Робота на тему: "« Робота бібліотекаря з обдарованими дітьми з використанням ІКТ в умовах шкільної бібліотеки »

Про матеріал
У Національній доктрині розвитку освіти, що визначає стратегію і основні напрямки розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, записано:«Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвитку у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості.
Перегляд файлу

Погасій В.П. – завідуюча бібліотекою

Шполянської  загальноосвітньої

школи  I-III ступенів №1

Шполянської  об’єднаної

територіальної громади

Черкаської  області

Кожна дитина обдарова. Завдання

шкільного бібліотекаря – забезпечити умови

для реалізації природних здібностей та допомогти

дитині повірити у себе, використовуючи  ІКТ.

 

« Робота бібліотекаря з обдарованими дітьми з використанням ІКТ  в умовах  шкільної бібліотеки »

 

                                                                 Кожна дитина приходить у світ з

                                                                 Божою іскрою в душі – талантом !

 

       У Національній доктрині розвитку освіти, що визначає стратегію і основні напрямки розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, записано:«Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвитку у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості».[ 2.С 491]

       Шкільна бібліотека давно стала визначним центром спілкування і духовності. Змінюються завдання шкільної бібліотеки, тому бібліотека набуває нового статусу і називається : « Інформаційний центр».

       Шкільна бібліотека – не тільки місце зберігання і видачі книг,  але й є індикатором освіти. Бібліотекар повинен допомагати учневі знаходити інформацію, спрямувати   свою роботу на навчально  – виховний процес по вихованню всебічно розвиненої особистості, розвитку їх здібностей та обдарованості. [ 1 C 9 ]

       Розвиток нашого суспільства характеризується новим рівнем ставлення людства до інформації. І тому серед основних напрямків роботи шкільної бібліотеки є формування інформаційно – бібліографічної культури учнів, виховання шанобливого ставлення до книги як джерело знань. [5.С.11]

       Ще з раннього дитинства необхідно дитині прививати цікавість до інформації  через книгу та інформаційно - комунікаційні технології. Сьогодні вже не можна себе уявити без можливостей Інтернету. Інформація, яку дитина отримує з Інтернету, допомагає у навчанні, у самоосвіті та насичує знаннями різноманітної тематики. Вивчаючи шкільний предмет за допомогою Інтернету, дитина поглиблює свої знання додатковою інформацією, використовуючи  презентації по даній темі. До бібліотеки з різними проханнями приходять учні. І, в основному, це запит з Інтернету.

      Щоб іти в ногу з часом, шкільна бібліотека перетворюється в стратегічний ресурс школи, а сучасному шкільному бібліотекарю необхідно  досконально володіти  знаннями ІКТ. Для  цього в своїй роботі використовую онлайн – курси.

І хоча ці курси рекомендовані учителям початкової школи, завдання цих курсів, відео- лекції можна використовувати ,у своїй роботі,і шкільним бібліотекарям.

       Онлайн  -  курси допомагають краще знати вікові категорії учнів. А стратегічно важливі  питання виховання, протидія шкільному боулінгу, здоров’язбережувальні  компетенції  стосуються і шкільного бібліотекаря,так  як шкільний  бібліотекар відіграє  не останню роль у вихованні підростаючого покоління.

       Шкільна бібліотека – це не тільки місце зберігання інформації,а й, насамперед, інформаційно – ресурсний центр, що здійснює повноцінне інформаційне та методичне  навчально – виховного процесу.  Завданнями бібліотеки є формування інформаційної культури учнів, допомога учням знаходити інформацію так необхідну для вивчення предмета. І хоча сучасні  школярі , мають  достатній рівень комп’ютерної грамотності, іноді  проявляють безпорадність у тих ситуаціях, коли потрібно знайти і переробити навчальну інформацію. Тому шкільному бібліотекарю необхідно постійно допомагати учневі знаходити достовірну  інформацію, визначати її точність та  актуальність.[4C.10]

       Серед форм і методів роботи шкільної бібліотеки, які спрямовані на підвищення інформаційної культури учня, найкращими та ефективними є бібліотечно – бібліографічні заняття. Саме в бібліотеці, на практиці,можна учням отримати знання інформаційних технологій.

       Враховуючи це, перед бібліотекарем стоять завдання, які допомагають вирішувати актуальні проблеми непідготовленого  користувача,а саме:

 • впровадження ІКТ в роботі бібліотекаря;
 • проектна діяльність;
 • складання та використання презентацій на заняттях ББЗ.

      Суспільство в майбутньому залежить від нинішньої молоді. Тому наскільки інтелектуально і творчо розвинута молодь, таке буде  й суспільство. Тому шкільна бібліотека нині є центром творчого розвитку дитини.

       « Щоб стати справжнім педагогом, вихователем дітей,треба віддати їм своє серце, пройти школи сердечності, тобто пізнати серцем все, чим живе, про що думає вихованець».  ( В.О. Сухомлинський)

       Головним кабінетом у школі, як було сказано, є шкільна бібліотека. І це правильно. Адже шкільна бібліотека завжди була невід’ємною складовою школи. Одним із завдань шкільної бібліотеки є всебічна допомога підвищенню фахової майстерності вчителів, забезпечення інформаційно – комунікаційними технологіями. [ 3 C 23]

       Стосовно учнів, бібліотека направляє свою роботу на творчо обдаровану молодь. Тому в бібліотеці проводиться підготовка до різноманітних свят, репетиції, декламування віршів. Всі ідуть до бібліотеки, коли потрібна допомога, коли хочеться почитати гарну книгу чи підготуватися до олімпіад, до заходу, до уроку, тому що книга завжди була, є і буде  невичерпним джерелом знань.

       Не у всіх дітей з дитинства була можливість почитати гарну книгу, з якої можна пізнати Всесвіт, зрозуміти, що таке добро і зло, познайомитися із правилами поведінки в соціумі, більше дізнатися про край, в якому живеш, вивчити звичаї та обряди нашого народу, його духовний світ.

      Шкільна  бібліотека має стати центром становлення творчої особистості,  повинна сприяти формуванню духовної культури школярів, вміти розвивати творчу думку учнів.

      Робота шкільного бібліотекаря неможлива без тісного контакту з класними керівниками та класоводами. Згідно складеного плану роботи бібліотеки проводяться заходи, які сприяють вихованню школярів. Вони допомагають дітям зрозуміти, як потрібно поводитися зі своїми однолітками, батьками, вчителями. А використання відео дає змогу учневі на прикладі побачити ситуації, як треба чи як не треба поводитися, вміти аналізувати свої вчинки.

     Творчі діти мають свою думку, правильно реагують на критику, розуміють інших і ніколи не конфліктують. У них достатньо розвинуте критичне мислення. Вони завжди прийдуть на допомогу, вміють застосовувати свої знання на практиці,активні, беруть участь у шкільних заходах, серйозно ставляться до виконання домашніх завдань. Бібліотекарю приємно співпрацювати з такими дітьми. Тому при проведенні масових заходів завжди звертаюсь до таких дітей і ніколи  не чула відмови у допомозі.

       Якщо вважати,  що обдарованість дитини по відношенню до різних видів діяльності притаманна  багатьом дітям, тоді як актуальну обдарованість демонструє лише незначна частина дітей. Тому обдарованість дитини у певній діяльності може розвиватися, якщо є сприятливі умови і, навпаки, потухати, якщо умови несприятливі.

      Ми хочемо бачити якомога більше обдарованих дітей, але часто учні не тільки не виявляють обдарованість, а навпаки демонструють своє негативне ставлення до своєї обдарованості.

      Біологічними передумовами обдарованості є задатки вроджені  до музики, малювання, спорту, здібності індивідуальні, емоційне ставлення на певну діяльність.

     Структура розвиненої  обдарованості складається з високої пізнавальної активності, це і увага, пам’ять та інтелектуальної, це критичність мислення, здатність до узагальнення, прогнозування, дивергентне та конвергентне мислення.  Отже,те, що дитина обдарована, можна припустити, якщо її інтелектуальні здібності перевищують стандартний рівень, вона застосовує творчий підхід. [ 6 С 23]

     Обдарована дитина має здатність розуміти проблеми інших, вчасно допомогти, підтримати їх. Ці діти самокритичні,емоційні, не люблять, коли їх постійно вихваляють,вони самі знають собі ціну.

     Для того, щоб робота з обдарованими дітьми була ефективною, необхідно спочатку дізнатися, скільки обдарованих дітей навчається у школі. Можна по класах провести анкетування, які б носили такі назви,як: «Що тобі цікаво ?», «  Чи вважаєш ти себе талановитим ?», «Мої захоплення». Але завдання бібліотекаря не стільки виявити обдарованих дітей, скільки допомагати їм розвивати творчий і природний потенціал.

     Для роботи з обдарованими дітьми потрібно скласти річний план.  В плані роботи обов’язково зазначають форму проведення окреслених у ньому заходів. Це можуть бути конкурси, інтелектуальні змагання, авторські та групові виставки, гуртки, клуби, олімпіади, підготовка індивідуальних і колективних видань, творчі бесіди та зустрічі, вікторини, презентації, створення відео -фільмів, ведення блогів, книга досягнень обдарованих дітей та багато іншого. Бібліотекар повинен  підтримати дитину і допомогти у напрацюваннях.

     В нашій школі дуже багато обдарованих дітей.  Усіх не перерахувати. Але прізвища найталановитіших дітей школи, хотілось би відзначити. Це Мінаєв Віталій 4-Аклас ( малює, складає вірші), Максименко Андрій 8-Б клас (малює), Верба Влада 4-А клас ( співає, складає вірші),Ткаченко Олеся 11-МФ  клас     (співає, складає вірші), Степаненко Аліна 11 –МФ клас ( співає), Стригун Ярослав 11- ІФ клас ( грає на гітарі, призер «Гран –прі» м.Київ, переможець районних та обласних олімпіад ), Шандорович Діана  4-А клас (співає, танцює), Гордашевський  Василь  8-Б клас (танцює в ансамблі народного танцю «Барвінок»  під керівництвом Едуарда Пресліцького  ), Церковна Влада 9- Б клас ( малює), Степаненко Ілона 10клас ( співає).  Діти приймають участь не тільки  у шкільних заходах, а й у районних, обласних та Всеукраїнських.

    Однією із складових частин діяльності бібліотеки є робота з молодшими школярами, яка тісно пов’язана з вчителями – класоводами. Учителю це дає змогу заохотити дітей до читання.  У своїй роботі використовую інсценізації улюблених казок. Після проведення таких заходів переходимо до обговорення. Діти висловлюють свою думку щодо поведінки героїв казки. З охотою відповідають на запитання, які я перед ними  ставлю, розуміють прочитане, уміють переказувати текст.  З охотою приходять до бібліотеки і дуже люблять самостійно вибирати улюблену книгу.

     Заслуговує на увагу робота шкільного бібліотекаря з підлітками. Це такий вік дитини, що кожного разу потрібно підтримувати її, допомагати адаптуватися у середовищі, тому що такі діти часто бувають соціально неадаптовані,морально скривджені, духовно збіднілі. Я придивляюсь до таких дітей,веду з ними бесіди, дізнаюсь,що їх цікавить, знаходжу щось позитивне у їхньому захопленні і обов’язково залучаю їх , коли проводжу масові заходи. У такій обстановці діти розкриваються,  стають активними і користуються авторитетом. На допомогу приходить демонстрація фільмів, які вчать дитину  бути сильною, морально витривалою, доброю, дружньою. Це такі фільми як «Дикий собака Динго », « Тимур та його команда»,  «Винні зірки», «Акваріум» та інші. Саме засобами кіно демонстрації формується духовність підлітків.  А рекомендована література переносить  читачів в просторі і часі, має можливість розгортати в одному творі кілька сюжетних ліній, поєднує діалог, опис, оповідь. На основі таких творів проводжу диспути.  Діти висловлюють свою думку,а я стараюсь цю думку підтвердити прикладами із життя,використовуючи художні засоби як метафори, епітети, порівняння.

      Шкільна бібліотека – центр дозвілля та спілкування, психологічного розвантаження як учнів, так і вчителів. Для цього на перервах в бібліотеці звучить заспокійлива музика, а для маленьких читачів включаю музику з дитячих  мультиків. У кабінеті завжди людно і затишно. Тут можна поспілкуватись, повторити уроки, почитати газети та журнали, подивитись енциклопедії, відеоролики, навіть випити чашечку чаю.

     У своїй роботі самовдосконалююся , завжди шукаю щось новеньке,цікаве, потрібне для читача,а також вивчаю досвід своїх колег по роботі з творчо одарованою молоддю. Проводжу індивідуальні бесіди з учнями. Цікавлюсь  їхніми успіхами, підтримую тих діток, які ще не досягли певних успіхів у навчанні, але стараються. Бадьоре слово, добра посмішка бібліотекаря допомагає дитині повірити в себе, розкритися у своїх переживаннях, задумах.

      Любов до читання, до книги треба прививати ще з раннього дитинства. Тому шкільна бібліотека повинна тісно працювати з батьками майбутніх школярів. Як зацікавити дитину любити книгу, відвідувати кінотеатри, театри для перегляду дитячих фільмів, спектаклів,  я , як бібліотекар, виступаю на батьківських зборах, озвучую перед батьками свої рекомендації, демонструю відео – матеріали. Коли читає уся сім’я, дитина старається не відставати і теж береться за книгу. Книга для дитини повинна бути другом,без якого нецікаве життя. І роль батьків у цьому дуже велика. Вони постійно перебувають з дитиною,поки вона ще не ходить до школи. Зацікавивши дитину читати книжки у ранньому віці дуже легко.  Вона починає пізнавати світ, і якраз  книга може допомогти батькам викликати інтерес у дошкільнят. Батьки майбутніх учнів приходять до бібліотеки, і я їм рекомендую книги, які будуть цікавими їхнім дітям. Проводжу керування читанням. Рекомендую пов’язати прочитану книжку з екранізацією. А починати читання потрібно з казок. Діти з великою уважністю слухають батьків, котрі читають їм казку.  На основі прочитаних дітям казок можна проводити  дитячі літературні вікторини, ставити запитання.

      Виникла потреба вивчати методику творчого читання,використовуючи на практиці, залучати дітей, які не хочуть читати або читають дуже мало.

      У час комп’ютерних технологій  є спроможність читати електронні книги, прослуховувати аудіо книги, але цікаву, корисну книгу ніколи не може замінити електронна.

     Праця  шкільного бібліотекаря потребує творчого ставлення до навколишнього світу, здатність бачити все прекрасне, передавати свою любов до прекрасного діткам, навчити читачів розуміти живописні твори, відчувати музику душі, любити слово,бути патріотами своєї країни, шанувати надбання старшого покоління, пам’ятати історію свого народу, виховувати обдаровану дитину.

    Обдарованість – складне багатогранне явище. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. Саме тому навчання і виховання обдарованих  учнів необхідно з опорою на такі дидактичні принципи:

 • індивідуалізація і диференціація навчання;
 • довіра і підтримка;
 • залучення обдарованих учнів до участі у житті школи.

    При роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані такі форми роботи, як:

 • фронтальні ( дискусії, семінари, дебати, рольові ігри);
 • групові заняття ( парні  постійні з переміною функцій завдань);
 • дискусійні форми ( бесіди за круглим столом, шкільні лекції, інтерв ‘ю ).

    Вважають, що талант сам проб’є собі дорогу. Ні,це не так. Талановитих дітей дуже багато. Але не всі  достигають успіхів. І тому потрібно постійно розвивати свій талант, брати активну участь у шкільному житті, старатися себе самореалізувати. Це клопітка праця. І тому завдання шкільного бібліотекаря -  допомогти такій дитині проявити себе, підтримати її, дати можливість себе розкрити. В своїй роботі я залучаю таких дітей при проведенні бібліотечних заходів.

    Для того, щоб робота бібліотекаря школи з творчо обдарованими дітьми була ефективною, потрібно напрацювати систему. Це і проведення  індивідуальних бесід,  анкетування,  де стоїть питання щодо талановитості  дитини

«  Чи вважаєш ти себе талановитим (талановитою) і у чому  це проявляється»,а також  відгуки на прочитану книгу.  Обов’язково потрібно скласти план роботи з обдарованою молоддю, який може складатися з декількох пунктів.

 (Додаток  № 1 додається)

   Система роботи з обдарованими учнями повинна складатися:

 • з пошуку обдарованих дітей;
 •  з співбесіди з батьками, учнями, вчителями;
 • діагностики здібностей учнів;
 • з учнями,які належать до певної сфери обдарованості:

участь  у олімпіадах , на конкурсах;

            участь  у науково – дослідницькій роботі;

            участь  у факультативах ,гуртках відповідного профілю.

     Велику роль у допомозі  обдарованим дітям відіграє  забезпечення психологічної підготовки батьків, яка необхідна для стимулювання розвитку потенційних творчих можливостей:

 •   підбір інформації для батьків про обдарованих дітей та розробка рекомендації з питань організації  їх використання у родині;
 •   проведення консультації для батьків з питань особистісних особливостей обдарованої дитини та ознайомлення зі спеціальними психологічними заходами щодо попередження особистісних ситуацій, що травмують дітей.

     Робота з батьками обдарованих дітей приносить дуже велику користь. Тому при зустрічі з ними проводжу   анкетування та даю рекомендації  щодо залучення  дитини  до читання   (Додаток №2 ).

   Отже,  гармонійний розвиток дитини, формування  у нього  духовної культури, людських моральних цінностей, любов до книги, до слова, до всього прекрасного, що нас оточує , дає  змогу учневі творчо розвиватися, щоб стати гармонійною, інтелектуальною, креативною особистістю. Хочеться нагадати слова відомого письменника Антуан де Сент – Екзюпері, який сказав: «Не робіть висновок  про  здібності  за  легкістю  засвоєння. Успішне  і  далі   йде,  хто  в муках перемагає себе і труднощі.  Любов до пізнання – ось головне мірило».

 Список використаної літератури.

1.Про бібліотеку і бібліотечну справу: Закон України // Голос України.- 2000.- 5 травня.- С 8-9.

2.Про Концепцію Національної програми інформації: Закон України.-1998.-№ №27-28.- С 494-509.

3. Архипчук Ю. Інтернет – дітям // Бібліотечна планета.- 2000.- №1.- С 23-24.

4.Богза Н.Бібліотека і регіон:система інформаційних комунікацій території // Бібліотечнапланета.-2000.-№1.-С 10-11.

5.Щукіна Т.Електронні інформаційні продукти для дітей// Вісник «Книжкова палата» .-2001.-№ 8.- С.11-12.

6.Кобзаренко А. Дитяча бібліотека – центр додаткової освіти // Бібліотечна планета.-2000.-№4.-С 21-24

Додаток №1

План

роботи шкільної бібліотеки  з обдарованими  дітьми

1.Оновити списки  обдарованих та здібних учнів класу. 

2. Провести анкетування обдарованих та здібних  дітей з метою виявлення читацьких  уподобань.             

3. Провести  зустріч  любителів поезії.

4. Сприяти   участі  учнів  класу у конкурсах з предметів,  учнівських творчих робіт.             

5. Оформити  стенд «Мої надбання». 

6.Провести  анкетування  для батьків «Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини?»             

7. Доповнити папку  з  матеріалами про ознаки обдарованої дитини.  

8. Розробити  поради батькам, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей. 

9. Зустріч з батьками обдарованих дітей. 

10. Вивчати  проблеми організації роботи з обдарованою та здібною дитиною, як один з аспектів самоосвіти шкільного бібліотекаря.             

11. Організувати виставки, захист творчих робіт. 

12.Проводити години спілкування, ігри, нестандартні бібліотечні  заходи. 

13. Створювати  умови  для  участі учнів-читачів у роботі  гуртків.

Додаток № 2.

Анкета для батьків

 1. Чи любить Ваша дитина читати книгу?

2.  Чи щодня Ваша дитина читає книжку ?

3.  Чи прочитує  книгу  самостійно  дитина?

4.  Про що Ваша дитина любить читати?

5.  Чи стимулюєте  Ви свою дитину за прочитану книгу ?

6.  Чи проводите Ви обговорення  прочитаного ?

7.  Чи поповнюєте Ви дитячу бібліотечку новими книжками?

8.  Як часто Ви купуєте книжки дитині?

9.  Розповідаєте Ви дитині про книжки Вашого дитинства?

 

                 Рекомендації  для батьків щодо залучення дітей до читання.

1.Читати дитині книжки з раннього  дитинства.

2.Щоб привернути увагу дитини до книжки, обирайте книги яскраво оформлені.

3.Не читайте дитині великі тексти.

4.Щодня читайте дитині книги.

5.Запрпонуйтедитині намалювати малюнок до прочитаної книги.

6.Інсценізуйте уривки книги.

7.Виховуйте  у дитини бережливе ставлення до книги.

8.Дотримуйтесьправилгігієни читання.

9.Поповнюйте постійно дитячу бібліотечку.

10.Підбирайте книжки згідно вікової категорії дитини.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
3 січня
Переглядів
42
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку