10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Розробка уроку та презентація з трудового навчання

Про матеріал
Кожний урок являється визначеним ланцюжком єдиної системи уроків і чітко окресленою основою, системоутворюючою ідеєю, навколо якої групується навчальний матеріал. Навчання учнів проектуванню має відбуватися поступово, обов’язково повинен реалізовуватися основний принцип проектного навчання – особистісноорієнтований підхід, який заснований на засадах вільного виховання . Дана розробка уроку являє собою розробку комбінованого типу уроку, з чітко сформульованою темою та метою. На уроці переплітаються між собою навчальний матеріал з історії, української літератури та образотворчого мистецтва. Матеріали уроку чітко відповідають вимогам до сучасного уроку трудового навчання в умовах проектно-технологічної діяльності. Під час уроку була використана комп’ютерна презентація «Орнаменти та види орнаментів. Символи в українській народній вишивці. » , повідомлення учнів про особливості вишивки нашого регіону, робота в групах , гра «Дешифрувальник». Дана розробка уроку сприяє формуванню технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства. Даний матеріал рекомендований вчителям трудового навчання для проведення уроку з варіативного модуля « Технологія виготовлення вишитих виробів » 6 класі.
Перегляд файлу

Додаток 1

 

ЗОЛОТА ХВИЛИНКА

 


У великій книзі на столі

 

Прочитала по складах Марина:

 

«Найдорожча всюди на землі

 

золота хвилина». Ось Марина в

 

матері пита: Що таке хвилина

 

золота? Мама доню ніжно

 

цілувала, Усміхнулась і отак

 

сказала: — Із хвилинок золотих,

 

дитя, Все людське складається життя.


А тому їх марнувать не треба: За

 

хвилину хтось злетить у небо,

 

Хтось ялинку чи клинок посадить,

 

Хтось корисне другові порадить. І

 

від цього на душі приємно, Бо

 

живеш на світі недаремно. То ж і

 

ти, як виростеш, в житті Не марнуй

 

хвилини золоті.

 

 

 

 

 

Марія Чепурна

 

 

 

Як ви розумієте зміст цих рядків?


 

Перегляд файлу

Обгрунтування доцільності використання комп'ютера на уроках трудового навчання

     До найбільшефективних форм викладу навчального матеріалу слід віднести мультимедійні презентації, створені за допомогою Microsoft Power Point. На мою думку комп'ютерні презентації є одним з видів мультимедійних проектів. Їх  часто застосовуються в рекламі, при виступах на конференціях і нарадах, вони можуть також використовуватися на уроках в процесі пояснення матеріалу вчителем або доповідей учнів.

   Сприйняття інформації – важливий етап засвоєння матеріалу, від нього залежить правильне формування понять, усвідомлення її суті.  На зміну традиційним технологіям навчання приходять нові, розвивальні педагогічні технології. Поява інноваційних інформаційних технологій в педагогіці не є випадковістю. Педагогіка вже давно шукає шляхи досягнення якщо не абсолютного, то високого і стабільного результату в роботі з класом у школі. Найбільш прогресивними можливостями мультимедійних технологій  є використання їх в учбовому процесі в якості інтерактивного, багатоканального інструменту пізнання. Коли на уроці використовуєш  новітні інформаційні технології, то  діти стають   уважнішими, краще сприймають новий матеріал якщо їм запропонувати щось нове, незвичне. Форми і методи використання мультимедіа на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку і мети, якої планує досягти вчитель.

Використання мультимедійних засобів при навчанні передбачає декілька основних напрямків реалізації педагогічної діяльності, зокрема це  ті освітні продукти, які розробляються вчителями для подання змісту навчального матеріалу. На мою думку , мультимедійну презентацію можна використати при вивченні нового матеріалу.  Комп’ютерний слайд-фільм, який можна створити в програмі Microsoft PowerPoint, в порівнянні з іншими засобами навчання має наступні переваги:

 містить матеріал в компактній формі, що дозволяє учню швидко сприймати і засвоювати отриману інформацію;

 є відкритою системою, що дає можливість розширювати, доповнювати і обновляти інформацію, яка в ній міститься, як текстову, так і графічну;

 зручний у використанні і зберіганні і не займає багато місця в приміщенні класу;

    Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу здійснити справжній технологічний прорив в організації  і практичній реалізації навчального процесу. Вже існують десятки тисяч компакт-дисків з мультимедійними навчальними програмами із різних предметів. За належного програмного й технічного забезпечення використання мультимедійних програм на уроках трудового навчання приведе до поліпшення знань учнів, розширить їх світогляд, надасть можливість спостерігати явища та процеси, які на звичайному уроці продемонструвати неможливо.

     Робота над створенням слайд - фільмів - це захоплюючий творчий процес, який збагачує вчителя. Звичайно, підготовка уроків з використанням сучасних інформаційних технологій вимагає багато часу для пошуку, систематизації і оформлення інформації до уроку. Але вкладена праця накопичуючиється у вигляді цілих циклів уроків. Цей процес як магніт тягне до вчителя таких самих творчих учнів.  Працюючи з різними інформаційними джерелами, я підготувала презентацію до уроку трудового навчання в 6 класі на  тему: «Орнаменти та види орнаментів. Символи в українській народній вишивці. ». Показавши дану презентацію на уроці, діти з великим інтересом розглядали різні види орнаментів, різновидності символів в українській народній вишивці  та розширили свій кругозір про особливості регіональної вишивки свого регіону . Нова програма з трудового навчання настільки різнобічна, вона дає можливості кожному вчителю вибрати той вид діяльності, який би був цікавий для дітей та їхнього розвитку,   але бракує підручників за цими програмами  і тому вчитель змушений підбирати самостійно матеріал з різних джерел та подати його в цікавій формі . Тому, я вважаю , що використання  комп'ютерних презентацій створених  за допомогою Microsoft Power Point є найдоцільнішим для сприйняття  та  засвоєння  отриманої інформації.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала вч . трудового навчання Червоноплугатарcької ЗОШ І-ІІ т. Демченко В. Г.

Номер слайду 2

Мета уроку поглибити знання учнів про українську народну вишивку як вид декоративно-прикладного мистецтва;ознайомити учнів із символами української народної вишивки, пояснити їх значення;сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів, виховувати повагу до української стародавньої культури, культурно-історичних традицій;навчити складати орнаменти української вишивки на онові набутих знань;пробуджувати почуття краси, прекрасного, зміцнювати бажання відроджувати традиції народу, заохочувати до вишивання виробів;виховувати культуру праці, прищеплювати любов до народного мистецтва.

Номер слайду 3

Орнаменти та види орнаментів. Рапорт. Композиція у вишивці

Номер слайду 4

Орнамент — це декоративна композиція, яка складається з елементів, що ритмічно повторюються, чергуються. Частину художніх елементів, які ритмічно повторюються по всій довжині і ширині, називають рапортом.

Номер слайду 5

Геометричний орнамент — складається з поєднаних у кольорі геометричних елементів, які чітко чергуються.

Номер слайду 6

Рослинний — складається з рослинних елементів, декоративно стилізованих квітів, листя, гілок тощо.

Номер слайду 7

Зооморфний — характеризується орнаментальними композиціями, як реалістичними, так і стилізованими зображеннями птахів, тварин, риби.

Номер слайду 8

Антропоморфний — стилізоване зображення силуетів людей.

Номер слайду 9

Предметний — складається із зображення предметів побуту, знарядь праці, відпочинку, атрибутики театрального мистецтва, тощо.

Номер слайду 10

Каліграфічний — утворюється з окремих літер або елементів тексту.

Номер слайду 11

Пейзажний — реалістичне або стилізоване зображення мотивів природи, архітектурних пам’яток тощо.

Номер слайду 12

Геральдичний — це композиція із зображенням гербів, орденів, медалей, емблем, значків

Номер слайду 13

Типи орнаментів Стрічковий — у вигляді прямої чи криволінійної орнаментальної смужки, що прикрашає середину виробу чи обрамлює його. Сітчастий — уся поверхня заповнена узором. Центричний (розетковий) — окремі елементи орнаменту вписані у квадрат, коло, ромб або інший багатокутник, розташований у центрі.

Номер слайду 14

Типи орнаментів. Стрічковий Сітчастий Центричний

Номер слайду 15

Композиція — це творче поєднання елементів узору, об’єднаних змістом, кольором, формою. Основними правилами композиційної побудови для вишивання є: відповідність основній темі; знаходження композиційного центра; пропорційність і симетричність розташування елементів узору; рівновага й закон ритму.

Номер слайду 16

Приклади композицій

Номер слайду 17

БЕРЕГИНЯМатеринська сила жінкиppt_x

Номер слайду 18

ДУБ Символи краси та сили, але сили незвичайної, краси невмирущої

Номер слайду 19

КАЛИНАЖіноча краса, здоров’я, вірність, життєва стійкість та сила. Символ невмирущого роду

Номер слайду 20

ВИНОГРАДРодючість, заможність. Символ створення сім’ї

Номер слайду 21

МАКРозквіт жіночої краси. Пам’ять народу. Збереження та продовження роду

Номер слайду 22

ЛІЛЕЯСимвол дівочих чарів, чистоти. Народження, розвиток, безперервність життя

Номер слайду 23

ТРОЯНДА (РУЖА)Кохання, милосердя, сонце

Номер слайду 24

ХМІЛЬРозвиток. Молоде буяння. Любов

Номер слайду 25

Мотиви — символи в українській народній вишивці

Номер слайду 26

Підготувала вчитель трудового навчання Червоноплугатарської ЗОШ І-ІІІ ст. Демченко Віталіна Григорівна

Перегляд файлу

Анотація роботи учасника конкурсу

         Кожний урок являється визначеним ланцюжком єдиної системи  уроків і чітко окресленою основою, системоутворюючою ідеєю, навколо якої групується навчальний  матеріал.

       Навчання учнів проектуванню має відбуватися поступово, обов’язково повинен реалізовуватися основний принцип  проектного навчання – особистісноорієнтований підхід, який заснований на засадах вільного виховання .

         Дана  розробка уроку являє собою розробку комбінованого типу  уроку, з чітко сформульованою темою та метою. На уроці переплітаються між собою навчальний матеріал з історії, української літератури та образотворчого мистецтва.  Матеріали уроку  чітко відповідають вимогам до сучасного уроку трудового навчання  в умовах проектно-технологічної діяльності.

 Під час уроку була використана  комп’ютерна презентація  «Орнаменти та види орнаментів. Символи в українській народній вишивці. » , повідомлення учнів про особливості  вишивки нашого регіону, робота в  групах , гра «Дешифрувальник». Дана розробка уроку сприяє формуванню технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.

       Урок розроблено відповідно до навчальної програми «Трудове навчання 5-9 класи. Нова редакція (Рекомендовано МОН України, лист від 27.08.10 .№1/11-8205) – 5-6 класи, варіативний модуль.)

            Даний матеріал рекомендований  вчителям трудового навчання  для проведення уроку  з варіативного модуля  « Технологія виготовлення вишитих виробів »  6 класі.

 

Перегляд файлу

Композиційна побудова узорів

При розробці вишивки виникає багато задумів. В уяві рояться різноманітні образи, і поєднати їх необхідно естетично і з певною закономірністю. У цьому випадку потрібно скористатися правилами композиції, що допоможуть правильно скласти декоративнее зображення, з’єднати елементи узорів та посилити зорове враження.

Композиція (складання, зв’язування) — це побудова художнього витвору, обумовлена його змістом, характером та призначенням. Композиція — найважливіший організаційний елемент художньої форми, який надає твору єдності та цілісності, підпорядковує його компоненти один одному і цілому. Усе, що стосується побудови декоративного виробу як закінченого цілого, належить до поняття «композиція». Композиційна побудова вишивки дещо відрізняється від композиції в живописі малюнка. Її завданням є загальне рішення площинного зображення, яке є прикрасою і має певне застосування. У зв’язку з цим пропор-ційність та розміщення частин орнаменту, характер візерунка, кольорове рішення залежить від виду моделі та її призначення. Композиція являє собою єднання, злиття декору, малюнка і кольору. Вибравши мотив вишивки, необхідно визначити, де розмістити композиційний центр. Ним може бути велика яскрава квітка. Решта елементів, що мають менші розміри і світлішу розцвітку, допоможуть сприйняттю головного об’єкта. Важливим є вибір композиційних схем побудови, подібних до геометричних фігур: трикутника, піраміди, квадрата, круга, еліпса (овалу), кута, прямокутника, ромба. Збільшені розміри центральних елементів, особливо шовкової фактури, і контрольний колорит забарвлення стрічок на передньому плані створюють враження випуклості. Вибір форми — важливий етап композиційної побудови. Формат вишитих картин може бути різноманітним. Вибір вертикального (портретного) формату є правильним, якщо деталі малюнка розміщуються по вертикалі. При розтягнутих погоризонталі елементах підходить горизонтальний (альбомний, пейзажний) формат. У декоративних композиціях часто застосовуються круглі, овальні і квадратні форми. Не менш важливим є розмір майбутньої роботи по відношенню до складових елементів. Зображених предметів не повинно бути надто багато або замало в обмеженому просторі. Використання методу стилізації дозволить спростити предмети, що вишиваються, не обтяжуючи композицію дрібними частинами. У данному випадку важливо не втратити властивих елементу краси і витонченості, зберегти його характерні особливості. Вибираючи фон вишивки і розміщених поряд елементів, необхідно враховувати контраст. Темні деталі зорово сильніше сприймаються на світлому фоні і, навпаки, світлі — на темному.  Акцентуючи увагу на головному фрагменті і послаблюючи зображення другорядних частин, можна домогтися цілісної композиції, яка обумовлює єднання всіх деталей, що доповнюють одна одну. Послідовне повторення зображуваних елементів, яке називається ритмом, часто застосовується у вишивках у вигляді чергування квітів, листків, рослинних і геометричних візерунків і т. п. Побудова багатьох орнаментів ґрунтується на ритмічному чергуванні деталей. Ритмічність може надати зображенню динамічності, оскільки, якщо по черзі переводити погляд від елемента до елемента, з’являється відчуття руху. Наявність діагональних напрямків у розміщенні листя, квітів, гілок створює враження нахиляння й руху вишитих рослин ніби від вітру, що забезпечує динамічність зображення. При композиційному складанні вишивок часто використовується симетрія.

 

Розпочинаємо з райдуги

Як уперше виникає бажання вишивати? Найчастіше в той момент, коли бачиш незвичайний малюнок або готову вишивку, яка захопила, вразила тебе колоритом і витонченістю ліній. Після цього руки самі тягнуться до ниток — фарб вишивальниці. Говорять, що немає поганих барв — є погане їх сполучення. Це правило добре знайоме вишивальницям. Нерідко вишивки складного за кольором узору, виконані досвідченою майстринею і початківцем, настільки відрізняються одна від одної, що тільки при уважному розгляданні переконуєшся, що для вишивки використаний один і той же малюнок. Досвідчена майстриня правильно підібрала фон, уміло розподілила яскраві кольорові плями, ввела другорядну кольорову гаму, яка підтримує основний колір, і узор «заграв», раду-ючи око гармонією кольорових сполучень. І той же узор, вишитий недосвідченою рукою, ураз «згас» і розплився по фону, гублячи контури, і перетворився в «кашу» із кольорових ниток. Гармонійне поєднання кольорів та їх відтінків відіграє дуже важливу роль у всіх видах народної творчості. Щоб усі кольори були пов’язані між собою та з фоном виробу, необхідно знати основні закони кольорознавства. Познайомимося з деякими з них. Різноманітні кольори, які ми бачимо навколо себе, можна поділити на дві групи: хроматичні (у перекладі з грецької «хроматичний» — кольоровий, забарвлений) та ахроматичні, або безбарвні. До першої групи належать усі барви сонячного кольорового спектра: червоний, оранжевий, жовтий, синій, зелений і фіолетовий. Основними кольорами спектра є червоний, жовтий і синій. Додатковими — оранжевий, зелений і фіолетовий, які виникли від змішування двох основних кольорів: оранжевий — червоного і жовтого, зелений — жовтого і синього, фіолетовий — червоного та синього. До другої групи належать білий (світло), чорний (темрява) та сірий кольори, їх ще називають нейтральними, тобто такими, які не мають яскраво виражених ознак. Хроматичні кольори поділяються на теплі та холодні. До теплих відносять яскраві кольори, які передаютьвідчуття тепла й сонця, — червоний, оранжевий, жовтий, а також зелений, коричневий, бордовий, кольори з відтінками перших трьох: жовто-зелені, оранжево-коричневі, бордово-червоні. До холодних належать синій, зелений, фіолетовий та блакитний, малиновий, рожевий, коричнево-сині, бордовофіолетові. Найбільш теплий колір — червоний, а найхолодніший — синій. Залежно від насиченості кольори можуть бути темні й світлі. Поєднуючи різні кольори, слід ураховувати контрастність барв. Контрастність — це сполучення двох кольорів, з яких один світлий, а другий темний. Завжди красиві контрастні сполучення білого з червоним, червоного із сірим, коричневого з рожевим. Гарно виглядає поєднання таких  кольорів:

- червоного — з чорним, жовтим, сірим, коричневим, бежевим, оранжевим і синім;

- синього — з блакитним, сірим, бежевим, коричневим, жовтим, вохристим, червоним;

- жовтого — з коричневим, чорним, бежевим, червоним, оранжевим, сірим, голубим, синім, фіолетовим;

- зеленого — з темно-жовтим, лимонним, салатним, сірим, бежевим, коричневим, жовтим, оранжевим, золотистим, чорним;

- фіолетового — з бузковим, бежевим, сірим, коричневим, жовтим, золотистим, чорним;

- коричневого — з бежевим, жовтим, чорним, рожевим, лимонним, червоним, голубим, синім, оранжевим, бузковим, золотистим, сірим, зеленим.

У народній творчості відомі монохромні (від грецького «монос» — один, «хрома» — колір), тобто однобарвні, оздоблення виробів та поліхромні — багатобарвні (від грецького «полі» — багато). Важко говорити про гармонію і вчити цього за допомогою кольорового шестисекторного кола, коли поруч знаходиться Великий Учитель — художник і скульптор — жива Природа. Погляньте навколо себе: які тільки сполучення не пропонує вона, «малюючи» крила метеликів, оперення пташок, пелюстки квітів і листя, дивуючи найрізноманітнішими барвистими сполученнями. Як щедро і мудро вона «одягла» тварин, допомагаючи вижити слабким серед сильних. І час від часу Природа дарує нам небесну райдугу — символ радості і божественного кольорового сполучення. Погодьтеся, чи можна створити що-небудь більш веселе, гармонійне, вишукане, такого кольору і форми, ніж райдуга на небі!

Перегляд файлу

 

 

 

винница2Додаток 2

 1. Який це орнамент:
  1. Рослинний
  2. Геометричний
  3. Зооморфний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzor29 

 

 

 1. Який це орнамент:
  1. Рослинний
  2. Геометричний
  3. Зооморфний

 

 

 

 

2002-1-2320

 1. Який це орнамент:
  1. Рослинний
  2. Геометричний
  3. Зооморфний

 

 

 

 

 

 

 1. Знайди пару:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Штапівка і косий хрестик – це:
  1. Глухі шви
  2. Наскрізні шви
  3. Лічильні шви
  4. Вільні шви

 

Перегляд файлу

Додаток 3

1

АБВГ

2

ДЕЄ

3

ЖЗІ

4

ИЙКЛ

 

5

МНО

6

ПРС

7

ТУФХ

8

ЦЧШ

 

9

ЬЮЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

4

 

 

6

 

 

7

 

 

5

 

 

7

 

 

1

 

 

 

5

 

 

7

 

 

1

 

 

4

 

 

5

 

 

3

 

 

6

 

 

7

 

 

9

 

 

9

 

 

4

 

3

 

6

 

7

 

9

 

 

 

 

 

Ч

 

 

 

И

 

 

С

 

 

Т

 

 

О

 

 

Т

 

 

А

 

 

 

О

 

 

Х

 

 

А

 

 

Й

 

 

Н

 

 

І

 

 

С

 

 

Т

 

 

Ь

 

 

Я

 

 

К

 

І

 

С

 

Т

 

Ь

 

 

Перегляд файлу

Мета уроку :

 

 • ознайомити учнів із символами української народної вишивки, пояснити їх значення;
 • поглибити знання учнів про українську народну вишивку як вид декоративно-прикладного мистецтва;
 • ознайомити учнів із символами української народної вишивки, пояснити їх значення;
 • сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів, виховувати повагу до української стародавньої культури, культурно-історичних традицій;
 • навчити складати орнаменти української вишивки на онові  набутих знань;
 • пробуджувати почуття краси, прекрасного, зміцнювати бажання відроджувати традиції народу, заохочувати до вишивання виробів;
 • виховувати культуру праці, прищеплювати любов до народного мистецтва.
Перегляд файлу

 

Пам’ятка для учнів

 • Посміхайтеся вчителю та однокласникам.

 

 • Будьте уважні та доброзичливі.

 

 • Гарний настрій та володіння собою допоможуть бути активними на уроці.

 

 • Аналізуйте та порівнюйте нове.

 

 • Не бійтеся помилятися , продемонструйте пам'ять, уяву, досвід.

 

 • Робіть самостійні висновки.

 

 • Я зичу вам успіхів .

 

Перегляд файлу

mac

Розробка уроку

з трудового навчання в 6 класі

на тему:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала         

  вчитель трудового навчання

Пугатарської ЗОШ І-ІІІст.

Демченко В.Г.

 

Тема: Орнаменти та види орнаментів.

            Символи в українській народній вишивці.

 

Мета:

 • поглибити знання учнів про українську народну вишивку як вид декоративно-прикладного мистецтва;
 • ознайомити учнів із символами української народної вишивки, пояснити їх значення;
 • сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів, виховувати повагу до української стародавньої культури, культурно-історичних традицій;
 • навчити складати орнаменти української вишивки на онові  набутих знань;
 • пробуджувати почуття краси, прекрасного, зміцнювати бажання відроджувати традиції народу, заохочувати до вишивання виробів;
 • виховувати культуру праці, прищеплювати любов до народного мистецтва.

Ключові слова: вишивка, мотиви-символи, орнамент, хрестик.

 

Обладнання, матеріали, наочність: проектор, ноутбук, екран; електронна презентація;  ілюстрації вишивок, вишиті вироби і матеріали для вишивання, саморобні таблиці, картки-завдання, малюнки із зображенням різних орнаментів, схеми вишивок.

 

Міжпредметні звязки : історія, образотворче мистецтво.

 

Тип уроку: комбінований.

 

 

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент .

1.Перевірка присутніх на уроці.

2.Організація робочого місця,наявність матеріалів, обладнання.

ІІ. Перевірка знань учнів.

Розглянемо  ваші малюнки, які ви виконали вдома.

 Подивіться уважно та скажіть , де ми бачимо композицію. Спробуйте довести.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

(Додаток 1)

• Зверніть увагу на зразки готових вишиванок: на забарвлення, візерунки. Що ви можете про них сказати?

• Які мотиви використовуються для зображення узорів?

• Як по-іншому можна назвати узори на вишиванках?

• Що називають орнаментом?

• Які орнаменти ви знаєте?

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Ми бачимо на рушниках різноманітні рослини — квіти, дерева, кущі, птахів, звірів, павучків, вужиків, зірочки, хрестики, крапочки, кривульки, ромбики, трикутники та інші зображення. Усе це — символіка, через яку розкривається ставлення українців до таких філософських понять, як Усесвіт, життя на Землі, народження, осмислення свого місця та покликання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда:

Вишивка – це один із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Прагнення прикрасити свій одяг, свій дім завжди було властиве людині. За допомогою вишивки звичайний шматок домотканого полотна перетворювався у витвір мистецтва.

Ми бачимо на рушниках різноманітні рослини — квіти, дерева, кущі, птахів, звірів, павучків, вужиків, зірочки, хрестики, крапочки, кривульки, ромбики, трикутники та інші зображення. Усе це — символіка, через яку розкривається ставлення українців до таких філософських понять, як Усесвіт, життя на Землі, народження, осмислення свого місця та покликання.

В Україні налічується близько 100 вишивальних швів.

- На які групи поділяються шви за способом виконання?

- На які групи поділяються шви за технікою виконання?

- На які групи поділяються шви за виглядом на лицьовому та виворітному боці?

- Дайте характеристику швам за наведеними прикладами.

Для оздоблення виробів використовували різні мотиви: квіти, листя, зображення тварин, фігури людей.

 • Як називається постійне повторення окремих мотивів у вишивці?
 • Які види орнаментів ви знаєте?

 2.Самостійна робота з картками. ( Додаток 2)

Узори вишивок були не лише простими прикрасами, але й оберегами, які захищали від злих духів, хвороб, різних напастей.

Сьогодні на уроці ми ознайомимося з деякими символами української народної вишивки і з’ясуємо їхнє значення.

3. Колір у вишивці

Українські вишивки дуже різноманітні і гармонійні за поєднанням кольорів. Колір у народній вишивці має символічне значення.

Традиційними українській вишивці є червоний, чорний та білий кольори. Рідше зустрічається синій, зелений та жовтий.

Червоний колір – це колір життя, сонця, здоров’я, крові. Тому він і переважає у народних вишивках. Чорний в противагу червоному нагадує про сум, горе, смерть. Хоча однозначного тлумачення символіки кольору в народній вишивці немає. Адже і святкові вироби часто вишивали в різних місцевостях чорними нитками.

Вишивки Тернопільської області відзначаються густим, темним, аж до чорного, колоритом. Виконані вовняними нитками, густі без пробілів, орнаменти суцільно вкривають рукави жіночих сорочок.

Сорочки на Полтавщині вишивали головним чином білими нитками, дуже рідко червоними ти сірими. Полтавські рушники вишивали червоними нитками і зображали на них Світове дерево або Дерево життя. Воно символізує людський рід, усе живе на землі. У вишиванках зображення дерева замінює фігуру жінки-матері – берегині людського роду.

Вишивки Київщини виділяються дрібно розчленованими орнаментальними мотивами. Вони найчастіше червоного кольору з графічним окресленням малюнка чорним.

Вишивки Полісся (Рівненська та Волинська обл.) прості та чіткі, складаються з повторення поодиноких або вписаних одне в одне різноманітних ромбів, зірок, ламаних ліній.

Багато і щедро вишивали на Буковині. Яскраво і різноманітно прикрашали рукави святкових сорочок. Вишивали різнокольоровими нитками.

Вишивки Закарпаття характеризуються різноманітністю візерунків, багатством кольорових сполук, здебільшого червоного з жовтим та зеленим. Два або три відтінки жовтого кольору прояснюють вишивку і надають їй золотавого відблиску. Типовим є густе заливання тла, коли велика кількість дрібних елементів заповнює площину.

 

 

Вишивки, передаючи характерні ознаки тієї чи іншої місцевості, різняться між собою за орнаментом, технікою виконання та кольоровою гамою. Художня якість вишивки здебільшого залежить від композиції малюнка.

4. Орнаменти, види орнаментів. Рапорт.

• Згадаємо з уроків образотворчого мистецтва, що називають орнаментом?

Орнамент — це декоративна композиція, яка складається з елементів, що ритмічно повторюються, чергуються. Частину художніх елементів, які ритмічно повторюються по всій довжині і ширині, називають рапортом. За мотивами орнаменти поділяються на кілька груп:

 

 1. Геометричний орнамент — складається з поєднаних у кольорі геометричних елементів, які чітко чергуються. Геометричний орнамент утворюється стилізацією рослинного або зооморфного орнаментів.

 1. Рослинний — складається з рослинних елементів, декоративно стилізованих квітів, листя, гілок тощо.

 

 1. Зооморфний — характеризується орнаментальними композиціями, як реалістичними, так і стилізованими зображеннями птахів, тварин, риби.

 

 1. Антропоморфний — стилізоване зображення силуетів людей.

 

 1. Предметний — складається із зображення предметів побуту, знарядь праці, відпочинку, атрибутики театрального мистецтва, музичних інструментів тощо.

 

 

 1. Каліграфічний — утворюється з окремих літер або елементів тексту.

 1. Пейзажний — реалістичне або стилізоване зображення мотивів природи, архітектурних пам’яток тощо.

 1. Геральдичний — це композиція із зображенням гербів, орденів, медалей, емблем, значків (наприклад, бджола символізує працьовитість, підкова — щастя, якір — надію, дзеркало — правду, ліра — музику, лев — могутність).

 

 

Суттєвого значення набуває і розташування орнаментів.

 

Типи орнаментів

• Стрічковий — у вигляді прямої чи криволінійної орнаментальної смужки, що прикрашає середину виробу чи обрамлює його.

• Сітчастий — уся поверхня заповнена узором.

• Центричний (розетковий) — окремі елементи орнаменту вписані у квадрат, коло, ромб або інший багатокутник, розташований у центрі.

 

 

5. Композиція, вимоги до створення композиції.

Композиція — це творче поєднання елементів узору, об’єднаних змістом, кольором, формою. Композиція вишивки для виробу повинна відповідати певним художнім вимогам:

• форма, призначення та якість матеріалу оздоблювального виробу;

• узор повинен відповідати характеру переплетення ниток і роду волокон тканини;

• вишивка повинна відповідати вимогам до даного виробу, не повинна заважати його практичному призначенню.

Основними правилами композиційної побудови для вишивання є:

а) відповідність основній темі;

б) знаходження композиційного центра;

в) пропорційність і симетричність розташування елементів узору;

г) рівновага й закон ритму.

6. Символи вишивки (робота з презентацією)

З вишивкою пов’язана вся багатовікова історія українського народу, його творчі пошуки, радість і горе, перемоги і поразки, сподівання на майбутнє.

Нанесення на одяг орнаментів у давнину мало в першу чергу магічне значення. Розміщення орнаменту на жіночих сорочках пов’язане з шануванням руки як своєрідного знаряддя праці. Орнаменти, маючи певне символічне значення, повинні були надати їй сили, вправності.

Смислове значення деяких мотивів українських орнаментів ми розглянемо. Користуючись презентацією.

Берегиня – символ, поширений по всій Україні. Вона і Дерево життя, і Мати-природа, і жінка-Мати, яка дарує світові дитину. Народ створив її загадковою незнаною квіткою, що тримає в собі материнську силу жінки.

 

Дуб. Мотив, що найчастіше зустрічався на парубочих сорочках і поєднував у собі символи сили і краси, але сили незвичайної, краси невмирущої.

Вважалося, що у дубі живуть душі хоробрих воїнів і в ньому наймогутніша влада над злими силами. Він оберігає людину від усіляких негараздів. Від злого чародійства.

 

Калина – дерево нашого українського народу. Червоні ягоди калини стали символом крові та невмирущого роду. Калина – символ духовного життя жінки: її дівоцтво, любов та краса, заміжжя, радість і горе.

 

 

 

Виноград розкриває нам радість і красу створення сім’ї, є символом родючості. З виноградної лози плели весільні вінки, нею прикрашали весільні караван. Наречену засівали сушеним виноградом, щоб у неї були діти.

 

Мак. З давніх-давен на Україні святили мак і обсівали людей та худобу, бо вірили, що мак має чарівну силу, яка захищає від усякого зла.

А ще вірили, що поле після битви навесні вкривається маками. Ніжна квітка несе в собі пам'ять народу. Дівчата, в сімях яких були загиблі, вишивали узори маку на сорочках, присягаючи зберегти й продовжити свій рід.

Також червоний мак означає красу та молодість жінки.

 

Лілеї. Квітка лілеї приховує в собі таємницю життя. В легендах – це символ дівочих чарів та чистоти, у неї закладено зміст народження, розвитку та безперервності життя.

 

 

Троянда – улюблена квітка українців. Її дбайливо вирощували під вікнами домівок та вишивали на сорочках, адже ця квітка нагадує сонце.

Червона ружа є символом краси і чистоти.

 

Хміль. Узори, що нагадують листя хмелю, відносять до молодіжної символіки. Хміль дуже близький до символіки винограду. Бо несе в собі значення розвитку, молодого буяння та любові. Можна сказати, що узор хмелю – це весільна символіка.

Щоб вишивка виглядала гарно, необхідно правильно розмістити її на виробі (серветці, доріжці тощо), а форми й розміри її повинні гармоніювати з формою й розмірами виробу. Узор вишивки має бути і не занадто маленьким, і не дуже великим, розміщувати його потрібно перш за все на тій частині, яка більше привертає до себе увагу. Якщо узори симетричні, то не можна допускати зміщення елементів вгору чи вниз, вліво чи вправо. Саме тому орнаментальну смугу на виробах слід вишивати з середини рапорту й середини малюнка.

 

7. Мотиви — символи в українській народній вишивці

C:\Documents and Settings\zhenya\Рабочий стол\пырдырдыр\13.jpg

На початку уроку ми вже говорили про знаки — символи, які змінювалися з розвитком суспільства і набули магічного значення. Звернімося ще раз до їх тлумачення. Хрест символізує поєднання сонячної батьківської та вологої материнської енергії, вогонь; трикутник — гори, круг, ромб, квадрат — сонце й місяць. Крім того, ці символи можуть вишиватися разом із додатковими прямими, зламаними, схрещеними лініями. Пряма лінія символізує поверхню землі, ламана — воду. Полуниця є символом сонця, її вишивають на дитячому одязі як оберіг. Хміль — символ кохання, виноград — радості та краси створення сім’ї. Ластівка — символ доброї звістки. Жіноча фігура з піднятими або опущеними руками і головою у формі квадрата чи ромба означає богиню Землі, матір природи, яка створює гармонію життя.

Гра «Дешифрувальник» (Додаток 3)

VI. Практична робота

Створити композицію для вишивання виробу з використанням символів — мотивів.

1 варіант — для вишивання рушника;

2 варіант — для вишивання квадратної серветки;

3 варіант — для вишивання круглої форми;

4 варіант — для вишивання комірців, манжетів, вирізів сорочки.

VII. Підбиття підсумків заняття

1. Що нового дізналися на уроці?

2. Назвіть види й типи орнаментів.

3. Що називають композицією?

4. Які вимоги ставлять до створення композиції?

5. З якими мотивами-символами ви ознайомилися на уроці?

6. Чому кожен регіон України мав свої символи й кольори? Із чим це пов’язано?

VIII. Оцінювання роботи учнів на уроці.

ІХ. Прибирання робочого місця.

Х. Домашнє завдання .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zip
Додано
12 жовтня 2019
Переглядів
1263
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку