9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Різнорівневі завдання для шкільного етапу олімпіади з хімії

Про матеріал
Різнорівневі завдання для І шкільного етапу олімпіади з хімії для 9 класу. містять завдання на вибір однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, завдання з вільною відповіддю.
Перегляд файлу

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з хімії 2019-2020 навчального року 9 КЛАС

У завданнях 1-8 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал

1. Виберіть визначення електронегативності елемента:

А. Здатність атомів елемента віддавати електрони

Б. Здатність атомів елемента приєднувати електрони

В. Здатність атомів елемента відтягувати на себе електронну густину

Г. Загальний негативний заряд усіх електронів атома

2. Виберіть характерну властивість нейтронів:

А. Не мають маси Б. Не мають заряду

В. Мають заряд + 1 Г. Мають заряд - 1

3. Виберіть електронну будову частинки, яка утворюється при втраті двох електронів атомом Cu:

А. 1s22s22p63s23p64s23d7    Б. 1s22s22p63s23p64s03d9

В. 1s22s22p43s23p64s13d8      Г. 1s22s22p63s23p64s23d8

4. Укажіть пару частинок, що мають однакову електронну будову:

А. Mg2+ і Ar  Б. Na+ і Ar В. K+ і Ar Г. Cl- і Ne

5. Укажіть процес, що відбувається при утворенні йонного зв’язку:

А. Перерозподіл електронної густини між атомами

Б. Передавання електронів від одного атома до другого

В. Зміщення електронної густини від одного атома до другого

Г. Передавання пари електронів донором на вільну орбіталь акцептора

6. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Карбону в молекулі СО2:

А. 4 та +4     Б. 4 та +2      В. 4 та +3  Г. 4 та – 4

7. Обчисліть масову частку розчиненої речовини у розчині, утвореному при розчиненні 40 г речовини в 160 г води:

А. 0,25 Б. 0,20 В. 0,40 Г. 0,15

8. Виберіть формулу речовини, яка є окисником у реакції:

HI + K2Cr2O7 CrI3 + I2 + KI + H2O

А. HI    Б. K2Cr2O7   В. CrI3    Г. I2

 

Завдання 9 – 11 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть у таблицю. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

9. Установіть відповідність формул кислот оксидам:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Кислотний оксид         Кислота

  1. SO2                                       А.  H2SO4

  2. SO3                                       Б.  H2SO3

  3. P2O5                        В.  H4P2O7

  4. N2O5                        Г.  HNO3

                                      Д. HNO2

10. Установіть відповідність наведених систем та їх характеристик:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

       Система                             Характеристика                                                            

                                     А. Розчин слабкого електроліту

1. H2O та NaCl                                                                                     

2. H2O та H2 S            Б. Емульсія

3. H2O та молоко      В. Розчин сильного електроліту

4. H2O та CaCO3       Г. Розчин неелектроліту

                                     Д. Суспензія

11. Установіть відповідність між формулами речовин та ступенем окиснення Мангану в них

Формула речовини   Ступінь окиснення Mn

А. MnCl2      1. +7

Б. MnO2      2. +6

В. KMnO4      3. +3

Г. K2MnO4      4. +4

       5. +2

Завдання 12 (6 балів)

Визначити маси мідного купоросу та 2,5% розчину купрум(ІІ) сульфату, які необхідно взяти для приготування 100 г розчину  з масовою часткою купрум(ІІ) сульфату 10%.

Завдання 13 (10 балів)

Напишіть рівняння реакцій, що відповідають схемі перетворень

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Інші матеріали
До підручника
Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії 9 клас (Бутенко А.М.)
Додано
14 жовтня 2019
Переглядів
1097
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку