Річний план роботи практичного психолога на 2023/2024 н.р.

Про матеріал
План роботи практичного психолога на 2023/2024 навчальний рік. З урахуванням завдань під час воєнного конфлікту та дистанційного навчання
Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                          Директор комунального закладу

                                                                          «ХАРКІВСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ № 155

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ»

                                                                           _____________І.В. Возний

                                                                           «___»_____________2023

 

 

 

 

 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи практичного психолога

Карих Руслани Миколаївни

 

комунального закладу                                                                        

«ХАРКІВСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ № 155

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ»

 

на 2023/2024 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

 

 

ВСТУП

 

Психологічна служба ліцею представлена практичним психологом          . та соціальним педагогом  

 

Практичний психолог у своїй діяльності керується:

-         Конституцією України;

-         Конвенцією ООН про права дитини;

-         Законом України «Про освіту»;

-         Законом України «Про загальну середню освіту»;

-         Законом України «Про охорону дитинства»;

-         Законом України від 07.12.2017 № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

-         Наказом МОН України від 22.05.2018 №509 «Про затвердження положення про психологічну службу у системі освіти України»;

-         Етичним кодексом практичного психолога.

        

          Річний план практичного психолога ХЛ № 155 ґрунтується на підставі:

-         Листа МОНУ від 24.07.2019 №1/9-477 “Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України”.

-         Листа МОНМС України від 04.07.2012 №1/9-488 "Щодо організації та проведення "години психолога "в загальноосвітніх навчальних закладах"

-         Листа МОНУ від 02.08.2022 No1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022-2023 н.р.»

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Річний план роботи практичного психолога за 2022/2023 навчальний рік виконано у повному обсязі на 100%.

Темою самоосвіти практичного психолога у 2022/2023 навчальному році була: психологічний супровід щодо збереження психічного та соціального здоров’я здобувачів освіти в умовах збройного конфлікту

Основними завданнями діяльності психологічної служби у 2022/2023  навчальному році були:

1. Створення комплексної системи психологічної підтримки

2. Надання індивідуальних та групових консультацій здобувачам освіти, педагогам та батькам

3.Надання екстреної психологічної допомоги в умовах збройного конфлікту

4. Здійснення координації та перенаправлення для отримання індивідуальної психосоціальної підтримки або спеціалізованої допомоги

5.Застосування принципів збереження ПЗПСП з урахуванням особливостей системи освіти в Україні

Робота психологічної служби школи протягом року була спрямована на формування сталих форм поведінки, ведення здорового способу життя, свідомого ставлення до свого здоров’я, гармонійного розвитку особистості, вмінню у дітей встановлювати відносини в колективі з однолітками на основі взаєморозуміння, поваги, дружби і взаємодопомоги.

Психологічні та соціальні наслідки збройного конфлікту для кожної людини можуть бути гострими в короткостроковій перспективі та підривати психічне здоров’я в довгостроковій перспективі. Існує висока ймовірність того, що такі прояви стануть хронічними і потребуватимуть довготривалих втручань та підтримки.

Саме тому метою психологічної служби ліцею у 2023/2024 навчальному році є: Психологічна підтримка всіх учасників НВП для зменшення стресу та пов’язаних з ним проявів

Пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби у 2023/2024 навчальному році є:

 1. Створення комплексної системи психологічної підтримки
 2. Надання індивідуальних та групових консультацій здобувачам освіти, педагогам та батькам
 3. Надання екстреної психологічної допомоги в умовах збройного конфлікту
 4. Здійснення координації та перенаправлення для отримання індивідуальної психосоціальної підтримки або спеціалізованої допомоги
 5. Застосування принципів збереження ПЗПСП з урахуванням особливостей системи освіти в Україні

 

 

 

ІІ. ЦІЛЕПОКЛАДАЮЧА ЧАСТИНА

Основна мета: Психологічна підтримка всіх учасників НВП для зменшення стресу та пов’язаних з ним проявів

Основні завдання щодо збереження психічного та соціального здоров’я здобувачів освіти

 

В роботі з учнями:

 

-         Надавати психологічну підтримку дітям в умовах війни: допомога у подоланні стресу, переживанні втрати, горя, печалі та страждання.

-         Посилити профілактичну роботу з метою стабілізації психоемоційного стануздобувачів освіти та їх налаштування на освітню діяльність.

-         Актуалізувати просвітницьку роботу щодо формування у дітей та молоді цінностей громадянського суспільства, навичок безпечної поведінки в ситуаціях ризику.

-         Допомагати у виявленні та активізації особистісних ресурсів дитини, природніх механізмів самозцілення, адаптації до нових обставин, сприяти формуванню більш гнучких соціально-адаптивних форм поведінки.

-         Активізувати просвітницьку і профілактичну роботу серед учнів, пропагуючи молоді здоровий та безпечний спосіб життя, психогігієну спілкування тощо, формувати активну життєву та громадянську позицію учнів.

-         Допомагати здобувачам освіти в адаптації до шкільного середовища та нових форм навчання.

-         Проводити корекційну роботу з дітьми та молодшими підлітками, спрямовану на подолання дезадаптаційних проявів.

-         Сприяти успішній соціалізації здобувачів освіти.

-         Розвивати життєві навички, що сприяють психічному та соціальному здоров'ю дітей та молоді.

 

В роботі з педагогами:

 

-         Розвивати навички підтримуючого педагогічного спілкування.

-         Формувати та розвивати навички базового ставлення педагога до дитини, яка пережила травмуючу подію.

-         Проводити профілактику вторинної травматизації педагогів. Допомогати в пошуку ресурсів, підтримувати та розвивати резілієнс педагогів.

-         Навчати методам та технікам формування, розвитку та підтримки резілієнс у дітей.

-         Допомагати класним керівникам визначатися в структурі відношень, які склалися в групі учнів, враховуючи формат навчання та особливості неформального спілкування для побудови гармонійних взаємовідносин дітей один з одним.

-         Підвищувати компетентність педагогів з питань формування та збереження здоров’я учнів під час навчального процесу

 

В роботі з батьками:

 

-         Розвивати навички підтримуючого спілкування з дітьми.

-         Навчати методам та технікам формування, розвитку та підтримки

резілієнс у дітей; відновлення та зміцнення психологічних ресурсів

дитини.

-         Формувати у батьків навички ефективного спілкування з власною

дитиною, захисту дітей і позитивних методів виховання без

фізичних покарань та психологічного тиску на дитину.

 

ІІІ. ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА

 

 

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/ аудиторія

Виконавець

Відмітка про виконання

 1. Діагностика

1.1

Індивідуальна діагностика за потребою

Протягом року

Учні, батьки, педагогічні працівники

Карих Р.М.

 

 1. Профілактика

2.1

Психологічний супровід учнів пільгового контингенту (дітей внутрішньо переміщених осіб (ВПО), дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО), дітей з особливими освітніми потребами)

Протягом року

Учні пільгового контингенту

 

Карих Р.М.

 

 

2.2

«Години психолога» за відповідною віковою тематикою за програмою з розвитку соціальних навичок «Вчимося жити разом»:

За окремим графіком

Учні

Карих Р.М.

 

 

2.3.

«Години психолога» за тематикою щодо профілактики булінгу, насильства, попередження правопорушень, самоушкоджень, профілактику суїцідів.

Протягом року

Учні

Карих Р.М.

 

 

2.4.

Участь у проведенні заходів в рамках акції «16 днів проти насильства»

25.11.23-10.12.23

Учні

Карих Р.М.

 

 

2.5.

Організація та проведення заходів до Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми, «Молодь за здоровий спосіб життя»

01.12.2023

Учні

Карих Р.М.

 

 

2.6.

Тиждень психології.

Квітень 2024

Учні, батьки, педагогічні працівники

Карих Р.М.

 

 

2.7.

Проведення стабілізаційних тренінгів щодо покращення емоційно-психічного стану педагогів в умовах війни

ІІ семестр

Педагогічні працівники

Карих Р.М.

 

 1. Корекція

3.1

Індивідуальні заняття за потребою

Протягом року

Учні

Карих Р.М.

 

3.2

Психологічна підтримка дітей в умовах війни: допомога у подоланні стресу, переживанні втрати, горя, печалі та страждання.

Протягом року

Учні

Карих Р.М.

 

 1. Навчальна діяльність

4.1

Впровадження в уроках з «Основ здоров’я» психологічних практик щодо подолання стресу, збереження ментального здоров’я.

Протягом року

Учні 6-9-х класів

Карих Р.М.

 

 1. Консультування

5.1

Індивідуальні, групові консультації

По 2 години на тиждень

Учні,

педагогічні працівники,

батьки учнів

Карих Р.М.

 

5.2

Психологічний супровід обдарованих учнів. Підготовка до написання наукової роботи МАН з психології

І семестр

Учні 10-11 класів

Карих Р.М.

 

 1. Просвіта

6.1

«Години психолога» за віковою тематикою (за окремим планом)

Протягом року

Учні

Карих Р.М.

 

 

 1. Інше (Організаційно-методична функція, зв’язки з громадскістю)

7.1.

Планування роботи на рік, погодження плану

Червень

 

Карих Р.М.

 

 

7.2.

Складання аналітичного звіту про роботу практичного психолога за рік

до 01.05.2024

 

Карих Р.М.

 

 

7.3.

Оформлення обов’язкової ділової документації

Протягом року

 

Карих Р.М.

 

 

7.4.

Підготовка до проведення діагностичної, корекційної, профілактичної, просвітницької

роботи

Протягом року

 

Карих Р.М.

 

 

7.5.

Саморозвиток, проходження курсів психологічного спрямування

Протягом року

 

Карих Р.М.

 

 

7.6.

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах

Протягом року

 

Карих Р.М.

 

 

7.7.

Оновлення банку діагностичного інструментарію, методичних матеріалів та літератури

Протягом року

 

Карих Р.М.

 

 

7.8

Оновлення інформації на офіційному сайті школи (психологічна служба)

Протягом року

 

Карих Р.М.

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Карих Руслана
Пов’язані теми
Психологія, Планування
Додано
8 листопада 2023
Переглядів
1742
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку