Розробка уроків на тему "Байка у світовій дітературі"

Про матеріал

У розробці уроків вміщено матеріал на допомогу вчителю зарубіжної літератури. Мета: допомогти вчителю у пошуках найбільш ефективних шляхів і методів вивчення теми "Байка у світовій літературі". На конкретних прикладах показано , як максимально активізувати внутрішні ресурси учнів, що забезпечить особистісно зорієнтований рівень викладання шкільного курсу літератури. Пропонуються методичні розробки уроків, що містять нові нетрадиційні підходи до вивчення теми "Байка у світовій літературі".

Перегляд файлу

C:\Users\User\Desktop\байка\615.jpg

Розробки уроків на тему «Байка у світовій літературі».

 

 

 

Вчитель: Собко

Оксана Валеріївна,

Полонська ЗОШ IIIIст. №4

 

УРОК 1.

     Тема: Байка як жанр літератури та її особливості.

     Мета: формувати в учнів знання про байку як жанр літератури, її  особливості, простежити історію розвитку жанру байки; розвивати теоретико – літературні знання, навички дослідницької роботи; сприяти вихованню високих моральних якостей.

     Очікувані результати: учні дають визначення поняття «байка», «езопова мова», «алегорія»; визначають особливості байки як жанру; виявляють специфіку художньої структури байки.

     Обладнання: підручник, виставка творів зарубіжних та українських байкарів, презентація, ілюстрації.

     Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь і навичок.

     Вид уроку : комбінований.

     Епіграф уроку: Здається байка просто бреше,

                                  а справді -  ясну правду чеше.

                                                                     Л.Глібов.

Хід уроку.

 I. Мотивація навчальної діяльності.

 1.Вступне слово вчителя.

 • Чи задумувались ви над тим, Яке багате людство? Наша духовна і матеріальна культура створювались віками. У скарбниці духовних надбань людства містяться приказки, прислівя, казки, міфи… Сьогодні ми познайомимось з іще одним жанром літератури. Щоб дізнатися, що це за жанр, послухайте історію.

 

Слайд 1

Черепаха і заєць.

   Черепаха і заєць сперечалися, хто з них швидший. Призначили вони для змагання час і місце тай розійшлися. Заєць, розраховуючи на свою природну швидкість, не став бігти, а розлігся біля дороги і заснув. А черепаха розуміла, що рухається вона повільно, і тому «бігла» без зупинки. Так вона обігнала сплячого зайця і здобула перемогу.

   Нерідко праця перевищує природні здібності, коли їх зневажають.

 

Слайд 2

 2. Бесіда.

 - Чи можете ви назвати жанр твору, який прослухали?

 - Так, правильно – це байка. Чому саме такий висновок ви зробили?

 - А написав цей повчальний твір Езоп.  А може ви мені скажете, чого вчить нас ця байка?

II. Вивчення нового матеріалу. Оголошення теми та мети уроку.

 1. Слово вчителя
 • Я думаю, ви здогадались, що тема нашого уроку «Байка як жанр літератури та її особливості».

Сайд 3

( Вчитель презентує тему за допомогою буклетів, які роздає кожному учневі)

 1. Повідомлення учнів творчої групи «Історія виникнення та обробка сюжетів байок»

 ( Випереджальне домашнє завдання)

Перший учень

   Історична байка виникла з фольклорних джерел – казок, прислівїв… Спочатку – це був прозовий твір, який мав здебільшого повчальний характер. Інше джерело сюжетів байок – збірка індійських казок, притч «Панчатантра» IIIIV століття нашої ери, булла поширена в обробках і переказах на Сході і в Європі. А на території Київської Русі – у XIII столітті. Саме тоді і зародилися характерні ознаки байки.

Другий учень.

   В Україні байка має також давню і багату традицію. Ще у XVIIXVIII столітті у шкільних підручниках друкувалося чимало байок навчального призначення. Плідно виступав у цьому жанрі і видатний філософ Г. Сковорода. У XIX столітті нове слово у розвиток байки внесли П.Гулак – Артемовський, Л.Боровиковський, Є.Гребінка, а особливо Л. Глібов, із творчістю якого пов’язують розквіт жанру байки на Україні. До творів цього жанру зверталися у своїй творчості І.Франко, Б.Грінченко, а у XX столітті – В. Блакитний, С. Пилипенко, М. Годованець, П. Глазовий.

3 Робота з підручником.

4 Бесіда

 • Дайте визначення поняття «байка»?
 • Назвіть традиційних персонажів байок. У чому полягає їхня особливість?
 • Що таке мораль?
 • Яких відомих байкарів ви знаєте?

Слайд 4

5 Робота у зошитах

Слово вчителя про характерні ознаки байки, запис цих ознак у зошити, словникова робота:

 • байка;
 • алегорія;
 • Езопова мова;
 • мораль.

(  Додаток 1. У кожного учня на парті лежить інформаційний листок).

Слайд 5

6 Самостійна робота

Виконується у групах.

         1 група. Дослідження структури байки

(на прикладі 2 – 3 байок учні досліджують з кількох частин складається байка і роблять висновок).

         2 група. Дослідження елементів композиції байки.

(Висновок: 1 зачин;

                    2 розповідь;

                    3 розвязка.)

        3 група. Визначити спільні та відмінні ознаки між байкою та казкою.

        4 група. Визначити спільні та відмінні ознаки між байкою і міфом.

7 Перевірка самостійної роботи.

III. Етап рефлексії.

1 Підсумкова бесіда

Слайд 6

 • Коли виникла байка?
 • Дайте визначення понять «байка», «алегорія»?
 • Назвіть основні ознаки байки?
 • В Україні байки писали…
 • З яких частин складається байка?
 1. Робота з епіграфом.

Слайд 7

 • Прочитайте епіграф уроку. Як ви розумієте слова Л.Глібова?
 • Видатний український вчений - мовознавець Олександр Потебня зазначив: «Байка є одним із засобів пізнання життєйських взаємин, характеру людини, всього, що стосується морального боку її життя». Проаналізуйте його слова.

IV. Оцінювання.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати статтю підручника про байку, вивчити теоретичні поняття, які були опрацьовані на уроці.

2. Підготувати цікаві історії із життя Езопа.

3. Бажаючим на поетичну хвилинку підготувати байку Л.Глібова (виразно читати ).

Слайд 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 2

      Тема: Езоп – засновник жанру байки. Особливості змісту та побудови його байок .

      Мета: повторити з учнями засвоєне про байку як літературний жанр,ознайомити учнів із творчістю Езопа; розвивати усне мовлення, навички виразного читання, спостережливість, творчі здібності; сприяти вихованню морально – етичних якостей особистості.

      Очікувані результати: учні засвоїли поняття про байку, алегорію, «езопову мову»; визначають особливості байки як жанру на прикладі конкретних творів, розкривають їх алегоричний зміст.

      Обладнання: хрестоматія, підручник, презентація.

      Тип уроку: урок засвоєння знань, умінь і навичок.

       Вид уроку: комбінований.

      Епіграф уроку:  Він – раб, але мудріший від вільних,

                                  Він – не красивий, але вищий від красенів.

                                                                                        Бабрій.

Хід уроку.

I. Актуалізація опорних знань.

Літературна гра «Так – чи ні».

1 Байка – невелике, переважно віршоване оповідання повчального змісту, героями якого виступають тварини, рослини, люди…

2 Авторів байок називають казкарями.

3 Перша байка була створена в Україні в 19 століття.

4 Алегорія – художній засіб, за допомогою якого узагальнене поняття розкривається через конкретний образ.

5 Байка складається з двох частин: розповіді і моралі

6 Героями ,байок виступають лише люди.

7 Найвищого розквіту українська байка сягнула в творчості Л.Глібова.

8 І.Крилов – український байкар.

II. Оголошення теми і мети уроку.

1 Слово вчителя.

Слайд 1

 • Виникнення байки традиційно повязують із іменем легендарного давньогрецького байкаря Езопа. І наш урок буде присвячено саме творчості Езопа. Колись давно його вважали одним із перших авторів, яких повинен вивчати кожен школяр. У Аристофана, близького до Езопа за часом, є вислів: «Ти неук і ледацюга навіть Езопа не вчив». Тож давайте перевіримо чи стосується цей вислів і вас.

Слайд 2

 1. Повідомлення учнів про життя Езопа (домашнє завдання)

3 Робота з підручником. Читання статті про Езопа.

Слайд 3

Слайд 4

4 Перевірка прочитаного.

Використання інтерактивної технології «Мікрофон».

 • Що я дізнався про Езопа?
 1. Читання та аналіз байок Езопа.

Слайд 5

6 Поетична хвилинка.

Виразне читання байок Л.Глібова.

Слайд 7

 • Що спільного У байках Глібова і Езопа?
 • Чим байки відрізняються?
 • Які негативні риси висміюють байкарі?

III. Підсумок уроку

Слайд 6

 

1 Бесіда

 • Що нового ви дізнались на уроці?
 • Який висновок можна зробити, читаючи байки Езопа?

Слайд 8

2 Заключне слово вчителя

Слайд 9

 • Сьогоднішній урок я хочу закінчити словами Федра:

В Езопа вчіться, добрі люди.

Для того байки штрика під ребро,

Щоб виправлять людські заблуди

І похвалять красу й добро.

Хоч розповідь коротка й жартівлива,

Мета її ясна й правдива.

IV. Оцінювання

V. Домашнє завдання.

1 Виразно читати та аналізувати байки Езопа.

2 Підготувати життєвий і творчий шлях Жана де Лафонтена.

3 Індивідуальне завдання: повідомлення про Федра.

Слайд 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 3

   Тема: Жан де Лафонтен – відомий французький байкар. Байка «Зачумлені звірі».

   Мета: формувати і поглиблювати знання учнів про світовий літературний процес і його неперервність, познайомити із творчістю Жана де Лафонтена; розвивати навички аналізу та інтерпретації художнього тексту, компаративного аналізу художніх творів; виховувати бажання учнів самовдосконалюватись.

   Очікувані результати: учні виразно читають байки, аналізують, порівнюють байки.

 Обладнання: підручник, презентація.

 Тип уроку: урок засвоєння знань, умінь і навичок.

 Вид уроку: комбінований.

Хід уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання.

Слайд 1

1 Виразне читання байок в особах.

2 Перевірка письмової відповіді на запитання: «Чи актуальні байки Езопа в наш час?».

II. Мотивація навчальної діяльності.

       1Літературний диктант

1 Перший у світі байкар.

2 З яких частин складається байка?

3 Прозою байки писав…

4 Найвідоміший український байкар…

5 Повчальна частина байки – це…

6 Головний принцип створення байки.

7 Байка – це…

8 Езопова мова – це….

9 Алегорія – це…

(Діти обмінюються зошитами , перевіряють і ставлять оцінку)

2 Слово вчителя.

 • Ми кілька уроків говоримо про байку . А хто мені скаже, кого вважають засновником байки як літературного жанру?

3 Рубрика «Цікаво дізнатись»

Слайд 2

Слайд 3

( Виступ учня , який мав індивідуальне завдання. Повідомлення про Федра).

3 Проблемне запитання.

Слайд 4

 •  Чи можна сюжети байок вважати мандрівними? Чому?

III. Оголошення теми і мети уроку.

1 Вчитель оголошує тему та мету уроку.

Слайд 5

2 Інтервю з письменником.

( Один учень виступає у ролі письменника, а всі інші – журналісти )

Слайд 6

Варіанти запитань:

 • Де і коли Ви народилися?
 • Ким був  Ваш батько?
 • Що змусило Вас приїхати у Париж?
 • Чи можна вважати Вашу байку «Мурашка і Цикада» автобіографічною?
 • В якому році були надруковані ваші перші байки?
 • Чому Ви вважаєте, що саме байка допомагає дитині краще зрозуміти навколишній світ?
 • Який художній прийом ви найчастіше використовуєте у своїх байках?
 • Кого Ви засуджуєте у своїх творах?

3 Робота над байкою «Зачумлені звірі»:

Слайд 7

  а) читання байки вчителем;

  б) бесіда;

  в) читання байки «Зачумлені звірі» в особах.

Слайд 8

4 Самостійна робота.

         1 група.  Дібрати прислів’я і приказки, які відповідають байці «Зачумлені  звірі».

         2 група. Знайти і виписати вислови з байки, які можна вважати крилатими. Свою думку обґрунтувати.

           3 група.  Виписати художні засоби, які використовує автор у байці.

5 Перевірка самостійної роботи.

III. Етап рефлексії.

1 Обговорення проблемного запитання.

 • Чи можна сюжети байок вважати мандрівними?

2 Сьогодні на уроці я:

 • здивувався;
 • дізнався;
 • познайомився;
 • зробив висновки.

3 Слово вчителя.

Слайд 9

  Жан де Лафонтен почав писати байки уже на схилі літ, коли талант його досягнув зрілості. Він таврував у своїх байках хижацтво, жорстокість, лицемірство, підлабузництво і прославляв працелюбність і чесність народу, завжди несправедливо ображеного і обдуреного. Заслуга Лафонтена полягає у тому, що він зумів у кращих своїх творах піднятися до справжньої народності.

IV. Оцінювання

V. Домашнє завдання.

1 Виразно читати байку в особах.

2Намалювати малюнок до вивчених байок – бажаючі.

3 Підготувати життєвий і творчий шлях І.Крилова.

Слайд 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 4

Тема: І.А.Крилов. «Вовк і ягня». Осуд свавілля та насильства у байці. Аналіз байок .

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю російського байкарі І.Крилова; поглиблювати знання учнів про байку як літературний жанр, розвивати в них навички виразного читання, аналізу байок; виховувати повагу до народної мудрості, втіленої в байках.

Очікувані результати: учні виразно читають байки в особах, характеризують образи байок, зіставляють байки,  порівнюють.

Обладнання: збірки байок І.Крилова, ілюстрації до байок, аудіо запис.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: комбінований.

Хід уроку.

I. Перевірка домашнього завдання.

1 Виразне читання байки «Зачумлені звірі » в особах.

2 Інсценізація байки ( бажаючі учні).

3 Виставка і оцінювання малюнків до байки.

II. Мотивація навчальної діяльності.

1 Слово вчителя.

 • Ми з вами знаємо, що світова література складається з національних літератур. Звичайно, кожній національній літературі притаманні свої характерні риси, свої особливості. Література кожного народу є самобутньою і неповторною. І все ж національні літератури багатьма ниточками пов’язані із світовою літературою. Причому звязок може виникнути не одразу, а через цілі тисячоліття. Це явище ми спостерігали на попередніх уроках. ( Діти наводять приклади). Ще одним підтвердженням цього є творчість відомого російського байкаря. А хто він – ми зараз дізнаємось.

(Виходить учень, який виконує роль Є Гребінки)

 • Я думаю, дітки, що мене ви всі знаєте, і що читали мої байки. А чи знаєте ви, що саме під впливом людини, з творчістю якої ви сьогодні будете знайомитись, я почав писати свої байки. Пропоную вашій увазі вірш, Який я присвятив відомому байкареві.

«Лавровий листок».

Пир волшебными огнями

Разливался и горел, стройнозвучными стихами

Хор певцов веселый пел

Мы справляли именины

Басни русския творца,

От времен Екатерины

К нам дошедшего певца.

Все мы шумно пировали

На волшебном пире том

И поэта увенчали

Свежим лавровым венком.

Как он был велик, прекрасен

В этот миг, седой певец!

Неподкупен и согласен

Был восторг к нему сердец.

Мы смотрели с умиленьем

На поэта – старика;

Жрец прекрасный вдохновенья,

Лист лавровый от венка.

Этот чистый дар поэта

Я умею оценить,

В преволненьях, в буре света

Стану я его хранить;

А о празднике народном,

Бескорыстном, благородном,

Поздним внукам расскажу

И листок венка Крылова

Для потомства молодого

Как святыню покажу.

- Діти, то якому російському письменнику присвячений вірш?

 

III.  Оголошення теми та мети уроку.

1 Слово вчителя.

Слайд 1

2 Розповідь учнів про І.Крилова (можна, щоб один учень виступив у роля байкаря)

Слайд 2

3Прослуховування аудіо запису «Вовк і ягня».

4Читання байки мовою оригіналу.

5 Бесіда

Слайд 3

Слайд 4

 • Визначте головних персонажів байки.
 • Якими рисами характеру наділяє байкар вовка , а якими – ягня?
 • Пригадайте, що таке алегорія. Розкрийте алегоричний зміст байки.
 • З яких частин складається байка?
 • Зачитайте мораль байки. Як ви її розумієте?
 • Де відбувається дія твору і коли?
 • Як себе поводять герої?
 • Знайдіть у тексті фрази, що підтверджують безневинність ягняти. Доведіть, що вони дійсно справедливі?
 • Зачитайте звинувачення вовка. Що ви можете сказати про ці звинувачення?
 • Які моменти байки можна вважати кульмінаційними?
 • Які почуття викликає у вас байка?

6 Дослідницька робота.

Клас ділиться на групи (додаток 2).

        1 група. Порівняти байку Леонардо да Вінчі «Вовк і ягня» та байку І.Крилова «Вовк і ягня».

        2 група . Порівняти байку Л.Глібова «Вовк і ягня» та байку І.Крилова «вовк і ягня».

       3 група. Порівняти байку Езопа «Вовк і ягня» та байку І.Крилова «вовк і ягня».

       4 група. Підібрати прислівя і приказки, що могли б стати синонімічними моралі байки «Вовк і ягня».

 6 Перевірка дослідницької роботи. Висновки.

 1. Аналіз байок І.Крилова.

Слайд 5

Слайд 6

IV. Етап рефлексії.

1 «Мозковий штурм»

Слайд 7

(Питання на повторення вивченого матеріалу)

2 «Мікрофон»

(Учні висловлюють особисте ставлення до проблем порушених у байках)

Слайд 8

V. Оцінювання.

VI. Домашнє завдання.

1 Прочитати байки І.Крилова (вчитель наголошує, які саме).

2 Вивчити байку І.Крилова напамять мовою оригіналу.

3 написати власну байку (бажаючі)

Слайд 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 5

Тема: Виразне читання байок напамять.

Мета: вчити учнів виразно читати байки, збагачувати словниковий запас шестикласників, розвивати навички виразного читання, творче та асоціативне мислення школярів;виховувати творчого читача, прищеплювати любов до театрального мистецтва.

Очікувані результати: учні виразно читають байки, аналізують персонажів, вміють виділяти головне і другорядне у байці.

Обладнання: підручник, аудіо записи читання байок акторами.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

Вид уроку: комбінований.

Епіграф: Процес читання вголос дає нам таку силу аналізу, якої нам ніколи не досягти в читанні про себе.

                                                 Ернест Легуве.

Хід уроку.

I. Мотивація навчальної діяльності.

Робота з епіграфом

 • Прочитайте уважно епіграф уроку.  Як ви розумієте слова Ернеста Легуве?
 • В чому ж,  на вашу думку, виявляється сила читання вголос?
 • Пригадайте, як правильно потрібно читати байки?

II. Оголошення теми та мети уроку.

 1. Слово вчителя.
 • Наш сьогоднішній урок буде незвичайним. Ви запитаєте: чому? А тому, що кожен спробує себе в якійсь ролі: хтось буде актором, хтось автором і виконавцем власних творів, хтось експертом.

На думку відомих читців – декламаторів, виразне читання байки – справа нелегка, але цікава.

2 Підготовка до виразного читання.

   У кожного на парті є листок – пам’ятка, на якому детально розписано як потрібно читати байку. Опрацюйте, будь ласка, цей матеріал самостійно.

(Діти опрацьовують даний матеріал, а потім колективно опрацьовують його)

3 Слухання учнями аудіо запису у виконанні професійних читців.

Бесіда:

 • Чи сподобалось вам виконання байок акторами?
 • Яких правил дотримувалися читці при декламуванні творів?
 • Чи змогли вони, на вашу думку, передати зміст твору, настрій персонажів, сюжет?

4 Виразне читання учнями байок.

III Конкурс «маленьких байкарів».

 1 Учні читають байки, які вивчили напамять.

 2 Слово вчителя

 • Мабуть, чи не кожна людина пробувала хоч раз у своєму житті написати бодай маленький вірш чи то казку. Маленьке оповідання тощо.

В нашому класі теж є дітки, які спробували себе у ролі байкарів  - написали власну байку. Зараз ми їх послухаємо.

(Діти читають байки, які самостійно написали)

IV. Підсумок уроку.

 • Сьогодні на уроці ви змогли відчути себе справжніми акторами, авторами байок. Ще раз переконались у тому, що саме байка допомагає нам не забувати про недоліки, людські вади

V. Оцінювання

VI. Домашнє завдання

    Підготуватися до підсумкового уроку по темі «Байка у світовій літературі», який буде проведено у формі гри «Вас вітає Еврика!».

Вам потрібно:

 • поділитьсь на команди;
 • вибрати капітанів команд;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 6

«Вас вітає Еврика!»

(Пізнавальна гра за темою «Байка у світовій літературі»)

Мета: перевірити знання, одержані учнями під час вивчення теми; розвивати логічне мислення школярів, їхню кмітливість, спостережливість, усне мовлення; виховувати інтерес до зарубіжної літератури і до жанру байки, а також виховувати морально - етичні норми поведінки.

Очікувані результати: учні демонструють знання з теми, виконують завдання різних типів.

Обладнання: картки із завданнями.

Тип уроку: урок перевірки знань.

Вид уроку: урок – гра.

Епіграф: Є цінності, які вище за все, які належать усьому людству і які ми маємо разом оберігати.

                                       С.М. Реріх.

Хід уроку.

I. Вступне слово вчителя.

 • Ми з вами познайомились з дуже цікавою темою  «Байка у світовій літературі»  і сьогодні проведемо  підсумковий урок.

(Клас ділиться на дві рівнозначні команди)

 • Розпочинаємо розважально – пізнавальну гру «Вас вітає Еврика!». За словником іноземних мов, еврика – це вигук радості з приводу вдалого розвязання задачі, вирішення питання, виникнення ідеї, нової думки. Цей вигук приписують грецькому вченому  Архімеду, коли він відкрив свій новий закон гідростатики. Отож, перед командами стоїть нелегка задача: дати якомога більше правильних, чітких відповідей на запитання ведучих. Бажаю, щоб слово «еврика» лунало з ваших уст у відповідь на всі запитання.

II. Проведення гри.

Ведучий

 • Конкурс «Вітання команди». Вам потрібно підібрати назву команді, яка б відповідала даній темі і девіз.

(максимальна кількість балів – 3)

Ведуча

 • Конкурс «Розминка». Дати відповіді на запитання.

1 Що таке байка?

2 Назвіть дві частини, з яких складається байка.

3 Найвідоміший український байкар.

4 Давньогрецькі байкарі…

5 Хто з байкарів у 50 років вивчив давньогрецьку мову і читав в оригіналі твори  грецьких класиків?

6  Чий це портрет? Хто його автор? (Автопортрет Леонардо да Вінчі)

      1 Що таке Алегорія?

      2 Прозою байки писали….

      3 Хто з байкарів був рабом?

      4 Кому із байкарів залишилась солдатська скриня із книгами? (Крилову)

      5 Найвідоміший французький байкар.

      6 Чий це портрет? Хто його автор? (Езоп, автор Веласкес).

Ведучий

 • Конкурс «Сторінками прочитаних байок».

(Зачитуються уривки з байки, а учні повинні назвати  з якої байки. По 5 запитань кожній команді ).

Ведуча

 • Конкурс «Капітани». У мене у руках є два конверти, в яких знаходяться завдання. Кожен капітан вибирає собі конверт.

Конверт 1. Байка «Квартет». Якби диригентом цього квартету був соловей, навчились би «музики » грати? Чому?

Конверт 2. Чим байка відрізняється від казки. Відповідь обґрунтуйте, наведіть приклади.

Ведучий

 • Конкурс «Театральна студія». Два конверти, у них тексти байок. Завдання: кожна команда витягує конверт, ставить міні виставу за байкою, текст якої витягнули (для підготовки 5 – 7 хвилин)

Ведуча

 • Конкурс «Хто більше» Одна команда називає позитивні риси характеру, які зустрічаються на сторінках байок, а інша команда – негативні. Хто першим зупиниться, той – програв.

III. Підсумок гри.

IV. Підсумок уроку.

Слово вчителя

 • Байка завжди засуджувала негативні людські вади. І в той же час байкарі вірили у високе призначення людини на землі, в перемогу розуму, працьовитості, шляхетності, добра. Вони хотіли бачити людей і світ кращими. Давайте  повернемося до епіграфу уроку і подумаємо, про які високі цінності у ньому йдеться (діти відповідають).

Ведуча

Байка засуджує і ми засуджуємо

Злих та сердитих,

Упертих та ненаситних,

Дурних та поганих,

Крикливих, невдячних,

Ледачих, нещирих,

П’яниць, скалозубів,

Нікчем, душогубів

Ведучий

Байка схвалює і ми схвалюємо:

Розум і силу,

Знання і працю милу,

Науку, освіту,

Усмішку, подібну цвіту,

Хоробрість і мужність,

Гарну вдачу і мудрість,

Совість і чесність,

Гуманність і чемність,

Працелюбних, вірних,

Чуйних і надійних!

Заключне слово вчителя.

Тож живіть усі у злагоді і мирі,

Хай здійснюються заповітні мрії,

Хай не трапляється тяжких пригод

І пишається вами вкраїнський народ.

Святу любов у серці пронесіть,

Живіть на користь рідної держави,

На благо всіх ви лиш добро творіть,

Таким шляхам дістанетесь до слави!

 

 

 

Посилання

https://drive.google.com/open?id=1Rb1SRUVKmFPAkJdJEzakJLOyeNamjMKs

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гутовська Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Собко Оксана
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
3430
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку