лілії Валентинівни

на 2019 – 2020 навчальний рік


Вступ

 До складу психологічної служби НВК ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцею входить один практичний психолог, який має освіту «Дошкільна освіта» кваліфікація магістр дошкільної освіти, викладач педагогіки та психології. Закінчила Донбаський державний педагогічний університет.  З тижневим навантаженням 30годин 0,75 ставки. Психологічний супровід учасників освітнього процесу здійснюється у 11 класах.

У своїй роботі керуюсь такими нормативними документами: (Додаток 1)

І. Аналітична частина

Практичний психолог  в закладі освіти працює з 25 березня 2019 року. За час роботи психологічна служба НВК була  зорієнтована на здійснення психолого – педагогічної підтримки всіх учасників освітньо-виховного процесу згідно Річного плану роботи на 2019 н.р. та з урахуванням рекомендацій ДНМЦ ПС, методичним кабінетом відділу освіти Добропільської міської ради.

Психологічний супровід освітнього процесу проводився за різними напрямками: психодігностична робота за планом та з дослідженням проблемних питань, корекційно – розвиваюча робота, робота з девіантною поведінкою, профорієнтація старшокласників, профілактична робота, психологічна просвіта вчителів, батьків, учнів. Психологічна робота у школі спрямована на збереженням і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників освітнього процесу.  На протязі квітня та травня проводилися заняття з учнями на знайомство, та встановлення контакту між учнями та практичним психологом.  Проведене психологічне дослідження по виявленню труднощів з вибором майбутньої професії старшокласників. Враховуючи результати досліджень, були проведені відповідні психолого – педагогічні заходи: тренінгові заняття; індивідуальна корекційно – відновлювальна робота . Здійснювався психологічний супровід за учнями які опинилися у СЖО. Для учнів 9–х класів проведена діагностика професійної спрямованості і відповідна профорієнтаційна робота: довірчі бесіди зі школярами за результатами тестування,  тренінгові заняття.

Діагностична робота проводилась також з формування здорового способу життя, виявлення залежностей; готовності учнів до саморозвитку та виявлення розуміння різних соціальних аспектів.

Протягом року були надані консультації ( учням, педагогам, батькам) як індивідуальні так і групові: «Професійне самовизначення учнів», «Складні стосунки з дитиною». «Зниження рівня навчальних досягнень», «Безконфліктне спілкування», «Особливості вікових змін та як на них реагувати». «Як стати успішною», « Як не помилитися при виборі майбутньої професії», « Найкращі друзі – це хто», « Зупинимо Булінг», «Гендерна рівність» , «Ми проти торгівлі людьми», «Допомога кожному», « Життя прекрасне», « Полюбити життя».

Протягом навчального року просвітницька робота здійснювала свою роботу через куточок психолога «ПСИХОЛОГ і Я»  та охопила наступні теми: «Спілкування з однолітками»,  «Стоп Булінг» « Я обираю світ без Булінгу», «Життя прекрасне» «Права та обов’язки учнів» «П'ять заповідей успішної людини», «Безпечна поведінка в Інтернеті», «Як готувати домашні завдання», «Поради випускникам», «ЗНО! Напередодні до іспиту», «Толерантне спілкування», «Я за здоровий спосіб життя!».

Протягом року написала та отримала подяку за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян України, отримала грамоту за участь у формуванні освітнього простору бібліотеки авторських розробок для вчителів «               На Урок».

 

 

 

 

 


ІІ. Цілепокладаюча частина

Мета: створення соціально-психологічних умов для оптимізації спілкування учнів з однолітками та дорослими, формування первинних навичок самоаналізу, розвитку вмінь до цілеспрямованості і володіння собою, формування в учнів почуття власної гідності та впевненості в собі.

Для її здійснення психологічна служба закладу ставить перед собою такі  задачі:

1. Збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;

2. Психологічний супровід процесу адаптації першокласників до шкільного життя, п’ятикласників до навчання в старшій школі;

3. Сприяти забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

4. Організувати психологічну та соціально-педагогічну допомогу постраждалим внутрішньо переміщеним здобувачам освіти, їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання і здобуття освіти, дітям і сім’ям учасників АТО;

        5. Активізувати захист прав і свобод дітей, створення безпечного середовища (запобігання насильству в учнівському колективі та домашньому насильству);

         6. Здійснювати профілактику суїцидальної поведінки, забезпечувати інформацією стенди «Життя без насильства»;

        7. Забезпечити доступ учасників освітнього процесу до інформаційно- консультативної підтримки шляхом поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії;

       8. Підвищити психологічну компетентність всіх учасників освітнього процесу з питань гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти шляхом проведення просвітницьких і профілактичних заходів;

      9. Посилювати профілактичну роботу щодо протидії торгівлі людьми;

  1. Підвищувати фахову компетентність педагогічних працівників;

налагоджувати співпрацю з громадськими організаціями.

  1.  Впровадження сервісу проектного управління освітнім процесом «Універсал – Онлайн» 

Тема роботи практичного психолога: «Формування в учнів особистості шляхом самопізнання, самовизначення і самовдосконалення»

Тема роботи навчального закладу: «Створення в НВК – ліцеї дієвої та ефективної системи виховання щодо формування і дітей активної життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно само реалізовуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури».

 

 

 


ІІІ. Змістова частина

 

№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу 

закладу освіти

Види

та форми

роботи

Цільова група

/аудиторія

Термін проведення

Виконавці

Відмітка про виконання

(дата виконання або перенесення)

Вересень

1.

Організаційно-методична функція

 

 

 

 

 

1.1

Складання річного плану роботи

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

До 25.09.2019

ПП

 

1.2

Оформлення робочого кабінету

Друкована робота

 

02.09.2019

ПП

 

1.3

Підписання згод на роботу практичного психолога

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

До 30.09.2019

ПП

 

1.4

Ведення  карт психолого-педагогічного супроводу

Друкована робота

Здобувачі освіти

Протягом місяця

ПП

 

1.5

Підготовка до просвіти:

-« Психологічна  готовність дитини до школи Особливості психологічного розвитку молодшого шкільного віку»;

-« Адаптація учнів до нових умов навчання»;

-« Перший раз у п'ятий клас»;

-« Особливості переходу  до старшої школи»;

-« Вплив сімейного виховання на формуванням взаємовідносин дитини в колективі»

-« Психолого-педагогічний супровід атестаційного процесу як шляху до саморозвитку педагога»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.6

Підготовка до профілактики:

Профілактика та виявлення суїцидальних тенденцій  неповнолітніх

«Жити – це здорово» ;

Профілактична робота з учнями ВПО

 « Спілкування між однолітками»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.7

Підготовка до діагностики:

-«Мотиви навчання» ( За М.Гінзбургом)

-«Тривожність» ( за Теммл, Дорка,  Амен)

-«Дослідження мікроклімату в класному колективі, системи взаємовідносин в класному колективі соціометричного статусу учнів (мет. Дж. Моррено)»

-«Мій клас» Туріщева Л.В

-«Адаптація дитини до школи («Робота психолога з молодшими школярами:метод.посіб./С.Л.Коробко, О.І.Коробко -3тє вид.-К.:Літера ЛТД, 2014.-416С.)

-«Методика діагностики рівня шкільної тривожності» (Філіпс)

Розробка заходів

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.8

Підготовка до консультування:

-« Період адаптації»

-« Режим дня»

-« Перший раз у перший клас»

-« Толерантність до себе» 

-« Життя – це здорово»

-« Умій цінити кожний момент»

-« Вихід завжди – є!»

-« Вікові особливості, переходу учнів до середньої ланки навчання»

Розробка заходів Друкована робота

Учасники освітнього процесу

ІІ тиждень

ПП

 

1.9

Підготовка до корекції:

Перший раз у перший клас»Л.В.Туріщева

-« П’ятий клас: від адаптації до успіху» Суржавська Н.Б

-« Корекційна робота з молодшими школярами з соціальної адаптації до шкільного навчання Л.В.Туріщева. Рекомендовано вченою радою Харківським університетом  Н.В.Каразіна від 27.01.2012 року протокол №7»

 

Розробка заходів Друкована робота

Друк наочного матеріалу.

Учасники освітнього процесу

ІІ тиждень

ПП

 

1.10

Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів:

-Інформація щодо стану профілактики суїцидальної поведінки;

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 05.09.2019

ПП

 

- Інформація щодо виконання «Регіональної програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Донецькій області на 2019-2020 роки»

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 11.09.2019

ПП

 

- Інформація про діяльність сайтів (блогів) психологічної спрямованості в закладах освіти

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 16.09.2019

ПП

 

1.11

Відвідування ШПМ

 

Учасники освітнього процесу

11.09.2019

 

 

2.

Просвіта

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

Виступи на батьківських зборах

«Психологічна  готовність дитини до школи Особливості психологічного розвитку молодшого шкільного віку»

Батьківські збори з елементами тренінгу

Батьки учнів 5 кл

11.09.2019

ПП

 

«Адаптація учнів до нових умов навчання»

Батьківські збори

Батьки учнів 5 кл

12.09.2019

ПП

 

«Перший раз у п'ятий клас»

Батьківські збори

Батьки учнів 5 кл

12.09.2019

ПП

 

«Особливості переходу  до старшої школи».

Батьківські збори

Батьки учнів 5 кл

13.09.2019

ПП

 

 «Вплив сімейного виховання на формуванням взаємовідносин дитини в колективі»

Батьківські збори

Батьки учнів 7 кл

13.09.2019

ПП

 

2.2

Виступ на педраді «Психолого-педагогічний супровід атестаційного процесу як шляху до саморозвитку педагога»

Педрада

Педагоги

27.09.2019

ПП

 

3.

Профілактика

 

 

 

 

 

3.1

Профілактика та виявлення суїцидальних тенденцій  неповнолітніх :

«Жити – це здорово»

Л.В.Козюбенко

Групове

Заняття з елементами тренінгу

Учні СЖО

12.09.2019

ПП

 

 

Профілактична робота з учнями ВПО

 « Спілкування між однолітками»

О.Л.Співак

Групове

Заняття з елементами тренінгу

Учні ВПО

13.09.2019

ПП

 

4.

Діагностика

 

 

 

 

 

4.1

 

 

 

Вивчення адаптації учнів 1-го класу:

 

 

 

ПП

 

«Мотиви навчання» ( За М.Гінзбургом)

Групове Тест

1-2кл

09.09.2019

ПП

 

«Тривожність» ( за Теммл, Дорка,  Амен)

Групове Тест

1-2кл

10.09.2019

ПП

 

Дослідження мікроклімату в класному колективі, системи взаємовідносин в класному колективі соціометричного статусу учнів (мет. Дж. Моррено)

Групове опитувальник

1-2кл

11.09.2019

ПП

 

4.2

Анкета для батьків учнів 1-го класу:

 

 

 

 

 

Адаптація дитини до школи («Робота психолога з молодшими школярами:метод.посіб./С.Л.Коробко, О.І.Коробко -3тє вид.-К.:Літера ЛТД, 2014.-416С.)

Індивідуальна

Анкета

Батьки  учнів 1 класів

10.09.2019

ПП

 

4.3

 

Вивчення адаптації учнів 5- х класів

 

 

 

 

 

 

«Мій клас»

Туріщева Л.В

Індивідуальна

Анкета

 

5 кл

16.09.2019

ПП

 

Методика діагностики рівня шкільної тривожності (Філіпс)

Групова

Тест

5 кл

18.09.2019

ПП

 

5.

Консультування

 

 

 

 

 

5.1

«Період адаптації»

Індивідуальна консультація

Батьки  учнів 1 класів

 

04.09.2019

 

 

ПП

 

 

 

«Режим дня»

Година психолога

Батьки  учнів 2 класів

05.09.2019

ПП

 

« Перший раз у перший клас»

Лекторій

Батьки  учнів 1 класів

06.09.2019

ПП

 

« Вікові особливості, переходу учнів до середньої ланки навчання»

Круглий стіл

Педагоги

І тиждень

ПП

 

5.2

 «Життя – це здорово»

Індивідуальна консультація

9-11 кл

ІІ тиждень

ПП

 

 «Умій цінити кожний момент»

Індивідуальна консультація

8-10кл

ІІІ  тиждень

ПП

 

 «Вихід завжди – є!»

Круглий стіл

7-11кл

ІІІ тиждень

ПП

 

«Толерантність до себе» 

Індивідуальна консультація

5-8кл

ІІІ тиждень

ПП

 

6.

Корекція

 

 

 

 

 

6.1

 

 

 

Корекційна робота з молодшими школярами з соціальної адаптації до шкільного навчання Л.В.Туріщева. Рекомендовано вченою радою Харківським університетом  Н.В.Каразіна від 27.01.2012 року протокол №7

Групова

Заняття з елементами тренінгу

1-клас

24.09.2019

ПП

 

«П’ятий клас: від адаптації до успіху» Суржавська Н.Б

Групова

Заняття з елементами тренінгу

5кл

27.09.2019

ПП

 

6.3

«Перший раз у перший клас»Л.В.Туріщева

Індивідуальна Анкета

Батьки  учнів 1 класів

30.09.2019

ПП

 

 

7.

Навчальна діяльність

 

 

 

 

 

7.1

-

-

-

-

-

-

8.

Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

8.1

Співпраця з ІРЦ

 

 

 

Надання характеристик на вихованців

Адміністрація ІРЦ

За потребою

ПП

 

Участь в роботі ради профілактики з комісією у справах неповнолітніх, наркологічним кабінетом, кримінальною поліцією, військоматом.

 

Батьки та діти, які потребують особливої уваги, члени ради профілактики

 

Один раз на місяць

ПП

 

Жовтень

1.

Організаційно-методична функція

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

Оновлення стенду "Психолог і Я"

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

 

 

І –тиждень

ПП

 

Обробка результатів обстеження дітей, оформлення документації

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

 

 

V тижден ь

ПП

 

1.2

Підготовка до просвіти:

- « Права та обов’язки дитини»

- «Правопорушення учня»;

-« Психологічне здоров’я»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

 

 

І тиждень

ПП

 

1.3

Підготовка до профілактичної роботи:

-« Правопорушення карається Законом»;

- «Міфи про беззаконня»;

- «Ти і Закон»;

- «Стоп правопорушнику»;

- «Правопорушення»;

- «Чому дитина порушує Закон?»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

 

 

І тиждень

ПП

 

 

1.4

Підготовка до діагностики : ---«Соціометрія» ав.О.В.Киричук, В.О.Киричук;

- « Ціннісні орієнтації особистості в системі взаємостосунків учнів в класі» ав. В.О.Киричук.

- «Шкала тривожності» Філіпса

- «Готовність дитини до саморозвитку» О.Л.Співак

Розробка плану заняття.

Друк роздавального матеріалу, наочностей

 

Учасники освітнього процесу

 

 

 

 

І тиждень

ПП

 

1.5

Підготовка до консультування:

-« Ознаки дезадаптації»;

- «Адаптація успішна коли?»;

- «Вікові особливості учня»;

- «Психологічні особливості учня»

Інтелектуальний труд

Учасники освітнього процесу

 

 

ІІ тиждень

ПП

 

1.6

 

 

 

 

 

 

Підготовка до корекції:

Корекційно - розвивальні заняття за програмою з розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, які мають труднощі в навчанні Е.Г.Адамчук;

-« Збереження та зміцнення психологічного здоров’я» В.В Бевзенко .

Розробка плану заходу

 

Учасники освітнього процесу

 

 

ІІ тиждень

ПП

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів:

-Дозволи батьків ( інформація про згоди, відмови)

Друкована робота

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

 

До 04.10.2019

ПП

 

- Інформація шодо профілактики правопорушень;

Друкована робота

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

 

До 04.10.2019

ПП

 

- Адаптація 5 класів;

Друкована робота

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

 

До 24.10.2019

ПП

 

- Інформація про проходження атестації фахівцями психологічної служби у поточному році ( на всіх рівнях атестаційної комісій);

Друкована робота

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

 

До 28.10.2019

ПП

 

- Графік відкритих заходів психологічної служби, який проходить атестацію у 2019-2020 навчальному році;

Друкована робота

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

 

До 28.10.2019

ПП

 

- Інформація про стан передплати фахових видань.

 

 

Друкована робота

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

 

До 30.10.2019

ПП

 

1.8

Відвідування ШМП

 

Учасники освітнього процесу

30.10.2019

 

 

2.

Просвіта

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

Виступи на батьківських зборах:

 

 

 

 

 

« Права та обов’язки дитини»

Буклет – пам’ятка

Батьки 1класів

07.10.2019

ПП

 

«Правопорушення учня»;

Буклет – пам’ятка

Батьки 4 класів

08.10.2019

ПП

 

2.2

Виступ на педраді:

 

 

 

 

 

«Психологічне здоров’я»

Педрада

Педагоги

09.10.2019

ПП

 

3.

Профілактика

 

 

 

ПП

 

3.1

«Правопорушення  карається Законом»

Буклет- пам’ятка

9-11 кл

10.10.2019

ПП

 

«Міфи про беззаконня»

Презентація

5-8кл

11.10.2019

ПП

 

3.2

 «Ти і Закон»

Інформаційний стенд

9-11 кл

15.10.2019

ПП

 

«Стоп правопорушнику»

Інформаційний стенд

5-8кл

15.10.2019

ПП

 

 

3.3

Пам’ятка батькам : «Правопорушення»

Буклет     пам’ятка

Батьки учнів СЖО  5-9кл

16.10.2019

ПП

 

«Чому у дитина порушує закон?»

Буклет     пам’ятка

Батьки  учнів СЖО 7-8 кл

16.10.2019

ПП

 

4.

Діагностика

 

 

 

 

 

4.1

«Соціометрія»

В.О.Киричук

Групове Анкета

8 кл

17.10.2019

ПП

 

 « Ціннісні орієнтації особистості в системі взаємостосунків учнів в класі» ав. В.О.Киричук.

Групове Анкета

7 кл

18.10.2019

ПП

 

4.2

 

 

 

 

«Шкала тривожності» Філіпса

Групове Тест

6 кл

21.10.2019

ПП

 

Готовність дитини до саморозвитку О.Л.Співак

Групове Тест

5 к

22.10.2019

ПП

 

5.

Консультування

 

 

 

 

 

5.1

 

«Ознаки дезадаптації»

Індивідуальна консультація

Батьки, педагоги

За потребою

ПП

 

 

 

«Адаптація успішна коли?»

Індивідуальна консультація

Батьки

За потребою

ПП

 

« Вікові особливості учнів»

Групова консультація

Батьки учнів 5 класу

23.10.2019

ПП

 

Психологічні особливості учнів.

Групова консультація

Педагоги

24.10.2019

ПП

 

5.2

 

 

«Права та обов’язки»

Година психолога

5-11кл

25.10.2019

ПП

 

«Стоп  Правопорушенню»

Година психолога

2- 11 кл

ІІІ тиждень

ПП

 

«Стрес, види стресів»

Година психолога

7-9 кл

ІІІ тиждень

ПП

 

6.

Корекція

 

 

 

 

 

6.1

Корекційно - розвивальні заняття за програмою з розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, які мають труднощі в навчанні Е.Г.Адамчук;

Групові заняття

Учні 1-4 класу

28.10.2019

ПП

 

6.2

 «Збереження та зміцнення психологічного здоров’я» В.В.Бевзенко

Групове

Заняття з елементами тренінгу

Учні 5 класу

29.10.2019

ПП

 

7.

Навчальна діяльність

 

 

 

 

 

7.1

-

-

-

-

-

-

8.

Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

8.1

Участь в роботі ради профілактики з комісією у справах неповнолітніх, наркологічним кабінетом, кримінальною поліцією, військоматом.

 

Батьки та діти, які потребують особливої уваги, члени ради профілактики

 

Один раз на місяць

ПП

 

9.

Інше

 

 

 

 

 

Листопад

1.

Організаційно-методична функція

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

Оновлення стенду « Психолог і Я»

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

 

І тиждень

ПП

 

Підготовка до просвіти:

-« Насильство в родині» ;

-« Безпритульність та бездоглядність»;

-« Виховання без насильства»;

- «Адаптаційний період».

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

 

 

І тиждень

 ПП

 

1.2

Підготовка до профілактичної роботи:

-« Насильство в родині»;

-« Вчимося  поважати один одного»;

-«З толерантністю в серці»;

- «Насильство у родині»  

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

 

І тиждень

ПП

 

1.3

Підготовка до діагностики:

-« Акцентуації характеру серед учнів» Шмішека;

- «Агресивність серед учнів» Басса і Даркі;

-« Визначення міжособистісних стосунків школяра» (за Рене Жилем);

-« Сімейні відносин» М.С.Лісова

Розробка заходів

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

 

ІІ тиждень

ПП

 

1.4

Підготовка до консультації:

-« Насильство,  його види»;

-« Гендерна рівність»;

-« Повага один до одного»;

-«Безпритульність»;

-« Як розпізнати дитину,яка страждає від домашнього насилля»;

-« Виховуємо поважних дітей»

Розробка заходів

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

 

ІІ тиждень

ПП

 

1.5

Підготовка до корекції :

-«Різний я та  світ навколо мене»  (за розвивально-корекційною  програмою)

 «Психолог»  №3(483), 2012

-«Як ми бачимо один одного або Я і Ти» Швець А.А. Програма корекційних занять з тривожними дітьми та дітьми надмірно вразливими.

Розробка заходів

 

Учасники освітнього процесу

 

ІІІ тиждень

ПП

 

1.6

Відвідування ШПМ

 

 

 

 

Учасники освітнього процесу

 

13.11.2019

ПП

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів:

-Інформація про дітей СЖО;

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

 

До 04.11.2019

ПП

 

Адаптація 1 –х класів ( І етап);

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

 

До 01.11.2019

ПП

 

Інформація щодо роботи з подолання дитячої безпритульності і бездоглядності;

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

 

До 05.11.2019

ПП

 

Інформація щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

 

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

 

До 11.11.2019

ПП

 

Інформація щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, виховання гендерної культури та гендерної рівності і системі освіти;

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

 

До 14.11.2019

ПП

 

Інформація щодо впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова»

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

 

До 15.11.2019

ПП

 

2.

Просвіта

 

 

 

 

 

2.1

 « Насильство в родині»

Інформаційний стенд

Педагоги

06.11.2019

ПП

 

«Безпритульність та бездоглядність»

Інформаційній стенд

Педагоги

07.11.2019

ПП

 

«Адаптаційний період»

Інформаційний стенд

 

Педагоги

08.11.2019

ПП

 

2.2

«Виховання без насильства»

Інформаційний стенд

Батьки учнів 6 кл

08.11.2019

ПП

 

3.

Профілактика

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Насильство в сім’ї » Р.П.Вознюк

Групове

Перегляд презентації

8 кл

04.11.2019

ПП

 

 «Вчимося поважати один одного» О.В.Теслюк

Групове перегляд презентації

9 кл

05.11.2019

ПП

 

 « З толерантністю в серці» О.В.Теслюк

Круглий стіл

педагоги

07.11.2019

ПП

 

«Насильство у родині» О.О.Ярошенко

Групове

Перегляд презентації

Батьки  учнів 7-класів

08.11.2019

ПП

 

4.

Діагностика

 

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

« Акцентуаціїя характеру серед учнів» Шмішека

Групове Опитувальник

7-11 кл

11.11.2019

ПП

 

 «Агресивність серед учнів» Басса і Даркі.

Групове тест

8 – 11 кл

12.11.2019

ПП

 

«Визначення міжособистісних стосунків школяра» (за Рене Жилем)

Групове опитувальник

9 кл

13.11.2019

ПП

 

4.2

 

«Сімейні відносини» М.С.Лісова

Групове Анкета

7 кл

14.11.2019

ПП

 

5.

Консультування

 

 

 

 

 

5.1

 

 

 

«Насильство, його види»

Групове

8-11кл

15.11.2019

ПП

 

«Гендерна рівність»

Групове

9кл

18.11.2019

ПП

 

«Повага один до одного»

Групове

 

6 кл

19.11.2019

ПП

 

«Безпритульність»

Групове

4-7кл

19.11.2019

20.11.2019

ПП

 

5.2

«Як розпізнати дитину яка страждає від домашнього насилля»

Групове

 

Педагоги

20.11.2019

ПП

 

 «Виховуємо поважних дітей»

Групове

 

Батьки  учнів 6 класів

21.11.2019

ПП

 

6.

Корекція

 

 

 

 

 

6.1

 

 «Різний я та  світ навколо мене»  (за розвивально-корекційною  програмою)

 «Психолог»  №3(483), 2012

Групове

7-8кл

25.11.2019

ПП

 

6.2

«Як ми бачимо один одного або Я і Ти» Швець А.А. Програма корекційних занять з тривожними дітьми та дітьми надмірно вразливими.

Групове

Заняття

2-11кл

 V тиждень

 

ПП

 

7.

Навчальна діяльність

 

 

 

 

 

7.1

-

-

-

-

-

-

8.

Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

8.1

Співпраця з поліцією щодо роз’яснення теми «Насилля в родині» ступінь покарання.

Групова

Батьки

За потребою

ПП

 

Співпраця з військоматом

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

Протягом місяця

ПП

 

9.

Інше

 

 

 

 

 

Грудень

1.

Організаційно-методична функція

 

 

 

 

 

1.1

Оновлення стенду “Психолог і Я”

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

І  тиждень

ПП

 

Підготовка до просвіти:

-« Робота із запобігання насильству в загальноосвітньому навчальному закладі»;

-« Соціально - психологічний аспект впливу засобів масової інформації на підлітків»

-« ВІЛ. Актуальність проблеми»;

-« Торгівля людьми існує - це не міф»;

-« Чума 21 століття»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.2

 

 

 

 

 

Підготовка до профілактичної роботи:

-« Торгівля людьми найжахливіша форма злочинності»;

-« Що ви знаєте про ВІЛ – інфекцію»;

- «Ми за здоровий спосіб життя»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

ІІ тиждень

ПП

 

1.3

Підготовка до діагностичної роботи:

-« Здоровий спосіб життя»;

-« Типи темпераменту»;

-« Шкільна тривожність» ;

-« Агресивність»;

-« Інтереси і дозвілля учнів»

Друкована робота

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

ІІІ тиждень

ПП

 

1.4

Підготовка до консультування:

-« Щасливим бути легко»;

-« Ми за здоровий спосіб життя» ;

-«Я пильний, торгівля людьми існує»

-« Життя – скарб!»;

-« Як не втрати надію?»;

-« Про ВІЛ,що ми знаємо?»;

-« Торгівля людьми, будьте обережні»

Друкована робота

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

ІІІ тиждень

ПП

 

1.5

Підготовка до корекції:

-Учні, що потребують особливого підходу ( за програмою «Моральний розвиток підлітків»  ж. «Психолог» № 29, 2008р; 

-«Життя у часі і поза ним» С.М.Забаровська 

-«Професійна орієнтація»  «Хочу»+ «Можу»+ «Треба» = «Правильний вибір професії»

Друкована робота

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

IV

ПП

 

1.6

Відвідування НМК

 

 

 

Учасники освітнього процесу

04.12.2019

ПП

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів:

-Інформація щодо профілактики правопорушень за І півріччя;

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 07.12.2019

ПП

 

-Інформація про організацію роботи  щодо виконання плану заходів з протидії торгівлі людьми на період до 2020 року;

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 01.12.2019

ПП

 

-Інформація щодо стану  профілактики суїцидальної поведінки;

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 04.12.2019

ПП

 

-Інформація про стан та проблеми надання психологічної допомоги суб’єктам освіти в умовах операції об’єднаних сил на сході країни.

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 06.12.2019

ПП

 

-Інформація щодо

впровадження шкільних служб порозуміння(ШСП) для профілактики і розв’язання конфліктів з використанням медіації в закладах освіти;

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 11.12.2019

ПП

 

-Інформація щодо виконання «Регіональної програми підтримки та інтергарції внутрішньо переміщених осіб в Донецькій області на 2019-2020роки»;

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 16.12.2019

ПП

 

-Інформація щодо розвитку інклюзивної освіти;

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 17.12.2019

ПП

 

-Інформація щодо діагностичних мінімумів діяльності практичного психолога та соціального педагога.

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 20.12.2019

ПП

 

2.

Просвіта

 

 

 

 

 

2.1

«Робота із запобігання насильству в загальноосвітньому навчальному закладі» (Практичний психолог:школа» №10 / 2012)

Педрада

Педагоги

05.12.2019

ПП

 

2.2

«Соціально - психологічний аспект впливу засобів масової інформації на підлітків» («Заступник директора     школи №06/2013).

Групова

Батьківські збори

Батьки учнів -9 кл

06.12.2019

ПП

 

«ВІЛ. Актуальність проблеми»

Групова

Презентація

Батьки   учнів 10-11 кл

ІІІ тиждень

ПП

 

«Торгівля людьми існує - це не міф»

 

Групова

Інформаційний стенд

Батьки  учнів 5-11 кл

ІІ тиждень

ПП

 

2.3

«Чума 21 століття»

Групова

Відео - ролик

Учні 9-11кл

ІІІ тиждень

ПП

 

3.

Профілактика

 

 

 

 

 

3.1

 « Торгівля людьми найжахливіша форма злочинності» О.А.Сергєєва

Групова

Анкета

 

9-11 кл

16.12.2019

ПП

 

 « Що ви знаєте про ВІЛ – інфекцію» О.В.Головньова

Групова Анкета

8-9кл

17.12.2019

ПП

 

«Ми за здоровий спосіб життя» О.В.Головньова

Групова

Анкета

10-11кл

18.12.2019

ПП

 

4.

Діагностика

 

 

 

 

 

4.1

«Здоровий спосіб життя»  О.В.Головньова

Групова

Анкета

6-8кл

23.12.2019

ПП

 

Типи  темпераменту за методикою Г. Айзенка

Групова

Тест

5-9кл

24.12.2019

ПП

 

«Шкільна тривожность» Філіпс

Групова

Тест

9-10кл

25.12.2019

ПП

 

«Агресивність» за Бассом і Даркі.

Групова

Тест

8-11кл

26.12.2019

ПП

 

5.

Консультування

Групова консультація

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

 «Щасливим бути легко»

Групове

Поради психолога

7кл

23.12.2019

ПП

 

« Ми за здоровий спосіб життя»

Групова консультація

8-9кл

24.12.2019

ПП

 

«Я пильний, торгівля людьми існує»

Групова консультація

4-9кл

25.12.2019

ПП

 

« Життя-скарб»

Групова консультація

6-11кл

26.12.2019

ПП

 

«Як не втратити надію?»

Година психолога

10-11кл

27.12.2019

ПП

 

5.2

«Про ВІЛ,  що потрібно знати учням?»

Година психолога 

Педагоги

30.12.2019

ПП

 

«Торгівля людьми, будьте обережні»

Групова консультація

Батьки  учнів 6-7 кл

30.12.2019

ПП

 

6.

Корекція

 

 

 

 

 

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні, що потребують особливого підходу ( за програмою «Моральний розвиток підлітків»  ж. «Психолог» № 29, 2008р

Індивідуальна заняття

Учні які навчаються на індивідуальній формі навчання

25.12.2019

ПП

 

Ми майбутні п’ятикласники» (адаптаційні класні часи), А.В.Миляева, П.В.Румянцева «Шкільна тривожність. Діагностика. Корекція. Розвиток»

Групове з елементами арт-терапії

4кл

26.12.2019

ПП

 

«Протидій торгівлі людьми» Л.В.Козюбенко

Групове заняття з елементами тренінгу

9-11кл

ІІІ тиждень

ПП

 

6.2

«Життя у часі і поза ним» С.М.Забаровська 

Групове

заняття з елементами тренінгу

5-9кл

ІІІ тиждень

ПП

 

«Професійна орієнтація»  «Хочу»+ «Можу»+ «Треба» = «Правильний вибір професії»

Групова заняття з елементами тренінгу

9-11кл

ІV тиждень

ПП

 

7.

Навчальна діяльність

 

 

 

 

 

7.1

-

-

-

-

-

-

8.

Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

8.1

Співпраця з місцевими лікарями щодо роз’яснення теми «Віл –інфекція»

Групова

Презентація

Учні , педагоги, батьки

ІІІ тиждень

 

 

Січень

1.

Організаційно-методична функція

 

 

 

 

 

1.1

Оновлення стенду “Психолог і Я”

Друкована робота

 

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.2

Підготовка до просвіти:

Як допомогти дитині з вибором професії»;

-« Підтримка під час навчання»;

-« Як не зашкодити учням при виборі майбутньої професії?»;

-« Підтримка учня»;

-« Девіантні діти";

- « Самовизначення старшокласника»;

-« Поради для випускників ,обираємо майбутнє»

Друкована робота

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.3

Підготовка до профілактичної роботи:

-«Асоціації» ;

-« Ланцюжок професій»;

-« Девіантна поведінка»;

-«Я і мої почуття»;

Друкована робота

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.4

Підготовка до діагностики:

-« Вибір професії» О.Аматьєва, М.Демченко;

-« Професійні нахили» О.Аматьєва, М.Демченко;

-« Дитяча тривожність» (БОДТ);

-« Схильність до емпатії» І.Юсупова;

-« Схильність до неадекватної поведінки» Н.Шавровська;

-«Самооцінка організованості»О.Шмельов

Друкована робота

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.5

Підготовка до консультації:

-« Шкільна дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку»;

-« Нестандартні прийоми. Як зарадити собі у складних ситуаціях на уроці»

-« Виховання без напруги»;

-« Роль сім’ї в адаптації школяра»;

-« Підлітки + Інтернет»

-« 10 кроків до впевненості»;

-« Структура та процес впливу людину на саме себе»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.6

Підготовка до корекції:

-« Формування безпечної поведінки дітей у кібер -просторі» О.В.Уманська;

-« Вчимося спілкуватися» Г.В.Давиденко;

-« Формування свідомого ставлення старшокласників до майбутнього» С.Зайчук

 

Розробка заходів

Друкована робота

Друк наочного матеріалу

Учасники освітнього процесу

ІІ тиждень

ПП

 

1.7

Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів:

  • За окремим запитом

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

За запитом

ПП

 

1.8

Відвідування ШПМ

 

Учасники освітнього процесу

29.01.2020

 

 

2.

Просвіта

 

 

 

 

 

2.1

Виступи на батьківських зборах:

 

 

 

 

 

«Як допомогти дитині з вибором професії»

Групова Круглий стіл

Батьки учнів 11 кл

14.01.2020

ПП

 

«Підтримка під час навчання»

Групова Презентація

Батьки учнів 1-2 кл

21.01.2020

ПП

 

«Як не зашкодити при виборі майбутньої професії»

Групова Круглий стіл

Батьки учнів 9 кл

28.01.2020

ПП

 

2.2

Виступи на педраді:

 

 

 

 

 

«Підтримка у всьому»

Педрада

Педагоги

08.01.2020

ПП

 

«Девіантні діти»

Групова Круглий стіл

Педагоги

09.01.2020

ПП

 

«Самовизначення старшокласника»

Перегляд презентації

9-11кл

10.01.2020

ПП

 

2.3

«Поради для випускників, обираємо майбутнє»

Буклет

Інформаційний стенд

11 кл

31.01.2020

ПП

 

3.

Профілактика

 

 

 

 

 

3.1

 «Асоціації» О.Аматьєва

Групова

Гра

9кл

14.01.2020

ПП

 

 «Ланцюжок професій» М.Демченко

Групова

Гра

10кл

15.01.2020

ПП

 

3.2

 « Девіантна поведінка»  В.Іванчук

Групова

Презентація

6-7кл

16.01.2020

ПП

 

 «Я і мої почуття» О.Р.Янчук

Круглий стіл

8-кл

17.01.2020

ПП

 

4.

Діагностика

 

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 «Вибір професії» О.Аматьєва,М.Демченко

Групове Анкета

9,11кл

20.01.2020

ПП

 

«Професійні нахили» О.Аматьєва,М.Демченко

Групове Опитувальник

11кл

21.01.2020

ПП

 

«Дитячя тривожность» (БОДТ)

 

 

 

Групове

Багатошкільний опитувальник

8кл

21.01.2020

ПП

 

«Схильності до емпатії (за методикою І. Юсупова)

Групове

Тест

7кл

22.01.2020

ПП

 

«Схильності до неадекватної поведінки» Н. Шавровська, О. Гончаренко, І. Мельникова

Групове

Тест

5кл

22.01.2020

ПП

 

 «Самооцінка організованості”»(за О. Шмельовим)

Групове

Тест

4кл

23.01.2020

ПП

 

5.

Консультування

 

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

Консультації для педагогів:

 

 

24.01.2020

ПП

 

«Шкільна дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку»

Групове консультування

Педагоги

27.01.2020

ПП

 

«Нестандартні прийоми. Як зарадити собі у складних ситуаціях на уроці»

Групове консультування

Педагоги

31.01.2020

ПП

 

5.2

 

 

Консультації з батьками:

 

 

 

 

 

«Виховання без напруги»

Групове консультування

Батьки учнів 7 кл

28.01.2020

ПП

 

«Роль сім’ї в адаптації школярів»

Групове консультування

Батьки учнів 5 кл

08.01.2020

ПП

 

«Підлітки + Інтернет»

Година психолога

Батьки учнів СЖО,ВПО

13.01.2020

ПП

 

5.3

Консультації з учнями:

 

 

 

 

 

«10 кроків до впевненості»

Година психолога

6-9кл

16.01.2020

ПП

 

«Структура та процес впливу людину на саму себе»

Година психолога 

7-кл

17.01.2020

ПП

 

6.

Корекція

 

 

 

 

 

6.1

«Формування безпечної поведінки дітей у кібер-просторі. О.В.Уманська

Групове

Заняття з елементами тренінгу

7-8кл

28.01.2020

 

ПП

 

 

 

«Вчимося спілкуватися» Г.В.Давиденко

Групове

Заняття з елементами казко-терапії

5-6кл

29.01.2020

ПП

 

 

 

«Формування свідомого ставлення старшокласників до майбутнього» С.Зайчук

Групова

Заняття з елементами тренінгу

11кл

30.01.2020

ПП

 

7.

Навчальна діяльність

 

 

 

 

 

7.1

-

-

-

-

-

-

8.

Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

8.1

Співпраця з МЦЗ «Вибір професії - не легка справа»

 

9,11кл

За запитом

 

 

Лютий

1.

Організаційно-методична функція

 

 

 

 

 

1.1

 

Оновлення стенду «Психолог і Я»

 

 

І тиждень

ПП

 

1.2

 

 

 

 

Підготовка до просвіти:

-« Стреси у професійній діяльності вчителя»

«Радість – показник якості життя»

« Дитина і вчитель формують світ»

«Проблеми перехідного віку»

«Стреси у дітей»

« Зберегти здоров’я, зберегти ППжиття»

«Жити – вільно»

«Насильство над дітьми потрібно зупинити»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.3

 

 

 

 

 

Підготовка до профілактики:

-« Профілактика професійного вигорання» О.В.Суходольська;

-« Дезадаптація п’ятикласників»  І.В.Овадюк;

-« Формування безпечної поведінки дітей у кібер-просторі. О.В.Уманська;

-« Що треба знати про свої права та обов’язки?» Я.М.Квітка;

-« Конвенція про права дітей » Я.М.Квітко;

-« Сімейний кодекс України»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.4

Підготовка до діагностики:

Міжособистісні взаємини»

Т. Лірі;

- «Міжособистісні стосунків за методикою В.Стефанцова»;

-«Прогноз» (оцінка рівня нервово-психічної стійкості за В. Бодровим);

- Визначення точності уваги за методикою К. Іванова-Смоленського «Коректурна проба»;

-« Таблиця для визначення спеціальності на основі самооцінки» О.П.Аматьєва

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.5

Підготовка до консультації:

-« -« Вчимося поважати старших»;

-« Як спілкуватися продуктивно, та зрозуміло»;

-« Спілкуватися – це здорово»;

-« Насильство у родині»;

-« Як не потрапити до депресивного стану»;

-« Спілкування з підлітками»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

ІІ тиждень

ПП

 

1.6

Підготовка до корекції:

-«Вчимося спілкуватися» Г.В.Давиденко;

« Рівні можливості для всіх» Г.В.Литвинець;

«Досягти успіху – стати щасливим» І.В.Кондаурова.

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

ІІ тиждень

ПП

 

1.7

Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів:

-« Інформація щодо запобігання та протидії домашньому насильству»

Робота з документацією

 

До 06.02.2020

ПП

 

1.8

Відвідування ШПМ

 

Учасники освітнього процесу

19.02.2020

ПП

 

2.

Просвіта

 

 

 

 

 

2.1

Виступи на педраді:

 

 

 

 

 

« Стреси у професійній діяльності вчителя»

Педрада

Педагоги

11.02.2020

ПП

 

2.2

«Радість – показник якості життя»

Поради педагогом

Педагоги

18.02.2020

ПП

 

« Дитина і вчитель формують світ»

Ділова гра

Педагоги

25.02.2020

ПП

 

2.3

Виступи на батьківських зборах, лекторіях:

 

 

 

 

 

«Проблеми перехідного віку»

 

Круглий стіл

Батьки учнів 9 кл

 

10.02.2020

ПП

 

«Стреси у дітей»

Презентація

Батьки учнів 6 кл

17.02.2020

ПП

 

2.4

 

 

 

 

 

«Насильство над дітьми потрібно зупинити»

Групове

Буклет

5-11кл

24.02.2020

ПП

 

«Жити – вільно»

Круглий стіл

8-9кл

12.02.2020

ПП

 

« Зберегти здоров’я, зберегти життя»

Групова

Година спілкування

10-11кл

19.02.2020

ПП

 

3.

Профілактика

 

 

 

 

 

3.1

«Профілактика професійного вигорання» О.В.Суходольська

Групове

Круглий стіл

 

Педагоги

13.02.2020

ПП

 

3.2   

 

«Дезадаптація п’ятикласників»  І.В.Овадюк

Групове

Перегляд презентації

5 кл

13.02.2020

ПП

 

«Формування безпечної поведінки дітей у кібер-просторі. О.В.Уманська

Групове

Заняття з елементами арт-терапії

7кл

14.02.2020

ПП

 

«Що треба знати про свої права та обов’язки?» Я.М.Квітка

Групова

Презентація

8 кл

17.02.2020

ПП

 

« Конвенція про права дітей » Я.М.Квітко

Групова

Буклет

Батьки учнів 4 кл

17.02.2020

ПП

 

«Сімейний кодекс України»

Групова

Круглий стіл

Батьки учнів 9-10 кл

18.02.2020

ПП

 

4.

Діагностика

 

 

 

 

 

4.1

«Міжособистісні взаємини »

Т. Лірі

Групова

Тест

7кл

19.02.2020

ПП

 

«Міжособистісні стосунків за методикою В.Стефанцова»

Групова тест

5-6кл

19.02.2020

ПП

 

«Прогноз» (оцінка рівня нервово-психічної стійкості за В. Бодровим)

Групова Опитувальник

8кл

20.02.2020

ПП

 

Визначення точності уваги за методикою К. Іванова-Смоленського

«Коректурна проба»

Групова

Опитувальник

6-7кл

20.02.2020

ПП

 

«Таблиця для визначення спеціальності на основі самооцінки» О.П.Аматьєва

Групова тест

8-10кл

21.02.2020

ПП

 

5.

Консультування

 

 

 

 

 

5.1

Консультування з батьками:

 

 

 

 

 

«Спілкування з підлітками»

Групове Консультування

Батьки учнів СЖО

17.02.2020

ПП

 

5.2

Консультування з педагогами:

 

 

 

 

 

«Як спілкуватися продуктивно, та зрозуміло»

Групове консультування

Педагоги

18.02.2020

ПП

 

5.3

 

 

 

 

 

Консультації з учнями:

 

 

 

 

 

«Спілкуватися – це здорово»

Година психолога

 

19.02.2020

ПП

 

«Насильство у родині»

Індивідуальна консультація

Учні СЖО, ВПО

20.02.2020

ПП

 

«Як не потрапити до депресивного стану»

Індивідуальна консультація

Учні групи ризику

24.02.2020

ПП

 

«Вчимося поважати старших»

 

Година психолога

Учні 6кл

24.02.2020

ПП

 

6.

Корекція

 

 

 

 

 

6.1

 

 

 

«Вчимося спілкуватися» Г.В.Давиденко

Групова

Заняття з

елементами тренінгу

6-7 кл

 

25.02.2020

ПП

 

« Рівні можливості для всіх» Г.В.Литвинець

Групова

Заняття з елементами тренінгу

 

 

5-6 кл

26.02.2020

ПП

 

«Досягти успіху – стати щасливим» І.В.Кондаурова

Групова

Заняття з елементами арт-терапії

9-11 кл

29.02.2020

ПП

 

7.

Навчальна діяльність

 

 

 

 

 

7.1

-

-

-

-

-

-

8.

Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

8.1

 

Співпраця з органами протипажарної небезпеки

 

 

 

 

 

9.

Інше

 

 

 

 

 

Березень

1.

Організаційно-методична функція

 

 

 

 

 

1.1

Оновлення стенду “Психолог і Я”

Друкована робота

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.2

Підготовка  просвіти:

-« Визнач свою позицію»;

-« Теорія видів виховання в сім’ї»;

-« Батьківське ставлення до дитини»;

-« Гарний вчитель-гарна людина»;

-« Формування комунікативної толерантності педагогів»;

-« Твоє майбутнє»;

-« Сім’я і школяр: вікова динаміка відносин»

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.3

Підготовка до профілактичної роботи:

-« Як правильно підготуватися до ЗНО, ДПА»;

- «Твоя відповідальність за життя»  Я.М.Квітка;

- «Стать і статеві стосунки» Б.М.Ворник;

- ВІЛ, СНІД  Б.М.Ворник

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

І тиждень

ПП

 

1.4

Підготовка до діагностики:

-« Протистояння стресу» О.Л.Співак;

«Автопортрет» О.Л.Співак;

« Дізнайся про себе» О.Л.Співак;

« Поведінка під час конфлікту» О.Л.Співак;

« Стиль вирішення конфліктів» О.Л.Співак

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

ІІ тиждень

ПП

 

1.5

Підготовка до консультування:

-« Чому ми  відчуваємо  страх»;

«Професійне самовизначення»

«Готуємось до ЗНО»

«Як не хвилюватися в день іспиту»

«Як встигати у навчанні»

« Спілкування з дітьми, які мають емоційні труднощі»

 

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

ІІІ тиждень

ПП

 

1.6

Підготовка до корекції :

-Корекція взаємовідносин та самооцінки учнів, керування своїми емоціями»  О.М.Краснік;

-Життя картина – ти її творець» І.Гадомська;

«Для першокласників «Давайте поаплодуємо» О.Г.Шимоліна;

« Пізнай самого себе» І.О.Новікова;

«Мій настрій»  Козюбенко Л.В

Розробка заходів

Учасники освітнього процесу

ІІ тиждень

ПП

 

1.7

Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів:

-Інформація щодо стану  профілактики суїцидальної поведінки.

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 02.03.2020

ПП

 

Інформація щодо виконання «Регіональної програми підтримки та інтергарції внутрішньо переміщених осіб в Донецькій області на 2019-2020роки»

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 16.03.2020

ПП

 

Інформація про діяльність сайтів (блогів) психологічної спрямованості в закладах освіти

Робота з документацією

Учасники освітнього процесу

До 23.03.2020

ПП

 

1.8

Відвідування НМК

 

Учасники освітнього процесу

11.03.2020

 

 

2.

Просвіта

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

Виступ на батьківських лекторіях:

 

 

 

 

 

«Сім’я і школяр: вікова динаміка відносин»

Групова

Лекторій

Батьки учнів  8 кл

06.03.2020

ПП

 

«Теорія видів виховання в сім’ї»

Групова

Круглий стіл

Батьки учнів 6-7 кл

13.03.2020

ПП

 

«Батьківське ставлення до дитини»

Індивід.    опитувальник

Батьки учнів 2-3 кл

20.03.2020

ПП

 

2.2

 

 

 

 

Виступи на педраді:

 

 

 

 

 

«Гарний вчитель – гарна людина»

Групова

Буклет

Педагоги

16.03.2020

ПП

 

«Формування комунікативної толерантності педагогів»

Групова

Круглий стіл

Педагоги

23.03.2020

ПП

 

2.3

 

Заходи щодо професійного визначення  учнів

 

 

 

 

 

«Твоє майбутнє»

Групова

Круглий стіл

9-11 кл

09.03.2020

ПП

 

«Визнач свою позицію»

Групова

Тест

9,11 кл

17.03.2020

ПП

 

3.

Профілактика

 

 

 

 

 

3.1

ВІЛ, СНІД  Б.М.Ворник

Групова

Презентація

10-11кл

10.03.2020

ПП

 

«Стать і статеві стосунки» Б.М.Ворник

Групова

Презентація

8-11кл

11.03.2020

12.03.2020

ПП

 

«Твоя відповідальність за життя»  Я.М.Квітка

Групова

Відео-ролик

9кл

13.03.2020

ПП

 

« Як правильно підготуватися до ЗНО, ДПА»

Групова

Поради психолога

4,9.11кл

16.03.2020

ПП

 

4.

Діагностика

 

 

 

 

 

4.1

«Автопортрет» О.Л.Співак

Групова

Тест

5 кл

20.03.2020

ПП

 

«Протистояння стресу» О.Л.Співак

Групова

Тест

8 кл

23.03.2020

ПП

 

« Дізнайся про себе» О.Л.Співак

Групова

Тест

4 кл

27.03.2020

ПП

 

« Поведінка під час конфлікту» О.Л.Співак

Групова

Анкета

6 кл

30.03.2020

ПП

 

« Стиль вирішення конфліктів» О.Л.Співак

Групова

Тест

7 кл

31.03.2020

ПП

 

5.

Консультування