Рухливі ігри з ходьбою, бігом, рівновагою

Про матеріал

Навчити дітей контролювати свої дії, слухати і розуміти інструкції дорослих, коригувати свою поведінку; розвивати уяву, мислення, творчі здібності; зняття емоційного напруження, створення позитивного емоційного клімату.

Перегляд файлу

КАРУСЕЛІ

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; розвивати ритмічність рухів і спритність.

Хід гри

Посередині майданчика (зали) вихователь кладе на землю зв’язаний у вигляді кола шнур. Це «карусель». Діти граються, ходять, бігають, підстрибують, танцюють. На сигнал вихователя «На каруселі!» діти піднімають шнур із землі та починають рит­мічно ходити по колу, промовляючи:

Карусель спочатку тихо

Завертілась нам на втіху.

Потім все пішло кругом —

І бігом, бігом, бігом!

Після слів «Бігом, бігом, бігом!» діти починають бігти. Коли вихователь дасть команду «Кругом!», вони на ходу швидко беруть шнур другою рукою і біжать у протилежний бік.

Вихователь

Тихше, тихше, не спішіть,

Каруселі зупиніть!

Раз-два, раз-два,

Вже закінчилася гра!

Рух «каруселі» поступово вповільнюється, а після останніх слів діти зупиняються. Вони разом кладуть шнур на землю і роз­бігаються майданчиком (залою). Гра повторюється.

Рекомендації до гри

Вихователеві необхідно стежити, щоб діти ходили по колу рит­мічно та легко бігали. Після кількох повторень гри дітей можна об’єднати у три-чотири підгрупи, а замість шнура покласти в різ­них місцях майданчика (зали) 3–4 обручі (маленькі каруселі). Діти беруться за обручі, як за шнур.

МОРЕ ХВИЛЮЄТЬСЯ

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; розвивати по­чуття рівноваги, витривалість.

Хід гри

Діти утворюють коло, одна дитина (ведучий) посередині. Діти ходять по колу в різному напрямку: праворуч або ліворуч та біга­ють. Дитина всередині кола промовляє:

Море хвилюється раз,

Море хвилюється два,

Море хвилюється три!

Морська фігура на місці замри!

Діти раптово зупиняються і кожний із них зображує той чи інший придуманий рух. Ведучий обирає те, що йому найбільше сподобалось. Діти міняються місцями. Гра повторюється.

Рекомендації до гри

Діти можуть бігати, стрибати всім майданчиком (залою), а на сигнал ведучого набувають певну позу. Вихователь стежить, щоб вони не стояли тривалий час у нерухомій позі, особливо зігнуті або на одній нозі.

ХТО ПЕРШИЙ

Мета: удосконалювати навички швидкого бігу; розвивати швидкість і спритність.

Хід гри

На одному боці зали (майданчика) на стільцях кладуть 4–5 пра­порці. На протилежному — стоять п’ятеро дітей, які вишикувані у шеренгу проти стільців.

За командою вихователя «Раз, два, три — біжи!» діти біжать до свого прапорця, беруть його і піднімають, потім кладуть на місце. Виграє той, хто першим підняв прапорець. Потім діти по­вертаються на свої місця, виходить інша підгрупа. Гра завершу­ється, якщо в ній візьмуть участь усі діти.

Рекомендації до гри

Відстань від стартової лінії до прапорців на майданчику слід установити в межах 15–20 м. Замість прапорців на стільці можна покласти кубики, брязкальця тощо.

ДВА МОРОЗИ

Мета: удосконалювати навички бігу; виховувати витримку, сміливість, кмітливість.

Хід гри

На двох протилежних боках майданчика (зали) накреслити лінії. Це два «будиночки», відстань між якими — 8–15 м.

Усі діти, крім двох виділених «морозів», які стоять посередині майданчика, перебувають в одному з «будиночків».

За сигналом вихователя «морози» голосно промовляють:

Ми два братці молоді,

Два морози удалі.

Я Мороз — Червоний ніс,

Я Мороз — Синій ніс!

Хто з вас не боїться

В путь-дорогу пуститься?

Діти

Не боїмося ми погроз,

Не страшний ти нам, Мороз!

Після цього діти сміливо перебігають до протилежного «бу­диночка», а «морози» намагаються спіймати їх. «Мороз» «замо­рожує» тих, хто бігають, торкаючись їх рукою. «Заморожені» зупиняються на місці до наступного перебігання.

«Морози» знову виходять на середину, повертаються обличчям до дітей, які стоять на другій лінії, пропонують «у путь-дорогу пуститься». Діти відповідають хором і швидко біжать виручати своїх товаришів, подають їм руку й разом перебігають до першо­го «будиночка», а «морози» їх не пускають. Після 2–3 перебіжок призначаються нові «морози», гра повторюється.

«Зустрічні перебіжки»

Грають дві команди. Кожна команда шикується у колону, одна половина команди залишається на одному боці майданчика, а друга — стає на відстані 20–30 м обличчям до першої. Перед гравцями накреслено лінію. Перші гравці в колонах, які розташовані на одному боці, отримують естафетну паличку. Якщо гравців непарна кількість, то естафетну паличку отримують перші гравці тієї половини,у якій більше на одного гравця. За сигналом керівника перші гравці з естафетною паличкою біжать до гравців своєї команди на протилежному боці, передають естафетну паличку та йдуть у кінець колони. Гравці, які отримали естафетні палички, біжать до гравців своєї команди, які розташовані навпроти, і передають естафетну паличку.

Очікуючи на естафетну паличку, не можна заступати за лінію отримання естафети. Гра завершується, коли гравець, який розпочинав естафету, отримає естафетну паличку.

КАРАСІ ТА ЩУКА

Мета: удосконалювати навички бігу; розвивати швидкість і спритність.

Хід гри

На протилежних боках майданчика вихователь креслить дві «затоки», де живуть «карасі». Відстань між «затоками» 15–20 м. «Щука» стає посередині майданчика — «річки».

Усі діти — «карасі» — стають у шеренгу на одному кінці май­данчика.

У ставку живе рибина:

Гострі зуби, сіра спина.

Полювати вийшла злюка —

Люта та підступна щука!

За командою вихователя «Раз, два, три! Карасику, пливи!» усі «карасі» «перепливають» (біжать) у другу «затоку», а «щука» їх ловить.

Вихователь

Гей, карасики, тікайте,

Їй у рот не потрапляйте!

Повторюючи гру, обирають іншу «щуку».

Рекомендації до гри

«Щука» ловить карасів тільки в «річці», у «затоці» вона не має права ловити. Вихователеві необхідно регулювати біг відпо­чинком. Спіймані діти не можуть бути «щукою».

«Карасі та щука »

Одну дитину обирають «щукою». Решта гравців об’єднуються у дві підгрупи: одна з них утворює коло — це «камінці», друга —«карасі», які «плавають» усередині кола. «Щука» перебуває за межами кола. За сигналом вихователя: «Щука!» — дитина, яка зображує її, вбігає у коло і намагається спіймати «карасів», які ховаються за «камінці» — присідаючи за будь-кого з гравців, які стоять у колі.

«Щука» ловить тих «карасів», які не встигли заховатися, і виводить їх за коло. Після 2–3 повторень підраховують кількість пійманих.

Обирають нову «щуку», а діти, які стояли по колу і ззовні нього, міняються місцями, і гра продовжується.

«Совонька »

Посередині майданчика позначають «гніздо», у якому один із гравців стає «совонькою», решта дітей розбігаються майданчиком. За сигналом: «День наступає — все оживає» — діти бігають майданчиком, імітуючи політ метеликів або пташок. За сигналом: «Ніч наступає — все завмирає» — діти зупиняються. «Совонька» «вилітає з гнізда» на «полювання» і стежить за гравцями. Якщо хтось із них поворухнувся, «совонька» бере цього гравця до себе в «гніздо». За сигналом: «День наступає — все оживає» — «совонька» повертається до «гнізда», а діти знову бігають майданчиком. Діти, яких «совонька» принесла до «гнізда», пропускають одну гру.

МИ ВЕСЕЛІ ДІТИ

Мета: удосконалювати навички ритмічної ходьби та бігу; ви­ховувати рішучість та орієнтування в просторі.

Хід гри

Діти утворюють коло, тримаючись за руки. Одна дитина стає всередині кола — «ловець». Діти ходять по колу і промовляють:

Ми маленькі дошкільнята,

Любим бігати й гуляти,

І сміятись, і стрибати,

Ану, спробуй нас догнати.

Раз, два, три — лови!

На слово «Лови!» діти розбігаються майданчиком (залою), а «ловець» ловить їх. Якщо буде зловлено двох-трьох дітей, гра завершується. На слова вихователя «Усі в коло!» діти шикуються в коло, і гра продовжується з іншим «ловцем».

Рекомендації до гри

Зловленим уважається той, кого торкнувся рукою «ловець». Спіймана дитина не може бути «ловцем». Якщо «ловець» трива­лий час не може нікого спіймати, його замінюють іншим.

Якщо майданчик великий, на протилежних його боках слід накреслити по одній лінії. «Ловець» стає посередині. Діти шику­ються в шеренгу на одному кінці майданчика і разом із виховате­лем кажуть: «Ми веселі дошкільнята!»

Після слова «Лови!» діти перебігають на протилежний бік май­данчика до другої лінії, а «ловець» їх ловить. Вихователь регулює біг із відпочинком для того, щоб не стомити дітей.

«ВЕСЕЛКА»

Мета: удосконалювати  навички  бігу;  виховувати  витримку, кмітливість.

Хід гри

За допомогою лічилки обирається «Веселка», який повертається обличчям до гравців, піднімає руки в сторони (протягом усієї гри «Веселка» залишається на своєму місці). «Веселка»  називає  який-небудь  колір.  Гравці  знаходять  цей колір у себе в одязі або у кого-небудь із сусідів (можна триматися за одяг інших) і, торкаючись цього кольору, спокійно проходять під  «Веселкою»  (під  його  руками).  Якщо  у  гравця  відсутній  потрібний колір і немає можливості торкнутися названого кольору, він  повинен  швидко  пробігти  під  «Веселкою».  Якщо  «Веселка» квацнув  гравця,  то  він  стає  новим  «Веселкою»  і  гра  продовжується.

Рухлива гра «НЕ СПИ, НЕ ПОЗІХАЙ!»

Мета: виховувати увагу, кмітливість, швидку реакцію.

Матеріал: довгий мотузок, кінці якого зв’язані між собою.

Хід гри

Обирається ведучий. Гравці утворюють коло, тримаючи мотузку обома  руками  зверху.  Ведучий  ходить  по  колу,  вимовляючи слова: «Не спи, не позіхай, руки швидко прибирай!» і намагається торкнутися  рук  одного  з  гравців.  Завдання  гравців:  вчасно  прибрати руки, відпустивши мотузку. Під час гри мотузка не повинна падати на землю, адже щойно відходить ведучий, гравець, якого він  хотів  квацнути,  одразу  ж  бере  мотузку.  Той,  кого  ведучий торкнувся, міняється з ним ролями.

Рухлива гра «ВУСАТИЙ СОМ»

Мета: удосконалювати навички бігу; виховувати увагу, швидку реакцію на сигнал.

Хід гри

На  землі  вихователь  креслить  лінію   це  «берег»,  з  одного боку  «суша»,  з  другого   «вода».  За  допомогою  лічилки  обирають ведучого — це «сом». «Сом» живе у воді на відстані 4–5 м від

«берега».  Решта  гравців  стоїть  там  же,  але  на  відстані  1,5–2  м, повернувшись обличчям до «берега», і вимовляють слова:

Під камінням сом не спить,

Сом вусами ворушить.

Рибки, рибки, не чекайте,

Всі на берег випливайте!

Після цих слів «рибки» тікають від «сома», а він намагається їх зловити. «Сом» не повинен виходити за лінію «берега». Спіймані у «воді» «рибки» залишають гру. Гра повторюється.

Рухлива гра «ПЛІТ»

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; розвивати вміння узгоджувати свої рухи з рухами інших.

Матеріал: музичний супровід — повільна і швидка музика.

Хід гри

Гравці стоять шеренгами біля чотирьох стін майданчика, узявшись за руки. Починає звучати повільна музика, усі шеренги сходяться у центрі та кланяються одна одній. Потім звучить швидка

музика, і всі діти починають танцювати. Щойно музика замовкає, усі учасники повинні повернутися на місця в свої шеренги. Шеренга, яка вишикується першою, виграє.

Рухлива гра  «ПТАХИ І ЗОЗУЛЯ»

Мета: удосконалювати  навички  бігу;  розвивати  спритність і швидкість.

Хід гри

На одному боці майданчика діти креслять невеликі кола. Це —  «гнізда  птахів».  Одна  дитина   «зозуля»,  вона  стоїть  осторонь і не має «гнізда». На слова вихователя:

Птахи у справах полетіли

І гнізда-хатки залишили! — діти вибігають із «гнізд» урозтіч. «Зозуля літає» разом із ними.

З ними зозуленька літає,

Собі хатиноньку шукає!

На слова:

Птахи, довго не літайте.

Свої гніздечка відшукайте! — діти біжать до своїх «гнізд», а «зозуля» намагається швидко зайняти  яке-небудь  «гніздо».  Дитина,  яка  залишилася  без  місця,  стає «зозулею».

Рекомендації до гри

Вихователеві необхідно стежити, щоб діти бігали всім майданчиком і не «літали» близько від «гнізд».

Рухлива гра  «МИ ВЕСЕЛІ ДІТИ»

Мета: удосконалювати навички ритмічної ходьби та бігу; виховувати рішучість та орієнтування в просторі.

Хід гри

Діти утворюють коло, тримаючись за руки. Одна дитина стає всередині кола — «ловець». Діти ходять по колу і промовляють:

Ми маленькі дошкільнята,

Любим бігати й гуляти,

І сміятись, і стрибати,

Ану, спробуй нас догнати.

Раз, два, три — лови!

На  слово  «Лови!»  діти  розбігаються  майданчиком  (залою), а  «ловець»  ловить  їх.  Якщо  буде  зловлено  двох-трьох  дітей  (за умовою), гра завершується. На слова вихователя «Усі в коло!» діти

шикуються в коло, і гра продовжується з іншим «ловцем».

Рекомендації до гри

Зловленим  уважається  той,  кого  торкнувся  рукою  «ловець». Спіймана дитина не може бути «ловцем». Якщо «ловець» тривалий час не може нікого спіймати, його замінюють іншим.

Якщо  майданчик  великий,  на  протилежних  його  боках  слід накреслити по одній лінії. «Ловець» стає посередині. Діти шикуються в шеренгу на одному кінці майданчика і разом із вихователем кажуть: «Ми веселі дошкільнята!». Після слова «Лови!» діти перебігають на протилежний бік майданчика до другої лінії, а «ловець» їх ловить. Вихователь регулює біг із відпочинком для того, щоб не стомити дітей.

Рухлива гра  «ЧИЯ ЛАНКА ШВИДШЕ ЗБЕРЕТЬСЯ»

Мета: удосконалювати  навички  ходьби  та  бігу;  виховувати увагу, пам’ять, організованість.

Хід гри

Діти шикуються у дві колони напроти вихователя. На умовний сигнал  (свисток,  змах  прапорцем)  або  команду  «Кроком  руш!» діти  ходять  колонами  одне  за  одним  або  в  своїй  колоні  перешиковуються у пари і ходять парами. На команду «Усі розійшлись!» вони розбігаються майданчиком (залою). На команду вихователя «Стій!» усі зупиняються і заплющують очі.

В и х о в а т е л ь (змінюючи місце). Раз, два, три, швидко шикуйтесь у колони біля мене!Виграє  ланка  (колона),  яка  швидше  збереться.  Гра  повторюється.

Рекомендації до гри

Після  кількох  повторень  гру  можна  ускладнити,  об’єднавши  дітей у 3–4 підгрупи.

Кожна група шикується в колону по одному перед прапорцем  свого кольору. За  сигналом  вихователя  (свисток,  удар  у  бубон)  діти  починають  ходити  та  бігати  майданчиком  (залою).  Після  команди  «На  місця!» діти повертаються до свого прапорця і стають біля нього  в колону. Вихователь називає, яка підгрупа швидше повернулась  і вишикувалась у колону. Після 2–3 повторень вихователь дає команду «Стій!» Діти зупиняються і заплющують очі, а вихователь  у  цей  час  змінює  місця  прапорців.  Після  команди  «На  місця!» діти розплющують очі та поспішають стати в колону проти свого прапорця. Виграють ті, хто першим став у колону.

Рухлива гра «МОРЕ ХВИЛЮЄТЬСЯ»

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; розвивати почуття рівноваги, витривалість.

Хід гри

Діти утворюють коло, одна дитина (ведучий) посередині. Діти ходять по колу в різному напрямку: праворуч або ліворуч та бігають. Дитина всередині кола промовляє:

Море хвилюється раз,

Море хвилюється два,

Море хвилюється три!

Морська фігура на місці замри!

Діти  раптово  зупиняються  і  кожний  із  них  зображує  той  чи інший  придуманий  рух.  Ведучий  обирає  те,  що  йому  найбільше сподобалось. Діти міняються місцями. Гра повторюється.

Рекомендації до гри

Діти можуть бігати, стрибати всім майданчиком (залою), а на сигнал ведучого набувають певну позу. Вихователь стежить, щоб вони  не  стояли  тривалий  час  у  нерухомій  позі,  особливо  зігнуті

або на одній нозі.

Рухлива гра «КАРУСЕЛІ»

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; розвивати ритмічність рухів і спритність.

Хід гри

Посередині  майданчика  (зали)  вихователь  кладе  на  землю  зв’язаний  у  вигляді  кола  шнур.  Це  «карусель».  Діти  граються, ходять, бігають, підстрибують, танцюють. На сигнал вихователя

«На каруселі!» діти піднімають шнур із землі та починають ритмічно ходити по колу, промовляючи:

Карусель спочатку тихо

Завертілась нам на втіху.

Потім все пішло кругом —

І бігом, бігом, бігом!

Після слів «Бігом, бігом, бігом!» діти починають бігти. Коли вихователь дасть команду «Кругом!», вони на ходу швидко беруть шнур другою рукою і біжать у протилежний бік.

В и х о в а т е л ь

Тихше, тихше, не спішіть,

Каруселі зупиніть!

Раз-два, раз-два,

Вже закінчилася гра!

Рух  «каруселі»  поступово  вповільнюється,  а  після  останніх слів діти зупиняються. Вони разом кладуть шнур на землю і розбігаються майданчиком (залою). Гра повторюється.

Рекомендації до гри

Вихователеві необхідно стежити, щоб діти ходили по колу ритмічно та легко бігали. Після кількох повторень гри дітей можна об’єднати у три-чотири підгрупи, а замість шнура покласти в різних  місцях  майданчика  (зали)  3–4  обручі  (маленькі  каруселі).  Діти беруться за обручі, як за шнур.

Рухлива гра «КВАЧ»

Мета:  удосконалювати  навички  швидкого  бігу;  розвивати швидкість і спритність.

Хід гри

Діти  стоять  у  різних  кінцях  майданчика.  Одну  дитину  обирають  «квачем»,  їй  дають  до  рук  кольорову  стрічку,  і  вона  стає  посередині майданчика.

В и х о в а т е л ь

Квачик, квачик, раз, два, три,

Швидше ти дітей лови!

«Квач» намагається когось догнати (квацнути). Той, кого він квацнув,  відходить  убік.  Гра  завершується,  якщо  «квач»  зловить  трьох-чотирьох  дітей  (за  домовленістю).  Потім  вихователь

призначає «квачем» найспритнішу дитину, яку жодного разу не спіймали.

Рекомендації до гри

Спійманим  уважається  той,  кого  «квач»  квацнув,  він  відходить  убік.  Якщо  «квач»  протягом  30–40  с  не  може  нікого  квацнути, то необхідно призначити іншу дитину.

Рухлива гра « ХТО ПЕРШИЙ»

Мета:  удосконалювати  навички  швидкого  бігу;  розвивати швидкість і спритність.

Хід гри

На одному боці зали (майданчика) на стільцях кладуть 4–5 прапорці. На протилежному — стоять п’ятеро дітей, які вишикувані у шеренгу проти стільців. За командою вихователя «Раз, два, три — біжи!» діти біжать до  свого  прапорця,  беруть  його  і  піднімають,  потім  кладуть  на

місце. Виграє той, хто першим підняв прапорець. Потім діти повертаються на свої місця, виходить інша підгрупа. Гра завершується, якщо в ній візьмуть участь усі діти.

Рекомендації до гри

Відстань від стартової лінії до прапорців на майданчику слід установити в межах 15–20 м. Замість прапорців на стільці можна покласти кубики, брязкальця тощо.

Рухлива гра «МИШОЛОВКА»

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; виховувати витриманість, кмітливість, чесність.

Хід гри

Вихователь  об’єднує  дітей  у  дві  неоднакові  підгрупи.  Менша утворює коло — «мишоловку», а більша, яка зображає «мишей»,  розміщується  за  колом.  Діти,  які  зображують  «мишоловку»,  беруться за руки і починають ходити по колу праворуч або ліворуч (за умовою).

Діти

Як ці миші надоїли,

Все погризли, все поїли,

236 745 ігор для дошкільників

Бережіться, мишенята,

Доберемось ми до вас!

Мишоловку ми поставим,

Переловимо всіх вас.

На останні слова діти зупиняються і піднімають зчеплені руки.  «Миші» в цей час починають швидко перебігати через «мишоловку» і вибігати з неї. На  слово  вихователя  «Хлоп!»  діти  швидко  опускають  руки, і «мишоловка» закривається. Дітей, які не встигли вибігти з кола, уважають спійманими, і вони стають у коло. Коли «миші» будуть спіймані,  гру  починають  знову.  Для  «мишоловки»  обирають  дітей, які зображували «мишей».

Рекомендації до гри

Вихователь  стежить  за  тим,  щоб  «миші»  перебігають  тільки через середину кола, за колом їм бігати не дозволяється. Не можна також підлазити під закриту «мишоловку» (опущені руки) або

розривати коло.

Рухлива гра «ДВА МОРОЗИ»

Мета: удосконалювати  навички  бігу;  виховувати  витримку,  сміливість, кмітливість.

Хід гри

На  двох  протилежних  боках  майданчика  (зали)  накреслити  лінії. Це два «будиночки», відстань між якими — 8–15 м. Усі діти, крім двох виділених «морозів», які стоять посередині майданчика, перебувають в одному з «будиночків». За сигналом вихователя «морози» голосно промовляють:

Ми два братці молоді,

Два морози удалі.

Я Мороз — Червоний ніс,

Я Мороз — Синій ніс!

Хто з вас не боїться

В путь-дорогу пуститься?

Д і т и

Не боїмося ми погроз,

Не страшний ти нам, Мороз!

Після  цього  діти  сміливо  перебігають  до  протилежного  «будиночка»,  а  «морози»  намагаються  спіймати  їх.  «Мороз»  «заморожує»  тих,  хто  бігають,  торкаючись  їх  рукою.  «Заморожені»

зупиняються на місці до наступного перебігання. «Морози» знову виходять на середину, повертаються обличчям  до  дітей,  які  стоять  на  другій  лінії,  пропонують  «у  путь-дорогу

пуститься».  Діти  відповідають  хором  і  швидко  біжать  виручати  своїх товаришів, подають їм руку й разом перебігають до першого «будиночка», а «морози» їх не пускають. Після 2–3 перебіжок

призначаються нові «морози», гра повторюється.

Рухлива гра «КАРАСІ ТА ЩУКА»

Мета: удосконалювати  навички  бігу;  розвивати  швидкість і спритність.

Хід гри

На  протилежних  боках  майданчика  вихователь  креслить  дві «затоки», де живуть «карасі». Відстань між «затоками» 15–20 м. «Щука» стає посередині майданчика — «річки». Усі діти — «карасі» — стають у шеренгу на одному кінці майданчика.

У ставку живе рибина:

Гострі зуби, сіра спина.

Полювати вийшла злюка —

Люта та підступна щука!

За командою вихователя «Раз, два, три! Карасику, пливи!» усі  «карасі» «перепливають» (біжать) у другу «затоку», а «щука» їх  ловить.

В и х о в а т е л ь

Гей, карасики, тікайте,

Їй у рот не потрапляйте!

Повторюючи гру, обирають іншу «щуку».

Рекомендації до гри

«Щука»  ловить  карасів  тільки  в  «річці»,  у  «затоці»  вона  не має  права  ловити.  Вихователеві  необхідно  регулювати  біг  відпочинком. Спіймані діти не можуть бути «щукою».

Рухлива гра  «ХИТРА ЛИСИЦЯ»

Мета: удосконалювати навички бігу; виховувати спостережливість та витримку.

Хід гри

Діти  стоять  у  колі  пліч-о-пліч,  заклавши  руки  за  спину.  Вихователь проходить за колом і непомітно торкається кого-небудь із  них. Дитина, якої торкнувся вихователь, стає «хитрою лисицею».

Вихователь пропонує кому-небудь із дітей уважно подивитися на  своїх товаришів, пошукати очима «хитру лисицю». Якщо дитина  відразу  не  знайде,  діти  всі  разом  запитують:  «Хитра  лисице,  де

ти?»  І  пильно  стежать  за  обличчям  кожного,  чи  не  викаже  себе  «хитра лисиця». Після трьох запитань ласиця відповідає: «Я тут!»  і вбігає в коло, а діти швидко розбігаються, «Лисиця» їх ловить

(торкається рукою). Коли буде спіймано 2–3 дітей, гра завершується.

Рекомендації до гри

Якщо  «лисиця»  викаже  себе  раніше,  ніж  її  запитають,  діти обирають іншу «лисицю».

Рухлива гра «ШПАКИ»

Мета: удосконалювати навички бігу; виховувати увагу; учити швидко орієнтуватися в просторі.

Хід гри

На  одному  боці  майданчика  накреслені  кружечки  (діаметр 1 м) — «шпаківня» Усі діти — «шпаки», кількість їх непарна, тобто на одну дитину більше, ніж накреслено кружечків, а у «шпаківню» може «залітати» тільки двоє «шпаків».

В и х о в а т е л ь

Навесні пташки чарівні

Оселились у шпаківні.

Пір’ячком виблискують,

Пісеньки висвистують!

На слова вихователя «Шпаки летять!» діти, наслідуючи

політ  шпаків,  бігають  майданчиком  урозтіч.  На  слова  «Шпаки  прилетіли!» вони біжать до

«шпаківень». Вважається, що дитина, яка

спізнилася  зайняти  місце  в  «шпаківні»,  програє.  Коли  всі  діти

стануть  у  кружечки,  вихователь  говорить:  «Шпаки  полетіли». Діти  знову  бігають,  а  за  сигналом  займають  місце  у  будь-якому кружечку. Програє той, хто спізнився. Гра повторюється кілька разів.

Рекомендації до гри

Якщо дітей у групі парна кількість, то у грі бере участь вихователь. Йому необхідно нагадувати дітям, щоб вони бігали якнайдалі від «шпаківень».

День і ніч »

Посередині майданчика накреслено лінію, по обидва боки на відстані 20–30 кроків від неї відзначають два «міста». Гравці об’єднуються у дві рівні групи, одна з яких має назву «день», друга — «ніч». Гравці шикуються на відстані 1 м від середньої лінії через два кро-ки одне від одного. Ведучий промовляє: «День!», після чого гравці команди «дня» повертаються й, пробігаючи між гравцями «ночі»,швидко біжать до свого «будинку». Ті біжать за ними й намагаються їх заквацати. Заквацані гравці переходять у групу «ночі». Потім ведучий кілька разів повторює назви обох команд. Перемагає команда,яка матиме чисельніший склад. Забороняється бігти у свій «будинок»

«Вартові та розбійники»

Значення гри: розвиток спостережливості, спритності, уваги, кмітливості, пам'яті.

Інтенсивність: низька.

Зміст та правила гри: Усі гравці стають у коло на відстані витягнутих рук. «Вартовий» стоїть у центрі із зав'язаними очима. Пара гравців, вказана вчителем, міняються місцями, проходячи біля «вартового», а «вартовий», коли почує шум, повинен сказати «стій» і вказати хоча б на одного гравця, який змінив своє місце.

За сигналом «стій» всі зупиняються. Якщо «вартовий» тричі по­миляється, призначають нового «вартового».

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
31 жовтня 2018
Переглядів
2883
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку