Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. 9 клас

Про матеріал
Мета уроку: Ввести поняття прискорення як основної величини, що характеризує рівноприскорений рух. Поглиблювати знання про цей рух, про його кількісні і якісні характеристики.
Перегляд файлу

Тема: Рівноприскорений прямолійний рух. Прискорення.

Клас: 9

Тривалість: 45 хвилин

Мета уроку:

Ввести поняття прискорення як основної величини, що характеризує рівноприскорений рух. Поглиблювати знання про цей рух, про його кількісні і якісні характеристики.

Предметні компетентності:

-         Пояснює рівноприскорений прямолінійний рух і фізичні величини, що його опистують – прискорення і швидкість.

Ключові компетентності:

-         Вільне володіння державною мовою

-         Інноваційна

-         Інфораційно-комунікаційна

-         Навчання впродовж життя

-         Громадянська та соціальна

Наскрізні змістовні лінії:

-         Громадянська відповідальність

Матеріали:

- Симуляційне програмне забезпечення;

- Відео з реальними прикладами рівноприскореного прямолійного руху;

- Жолоб Галілея;

- Завдання на практичну роботу та групову роботу;

Хід уроку:

1. Вступ (5 хв)

   - Фронтальне опитування:

1. Що таке рівномірний рух?

2. Чим характеризується рівномірний рух?

3. Чому середньою швидкість не можна розв’язати основну задачу механіки?

4. Який фізичний зміст миттєвої швидкості?

   - Пояснення теми уроку та її значення в фізиці.

   - Запитання для введення: "Що таке прискорення та як воно впливає на рух тіла?"

2. Теоретична частина (15 хв)

   - Поняття прискорення: визначення, одиниці вимірювання, залежність від часу та швидкості.

   - Закони рівноприскореного прямолійного руху: рівняння руху та графічне представлення прискореного руху.

3. Демонстрація та візуалізація (10 хв)

   - Використання симуляційного програмного забезпечення для візуалізації руху з різними значеннями прискорення.

   - Показ відео з реальними прикладами рівноприскореного прямолійного руху.

4. Практична робота (10 хв)

   - Розв'язання практичних завдань на розрахунок прискорення, використовуючи дані про зміну швидкості та часу.

   - Групова робота: створення власних задач на розрахунок прискорення та обмін розв'язаннями.

- Розв’язати задачу: Під час аварійного гальмування автомашина, що рухалася зі швидкістю 90км/год, зупинилась через 5с. Знайти прискорення і шлях гальмування.

- Розв’язати задачу: За рівнянням швидкості руху тіла v=20-2t визначити, через який час воно зупиниться.

5. Заключна частина (5 хв)

   - Підведення підсумків уроку та короткий огляд основних понять.

   - Запитання для обговорення: "Які нові знання ви отримали на цьому уроці?"

6. Домашнє завдання

   - Виконати вправи з підручника на розрахунок прискорення та скласти короткий реферат на тему "Застосування прискорення в реальному житті".

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
Додано
6 березня
Переглядів
76
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку