1 квітня о 15:00Вебінар: Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання

Розробка уроку з правознавства.9 клас."Права неповнолітніх у трудових відносинах"

Про матеріал
Розроблено згідно з підручником О.Є. Святокум. У конспекті використано схеми, роботу з підручником, документами
Перегляд файлу

1

 

Основи правознавства. 9 клас.

Урок 23.

Тема уроку: «Права неповнолітніх у трудових відносинах»

Мета уроку: розглянути особливості правового регулювання праці неповнолітніх; розвивати навички учнів працювати з різними джерелами інформації, формувати правову компетентність школярів як учасників трудових правовідносин.

Очікувані результати:

 учні зможуть: характеризувати робочий час і час відпочинку неповнолітніх; описувати особливості розірвання трудового договору

з неповнолітніми; аналізувати окремі статті відповідних нормативно-правових актів; висловлювати судження щодо охорони праці неповнолітніх.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

  Бесіда за запитаннями з рубрики підручника «Пригадайте!» (§ 20).

Підбиваючи підсумки обговорення, учитель зауважує, що одним із най-важливіших соціально-економічних прав людини є право на працю.

  Законодавство України про працю стоїть на захисті конституційних прав громадян нашої держави. Особлива увага приділяється врегулюванню трудових правовідносин, учасниками яких виступають неповнолітні.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Як неповнолітньому влаштуватися на роботу?

  Робота з підручником за методом «Читання в парах узагальнення в парах».

Методика проведення :

1) Учні об’єднуються в пари та отримують завдання опрацювати текст.

2) Опрацювання тексту здійснюється абзац за абзацом. Один учень читає абзац та узагальнює його, інший учень у парі ставить запитання до цього абзацу. Після цього вони разом обговорюють прочитаний матеріал, використовуючи свої наробки (узагальнення та запитання). 3) Опрацьовуючи наступний абзац, учні міняються ролями: після читання тексту другий узагальнює, а перший - ставить запитання, обговорюють другий абзац. У такий спосіб учні опрацьовують увесь текст. Учителеві слід урахувати те, що при використання цього методу вперше доцільно додатково пояснити учням,

що таке узагальнення та як його треба виконувати: воно коротше, ніж текст для опрацювання, але містить усі його основні ідеї.

  Учитель може показати на прикладі, як робити узагальнення, запропонувати учням узагальнити якийсь уривок і перевірити, як вони зрозуміли пояснення, прокоментувати їх відповіді. Так само слід підготувати учнів до виконання другої ролі в парі - постановка запитань.

Бесіда за запитаннями:

 1. Які загальні правила прийому на роботу поширюються на неповнолітніх?
 • У статті 188 Кодексу законів про працю України було визначено норму, згідно з якою прийом на роботу осіб віком до16 років не допускається .
 • Можуть прийматися особи, які досягли 15 років, але за згодою батьків.
 1.  При прийомі на роботу які потрібні документи ?
 • Заява, паспорт або свідоцтво про народження, військовий квіток чи приписне свідоцтво, трудова книжка, документ про освіту, довідка про стан здоров’я .
 • Зразок заяви

 

 • Картинки по запросу заява прийняття на роботу

Лише після укладення трудового договору особа приступає до роботи.

2. Який робочий час і час відпочинку встановлено для неповнолітніх?

Індивідуальна робота за завданням 1 (§ 20).

 • Які види робочого часу ?

 

Картинки по запросу види робочого часу

 

Картинки по запросу тривалість робочого часу неповнолітніх

Робота з таблицею у підручнику – стор. 122

 • Проаналізуйте таблицю та визначте, який вид робочого часу встановлено в Україні для неповнолітніх ?
 • Які особливості праці неповнолітніх ?(Робота з документом- Кодекс законів про працю України – ст.. 75, 190, 192. 194)
 1. Скорочення робочого часу.
 2. Відпустка 31 календарний день.
 3. Через 6 місячний строк роботи.
 4. Заборона залучення до нічних робіт, у вихідні, на важких роботах…
 5. Зар.плата при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується у  такому ж розмірі, як і працівникам при повній тривалості щоденної роботи.
 6. Від 16- до 18 р – 36 годин на тиждень, від 15 до 16 – 24 години.
 1. Як оплачується праця неповнолітніх?

Робота з Кодексом  законів про працю України ст.. 194

4. У чому полягають особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми?

- Що таке трудовий договір?

( угода між працівником і власником підприємства, установи, організації за якою працівник зобов’язується виконувати роботу з дотриманням трудового розпорядку, а власник зобов’язується виплачувати заробітну плату та забезпечувати умови праці.)

  Робота з підручником за методом «Читання в парах -  узагальнення в парах».

Бесіда за запитаннями:

 • У яких випадках працівник може бути звільнений з роботи за ініціативою власника?
 • Назвіть особливості припинення трудового договору з неповнолітніми?

5. Як закон охороняє працю неповнолітніх?

Робота в групах за завданнями 2 і 3 (§ 20).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Представлення та обговорення результатів роботи груп.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

  Учитель оцінює роботу учнів та робить узагальнення за темою уроку:

неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до по-

внолітніх, а у сфері охорони праці, робочого часу та ряді інших умов пра-

ці користуються пільгами, які встановлюються законодавством України.

Такі пільги обумовлені особливостями фізичного і психічного розвитку не-

повнолітніх, необхідністю забезпечення їхнього всебічного розвитку.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 20, с. 121-129) і виконати впра-

ви з рубрики «Запитання та завдання» до нього.

       Скласти твір - роздум на тему: Що, на вашу думку, краще – працювати все життя на одному місці чи постійно змінювати місце роботи в пошуках кращого?( пит. 5, стор. 150 Наровлянський)

Для рос. класу: завдання 15 а) б) в) г) – письмово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу заява прийняття на роботу

 

 

Картинки по запросу заява прийняття на роботу