Розробка уроку "Походження людини"

Про матеріал

Тема уроку "Походження людини". Мета уроку: ознайомити учнів із різноманіттям родини Hominidae; розглянути особливості її формування та основні етапи еволюції. Привернути увагу школярів на те, чим відрізняється емоційна тварина від розумної людини, що , насправді, ми не можемо походити від мавпи, а є тільки розвиток як паралельний.

Перегляд файлу

Тема уроку: Походження людини.

Мета уроку: ознайомити учнів із різноманіттям родини Hominidae; розглянути особливості її формування та основні етапи еволюції.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Методи: словесні, наочні.

Обладнання та матеріали: муляжі, малюнки вимерлих представників родини Hominidae.

Поняття та терміни: антропогенез, гомініди, еволюція, австралопітеки, парантропи, прямоходіння, головний мозок, соціальна поведінка.

Концепція уроку: показати учням різноманіття приматів з родини Гомінід; розглянути найдавніші роди цієї родини і  з’ясувати їхні головні особливості; проаналізувати зв'язок між зміною умов середовища та поширенням представників Гомінід.

Література:

 1. Стахурська В.П., Слабіцька Н.П. Біологія людини. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001р.
 2. Біда О.А., Дерій С.І. та ін. Біологія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 656 с.
 3. Базанова Т.І. та ін. Біологія: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Світ дитинства. – 296с.
 4. Шабатура М.Н. та інші. Біологія людини. – К.:Генеза, 2004. -192с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку.

 1. Організаційний етап уроку.
 2. Активізація і мотивація навчальної діяльності учнів.

«Вік Землі – 4,5 млрд років. Життя на ній існує понад 3,8 млрд років. Людина розумна з’явилась на Землі 35-40 тис. років тому. Місце походження людини вважають Африку. Жан Моно про виникнення життя на Землі висловився так: якщо уявити, що історії Землі – від зародження до наших днів – 24 год, то наша планета утворилася опівночі, о 12 год почали рухатися коацервати в океані планети; через 3 год вони перетворились на червів, ракоподібних, водоростей. Потім з’явились риби, земноводні, плазуни. Потім великі рептилії зникли і почалося панування ссавців. Пізніше з’явилася людина».

Як можна прокоментувати висловлювання Жана Моно? Чи може людина панувати над природою? Ми належимо природі, перебуваємо всередині неї, існуємо порівняно з нею дуже короткий час.

 1. До якого ряду відносять людину?
 2. Які родини входять до ряду Примати?
 3. Хто з приматів вважається найближчим родичем сучасної людини?

Повідомлення учнів: «Людиноподібні мавпи».

 1. Вивчення нового матеріалу.
 1. Наука про походження людини.
 2. Еволюційна історія сучасної людини.
 3. Роль соціальних чинників в антропогенезі.

Протягом кількох останніх десятиліть було знайдено досить багато викопних родичів людини і процес її еволюції став більш зрозумілим. На сьогодні до родини Hominidae відносять сім родів і не менше 23 видів приматів. Але, крім людини,усі вони вимерли.

За класифікацією тваринного світу Карла Ліннея (18 ст.) людина включена до ряду Примати вид Людина розумна (Homo sapiens).

На початку 19 ст. французький учений Ж.-Б. Ламарк висловлював думку про те, що мавпа є предком людини. У 1971 р. вийшла друком книга англійського вченого Ч. Дарвіна «походження люд лин і статевий відбір».

Знахідки скелетів у Африці, Азії і Європі  об’єднані за такими ознаками: об’єм головного мозку (1000 см3), відсутність членороздільного мовлення, наявність кам’яних знарядь праці. Тільки прогресивні синантропи (об’єм мозку до 1100 см3 ) користувались вогнем і жили тому 400 тис. – 1 млн. років.

Спільні предки людини і сучасних людиноподібних мавп.

Мавпи – пропліопітеки

(5 млн. р. тому)

 1. Орангутанги
 2. Гібони
 3. Дріопітеки (деревні мавпи)

Австралопітеки

Людина вміла (Африка, Танзанія; 0,5 млн. р. тому)

Людина прямоходяча (Африка, потім Європа і Південно-Східна Азія; 1,4 до0,4 млн. р. тому) : пітекантропи і синантропи.

Неандертальці (100 тис. р. тому)

Неоантропи (Людина розумна; 130-170 тис. р. тому), кроманьйонці (м. Кро-Маньйон, Франція).

Палеоантропологія – галузь біології, що вивчає еволюційних предків людини.

Антропогенез – процес виникнення та історико-еволюційного формування фізичного типу людини.

Еволюція – безперервний незворотний процес історичного розвитку живих організмів, в результаті якого вони змінюються, удосконалюються.

Вид – основна категорія біологічної класифікації, що являє велику групу особин, здатних до самовідтворення і підтримання своєї чисельності.

Вид відрізняється сукупністю ознак, тобто критеріями виду (лише їм притаманних характеристик) :

 1. Морфологічний – подібність зовнішньої і внутрішньої будови особин одного виду. Відмінність людини від людиноподібних мавп: об’єм головного мозку; прямоходіння; особливості таза, кисті кінцівок, S- подібної форми хребта; ВНД.
 2. Етологічний – здатність людини до праці, спілкування завдяки мові, підпорядкованість суспільним законам (соціум).
 3. Географічний – виникнення виду Людина розумна (можливо була Африка, звідти даний вид поширився в усі напрями).
 4. Екологічний – місце існування – соціальне середовище.
 5. Біохімічний – єдина структура ДНК.
 6. Генетичний – 46 хромосом, можливість особин вільно схрещуватись між собою і давати плодюче потомство.

Систематичне положення виду Людина розумна

Надцарство Еукаріоти

Царство Тварини

Підцарство Багатоклітинні

Тип  Хордові

Підтип Хребетні

Група Щелепнороті

Клас Ссавці

Підклас Плацентарні

Ряд Примати

Підряд Вищі примати, або Людиноподібні

Секція Вузьконосих

Надродина Вищих вузьконосих

Родина Гомінід

Рід Людина

Вид Людина розумна

2.В історичному розвитку виду Людина розумна вирізняють три етапи:

I етап – найдавніші люди, архантропи.

Знахідки скелетів у Африці, Азії і Європі за такими ознаками: об’єм головного мозку (1000 см3 ), відсутність членороздільної мови, наявність кам’яних знарядь (скребки, наконечники, сокири). Тільки прогресивні синантропи (об’єм головного мозку до1100 см3) користувались вогнем. Жили 400 тис.-1 млн. р. тому.

II етап – давні люди (палеоантропи) на території Європи, Азії та Африки.

Об’єм головного мозку 1300 -1600 см3, зріст 150-160 см. Найбільш відомі неандертальці (за назвою Неандерталь поблизу Дюссельдорфа в Німеччині). Використовували вогонь, обробляли кам’яне знаряддя, кістки. Кісткові голки свідчать про одяг із шкір тварин. Також відбувалось ритуальне поховання померлих. Жили 250 тис. р. тому.

 III етапперші сучасні люди (неоантропи).

Відносились до виду Людина розумна. Об’єм головного мозку 1500-1800 см3 , зріст 170-180 см. Найвідоміші кроманьйонці, їх знахідки зроблені у Франції м. Кро-Маньйон. Мешкали в різних місцях земної кулі 40 тис. р. тому.

3.З багатьох наукових та культурних досягнень, характерних для наших предків, виділяють три етапи соціальної еволюції

I. Створення мистецтва як відображення світу є переконливим доказом життя цієї істоти.

II. Неолітичний етап. Одомашнення тварин та окультурювання рослин.

III. Науково-технічна революція починаючи з епохи Відродження і до сих пір.

Процес формування людини, її еволюцію називають антропогенезом , а наука – антропологія.

 1. Узагальнення, систематизація і контроль навчальних досягнень учнів.
 1. Які характерні ознаки властиві для роду Людина?
 2. Скласти схему історичного розвитку людини.
 3. Який об’єм мозку мали архантропи, палеоантропи, неоантропи?
 4. З чим могло бути пов’язано збільшення об’єму мозку?

 

 1. Висновок : Homo sapiens як біологічний вид займає певне положення в системі органічного світу. Рушійними силами антропогенезу є фактори соціальні (суспільна праця, абстрактне мислення, мова) та біологічні (мінливість і природний добір) .
 2. Домашнє завдання.

Вивчити  2, вміти відповідати на запитання в кінці параграфа 2, підготувати реферати з  тем «Раси сучасного людства», «Біографія і роботи Ч. Дарвіна».

 

 

 

 

 

 

 

 1. біологія людини/ фізіологія/ біохімія

 

 1. фізіологія/ біохімія/ антропологія

 

 1. анатомія/ біологія людини/ антропологія

 

 1. гігієна/ біохімія/ гістологія

 

 1. психологія/ біологія людини/ біофізика

 

 1. біохімія/ фізіологія /гістологія

 

 1. біофізика/ біологія людини/ гістологія

 

 1. гістологія/ біофізика/ цитологія

 

 1. цитологія/ методи дослідженнябудови організму/екологія

 

 1.      ендокринологія/ методи дослідження функцій організму/здоров’я

 

 

 1.      генетика людини/ методи дослідження функцій організму/здоров’я

 

 1.      геронтологія/хвороба/фізіологія

 

 

 1.      хвороба/екологія/ВООЗ

 

 1.      здоров’я/фізіологія/анатомія
 2.      валеологія/ВООЗ/антропологія

 

 1.      антропологія/ методи дослідженнябудови організму/екологія

 

 1.      екологія/цитологія/ гігієна

 

 1.      фізіологія/ біофізика/ гігієна

 

 1.      гігієна/ ВООЗ/ фізіологія

 

 1.      ВООЗ/ біофізика/ фізіологія

 

 1.      методи дослідженнябудови організму/ ВООЗ

 

 1.      методи дослідження функцій організму/генетика/антропологія

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

 

docx
Додано
10 листопада 2018
Переглядів
178
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку