2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови

Про матеріал

У навчальній роботі самостійність виявляється в активності, спрямованій на набування, вдосконалення знань, оволодіння прийомами роботи. Останнє пов'язане з формуванням пізнавальних інтересів та інших мотивів, які стимулюють і зміцнюють вольові зусилля для виконування тих чи інших завдань."

Перегляд файлу

 

Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови

Виступ Сідун Т.І.

«Вивчити іноземну мову - означає стати вдвічі багатшим ”, писав О.І.Герцен. Здавна знання іноземних мов високо цінувалося в житті суспільства. Володіння кількома мовами розширює кругозір, підвищує ефективність інтелектуальної праці, збагачує духовний світ людини поглиблює знання рідної мови. Мова людини - складова її діяльності.

Активність і самостійність школяра в навчальній роботі — поняття взаємозв'язані, але не тотожні. О. В. Скрипченко зауважує з цього приводу: "Активність може і не включати самостійності. Можна навести чимало прикладів, коли учень, виявляючи активність у роботі, не виявляє самостійності.

У навчальній роботі самостійність виявляється в активності, спрямованій на набування, вдосконалення знань, оволодіння прийомами роботи. Останнє пов'язане з формуванням пізнавальних інтересів та інших мотивів, які стимулюють і зміцнюють вольові зусилля для виконування тих чи інших завдань."

Зараз вчителів турбує проблема суспільної пасивності більшості школярів. Захоплення комп’ютерними іграми призводить до зниження інтересу до здобуття знань, зменшення активності учнів на уроці та в позаурочній діяльності

Щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів у процесі оволодіння знаннями я шукала більш ефективні форми, методи і засоби навчання. Великого значення в організації та удосконаленні навчального процесу на уроках іноземної мови посідає впровадження інноваційних технологій .

    При плануванні своїх уроків я враховую те, що будь – який метод навчання має забезпечувати:

 • Активну участь учнів у процесі навчання
 • Встановлення зворотного зв’язку в системі « педагог – учень»
 • Можливість застосування набутих навичок і знань в реальному житті
 • Розвиток цільових навичок поведінки ( самостійної творчої діяльності)
 • Мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях
 • Можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях

    У процесі навчання найбільш доцільно використовувати ті методи, при яких:

 • В учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці,
 •  учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку,
 • Відпрацьовують моделі поведінки, необхідні для успішної  професійної чи підприємницької діяльності.

     Інтерактивні методи навчання передбачають фронтальну роботу учнів та роботу малими групами. Найбільш ефективні результати можна отримати під час організації роботи учнів малими групами.

    При організації інтерактивного навчання необхідно дотримуватися правил:

 • У роботу повинні бути залучені всі учні,
 • Активна участь учнів у роботі повинна заохочуватися,
 • Учні мають самостійно розробити та виконувати правила роботи у малих групах,
 • Навчальна аудиторія має бути підготовлена до роботи у малих групах.

    Практика показала, що при використанні на уроках інтерактивних методів навчання учні запам’ятовують матеріал майже повністю. Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному житті. Використання інтерактивних методів навчання у малих групах сприяє розвитку комунікабельності, співробітництву, умінню відстоювати свою точку зору, йти на компроміси та ін..

Зі свого досвіду, можу твердо стверджувати, що процес навчання – це не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної активної участі в цьому процесі. 
Вчитель досягне успіху лише тоді на своїх уроках, коли зрозуміє, що дітям подобається все нове і цікаве. Ми, вчителі, повинні пам’ятати, що одна й та сама модель проведення уроків, не дає можливості дітям розкрити себе повністю, зупиняє розвиток творчого потенціалу навчання.

За декілька століть існування методики як науки отримали розвиток і популярність такі методи .
1)   перекладні (граматико-перекладні, лексико – або текстуально перекладний);
2)  прямі;
3) змішані;
4) свідомо-порівняльний;
5) діяльнісно-комунікативний..
Перекладні методи. Граматико-перекладний метод був поширений в усіх країнах Європи. Метою навчання в межах даного методу є навчання читання і перекладу текстів, переважно художніх, на рідну мову. Основними принципами перекладних методів є: писемне мовлення, яке представляє справжню мову, як основу навчання;
Прямі методи. В них на перший план висуваються практичні цілі, і, перш за все, - навчання усного мовлення. Метою навчання є практичне оволодіння іноземною мовою, під яким розуміли усне мовлення.
Неопрямі методи. У XX-му столітті широке поширення викладання ІМ спричинило інтенсивну розробку різних методів навчання. Свій подальший розвиток одержують і неопрямі методи . Серед перших є усний метод Палмера, аудіо-лінгвальний й аудіовізуальний методи.

Проблеми вдосконалення уроку, пошуки поєднання різних форм та методів роботи на уроці залишаються для мене актуальними. Саме комунікативний підхід сприяє кращому опануванню іноземної мови учнями, дає можливість практично застосовувати набуті знання для висловлення своїх думок, вражень, почуттів.

Своїм першочерговим завданням вважаю навчити учнів розмовляти англійською мовою на актуальні та зрозумілі для них теми, які вони можуть застосувати в різноманітних життєвих ситуаціях, стимулювати їх до висловлювань, заохочувати для спілкування.

Слід відзначити, що використання сучасних методів викладання ІМ допомагає мені посилити мотивацію учнів щодо вивчення мов міжнародного спілкування.

 1. Використання пісень та ігор на уроках англійської мови.

Ефективність використання пісень для навчання мови пояснюється тим, що пісні на уроці пожвавлюють викладання, вносять різноманітність, викликають позитивні емоції та створюють високу мотивацію. У пошуках відповіді на запитання,, Як підтримати інтерес до навчання”, я знайшла відповідь. Необхідно залучати дітей до активної ігрової діяльності. Граючись - діти вчаться. Кожний ігровий момент активізує роботу учня на уроці. Значну увагу приділяю роботі з фонетикою, прагну виробити в учнів навички правильної вимови та вільного, швидкого мовлення.

 1. Проведення нетрадиційних уроків.

Я використовую наступні форми нестандартних уроків:

 • Інтегровані уроки
 • Урок-круглий стіл
 • Урок-подорож
 • Урок-шопінг
 • Уроки-рольові ігри
 • Урок-залік
 • Урок-диспут
 • Урок-шоу і т.д.
 1. Навчання розмовної англійської мови та кліше.

Кліше допомагають логічно оформити висловлювання та зробити мову більш природною. За допомогою кліше можна висловити розуміння, співчуття, підтримку, подив, незгоду і т.д. Учні повинні навчитися автоматично вживати формули сучасної англійської мови.

 1. Використання країнознавчого матеріалу.

Складовою частиною своєї роботи вважаю опрацювання країнознавчого матеріалу. Це активізує пізнавальну діяльність учнів, залучає до діалогу двох культур. Ефективним засобом активізації творчості учнів вважаю інсценізацію текстів, Обираю оповідання із найбільшою кількістю героїв, заохочую учнів фантазувати, доповнювати висловлювання персонажів власними репліками, пропоную учням самостійно продовжити оповідання, висловити своє припущення з опорою на малюнок до тексту.

 1. Використання специфічних аутентичних текстів на уроках ІМ.

Потрапивши в англомовну країну, учні неминуче зіткнуться з такими специфічними аутентичними текстами, як телефонні довідники, газети, карти, дорожні знаки, дороговкази в супермаркетах, упаковка продуктів, афіші кінотеатрів тощо. Коли ми замовляємо страву в ресторані, читаючи меню або коли читаємо афіші в кінотеатрі, ми приймаємо рішення, що ґрунтується на прочитаному тексті. Робота над такими текстами насамперед розвиває вміння розуміння значення слова з контексту, вчить звертати увагу на деталі, отримувати інформацію з ілюстрацій, знайомить з реаліями повсякденного життя, створює ситуації, наближені до дійсності, відтворює атмосферу країни, мова якої вивчається.

 1. Інтерактивні форми навчання.

Активне спілкування учнів у процесі навчання завжди є цікавим, оскільки знімає заборони на спілкування та стимулює його, що сприяє перетворенню подеколи нудної індивідуальної діяльності на загальну захоплюючу пізнавальну діяльність. Так в моєму педагогічному багажі є такі інтерактивні форми навчання як: метод «Мікрофон», « Ажурна пилка», «Мозковий штурм», диспути та дискусії, методи «Незавершені речення», « Погодься/ Не погодься», «Експромт» та інші.

 1. Використання групової та парної роботи на уроках ІМ.

Після набуття досвіду вчитель завжди знайде багато можливостей для проведення парної і групової роботи. На своїх уроках також люблю використовувати різні додаткові посібники, які являють собою збірники текстів, психологічних тестів, цитат, прислів’їв, веселих історій, які допоможуть зробити атмосферу на уроці невимушеною, а вивчення англійської мови – захоплюючим. Більшість психологічних тестів носять гумористичний характер, вони вдало доповнюють традиційні завдання. Тексти значно розширюють кругозір учнів, поповнюють їх словниковий запас. Матеріали «Веселі історії» знімуть втому, емоційну напруженість у класі, відновлять працездатність.

 1. Досконале вивчення граматичного матеріалу.

Етап презентації граматичних явищ відбувається на основі вивченої раніше тематично пов'язаної лексики, при цьому створюю умови для творчого і правильного перекомбінування раніше засвоєного матеріалу в усному і писемному мовленні. Прагну навчити учнів не просто говорити, а говорити правильно. На моє переконання розвитком комунікативної активності  учнів потрібно вміло керувати. Для організації такого виду діяльності підбираю різні форми організації навчального процесу. Оволодіння граматичним компонентом вимагає ознайомлення з великою кількістю граматичних правил та явищ активного та пасивного мінімуму. Використання таких вербальних засобів навчання, як граматичні таблиці та схеми сприяє більш ґрунтовному й легкому засвоєнню навчального матеріалу. Постійна робота з граматичними таблицями розвиває в учнів загальні навички творчого навчання.

Попрацювавши 36 роки на учительській ниві, дійшла до висновку: щоб відповідати вимогам часу, учитель має бути творцем, художником, а не просто старанним ремісником. Весь цей час шукаю та апробовую принципи та засоби, які, на мою думку, були б найефективнішими для досягнення кінцевої мети – формування в учнів життєвих компетенцій, адже суспільні умови змінюються – і діти та підлітки мають бути підготовлені до успішної життєдіяльності. Не вміючи плавати, людина потоне, а не маючи необхідних знань і вмінь життєвого устрою, захлинеться життєвою стихією, не зможе самовизначитись і самоздійснитися.

Завжди пам’ятаю слова Я. Коменського, "учитель - помічник природи, а не її володар, її будівничий, а не реформатор", тому він сам вибирає форми, методи та прийоми, які сприяють розвитку природних нахилів учнів. В зв’язку з цим , ціную кожну обдаровану і здібну дитину, допомагаю їй розвинути свій талант і дар.

Таким чином, кожен урок – це новизна, творчий пошук учнів і вчителя, співробітництво, радість спілкування іноземною мовою. Якщо вчитель не байдужий до своїх учнів і щедро готовий поділитись з ними своїми знаннями, якщо урок для нього – не просто проходження матеріалу, то він буде творчо шукати все, щоб оживити урок, зробити його захоплюючим, цікавим, джерелом радості та натхненної праці учнів.

 

 

 

 

doc
Додано
3 серпня 2018
Переглядів
1010
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку