2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Рядкові величини в Python

Про матеріал
10 клас профільний рівень Робота з рядковими величинами на мові програмування Python
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Рядкові величини. Класичні алгоритми опрацювання рядків. Тема. 4

Номер слайду 2

Мета уроку:навчальна: розглянути типи вбудовних даних – рядки, як вони записуються і формуються під час виведення, розглянути операції, які можна проводити над рядками; вивчити функції та методи роботи з рядками.розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять; формувати вміння узагальнювати;виховна: виховувати інформаційну культуру, виховання уміння працювати в групі; формування позитивного ставлення до навчання.

Номер слайду 3

Повторення. Які типи даних в мові програмування Python ви знаєте?Яка особливість запису списків?Які методи опрацювання списків ви знаєте?Що таке стек?Що таке черга?Як записуються масиви?Що таке кортежі?Чим відрізняються множини від кортежів?

Номер слайду 4

Рядки. Рядки є одним з основних типів убудованих у мову Python об’єктів, які мають загальну послідовність. Рядки використовуються для зберігання та опрацювання текстової інформації. З функціональної точки зору, рядки можуть застосовуватися для подання символів, слів, текстових файлів тощо. Їх можна використовувати для збереження двійкових значень байтів і символів юнікоду.

Номер слайду 5

Відомості про рядки. Рядок є незмінним типом даних. Основним типом рядків є str, який застосовується для роботи з текстовими даними у коді ASCII. Для роботи з рядками застосовуються різноманітні операції, функції, методи і модулі. У мові Python немає різниці між рядком в апострофах ‘ ’ і рядком у лапках “ ”. Якщо рядок містить лапки, то краще взяти в апострофи, а якщо містить апострофи, то – в лапках.

Номер слайду 6

Відомості про рядки. Мова Python містить багато спеціальних символів, серед яких найчастіше застосовують символ \n (переведення рядка) і \r (повернення каретки).>>>print (“файл\nмиша”)файлмиша>>>print (“файл\\nмиша”)файл\nмиша

Номер слайду 7

Відомості про рядки. Для об’єднання двох рядків в один слід розмістити між ними зворотній слеш / , або взяти їх у круглі дужки, або використати конкатенацію всередині дужок:>>> “файл\миша” ‘файлмиша’>>>( “файл” “миша”) ‘файлмиша’>>>( “файл”+ “миша”) ‘файл миша’

Номер слайду 8

Основні операції над рядками1. Звернення до символу рядка. Для цього потрібно вказати ім’рядка і у квадратних дужках – його індекс>>> slp=“вінчестер”>>>slp [2], slp [8](‘н’, ‘р’)

Номер слайду 9

Основні операції над рядками2. Виділення фрагмента рядка . Виконується за допомогою операції : За замовчування параметри: початок – 0, кінець – номер індексу останнього символу, крок – дорівнює 1:>>>a_1=“процесор”>>>a_1[:] # виділяється весь рядокпроцесор>>>a_1[3:6]цесІм’я рядка [початок:кінець:крок]

Номер слайду 10

Основні операції над рядками3. З’єднання двох рядків. Реалізовується за допомогою оператора конкатенації (+):>>>print (“клавіа” + “тура”)клавіатура>>>a=“Системний”>>>print (a+” блок”)Системний блок

Номер слайду 11

Функції та методи опрацювання рядків{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}len. Визначення кількості символів у рядку>>>len(“”)7str. Перетворення послідовності на рядок>>>str(),str([5,6,7]), str((8,9)), str({“a”:2})(“,’[5,6,7]’,’(8,9)’,”{‘a’:2}”)chr. Повернення символу вказаного коду>>>print(chr(1065))Щord. Отримання коду за вказаним символом>>>print(ord(“Щ”))1065

Номер слайду 12

Методи роботи з рядками{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}Join()Перетворює рядкові елементи послідовності на рядок >>>” ”.join((“Рядкові”, “елементи”, “послідовності”))‘Рядкові елементи послідовності’Upper ()Замінює в рядку всі малі букви на великі>>>print(“комп’ютер”.upper())КОМП’ЮТЕРLower()Замінює в рядку всі великі букви на малі>>>print(“”.lower())комп’ютер. Capitalize()Замінює першу букву рядку на велику>>> print(“комп’ютер”.capitalize())Комп’ютер

Номер слайду 13

Методи пошуку і заміни в рядку{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}find ()Пошук підрядка в рядку<рядок>.find(підрядок, [початок [,кінець]])>>>sl=“пошук підрядка в рядку”>>>sl.find(“шук”),sl.find(“підряд”),sl.find(“кут”)(2, 6, -1)index ()Коли підрядок у рядку відсутній, генерується Value. Errorrfind ()Повертає номер останньої позиції рядка, на якій закінчується підрядокcount ()Визначає кількість входжень підрядка в рядок>>>sl=“пошук підрядка в рядку”>>>sl.count(“ряд”), sl.count(“шук”), sl.count(“мас”)(2, 1, 0)replace ()Виконує заміну всіх входжень заданого підрядка в рядку на новий підрядок і повертає новий рядок>>>print(“старий комп’ютер”.replace(“старий”, “новий”))новий комп’ютер

Номер слайду 14

Приклад 1. Дано два рядки: «Рядок є незмінним» і «типом даних». Скласти програму об’єднання цих рядків, визначення довжини створеного рядка, виділення підрядка й заміни одного підрядка на інший. Рядок є незмінним типом даних29незмінним. Рядок є незмінним об'єктом. Рядок є незмінним типом даних>>>

Номер слайду 15

Програма 1a= "Рядок є незмінним"b= "типом даних"c= a + " " + bprint (c)print (len(c))print ( c [8 : 17])print (c.replace ("типом даних", "об'єктом"))print (c)

Номер слайду 16

Приклад 2. Дано два рядки: («кількість», «входжень») і («підрядка», «у рядок»). Розробити програму об’єднання їх в один рядок і перетворення рядкових елементів на один рядок, визначення кількості входжень у рядок слова «підрядок» і коду букви «к».('кількість', 'входжень', 'підрядка', 'у рядок')кількість входжень підрядка у рядок11082

Номер слайду 17

Програма 2a = ("кількість","входжень")b = ("підрядка", "у рядок")c = a + bprint (c)print (" ".join(c))print (c.count("підрядка"))print (ord("к"))

Номер слайду 18

Приклад 3 Дано рядок «рядок є незмінним типом даних». Замінити першу букву на велику, визначити код букви на 8-й позиції, кількість букв «м» у рядку, позицію, з якої починається слово «типом», і кількість букв у слові «незмінним»Рядок є незмінний типом даних10852189>>>

Номер слайду 19

Програма 3a = "рядок є незмінний типом даних"print (a.capitalize())print (ord (a[8]))print (a.count ("м"))print (a.find ("типом"))print (len ("незмінним"))

Номер слайду 20

Закріплення. Пройти тестhttps://naurok.com.ua/test/ryadkovi-velichini-v-python-16639/realtime

Номер слайду 21

Завдання для самостійного виконання1. Дано рядки: «Операційна» і «система», Визначте довжину кожного ряд-ка, об'еднайте іх в один рядок і визначте його загальну довжину.2. Дано рядок «Принтер LM Laser P1006>. Перетворіть його на такий рядок:«Принтер HP Laser. Jet P1006>.3. Дано рядок «Рим-столиця Iталї, Париж-столиця Франції». Визначте код букви «М» і кількість входжень підрядка «Столиця» в рядок.4. Дано рядок «microsoft Word». Замініть першу букву великою буквою «М», визначте кількість букв «о» в рядку й код букви на п'ятій позицiї.5. Дано рядок «Інструкція для користувача». Замініть слово «користувача» словом «вчителя» й визначте позицію, з якої починасться підрядок «для».

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ломницька Роксолана Ярославівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
21 жовтня 2019
Переглядів
2411
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку