Розробка уроку на тему: "Архівування інформації"

Про матеріал
Мета цього уроку: Навчальна: роз’яснити поняття «архівування інформації»; ознайомити учнів з принципами стиснення інформації та найбільш широко вживаними програмами – архівторами; навчити створювати архіви та працювати з ними за допомогою програми WinRAR Розвиваюча: розвиток логічного мислення в процесі комплексного застосування набутих умінь і навичок, здатність аналізу повідомлень і уміння ухвалення відповідних рішень Виховна: виховання інтересу до своєї професії, відповідальності, взаємодопомоги при виконанні завдань.
Перегляд файлу

                             ПЛАН УРОКУ №7

 

 Професія: “Оператор комп’ютерного набору».

 Тема програми Основи роботи на ПК

 Тема уроку Архівування інформації

Мета уроку:

                   Навчальна: роз’яснити поняття «архівування інформації»; ознайомити учнів з принципами стиснення інформації та найбільш широко вживаними  програмами – архівторами; навчити створювати архіви та працювати з ними за допомогою програми WinRAR

                Розвиваюча: розвиток логічного мислення в процесі комплексного застосування набутих умінь і навичок, здатність аналізу повідомлень і уміння ухвалення відповідних рішень

              Виховна: виховання інтересу до своєї професії, відповідальності, взаємодопомоги при виконанні завдань.

 Тип уроку: Урок виконання складних комплексних робіт.

Принцип навчання: принцип наочності, самостійності й активності учнів у навчанні; принцип науковості й доступності, що ґрунтується на вивченні сучасних технічних та технологічних засобів при навчанні.

Методи проведення: пояснювально-ілюстративні, проблемний виклад

матеріалу майстром виробничого навчання, методи операції і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності, репродуктивні.

  Комплексно-методичне забезпечення: журнал виробничого навчання; 

план уроку виробничого навчання; інструкційні картки, програми для створення архівів, роздатковий матеріал (практичні та лабораторна роботи), інструкція з охорони праці.

Технічні засоби навчання: Персональний комп’ютер, доступ до мережі Інтернет, MS Office, антивірусна програма, програма архіватор.

 Міжпредметні зв’язки:

 Предмет «Основи роботи на ПК». Тема –«Використання менеджера програм», «Використання менеджера файлів», «Захист інформації».

Хід уроку

І. Організаційна частина: (5 хв.)

            1.1. Перевірка присутності  учнів.

            1.2. Перевірка зовнішнього вигляду учнів, наявності робочої форми.

  1.3. Перевірка готовності робочих місць до початку роботи.

 

ІІ. Вступний інструктаж:  (45 хв.)

Майстер виробничого навчання повідомляє тему і мету уроку (тему

записує на дошці).

2.1. Перевірка засвоєння раніше вивченого матеріалу.

Не може бути в наші дні спеціаліста, який би міг успішно працювати без знань комп’ютера і комп’ютерних технологій. Ось чому ми з вами вивчаємо такий предмет, як інформатика. Вивчення нового матеріалу завжди ґрунтується на тих знаннях, які ви одержали на попередніх заняттях. Ось чому ми зараз з вами повторимо даний матеріал з попереднього уроку.

 Для закріплення попереднього матеріалу учням пропонується виконати тестове завдання.

Тест «Комп'ютерні віруси і антивірусні програми»

 

Питання №1. Що таке комп'ютерний вірус?

 1.   Прикладна програма.
 2.   Системна програма.
 3.   *Програма, що виконує на комп'ютері несанкціоновані дії.
 4.   База даних.

Питання №2. Основні типи комп'ютерних вірусів:

 1. Апаратні, програмні, завантажувальні .
 2. *Програмні, завантажувальні, макровіруси.
 3. Файлові, програмні, макровіруси.

Питання №3. Етапи дії програмного вірусу:

 1.   *Розмноження, вірусна атака.
 2.   Запис у файл, розмноження.
 3.   Запис у файл, розмноження, знищення програми.

Питання №4. До яких вірусів відноситься "троянський кінь"?

 1. Макро-вирусы;
 2. *Інтернет-черв'яки;
 3. Скрипт-віруси;
 4. Завантажувальні віруси.

Питання №5. Що називається вірусною атакою?

 1. Неодноразове копіювання коду вірусу в код програми.
 2. Відключення комп'ютера в результаті попадання вірусу.
 3. *Порушення роботи програми, знищення даних, форматування жорсткого диска.

Питання №6. Які існують методи реалізації антивірусного захисту?

 1.   *Апаратні і програмні.
 2.   Програмні, апаратні і організаційні.
 3.   Тільки програмні.

Питання №7. Які існують основні засоби захисту?

 1. *Резервне копіювання найцінніших даних.
 2. Апаратні засоби.
 3. Програмні засоби.

Питання №8. Діяльність, направлена на забезпечення конфіденційності, збереженню і доступності інформації називається...

 1.   Комп'ютерним піратством
 2.   *Захистом інформації
 3.   Антивірусною програмою
 4.   Кодуванням інформації

Питання №9. На чому заснована дія антивірусної програми?

 1.   На очікуванні початку вірусної атаки.
 2.   На порівнянні програмних кодів з відомими вірусами.
 3.   *На видаленні заражених файлів.

Питання №10. Які програми відносяться до антивірусних?

 1.   *AVP, DrWeb, Norton AntiVirus.
 2.   MS-DOS, MS Word, AVP.
 3.   MS Word, MS Excel, Norton Commander.

Питання №11. Яка з програм не відноситься до антивірусів?

 1.   Norton Antivirus
 2.   Kaspersky Anti Virus
 3.   Dr.Web
 4.   *Vrach-Antivirus

Питання №12. Безпечні комп'ютерні віруси можуть привести….

 1.   *До збоїв і зависань при роботі комп'ютера;
 2.   До втрати програм і даних;
 3.   До форматування вінчестера;
 4.   До зменшення вільної пам'яті комп'ютера

 

Критерії оцінки тесту: кількість набраних балів за виконання тесту пропорційне кількості правильних відповідей.

 

2.2. Пояснення нового матеріалу

 

Пояснення майстра в/н.

 Ми вивчаємо цю тему для того, щоб здобуті знання сьогодні, ви могли застосувати в своїй практичній діяльності. Ви повинні навчитися:

 • Користуватися програмами – архіваторами;
 • Створювати архіви;
 • Дописувати файли до архіву;
 • Переглядати вміст архіву;
 • Вилучати окремі файли із архіву;

 

 і тому девіз нашого уроку:

                        Теоретичні знання –для практичної діяльності ”.

В процесі роботи на ПК перед нами часто виникає проблема дискового простору. Доводиться або знищувати менш важливу інформацію, або записувати її на різні зовнішні носії. Та існує вихід з цього становища. Це процес так званого архівування інформації

Архівування (або архівація) – це процес стиснення інформації ( файлів, груп файлів, каталогів, цілих дисків)                                                                                                                

Учні, як ви розумієте процес стиснення?

 • Це коли щільніше розміщаються наприклад, молекули і атоми в посудині під дією сили ( Ви знайомилися з цим на уроках фізики вивчаючи розділ „Термодинаміка” )
 • Або в  переповненому транспорті люди розміщуються щільно один біля одного вивільняючи місця для інших пасажирів.

 А в інформатиці під стисненням розуміють таке кодування інформації, коли вона займає менше дискового простору, ніж в початковому стані.

Знаючи що таке архівування, давайте розглянемо, а для чого проводять архівування?

 

 

 

Архівування проводять для :

 1.   Економії дискового простору
 2.   Щоб зменшити втрати важливої інформації створювати і зберігати копії файлів.

коли є потреба в зберіганні інформації великого обсягу на дискетці, диску або флешці ( демонстрація приладів.)

А ще для:

 1.   Захисту інформації за допомогою паролю

 оскільки в стиснутому вигляді інформацією скористатись неможливо, її потрібно перевести в зворотний стан або говорять ще розархівувати, а для цього треба знати пароль, то цю особливість також використовують для її захисту

 1.   Швидшої передачі файлів по комп’ютерних мережах

стиснення файлів дуже важливе при їх відправленні електронною поштою, адже невеликий за розміром файл буде значно швидше переданий, а той кому він адресований значно швидше його отримає.

 

В результаті архівування файли записуються у стисненому вигляді в єдиний файл (архівний файл), з якого їх можна відновити, але втрат інформації не відбувається. Це один із найбільш поширених та ефективних способів економії дискового простору.

          За допомогою спеціальних програм відбувається архівування чи розархівування інформації

Ця  програма називаються – архіваторами.

Архіватори – це спеціальні програми , які дають змогу зменшувати розмір файла для заощадження місця на магнітному носієві.

Архіватори бувають двох типів:

 1.      Парні – коли одна і та ж програма здійснює архівування та розархівування інформації;
 2. Непарні – коли одна програма архівує, а інша розархівовує файли.

 Для запуску програми WinRAR необхідно двічі клацнути мишею на її значку або ярлику(зверніть увагу, що піктограма у вигляді стопки книжок ), або виконати наступні дії: Пуск/Программы/ WinRAR/ WinRAR..

При цьому на екрані відображається головне вікно програми, яке є аналогічним вікну папки Windows. Воно складається:

 •      Перший рядок – смуга заголовка: системне меню, заголовок: ім’я папки і самої програми, 3 кнопки : згортання, розгортання, закриття вікна.
 • Другий рядок – рядок головного меню (опорний конспект)
 •      Третій рядок – панель інструментів з кнопками, для швидкого доступу до команд головного меню
 •      Наступний рядок – стрічка списку дисків, і вказує шлях до потрібної папки, і „стрілка” , що вказує на перехід на один рівень вище
 •      Основне вікно – робоча ділянка (файлове вікно): вміст архіву, або вміст поточної папки. Для кожного файла показується: ім’я, розмір, тип і дата його зміни, а для архівного файла додається ще розмір після архівації. Щоб перейти до батьківської папки, треба двічі клацнути мишею на папці „..”
 • Рядок стану або статусу – інформація про документ, а в нас є :
  1. кнопка „ Диск” – для зміни поточного диску, кнопка „Ключ” – для введення пароля ( за замовчуванням значок ключа має жовтий колір , після введення пароля – червоний);
  2. в середній частині рядка виводиться розмір виділених файлів;
  3. у правій - інформація про кількість файлів і їх розмір.

Основне завдання програми WinRAR це створення архіву і вилучення файлів з архіву.

 

 1. Актуалізація теоретичних знань учнів з теми.

Для закріплення теоретичного матеріалу учням пропонується виконати тестові завдання та відгадати кросворд

      Завдання 1.

 

                           Тест: Що ви знаєте про архіватори?

Питання №1: Що таке архівація даних?

 1. Це їх видалення
 2. Це приміщення їх в окрему папку
 3. *Це злиття їх в один файл з одночасним стисненням
 4. Це програмування для офісу

Питання №2: Коли ми вимушені виконувати архівацію?

 1. Коли файлів дуже мало
 2. Коли файлів багато
 3. *Коли не вистачає місця на диску
 4. Коли граємо в ігри

Питання №3: Що може містити в собі архівний файл?

 1. Тільки папки
 2. Тільки файли
 3. *І файли і папки
 4. Ні файли ні папки

Питання №4: Вкажіть програму за допомогою якої можна архівувати файл

 1. Windows
 2. Counter Strike
 3. Microsoft Word
 4. *WinRar
 5. WinCar

Питання №5:  Якими способами можливо  архівувати файл?

Виберіть декілька варіантів відповіді:

 1. *З контекстного меню файлу
 2. *Натискувати в програмі WinRar "Додати"
 3. З меню "Пуск"
 4. командою "Файл" - "Зробити архів"

Питання №6 ARJ, RAR, ZIP це:

 1. *назви програм-архіваторів (пакувальників) 
 2. розширення звичних файлів
 3. латинські букви алфавіту
 4.     команди МS-DOS.

Питання №7 Що таке архівація даних?

 1. збільшення об'єму (розміру) файлу в порівнянні з початковим
 2. *зменшення об'єму (стиснення) даних і приміщення в архів
 3. тимчасове зберігання інформації у вигляді особливого файлу
 4. упаковка файлу з відправкою його адресату по електронній пошті.

Питання №8 Де бережуться упаковані файли?

 1. у тимчасовому каталозі
 2. *у спеціальному файлі, що має розширення програми архіватора
 3. місце зберігання визначає користувач
 4. на спеціальному сервері.

Питання №9 Як визначити, працюючи в WINDOWS, що це архівний файл?

 1. за кольором файлу
 2. *по значку або по розширенню
 3. на ім'я файлу
 4. візуально не визначається.

Питання №10 Як перевірити цілісність архіву?

 1. тільки за допомогою спеціальних програм;
 2. *разпакувати архів або скористатися командою архіватора;
 3. тільки за допомогою команди програми архіватора;
 4. цілісність архіву не перевіряється.

Питання №11 Що таке архів, що саморозпаковується?

 1. *архів з розширенням ехе, який після запуску розпаковується без допомоги програм-архіваторів
 2. архів з розширенням zip, rar, який після запуску розпаковується без допомоги програм-архіваторів
 3. архів з розширенням ехе, який після запуску розпаковується за наявності програм-архіваторів
 4. такі архіви не існують.

Питання №12 Які файли пакуються щільніше всього:

 1. графічні у форматі JPG
 2. музичні у форматі МРЗ
 3. *текстові у форматі ТХТ
 4. бази даних у форматі МDВ.

 

Критерії оцінки тесту: кількість набраних балів за виконання тесту пропорційне кількості правильних відповідей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

 Розгадавши цей кросворд, дізнаємося як називається  програма, що дозволяє зменшувати  розмір файлу для економії  місця на диску

 

 

Кросворд

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Процес усунення фрагментації. (Дефрагментація)
 2. Мінімальна одиниця читання і запису даних на диску.(Сектор).
 3. Стиснення інформації для збереження на менших дискових обсягах. (Архівація).
 4.  Сервісні програми операційної системи. (Утиліти).
 5. Тип антивірусних програм, які спочатку запам’ятовують відомості про стан програм і системних областей дисків, а після цього порівнюють їхній стан з початковим. (Ревізори).
 6. Поіменована область у зовнішній пам'яті ПК для збереження програм і даних. (Файл).
 7. За допомогою якого пристрою можна переносити інформацію з одного комп’ютера на інший. (Дискета).
 8. Концентричні  кола, впродовж яких записується  інформація. (Доріжки).
 9. Група логічно послідовних секторів. (Кластер).

 

2.4. Формування нових професійних вмінь і навичок.

 • Пояснити та показати послідовність підготування сировини для

приготування котлетної маси.

 • Пояснити та показати правильність складання м’ясорубки з універсальним

приводом.

 • Показати, як вимішують і вибивають котлетну масу.
 • Пояснити і показати прийоми порціонування, панірування та формування

напівфабрикатів маси.

 

 

Створення нового архіву

Для створення нового архіву необхідно виконати такі дії:

 1. Завантажити програму WinRAR
 2. Виділити папки і файли які необхідно заархівувати ( Shift, Ctrl)
 3. Клацнути мишею на кнопці „Додати” на панелі інструментів
 4. Відкривається діалогове вікно „Ім’я архіву та параметри

 У стрічці Архів задаємо місце знаходження архіву, і його ім’я , (АVERKEY)

 Розглянемо, які основні параметри можна встановити у цьому вікні: за замовчуванням відкривається вкладка Загальні:

 • формат архіву - .RAR чи .ZIP
 • метод стиснення – із списку, що розкривається вибираємо(без стиснення, найшвидший, швидкий, нормальний, хороший, найкращий)
 • розбити на томи, байтів – задається розмір архіву. Це використовується у випадку , коли архів треба переписати на будь – який носій (дискета 1,4 Мб, диск 650 Мб, диск 750 Мб, автовизначення ) – використовується для збереження великого архіву, перший том зберігається з розширенням  .rar, .r00, .r01, .r02 і т.д. Створивши багатотомний архів, ви вже не зможете змінювати його, додавати або вилучати файли
 • режим оновлення – зі списку, що розкривається
 • параметри архівування – можна вибрати:

Видалити файли після архівування– файли в папці будуть знищені і перенесені в архів;

Створити SFXархів– створює архів для розпаковки якого непотрібна програма WinRAR. В стрічці  Архів  розширення з .rar змінюється на .exe. При цьому створюється файл, який розпаковує себе сам. Піктограма, зверніть увагу  , з стрілкою;

Створити неперервний архів – застосовується інший алгоритм створення архіву. Архів створюється не за рахунок стиснення окремих файлів, а як єдиний потік інформації. Як результат - більша ступінь стиснення, але для вилучення файлів з архіву затрачається більше часу;

Додати інформацію для відновлення – у випадку пошкодження інформації.

Протестувати архів тестуються файли на елемент їх пошкодження.

Заблокувати архів – створюється архів в який надалі не можна добавляти файли.

 1. Після задання окремих параметрів натискаємо кнопку Ok.

Додавання файлів до архіву

Подібна до архівації файлів.

А які дії ми виконували при архівації?

 1.       Завантажити програму WinRAR
 2.       Виділити у вікні WinRAR об’єкти (папка Тернопіль), які необхідно додати до архіву.
 3. Клацнути мишею на кнопці „Додати” на панелі інструментів. У діалозі , що з’явився у полі Архів введіть шлях до архіву, до якого будуть додані об’єкти ( можна використовувати кнопку (Перегляд)
 4. Клацніть на кнопці ОК, після чого до списку вказаного вами архіву додадуться нові об’єкти.

При цьому на екрані буде тимчасово виведено вікно, що графічно відображає процес додавання файлів ( таблиця )

Жовтий колір - вказує нам скільки створено архіву 62 %;

Коричневий колір – вказує скільки залишилося;

Білий колір –скільки стиснутого (зекономленого) простору.

Вгорі ми бачимо, які файли добавляються в архів.

 

Добування файлів з архіву ( процес розархівації )

 1.       Завантажити програму WinRAR
 2.       Виділити папки і файли які необхідно добути
 3. Клацнути мишею на кнопці „Видобути до” – при цьому заархівовані файли потрапляють до тієї самої папки де знаходиться архів, якщо треба до іншої папки, то в діалоговому вікні „Шлях для видобування та параметри” вкажіть папку і натисніть кнопку ОК.

 

 ІІІ. Поточний інструктаж:

 •                   видача завдань для самостійної роботи учнів - інструкційні  картки ознайомлення учнів з критеріями оцінювання виконаних робіт;
 •                 самостійна робота учнів: Архівування та розархівування даних.

 Завдання№1. Завдання№2. Завдання№3.(Учням необхідно заархівувати дані файли, а потім спробувати розархівувати їх)

 •                 здійснення цільових обходів робочих місць учнів:
 • обхід робочих місць учнів з метою перевірки дотримання охорони праці;
 • обхід робочих місць учнів з метою перевірки послідовності;
 • обхід робочих місць учнів з метою перевірки дотримання інструкційно-технологічних карток;
 • обхід робочих місць учнів з метою надання консультацій.
 •                   прийом майстром виконаних робіт;
 •                   прибирання робочих місць.

 

IV. Заключний інструктаж:

 •                   аналіз діяльності учнів впродовж всього уроку:
 • розбір типових помилок, допущених при виконанні учбово-виробничих робіт, вказівка шляхів їхнього попередження;
 •                   об’єктивне обґрунтування виставлених учням оцінок;

 

V. Домашнє завдання.

В.А. Баженов, В.О. Зайчук „Інформаційні технології” ст.51, розділ 3 (3.1)

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА НА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ:

«АРХІВУВАННЯ ТА РОЗАРХІВУВАННЯ ДАНИХ».

 

Мета: Навчитися архіву вати та розархівовувати файли за допомогою популярних архіваторів WinRar, WinZip;

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

 

Хід роботи

 

     Практична робота №1

1. Запустіть архіватор Win RAR.

2. Створіть у своїй папці архів із перших шістнадцяти файлів з розширенням імені doc, що містяться в папці Тема 2\Архів, установивши при цьому такі значення параметрів архівації:

формат архіву - RAR;

метод стиснення - швидкий;

створити SFX_архів;

протестувати файли після архівації;

додати інформацію для відновлення.

3. Виконайте такі дії:

додайте до архіву коментар з вашим прізвищем та ім’ям;

збережіть у архіві час створення файлів (вкладка Час);

створіть у своїй папці папку Копія архіву, скопіюйте в неї архів і видаліть з нього останні п’ять файлів.

4. Перегляньте, використовуючи команду Показати інформацію (кнопка Інфо на Панелі інструментів), властивості створеного архіву (для багатотомного архіву - першого файлу), визначте і запишіть у зошит:

загальний розмір файлів до архівації;

загальний розмір файлів в архіві після архівації;

ступінь стиснення;

розмір даних для відновлення;

зміст коментарю;

розмір SFX_модуля.

5. Використовуючи контекстне меню Робочої області вікна Провідника, розархівуйте усі файли зі створеного вами архіву в папку DOC, яку створіть у своїй папці.

6. Використовуючи архіватор, видобудьте перші десять файлів зі створеного вами архіву в папку 1_10, яку створіть у своїй папці.

7. Покажіть результат роботи майстру.

 

Практична робота №2

Завдання 1-6 виконати у програмі WinRAR.

1. На робочому столі створити папку П.І.Б.

2. Помістити будь – які текстові документ.

3. Дані файли помістити в архів, який назвати Новий архів, і помістити його у папку П.І.Б. Перевірити правильність створення архіву.

4. В на диску D: знайти довільний архів. Розкрити архів в папку П.І.Б

5. Вилучити із архіву Новий архів довільний файл.

6. Створити архівний файл довільного документа і скопіювати його на дискету чи флешку. Порівняти об’єм вихідного і архівного файлу.

 

Практична робота №3

Вибрати три довільні файли один – текстовий (*.txt), другий – графічний (*.bmp), третій – файл-програму (*.exe) (знайти файли можна за допомогою команди Найти з головного меню Windows, розмір файлів не повинен перевищувати 500 Кб). Перед початком архівації потрібно створити свою папку П.І.Б.№ групи, в цю папку скопіювати знайдені файли. В програмі  WinRAR заархівувати кожен файл, використовуючи всі ступені стиснення. Всі створені архіви повинні міститися в папці П.І.Б.№ групи, назви архівам можна давати згідно нумерації в таблиці. Результати архівації (розміри отриманих архівів) занести до таблиці подані нижче.

 

№ з/п

WinRar

Файл 1 (текстовий)

Файл 2 (графічний)

Файл 3 (файл-програму (*.exe) )

 1.  

Без сжатия

 

 

 

 1.  

Скоростной

 

 

 

 1.  

Быстрый

 

 

 

 1.  

Обычный

 

 

 

 1.  

Хороший

 

 

 

 1.  

Максимальный

 

 

 

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Boyko Anna
Додано
14 травня 2020
Переглядів
894
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку