25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Урок, Презентація "Структура навколишнього середовища, поняття про біосферу, вчення В.І. Вернадського про біосферу, поняття про ноосферу"

Про матеріал
Презентація містить інформацію про структуру навколишнього середовища, поняття про біосферу, вчення В.І. Вернадського про біосферу, поняття про ноосферу
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Ми зв’язані з усім живим у природі» Альберт Швейцер

Номер слайду 2

«Людина і Земля»

Номер слайду 3

Структрура навколишнього середовища, поняття про біосферу, вчення В.І. Вернадського про біосферу, поняття про ноосферу

Номер слайду 4

Проблемне запитання: Чи може у навколишньому середовищі існувати «штучна» біосфера? Яке відношення мають до цього всі складові біосфери?

Номер слайду 5

1. Що таке екологія? Назвіть основні частини екології. 2. Що являє собою екологічний фактор? 3. Яка існує класифікація екологічних факторів? 4. Що являє собою поняття «екосистема»? Які є види екосистем? Наведіть приклади. 5. Які трофічні рівні існують в екосистемі? 6. Що являє собою ланцюг живлення? 7. Чим відрізняється жива природа від неживої? 8. Як впливають на планету в цілому живі організми? Експрес-опитування

Номер слайду 6

ПЛАН 1. Структура навколишнього середовища: Літосфера; Атмосфера; Гідросфера; Біосфера. 2. В.І. Вернадський та його вчення про біосферу. 3. Роль людини в біосфері. Поняття про ноосферу. 4. Експеримент «Біосфера – 2».

Номер слайду 7

1. Структура навколишнього середовища Літосфера Атмосфера Гідросфера Біосфера

Номер слайду 8

2. В.І. Вернадський та його вчення про біосферу Ж.Б. Ламарк Е. Зюсс

Номер слайду 9

Вчення про біосферу В.І. Вернадський

Номер слайду 10

Вчення В.І. Вернадського про біосферу В.І. Вернадський

Номер слайду 11

Біосфера – жива оболонка Землі – є глобальною екологічною системою, частини якої так само залежать одна від одної, як компоненти одного біогеоценозу

Номер слайду 12

Межі біосфери

Номер слайду 13

Складові біосфери

Номер слайду 14

Жива речовина біосфери Нежива (косна) речовина (гірські породи абіогенного походження, вода льодовиків)

Номер слайду 15

Функції живої речовини в біосфері (за В.І. Вернадським)

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Розвиток біосфери

Номер слайду 18

3. Роль людини в біосфері. Поняття про ноосферу Е. Леруа

Номер слайду 19

Ноосфера – сфера розуму – це взаємодія суспільства і природи, у межах якої розумна людська діяльність стає визначальним чинником розвитку

Номер слайду 20

4. Експеримент «Біосфера – 2» Пустеля Болото Океан Ферма Приміщення для житла Тайга Тропічний ліс

Номер слайду 21

Вправа «ВІРЮ – НЕ ВІРЮ» № п/п Запитання ВІРЮ НЕ ВІРЮ 1 Біосфера – це сукупність усіх рослин і тварин на планеті Земля. 2 Біосфера – це оболонка Землі, склад, структура і енергетика якої визначається минулою і сучасною діяльністю живих організмів. 3 Цілісну концепцію про біосферу розробив Жан Батист Ламарк. 4 Біокосна речовина - це біосферна речовина, яка є синтезом роботи живої речовини і неживої природи. 5 Людина – частина біомаси біосфери. 6 Жива речовина в біосфері виконує виключно концентраційну функцію. 7 Живі організми самостійно формують для себе середовища життя. 8 В. І. Вернадський визначав ноосферу як біосферу, що контролюється розумом людини. 9 Стан біосфери залежить виключно від розвитку промисловості. 10 Вапняк – це косна (нежива) речовина 11 Нижня межа існування живих істот проходить в літосфері на глибині 17 км. 12 Фактором, що обмежує життя у верхніх шарах атмосфери, є ультрафіолетове випромінювання. Всього (Результат)

Номер слайду 22

Вправа «ВІРЮ – НЕ ВІРЮ» № п/п Запитання ВІРЮ НЕ ВІРЮ 1 Біосфера – це сукупність усіх рослин і тварин на планеті Земля. 2 Біосфера – це оболонка Землі, склад, структура і енергетика якої визначається минулою і сучасною діяльністю живих організмів. 3 Цілісну концепцію про біосферу розробив Жан Батист Ламарк. 4 Біокосна речовина - це біосферна речовина, яка є синтезом роботи живої речовини і неживої природи. 5 Людина – частина біомаси біосфери. 6 Жива речовина в біосфері виконує виключно концентраційну функцію. 7 Живі організми самостійно формують для себе середовища життя. 8 В. І. Вернадський визначав ноосферу як біосферу, що контролюється розумом людини. 9 Стан біосфери залежить виключно від розвитку промисловості. 10 Вапняк – це косна (нежива) речовина 11 Нижня межа існування живих істот проходить в літосфері на глибині 17 км. 12 Фактором, що обмежує життя у верхніх шарах атмосфери, є ультрафіолетове випромінювання. Всього (Результат)

Номер слайду 23

Вправа «РОЗГАДАЙ КРОСВОРД – ЗНАЙДИ КЛЮЧОВЕ СЛОВО»

Номер слайду 24

1. Чинники неживої природи — температура, вологість, світло, вітер, течія і солоність води, опади, сніжний покрив, магнітне поле Землі. 2. Одна з форм організації популяції у вигляді групового поселення осілих тварин. 3. Сукупність організмів, що займають обмежений ареал, мають спільне походження та географічно ізольовані від інших подібних груп цього виду. 4. Організми, які споживають готові органічні речовини, що створюються продуцентами, але не доводять розпад органічних речовин до простих мінеральних складових. 5. Критерій виду, що виражається в тому, що зазвичай особини одного виду займають одну територію, один ареал 6. Мікроорганізми, що розкладають органічну речовину до простих сполук — води, вуглекислого газу й мінеральних солей. 7. Екологічний чинник, зумовлений діяльністю людини. 8. Один з абіотичних компонентів екосистеми.

Номер слайду 25

А Б І О Т И Ч Н І К О Л О Н І Я П О П У Л Я Ц І Я К О Н С У М Е Н Т И Г Е О Г Р А Ф І Ч Н И Й Р Е Д У Ц Е Н Т И А Н Т Р О П О Г Е Н Н И Й Т Е М П Е Р А Т У Р А Вправа «РОЗГАДАЙ КРОСВОРД – ЗНАЙДИ КЛЮЧОВЕ СЛОВО»

Номер слайду 26

Формула виживання людства =

Номер слайду 27

1. Усе пов’язано з усім. 2. Усе має кудись подітись. 3. Природа знає краще. 4. Ніщо не дається задарма. Закон екології Б. Коммонер

Номер слайду 28

Домашнє завдання Опрацювати матеріал опорних схем. Опрацювати матеріал за підручниками: [1, c. 120-122], [2, c. 18-31], [3, c.101-110]. Створити інформаційний екологічний бюлетень або буклет на одну із запропонованих тем: «Біосфера – жива оболонка Землі»; «Біосфера – 2: міф чи реальність?»; «Ноосфера – сфера людського розуму»; «Ноосферні технології».

ppt
Додано
18 лютого
Переглядів
1046
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку