Роздатковий матеріал для проведення оцінювання з розділу «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.» (Історія України, 9 клас)

Про матеріал
Роздатковий матеріал створено для проведення тематичного оцінювання у 2 варіантах. Матеріал розподілено за рівнями складності, запропоновано завдання різних типів, вказані критерії оцінювання. Завдання розраховані на 45 хв. уроку. Друкуйте першу сторінку, на жаль, сітку не змогла підтягнути, але якщо друкувати у тій фрмі, що є, весь матеріал розташовується лише на 1 аркуші. Завдання відповідають програмовим вимогам МОН (2017 р.). Завдання підібрано з різних джерел (тести інтерактивного навчання "Е-ранок", ресурси інтернет), деякі створено самостійно
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання з теми  «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

І Варіант

І рівень (по 0,5 б. ) (один варіант відповіді)

1. В результаті реформ Марії-Терезії та Йосипа ІІ: 

А закріпачено селян, Б греко-католиків зрівняно у правах з католиками, В створено середні школи для селян, Г надано виборчі права чоловікам краю з 21 року       

2. Визначте с/г спеціалізацію зх.-укр. земель:  

А експортне землеробство (зерно) і тонкорунне  вівчарство,

Б землеробство технічних культур (цукрові буряки, льон)

В гірське вівчарство, землеробство, промислове виноградарство , Г землеробство (озима пшениця,  тютюн), м’ясне тваринництво 

3. Очільник Головної Руської ради:           А Й.Лозинський,

Б Й.Базилович, В Г.Яхимович, Г О.Духнович

4. Провідну роль в національному укр. русі Галичини відігравали: А освічені селяни, Б україномовні шляхтичі, 

В студенти «Руського інституту» , Г греко-католицьке духівництво

5. Наслідком «весни народів» для західноукраїнського селянства було: А право на еміграцію, Б виборчі права,

В ліквідовано сервітути, Г скасовано панщину

6. Визначте значення діяльності «Руської трійці»: А видання абетки укр.мовою, Б визнання єдності укр. народу, розділеного імперіями, В створення мережі народних шкіл, Г  перші спроби політичної боротьби за права українців

ІІ рівень (по 1 б.) (Оберіть правильні відповіді)

7. Чого домагалася Головна руська рада під час європейської революції 1848—1849 рр.? 

ІІ Варіант

І рівень (по 0,5 б. ) (один варіант відповіді)

1. В результаті реформ Марії-Терезії та Йосипа ІІ скасовано:             А панщину, Б кріпацтво, В освіту селян, Г селянське землеволодіння   

2. Визначте промислову спеціалізацію зх.-укр. земель:

А залізорудні, солеварні та лісопильні мануфактури, 

Б виплавка заліза , фаянсові мануфактури, В нафтовидобування, паперові мануфактури  Г цукроваріння, сукнарство

3. Засновник  «Товариства галицьких греко-католицьких священників» :                  А І. Могильницький, 

Б М. Шашкевич, В А. Бачинський, Г Я. Головацький 

4. Перша українська газета в Галичині називалась:

А «Русалка Дністрова», Б «Галицька Зоря», В «Руський Собор», Г «До русинів»

5. Особливості українського руху на Буковині:

А денаціоналізація більшості укр. населення, Б взаємодія з учасниками національного руху з Наддніпрянщини,

В значна роль селян в національному русі,  Г боротьба за участь у польському сеймі.

6. Історичне значення діяльності О.Духновича полягало в тому, що він висунув ідею: А об’єднання поляків і галичан для боротьби за незалежність, Б об’єднання закарпатців та галичан в один укр. народ, В латинського алфавіту укр.мови, Г утворення української політичної партії

ІІ рівень (по 1 б.) (Оберіть правильні відповіді)

7. Члени гуртка «Руська трійця» своє головне завдання вбачали у ..

А створення незалежної держави українців , Б створення літературної української мови на основі народної мови, В поділ Галичини за етнічним принципом і надання її східній частині автономії, Г надання галицьким українцям права обіймати державні посади, Д боротьба за утворення І української політичної партії, Е піднесення статусу української мови, розширення сфери її вжитку (в науці та богослов’ї )

8. Установіть відповідність між регіонами українських земель та їхніми характеристиками на поч. XIX ст.: 

1) Галичина, 2) Буковина, 3) Закарпаття

А входили до складу Угорського королівства,

Б землевласниками були переважно румунські пани-бояри,  В входило до складу Королівства Галичини і Лодомерії

9. Співставте поняття та його визначення:

1) рутени, 2) опришки, 3) мадяри

А учасники національно-визвольної боротьби в гірських регіонах Карпат, Б самоназва угорців, В самоназва західних українців

8. Установіть відповідність між регіонами українських земель та їхніми характеристиками на поч. XIX ст.: 

1) Галичина, 2) Буковина, 3) Закарпаття

А мадяризація культури краю, Б  селяни виконували панщину на користь польських панів, В окремий округ Королівства Галичини і Лодомерії

9. Співставте поняття та його визначення:

1) Королівство Галичини і Лодомерії, 2) коронний край,

3) Галицько-руська матиця-  А товариство для видання книжок укр.мовою,  Б адміністративно-територіальна одиниця Австрії, В адміністративне утворення на землях колишнього Галицько-Волинського князівств

ІІІ рівень (по 1 б.)

10. Запишіть визначення: Революція, «будителі» – ….

ІІІ рівень (по 1 б.)

10. Запишіть визначення: Весна народів, денаціоналізація –…

11. Розташуйте у хронологічній послідовності з датами:   А остаточне скасування панщини в Галичини, Б захоплення Австрією Буковини,  В Створення «Руської трійці», Г Створення «Товариства греко-католицьких священиків…»

12. Запишіть назву зображеного на карті регіона №1 та його приналежністькраїні

ІV рівень

11. Розташуйте у хронологічній послідовності з датами: А створення Головної Руської Ради;  Б Видання альманаху «Русалка Дністровая» , В участь депутатів Галичини у засіданні рейстагу в Відні, Г захоплення Австрією Галичини

12. Запишіть назву зображеного на карті регіона №2 та його приналежність країні

ІV рівень

 

 

 

13. Впізнайте історичного діяча. Вкажіть, чим він відомий (1б.)

Виконайте 1 завдання на вибір (2 бали)

14. Визначте вплив революції 1848–1849 рр. для розвитку українського національного руху на зх-укр.землях.

15. Порівняйте соціально-економічний розвиток укр.землях у складі Росії та Австрії.

16.  Чому І.Франко назвав «Русалку Дністровую» «явищем наскрізь революційним»?

17. Прочитайте твердження «… Не тільки словом, але й ділом ворогам і невірним докажемо, що ми народ справді живий!». Охарактеризуйте історичне значення видання «Зорі Галицької».

Результат пошуку зображень за запитом "маркіян шашкевич"

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
2.5
Відповідність темі
3.0
Загальна:
2.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Kanal Prosto
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Даша Світлова
  питання де взяти відповіді для перевірки
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 грудня 2019
Переглядів
4264
Оцінка розробки
2.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку