12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Розробка уроку "З історії Уельсу"

Про матеріал
Урок розрахований на розвиток навичок читання та говоріння. Цікаві та корисні завдання по історії однієї з країн Великої Британії
Перегляд файлу

Урок англійської мови у 7 класі

 З історії Уельсу

 

Тип уроку: комбінований. Формування лексико-граматичних навичок усного мовлення.

 

Мета:

          Практична: формувати лексико–граматичні навички та розвивати вміння читати, розуміти на слух з метою отримання конкретної інформації, активізувати та систематизувати лексичний матеріал з теми, навчити вживати його в усному мовленні.

 Організувати читання тексту з метою активізації лексичного матеріалу та отримання інформації.

           Розвивальна: розвивати в учнів готовність до участі в іншомовному спілкуванні, а також уміння творчо використовувати мовленнєві та мовні засоби для розв’язання комунікативних завдань з опорою на текст, ключові вирази,  oзнайомити з можливостями літнього відпочинку в Уельсі.

 Виховна мета: виховувати в учнів культуру спілкування, активність, стимулювати інтерес до вивчення традицій та культури англомовних країн, уміння працювати в мікроколективах та правильно розподіляти свій час.

Хід уроку

І. Початок уроку. Організація роботи учнів.

1. Привітання. Greetings.

T.:  Good morning, friends!

Gr.: Good morning, teacher!

T.:  I’m glad to see you!

Gr.: We are glad to see you too!

2. Повідомлення теми та мети уроку. Aims.

T.: Today we’ll сontinue to speak about Great Britain and its sights. The theme of our lesson is … (вчитель показує на дошку з записаною темою уроку).

   Учні підхоплюють:   The History of Wales.  

3. Підготовка до сприйняття  іншомовного мовлення: Мозковий штурм. Brainstorming.

Т.: What do you imagine when you hear the word “Wales”?

   Pupil’s answers.  Можливі відповіді учнів:

P1: A country.

P2: Mountains.

P3: Beautiful songs.

P4: Wales is a part of Great Britain.

Т.: Look at the map of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland!   Where is Wales situated?

Р.: In the west of Great Britain.

T.: Where is Great Britain situated?

P.: In the north-west of Europe.

T.: What parts of Great Britain do you know?

Gr.: England, Scotland and Wales.

T.: What countries belong to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?

T.: What is the capital of Great Britain?

Gr.: London.

T.: What is the capital of England?

Gr.: London.

T.: What is the capital of Scotland?

Gr.: Edinburgh.

T.: Who knows the capital of Wales?

Gr.: Cardiff has been the official capital of Wales.

T.: Is Wales a big country?

Gr.: Wales is not a big country.

Підсумок фактів в вигляді коротких монологічних висловів з можливими додатковими даними.

T.: And now who can summarize all these facts?

P1.: Great Britain is situated in the north-west of Europe.

       It consists of three parts: England…

T.: Who can add?

Р2.: …

T.: OK, you know some facts about Wales. We shall continue to speak about Wales and its sights today. And what do we need to speak about it?

   Yes, first of all, the words.

 4.Фонетична зарядка.

Т.:   Let’s start with the phonetical drills. Look at the poem “A Path to Wales”.

  1. Read line by line please.

  A Path to Wales

             An old woman set me on path to Wales

             Where dragons roamed and Knights had homes

             and wizards lived in epic poems

               and maidens leapt from burning homes   

 

             I set on a path from sea to lair

           And picked up strands of broken hair

           I breathed in air that wasn't there

          And watched as sea was pushed by air

 

              An old woman set me on a path to Wales

              where broken swords lie with dragon tales

              and the waters sweet and never stale

             and where I'll live and never ail.

(by Sanjay Amruce)

2. Let’s practice some of the sounds once more.

ІІ.Основна частина уроку.

  1. Перевірка домашнього завдання.
  2. Практика читання.

Read the following and answer the question.

History of Wales - Історія Уельсу

The Celts who had first arrived in Wales in the 6th and 7th centuries B. C. were defeated by the Romans in 43 A. D.

The Romans also killed large numbers of Druids, the Celtic religious leaders.

These Druids could not read or write, but they memorized all the things about the laws, history, medicine necessary for the Celts.

The Saxons pushed the Welsh further and further towards the west until, in the 8th century, a Saxon king called Offa built a long ditch to keep them out of England.

Then came the Normans who built huge castles to protect themselves from attacks from the west.

The Welsh fought for many years to win back their freedom.

The Welsh king, Llywelyn the Great, tried to unite his people against the English, but his grandson, Llywelyn the Last, was finally defeated in 1282.

The English built great castles in Harlech and Caernarfon, and in 1301 Edward I of England made his eldest son prince of Wales.

This tradition has been kept until the present day and in 1969 such a ceremony took place again.

The Queen made her eldest son, Charles, Prince of Wales at Caernarfon castle.

Кельти, що першими з’явилися в Уельсі в 6 і 7-му століттях до нашої ери, були переможені римлянами в 43 році нашої ери.

Римляни також убили велику кількість друїдів, кельтських релігійних лідерів.

Ці друїди не вміли читати чи писати, але вони усі пам’ятали про закони, історію і медицину, необхідні для кельтів.

Сакси відтісняли уельсців усе далі і далі до заходу, поки в 8 столітті саксонський король по імені Оффа не вирив довгий рів, щоб не пускати їх в Англію.

Потім з’явилися норвежці, що будували величезні замки, щоб захистити себе від нападів із заходу.

Уельсці багато років боролися за свою незалежність.

Уельський король Луелін Великий намагався об’єднати людей проти англійців, але його онук Луелін Останній потерпів остаточну поразку в 1282 р.

Англійці будували чудові замки в Харлеке і Каернафоне, і в 1301 р. Едвард I, король Англії, зробив свого старшого сина принцом Уельським.

Ця традиція збереглася до цього часу, і в 1969 р. ця церемонія була проведена знову.

Королева зробила свого старшого сина, Чарльза, принцом Уельським у Каернафонському замку.

 

 

   Questions:

1. Who arrived first in Wales?

2. Who were the Druids?

3. What did the Saxons do?

4. Why did the Welsh fight?

5. What are the great castles in Wales?

3.  Робота з підручником.

Your books and find ex.1 page 116(112)

So today we’ll read the text “Prince of Wales”. Before we read it look at ACROSS CULTURES p.118(114).

Start reading and translate the first part.

Now work on the second part.

4.Практика письма.

Do ex.3 page 118(114) in a written form.

ІІІ. Заключна частина.

1. Підведення підсумків уроку.

Well, today we have learned a lot of new and interesting facts about Wales. Now tell me, please, what places of interest would you like to visit most of all? Express your opinion using the following phrases.

На дошці записані фрази:

As for me, I would like to visit  a castle.

In my opinion...

Personally I...

First of all I would visit...

Т.: І agree with you. Wales is a beautiful country,

                                   Wales is a beautiful land,

                                  Visit the daffodil valleys,

 Come and enjoy them!

These are not my words but 1 like them very much. Do you like them? Are you the same opinion?

2.Домашнє завдання.

__________________________________________________________________

3. Виставлення оцінок.

T.: Thank you for your work. It was really great. Your marks are: ...

Т.:Our lesson is over. I hope you’ve enjoyed our lesson and learned a lot of interesting information about Wales.

 

docx
Додано
28 січня
Переглядів
143
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку