Розробка уроку з правознавства. 9 клас."Громадянство.Права і свободи людини."

Про матеріал
Дана розробка містить організаційний момент уроку, очікувані результати, роботу з підручником та таблицями.
Перегляд файлу

1

 

Основи правознавства. 9 клас.

Урок 13. Громадянство. Права і свободи людини.

Мета уроку: розглянути механізми взаємовідносин особи, суспільства, держави, акцентувати увагу на їхніх особливостях;

удосконалювати вміння учнів порівнювати поняття шляхом установлення в них спільного й відмінного;

розвивати навички співпраці в групах;

формувати критичне мислення, уміння аргументовано висловлювати власне судження.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки конституції, механізми захисту прав і свобод людини та громадянина;

 пояснювати та застосовувати поняття «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «права і свободи людини»;

характеризувати підстави набуття та припинення громадянства України; аналізувати окремі статті Конституції України;

 розв’язувати правові ситуації із застосуванням набутих знань.

Основні поняття: «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «права і свободи людини».

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

  Перевірка виконання вправ із рубрики «Запитання та завдання» до § 9.

Бесіда за запитаннями з рубрик підручника «Пригадайте!» та «Поміркуйте!» (§ 10).

  Підбиваючи підсумки цієї частини уроку, учитель акцентує увагу на

тому, що суспільство є системою відносин.

  Суспільні відносини - це багатоманітні зв’язки, які виникають між людьми в процесі їхньої діяльності в різних сферах суспільного життя, а тому надзвичайно важливо розуміти механізм взаємодії особи, суспільства й держави.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Чим подібні і чим відрізняються поняття «людина», «особа», «гро-

мадянин»?

   Робота в групах за завданням 1 (§ 10). Підбиваючи підсумки робо-

ти в групах, учитель зауважує, що поняття «людина» включає два аспекти: природний (біологічний) та соціальний (пов’язаний із життям і відносинами в суспільстві). Юридична наука вивчає окрему людину як індивіда, особу, громадянина, розглядає її відносини з державою й суспільством.

  • Що мають спільного й чим відрізняються поняття «людина», «особа», «громадянин»?

  Поняття «індивід» визначає людину як окремого представника людського роду, будь-якої соціальної спільності, людину в її конкретному прояві як оригінальну і неповторну істоту. І в цьому контексті  індивіда можна назвати соціальним атомом - окремою і далі неподільною частинкою людської спільності.

  Особа - це людина, яка має історично зумовлений ступінь розвитку, користується правами, що надаються суспільством, та виконує обов’язки, які ним покладаються.

 Із виникненням держави категорія «особа» набирає політичного змісту і пе-

ретворюється на нову категорію «громадянин».

   Громадянин - це особа, яка належить до постійного населення певної держави, має нормативно закріплений статус, користується захистом держави як у межах її території, так і поза нею.

  Схема на стор. 66 підручника – запис у зошит.

 Людина – Особа - Громадянин.

Картинки по запросу умови прийняття до громадянства украини

  Громадянство – це стійкий правовий зв'язок особи й держави, що виражається в їхніх взаємних правах і обов’язках.

2. Як людство прийшло до усвідомлення цінності прав і свобод людини?

  Індивідуальна робота з підручником.

  Технологія критичного читання. Учні знайомляться з відповідним пунктом § 7 підручника, роблячи позначки олівцем на полях: «+» —те, що добре відомо; «–» — нова інформація; «!» — найважливіша думка;«?» — , які треба додатково дослідити. На індивідуальну роботу відводиться 5—7 хвилин. Після цього відбувається обговорення тексту.

  Фронтальна бесіда. 1. Що вам було в тексті добре відоме? 2. Що для вас було новим? 3. Що найбільше зацікавило? 4. Які, на вашу думку, положення є найважливішими в тексті? 5. Які запитання виникли у вас до змісту тексту? Вислухавши відповіді учнів (3—4 на кожне запитання), учитель пропонує перейти до вивчення наступного питання.

  Права людини – це…(стор.70 підручника)

          Право – це….

          Свобода – це…

3. Якими є підстави набуття та припинення громадянства України?

  Робота в парах за завданням 2 (§ 10).

  • Робота з джерелом права (стор. 70 підручника)
  • Які підстави набуття громадянства України?

Похожее изображение

 

  Робота у групах. Кожна з груп виконує роль юридичної консультації, якій нале­жить розв’язати юридичні ситуації пов’язані  з громадянством України за допомогою витягів із Закону України «Про громадянство України (стаття 6 Закон України «Про громадянство України» на стор. 70 підручника)

І група

  1. Чи набуде українського громадянства дитина, знайдена на порозі пологового будинку одного з українських міст, якщо бать­ки дитини невідомі?

 ІІ група

  1. Чи набуде українського громадянства дитина, яка народила,у Росії, але батьки її померли, і родичі, які є громадянами України, всиновили її?

 ІІІ група

  1. Чи може отримати українське громадянство дитина, що пості|йно проживає у Польщі з батьками, один з яких є громадянинУкраїни?

         Коментоване читання – стор. 71- 72

Бесіда за запитаннями:

1)- На яких засадах ґрунтується  Законодавство України про громадянство?

2)- Визначте умови, за яких відбувається прийняття до громадянства України?

3) - До громадянства України не приймаються особи…?

          Аналіз ситуацій з правової точки зору: (стор. 72- 73 завд. 1)2)

  Учитель наголошує, що право на громадянство є невід’ємним правом

людини. Інститут громадянства в Україні відповідає міжнародним правовим стандартам, і його норми спрямовані на забезпечення стійкого правового зв’язку людини та української держави, забезпечення прав особи в різних сферах життя.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

  Робота в парах за завданням 1- 3 (§ 10), стор.72

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

  Учитель оцінює роботу учнів та робить узагальнення за темою уроку:

людина - найвища соціальна цінність, вона наділена правами від моменту свого народження як невід’ємними умовами її фізичного і соціального існування та розвитку.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Опрацювати матеріал підручника (§ 10, с. 64—73) та виконати вправи з рубрики «Запитання та завдання» до нього. Завдання 5 – письмово.

docx
Додано
26 березня 2020
Переглядів
512
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку