Розробка уроку на тему "Пряма і правильна призми. Площі бічної і повної поверхні призми"

Про матеріал
Урок геометрії в 11 класі, мета якого вивчити означення призми та її елементів; поняття прямої та похилої призми, правильної призми; сформулювати властивості призм та її елементів; поняття площ повної та бічної поверхонь призми; знаходити площі бічної та повної поверхонь призми; формувати вміння працювати в групах та в парах; викликати у вихованців позитивні емоції до предмета математики.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Пряма і правильна призми. Площі бічної і повної поверхні призми. Виконала викладач вищої категорії м.Нікополь “НЦПО” Ганжа А.Г.

Номер слайду 2

Призмою називається многогранник, у якого дві грані — рівні n-кутники, розташовані в паралельних площинах, а решта n граней — паралелограми. ПРИЗМА

Номер слайду 3

Властивості призми Основи призми є рівними многокутниками. Бічні грані призми є паралелограмами. Ребра призми – це сторони бічних граней і основ Бічні ребра призми рівні. Висота призми — відстань між площинами її основ. Діагональний переріз будь – якої призми – паралелограм.

Номер слайду 4

ВЛАСТИВОСТІ: 1. Основи паралельні та рівні. 2. Бічні ребра паралельні та рівні 3. Бічні грані – паралелограми (у прямої призми - прямокутники)

Номер слайду 5

ВИДИ ПРИЗМ А- пряма призма Б- похила призма В- похила призма Г- пряма призма Пряма призма – це призма, бічні ребра якої перпендикулярні до основи. Похила призма – це призма, бічні ребра якої не перпендикулярні до основи

Номер слайду 6

ВИДИ ПРИЗМ Властивості: Висота дорівнює бічному ребру; Бічні грані многокутники; Діагональний переріз прямої призми — прямокутник.

Номер слайду 7

ВИДИ ПРИЗМ

Номер слайду 8

ВИДИ ПРИЗМ Правильна призма – це пряма призма, в основі якої лежитть правильний багатокутник Бічні ребра перпендикулярні до основи; Усі бічні грані прямокутники; Бічне ребро є висотою призми;

Номер слайду 9

ВИДИ ПРИЗМ

Номер слайду 10

Розв’язування задач В основі прямої призми лежить квадрат. Діагональ призми 13 см, висота 5 см. Знайти довжину діагоналі бічної грані. Дано: АВСDА1В1С1D1 – пряма призма АВСD – квадрат В1D – діагональ призми; В1D = 13см АА1 – висота; АА1 = 5 см Знайти: DС1 – ? Розв’язання: З трикутника ВВ1D (90о) за теоремою Піфагора В1D2 = В1В2+ ВD2 ВD2 = В1D2 – ВВ; ВD2 = 132 – 52 = = = 169 – 25 = 144; ВD = d = 12 (см) В основі лежить квадрат. d = a √2;а = ВС = d /√2 = = 12 /√2 = 6∙ √2 . С1D2 = DС2 + СС2; С1D2 = 72 +25 = 97 С1D = √97(см)

Номер слайду 11

БІЧНА ТА ПОВНА ПОВЕРХНЯ ПРИЗМИ Sбіч. = P осн. ∙H – площа бічної поверхні Sп. = Sбіч. + 2Sосн. – площа повної поверхні

Номер слайду 12

1. Довжину третього ребра основи; 2. Площу основи; 3.Площу бічної поверхні призми; 4. Площу повної поверхні призми;

Номер слайду 13

Основа прямокутної призми прямокутний трикутник з катетом 6 см і гіпотенузою 10 см. Висота дорівнює 15 см. Знайдіть площу поверхні призми. Sпов. = Sбіч +2 Sосн; Sбіч = Росн ∙ H Росн = А1С1 + B1C1 + A1B1; Sосн = А1С1 ∙ B1C1. За теоремою Піфагора з тр. А1B1С1(кут С = 90о) (B1C1)2 = (А1B1)2 - (А1С1)2 = 102 - 62 = 100 – 36 = 64; B1C1 = 8(см). Росн = 6 + 8 + 10 = 24(см); Sбіч = 24∙15 = 360(см2) Sосн = 6∙8 = 24(см2); 2Sосн = 2∙24 = 48(см2). Sпов. = 360 +48 = 408(см2). Дано:АВ С A1B1С1 – призма А1B1 = 10 см; А1С1 = 6см; АА1 = H = 15 см Знайти: Sпов. – ?

Номер слайду 14

Розв'язати задачу В основі прямої призми лежить ромб з гострим кутом 60° і стороною 8 см. Знайти діагональ призми, якщо її бічне ребро дорівнює 4 см. Домашнє завдання

Номер слайду 15

Домашнє завдання Малюнок 1

Номер слайду 16

ПРИЗМИ У НАШОМУ ЖИТТІ

Номер слайду 17

ПРИЗМИ В АРХІТЕКТУРІ

Номер слайду 18

Рефлексія діяльності Продовжить фразу - Мені було цікаво... - Ми сьогодні розібралися... -Я сьогодні зрозумів, що... - Мені було важко... - Завтра я хочу на уроці

Номер слайду 19

Перегляд файлу

ПЛАН УРОКУ

Тема уроку. Пряма і правильна призми. Площі бічної і повної поверхні призми.

Мета уроку:   формування понять пряма, похила і правильна призми; вивчення теореми про бічну поверхню прямої призми.

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: сформувати поняття многогран­ника, вершин, ребер, граней многогранника, призми та її елементів (основ, бічних граней, бічних ребер, висоти, діагоналі), прямої та похи­лої призми, правильної призми; домогтися засвоєння властивостей призми та пря­мої призми; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають застосуван­ня цих понять;

ключові компетентності:

спілкування державною мовою — уміння розуміти, пояснювати й перетворюва­ти тексти математичних задач (усно й письмово), грамотно висловлюватися рід­ною мовою;

інформаційно-цифрова компетентність — уміння доводити істинність твер­джень;                           

уміння вчитися впродовж життя — уміння визначати мету навчальної діяльнос­ті, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досяг­нення цієї мети;

соціальна та громадянська компетентність — уміння аргументувати та захи­щати свою позицію;

Тип уроку:удосконалення  знань і вмінь.

Основні терміни і поняття: багатогранник, призма, пряма і правильна призми.

Наочність: макети багатогранників, моделі прямої, похилої та правильної призм,  картки-завдання, електрона презентація, опорний конспект, схема «Види призм», підручник Мерзляк А . Математика 11 клас, рівень стандарту.

Технічні засоби навчання: мультимедійна система, комп'ютер.

 Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

     Фронтальне опитування

1. Многогранник та його елементи (вершини,ребра, грани)

2. Опуклі многокутники. Приклади опуклих многокутників.

3. Яку найменшу кількість граней має многогранник?

4. З-поміж многогранників (зображених на дошці) вкажіть номер того, у якого:

 

А)чотири вершини;

Б)шість граней;

В)один чотиригранний кут;

Г)дев'ять ребер.

IIІ. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Призми та її елементи(основи, бічні грані, бічні ребра, висота, діагональ)

 Термін "призма" грецького походження і буквально означає "відпиляне" тіло.

 Многогранник, у якого дві грані – рівні n - кутники, а решта n граней – паралелограми, називається n-кутною призмою.

 Призма - це багатогранник, який складається з двох плоских багатокутників, які лежать у різних площинах та суміщаються паралельним  перенесенням і всіх відрізків, що сполучають відповідні точки цих багатокутників.

 Призма називається трикутною, якщо її основа трикутник; чотирикутною, якщо її основа чотирикутник і т.д. , n – кутною, якщо в основі n – кутник.

 Кожна призма має бічну і повну поверхні (розглядаємо на моделі призми).

 Бічна поверхня складається з паралелограмів (прямокутників), дві сторони яких є відповідними сторонами основ, а дві інші - сусідніми бічними ребрами призми.

 Повна поверхня, або просто поверхня призми складається з двох основ і бічної поверхні.

 У всіх елементів призми є свої назви.

Основні терміни й поняття

Висота призми — це перпендикуляр, проведений із будь-якої точки однієї основи на площину іншої основи.

     Ребра призми – це сторони бічних граней і основ. Бічними ребрами називаються ребра, які не належать основами.

Вершини призми – це кінці ребер.

Діагональ призми — відрізок, який сполучає дві вершини, що не на­лежать одній грані.

Діагональний переріз призми — переріз призми площиною, яка прохо­дить через бічне ребро й діагональ основи. Діагональний переріз будь – якої призми – паралелограм.

Властивості:

1. Основи призми паралельні і рівні;

2. Бічні ребра паралельні і рівні;

3. Бічні грані - паралелограми

2. Види призм. Пряма. Похилі.

 За видом призми можна поділити на слідуючи групи:  прямі і похилі

Пряма призма – призма у якої бічні ребра перпендикулярні основам.

  Призма, яка не є прямою, називається похилою.

 Бічні грані похилої призми – паралелограми.

 Демонструються моделі прямих і похилих призм.

Подготовка школьников к ЕГЭ (Справочник по математике - Стереометрия -  Призма. Виды призм. Примеры призм. Теорема Эйлера. Параллелепипед)              Многогранники. Призма | Тест з геометрії – «На Урок»                     призма_пох

Пряма чотирикутна призма      Пряма трикутна  призма          Похила призма

 Бічні ребра прямої призми є її висотами. Бічні грані прямої приз­ми — прямокутники. Бічні грані похилої призми — паралелограми.                           

Діагональний переріз прямої призми — прямокутник.

Что такое призма: определение, элементы, виды, варианты сечения

 Властивості:

1. Висота дорівнює бічному ребру;

2. Бічні грані многокутники – Якщо пряма АА1 перпендикулярна площині основі, то вона перпендикулярна будь – якій прямій, яка лежить в цій основі. АА1АВ; АА1AD, тоді звичайно це будуть прямокутники.

 Цю властивість ми будемо застосовувати при розв’язуванні задач.

3. Правильна призма

Прямі призми в свою чергу поділяють на правильні і неправильні.

Правильна призма – в основі лежить правильний многокутник.

Всі бічні грані – рівні прямокутники.

Демонструються моделі правильних призм.

Прямая призма

 Тобто, якщо вона правильна, то вона по – перше, пряма, по друге, в основі лежить правильний многокутник: квадрат або рівносторонній трикутник. Всі бічні грані правильні многокутники.

Конспект уроку на тему "Пряма і правильна призми. Площі бічної і повної  поверхні призми"

 

Площа бічної поверхні

Бічна поверхня – складається з бічних граней, тобто, щоб знайти площу бічної по верхні  треба знайти площу кожного з цих прямокутників, а потім додати ці плошці. Але на практиці рахувати площу кожного з прямокутників не потрібно. Чому?

Подготовка школьников к ЕГЭ (Справочник по математике - Стереометрия -  Призма. Виды призм. Примеры призм. Теорема Эйлера. Параллелепипед)

Якщо обраховувати полощу прямокутника  АА1DD1, то необхідно сторону AD помножити на висоту  АА1. Площа прямокутника DD1СС1 дорівнює DС ∙D1С1; площа ВВ1СС1 дорівнює ВС∙ СС1; площа АА1ВВ1 дорівнює АВ ∙ АА1. Де АА1= ВВ1 = СС1 = DD1 – висота H. Можна записати Sб = AD ∙ H + AB ∙H + BC ∙ H + CD ∙ H = H(AD + AB + BC + CD).

 Ми бачимо, що AD + AB + BC + CD – це периметр основи нашого многокутника. Отже не потрібно для знаходження площі бічної поверхні рахувати площу кожної грані окремо. Можна використати формулу 

Sб = Росн ∙ H. Повна поверхня складається з бічної поверхні та двох площ основи, які теж рівні. Sп = Sб + 2Sосн.

Запам’ятайте !

Sб = Росн ∙ H        Sп = Sб + 2Sосн

H – висота призми

Росн – периметр основи

Sб – площа бічної основи

Площею бічної поверхні (бічною поверхнею) призми називаєть­ся сума площ бічних граней. Повна поверхня призми дорівнює сумі бічної поверхні і площ основ: Sпр = Sбіч + 2Sосн

 

Розв’язування задач.

Задача 1

 В основі прямої призми лежить квадрат. Діагональ призми 13 см, висота 5 см. Знайти довжину діагоналі бічної грані. 

Дано:                                                                            

АВСDА1В1С1D1 – пряма призма

АВСD – квадрат

В1Dдіагональ призми; В1D = 13см

 АА1 – висота; АА1 = 5 см

Знайти:1 – ?

Розв’язання: З ВВ1D (90о) за теоремою

Піфагора В1D2 = ВВ+ ВD2

ВD2 = В1D2 – ВВ ВD2 = 132 – 52 = 169 – 25 = 144; ВD = = 12 (см). Тепер знайдемо сторону основи. В основі лежить квадрат.

Квадрат — Википедия

 Треба запам’ятати, що діагональ квадрата d = a - корисний факт. Хто не знає, тоді знаходить за теоремою Піфагора: d2 = а2 + а2; d2 =2а2; d = ; d = a.

З цієї формули знайдемо сторону квадрата: а = ВС =. В нашому випадку

d = ВD = 12 см.  а = ВС = . Звільнюємося від ірраціональності в знаменнику 

ВС = = = = 6(см).

 З СС1D (90о) за теоремою Піфагора: С1D2 = DС2 + СС; С1D2 = (6)2 + 52 =

= 36∙2 + 25 = 72 + 25 = 97. С1D = (см).

Задача 2

За даними малюнка знайти: 1. Довжину третього ребра основи;

математичний диктант.pngматематичний диктант.png2. Площу основи;

3.Площу бічної поверхні призми;

4. Площу повної поверхні призми;

Розв’язання:

В.1. В основі призми лежить прямокутний трикутник. Площа прямокутного трикутник обчислюється за формулою:

1. Sосн = а ∙b =∙5∙12= 30 (cм). 

2. Sбіч = Росн ∙ H; Росн = а + b +с; с –?

 За теоремою Піфагора з знаходимо гіпотенузу с. с2 = а2  + b 2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169; с = 13 (cм). 

Росн = 5 + 12 +13 = 30 см.   Sбіч = 30 ∙ 10 = 300 (см2).

3. Sпов. = Sбіч  +2 Sосн = 300 + 2∙30 = 360(см2).

В.2. В основі призми лежить прямокутний трикутник. Площа прямокутного трикутник обчислюється за формулою:

1. Sосн = а ∙b; b – ? За теоремою Піфагора з знаходимо катет b.

b 2 = с2  -  а 2 = 100 – 36 = 64; b  = 8 (cм).  Sосн = ∙6∙8 = 24 (cм). 

2. Sбіч = Росн ∙ H; Росн = а + b +с = 6 + 8 + 10 =24(cм). Sбіч = 24 ∙ 10 = 240(см2).

3. Sпов. = 240 +2 ∙24 =240 +48 = 288 (см2).

 

Задача 3

Основа прямокутної призми прямокутний трикутник з катетом 6 см і гіпотенузою 10 см. Висота дорівнює 15 см. Знайдіть площу  поверхні призми.

 

 

 

Дано:

АВ СA1B1С1 – призма

А1B1 = 10 см; А1С1 = 6см; АА1 = H = 15 см

Знайти: Sпов. – ?

Розв’язування: Sпов. = Sбіч  +2 Sосн

Sбіч = Росн ∙ H; Росн = А1С1 + B1C1 + A1B1

Sосн = А1С1 ∙ B1C1

 За теоремою Піфагора з А1B1С1(С = 90о)

(B1C1)2 = (А1B1)2  - (А1С1)2 = 102 - 62 = 100 – 36 = 64; B1C1 = = 8(см)

Росн = 6 + 8 + 10 = 24(см); Sбіч = 24∙15 = 360(см2)

Sосн = 6∙8 = 24(см2); 2Sосн = 2∙24 = 48(см2).

Sпов. =  360  +48 = 408(см2).

IV. Підведення підсумку уроку

Запитання до класу

1) Дайте означення прямої (похилої) призми.

2). Дайте означення правильної призми.

3) Перелічіть властивості прямої призми.

4) Перелічіть властивості правильної призми.

5) Що таке бічна поверхня призми (повна поверхня призми)?

6) Чому дорівнює бічна поверхня прямої призми?

17) Дано пряму шестикутну призму . Укажіть, які із наведе­них тверджень правильні, а які — неправильні:

а) всі бічні грані призми — рівні прямокутники;

б) всі бічні грані — прямокутники;

в) висота призми дорівнює бічному ребру;

г) всі діагональні перерізи рівні.

 

 

Правильні многокутники

(а – сторона, r –радіус вписаного кола, R – радіус описаного кола)

Многокутник

Співвідношення між

Площа

а і R

r i R

Трикутник

a = R

R = 2r

S =

Квадрат

a = R

R = r

S = a2

Шестикутник

a = R

r = R

S =

n - кутник

a = 2Rsin

r = Rcos

S =R2nsin

На цьому і на наступних уроках можна використовувати довідкову схему «Правильні многокутники».


7
Рефлексія настрою таРефлексія настрою та
емоційного стануемоційного стану
 V. Рефлексія

Продовжить фразу:

- Мені було цікаво...

- Ми сьогодні розібралися...

-Я сьогодні зрозумів, що...

- Мені було важко...

- Завтра я хочу на уроці     

VІ. Домашнє завдання: вивчити зміст понять ,розглянутих на уроці:

 Підручник Мерзляк А . Математика 11 клас, рівень стандарту.

           §16, с.99 – 101, вправ 16.7,16.8, 16,10.

 Розв’язки д/з

16.7.°  Сторона основи правильної трикутної призми дорівнює 5 см, а  діагональ бічної грані — 13 см. Знайдіть висоту призми.

Дано:

АВСA1B1С1 – призма;

АВС – р/с трикутник;

СB1 – діагональ; СB1 = 13 см;

СB – сторона основи; СB = 5 см

Знайти: ВB1 – ?

Розв’язок: З СВB1 за теоремою

Піфагора ВB1 = (СB1)2 – СВ2 = 132 – 52 = 169 – 25 = 144; СB1 = 11 (см)

16.8.° Знайдіть площу бічної поверхні прямої призми, висота якої дорівнює 6 см, а основою є паралелограм зі сторонами 2 см і 3 см.

 

Дано:

АВСDA1B1С1D1 – призма; АA1 =  6 см

АD = 2 см; АВ = 3 см

Знайти: Sбіч – ?

Розв’язок: Росн ∙ H; Росн = 2(АВ + АD);

Росн = 2(3 + 2) = 10(см); Sбіч = 10∙6 = 60(см2)

16.10.° Знайдіть площу повної поверхні правильної чотирикутної

призми, сторона основи якої дорівнює a, а висота дорівнює H.

Дано:

Подготовка школьников к ЕГЭ (Справочник по математике - Стереометрия -  Призма. Виды призм. Примеры призм. Теорема Эйлера. Параллелепипед)АВСDA1B1С1D1 – призма; АВ = а;

А A1 = H

Знайти: Sпов.  – ?

Розв’язок: . Sпов. = Sбіч  +2Sосн

Sбіч  =  Росн ∙ H; Росн  = 4а; Sбіч  =  4а∙ H

Sосн = а2; 2Sосн =2а2

Sпов. = 4а∙ H +2а2

 

zip
Пов’язані теми
Геометрія, Розробки уроків
Додано
15 квітня 2022
Переглядів
8353
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку