Розробка проекту "Електричний струм у різних середовищах"

Про матеріал

Під час проектно-орієнтованого навчання учні отримують можливість вирішувати пов'язані з реальним життям проблеми та більше зосереджувати ся на поставлених перед ними навчальних задачах. Така форма роботи забезпечить зацікавленість предметом, що вивчається та переконання у прикладному значення знань, отриманих у школі.

Запрпонований навчальний проект, допоможе створити добру та доброзичливу обстановку на уроках та після них, допоможе зацікавити учнів, дасть можливість отримати такий досвід навчання, який залишиться з ними надовго після закінчення школи.

Перегляд файлу

Електричний струм у різних середовищах

Цей проект допоможе учням:

узагальнити знання електричний струм; 

характеризувати умови існування електричного струму, способи зміни сили струму і напруги в електричних колах, електроенергетику та її роль в житті людини і суспільства;

пояснити природу струму в металах, напівпровідниках, діелектриках, розчинах і розплавах електролітів, газах;

обґрунтувати природу електричного струму в металах, розчинах електролітів, напівпровідниках, газах на основі електронних уявлень, історичний характер розвитку знань про електрику;

формувати вміння учнів знаходити інформацію, порівнювати, аналізувати; розвивати комунікативні здібності учнів;

розвивати логіку мислення, вміння будувати алгоритм дій, необхідних для досягнення бажаного результату;

активізувати самостійність мислення учнів, колективізм, навички групової роботи, почуття взаємної відповідальності, вміння відстоювати свою точку зору в процесі роботи;

 формувати інтерес до предмету на основі зв’язку із життям.

Цілі проекту

 • Узагальнення та систематизація знань учнів про електричний струм;
 • Складання таблиці та графіків;
 • складання інформаційного бюлетеня та презентацій;
 • написання творчої роботи;
 • проведення уроку «Електричний струм у різних середовищах».

 

Тривалість проекту

Протягом 2-4 уроків.

Завдання для учнів

Ці завдання можна роздати  у друкованому вигляді.

 

«Значно складніше побачити саму проблему,

аніж знайти її розв’язання».

Дж. Берналл,

американський  біолог

Ми з вами знаємо що метали проводять електричний струм, а гази ні. А чи впевнені ви в цьому? А що нам нагадує блискавка? 

 

Вам необхідно:

 1. Організувати обговорення у групах щодо подальшої роботи;
 2. Опрацювати матеріал про середовища та умови існування електричного струму;
 3. Опрацювати матеріал про середовища;
 4. Провести необхідні дослідження; (виконати експериментальне завдання);
 5. Створити фотопроект ( тема визначається самостійно);

Огляд проекту

     Основна робота проходить у командах, які форму­ються з 4-5 учнів з урахуванням бажання учнів. Ко­манди можуть формуються за розподілом вчителя. Про роботу в групах можна доповідати на кожному уроці, або присвятити захисту окремий урок. Протягом вивчення теми саме в команді відбуваються консультації, взає­моперевірки, після уроків консультації вчителя.

Уся їхня робота йде у вигляді співпраці вчителя та учнів, де результат кожного впливає на результат команди, і навпаки. Існує зацікавленість дітей у результатах власної роботи та в результатах товаришів. Учні збирають інформацію користуючись довідниками, енциклопедіями, мережею Інтернету  систематизують її, готують до роботи на уроці тощо. Захист робіт може бути представлений у вигляді готових наробок, або оброблений на уроці за планом вчителя (це може бути загальна таблиця, схема, раціоналізаторська пропозиція, проект будівництва, або обґрунтоване звернення спонсорів).

Під час захисту проектів необхідно не тільки показати хід розв'язку «своїх» задач і власну підготовленість, але й аналізувати і рецензувати розв'язки суперників.

Уміння, необхідні учням

 Інтернет:

 • переміщення мережею Інтернет;
 • копіювання зображень з веб-сторінок;

 програма Місгоsоft РоwегРоіnt:

 • відкриття презентацій;
 • збереження презентацій;
 • створення презентацій;
 • виведення слайдів на друк;
 • вставляння зображень;
 • управління переходами слайдів та додавання звуку (необов'язкове);

 програма Місгоsоft Word

 • відкриття документів;
 • збереження документів;
 • виведення документів на друк;
 • розбиття тексту на колонки;
 • вставляння зображень;

 програма Місгоsоft Exel

 • вставляння даних;
 • побудова графіків;
 • експорт графіків у Місгоsоft Word  або  Місгоsоft РоwегРоіnt.

 програма Місгоsоft Publisher

 • відкриття документів;
 • збереження документів;
 • використання шаблонів;
 • розбиття тексту на колонки;
 • вставляння зображень;
 • виведення документів на друк.

Устаткування і програмне забезпечення

 1. Доступ до Інтернету.
 2. Програма Місгоsоft Word.
 3. Програма Місгоsоft РоwегРоіnt.
 4. Програма Місгоsоft Publisher
 5. Програма Місгоsоft Exel
 6. цифровий фотоапарат.

Матеріали для учителів

 • Примірники  завдань для учнів (обираються на розсуд вчителя  та можливостей кабінету).
 • рубрики оцінювання презентації;
 • рубрики оцінювання письмової роботи;
 • рубрики оцінювання експериментального завдання;
 • рубрики оцінювання  графіків та діаграм.

Робота на уроках

 1. Поділіть клас на групи.
 2. Розподіліть між групами таблиці із завданнями;
 3. Ознайомте учнів із поданими вище завданнями, а саме:
 • узагальнення та систематизація знань про середовища;
 • робота із додатковою літературою та підручником;
 • підготовка інформації ;
 • розробка та виконання досліджень (або використання моделей);
 • створення публікації ;
 • створення презентації;
 1. Поясніть функції та обов'язки членів команд, і нехай учні у групі розподілять між собою ці функції.
 2. Дайте учням вказівку користуватися посиланнями на матеріали, розміщені в підручниках, енциклопедіях,  в Інтернеті, а також друкованими матеріалами, коли вони відстоюватимуть свою позицію.
 3. Коли учні завершать дослідження, попросіть їх проаналізувати інформацію, зібрану усіма членами групи (якщо необхідно опрацювати за допомогою комп’ютера).
 4. Коли команди провели дослідження, проаналізували дані, визначили свої час підготувати презентацію, яку вони використають для участі у форумі класу. Презентація повинна міс­тити бібліографію.
 5. Організуйте форум, щоб кожна група мала можливість подати на загальний розгляд результати своїх досліджень, а потім увесь клас взяв участь у дебатах.
 6. Проведіть оцінювання та взаємооцінювання за допомогою оціночних листів та рубрик.
 7. Проведіть обговорення про проведення проекту, його недоліки.

 

Оцінювання

 • Оцінювання за оціночними листами. Рубрики оцінювання.
 • Взаємооцінювання.
 • Оцінювання під час роботи на уроці.

 

docx
Додав(-ла)
Smolyar Asya
До підручника
Фізика 9 клас (Сиротюк В.Д.)
До уроку
2. Електричний струм
Додано
10 січня
Переглядів
256
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку