Рядкові величини в Python

Про матеріал
10 клас профільний рівень Робота з рядковими величинами на мові програмування Python
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Рядкові величини. Класичні алгоритми опрацювання рядків. Тема. 4

Номер слайду 2

Мета уроку:навчальна: розглянути типи вбудовних даних – рядки, як вони записуються і формуються під час виведення, розглянути операції, які можна проводити над рядками; вивчити функції та методи роботи з рядками.розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять; формувати вміння узагальнювати;виховна: виховувати інформаційну культуру, виховання уміння працювати в групі; формування позитивного ставлення до навчання.

Номер слайду 3

Повторення. Які типи даних в мові програмування Python ви знаєте?Яка особливість запису списків?Які методи опрацювання списків ви знаєте?Що таке стек?Що таке черга?Як записуються масиви?Що таке кортежі?Чим відрізняються множини від кортежів?

Номер слайду 4

Рядки. Рядки є одним з основних типів убудованих у мову Python об’єктів, які мають загальну послідовність. Рядки використовуються для зберігання та опрацювання текстової інформації. З функціональної точки зору, рядки можуть застосовуватися для подання символів, слів, текстових файлів тощо. Їх можна використовувати для збереження двійкових значень байтів і символів юнікоду.

Номер слайду 5

Відомості про рядки. Рядок є незмінним типом даних. Основним типом рядків є str, який застосовується для роботи з текстовими даними у коді ASCII. Для роботи з рядками застосовуються різноманітні операції, функції, методи і модулі. У мові Python немає різниці між рядком в апострофах ‘ ’ і рядком у лапках “ ”. Якщо рядок містить лапки, то краще взяти в апострофи, а якщо містить апострофи, то – в лапках.

Номер слайду 6

Відомості про рядки. Мова Python містить багато спеціальних символів, серед яких найчастіше застосовують символ \n (переведення рядка) і \r (повернення каретки).>>>print (“файл\nмиша”)файлмиша>>>print (“файл\\nмиша”)файл\nмиша

Номер слайду 7

Відомості про рядки. Для об’єднання двох рядків в один слід розмістити між ними зворотній слеш / , або взяти їх у круглі дужки, або використати конкатенацію всередині дужок:>>> “файл\миша” ‘файлмиша’>>>( “файл” “миша”) ‘файлмиша’>>>( “файл”+ “миша”) ‘файл миша’

Номер слайду 8

Основні операції над рядками1. Звернення до символу рядка. Для цього потрібно вказати ім’рядка і у квадратних дужках – його індекс>>> slp=“вінчестер”>>>slp [2], slp [8](‘н’, ‘р’)

Номер слайду 9

Основні операції над рядками2. Виділення фрагмента рядка . Виконується за допомогою операції : За замовчування параметри: початок – 0, кінець – номер індексу останнього символу, крок – дорівнює 1:>>>a_1=“процесор”>>>a_1[:] # виділяється весь рядокпроцесор>>>a_1[3:6]цесІм’я рядка [початок:кінець:крок]

Номер слайду 10

Основні операції над рядками3. З’єднання двох рядків. Реалізовується за допомогою оператора конкатенації (+):>>>print (“клавіа” + “тура”)клавіатура>>>a=“Системний”>>>print (a+” блок”)Системний блок

Номер слайду 11

Функції та методи опрацювання рядків{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}len. Визначення кількості символів у рядку>>>len(“”)7str. Перетворення послідовності на рядок>>>str(),str([5,6,7]), str((8,9)), str({“a”:2})(“,’[5,6,7]’,’(8,9)’,”{‘a’:2}”)chr. Повернення символу вказаного коду>>>print(chr(1065))Щord. Отримання коду за вказаним символом>>>print(ord(“Щ”))1065

Номер слайду 12

Методи роботи з рядками{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}Join()Перетворює рядкові елементи послідовності на рядок >>>” ”.join((“Рядкові”, “елементи”, “послідовності”))‘Рядкові елементи послідовності’Upper ()Замінює в рядку всі малі букви на великі>>>print(“комп’ютер”.upper())КОМП’ЮТЕРLower()Замінює в рядку всі великі букви на малі>>>print(“”.lower())комп’ютер. Capitalize()Замінює першу букву рядку на велику>>> print(“комп’ютер”.capitalize())Комп’ютер

Номер слайду 13

Методи пошуку і заміни в рядку{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}find ()Пошук підрядка в рядку<рядок>.find(підрядок, [початок [,кінець]])>>>sl=“пошук підрядка в рядку”>>>sl.find(“шук”),sl.find(“підряд”),sl.find(“кут”)(2, 6, -1)index ()Коли підрядок у рядку відсутній, генерується Value. Errorrfind ()Повертає номер останньої позиції рядка, на якій закінчується підрядокcount ()Визначає кількість входжень підрядка в рядок>>>sl=“пошук підрядка в рядку”>>>sl.count(“ряд”), sl.count(“шук”), sl.count(“мас”)(2, 1, 0)replace ()Виконує заміну всіх входжень заданого підрядка в рядку на новий підрядок і повертає новий рядок>>>print(“старий комп’ютер”.replace(“старий”, “новий”))новий комп’ютер

Номер слайду 14

Приклад 1. Дано два рядки: «Рядок є незмінним» і «типом даних». Скласти програму об’єднання цих рядків, визначення довжини створеного рядка, виділення підрядка й заміни одного підрядка на інший. Рядок є незмінним типом даних29незмінним. Рядок є незмінним об'єктом. Рядок є незмінним типом даних>>>

Номер слайду 15

Програма 1a= "Рядок є незмінним"b= "типом даних"c= a + " " + bprint (c)print (len(c))print ( c [8 : 17])print (c.replace ("типом даних", "об'єктом"))print (c)

Номер слайду 16

Приклад 2. Дано два рядки: («кількість», «входжень») і («підрядка», «у рядок»). Розробити програму об’єднання їх в один рядок і перетворення рядкових елементів на один рядок, визначення кількості входжень у рядок слова «підрядок» і коду букви «к».('кількість', 'входжень', 'підрядка', 'у рядок')кількість входжень підрядка у рядок11082

Номер слайду 17

Програма 2a = ("кількість","входжень")b = ("підрядка", "у рядок")c = a + bprint (c)print (" ".join(c))print (c.count("підрядка"))print (ord("к"))

Номер слайду 18

Приклад 3 Дано рядок «рядок є незмінним типом даних». Замінити першу букву на велику, визначити код букви на 8-й позиції, кількість букв «м» у рядку, позицію, з якої починається слово «типом», і кількість букв у слові «незмінним»Рядок є незмінний типом даних10852189>>>

Номер слайду 19

Програма 3a = "рядок є незмінний типом даних"print (a.capitalize())print (ord (a[8]))print (a.count ("м"))print (a.find ("типом"))print (len ("незмінним"))

Номер слайду 20

Закріплення. Пройти тестhttps://naurok.com.ua/test/ryadkovi-velichini-v-python-16639/realtime

Номер слайду 21

Завдання для самостійного виконання1. Дано рядки: «Операційна» і «система», Визначте довжину кожного ряд-ка, об'еднайте іх в один рядок і визначте його загальну довжину.2. Дано рядок «Принтер LM Laser P1006>. Перетворіть його на такий рядок:«Принтер HP Laser. Jet P1006>.3. Дано рядок «Рим-столиця Iталї, Париж-столиця Франції». Визначте код букви «М» і кількість входжень підрядка «Столиця» в рядок.4. Дано рядок «microsoft Word». Замініть першу букву великою буквою «М», визначте кількість букв «о» в рядку й код букви на п'ятій позицiї.5. Дано рядок «Інструкція для користувача». Замініть слово «користувача» словом «вчителя» й визначте позицію, з якої починасться підрядок «для».

pptx
Додано
21 жовтня
Переглядів
238
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку