9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Розробка уроку «Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.» з фізики у 7 - му класі.

Про матеріал

План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою та методичними додатками, мета якого - сформувати знання про механічний рух, ознайомити учнів з основними поняттями, що характеризують механічний рух; увести поняття відносності механічного руху, ознайомити учнів з механічними явищами, сформулювати основне завдання механіки; навчати спостерігати різні механічні рухи в природі, аналізувати та описувати їх, сприяти активізації творчого мислення учнів, розширювати кругозір учнів, виховувати пізнавальний інтерес до вивчення фізики.

Перегляд файлу

Розробка уроку  «Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.» з фізики у 7 - му класі.

Кралько Яна Миколаївна вчитель фізики КЗО «Покровська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2»

Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою та методичними додатками, мета якого -  сформувати знання про механічний рух, ознайомити учнів з основними поняттями, що характеризують механічний рух; увести поняття відносності механічного руху, ознайомити учнів з механічними явищами, сформулювати основне завдання механіки; навчати спостерігати різні механічні рухи в природі, аналізувати та описувати їх, сприяти активізації  творчого мислення учнів, розширювати кругозір учнів, виховувати пізнавальний інтерес до вивчення фізики. 

Розділ: « Механічний рух»

Урок

Тема: Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

Мета: сформувати знання про механічний рух, ознайомити учнів з основними поняттями, що характеризують механічний рух; увести поняття відносності механічного руху, ознайомити учнів з механічними явищами, сформулювати основне завдання механіки; навчати спостерігати різні механічні рухи в природі, аналізувати та описувати їх, сприяти активізації  творчого мислення учнів, розширювати кругозір учнів, виховувати пізнавальний інтерес до вивчення фізики. 

Основні поняття: Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

Обладнання: навчальна презентація, олівець. папір, картки.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

 1. Організаційний момент. Перевірка присутніх.
 2. Актуалізація опорних знань

Вправа «Від загального до конкретного».(слайд 2)

 • Що вивчає фізика?
 • Які фізичні терміни ви вже вивчили?
 • Назвіть види фізичних явищ?
 • Наведіть приклади механічних явищ.
 • Що спільного у всіх цих прикладах? (Під час вправи вчитель поступово підводить учнів до розуміння назви теми  уроку)
 1. Мотивація навчальної діяльності (слайд 3)
 • Правильно, всі механічні явища поєднує одне слово « РУХ». Рух це життя, як сказав Аристотель. Рух – це зміни нас та всього, що навколо нас.
 1. Повідомлення теми та мети уроку(слайд 4)
 • Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати розділ: «Механічний рух», більш детально познайомимося з механічними явищами,  вивчимо основні поняття, що характеризують механічний рух та сформулюємо основне завдання цього розділу.
 1. Вивчення навчального матеріалу
 1. Що таке механічний рух? Сформулюємо визначення за допомогою вправ
 • Вправа: « Назви речи своїми іменами»

- Візьміть у руки підручник. Який термін використовується у фізиці для назви підручника? (фізичне тіло) Покладіть підручник(фізичне тіло) на столі зліва від вас, перекладіть підручник (фізичне тіло) справа від вас. Що відбулось з фізичним тілом?( перемістилось. або змінило своє положення) Відносно чого воно змінює своє положення?( відносно інших тіл) Чи змінив підручник своє положення в просторі?( Так) Як швидко відбулась ця зміна?( з певним часом)

 • Вправа «Закінчи речення»: (слайд 5)

Механічним рухом називається ( ЯКА ДІЯ?) (ЧОГО?) (ДЕ?) відносно (ЧОГО?) (КОЛИ?) Визначення запишімо у зошит: Механічним рухом називається зміна положення фізичного тіла в просторі відносно інших тіл з часом.

 1. Відносність руху.
 • Рухомі тіла з часом змінюють своє положення у просторі. Нерухомі тіла не змінюють свого положення. Чи вірно це твердження? Перевіримо.

Вправа «Спостерігач» ( слайди 6-8)

 • Автобус їде по вулиці: Автобус рухається відносно будинків, тротуарів, стовпів, дерев, водночас він перебуває у стані спокою відносно пасажирів, водія. Пасажири бачать, як повз них пробігають зупинки, мости, люди, дерева, будинки. Люди, яка стоять на зупинках навпаки бачать потяг. який рухається.
 • Кіт побачив в ілюмінатор острів: Відносно яких тіл рухається острів? Відносно яких тіл рухається кіт? Відносно яких тіл рухається кіт?
 • Дівчина бачить у повітрі два літака: Які тіла рухаються? Які тіла не рухаються? Відносно яких тіл?

Висновок: (слайд 9) Одне і те саме тіло може бути нерухомим відносно одного тіла і рухомим відносно іншого.  Механічний рух і спокій – відносні. Відносність механічного руху означає, що говорити про рух можна лише тоді, коли вказано не тільки рухоме тіло, а й тіло відліку - тіло, відносно якого розглядають рух.

Запишіть у робочий зошит: «Тіло, відносно якого розглядають рух, називається тілом відліку.»

 1. Система відліку.

Проблемна ситуація: (слайд 10)

 • Вам потрібно зустріти друга у незнайомому місті. Ви можете відправити йому один електронний лист. Які відомості ви напишете  в повідомленні? Місце та час зустрічі. Тобто. щоб розшукати фізичне тіло у просторі потрібно мати  Систему відліку (слайд 11) – це тіло відліку, пов’язану з ним систему координат і прилад для вимірювання часу.  
 • І тоді ви зможете розв’язати Основну задачу механічного руху(слайд 12), яка полягає у визначенні положення тіла у будь-який момент часу. Наприклад: Щоб визначити положення в певний момент часу автобусів на прямолінійній ділянці дороги, досить однієї координати, щоб визначити положення в певний момент часу трактора в полі, потрібно знати дві координати, щоб визначити положення в певний момент часу трактора в полі, потрібно знати три координати.
 • Для розв’язання основної задачі механічного руху потрібно повторити одиниці вимірювання часу. (слайд 13)

Запишіть у робочий зошит:  

«Система відліку – це тіло відліку, пов’язана з ним система координат і прилад для вимірювання часу.

Основна задача механіки:  Визначення положення тіла в просторі в будь-який момент часу»

 • Лінію, вздовж якої рухається тіло, називають траєкторією його руху. Наприклад,  видиму траєкторію — світний слід — залишає  на нічному  небі  метеор.  Наведіть приклади рухів з видимими  та невидними траєкторіями. Залежно від форми траєкторії  рух поділяють на прямолінійний і криволінійний. А сама форма залежить від вибору тіла відліку. (слайди 14-15)
 • Проведемо дослід: Рух олівця по паперу, який рухається. Визначте, траєкторію руху олівця відносно столу. дошки, вікна.
 • Відстань, пройдену тілом уздовж траєкторії руху за певний інтервал часу, називають шляхом. Шлях позначають літерою L (ель). Основна одиниця шляху в СІ — метр (м), інші одиниці шляху: кілометр (км), дециметр (дм), сантиметр (см), міліметр (мм). 1 км = 1000 м = 10 000 дм = 100 000 см = 1 000 000 мм. (слайди 16-17)
 • Переміщення – це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Переміщення позначають літерою S(ес). Стрілка показує, що переміщення має не тільки значення (модуль), але й напрямок. Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилося тіло в даному напрямку, також позначають символом s, але без стрілки. Одиниця переміщення в СІ така сама, як і одиниця шляху,— метр. (слайд 18)

Запишіть у робочий зошит: «Траєкторія руху — це уявна неперервна лінія, яку описує в просторі матеріальна точка відносно вибраної системи відліку. Шлях  - довжина траєкторії, яку описує тіло під час руху протягом певного інтервалу часу. Переміщення – це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла» 

 • Реальні тіла мають форму, розміри, об’єм, здатність до деформації тощо. Але для спрощення опису механічного руху зручно замінити реальні тіла абстрактними, які не мають даних властивостей. У фізиці такі тіла називають матеріальними точками. Матеріальна точка  це фізичне тіло, розмірами та формою якого в умовах розвязуваня задачі на механічний рух  можна знехтувати. Розглянемо приклади, коли те саме тіло можна вважати матеріальною точкою, а коли не можна.  ( слайд 19)
 1. Засвоєння та узагальнення знань
 1. Фронтальне опитування: (слайд 20)
 • Чим тіла, що рухаються, відрізняються від нерухомих?
 • Для чого вибирають тіло відліку?
 • Чому не можна описати рух, не вказуючи часу?
 •  Наведіть приклади прямолінійного й криволінійного рухів.
 •  Які прилади використовуються для вимірювання шляху?
 • Наведіть приклади, коли те саме тіло можна вважати матеріальною точкою, а коли не можна.
 1. Робота за малюнками: (слайди 21 - 22)
 • Вкажіть тіло відліку для потяга, що не рухається.
 • Вкажіть тіло відліку для потяга, що рухається.
 • Велосипедистка рухається рівною, прямою дорогою. Траєкторія велосипеда відносно Землі є прямолінійною чи криволінійною? Намалюйте траєкторію руху велосипедистки відносно дороги. Намалюйте траєкторію руху педалі велосипеда відносно дороги.
 1. Робота  по карточкам:(слайд 23)

 •    Лінію, уздовж якого рухається тіло, називають...

А  пряма лінія;

Б  шлях;

В  траєкторія.

 •    Довжину траєкторії називають…

А  шлях;

Б  пряма лінія;

В  траєкторія.

 •         Позначають буквою s

А  пряма лінія;

Б  шлях;

В  траєкторія.

 •                   Позначають буквою  l

 А  траєкторію;

Б  шлях;

В  переміщення.


 1. Робота на дошці

Виявлено запис про місце розташування скарбу: «Від старого дуба пройти на північ 20 м, повернути на захід і пройти З0 м, повернути на південь і пройти 60 м, повернути на захід і пройти 15 м, повернути на північ і пройти 40м, тут копати». Який шлях відповідно до запису слід пройти, щоб дійти від дуба до скарбу? На якій відстані від дуба розташований скарб? Відповідь: 1) Щоб визначити пройдений шлях, слід обчислити: І = 20 м + 30м + 60м + 15 м + 40 м = 165(м). Пройдений шлях становить 165 м. 2) Щоб визначити відстань від дуба до скарбу, слід зобразити рух тіла по координатній площині. За тіло відліку (дуб) візьмемо точку з координатою 0;0. Будуємо відрізки: ОА; АВ; ВС; С0; ОК. ОК = 45(м) - відстань, на якій розташований скарб від дуба.

4. Самостійна робота(слайд 24)

 1. У вагоні поїзда, що рухається, на столі лежить книжка. У русі чи в стані спокою перебуває книжка відносно столу, моста через річку, води в цій річці, Місяця? Відповідь: Відносно стола книжка знаходиться у спокої, відносно моста - книга рухається разом з поїздом, також вона рухається відносно води в цій річці й відносно Місяця.
 2. У тумані, коли не видно берегів річки, не можна визначити напрям руху човна? Чому? Відповідь: Щоб визначити напрям руху човна, необхідно дати тіло, відносно якого й відбувається рух ( берег річки).
 3. Вертоліт, пролетівши по прямій 400 км, повернув під кутом 900 і пролетів ще 300 км. Знайти шлях і переміщення вертольота.
 1. Підсумки уроку.

Метод "Ключові слова": Учні називають "ключові" слова уроку і поясняють свою позицію. Виставлення оцінок за урок.

 1. Домашнє завдання(слайд 25)

1. Вивчити теоретичний матеріал підручника.

2. Виміряти довжину кроку і користуючись цією мірою, визначити, який шлях ви проходите від дому до школи. Визначте час свого руху.

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 7. Механічний рух. Відносність руху
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
909
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку