Розробка уроку:Архітектура історичного міста, гармонія з природним середовищем

Про матеріал

Мета: 1. Розширити знання учнів з архітектурного мистецтва; установити образний і функціо­нальний взаємозв'язок принципів, відповід­но до яких створюється архітектурна спору­да (тріада Вітрувія - єдність користі, міцності, краси); ознайомити з класифікацією архітек­турних об'єктів за призначенням; визначити художньо-композиційні засоби архітектури.

2.Розвивати естетичний смак, поважне ставлен­ня до творів архітектурної спадщини світового значення.

3.Формувати естетичні відчуття, смаки, активі­зувати пошукові ініціативи учнів.

Перегляд файлу

УРОК 12

Тема. Архітектура історичного міста, гармонія з природним середовищем

Мета: 1. Розширити знання учнів з архітектурного мистецтва; установити образний і функціо­нальний взаємозв'язок принципів, відповід­но до яких створюється архітектурна спору­да (тріада Вітрувія - єдність користі, міцності, краси); ознайомити з класифікацією архітек­турних об'єктів за призначенням; визначити художньо-композиційні засоби архітектури.

  1. Розвивати естетичний смак, поважне ставлен­ня до творів архітектурної спадщини світового значення.
  2. Формувати естетичні відчуття, смаки, активі­зувати пошукові ініціативи учнів.

Тип уроку: урок ознайомлення з новим матеріалом.

Обладнання:   матеріали: кольорові олівці, альбомний аркуш; альбом із шаблонами (с. 13-14);

зоровий ряд: репродукції із зображенням архі­тектурних чудес світу; фотографії споруд різно­го призначення.

ХІД уроку

І. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда.

  • Яка наука вивчає закономірності зображення предметного світу на площині відносно зорового сприйняття? (Перспектива.)
  • Які види перспективи вам відомі? (Лінійна, повітряна, ілюзорна, фронтальна.)
  • Назвіть основні елементи, необхідні при побудові ліній­ної перспективи об'ємних предметів у просторі. (Лінія горизонту, точки сходження.)
  • На заданих малюнках (див. альбом з шаблонами) визна­чте: точки сходження (рисунки а, б); за побудованим зображен­ням знайдіть точки сходження і добудуйте низ об'єкта (рисунок в).

III. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя.

Упродовж багатьох століть людство мріє про машину часу, за допомогою якої можна було зазирнути в далеке минуле або вирушити в невідоме майбутнє.

Уявімо, що ми маємо таку машину, і протягом декількох уроків зробимо екскурсію до найдавніших цивілізацій та фан­тастичного майбутнього. Ми ознайомимося з матеріальними цінностями, які відомі лише за описом, і такими, що збереглися до наших днів, відчуємо вільний політ фантазії, уявляючи май­бутнє.

IV. Оголошення теми

Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з архітектурою як видом мистецтва.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Слово вчителя.

Творчість в архітектурі більше, ніж в інших мистецтвах, пов'язана з життям.

А. В. Щусев

Важко спростувати цей вислів великого російського архітек­тора А. В. Щусева. Архітектура мистецтво, невіддільне від повсякденного життя людини. Воно обслуговує приватні побу­тові потреби, різноманітні суспільні потреби і водночас створює настрій, впливає на почуття. А як багато воно може розповісти про епоху, яка залишилася в далекому минулому, про людей і їхній спосіб життя! Це мистецтво, яке справедливо вважають кам'яним літописом історії, дзеркалом епохи. Архітектура (будів­ництво) — це будівельне мистецтво, уміння проектувати і ство­рювати населені пункти, житлові будинки та громадські будівлі. Вона організовує простір і формує середовище, в якому живе людина, створюючи умови для її праці, побуту й відпочинку. Від­повідно до цього розрізняють архітектуру об'ємних споруд: жит­лову, виробничу, громадську; ландшафтну, пов'язану з організа­цією садово-паркового простору, та містобудування — створення нових міст і реконструкція старих міських районів.

2. Робота в групах.

Кожна група одержує таблицю, яку необхідно заповнити, перелічивши відомі житлові, громадські та промислові будівлі.

У таблиці є чиста графа, куди і вписується відповідь. Така форма заповнення дозволить учителю визначити активність учнів і провести об'єктивне оцінювання.

3. Слово вчителя.

Давньоримський теоретик Вітрувій, який залишив нам свій унікальний трактат «Десять книг про архітектуру», писав, що архітектура має містити в собі три елементи: користь, міцність і красу. Кожна будівля має бути корисною, відповідати своєму прямому призначенню. Це виявляється і в її зовнішньому виг­ляді, і в характері внутрішніх приміщень. Житловий будинок, театр і навчальний заклад три різні типи споруд, у кожного з них своє призначення. Будівлі мають бути зручними: в одному випадку для житла, в іншому для показу спектаклів, у тре­тьому для навчання. Друга обов'язкова вимога, яка висувається до архітектурної споруди, — міцність. Тому слід враховувати особливості клімату, можливість стихійних лих (повінь, ураган, землетрус), і вибирати потрібний будівельний матеріал. Питання про міцність будівель це не лише будівельні матеріали, але і створювані з них конструкції. Те, що легко можна зробити з де­рева, інколи не можна зробити з цегли, і навпаки.

Але архітектура не стала б мистецтвом, якби ігнорувалася третя вимога краса. Будівля має «вписуватися» у навколиш­ній пейзаж, гармонувати з ним, мати привабливий зовнішній виг­ляд і зі смаком оброблені внутрішні приміщення. У різні часи й у різних народів існували свої особливі уявлення про красу й художню гармонію. Те, що здавалося виразним і красивим в будівництві стародавнім грекам і римлянам, було абсолютно не зрозумілим для архітекторів середніх віків; будівельники епохи Відродження, у свою чергу, заперечували «готику». Сучасні уяв­лення про красу в архітектурі багато в чому відрізняються від тих, що існували, скажімо, сто років тому. Архітектурі властива особливість не зображувати, а виражати те, що характерне для даної епохи та суспільства. її не випадково називають кам'яною музикою. Використовуючи свої засоби, архітектура здатна при­мусити будівлю «говорити» і «співати».

Надавати спорудам виразного вигляду покликані «загальні» й «окремі» форми. Під «загальними» архітектурними формами (композиція будівлі) розуміємо сполучення основних об'ємних елементів. Під «окремими» архітектурними формами розуміємо

архітектурні й декоративні елементи. До них належать колони, карнизи, фронтони, наличники вікон і дверей, скульптурні деталі зовні й усередині будівлі. Між цими формами має існувати тісний органічний зв'язок і повна відповідність, але основним, найго­ловнішим засобом у руках архітектора є «загальні» архітектурні форми.

VI. Практична робота

1. Робота в групах.

Про сім чудес світу чули майже всі. Це Фароський маяк. Єги­петські піраміди, висячі сади Семіраміди, храм Артеміди в Ефесі, Мавзолей у Галікарнасі, Колос Родоський, статуя Зевса в Олімпії. П'ять чудес із семи — архітектурні пам'ятки стародавнього світу. До нашого часу збереглося тільки одне з чудес світу — єгипетські піраміди.

Кожній групі пропонується один архітектурний об'єкт і не­велика друкована інформація про нього. Завдання учнів — виявити ті достоїнства, які дозволили вважати цей архітектурний пам'ятник одним із чудес світу. Кожен учень фіксує свою думку в таблиці, причому його точка зору може відображати лише один із аспектів: функціональний, конструктивний або худож­ній. А після спільного обговорення і вироблення єдиної думки керівники груп виступають перед класом. Необхідно відзначити ті думки, які відображають тріаду Вітрувія — користь, міцність, краса.

2. Робота над малюнком архітектурної споруди.

В альбомі з шаблонами подане поєднання «загальних» архі­тектурних форм, тобто об'ємно-просторова композиція майбутньої споруди. Ваше завдання додаючи «окремі» форми (дахи, двері, вікна, балкон, фронтони, драбини, труби...), надати будівлі пев­ного типу. Добре, якщо в групі будуть представлені різноманітні типи споруд (заводи, магазини, лікарні, житлові будинки, музеї, театри, школи тощо). Приділіть увагу колірному рішенню та гра­фічній передачі будівельних матеріалів.

VII. Завершення уроку

Демонстрація проектів архітектурних споруд у групах. Підбиття підсумків. Завдання на наступний урок: принести фотографію будівлі, яка сподобалася; ножиці, клей, фломас­тери або кольорові олівці, два аркуші паперу (формат А4), файл (формат А4).

docx
Додано
17 серпня 2018
Переглядів
2231
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку