Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині

Про матеріал
Тести з хімії будуть корисні як для простої перевірки й кращого вивчення навчального предмета, так і для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
Перегляд файлу

image

1.          Що таке клітинна інженерія

image           а) це сукупність промислових методів,         image       б) галузь біотехнології, яка розробляє й які застосовують для виробництва         використовує технології виділення різних речовин з використанням            генів з організмів і окремих клітин живих організмів, біологічних процесів чи явищ

image           в) це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування і тканин поза організмом у штучних умова

2.          Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають:

imageimageа) молекулярна біологіяб) біохімія

в) селекціяг) генна інженерія

3.          До методів генної інженерії належать ...

imageimageа) генетична трансформаціяб) експерементальний мутагенез

в) перенесення генів за допомогоюг) методи секвенування ДНК рекомбінації ДНК

4.          Найбільше досягнення клітинної інженерії у лікуванні людини :

imageimageа) репарація ДНКб) використання стовбурових клітин

в) клонуванняг) створення ГМО

5.          Які біологічні та екологічні проблеми можуть виникати під час використання технологій генетичної інженерії?

image           а) можливість швидко розмножувати            image       б) підвищена небезпека  харчових рослини            алергій


 можливість виходу гм-організмів з-під imageконтролю людини.

г) неможливість виведення вмонтованого

в ДНК гена


image           д) можливість зменшити обсяги споживання енергії на промисловому виробництві

6.          Що таке генетичні банки?

image                  а) Колекція банок для збору насіння.                 image              б) Колекція статевих клітин, ембріонів

тощо.

в) Колекція грошових купюр з зображенням видатних генетиків

7.          Що таке інбридинг?

imageа) Схрещування  близькоспоріднених                image       б) Схрещування неспоріднених організмів     організмів

в) Схрещування організмів різних видів

(отримання гібридів)

8.          Аутбридне схрещування - це...

 

image           а) схрещення генетично віддалених               imageособин

9.        Поліплоідія - це...

б) схрещення споріднених особин

image           а) геномна мутація, яка полягає в    imageзменшенні числа хромосом, що є кратним гаплоїдному.

10. Гетерозис характерний ...

б) геномна мутація, яка полягає в збільшенні числа хромосом, що є кратним гаплоїдному.

image           а) більшою життєздатністю нащадків ніж imageбатьків

11. Трансгени -це ...

б) меншою життєздатністю нащадків ніж батьків

image           а) чужорідні гени вбудовані в ДНК  imageорганізмів

б) спорідненні гени вбудовані в ДНК організмів


12.      На що спрямована генна терапія?

image                 а) На виправлення генетичного апарату. image


б) На виявлення генетичних хвороб.

На штучне запліднення.

13.      Які носії здорових генів використовують у генній терапії?

image               а) Бактерії                                                                              image     б) Грибки

в) Віруси

14.      Виберіть химер.

imageimageа) різні сорти сенполії (фіалки)б) ніктарин

в) лігрг) прищепленні троянди

15.      Перший у світі клонований багатоклітинний організм - легендарна

imageimageа) собака Хатікоб) кішка Фелікс

в) вівця Долліг) вівця Поллі

16.      Назвіть методи клітинної інженерії

imageimageа) хромографія, електрофорезб) клонування ДНК, секвенування

в) гібридизація соматичних клітин,г) центрифугування, мікроскопія клонування

17.      Як називаються генетично однорідні популяції клітин на живильному середовищі

imageimageа) клонб) біогеоценоз

в) соціумг) культура клітин

18.      Як називається природне чи штучне поєднання нестатевих клітин з метою отримання нових комбінацій ознак

imageimageа) заплідненняб) бінарний поділ

в) гібридизаціяг) шизогонія

19.      Які клітини беруть участь в утворенні гібридом

imageimageа) В-лімфоцити і пухлинніб) Т-лімфоцити й стовбурові

в) стовбурові зародкові клітиниг) клітини меристеми й калюсні клітини

20.      Клонування, за якого донором ядер є бластомери, називається

image       а) соматичним                                                                    image     б) ембріональним

                     молекулярним                                                              image      г) клітинним

21.      Серед яких сільськогосподарських рослин найбільший відсоток генетично модифікованих?

imageimageа) кукурудзиб) сої

в) каптопліг) ріпака

22.      Сукупність методів лікування спадкових, онкологічних, деяких вірусних захворювань шляхом внесення змін у генетичний апарат клітин пацієнтів з метою спрямованої зміни генних дефектів або надання клітинам нових функцій називається:

imageimageа) генною хірургієюб) генною терапією

в) генним лікуваннямг) генною дефектологією

23.      Які лікарські препарати отримують завдяки методам генної інженерії?

imageimageа) інсулінб) інтерферон

в) анальгінг) вітаміни

24.      У генотерапії виокремлюють такі види, як:

imageimageа) соматичнаб) ядерна

в) генеративнаг) позаорганізмова

25.      Які ферменти використовують в генетичній інженерії для отримання генів, їх поєднання з векторами (плазмідами чи вірусами)?

imageimageа) рестриктази б) лігази

в) ревертазиг) оксиредуктази

26.      Основними методами генетичної інженерії є:

imageimageа) методи копіювання і розмноженняб) метод консервації отриманих генів генів

в) методи перенесення і включенняг) методи отримання генетичного

                       генетичного матеріалу в геном                                            матеріалу


Ключ до тесту

1. в (1 балів)

2. г (1 балів)

3. в (1 балів)

4. б (1 балів)

5. б в г (3 балів)

6. б (1 балів)

7. а (1 балів)

8. а (1 балів)

9. б (1 балів)

10. а (1 балів)

11. а (1 балів)

12. а (1 балів)

13. в (1 балів)

14. а (1 балів)

15. в (1 балів)

16. в (1 балів)

17. г (1 балів)

18. в (1 балів)

19. а (1 балів)

20. б (1 балів)

21. б (1 балів)

22. б (1 балів)

23. а б г (2 балів)

24. а г (1 балів)

25. а б в (1 балів)

26. а в г (2 балів)

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Хімія, Матеріали до уроків
Додано
6 липня 2020
Переглядів
342
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку