Розробка уроку з технологій у 10 класі на тему " Загальні відомості про дизайн"

Про матеріал

Розробка уроку з технологій у 10 класі на тему " Загальні відомості про дизайн". Містить додаткові матеріали: презентацію з теми та підсумкові тести

Зміст слайдів
Номер слайду 1

10 клас. Загальні відомостіпро дизайн

Номер слайду 2

Поняття про дизайн. Дизайнер.1

Номер слайду 3

Дизайн — це творчий метод, процес та результат художньо- технічного проектування промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та потребам людини, як утилітарним, так і естетичним. Дизайн, як творчий процес, можна поділити на художній дизайн (створення речей із точки зору естетичного сприйняття) та технічну естетику — наука про дизайн, ураховуючи всі аспекти, і перш за все конструктивність (ранній етап становлення дизайну), функціональність (середній), комфортність виробництва, експлуатації, утилізації технічного виробу тощо (сучасне розуміння дизайну). Дизайн є невід'ємною складовою процесу проектування

Номер слайду 4

Дизайнер — це фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище. Тобто, метою дизайнерської діяльності є естетична організація предметного середовища.

Номер слайду 5

Основні поняття художнього конструювання

Номер слайду 6

Види композиції2

Номер слайду 7

Види композиціїВ основі художньо-конструкторської діяльності лежить композиція. Композиція — це наука, теорія творчості, що має відповідні закони, прийоми компонування та структурного аналізу виробу. У художньому конструюванні існують три види композиції: фронтальна, об'ємна, глибинно-просторова.

Номер слайду 8

Види композиції: Фронтальна композиція — це композиція, що розташована в одній площині.

Номер слайду 9

Об'ємна композиція — це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх сторін. Види композиції:

Номер слайду 10

Види композиції: Глибинно-просторова — це композиція, що виконується з передаванням глибини простору.

Номер слайду 11

Закони композиціїхудожньо-конструкторських виробів3

Номер слайду 12

Закон масштабу Серед об’єктів художнього конструювання трапляється чимало предметів, які мають однакову форму, але різні розміри, що викликано певними функціональними вимогами. У зменшеному масштабі випускають значну частину сувенірних виробів: пластику малих форм, дрібні, але вишукано оздоблені побутові предмети.

Номер слайду 13

Збільшення масштабу — гіперболізація, що сприяє вияву відчуттів урочистості, піднесеності, декоративності. У цьому масштабі виготовляли переважно вироби, які пов'язанні з оформленням інтер'єру, ритуальні і культові предмети.

Номер слайду 14

Закон пропорційності Закон пропорційності – це гармонійне поєднання пропорцій частин, елементів у єдине ціле. Він дає змогу уточнити форму, знайдену на основі вже відомих загальних пропорційних законів.

Номер слайду 15

Поняття контраст означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей предмета, стану, дії тощо. Закон контрасту

Номер слайду 16

В об'ємно-просторовій формі композиційні контрасти виражені переважно співвідношеннями протилежних пар, а саме:а) метричний контраст форми (розмірів): низька - висока, вузька - широка;б) пластичний контраст форми: елемент - частина, ввігнута - опукла, статична - динамічна, симетрична - асиметрична;в) контраст матеріалу форми (текстура, фактура, тон, колір), виразна текстура - ледь помітна, світла-темна, тепла-холоднаг) контраст конструктивної ідеї (функції) форми.

Номер слайду 17

Композиційні прийоми4

Номер слайду 18

Композиційні прийоми. На відміну від законів композиційні прийоми належать до категорій, що відіграють важливу роль у розробці конструктивних ідей тектонічної структури та посиленні пластичної й емоційної виразності композиції виробу. До головних композиційних прийомів належать ритм, метр, симетрія, асиметрія, статика і динаміка.

Номер слайду 19

Ритм. Ритмічність – повторювання окремих елементів. В архітектурі, образотворчому і декоративному мистецтві відчуття ритму створюється чергуванням матеріальних елементів у просторі. Час у такому ритмі замінено просторовою протяжністю, часова послідовність — просторовою.

Номер слайду 20

Ритмічність у композиції

Номер слайду 21

Симетрія і асиметрія. Симетрія як композиційний прийом — це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів. Симетрія вносить у об'єкти художнього конструювання порядок, закінченість, цілісність. Асиметрія виражає невпорядкованість, незавершеність.

Номер слайду 22

Симетрія і асиметрія

Номер слайду 23

01 - статика, холод02 - статика, тепло03 - статика, холод04 - динаміка, холод05 - динаміка, контраст06 - динаміка, тепло. Динаміка і її протилежність статика (урівноваженість) діють на емоції, визначаючи характер сприйняття форми виробу. Контраст відношень створює динаміку як «зоровий рух» у напрямі переважаючої величини. Динаміка

Номер слайду 24

Динаміка, статика

Номер слайду 25

Засоби виразності5

Номер слайду 26

Художники-конструктори у своїх виробах вибірково застосовують різноманітні засоби емоційно-художньої виразності, а саме: фактуру, текстуру, колір, графіку, пластичність і ажурність. Три перші цілком залежать від природних властивостей матеріалу та технології його обробки. Так, фактура, текстура і колір дерева, з якого зроблений предмет, можуть викликати не однакові чуттєві емоції при користуванні цим предметом. Вони можуть нести відчуття легкості або вагомості, досконалої вишуканості, довершеності або звичної буденності.

Номер слайду 27

Фактура. Фактура - формування поверхні виробу. Загалом її поділяють на природну і технологічну. Природна фактура – це поверхня кори дерева, рогу оленя, каменю. Технологічну фактуру одержують у процесі відповідної обробки матеріалів: різання, тесання, кування, карбування, шліфування або внаслідок виготовлення самих творів: плетіння, ткання, вишивання тощо.

Номер слайду 28

Текстура. Текстура — природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу. Вона буває простою і складною, вигадливою і навіть примхливою. Малюнок текстури буває дрібний і великий, слабо і чітко виражений.

Номер слайду 29

Текстура, фактура

Номер слайду 30

Хроматичні кольори — це ті кольори та їх відтінки, які ми розрізняємо в спектрі (червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий). Хроматичний колір визначається трьома фізичними поняттями: кольоровий тон, насиченість і яскравість. До ахроматичних кольорів відносяться білий, сірий і чорний кольори. Колір — це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла. Колір

Номер слайду 31

Колір

Номер слайду 32

Гармонія кольорів. Різні кольори і кольорові поєднання по-різному сприймаються людиною, викликають різноманітні асоціації і почуття: можуть створювати почуття радості, підвищувати чи знижувати працездатність. У простому поєднанні хроматичних кольорів з'єднують два допоміжних кольори, скажімо червоний із зеленим, синій із жовтогарячим, фіолетовий з жовтим. Це дуже розповсюджене поєднання: його часто застосовують в тканинах з малюнком, на килимових доріжках і т.д. Якщо необхідно, контраст пом'якшують, добавляючи до поєднання третій нейтральний колір, наприклад сірий. При складному поєднанні додаткових кольорів один із них беруть з двома або декількома відтінками. Поєднання трьох різних кольорів дуже інтенсивне. Однак всі три кольори не потрібно брати в однакових кількостях, один з них повинен переважати, а два інші — бути допоміжними. У будь-якому поєднанні кольорів один колір повинен переважати, тобто бути визначальним і він буде займати найбільшу поверхню.

Номер слайду 33

Гармонія кольорів. Кольорове колесо - незамінний помічник, коли необхідно підібрати поєднання кольорів в дизайні.Існує чотири способи використання колірного колеса:- монохроматичий (використовуються різні відтінки одного кольору);- аналогічний (використовуються кольори, які суміжні один з одним);- компліментарний (використовують кольори, які знаходяться один навпроти одного);- тріадний (використання трьох кольорів, розташованих на однаковій відстані один від одного).

Номер слайду 34

Гармонія кольорів

Номер слайду 35

Гармонія кольорів

Перегляд файлу

План уроку технології

Тема уроку : Загальні відомості про дизайн

Мета:   засвоєння знань про дизайн як важливу складову проектування, його значення, завдання та вимоги дизайну до формоутворення предметного середовища, а також про засоби, властивості та якості композиції як основу дизайну; формування вмінь виконувати завдання зі складання різних видів композиції.  Розвивати логічне, образне та критичне мислення, творчу уяву.  Виховувати основи естетичної культури, інтерес до професії дизайнера.

Обладнання: комп’ютери, малюнки, підручник «Технології», креслярський папір та інструмент.

Методичне забезпечення: презентація, тести у програмі MyTest,

Тип уроку: комбінований.

План  уроку

 

I.

Організаційний  момент

2 хв.

II.

Актуалізація  знань

4 хв.

III.

Мотивація навчальної діяльності учнів

2 хв.

IV.

Повідомлення теми й мети уроку                                                                       

2 хв.

V.

Вивчення нового матеріалу :

15хв.

VI.

Практична робота 

15 хв.

VII.

Закріплення нових знань                                                                            

3 хв.

VIII.

Підведення підсумків уроку

2 хв.

 

СТРУКТУРА УРОКУ

І.   Організаційний  момент

-  перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності учнів до уроку;

ІІ.  Актуалізація  знань.

1.Що таке проект? Назвіть основні етапи проектування виробів

2. Які існують шляхи пошуку інформації?

3.Яке головне правило створення банку ідей?

4. Аналіз у роботі конструктора, дизайнера – це

III.

Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Що називаємо дизайном?

2. У чому полягає професійна діяльність дизайнера?

Висновок  учителя: дизайн — це сучасне поняття, яке широко вживається у всіх сферах життя. Дизайн у сучасному суспільстві — це втілення одвічного прагнення людини до краси, гармонії та естетичної доцільності в усіх ділянках побуту й праці. Тому розвиток дизайну, культивування його засад, базованих як на давніх традиціях, так і на сучасному світовому досвіді, є одним із пріоритетних для нашої культури. В наш час професія дизайнер є досить модною. Щоб вироби були естетично досконалі, приваблювали нас своєю формою і вишуканістю, дизайнер має докласти чимало зусиль, набутих знань та вмінь. Кожному з нас необхідно володіти загальними поняттями про художнє конструювання, уміннями будувати своє життя за законами краси. Тому важливо не тільки знати основні принципи дизайну, а й уміти виготовляти об'єкти праці за законами дизайну.

 IV. Повідомлення теми і мети уроку

Отже,сьогодні ми з вами розглянемо: «Загальні відомості про дизайн»

Очікуванні навчальні результати:

1.     Вміти виконувати завдання зі складання різних видів композиції.

2.     Вміти застосовувати набуті вміння та навички на практиці.

3.     Дотримуватись організації робочого місця, правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час виконання робіт.

V. Вивчення нового матеріалу:

План вивчення:

1.        Дизайн як символ сучасної цивілізації.

2.        Особливості дизайнерського проектування.

3.        Поняття про композицію і колір.

Перегляд презентації «Загальні відомості про дизайн»

  VІ. Практична  робота. «Складання контрастної композиції із геометричних фігур»

Матеріали та інструменти:

1.    Креслярський папір.

2.    Креслярські інструменти.

Практичне завдання: скласти умовну композицію із геометричних фігур на поєднання більших і менших об'ємів, кольорових чи тонових протилежних характеристик (біле — чорне, червоне — жовте, жовте — зелене) та придумати назву.

Геометричні фігури можуть бути одно типового плану: одні три­кутники, одні круги чи прямокутники і т.д., або змішаного плану. Вони можуть бути введені в композиційне розв'язання для виявлення контрасту. Техніка виконання може бути різною: чорно-біла або в кольорі.

https://sites.google.com/site/tehnologiie1011klasi/_/rsrc/1472777956172/teams/-1/8.jpg

 

 

 

 

 

                                                                                             

VІІ . Закріплення нового матеріалу:

Тест

1.Що таке дизайн?

1)це творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу

2)новий метод проектування виробів промислового виробництва, упровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції

3)властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла

4)природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу

5)чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів

2. Дизайнер — це

1)фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище

2)робітник, який обробляє метали ручним або механічним інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми

3)людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя

4)фахівець із повною вищою медичною освітою, який професійно займається підтримкою або відновленням людського здоров'я, через запобігання (профілактика), розпізнавання (діагностика) та лікування захворювань і травм

5)особа, що займається ювелірною справою, фахівець із виготовлення ювелірних прикрас

3.Які види композиції ви знаєте?

1)фронтальна композиція

2)об'ємна

3)глибинно-просторова

4)плоска

5)рельєфна

Варіант №2

4.Що таке контраст?

1)чітко виявлена протилежність відповідних властивостей предмета, стану, дії тощо

2)властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла

3)природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу

4)чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів

5) відсутність будь-якої симетрії

5.Ритм у композиції це-

1)повторення елементів об'ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними, об'єднаних подібними ознаками (тотожними, ньюансними і контрастними співвідношеннями властивостей тощо)

2)чітко виявлена протилежність відповідних властивостей предмета, стану, дії тощо

3)властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла

4)природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу

5)відсутність будь-якої симетрії

6Протилежність динаміки,це-

1)статика

2)симетрія

3)нюанс

4)колір

5)ритм

VІІІ. Підведення підсумків уроку:

Рефлексія (перевірка психоемоційного стану учнів, ефективності мотивації діяльності).

 

Отже, ми розглянули загальні відомості про дизайн. То ж дайте відповіді на такі питання:

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Чи можна скористатись отриманими знаннями у повсякденному житті? Де, за яких умов це може бути?

 

ІХ. Повідомлення домашнього завдання:

Підготувати повідомлення про одного з відомих українських дизайнерів

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Катерина Стадник
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Коберник О.М. та інші)
Додано
3 березня 2018
Переглядів
2076
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку