Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Робочий зошит із природничих наук 11 клас (2 частина)

Про матеріал
Посібник відповідає навчальній програмі для закладів загальної середньої освіти "ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери. Інтегрований курс" 10-11 клас авторський колектив: Дмитро Шабанов, Олександр Козленко (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.) і містить завдання різного рівня складності. Практикум.
Перегляд файлу

1

 

C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\img-science.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий зошит

із природничих наук

учня (учениці) 11- ___ класу

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Науково-методична установа «Районний методичний кабінет» відділу освіти Білопільської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

Євтушенко О.І.,

учитель географії Білопільської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 2 ім. С.М. Гордієнка

 

 

Зошит

із природничих наук

11 клас (ІІ частина)

за

навчальною програмою

для закладів загальної середньої освіти

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери

Інтегрований курс

10-11 клас

авторський колектив: Дмитро Шабанов, Олександр Козленко

(наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

 

 

 

Схвалено на засіданні науково-методичної ради науково-методичної установи «Районний методичний кабінет» відділу освіти

(протокол засідання № 5 від 01.11.2019 р.)

 

 

 

Білопілля

НМУ «Районний методичний кабінет»

2019

 

ЗМІСТ

с.

1

Поняття здоров'я людини; вплив різних факторів на стан здоров'я

5

2

Діагностика порушень здоров'я

6

3

Аналізи та апарати для діагностики

8

4

Засоби лікування: хірургія та терапія, у тому числі лікарськими засобами

9

5

Доказова медицина

14

6

Персоніфікована медицина

16

7

Реклама та мода у застосуванні медичних процедур та засобів

17

8

Біологічно активні добавки

18

9

Захист проекту «Ефект плацебо»

20

10

Захист проекту «Склад домашньої аптечки або аптечки мандрівника»

21

11

Інфекційні та інвазійні хвороби, їх вплив на чисельність людства у минулому та можливе значення в майбутньому

22

12

Скерована антибіотикотерапією еволюція бактерій

24

13

Стійкі форми збудників хвороб

25

14

Вакцинація

27

15

Колективний імунітет

29

16

Презентація моделі «Поширення інфекцій і колективний імунітет»

30

17

Презентація моделі «Поширення епідемій та пандемій»

30

18

Здоровий та нездоровий спосіб життя

31

19

Дієти, технології зміни зовнішності

33

20

Захист проекту «Значення візуалізації даних у розвитку системи охорони здоров'я (праця Флоріс Найтингейл тощо)»

34

21

Рекреація

35

22

Мутаційний тягар у популяціях людини

38

23

Клітинні технології забезпечення здоров'я (екстракорпоральне запліднення, застосування стовбурових клітин, клонування тощо)

39

24

Компенсація особливих потреб

40

25

Біомедичні технології майбутнього, генна терапія

41

26

Старіння, його можливі причини

43

27

Чинники, що впливають на тривалість життя

44

28

Динаміка чисельності людства та різні математичні моделі для її опису

46

29

Презентація моделі «Динаміка чисельності людства»

48

30

Гіперболічне зростання чисельності людства

48

31

Демографічний перехід

52

32

Особливості демографічного складу різних типів країн

54

33

Демографія України

55

34

Проблема «ємності» Землі та її залежності від способу життя людства

56

35

Обмеження зростання чисельності людства

57

36

Демонстрування «Анаморфози карти світу залежно від даних щодо захворювань та демографії»

58

37

Узагальнення знань за темою «Здоров’я та демографія людини»

59

38

Персональна безпека та безпека помешкання

60

39

Датчики, що реєструють небезпеки

61

40

«Розумний дім»

63

41

Способи ідентифікації людини

64

42

Демонстрування «Засоби ідентифікації людини»

65

43

Практична робота «Ідентифікація людей за певними ознаками (за загальним описом ознак, за відбитком пальця, фотографією райдужки тощо)».

66

44

Персональні дані та захист від їх втрати

67

45

Стійкість екосистем та фактори, що на неї впливають

68

46

Охорона біорізноманіття

70

47

Категорії забруднення та їх ефекти

71

48

«Екологічний відбиток» людської діяльності

73

49

Техногенні аварії та катастрофи

74

50

Радіаційне забруднення та його джерела

75

51

Чорнобильська аварія та її наслідки

76

52

Ланцюги розпаду радіоактивних елементів; елементи, з якими пов’язано забруднення після аварії на ЧАЕС

77

53

Природні джерела радіоактивного випромінювання

83

54

Забруднення та сприятливий стан локального середовища

84

55

Кліматичні зміни та їх можливі причини

85

56

Міжнародне співробітництво у контролі за кліматичними змінами

86

57

Особливості клімату України, можливі наслідки його зміни

87

58

Презентація моделі «Наслідки кліматичних змін»

88

59

Конфлікти всередині людства

89

60

Воєнна загроза

90

61

Модель «ядерної зими». Презентація моделі «ядерна зима»

91

62

Концепція гарантованого знищення

92

63

Динаміка агресії в історії людства

93

64

Проблема можливого самознищення цивілізації та можливі запобіжники проти цього

95

65

Захист проекту «Засоби індивідуального самозахисту»

97

66

Захист проекту «Розробка режиму збереження певного елементу екосистеми»

98

67

Захист проекту «Активні та пасивні системи безпеки автомобіля; кінетика подушки та паска безпеки»

99

68

Узагальнення знань за темою «Безпечне середовище»

99

69

Пошук оптимального способу дій кожною окремою людиною, родиною, Україною в цілому та людством загалом

100

70

Громадська позиція

101

71

Волонтерство

103

72

Концепція малих справ

104

73

Зміна пріоритетів цінностей у сучасної людини

105

74

Семестрова контрольна робота

106

 

 

 

 

 

 

________

         (дата)

Тема 1. Поняття здоров'я людини; вплив різних факторів на стан здоров'я

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Здоров'я людини - _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Доповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Дати визначення поняттям

Природні фактори навколишнього середовища, які негативно впливають на здоров’я людини - _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Антропогенні фактори навколишнього середовища, які негативно впливають на здоров’я людини - ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Заповнити таблицю

Антропогенні фактори навколишнього середовища, які негативно впливають на здоров’я людини

Назва фактору

Коротка характеристика його впливу

фактори-тіла

 

фактори-речовини

 

фактори-процеси

 

фактори-явища

 

Завдання 5. Доповнити схему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Скласти пропозиції по профілактиці антропогенних факторів навколишнього середовища, які негативно впливають на здоров’я людини.

 

 

 

________

         (дата)

Тема 2. Діагностика порушень здоров'я

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Діагностика - ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Доповнити схему

 

 

 

 

 

Завдання 3. Доповнити схеми

 

Види діагностики

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання.   Проаналізувати вплив порушень сну на здоров'я людини та скласти поради «Що потрібно для здорового сну».

 

 

 

________

         (дата)

Тема 3. Аналізи та апарати для діагностики

Завдання 1. Заповнити таблицю

Моделі аналізаторів з усіх основних напрямків лабораторної діагностики

Напрямок

Модель аналізатору

Короткий опис

 

Біохімія

 

HUMALYZER PRIMUS

Фотометр для біохімічних досліджень у медичній лабораторії 

 

Гематологія

 

 

 

 

 

Система гемостазу

 

 

 

 

Імунологія

 

 

 

 

Наукові дослідження

 

 

 

 

Гази крові, електроліти та критичні стани

 

 

 

 

Аналіз сечі

 

 

 

 

Експрес-діагностика

 

 

 

Механічні дозатори змінного або фіксованого обєму

 

 

 

Молекулярна діагностика туберкульозу

 

 

 

Завдання 2. За результатами відвідування місцевої лікарні зробити опис наявних апаратів для діагностики.

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Запропонувати проєкт сучасної діагностичної лабораторії

 

________

         (дата)

Тема 4. Засоби лікування: хірургія та терапія, у тому числі лікарськими засобами

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Хірургія - ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Терапія - _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Проаналізувати та віднайти риси схожості та відмінності зазначених вище понять, занести відповідь до таблиці

Риси схожості

Риси відмінності

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Користуючись науковими джерелами ознайомитися із видами терапії та запропонувати варіант власної класифікації

 

 

Завдання 4. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Лікарські засоби - ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5. Користуючись науковими джерелами заповнити таблицю

Клас лікарського засобу

Приклади українською та англійською мовами

Анестетики

лідокаїн (Lidocaine), атропін (Atropine), морфін (Morphine)

Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги

 

Протиалергічні лікарські засоби та такі, що використовуються при анафілаксії

 

Антидоти та інші речовини, що використовуються при отруєннях

 

Протисудомні та протиепілептичні засоби

 

Протиінфекціні лікарські засоби

 

 

Лікарські засоби для лікування мігрені

кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid), ібупрофен (Ibuprofen), парацетамол (Paracetamol), пропранолол (Propranolol)

Антинеопластичні та імуносупресивні лікарські засоби

 

Протипаркінсонічні лікарські засоби

 

Лікарські засоби, що впливають на кров

 

Препарати крові та плазмозамінні лікарські засоби людського походження

 

Лікарські засоби для лікування серцево-судинної системи

 

 

Діагностикуми

 

 

 

Дезінфектори і антисептики

 

 

 

Діуретики

 

 

Лікарські засоби, що впливають на функцію шлунково-кишкового тракту

 

Гормони та інші лікарські засоби, що використовуються при ендокринних захворюваннях

 

Імунобіологічні лікарські засоби

 

Міорелексанти  (периферійної дії) та інгібітори холіноестерази

 

 

Офтальмологічні лікарські засоби

 

 

Лікарські засоби, що впливають на міометрій

 

 

 

Перитронейтральний діалізний розчин

 

 

Лікарські засоби, для лікування психічних та поведінкових розладів

 

Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання

 

Розчини, що корегують водний, електролітний та кислотно-лужний баланси

 

 

Вітаміни та мінерали

 

 

 

Домашнє завдання. Заповнити таблиці.

І. Основні лікарські форми, які використовуються у Національному переліку основних лікарських засобів для перорального застосування

Термін

Визначення

Тверда пероральна лікарська форма

 

 

Таблетки

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблетки (категорії)

Відноситься до конкретних типів таблеток:

жувальні – таблетки, призначені для жування перед ковтанням;

що диспергуються – таблетки, що диспергуються або розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням; розчинні – таблетки, які розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням;

подрібнювані – таблетки, що призначені для подрібнення перед ковтанням;

з рискою – таблетки, що мають місце для розлому для отримання меншої дози, ніж у 1 таблетці;

сублінгвальні – таблетки, які призначені для розміщення під язик

 

Капсули

 

 

 

 

Капсули (категорії)

 

 

 

 

 

Гранули

 

 

 

Порошок для перорального застосування

 

Рідина для для перорального застосування

 

 

ІІ. Основні лікарські форми, які використовуються у Національному переліку основних лікарських засобів для парентерального застосування

 

Термін

Визначення

 

Ін’єкція

 

Відноситься до розчинів, суспензій та емульсій, включаючи ті, що отримані з порошків або концентрованих розчинів

Ін’єкція  (категорії)

 

Ін’єкція (олійна)

 

Внутрішньовенна інфузія

 

 

ІІІ. Інші лікарські засоби

Шлях уведення

Термін, що використовується

 

Очні

 

 

Топічні

Для рідин: лосьйони, в’язкі рідини, що наносяться спеціальним засобом (пензликом). Для напівтвердих речовин: крем, мазь

 

Ректальні

 

 

 

Вагінальні

 

 

 

Інгаляційні

 

 

 

 

________

         (дата)

Тема 5.  Доказова медицина

Картинки по запросу рисунок - доказова медицинаДоказова медицина — використання в щоденній медичній практиці (у діагностиці, лікуванні й профілактиці) медичних технологій і ЛП, ефективність яких доведена у фармакоепідеміологічних дослідженнях із застосуванням математичних оцінок імовірності успіху й ризику. Це спосіб (різновид) медичної практики, коли лікар застосовує у веденні пацієнта тільки ті методи, корисність яких доведена шляхом доброякісних досліджень.

Картинки по запросу рисунок - доказова медицина

Картинки по запросу рисунок - доказова медицина
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основним методом доказової медицини (золотим стандартом) є рандомізовані контрольовані дослідження, коли пацієнти розподіляються на групи випадковим шляхом з використанням засобів рандомізації. У практичному плані.

                              Завдання доказової медицини

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1. Користуючись інтернет –джерелами заповніть таблицю.

Переваги та недоліки доказової медицини

Переваги доказової медицини

Недоліки доказової медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Користувач\Downloads\доказова медицина.jpg

Завдання 3. Прокоментувати плакат ____________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________

_________________________________

 

Завдання 3.  Довести або спростувати тезу «Жоден новий метод лікування, діагностики чи профілактики не може бути визнаний без обов'язкової перевірки методами досліджень, по можливості, з високим ступенем доказовості» ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання. Користуючись інтернет-ресурсами підготувати 2-3 приклади доказової медицини

 

 

________

         (дата)

Тема 6. Персоніфікована медицина

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Персоніфікована медицина - ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Доповнити схему

 

Завдання 3. Прокоментувати меседж персоніфікованої медицини «Лікувати людину, а не хворобу» ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання. Робота над проєктами «Ефект плацебо», «Склад домашньої аптечки або аптечки мандрівника»

 

 

________

         (дата)

Тема 7. Реклама та мода у застосуванні медичних процедур та засобів

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами розкрити суть статті 21 Закону України «Про рекламу» (N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011) «Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Пластична хірургія - ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Виокремити причини, чому люди звертаються до пластичного хірурга та проранжувати їх на власний розсуд починаючи з  найважливішої

 

 

Завдання 4. Прокоментувати фото.

Зазначити ризики, що виникають при прийнятті медичних препаратів без консультації лікаря _______________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

C:\Users\Користувач\Downloads\maxresdefault.jpg

Завдання 5. Дати аргументовану відповідь щодо власного відношення до прийняття медичних препаратів із метою схуднення

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Робота над проєктами «Ефект плацебо», «Склад домашньої аптечки або аптечки мандрівника»

 

 

 

________

         (дата)

Тема 8. Біологічно активні добавки

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Біологічно активні добавки - _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами заповнити схеми класифікації БАД

 

 

За ступенем технологічної модифікації БАД поділяють на:

 

За походженням основних компонентів БАД поділяють на:

 

За функціональною роллю БАД поділяють на:

 

 

 

 

 

За формою випуску біологічно активні добавки до їжі можна розділити на дві групи:

 

 

 

 

Завдання 3. Заповнити таблицю

БАДи    аргументи «за»

БАДи – аргументи «проти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготовка до захисту проєкту «Ефект плацебо»

 

 

________

         (дата)

Тема 9. Захист проєкту «Ефект плацебо»

Мета _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Обладнання_______________________________________________________________________________________________________________________

Хід роботи_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Підготовка до захисту проекту «Склад домашньої аптечки або аптечки мандрівника»

 

 

________

         (дата)

Тема 10. Захист проєкту «Склад домашньої аптечки або аптечки мандрівника»

Мета _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Обладнання_______________________________________________________________________________________________________________________

Хід роботи_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію «Інфекційні та інвазійні хвороби людства»

 

 

________

         (дата)

Тема 11. Інфекційні та інвазійні хвороби, їх вплив на чисельність людства у минулому та можливе значення в майбутньому

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Інфекційні хвороби - _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Заповнити схему

Цикли інфекційної хвороби

 

Завдання 3. Заповнити схему.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5.  

 

Завдання 4. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Інвазійні захворювання - ___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5. Користуючись науковими джерелами заповнити таблицю

таксономічна належність паразита

збудники

 

протозоози

 

 

 

 

акаріази та арахнози

 

 

 

 

ентомози

 

 

 

Завдання 6. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Реінвазія - _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 7. На підставі отриманих знань та користуючись науковими джерелами зробити висновок щодо впливу інфекційних та інвазійних хвороб           на чисельність людства у минулому та припущення щодо їх можливого значення в майбутньому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Робота над моделлю «Поширення інфекцій і колективний імунітет»

 

________

         (дата)

Тема 12. Скерована антибіотикотерапією еволюція бактерій

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Антибіотикотерапія - ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Доповнити схему

 

 

 

 

 

Завдання 3. Користуючись науковими джерелами доповнити схему

Завдання 4. Опрацювати теоретичну довідку та зробити власні висновки щодо еволюції бактерій, скерованих антибіотикотерапією.

Теоретична довідка.  Мутації, які сприяють появі супербактерій – мікроорганізмів, стійкі до різних антибіотиків і викликають невиліковні захворювання.

Це з'ясували вчені з Інституту Броуда і Гарвардського університету, опублікувавши результати своїх досліджень в журналі eLife.

Зміни в ДНК можуть привести до розвитку резистентності до антибактеріальних препаратів.

Наприклад, мікроорганізми можуть набувати генів, що відповідають за розщеплення лікарських молекул і виведення їх з клітки. Точкові мутації (зачіпають один нуклеотид в генах) також можуть змінювати структури життєво важливих білків, роблячи їх невразливими до дії антибіотиків.

У своїх експериментах біологи виростили кілька сотень культур Mycobacterium smegmatis, родинних бактерії, що викликають туберкульоз. Мікроорганізми піддавали впливу низьких концентрацій антибіотика, в результаті чого гинули найбільш чутливі до ліків M.smegmatis. При цьому залишалися групи мікробів-мутантів, резистентних до антибіотиків.

У результаті експерименту вчені з'ясували, що стійкість виникла через зміни в генах, що відповідають за роботу рибосом – органоїдів, що беруть участь в синтезі білків. При цьому антибіотики не порушували їх функцій і були націлені на інші компоненти клітин. Тому виниклу резистентність можна було пояснити розвитком невразливості рибосом до лікарських препаратів.

Разом з тим, мутації також посилили опірність M.smegmatis до теплового шоку та інших видів стресу, які могли б зашкодити мембрану бактерії.

На думку дослідників, виявлені зміни можуть дати бактерії шанс вижити в середовищі, де присутні різні антибіотики. Це, в свою чергу, сприятиме подальшій еволюції мікроба і розвитку стійкості до високих концентрацій лікарських речовин.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання (випереджальне). Робота над моделлю «Поширення інфекцій і колективний імунітет»

 

 

________

         (дата)

Тема 13. Стійкі форми збудників хвороб

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Патогенність  - ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 2. Доповнити схему

Теоретична довідка. Процес надходження патогенних мікроорганізмів в організм і їх розмноження з наступним виникненням хвороби називається інфекційним процесом. Захворювання, які спричиняються хвороботворними мікроорганізмами (бактеріями, вірусами, грибками) і передаються від зараженої (інфікованої) людини або тварини до здорової, називаються інфекційними. Інфекційні хвороби мають особливість швидко розповсюджуватись серед людей . Якщо інфекційним захворюванням охоплюються великі групи людей, пов'язані між собою ланкою зараження і конкретною територією, говорять про епідемії.

Завдання 3. Доповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. Скласти пропозиції щодо профілактики інфекційних захворювань.

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Робота над моделлю «Поширення епідемій та пандемій»

 

 

________

         (дата)

Тема 14. Вакцинація

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Вакцинація - _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Теоретична довідка. Сенс вакцинації полягає в тому, що в організм людини вводять ослаблені або вбиті збудники різних інфекцій (або штучно синтезовані білки, ідентичні до білків збудника).

Вакцинуватися від ряду хвороб можна одночасно, оскільки існують комбіновані препарати, які є сумішшю декількох вакцин. Наприклад, вакцина АКДП спрямована проти коклюшу, дифтерії та правця.

Деякі вакцини створюють імунітет з першого разу, інші доводиться вводити повторно. Так звана ревакцинація спрямована на підтримання імунітету, виробленого попередніми щепленнями. Зазвичай її проводять за кілька років після першої.

Сьогодні наукові центри розробили спеціальні календарі щеплень, які дозволяють максимально захистити людину від важких і небезпечних інфекцій.

Завдання 2. Заповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретична довідка.

7 фактів про вакцинацію, які можуть врятувати ваше життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Користуючись науковими джерелами записати міфи про поствакцинальні реакції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготувати презентацію «Протипоказання щепленню»

 

________

         (дата)

Тема 15. Колективний імунітет

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Колективний імунітет - ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Теоретична довідка. Колективний імунітет виникає в спільноті при досягненні співвідношення захищених/незахищених деякого критичного значення, яке називається критичним рівнем колективного імунітету qc (чи критичним коефіцієнтом колективного імунітету, англ. herd immunity threshold). Як правило, при цьому відсоток захищених повинен бути значно більший, ніж осіб без імунітету.

Якщо Ro - так званий коефіцієнт відтворення інфекційної хвороби (кількість ефективних інфікувань осіб в середньому на одну особу-носія інфекції), то критичний рівень колективного імунітету обчислюють як

qc = 1-

Таким чином qc дає відсоток осіб з імунітетом, тобто з повною несприйнятливістю до певної хвороби, що необхідний, щоб зупинити поширення певної інфекційної хвороби.

У реальних умовах, вакцинація не дає в ефекті імунітет на 100%, тому з допомогою коефіцієнта ефективності вакцинии Е, тобто відсотка осіб, що отримали вакцину та набули імунітет, отримуємо необхідний відсоток осіб Vc, які повинні бути вакцинованими, щоб досягнути колективного імунітету в певній спільноті та зупинити поширення хвороби.

Vc = 

 V_{c}={\frac {q_{c}}{E}}}Завдання 2. Вирахувати скільки людей необхідно вакцинувати, щоб уникнути поширення хвороби, якщо Ro, Е

 

 

 

 

 

Завдання 3. Доповнити схему

 

 

 

 

Завдання 4. Користуючись науковими джерелами навести приклади створення колективного імунітету

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання.  Підготуватися до презентації моделі «Поширення інфекцій і колективний імунітет»

 

 

________

         (дата)

Тема 16. Презентація моделі «Поширення інфекцій і колективний імунітет»

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання.  Підготуватися до презентації моделі «Поширення епідемій та пандемій»

 

________

         (дата)

Тема 17. Презентація моделі «Поширення епідемій та пандемій»

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію про здоровий спосіб життя

 

________

         (дата)

Тема 18. Здоровий та нездоровий спосіб життя

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Здоровий спосіб життя - ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Теоретична довідка. Із XVII століття розвиток західної медицини відбувався хибним шляхом, умовно відокремивши людину від навколишнього середовища і поділивши її на дві самостійні сутності: тіло (soma) і душу (psyche). Відтоді майже до середини ХХ ст. здоровим вважали кожного, хто не був хворим, пацієнта розглядали лише як тіло з відхиленнями від фізіологічної норми, а зусилля лікарів спрямовувалися на компенсацію цих відхилень.

У ті часи побутувала думка, що незабаром винайдуть ліки від будь-якої хвороби. Однак цього не сталося, хоча медицина й досягла значного прогресу у багатьох напрямках. Лікарі навчилися допомагати при переломах, пораненнях, більшості небезпечних інфекцій, ускладненнях під час пологів. Завдяки запровадженню стерильності у лікарнях, винайденню вакцин і антибіотиків, а також поліпшенню харчування, очищенню питної води та пастеризації молока, збільшилася середня тривалість життя людей.

Проте в боротьбі з такими поширеними у сучасному світі захворюваннями, як алергія, онкологія, цукровий діабет, гіпертонія, порушення травлення, медицина й досі не може похвалитися вагомими досягненнями.

Стало очевидним, що здоров’я і хвороби є не тільки в тілі чи, навпаки, лише у психіці. Почавшись у тілі, хвороба спричиняє пригнічений психологічний стан. І навпаки, наслідком тривалого чи дуже сильного стресу можуть бути фізіологічні відхилення і соматичні (тілесні) захворювання — інфаркт, виразка шлунку, цукровий діабет тощо.

Учені також усвідомили, що руйнування природи як середовища проживання — це шлях до самознищення людства, у тому числі й від хвороб. З огляду на це, у другій половині ХХ ст. з’явився інший підхід до здоров’я — холістичний, що в перекладі з давньогрецької означає «цілий, цілісний».

За холістичного підходу здоров’я розглядається не лише як відсутність хронічних хвороб, а набагато ширше — як стан загального добробуту і благополуччя. Здоров'я — це життєва енергія, натхнення і задоволення від насиченого подіями життя. Це здатність ставити цілі й досягати їх, максимально реалізовувати свій потенціал. Це свобода від болю, руйнівних пристрастей, егоїзму і духовного занепаду.

У преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) вказано, що здоров’я — це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя.

Якщо взяти до уваги, що психологічне — це емоційне, інтелектуальне і духовне, то отримаємо п'ятивимірну модель здоров’я. Кожен із п'яти вимірів є важливим для загального благополуччя людини.

 

Завдання 2. Заповнити таблицю

Види благополуччя

Ознаки наявності благополуччя

Ознаки відсутності благополуччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Створити власну формула здорового способу життя

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготувати рекламу здорового способу життя для школярів початкових класів

 

 

________

         (дата)

Тема 19. Дієти, технології зміни зовнішності

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Дієта -____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.  Заповнити схему «Види дієт»

Картинки по запросу красивая девушка рисунок

 

 

Теоретична довідка. Найпоширеніші специфічні види харчування

У деяких спільнотах склалися певні традиції харчування, які мають ті чи інші обмеження. У таблиці наведені типові варіанти заборон або обмежень на різні продукти.

 

Тип харчування

Халяль 

(іслам)

Кошерна їжа 

(юдаїзм)

Рослинна їжа  овочі и фрукти, горіхи, злаки

 

*

*

*

*

*

М'ясо птиці

*

*

 

 

*

*

Риба (яка має луску)

*

*

 

 

*

*

Морепродукти (окрім риби)

*

*

 

 

*

 

Яловичина

*

*

 

 

*

*

Свинина

*

*

 

 

 

 

Молочні продукти

*

*

 

*

*

*

Завдання 3. Еволюція не стоїть на місці. Розвиток технологій та демографічні процеси сьогодення вже дозволяють припустити, як зміниться зовнішність людини в майбутньому. Користуючись додатковими джерелами та власними знаннями описати людину майбутнього.

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготуватися до захисту проєкту «Значення візуалізації даних у розвитку системи охорони здоров'я (праця Флоріс Найтингейл тощо)»

 

 

________

         (дата)

Тема 20. Захист проєкту «Значення візуалізації даних у розвитку системи охорони здоров'я (праця Флоріс Найтингейл тощо)»

Мета _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Обладнання_______________________________________________________________________________________________________________________

Хід роботи_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Підготувати фото звіт про відпочинок на зимових канікулах

 

________

         (дата)

Тема 21. Рекреація

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Рекреація - ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекреаційна діяльність - __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Доповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Доповнити схему

Класифікація рекреації за ресурсами і характером її використання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. Проаналізувати рисунок та зробити пояснення до нього

Схема взаємного співвідношення між роботою, дозвіллям і рекреацією

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Оформити рекламний плакат із пропозиціями відвідати ваш населений пункт  

 

 

 

________

         (дата)

Тема 22. Мутаційний тягар у популяціях людини

Теоретична довідка. Мутаційний тягар – неминучий побічний продукт мутаційного процесу. Цей процес породжує шкідливі мутації, які повинні бути усунені стабілізуючим відбором. Мутаційний тягар зумовлений повторним виникненням у популяції мутантних алелей. Оскільки природний добір спрямований проти цих алелей, їх частота незначна й вони підтримуються в популяції завдяки мутаційному тиску. Рецесивні мутації ж у гетерозиготному стані повністю пригнічуються або здійснюють незначний ушкоджуючий вплив, завдяки чому зберігаються в популяції.

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами віднайти та навести приклади мутаційного тягару у популяціях людини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Заповнити таблицю

 

Риси схожості

Риси відмінності

 

Мутаційний тягар

 

 

 

 

Сегрегаційний тягар

 

 

 

 

Субституційний тягар

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію (відеопрезентацію) про клітинні  технології забезпечення здоров'я

________

         (дата)

Тема 23. Клітинні технології забезпечення здоров'я (екстракорпоральне запліднення, застосування стовбурових клітин, клонування тощо)

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттям

Екстракорпоральне запліднення - ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосування стовбурових клітин - __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Клонування - _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами доповнити схему

 

 

 

 

Завдання 3. Доповнити схему

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. Доповнити схему

 

 

 

Завдання 5. Заповнити таблицю

Технологія

«+»

«-»

 

Екстракорпоральне запліднення

 

 

 

 

Застосування стовбурових клітин

 

 

 

 

Клонування

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про перспективи впровадження клітинних технологій забезпечення здоров'я в Україні

 

________

         (дата)

Тема 24. Компенсація особливих потреб

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Інклюзивне навчання - _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами зазначити які особи належать до категорії з особливими освітніми потребами та потребують додаткової підтримки під час освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Описати як здійснюється інклюзивне навчання в школі

 

 

 

Завдання 4. Описати власне відношення до осіб зазначеної категорії та до організації освітнього процесу для них у школі

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію про біомедичні технології майбутнього

 

 

________

         (дата)

Тема 25. Біомедичні технології майбутнього, генна терапія

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Біомедичні технології майбутнього - __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Генна терапія - ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Доповнити таблицю та проранжувати на власний розсуд за ступенем значимості

ТОП-10 технологій майбутнього

Зображення

Назва

Опис технології

C:\Users\Користувач\Downloads\design.jpg

Hyperloop

 

 

C:\Users\Користувач\Downloads\seaside-wallpaper-2560x1440.jpg

Розумне скло

 

C:\Users\Користувач\Downloads\stemcells.jpg

Генна терапія і стовбурові клітини

 

 

C:\Users\Користувач\Downloads\robot-digital-art-hd-wallpaper-1920x1080-36265-1.jpg

Штучний інтелект

 

C:\Users\Користувач\Downloads\nanor-650x366.jpg

Нанотехнології

 

C:\Users\Користувач\Downloads\eye_viewing_digital_information_1400px1.jpg

Аугментація людей

 

 

C:\Users\Користувач\Downloads\multivers.jpg

Голограми

 

C:\Users\Користувач\Downloads\cultured_beef_02-1121814.jpg

Синтетичне м’ясо

 

 

C:\Users\Користувач\Downloads\13374046.jpg

Плащ-невидимка

 

 

C:\Users\Користувач\Downloads\watchmen_17.jpg

Телекінез

 

Завдання 3. Із урахуванням того, що генна терапія пов’язана зі зміною спадкового апарату людини, потрібно дотримуватися особливих вимог при клінічному дослідженні. Доповнити схему.

 

Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про перспективи генної терапії

 

 

________

         (дата)

Тема 26. Старіння, його можливі причини

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Старіння - ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Заповнити таблицю – розкрити суть теорій старіння

Елеваційна теорія старіння

Адаптаційно-регуляторна теорія

Теорія клітинного апоптозу

Вільнорадикальна теорія

Молекулярно-генетичні теорії

Гіпотеза «старіння помилково» 

Імовірнісні теорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зробити аргументований висновок щодо «+» та «-» кожної теорії

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Підготувати повідомлення «Профілактика передчасного старіння»

 

 

________

         (дата)

Тема 27. Чинники, що впливають на тривалість життя

Завдання 1. Шведські дослідники назвали чотири головні чинники, які пов'язані зі збільшенням тривалості життя людини. За словами експертів, необхідними елементами здорового способу життя, що сприяють довголіттю, є відмова від куріння, регулярна фізична активність (не менше 150 хвилин на тиждень), помірне вживання спиртного (не більше 14 алкогольних одиниць в тиждень, одиниця – близько 30 грам горілки ) і дієта, збалансована за вмістом поживних речовин та вітамінів. Навести аргументи «за» такого дослідження.

Елементи здорового способу життя, що сприяють довголіттю

Аргументи «за»

 

Відмова від куріння

 

 

 

Регулярна фізична активність

 

 

 

Помірне вживання спиртного

 

 

 

Дієта

 

 

Які чинники і чому варто включити додатково? ________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. У результаті дослідів і вивчення великого обсягу інформації, було встановлено, що ж впливає на тривалість життя. До речі, ці фактори не залежать від волі самої людини. Прокоментувати тези.

 1.                      Вік матері дитини. Якщо мати народила дитину до 25-ти п'яти років, шанс прожити довше збільшується.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.          На життя впливає також пора року, коли народилася людина. Так, наприклад,  люди народжені в травні живуть трохи довше, ніж уродженці серпня.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.          Якщо людина народилася в сільській місцевості, її шанси прожити довше, виростають більше ніж на 50 відсотків.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Відслідкувати тривалість життя своїх пращурів та оформити графічно

 

________

         (дата)

Тема 28. Динаміка чисельності людства та різні математичні моделі для її опису

Теоретична довідка. Протягом більшої частини людської історії зростання чисельності народонаселення було майже непомітним. Повільно воно набирало сили протягом XIX ст. і надзвичайно різко зросло після другої світової війни. Це дало привід говорити про «демографічний вибух».

 Головним фактором зростання чисельності населення у XX столітті стало покрашення харчування та санітарно-гігієнічних умов, що запобігали виникненню багатьох епідемій, а також заходи щодо зниження дитячої смертності. Висока чисельність населення Земної Кулі виявилася новим явищем. Поряд з науково-технічною революцією вона стала головною причиною антропогенної зміни біосфери.

Згідно даних ООН, основний приріст населення припадає на країни, які розвиваються. Швидке зростання населення у цих країнах різко загострило екологічні та соціальні проблеми.

Чисельність населення слаборозвинених країн становить 3/4 від населення планети, а споживають вони всього 1/3 загальносвітової продукції, до того ж розрив у споживанні на душу населення продовжує зростати.

Якщо умовно населення Землі «стиснути» до розміру селища з населенням у 100 чоловік, а всі існуючі співвідношення сучасного людства залишились би попередніми, то мали б таку картину.

У селищі прожило б 57 азіатів, 21 європеєць 14 представників Північної, Центральної! Південної Америки, 8 африканців;

- 70 із 100 були б «кольоровими» (не білими);

- 50% усіх багатств були б у руках 6 чоловік, і всі вони були б громадянами США;

- 70 чоловік не вміли б читати;

- 50 страждали б від недоїдання;

- 80 чоловік жили б у оселях, непридатних для життя;

- тільки один чоловік мав би університетську освіту.
             Низька народжуваність в економічно розвинутих країнах - фактор у глобальному масштабі позитивний. Однак, і він може привести до несприятливих соціально-політичних наслідків.

Відбувається «старіння» населення. Зростання числа пенсіонерів тяжким тягарем лягає на економіку країни. Постаріння населення породжує ще одну проблему. Менший динамізм більш старих вікових груп може викликати істотні розходження між поколіннями у питаннях суспільних і культурних нововведень. Унаслідок цього суспільство стане більш консервативним.

Не слід упускати з виду, що площа континентів не змінюється, а чисельність населен населення зростає. Чи здатна Земля витримати велику щільність населення? Людина для нормального існування потребує деякого визначеного простору і достатньо їжі. Існують прогнози, згідно з якими чисельність населення планети у 2050 році досягне 10-11 млрд. чоловік, на кожного жителя буде припадати дуже мала кількість квадратних метрів площі. Висока щільність населення веде до руйнування середовища проживання та виснажування природних ресурсів.

Згідно з іншими прогнозами, Земля може прогодувати не більше 12 млрд. чоловік.

Куди емігрувати людині, щоб знайти достатню кількість їжі і простору? Чи не розумніше було б вже зараз намітити можливі шляхи обмеження чисельності населення Землі?

Для вирішення протиріччя в системі «людина – біосфера» потрібна нова ноосферна ідеологія, навіть ноосферна революція. В основу взаємовідносин людини з природним середовищем повинні бути покладені нові принципи зберігаючого гуманізму, перехід до ноосферної економіки, екологізація виробничої діяльності та людської свідомості.

Завдання 1. Заповнити таблицю

Історичні типи відтворення населення

Архетипова епоха

Аграрна епоха

Індустріальна епоха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Математична модель - ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Користуючись науковими джерелами підготувати тези за темою «Моделювання демографічних процесів на Україні»

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготуватися до презентації моделі «Динаміка чисельності людства»

 

 

________

         (дата)

Тема 29. Презентація моделі «Динаміка чисельності людства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію «Гіперболічне зростання чисельності людства»

 

 

 

 

________

         (дата)

Тема 30. Гіперболічне зростання чисельності людства

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Закон гіперболічного зростання чисельності населення Землі - ____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Опрацювати текс та залишити власні коментарі

Теоретична довідка. Для пояснення природи гіперболічного зростання народонаселення запропоновано декілька моделей, найбільш переконлива з яких пов'язує характер демографічних процесів з рівнем технологічного розвитку. Поки люди годувалися від мисливства, збиральництва і рибальства, тобто жили в умовах панування привласнювального господарства, що несуча здатність землі не могла підтримувати існування понад 10 млн осіб, бо обсяг корисної природно доступної для людини біомаси обмежений. Перевищити цю стелю вдалося лише з переходом до виробничого господарства (землеробства і скотарства), коли нові інструменти і методи дозволили розширити кількість доступної біомаси. Унаслідок цих змін утворилася нова стеля чисельності людства, яка проіснувала до заміни екстенсивних методів ведення сільського господарства інтенсивними. Активно займався проблемами динаміки народонаселення гарвардський професор Майкл Кремер вивів закономірність, згідно з якою для будь-якого рівня технологічного розвитку існує строго певний рівень чисельності населення. При цьому рівень технологічного розвитку, зрозуміло, не є раз і назавжди заданою величиною. Динаміка її зміни, згідно Кремеру, безпосередньо залежить від чисельності населення. Для опису цієї залежності Кремер вивів диференціальне рівняння, з якого випливає, що абсолютні темпи технологічного зростання пропорційні, з одного боку, наявним на даний момент рівнем технологічного розвитку (чим ширше технологічна база, тим більше винаходів можна зробити на її основі), а з іншого — чисельності населення (чим більше людей, тим більше серед них потенційних винахідників, новаторів та реформаторів). Виходить система позитивних зворотних зв'язків, яка і розкручує маховик гіперболічного зростання населення в світі: технологічне зростання — зростання стелі несучої здатності Землі — демографічне зростання — більше потенційних винахідників — прискорення технологічного зростання — прискорене зростання несучої здатності Землі — ще більш швидкий демографічний ріст — прискорене зростання числа потенційних винахідників — ще більш швидке технологічне зростання — подальше прискорення зростання несучої здатності Землі і т. д.

Дія всіх цих механізмів призвело до того, що людство протягом майже всієї своєї історії перебувало в так званій мальтузианской пастці: весь технологічний приріст, а також приріст виробництва продовольства зводився нанівець зростанням населення. Ледь підвищувалися врожаї — відразу зростала народжуваність, і виникав надлишок зайвих ротів. Випробувавши нетривалий період ситості, людське співтовариство знову опинявся на межі голоду і злиднів. Такі періодичні кризи були дуже властиві аграрним суспільствам. В даний час є математично обґрунтована теорія демографічних циклів, яка показує на прикладах різних країн, що саме з цими циклами пов'язані спалахи голоду, громадянські війни, міжетнічні конфлікти, епідемії і т. д. В результаті подібних катастрофічних подій чисельність населення на якийсь час падала. Після цього життя поліпшувалось, починалося нове зростання населення, який одного разу знову упирався в межу несучої здатності даної території і знову приводив до подій, підсумком яких стала депопуляція.

І ось одного разу гіперболічного зростання населення припинилося. За історичними мірками це сталося зовсім недавно. Близько століття тому, якщо говорити про розвинутих країнах Заходу, і кілька десятиліть тому в інших регіонах світу стартував унікальний процес, відомий під назвою демографічного переходу. Він характеризується тим, що завдяки розвитку медицини, санітарії, фармацевтики, завдяки вирішення проблеми голоду на першому етапі знижується смертність як дитяча, так і дорослих (зростає тривалість життя).

Зниження смертності веде до дуже швидкого зростання населення, продовжує гіперболу, проте на другому етапі з деяким відставанням від зниження смертності починається зниження народжуваності. І ось тут-то крива общедемографического зростання змінює свій характер. Зростання народонаселення сповільнюється. Причин зниження народжуваності дещо, однак варто зауважити, що найбільш сильна кореляція у цього процесу спостерігається з динамікою підвищення рівня грамотності і освіти, передусім у жінок. Жінка, що вирвалася з кола трьох «К»: Kuche — Kinder — Kirche («кухня — діти — церква»), — найкращий гарант припинення гіперболічного зростання.

До переліку причин зниження народжуваності можна додати і поява засобів планування сім'ї. Люди стають більш раціонально мислячими, починають замислюватися про те, чи хочуть вони дітей прямо зараз або готові відкласти це рішення на майбутнє, чи зможуть вони дати дітям достатньо освіти, не завадить це кар'єрі. Крім того, як відомо, на відміну від аграрного суспільства, сучасної урбаністичної цивілізації велика кількість дітей не дає родині ніяких господарських переваг (дітей не відправиш працювати в поле і доглядати за худобою), зате підростаюче покоління дуже вимогливо до батьківських матеріальних ресурсів і вільного часу мами з татом. Демографічний перехід укупі з урбанізацією змінили динаміку приросту народонаселення, і, мабуть, перенаселення Землі (дуже ймовірне при продовженні гіперболічного зростання) нам не загрожує.

Настав такий період, коли зростання населення перестав бігти слідом за технологічним зростанням і стало від нього помітно відставати. Так для людства намітився вихід із мальтузианской пастки, хоча на сьогоднішній день про повне її подолання можна говорити лише в застосуванні до найбільш розвиненим країнам. Далі все залежить від того, з якою швидкістю демографічний перехід будуть долати найбільш многонаселені країни і регіони Африки, Азії і Латинської Америки. У Китаї другий етап демографічного переходу вже почався, і зараз зростання населення там різко сповільнилося: через кілька десятиліть Піднебесна перестане бути самою відвідуваною країною, поступившись перше місце Індії. Але і в Індії стартували схожі процеси. Ну а найвища народжуваність зараз в африканських країнах — найбільш бідних і неосвічених.

Оскільки одні суспільства на Землі вже пройшли стадію демографічного переходу, а іншим вона належить, у різних країнах склалися різні моделі вікової структури населення. У розвинених країнах частка дітей і молоді у порівнянні з представниками середніх і старших вікових груп відносно невелика. В країнах форма демографічної піраміди інша — величезна кількість дітей, підлітків, молодих людей, а далі, починаючи з віку 25 років, відсоткова частка населення різко знижується. Перший етап демографічного переходу посилює проблеми перенаселених країн: зниження смертності призводить до сплеску народжуваності, а велика кількість молоді в країнах з проблемними економіками стає паливом для збройних конфліктів, революцій та радикальних рухів. Висока народжуваність, не компенсована смертністю, — це повернення до мальтузианскої пастці з голодом, війнами, епідеміями та іншими жахами.

Тому можна припустити, що найбільш сприятливий сценарій для всього людства — перехід до ситуації, яка існує в розвинених країнах. Правда, в умовах завершився демографічного переходу існує одна серйозна проблема: при постійно зростаючій кількості людей похилого віку збільшується навантаження на одного працюючого. Однак технологічний розвиток цілком в змозі забезпечити нормальне життя навіть при такій формі демографічної піраміди. Не можна випускати з уваги і той факт, що при зростанні тривалості і рівня життя збільшується і працездатний вік, що знижує навантаження на молоді вікові групи.

Якщо для підтримки існування суспільства, преодолевшего демографічний перехід, потрібно високий рівень технологічного розвитку, то можливо поширити цей рівень розвитку на весь світ без шкоди для планети? Адже навіть перехід великих азіатських країн на кшталт Китаю на західний раціон харчування з великою кількістю продуктів тваринництва вже, як вважається, може мати катастрофічні наслідки (тваринництво нераціонально з точки зору використання сільськогосподарських земель, воно призводить до деградації ґрунтів, загрожує водних ресурсів і виробляє парникові гази). Що ж говорити про звичних західному споживачеві автомобілях і великій кількості побутової техніки?

У відповідь на це можна лише сказати, що___________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію «Типи відтворення населення світу»

 

 

________

         (дата)

Тема 31. Демографічний перехід

Завдання 1. Розкрити суть поняття «демографічний перехід» та доповнити схему__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Віднайти відповідність

 

C:\Users\Користувач\Downloads\800px-Pyramide_Bhoutan.png

Афганістан

2 етап демографічного переходу

C:\Users\Користувач\Downloads\Pyramide_des_âges-Afghanistan.png

Туреччина

 

4 етап демографічного переходу

 

C:\Users\Користувач\Downloads\800px-Pyramide_Turquie.png

Бутан

 

3 етап демографічного переходу

C:\Users\Користувач\Downloads\800px-Pyramide_Bosnie-Herzegovine.png

Боснія і Герцоговина

 

1 етап демографічного переходу

 

Завдання 3. Доповнити схему

Демографічний перехід в окремих країнах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготувати презентацію «Концепція другого демографічного переходу»

 

________

         (дата)

Тема 32. Особливості демографічного складу різних типів країн

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Демографічний склад - ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. За планом скласти демографічний паспорт країни (за вибором)

Розміщення населення

 

 • Адміністративно-територіальний устрій та густота наявного населення

 

Чисельність і склад населення

 

 

 • Розподіл населення за типом місцевості

 

 

 

 • Розподіл населення за віковими групами

 

 

 • Середній вік населення

 

Демографічні процеси і відтворення населення

 

 

 • Народжуваність

 

 

 

 • Смертність та її причини

 

 

 

 • Природний приріст

 

 

 

 • Шлюбність та розлучуваність

 

 

 

 

Зробити висновки за результатами складеного демографічного паспорту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Скласти демографічний паспорт свого населеного пункту

 

 

 

 

________

         (дата)

Тема 33. Демографія України

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Демографія - _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. За планом скласти демографічний паспорт України

Розміщення населення

 

 • Адміністративно-територіальний устрій та густота наявного населення

 

Чисельність і склад населення

 

 

 • Розподіл населення за типом місцевості

 

 

 

 • Розподіл населення за віковими групами

 

 

 • Середній вік населення

 

Демографічні процеси і відтворення населення

 

 

 • Народжуваність

 

 

 

 • Смертність та її причини

 

 

 

 • Природний приріст

 

 

 

 • Шлюбність та розлучуваність

 

 

 

Зробити висновки за результатами складеного демографічного паспорту України та порівняти його із демографічним паспортом свого населеного пункту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання (випереджальне). Підготовка до демонстрування «Анаморфози карти світу залежно від даних щодо захворювань та демографії»

 

 

 

________

         (дата)

Тема 34. Проблема «ємності» Землі та її залежності від способу життя людства

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами та власними знаннями розкрити суть поняття

«Ємність» Землі - _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами скласти тези щодо сучасних масштабів впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 3. Аргументовано доведіть або спростуйте меседж «Головний фундамент життя — ґрунти — всюди на Землі деградують, зменшуються за площею» ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготовка до демонстрування «Анаморфози карти світу залежно від даних щодо захворювань та демографії»

 

 

 

________

         (дата)

Тема 35. Обмеження зростання чисельності людства

Теоретична довідка.  Прогнози ООН населення світу за регіонами

Рік

Світ

Африка

Азія

Європа

Латинська
Америка

Північна
Америка

Океанія

тис. осіб

%

тис. осіб

%

тис. осіб

%

тис. осіб

%

тис. осіб

%

тис. осіб

%

2010

6 830 283

984 225

14,4

4 148 948

60,7

719 714

10,5

594 436

8,7

348 139

5,1

34 821

0,5

2015

7 197 247

1 084 540

15,1

4 370 522

60,7

713 402

9,9

628 260

8,7

363 953

5,1

36 569

0,5

2020

7 540 237

1 187 584

15,7

4 570 131

60,6

705 410

9,4

659 248

8,7

379 589

5,0

38 275

0,5

2025

7 851 455

1 292 085

16,5

4 742 232

60,4

696 036

8,9

686 857

8,7

394 312

5,0

39 933

0,5

2030

8 130 149

1 398 004

17,2

4 886 647

60,1

685 440

8,4

711 058

8,7

407 532

5,0

41 468

0,5

2035

8 378 184

1 504 179

18,0

5 006 700

59,8

673 638

8,0

731 591

8,7

419 273

5,0

42 803

0,5

2040

8 593 591

1 608 329

18,7

5 103 021

59,4

660 645

8,0

747 953

8,7

429 706

5,0

43 938

0,5

2045

8 774 394

1 708 407

19,9

5 175 311

59,0

646 630

7,4

759 955

8,7

439 163

5,0

44 929

0,5

 

Завдання 1. Проаналізувати таблицю, виокремити регіони, у яких прогнозована кількість населення зростатиме та запропонувати заходи щодо обмеження зростання чисельності ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.  Аргументовано доведіть або спростуйте тезу «Україна входитиме до четвертого десятку країн світу за кількістю населення»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготовка до демонстрування «Анаморфози карти світу залежно від даних щодо захворювань та демографії»

 

 

________

         (дата)

Тема 36.  Демонстрування «Анаморфози карти світу залежно від даних щодо захворювань та демографії»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготовка до тестування за темою «Здоров’я та демографія людини»

________

         (дата)

Тема 37. Тест «Здоров’я та демографія людини»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію про засоби персональної безпеки

________

         (дата)

Тема 38. Персональна безпека та безпека помешкання

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Безпека - __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Заповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. За міжнародним рейтингом найбезпечніших для життя країн – Global Peace Index – наша країна останніми роками незмінно посідає одне з останніх місць: між Центральною Африканською Республікою і Суданом. Найпоширенішими в Україні є злочини проти власності, їхня кількість щороку постійно зростає. Саме вони займають майже 70 % від усіх видів кримінальних правопорушень. Водночас вони належать до категорії з найменшою результативністю і ефективністю розслідування. Експерти наголошують, що найвразливішими є мешканці великих міст.

Скласти поради українцям щодо убезпечення власного житла

 

 

 

 

 

Завдання 4. Зобразити схему власної персональної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Перерахувати засоби безпеки приміщень, що існували протягом минулого століття

 

 

________

         (дата)

Тема 39. Датчики, що реєструють небезпеки

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Технічні засоби охорони - ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Заповнити схему

Технічні засоби охорони

 

 

Завдання 3. Поставити стрілки відповідності

 

Види охоронних датчиків

Характеристика

ультразвукові

Цей тип реагує на рух об’єкта, тому такі системи частіше називають датчиками руху. Принцип їх роботи в тому, що вони реєструють рухи в охоронюваній позиції та передають сигнал на телефон господаря. Перевага такого типу датчиків полягає у тому, що вони недорогі. До того ж, їх можна використовувати на входах у приміщення та в приміщеннях з вікнами, що відкриваються. Тривожний сигнал надходить тільки тоді, коли хтось проник в охоронювану позицію

комбіновані

Принцип роботи цього виду датчика полягає в наступному: одна частина посилає ультразвукову хвилю, а інша — приймає. Якщо ця хвиля зазнає змін (хтось увійшов до приміщення, цим самим зміщуючи передачі хвилі),  датчик спрацьовує

радіомагнітні

такі пристрої встановлюються на вікна та двері. Працюють вони наступним чином: коли двері та вікна зачинені, магніти на обох частинах геркона розташовуються впритул один до одного. Коли двері чи вікно відкриваються, встановлені магніти розмикаються і датчик спрацьовує

інфрачервоні

Це системи, які поєднують у собі два або більше типів. Використання комбінованих датчиків дозволяє значно підвищити надійність охорони та значно знизити процент помилкового спрацьовування. 

Коли встановлюються комплексні системи, сигнали передаються на пульт охорони. Щоб приміщення було у цілковитій безпеці, необхідно встановити датчики сповіщення. Зазвичай охоронні системи встановлюються на об’єкті разом із відеоспостереженням

 

 

Завдання 4. Заповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати відео презентацію розумного дому

 

 

________

         (дата)

Тема 40. «Розумний дім»

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами та власними знаннями розкрити суть поняття

«Розумний дім» - ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Заповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Користуючись науковими джерелами описати історію створення розумного дому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію про способи ідентифікації людини

 

 

________

         (дата)

Тема 41. Способи ідентифікації людини

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами заповнити таблицю

Види ідентифікації

Парольна

Апаратна

Біометрична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами зазначити переваги та недоліки кожного виду ідентифікації

Види ідентифікації

Переваги

Недоліки

 

Парольна

 

 

 

 

Апаратна

 

 

 

 

Біометрична

 

 

 

 

Завдання 3. Спрогнозувати розвиток кожного виду ідентифікації

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготовка до демонстрування «Засоби ідентифікації людини»

 

 

________

         (дата)

Тема 42. Демонстрування «Засоби ідентифікації людини»

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготовка до практичної роботи «Ідентифікація людей за певними ознаками (за загальним описом ознак, за відбитком пальця, фотографією райдужки тощо)».

 

 

________

         (дата)

Тема 43. Практична робота «Ідентифікація людей за певними ознаками (за загальним описом ознак, за відбитком пальця, фотографією райдужки тощо)»

Мета _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Обладнання_______________________________________________________________________________________________________________________

Хід роботи_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію про персональні дані та захист від їх втрати

________

         (дата)

Тема 44. Персональні дані та захист від їх втрати

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами та власними знаннями розкрити суть поняття

Персональні дані - __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Опрацювати Закон України «Про захист персональних даних» та коротко викласти його суть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Користуючись науковими джерелами скласти памятку «Як захистити свої персональні дані»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Скласти  перелік нормативно-правових документів, що можуть бути корисними щодо процедури захисту персональної інформації людини

 

 

________

         (дата)

Тема 45. Стійкість екосистем та фактори, що на неї впливають

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Екосистема - ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами доповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 листопад  навколишнє середо- _______________
_______________
_______________
_______________________________
________________Завдання 3. Користуючись науковими джерелами доповнити схему

Стійкість екосистем

 

 

 

 

 

Завдання 4. Користуючись науковими джерелами охарактеризувати процеси

Відновлюваність екосистеми - _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Здатність екосистеми до самоочищення від забруднення -  _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Користуючись науковими джерелами виокремити фактори, що впливають на стійкість екосистеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготувати повідомлення «Вплив антропогенних чинників на екосистеми»

 

________

         (дата)

Тема 46. Охорона біорізноманіття

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/_1_1.jpg

 

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

Завдання 2.  Опрацювати Конвенцію ООН про охорону біорізноманіття  та виокремити її основні положення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.  Запропонувати заходи щодо збереження біорізноманіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4.   Продовжити текст.

Не дивлячись на те, що Україна займає 5,7% площі Європи, на її території представлено не менше 35% європейського біорізноманіття (понад 70 тис. видів тварин і рослин). На жаль, значна частина природних та напівприродних ландшафтів України стрімко деградує під вливом діяльності людини. Так, __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію «Категорії забруднення»

 

 

 

________

         (дата)

Тема 47. Категорії забруднення та їх ефекти

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Забруднення - ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Доповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Доповнити схему

 

 

 

Завдання 4.  Заповнити таблицю.

Основні антропогення джерела забруднення навколишнього середовища

Галузь промисловості

Вплив на навколишнє середовище

Енергетика

 

 

Нафтовидобуток

 

 

Нафтопереробка

 

 

Газова

 

 

Вугільна

 

 

Чорна металургія

 

 

Кольорова металургія

 

 

Хімічна промисловість

 

 

 

Машинобудування

 

 

 

Домашнє завдання. Підготувати презентацію «Основні джерела забруднення свого населеного пункту»

 

 

 

________

         (дата)

Тема 48. «Екологічний відбиток» людської діяльності

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

«Екологічний відбиток (слід)» - _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Проаналізувати карту розподілу країн світу за величиною екологічного сліду та зробити висновки

 

C:\Users\Користувач\Downloads\1920px-World_map_of_countries_by_ecological_footprint_(2007).svg.png

Висновки. _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняття

Екологічний слід на душу населення (EF) - ______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Який показник EF найбільше відповідає вашому населеному пункту  і чому __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про дослідження Різа та Вакернагеля

________

         (дата)

Тема 49. Техногенні аварії та катастрофи

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттям

Техногенна аварія  - ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Техногенна катастрофа  - __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Заповнити таблицю

Причини техногенних катастроф

Природні чинники

Антропогенні чинники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Технологічна безграмотність - ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 5. Доповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготувати відеосюжет про техногенну катастрофу

 

 

________

         (дата)

Тема 50. Радіаційне забруднення та його джерела

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Радіаційне забруднення - ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Заповнити схему «Джерела радіаційних забруднень»

Завдання 3. Заповнити схему «Зони радіактивного забруднення»

Домашнє завдання. Підготуватися до уроку-конференції  «Чорнобильська аварія та її наслідки»

 

 

________

         (дата)

Тема 51. Чорнобильська аварія та її наслідки (урок-конференція)

Завдання 1. Записати основні тези конференції

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Записати висновки за результатами роботи

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Скласти резолюцію коференції

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання (випереджальне). Здійснити інтернет-екскурсію до

м. Чорнобиль

 

 

________

         (дата)

Тема 52. Ланцюги розпаду радіоактивних елементів; елементи, із якими пов’язано забруднення після аварії на ЧАЕС

Теоретична довідка. За даними світової статистики, що фіксуються в Головній службі даних небезпечних інцидентів (The Major Hazard Incident Data ServiceMHIDAS), великі аварії на підприємствах та об'єктах різних типів, де лінійні розміри зон дії вражаючих факторів досягають декількох сотень або навіть тисяч метрів, на щастя, події досить рідкісні. Тим не менш, у світі в середньому на рік відбуваються близько 2–3 подібних аварій.

Завдання 1. Проаналізувати карту та зробити висновки

Поширення радіоактивних випадінь 137Cs на Європейському континенті за станом на 10 травня 1986 р. (кольором показана шкала активності випадінь 137Cs в кБк/м2, площі з жовтим кольором – території, які не зазнали радіоактивного забруднення від аварії на Чорнобильскій АЕС).

C:\Users\Користувач\Downloads\Image_221.png

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

 

Теоретична довідка. Найбільш значні аварії на АЕС у світі

Дата аварії

Назва АЕС, установки або об'єкта, характер аварії

Країна

Головні причини, наслідки аварії

3 березня

1949 року

Комбінат «Маяк» у Челябінській області, серйозна аварія

Росія

Масовий скид у річку Теча високоактивних рідких радіоактивних відходів, опроміненню піддалися близько 124 тисяч чоловік у 41 населеному пункті. Найбільшу дозу опромінення отримали 28100 чоловік, які проживали в прибережних населених пунктах по річці Теча; середня індивідуальна доза склала 210 мЗв, у багатьох опромінених були зареєстровані випадки хронічної променевої хвороби.

12 грудня

1952 року

Реактор CANDU в районі р. Чок-Рівер, кипіння і

розплавлення реактора в результаті

ланцюгової реакції

Канада

Несправності в системі управління і помилкові дії технічного персоналу призвели до критичної ситуації, виникла некерована ланцюгова реакція, пікова потужність вийшла за межі, почалися процеси кипіння, оболонка паливної конструкції почала плавитися, через тріщини в корпусі реактора на землю вилилося близько 10000 Кі важкої води. Блок демонтували і вкрили саркофагом, забруднену місцевість деактивували.

1955

Реактор ЕBR-1 в штаті Айдахо, на якому проводилися експерименти з плутонієм, саморуйну- вання реактора

США

«Людський фактор» призвів до аварії, вигоріло 40% активної зони реактора.

1957

Реактор Центру ядерних досліджень в Уїндскейлі, аварія з руйнуванням активної зони реактора

Велико- британія

Порушення технічного регламенту станції черговим персоналом викликало велику пожежу, що охопила 8 тонн уранового палива, в результаті чого відбулися перегрів графіту і палива, розплавлення активної зони, викид в атмосферу над акваторією Атлантичного океану близько 20000 Кі радіо- активних аерозолів, площа забруднення склала 520 км2, від раку загинуло 39 людей.

29 вересня

1957 року

Хімічний комбінат

«Маяк», сховище РАВ біля с. Кіштим в Челябінській обл. Вибух в сховищі

радіоактивних відходів

Росія

Порушення в роботі автоматичної системи охолодження бетонної ємності викликали вибух у сховищі, де містилося 75 тонн рідких радіоактивних відходів, злитих після переробки ядерного палива, руйнування бетонної кришки сховища; в навколишнє середовище потрапили радіонукліди загальною активністю 20 млн. Кі: 18 млн. Кі осіли біля сховища, 2 млн. Кі утворили Східно-Уральський довгоживучий радіаційний слід на території Челябінської, Курганської і Свердловської областей довжиною 300 і шириною 50 кілометрів, в зоні якого знаходилось 217 населених пунктів і проживало 272 тис. осіб.

1961

Дослідницький реактор HTRE з графітовим сповільнювачем в м. Річланд, штат Вашингтон, серйозна аварія

США

Збій у роботі системи управління викликав викид радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

 

1961

Експериментальний реактор SL-1 в Айдахо-Фолс, штат Айдахо, серйозна аварія

США

Помилка персоналу призвела до досягнення надкритичного режиму і потужного радіаційного викиду; 3 особи загинуло, 12 км2 піддалося забрудненню. Реактор виведено з ладу.

 

 

1966

АЕС «Фермі-1», Лагуна-Біч, штат Мічиган, аварія з ризиком за межами проммайданчика

США

Відмова обладнання викликала блокування каналу теплоносія в активній зоні, часткове розплавлення та радіаційний викид.

 

 

1968

АЕС «Лусенс» (Lucens), СО2, охолоджуваний реактор з D2O- сповільнювачем в трубі під тиском,

8 МВт

Швейцарія

Відмова обладнання викликала блокування каналу теплоносія продуктами корозії під час зупинки, розплавлення твелу при роботі, радіаційний викид.

 

 

1969

АЕС «Сен-Лорен»

(St Laurent A-1), реактор GGR, 500

МВт. Аварія з ризиком за межами проммайданчика

Франція

Через помилки персоналу при перезавантаженні палива

50 кг розплавленого палива потрапили всередину корпусу реактора, що викликало викид радіації в навколишнє середовище. Реактор зупинили на один рік.

 

 

1971

Переповнення водосховища- відстійника при реакторі компанії

«Норсерн стейтс Пауер», штат Міннесота, аварія з ризиком за межами проммайданчика

США

У результаті витоку важкої води 2000 літрів радіоактивної води потрапили в р. Міссісіпі і частково в систему водопостачання м. Сан-Пауло.

 

 

28 березня

1979 року

АЕС «Три-Майл-Айленд», 900 МВт (ел.), на річці Саскуеханна, недалеко від м. Гаррісберг, штат Пенсільванія, аварія з ризиком за межами проммайданчика

США

Помилка персоналу викликала відмову обладнання (проектна помилка), втрату теплоносія, осушення активної зони і її часткове розплавлення, викид радіоактивних речовин в атмосферу.

 

 

1981

АЕС «Цуруга»

Японія

Аварійна ситуація на АЕС, 56 робітників отримали різні дози радіації, 278 працівників АЕС – підвищене радіоактивне опромінення при аварійно- відбудовчих роботах.

 

 

1982

АЕС «Джина», реактор PWR, 490 МВт, штат Нью-Йорк, аварія з ризиком за межами проммайданчика

США

Вибух труби парогенератора призвів до викиду радіоактивної пари в атмосферу.

 

 

1983

АЕС поблизу м. Торонто, аварія з ризиком за межами проммайданчика

Канада

Через витік важкої води 20 т радіоактивної води з реактора АЕС потрапили в навколишнє середовище.

 

 

Січень

1986 року

АЕС компанії «Керр-Мак-Джі» біля м. Горе, штат Оклахома, аварія з ризиком за межами проммайдан- чика

США

Вибух циліндра з ядерним матеріалом, 1 людина. померла, близько 100 чол. були госпіталізовані.

 

 

26 квітня

1986 року

Чорнобильська АЕС, 4-й блок, Київська обл., глобальна аварія

Україна

Вибух реактора викликав глобальну катастрофу. У навколишнє середовище було викинуто близько 190 тонн радіоактивних речовин; постраждало від 31 до 300 чоловік (за офіційними даними), радіоактивний викид призвів до забруднення більше 160 тис. км2 низки країн Європи та Азії. Більше 400 тисяч людей були евакуйовані із зони зараження.

 

 

Травень

1986 року

АЕС біля м. Хамме, Північний Рейн– Вестфалія, аварія з ризиком за межами проммайданчика

ФРН

Викид радіоактивного газу в навколишнє середовище.

 

23 червня

1986 року

Ядерний комплекс в Токаімура (префектура Ібаракі), аварія з ризиком за межами проммайданчика

Японія

Витік плутонію. 12 людей, включаючи пред- ставників МАГАТЕ, зазнали опромінення.

 

11 жовтня

1991 року

Чорнобильська АЕС, 2-й блок, Київська обл. Аварія без значного ризику за межами проммайданчика

Україна

Раптове включення генератора в мережу викликало вибух водню, спалах покрівлі машинного залу. Пожежа тривала 3,5 години, виходу радіоактивності за межі будинку і майданчика не було.

 

30 вересня

1999 року

Завод з виготовлення палива для АЕС у науковому містечку Токаімура (префектура Ібаракі).

Японія

Помилка персоналу призвела до некерованої ланцюгової реакції, що тривала 17 годин. Опроміненню піддалися 439 чоловік; 119 з них отримали дозу, що перевищує щорічно допустимий рівень; 3 робітники отримали критичні дози опромінення, двоє з них померли.

 

15 листопада 2002 року

АЕС «Міхама» (префектура Фукуї), розташована в 320 кілометрах на захід від Токіо на острові Хонсю, аварія без значного ризику за межами проммайданчика

Японія

Через витік радіоактивної води з системи охолоджування на АЕС вручну був зупинений третій реактор, скид, що тривав три доби, викликав забруднення навколишнього середовища.

 

9 серпня

2004 року

АЕС «Міхама» (префектура Фукуї), розташована в 320 кілометрах на захід від Токіо на острові Хонсю, аварія з ризиком за межами проммайданчика

Японія

Потужний викид пари в турбіні третього реактора з температурою близько 200°С, 4 людини загинули, 18 серйозно постраждали.

 

Завдання 2. Проаналізувати таблицю. Зробити висновки.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання. Підібрати матеріал (відеоролик) про  одну з найбільш значних аварій на АЕС у світі

________

         (дата)

Тема 53. Природні джерела радіоактивного випромінювання

Завдання 1. Навести приклади природних джерел радіоактивного випромінювання __________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами заповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Користуючись науковими джерелами заповнити схему

Джерела радіоактивного фону Землі

 

Завдання 4. Користуючись науковими джерелами продовжити текст про космічні промені.

Радіаційний фон, створюваний космічними променями, дає трохи менше половини зовнішнього опромінення, одержуваного населенням від природних джерел радіації ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Підготувати презентацію про вплив радіації на життєдіяльність людини.

 

 

 

________

         (дата)

Тема 54. Забруднення та сприятливий стан локального середовища

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами заповнити схему

 

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами роз’яснити вираз

Сприятливий стан локального середовища ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3. Спираючись на власні дослідження оцінити стан природного середовища свого населеного пункту. Аргументувати думку ____________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати відеопрезентацію про кліматичні зміни та їх можливі причини

 

 

________

         (дата)

Тема 55. Кліматичні зміни та їх можливі причини

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Зміна клімату - ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами заповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Користуючись науковими джерелами та власними знаннями спрогнозувати зміну клімату на настуні 50 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Робота над створенням моделі «Наслідки кліматичних змін»

 

 

________

         (дата)

Тема 56. Міжнародне співробітництво у контролі за кліматичними змінами

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами розкрити суть Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Аргументовано пояснити чому світ повинен діяти як одне ціле у питанні контролю за кліматичними змінами?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Робота над створенням моделі «Наслідки кліматичних змін»

 

________

         (дата)

Тема 57. Особливості клімату України, можливі наслідки його зміни

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами та власними знаннями охарактеризувати клімат України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.  Користуючись даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Ізмаїловича Срезневського побудувати графік зміни  середніх місячних температур повітря по  своєму населеному пункту (або по м. Київ) за 10 (20) річний період. Вирахувати амплітуду температур. Зробити висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.  Висловити власну думку - які виклики й стимули для України створює глобальне потепління ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання. Підготуватися до презентації моделі «Наслідки кліматичних змін»

 

 

________

         (дата)

Тема 58. Презентація моделі «Наслідки кліматичних змін»

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати презентацію про конфлікти всередині людства

 

 

 

________

         (дата)

Тема 59. Конфлікти всередині людства

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Конфлікт - _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.  Користуючись науковими джерелами заповнити схему

Фази конфлікту

 

Завдання 3.  Користуючись науковими джерелами заповнити таблицю

Види конфліктів та їх характеристика

Види конфліктів

Коротка характеритсика

 

Міжнародна криза

 

 

 

Конфлікт малої інтенсивності

 

 

 

Тероризм

 

 

 

Революція 

 

 

 

Війна

 

 

 

Завдання 4. Поставити стрілки відповідності

Типи конфліктів

Реальний конфлікт 

конфлікт, за яким приховується інший конфлікт, що є справжнім чинником конфліктної ситуації

Випадковий, або умовний, конфлікт

конфлікт, що помилково тлумачиться

Зміщений конфлікт 

конфлікт, який має відбутися, але не виникає тому, що не усвідомлюється

Помилково дописаний конфлікт

залежить від обставин, що можуть змінюватися, але ці обставини не усвідомлюються конфліктуючими сторонами

Латентний конфлікт 

у цьому випадку реальних підстав для конфлікту не існує, об'єктивно його немає, але він виникає у свідомості конфліктуючих сторін через помилкове сприймання та розуміння ситуації

Хибний конфлікт 

це конфлікт, який об'єктивно існує і адекватно сприймається

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготуватися до уроку – конференції «Воєнна загроза»

 

 

 

 

________

         (дата)

Тема 60. Воєнна загроза (урок-конференція)

Завдання 1. Записати основні тези конференції

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Записати висновки за результатами роботи

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Скласти резолюцію коференції

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання. Підготувати модель «Ядерна зима»

 

 

________

         (дата)

Тема 61. Модель «ядерної зими». Презентація моделі «Ядерна зима»

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Ядерна зима - ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами розкрити сутність ядерної зими

C:\Users\Користувач\Downloads\800px-Nagasakibomb.jpg

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Презентація моделі «Наслідки кліматичних змін»

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Робота над проєктом «Засоби індивідуального самозахисту»

 

 

 

________

         (дата)

Тема 62. Концепція гарантованого знищення

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами розкрити суть концепції гарантованого знищення __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами підготувати тези історії виникнення концепції гарантованого знищення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Американським дипломатом Джорджем Кеннаном в 1940-х була розроблена геополітична теорія стримування, що нерозривно пов'язана з концепцією взаємно-гарантованого знищення. У чому її суть і навіщо вона була розроблена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Робота над проєктом «Розробка режиму збереження певного елементу екосистеми»

 

 

 

________

         (дата)

Тема 63. Динаміка агресії в історії людства

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Агресія - __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Теоретична довідка. Існує багато теорій пояснення агресії. Теорія відомого психолога Гобса, наприклад, витікає з твердження, що всі люди за своєю природою егоїстичні, брутальні і жорстокі, тобто агресія закладена у підсвідомості як інстинкт, саме через «тваринну» сторону людської натури.

Психолог Зіґмунд Фрейд загалом підтримував точку зору Гобса, але він пішов ще далі, розвинувши свою «теорію двох інстинктів». Вона полягає ось у чому. У кожній людині існують так звані інстинкт життя та інстинкт смерті. Інстинкт життя забезпечує енергію для існування росту і розвитку, у той час як інстинкт смерті працює на самознищення індивіда. Інстинкт смерті часто спрямовується назовні, проти навколишнього світу у формі агресії. Енергія інстинкту смерті постійно акумулюється в людині. Якщо вона не реалізується в маленьких дозах, то в решті-решт виллється в екстремальній формі. Спосіб очищення від негативної енергії — катарсис (емоції виражаються через плач, слова, символічні дії і т. д.).

Етолог Конрад Лоренц після довготривалого вивчення поведінки тварин розвинув теорію, що агресія — це успадкована спонтанна готовність боротися за існування або захоплювати і захищати власність.

Також існує теорія впливу на агресію генетичних факторів, що була неодноразово доведена за допомогою експериментів з близнюками. Гени можуть впливати на поведінку через кодування, вироблення специфічних білків, які функціонують в мозку і нервовій системі і прямо впливають на поведінку людини.

Якщо говорити про фізіологічні причини агресії, то тут головну роль відіграє лімбічна система. Мозкове захворювання лімбічної системи було характерним для людей, в яких проявлявся синдром дисконтролю, що характеризується безпричинною жорстокістю, патологічною схильністю до насильства.

Як у людей, так і у тварин, особи чоловічої статі завжди виявляють більшу агресивність, ніж жіночої. Можливо це частково результат раннього впливу статевих гормонів на мозок. Особи жіночої статі, яким були введені чоловічі статеві гормони, поводились більш агресивно, але все одно не так, як особи протилежної статі, яким нічого не вводили.

Через 20 років після Фрейда була висунута альтернативна гіпотеза агресії. Агресія визначалася як набутий (а не інстинктивний) захисний механізм, спричинений зовнішніми факторами, а не внутрішніми. Наприклад, діти в країнах, що перебувають в стані війни, починають набагато раніше і яскравіше проявляти агресію, ніж їхні ровесники, які живуть у мирний час. Взагалі, агресія часто виникає як так званий «захисний механізм» проти впливів ворожого оточення.

Не можна залишити поза увагою вплив на поведінку людини алкоголю і наркотиків. Багато людей відносяться до наркотиків так само упереджено, як і до алкоголю, хоча особи, які вживають легкі наркотики, менш небезпечні для суспільства, ніж ті, що зловживають алкоголем. Численні експерименти, а також статистика, довели, що більшість злочинів скоюється людьми в стані алкогольного, а не наркотичного сп'яніння. У той час, як алкоголь підвищує агресивність, легкі наркотики, зокрема маріхуана, її зменшують.

У будь-якому випадку, агресія є одним із захисних механізмів людини, за допомогою якого людина намагається якось скинути негативні емоції і пристосуватися до навколишніх умов. Але, цей шлях не є найоптимальнішим, і тому, мабуть, слід знаходити інші шляхи виходу з складних життєвих ситуацій

Завдання 2. Ураховуючи заначене вище заповнити таблицю

 

Аргументи «ЗА»

Аргументи «ПРОТИ»

 

Агресія – це інстинкт

 

 

 

 

 

Агресія – спричинена зовнішніми факторами

 

 

 

 

Домашнє завдання (випереджальне). Робота над проєктом «Активні та пасивні системи безпеки автомобіля; кінетика подушки та паска безпеки»

 

 

 

________

         (дата)

Тема 64. Проблема можливого самознищення цивілізації та можливі запобіжники проти цього

Завдання 1. Прочитати та обговорити текст.

Технології, що лежать в основі зброї масового ураження (ЗМУ) —ядерної, біологічної і хімічної (ЯБХ) — були потужні і надзвичайно небезпечні. Але розробка ядерної зброї вимагала, принаймні певний час, доступу до рідкісної — насправді, фактично недоступної — сировини і надійно захищеної інформації; програми біологічних і хімічних озброєнь, як правило, вимагають великомасштабних заходів.

Технології 21-го століття — генетика, нанотехнологія і робототехніка (ГНР) — настільки потужні, що здатні породжувати абсолютно нові типи аварій і збоїв. І найбільш небезпечним є те, що вони вперше стали широко поширеними для окремих індивідів чи маленьких груп. Цим технологіям не потрібне громіздке обладнання чи рідкісна сировина. Достатньо застосувати знання якоїсь однієї людини.

Таким чином, ми стоїмо перед можливістю застосування не лише зброї масового ураження, але й знання, що сприяє масовому знищенню (ЗМЗ), деструктивність якого неймовірно зростає завдяки силі самореплікації. І без перебільшення можна сказати, що ми стоїмо на порозі подальшого вдосконалення екстремального зла – зла, чия можливість поширилася далеко за межі, які зброя масового ураження визначила національним державам, на диво і жах екстремістів, які цьому потурають.

Записати висновки за результатами обговорення __________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Прочитати та обговорити текст.

Учені досягли такого успіху в розвитку розумних машин, що ті можуть робити все набагато краще за людей. Очевидно, у такому випадку весь обсяг робіт можна виконати численними, високо організованими системами машин і зникне необхідність будь-яких людських зусиль. Тоді можливий будь-який із двох варіантів. Машини можуть отримати дозвіл приймати всі свої рішення без людського нагляду, або ж певний контроль над машинами залишиться.

Якщо дозволити машинам самостійно приймати рішення, то ми й не здогадуємося про наслідки, адже неможливо передбачити їхню поведінку. Лише зазначимо, що доля людської раси залежатиме від милосердя машин. Звісно, можна стверджувати, що людство ніколи остаточно не зійде з глузду, щоб віддати всю владу машинам. Але ми також і не припускаємо, що людство добровільно делегуватиме їм владу, чи що машини навмисне її захоплять. Єдине, що ми припускаємо — людство може легко дозволити собі опуститися до стану такої залежності від машин, не залишивши собі практичного вибору окрім як лише прийняти всі рішення машин. Оскільки суспільство і проблеми, що перед ним постають, щораз складніші, а машини — щораз розумніші, то люди довірятимуть машинам у прийнятті замість себе щораз більшої кількості рішень бодай тому, що рішення машин будуть більш результативними, ніж людські. Врешті-решт, можна досягти такого рівня, коли рішення, необхідні для управління системою, будуть настільки складними, що людство виявиться нездатним їх розумно виконувати. На такій стадії ефективне управління переймуть машини. Люди не зможуть навіть вимкнути їх, тому що будуть настільки залежними від них, що вимкнення буде рівноцінне самогубству.

З іншого боку, людський контроль над машинами може залишиться. У такому випадку середньостатистична людина зможе контролювати якісь власні механізми на кшталт свого автомобіля чи персонального комп’ютера, проте управління великими системами буде в руках невеликої еліти — як це відбувається і сьогодні, але із двома відмінностями. Завдяки вдосконаленим методам еліта отримає значний контроль над масами; але в силу зникнення потреби людської праці ці маси виявляться чимось зайвим, даремним тягарем для системи. Якщо еліта нещадна, то може просто позбутися значної частини людства. Якщо гуманна, то може скористатися пропагандою чи іншими психологічними або біологічними методами, щоб зменшити коефіцієнт народжуваності, допоки більшість не вимре, залишивши світ еліті. Або якщо до еліти належать м’якосерді ліберали, вони можуть увійти в роль добрих пастухів стосовно решти людської раси. Вони подбають про задоволення фізичних потреб, про психологічні та гігієнічні умови зростання всіх дітей, про здорові захоплення кожного, про постійні заняття чимось, а кожен, хто лиш виявить невдоволення, пройде «лікування», щоб вилікувати свою «проблему». Звісно, життя стане таким беззмістовним, що люди стануть біологічно чи психологічно запрограмованими у такий спосіб, щоби не проявляти прагнень до влади, або змусити «сублімувати» це прагнення до якихось безпечних хобі. Такі спроектовані люди можуть бути щасливими в такому суспільстві, але безумовно, вони не будуть вільними. Фактично, їхній статус зведеться до домашньої тваринки.

Записати висновки за результатами обговорення __________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Зробити висновок «Чи потребує нас майбутнє?» _____________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання. Підготовка до захисту проєкту «Засоби індивідуального самозахисту»

 

 

________

         (дата)

Тема 65. Захист проекту «Засоби індивідуального самозахисту»

Мета _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Обладнання_______________________________________________________________________________________________________________________

Хід роботи_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Підготовка до захисту проекту «Розробка режиму збереження певного елементу екосистеми»

________

         (дата)

Тема 66. Захист проекту «Розробка режиму збереження певного елементу екосистеми»

Мета _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Обладнання_______________________________________________________________________________________________________________________

Хід роботи_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Підготовка до захисту проекту «Активні та пасивні системи безпеки автомобіля; кінетика подушки та паска безпеки»

 

 

 

 

 

 

________

         (дата)

Тема 67. Захист проекту «Активні та пасивні системи безпеки автомобіля; кінетика подушки та паска безпеки»

Мета _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Обладнання_______________________________________________________________________________________________________________________

Хід роботи_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання. Підготовка до уроку – узагальнення знань.

 

 

________

         (дата)

Тема 68. Узагальнення знань за темою «Безпечне середовище»

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготовка твору – роздуму за темою «Пошук оптимального способу дій кожною окремою людиною»

________

         (дата)

Тема 69. Пошук оптимального способу дій кожною окремою людиною, родиною, Україною в цілому та людством загалом

Теоретична довідка. Здоровий спосіб життя — це спосіб життя, заснований на принципах моральності, раціонально організований, активний, трудовий, що загартовує і, в той же час, захищає від неблагополучних дій оточуючого середовища, що дозволяє до глибокої старості зберігати моральне, психічне та фізичне здоров’я.

Завдання 1. Користуючись отриманими раніше знаннями та власним досвідом заповнити схему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Прокоментувати графік

Картинки по запросу оптимальний спосіб дій кожною окремою людиною

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C:\Users\Користувач\Downloads\image007.jpgЗавдання 3. Прокоментувати схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання (випереджальне). Підготувати  есе «Моя громадянська позиція»

 

 

 

________

         (дата)

Тема 70. Громадянська позиція

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Громадянська позиція - ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Теоретична довідка. У Загальній декларації прав людини зазначено, що кожна людина має обов'язки перед суспільством, в якому тільки і можливий вільний і повний розвиток особистості. Громадянин, який хоче жити у демократичному суспільстві, який хоче бути господарем власного життя, завжди засвідчує свою громадянську позицію. Така позиція потребує насамперед відповідального ставлення до виконання громадянських обов'язків. Наприклад, брати участь у виборах - це не тільки право громадян, а й дуже відповідальний обов'язок. Щоб зробити правильний вибір, виборець має бути добре обізнаним з проблемами України і знати, що пропонують народу кандидати. Не менш важливим є вміння висловити свої погляди, підтримати справедливе рішення чи протестувати проти помилкового й несправедливого. Участь в управлінні державою, почуття любові до Батьківщини починається з невеличких справ на загальне добро рідного міста, містечка, села. Упорядковуючи чи ремонтуючи дитячий садок, дитячий чи спортивний майданчик, беручи участь у шкільному самоврядуванні, очищуючи від сміття територію свого двору, облаштовуючи квітник чи садок біля будинку, ви допомагаєте державі, чините як свідомі громадяни.

Завдання 2. Записати, що з того, із чим ви стикалися в школі чи по дорозі до школи, потребує вашої активності та громадянської позиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Написати листа Президентові України з пропозиціями, як можна поліпшити життя випускника школи в нашій країні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Проглянути місцеві газети. Знайти в них повідомлення про приклади активності громадян, прояви громадянської позиції. У чому вона полягала? Чи досягли мети громадяни? Коротко записати отриману інформацію.

 

 

 

 

________

         (дата)

Тема 71. Волонтерство

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами дати визначення поняттю

Волонтерство - _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Теоретична довідка. Закон України «Про волонтерську діяльність» визначає її як добровільну неприбуткову соціально спрямовану діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги (безоплатних робіт та послуг). Згідно з цим законом, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності і ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Вона не включає діяльність, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин.

Волонтерство є однією з форм благодійності і однією з підвалин громадянського суспільства. За деякими оцінками, кожного року в світі у волонтерській діяльності беруть участь понад 100 млн осіб, і в багатьох країнах вона забезпечує 4-8 % ВВП. З 1985 року щорічно 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера.

Завдання 2. Виказати свої погляди на волонтерство та занести їх до таблиці.

Міфи чи правда про волонтерство

 

Аргумети «ТАК»

Аргументи «НІ»

 

Волонтери — це безкоштовна робоча сила

 

 

 

 

 

У волонтерів немає прав

 

 

 

 

 

Волонтерство – марна трата часу

 

 

 

 

 

Волонтерські організації – це секта

 

 

 

 

Волонтерство пов'язане виключно з війною або збором грошей на вулиці

 

 

 

 

Завдання 3. Користуючись власними знаннями заповнити схему

 

 

Домашнє завдання. Скласти перелік власних волонтерських справ ( які були і які плануються)

 

 

 

________

         (дата)

Тема 72. Концепція малих справ

Завдання 1. Користуючись науковими джерелами розкрити суть концепції малих справ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. На скільки реальним є впровадження концепції малих справ у вашому населеному пункті? Хто буде основними субєктами а що освними обєктами? ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Спираючись на власний досвід та судження заповнити таблицю

Концепція малих справ

Аргументи «ЗА»

Аргументи «ПРОТИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Описати випадок, коли ваші особисті пріоритети, чи пріоритети близької людини кардинально змінилися. Указати причини такої зміни

 

 

________

         (дата)

Тема 73. Зміна пріоритетів цінностей у сучасної людини

Завдання 1. Користуючись власним досвідом на конкретному прикладі пояснити вираз

Пріоритет цінностей - ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 2. Користуючись науковими джерелами заповнити схему

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Доповнити текст. Отже, ціннісні орієнтації особистості формуються під впливом __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. На власний розсуд виділити фактори, під впливом яких можлива зміна пріоритетів цінностей у сучасної людини ________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання. Підготуватися до семестрової контрольної роботи.

 

 

 

________

         (дата)

Тема 74. Семестрова контрольна робота.

 

 

 

Євтушенко О.І., учитель географії Білопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. С.М. Гордієнка, «учитель-методист»

Зошит із природничих наук, 11 клас (2 частина). Білопілля: НМУ «Районний методичний кабінет», 2019. – 107 с.

 

 

 

Посібник відповідає навчальній програмі

для закладів загальної середньої освіти

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери

Інтегрований курс

10-11 клас

авторський колектив: Дмитро Шабанов, Олександр Козленко

(наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

і містить завдання різного рівня складності

 

Практикум

 

Євтушенко Олена Іванівна

 

 

ЗОШИТ

із природничих наук

 1. клас (ІІ частина)

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 20.12.19. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк ризограф. Ум. друк. 1,75. Тираж 30 прим. Замовлення № 2

Науково-методична установа «Районний методичний кабінет» відділу освіти Білопільської районної державної адміністрації, вул. Шевченка, 27,

м. Білопілля обл. Сумська, 41800

тел. (05443) 9-28-96

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ганева Наталья
  Спасибо за розробку! Користувалась,дещо взяла для себе
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
17 лютого 2020
Переглядів
1311
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку