Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Розробка уроку з історії України у 8 класі з теми "Передумови Національно-визвольної війни".

Про матеріал
Розробка уроку містить детальний план-конспект для 8 класу з Історії України.
Перегляд файлу

Садовська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроку

з історії України

8 клас

на тему:

«Передумови національно-визвольної війни»

 

 

 

 

 

 

               Підготувала

  Вчитель Історії

Іванченко В.І.


Тема: «Передумови Національно-визвольної війни»

Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр. українського народу проти Речі Посполитої. Визначити періодизацію Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького в різних інтерпретаціях. Простежити внесок Б. Хмельницького в Національно-визвольну війну. Навчити учнів визначати причини даних подій, чим вони були викликані, навчити робити висновки та виділяти основні моменти вивченого матеріалу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, історичний атлас з історії України 8 клас.

Основні поняття: «Національна-визвольна війна»

Завдання уроку:

Після цього уроку діти зможуть: 1. Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття «Національно-визвольна війна»;

2. Визначати причини та передумови Національно-визвольної війни;

3. Використовувати періодизацію Національно-визвольної війни;

4. Проаналізувати діяння Б. Хмельницького;

5. Скласти таблицю «Причини та передумови Національно-визвольної війни»

Хід уроку:

І. Організаційний момент

Привітання учнів.

II. Мотивація навчальної діяльності

1. Розповідь вчителя. З кінця XV ст. майже до кінця XVIII ст. історія України визначалася однією особливістю, яка була відома на всю Європу та Азію – це стан населення, який весь час боровся за власну свободу, за право на самовизначення та свободу як України та і українців, і це – козацтво.

Козацтво мало певні права, звичаї, заняття, займало власну територію. Саме козацтво стане на чолі Національно-визвольної боротьби українського народу та закладе фундаментну основу Української держави.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Велика тема, яку ми сьогодні почнемо вивчати має назву «Національно-визвольна війна українського народу середини XVIII ст.». А тема сьогоднішнього уроку називається так: «Передумови та початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування».

Що ж таке «Національно-визвольна війна»? Давайте розглянемо це поняття: Національно - визвольна війна 1648 - 1657 pp. – це боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького за визволення проти польсько-шляхетського панування, за створення своєї незалежної держави.

За своїм характером ця війна була:

1. Національно-визвольна;

2. Релігійна;

3. Соціальна.

Рушійною силою в цій війні виступали:

1. Козаки;

2. Селяни;

3. Міщани;

4. Православне духівництво;

5. Дрібна українська шляхта.

2. А зараз розглянемо причини та передумови Національно-визвольної війни.

Передумови Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр.

1. Політична сфера. Україна не могла розвиватися політично залишаючись у складі Речі Посполитої.

2. Релігійна сфера. Процес окатоличення українського населення.

3. Соціально-економічна сфера. Існування фільваркового господарства.

4. Психологічна сфера. Насильство в діях польської знаті (шляхта, магнати, духовенство та ін.) проти українців.

Причини Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр.

1. Швидке зростання великих землевласників серед польської шляхти та магнатів.

2. Релігійні утиски українців – полонізація та окатоличення.

3. Козацькі повстання 20-30-х років ХVII ст., які завершилися посиленням контролю польської влади над Запорозькою Січю, зменшенням кількості реєстрового козацтва (всі умови утисків козацтва було викладено в "Ординації Війська Запорозького" 1638 р.

4. Слабкість державної влади Речі Посполитої в особі короля та сейму, які не мали авторитету та контролю над діями польської знаті на Україні.

3. В сьогоднішній історичній науці відомо дуже багато інтерпретацій періодизації Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Зараз для вас буде запропоновано декілька таких варіантів.

Періодизація Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої (1648 – 1657 рр.)

1648 – 1649 рр. Українська армія здобула військову перевагу над польським військом. Уряд Речі Посполитої був змущений визнати певну самостійність за Україною.

1650 – 1653 рр. Тривала й виснажлива боротьба між козацтвом і поляками не принесла успіху жодній із сторін війни.

1654 – 1655 рр. Переяславська рада та підписання Березневих статей між Україною та Московським царством. Надання Московською державою військової допомоги Україні.

1656 – 1657 рр. Укладання Україною військового союзу зі Швецією та Трансільванією; спільні дії козацтва з союзницькою армією проти поляків.

Періодизація Української національної революції XVII ст. (за В. Смолієм і В. Степанковим)

Лютий 1648 – червень 1652 рр.Найбільший розмах та інтенсивність національно-визвольної та соціальної боротьби. Бурхливий процес становлення державних інституцій, формування нової української політичної еліти і національної державної ідеї.

Червень 1652– серпень 1657 рр. Погіршення становища новоутвореної Української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої і возз'єднання в межах єдиної держави всіх українських земель.

Вересень 1657 – червень 1663 рр. Різке загострення соціально-політичної боротьби, що вилилася в громадянську війну й спричинила розкол козацької України на два гетьманства (Правобережне і Лівобережне), та виділення Запорожжя в окрему політичну силу.

Липень 1663 –червень 1668 рр. Намагання польського та московського урядів поділити Українську козацьку державу, що завершилися укладанням Андрусівського договору 1667 р., і відчайдушна боротьба національно-патріотичних сил за возз'єднання козацької України.

Липень 1668 – вересень 1676 рр.Нове загострення політичної боротьби, посилення втручання іноземних держав у внутрішні справи України, ліквідація українських державних інституцій на Правобережжі та його жахливе спустошення польськими, кримськими, турецькими і московськими військами. Поразка революції.

4. Невдоволення українського народу зростало. Потрібен був лідер, авторитет, людина з досвідченим військовим, дипломатичним життям, яка б могла організувати та згуртувати націю на боротьбу. І цією людиною став Богдан Зиновій Хмельницький.

Б. Хмельницький виходець з дрібної шляхти українського походження. Закінчив Львівський колегіум, вільно володів польською, латинською, турецькою, французькою мовами. Служив реєстровим козаком в Чигиринській сотні. Був у турецькому полоні, з якого його викупили. У 1637 р. став писарем в козацькому війську. Пізніше стає сотником Чигиринського реєстрового полку.

Важким став для Хмельницького 1646 р. Скориставшись його відсутністю поляк Чаплинський привласнив його родинний хутір Суботів, до смерті забивши молодшого сина та привласнивши його дружину. Хмельницький звертався до суду та польського короля, але не знайшов справедливості. Тому вирішив приєднатися до козацької старшини що готувала постання проти польської влади.

25 січня 1648 р. Хмельницький оволодів запорізькою Січу, невдовзі на козацькій раді йог обрали гетьманом. Він звертається з маніфестами в яких закликає народ піднятися на боротьбу. Собі в союзники взяв татар, уклавши договір з Кримським ханом Іслам - Гіреєм III. На допомогу козакам було надіслано 6 тис. татарських кіннотників.

IV. Узагальнення

• Експансійна політика Речі Посполитої на українських землях створила передумови до початку Національно-визвольної війни;

• Б. Хмельницький згуртував український народ для боротьби за свої права та свободи;

• Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття розпочалася після оволодіння військами Хмельницького Запорізькою Січчю.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Історична вправа.

Серед пропонованих тверджень є правильні й помилкові. Позначте правильне твердження знаком «+», а помилкове знаком «-»

1) Однією з причин Національно-визвольної війни було насильницьке окатоличення населення.

2) Національно-визвольна війна розпочалась в 1645 р.

3) Головною рушійною силою у війні витупило селянство, а політичною силою і лідером – козацтво.

4) Б. Хмельницький був вихідцем із родини священика.

5) Союзниками українців були татари.

6) Б. Хмельницький ніколи не був у турецькому полоні.

7) У січні 1648 р. Б. Хмельницький очолив Національно-визвольну війну.

8) Б. Хмельницький не мав освіти.

2. Використовуючи § 14 (пункт 1.) створіть опорний конспект про початок Національно-визвольної війни.

VI. Домашнє завдання.

1.Опрацювати § 14 (пункт 1.)

2. Дати відповіді на питання після параграфа.

 

docx
Додано
19 березня 2019
Переглядів
344
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку