5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Самоаналіз уроку англійської мови

Про матеріал
Детальний самоаналіз узагальнюючого уроку з англійської мови у 5 класі. Тема уроку: "Мій улюблений урок"
Перегляд файлу

Самоаналіз уроку англійської мови,

проведеного вчителем англійської мови

Труфкіною М.В.

 

 Тип проведеного уроку – узагальнення та систематизація вивченного матеріалу. Однотипність уроку знижує учнівську активність, притупляє увагу.

Нестандартна форма уроку сприяє реалізації комплексних його цілей, засвоєнню бази знань; формує навички самоконтролю, вміння висловлювати особисту думку і враховувати думки інших, почуття обов’язку і відповідальності за результати навчання.

Учень на таких уроках не лише сприймає певну суму знань, а бере активну участь у їх засвоєнні, опановує способи самостійного їх поповнення і розширення.

Тема уроку: «Мій улюблений урок»

Мета уроку: удосконалити навички вживання ступенів порівнянння

                         прикметників; повторення лексичних одиниць теми; активізувати уміння та навички з вживання дієслів to have та to be; поглибити знання учнів про шкільні предмети та систему освіти в Україні та Великій Британії; розширити їх філологічний кругозір; розвивати мовленнєві здібності (фонетичний та  інтонаційний слух, мовну здогадку); розвивати соціокультурну компетенцію школярів; позитивне ставлення до іноземної мови, культуру народу, який розмовляє цією  мовою.

Обладнання уроку: словники, зошити, картки.

При проведені уроку я дотримувалася загальнодидактичних вимог: намагалася визначити оптимальний зміст уроку відповідно до вимог шкільної програми, враховуючи підготовку учнів; вибрала найбільш раціональні методи, прийоми і засоби навчання, що могли забезпечити пізнавальну активність і творчий розвиток учнів.

Виходячи з психологічних основ навчання, прагнучи забезпечити активну інтелектуальну роботу учнів на уроці використовувала різні методи, прийоми, добирала різноманітні завдання, вправи, текстовий матеріал, що становить певний інтерес для учнів.

На уроці були застосовані такі методи, форми і прийоми навчання:

1.Інформаційно – рецептивний: розповідь – пояснення, опис, бесіда, робота з картками.

2. Репродуктивний – словесні, наочні і практичні методи, робота за зразком (подання матеріалу в готовому викладі, контроль, самоконтроль, конкретизація і закріплення вже набутих знань).

3. Проблемно пошуковий – пошукова діяльність учнів (постановка проблемного питання, розв’язання проблеми і проблемних завдань), евристична бесіда (постановка взаємозв’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення, різноманітна самостійна робота учнів).

 Вибір методів, прийомів і засобів навчання повною мірою відповідають змістові навчального матеріалу.

На початку уроку, під час проведення мовленнєвої зарядки та підготовки до сприйняття навчального матеріалу, ми намагалися активізувати вже засвоєний лексичний матеріал та провести міні-бесіду за темою. Під час повторення граматичного матеріалу учні показали достатні теоретичні знання, а також уміння їх практично використовувати під час виконання вправ.

Домашнє завдання включало в себе роботу з текстом та виконання післятекстових завдань.

Урок було проведено у пятому класі, у групі із 22 учнів. У більшості учнів даної групи достатньо високий рівень мотивації щодо вивчення іноземної мови з хорошими мовними та мовленнєвими здібностями. На уроці були реалізовані такі принципи, як: принцип спрямованості навчання на комплексне вирішення задач, а також принцип посильності навчання.

Принцип систематичності та послідовності формування знань, умінь та навичок виконувався правильно, був коректний перехід від простих завдань до більш складних. Сумлінність, активність та самостійність учнів досягалися за допомогою додаткових питань. На уроці учні розвинулися, як розумово, у повній мірі були задіяні більшість учнів, а також вони мали змогу творчо себе проявити. Найбільш активними були: …., хоча були й такі, що не проявляли активність (…..). Можилвими причинами їх низької активності є низькі знання та недостатня вмотивованість у навчанні.

Структура уроку відповідає логіці заявленого типу уроку, адже головною задачею було створення умов для узагальнення раніше вивченого матеріалу, а також його збагачення. На мій погляд, такі умови були створені на уроці.

Зміст уроку, обладнання, організація розумової діяльності учнів на усіх етапах уроку, індивідуальна та фронтальна форми роботи, використання мовних та візуальних методів, робота із зошитом сприяли досягненню практичних цілей уроку, стимулювали пізнавальний інтерес учнів.

Для удосконалення навичок та повторення граматичного матеріалу учням були запропоновані вправи на заповнення пропусків, з використанням вивченого лексичного матеріалу.

Урок проводився у рамках здорової психологічної атмосфери.    Атмосфера уроку сприяла школярам повністю показати свої знання, вміння і навички.

 Об’єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання й мовно – мовленнєві вміння учнів. Правильно здійснювався на уроці інструктаж щодо виконання  домашнього завдання.

  Відхилень від плану не було. Серед недоліків можу виділити недостатній рівень зання теоретичного та лексичного матеріалу таких учнів: ……, а також низька активність деяких з них. Поставлені завдання вдалося реалізувати повністю. Вважаю,  що мета уроку була досягнута і результати роботи учнів дають підстави це стверджувати.

У повній мірі реалізовані цілі. Раціонально використано час на уроці. Були дотримані правила педагогічного такту, етики, норми стосунків учителя й учнів.

Доцільно й уміло  поєднано фронтальну роботу з індивідуальною. Вправно були заохочені індивідуальні здобутки в навчанні кожного учня. Вважаю, що урок проведено методично правильно.

Урок сприяв здійсненню в процесі оволодіння знаннями саморозвитку, самоосвіти, самовираженню кожного учня, розвиткові його мислення, емоційної сфери, збагаченню особистого досвіду.

 

 

 

doc
Додано
29 липня
Переглядів
160
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку